Morgunblaðið - 07.08.1996, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 07.08.1996, Blaðsíða 24
24 F MIÐVIKUDAGUR 7. ÁGÚST 1996 MORGUNBLAÐIÐ %f Húsvangur S562 ¦ 1717 Fax 562 • 1772 Borgartúni 29 Fjallalind 68 - 72 Kópavogi Þrjú glæsileg 137 fm raðhús á einni hæö með innbyggðum bílskúr á frábærum stað í Kópavogi. Húsin eru til afhendingar nú þegar fullfrágengin að utan og fokheld að innan (eða eftir samkomulagi) Myndir og teikningar á skrifstofu. Geir I»oi steinsson, Hjálmtýr 1. Ingason, Tryggvi Gunnarsson, Guðmundur Tómasson, Jónína Þrastardóttir, if Guðlaug Gi'ii sdóttir lóggiltur fasteignasali Seljavogur - Hafnir Mjög gott og vel byggt 145 fm timbureinbýli á einni hæö. Fjógur herbergi og stofa. Parket. Heitur pottur í garði. Ahv. 3,8 millj. húsn- lán. Verö 8,2 millj. 2952 Þórunnarstræti - Akureyri Mjög góö 137 fm neöri sérhæö í þríb. Þrjú herb. og tvær stofur. 24,5 fm bílskúr. Hús i toppstandi. Skjpti á mlnna f Rvík og nágr. Verö 9,7 mlllj. 2963 smíðui Fjallalind - Kóp. Gott ca 140 fm endaraöhús á einni hæð ásamt innbyggö- um bílskúr. Húsið skilast fullb. aö utan og fokhelt aö innan. Hægt að fá þaö tilb. til innrétt. Verð 7,9 millj. 2941 Eskiholt - Gbæ. Glæsilegt fullbúiö 366 fm einbýli með aukaíbúð á jarðhæð. Húsiö stendur innst í botnlanga með frá- bæru útsýni. Allt tréverk mjög vandað. Lóð fullbúin. Sjón er sögu ríkari. 2859 Hátún - Tvær íbúðir Giæsiiegt 2ja íbúða hús ásamt 34 fm bílsk. Hæð og ris. Rúmg. stofa, þrjú svefnherb. Sam- þykkt kjallaraíbúð m. sérinng. Allt húsið er mikið endurnýjað. Bílskúr. Hiti í plani. Garður í rækt. Verð 16,5 millj. 2272 Hofgarðar - Seltj. stórt og fallogt einbýlishús á tveimur hæðum m. tvöf. bíl- sk. 5-7 svefnh. Miklir möguleikar fyrir stóra fjölskyldu. Skipti mögul. á mlnni eign. Ahv. 7,3 millj. húsnlánj. 1865 Hófgerði - KÓp. Einbýli á tveimur hæðum og 30 fm bílskúr. 5 svefnherb. og 3 stofur. Mögul. á séríbúð á neðri hæö. Skipti möguleg á minna. Áhv. 3,5 miHj. Verö13millj. 2546 Logafold einbýli / tvíbýli Glæsilegt einbýli með tveimur samþykkt- um íbúðum. Stærri íbúðin er 132 fm, minni íbúð er 72 fm og bílskúr er 59 fm. Húsið stendur innst í botnlanga með frá- bæru útsýni. Falleg lóð. Stutt i alla þjón- ustu og skóla. Verð 19,8 mlll|. 2992 Rauðagerði Glæsilegt elnbýli. 5 herb. og 3 stofur. 50 fm bllskúr+15 fm vinnurými fyrir athafnamann. Hús á'góö- um staö með fallegum garði. Sklpti mögul. á minni eign. 2413 Silungakvísl Stórglæsilegt 210 fm fullbúið einbýlishús á 2 hæðum. 5 herb., 2 stofur og sólskáli. Garöur hannaöur af fagmönnum. Bilskúr 38 fm. ásamt góöri geymslu undir skúr. Skipti möguleg á minni eign. 2594 Skagfirðingabraut - Sauðár- króki Rúmgott og vel staðsett einbýli á fallegum stað. Húsiö er nýtt sem tvær Ib. og atvhúsnæöi. Teikn. og myndir á skrif- stofu. Verð 12,9 millj. 2988 Vallarbraut - Seltj. Gottca i60fm einbýli á einni hæð ásamt 47 fm bílskúr. 4 svefnherb. og 2 stofur. Stór lóð m. fráb. sólpalli. Hús nýviðgert og málað að utan. Verð 13,9 millj. 2878 ; # Rað- og parhús Ásbraut Ca 192 fm parhús á tveimur hæðum með 4 svefnh. og 1 herb. m. sér- inng. Borðstofa og stofa m. arni. Fallegt útsýni. Innb. bílsk. Verö 12,5 millj. 2631 Dalsel 175 fm endaraðhús á tveimur hæðum ásamt stæði í bílskýli. 4 svefn- herb. Flísar á gólfum. Tvennar svalir. Verö 11,5 millj. 2854 Dalsel Gott raðhús i grónu hverfi. Hús- ið er 179 fm m. 4 svefnherb og stofu. Parket og flísar. Bílgeymsla. Fallegur garður. Sklpti möguleg. Verö 10,8 millj. 2989 Dalsel Gott 180 fm raðhús á tveimur hæöum ásamt rými í kjallara. 5 herb., góðar stofur, 2 baðherb. Stæði í bílg. Verð 11,2 mill]. 3001 Fannafold 135 fm parhús á 2 hæð- um með innb. bílsk. 3 svefnherb. og rúmg. stofa. 20 fm suðursv. Áhv. 6,0 millj. Verö 11,9 millj. 2298 Fljótasel - tvær íbúðir Bjart og fallegt 200 fm vel viðhaldið endaraöhús á 3 hæöum. 21 fm bílskúr. Sér íbúö með sérinng. f kj. Garður í rækt. Skipti á minna. Verð 13,5 millj. 2885 FlÚðasel Fallegt raðhús á 3 hæðum með aukaíbúð í kjallara. 4 rúmgóð herb. Góðar stofur. Tvennar svalir. Skipti mögu- leg á minni eign. Verð 11,5 millj.2985 Grasarimi Fallegt parhús á tveimur hæðum ásamt innbygg. bílskúr. 3 góö svefnherb. Rúmgott eldhús m. fallegri inn- réttingu. Áhv. ca 5,0 millj. Veró 12,6 millj. 2946 Lindasmári - KÓp. Sérlega vel hannað og skemmtilegt 220 fm parhús á tveimur hæðum. 4 svefnherb. Góö stofa m. flisum, sólverönd. 31,7 fm innb. bfl- skúr. Verö 13,9 millj. 2961 VallartrÖð - KÓp. Fallegt ca 120 fm raðhús á tveim hæðum. Þrjú herbergi og tvær stofur. Bílskúr. Suðursvalir. Skipti mögulcg á stærri eign. Verð 9,9 mlllj. 1906 # Hæðir Álfheimar 136 fm sérhæö á tveimur hæðum. 5 svefnherb. Arinn í stofu. Rúmg. eldhús. Bílskúr m. hita, vatni og rafm. Verö 10,9 millj. 2535 Barmahlíð 103 fm neðri sérhæð ásamt 24 fm bílskúr. Tvö svefnherb. og tvær stofur. Parket á holi og stofum. Verö 8,9 millj. 2846 Lynghagi Glæsileg sérhæö (1. hæð) ca 113 fm í tvíbýli. Á hæöinni eru tvær stofur og tvö herbergi. Parket á gangi og stofum. Suðursv. Frábært útsýni út á sjó- inn. Að auki er 20 fm herb., eldhús og snyrt. f kj. Topp eign. Verð 11,8 millj. 2714 Lækjarfit - Gbæ. Snyrtileg ibúðar- hæö á góöum stað. Rúmg. stofur. Baö- herb. nýstandsett. Sólhýsi. Öll þjón. í næsta nágr. Skipti möguleg á minna. Verö 8,2 mill). 2926 Nesvegur Glæsileg 103 fm efri sér- hæð i góðu þríbýli. Mikiö standsett. Allt nýtt á baði. Risloft yfir allri ibúðinni. Þak nýlega yfirfarið og málað. Suðursvalir m. Útsýnl. Verö 8,9 millj. 2860 Unnarbraut - Seltj. no fm neðri sérhæð í fallegu tvíbýlishúsi. Þrjú herb. Rúmg. eldhús. m. Ijósri innr. Parkett á allri íb. Suður verönd. Bílskúr m. hita, vat- ni, rafm. og hurðaropnara.-Áhv. 5,8 millj. Verö 10,9 millj. 2796 # 4ratiI7herb. Bergþórugata Glæsileg mikið end- urnýjuð ca 80 fm risíbúö á góðum stað viö skóla. 3 herb., rúmgóð stofa, nýtt eld- hús. Verð 7,5 millj. Laus strax. 3021 Bogahlíð Falleg ca 80 fm ibúð á efstu hæð í fjölbýli. Góð stofa. Parket. Gott útsýhi. Nýlegt þak. Áhv. 2,3 mlllj. Verð 6.7 millj. 2555 Dalsel Falleg 107 fm íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli. Þvottaherbergi og búr í íbúð. Rúmgóðar suöursvalir. Fallegt útsýni. Bfl- geymsla með góöri þvottaaðstööu og opn.á hurð. Lóö frágengin. Áhv. 3,6 millj. húsnæðislán. Verð 7,2 millj. 2960 Engihjalli Toppíbúb á 4. hæð í ný- standsettu lyftuhúsi. 3 herb. og góö stofa. Fallegt útsýni. Þvhús á hæðinni. Verð 6,8 millj. 2727 Eskihlíð Mjög góö 90 fm íbúð á 2. hæö. 3 herb. og góð stofa. Parket og dúk- ar. Hlýleg og vel skipul. íbúö. Verð 7,2 millj. 2865 Fálkagata Vel skipulögð 100 fm Ibúö á 1. hæð í nýlegu fjölbýli. Þrjú rúmgóð herb. og stofur. þvottaherb. innan íbúðar. Verð 8,9 millj. Áhv. 3,4 millj. byggsj. Lausstrax. 3013 Furugrund - Kóp. Mjög góð íbúð á efstu hæð. Fallegt útsýni. 3 herb., stofa o.fl. Vestursvalir. Áhv. 2,3 millj. Verð 7,4 millj. 2777 Goðheímar Góö 85 fm risíb. í þríb. Þrjú herb. og stofa. Baöherb. nýlaga end- urn. Hús nýviðg. og málað. Fráb. útsýni. Góðar suðursv. Skipti möguleg á minni eign. Verö 7,7 mill). 2831 Hringbraut penthouse Faiieg íbúð á 4. hæð i fjölbýli. Parket og flísar á gólfum, hátt til lofts. Tvennar svalir, mikiö útsýni. Bílskýli. Áhv. 1,6 millj. byggsj. Verð 9,5 millj. 2991 Kleppsvegur Góð 4ra herb. íbúð á 3. hæö (efstu) í botnlanga fjærst götu. Þrjú herb. Stofa og borðst. Tvennar sval- ir. Skipti mögul. á minna. Verð 6,7 mlllj. 3007 Krummahólar góö 100 fm fbúö á 1. hæö í lyftuh. Þrjú herb. og góö stofa m. yfirbyggðum suðursvölum. Verð 7,5 millj. 2956 Lindasmári - Kóp. Faiieg iosim íbúð á 3. hæð í nýju fjölbýli. Ibúðin er á tveimur hæðum með 3 herb., stofu og góðu fjölskylduherb. Skipti mögul. á minna. Verð 8,4 mlllj. 2771 Maríubakki Falleg 95 fm íbúö á 3. hæð i fjölbýli ásamt aukaherb. í kjallara. Parket á holi og stofum. þvottahús innan íbúöar. Áhv. 4,3 millj. Verð 7,5 millj. 2915 Reykás Falleg ca 132 fm á 2. hæð í fjölbýli. Vandaðar innr. þvhús í íþ. Tvenn- ar svalir. Fráb. útsýni. 24 fm bilskúr. Verð 10,5 millj. 2164 Suðurbraut - Hfj. góö 90 fm ídúö á 2. hæö í fjölbýli 3 svefnherb. Flísalagt baö. Blokkin er klædd að hluta. Verð 6,2 millj. 2689 Vallarbarð - Hfj. Snyrtileg ca 120 fm íbúð á tveimur hæöum ásamt bílskúr. Rúmgotteldhús. Suðursvalir. Verðlauna- garður. Áhv. ca 2,8 millj. byggsj. Verö 8,4 millj. 2957 Þingholtsstræti - MIÐBÆR Björt og falleg íb. á 2. hæð í góðu stein- húsi í hjarta borgarinnar. Tvö herb. og tvær stofur. Suövestursv. Lyfta. Áhv 3,6 millj. byggsj. Verö 8,9 millj. 2932 ÁstÚn - KÓp. Björt og falleg ca 80 fm íbúð á 1. hæð í fallegu lyftuhúsi. Tvö svefnherbergi og góð stofa. Fossvogsdal- ur ! göngufæri. Hagst. verð 6,3 millj. 2611 Engihjalli Stórglæsileg ca 90 fm íbúð á 6. hæð í nýviðgerðu lyftuhúsi. Parket á gólfum og flísar á baðherb. Frábært út- sýni. Þessa verður þú að skoða. Áhv. ca 3,8 millj. Verð 6,3 millj. 3009 Eyjabakki Faiieg íbúð á 2. hæð I ntiu fjölb. Góð herb., rúmg. stofa og nýl. eld- hús. Laus fijótl. Áhv. 3,5 miiij. byggsj. Verö 6,5 millj. 2933 Eyjabakki Falleg 80 fm íbúð á 2. hæö í góöu fjölbýli. Rúmgóð herb. Gott eldhús. Frábært útsýni. Áhv. ca 3,7 millj. Verð 6.6 mill). 2914 FrOStafold 100fmíbúðáefstuhæð í litlu fjölb. Tvö góð svefnherb. Góð stofa m. suðursvölum. Stórt flísal. baöherb. m. baðk. og sturtu. Áhv. ca 5,2 millj. bygg- sj. Verð 7,8 millj. 2864 Gnoðan/Ogur Vel skipulögð 70 fm endaíbúð á 4. hæð í fjölbýli. Vestursvaiir. Gott útsýni. Áhv. 2,9 millj. Verð 5,6 millj. 3014 Háaleitisbraut Giæsiieg 100 fm íbúð á jarðhæö með sérinngangi! fjölbýli. Ibúðin er öll endurnýjuð s.s. eldhús, bað- herb, og öll gólfefni. Geymsla og þvotta- hús innan íbúðar. Áhv. 4,7 miílj. hús- bréf. Verð 8,2 millj. 2994 Hringbraut Falleg 82 fm íbúð ásamt upphituðu bílskýli. Tvö herb. og góð stofa. Stórar suðursv. Nýl. hús. Verö 6,4 millj. 2861 Hrísrimi Falleg ca 90 fm íbúð á 2. hæð í fjölb. ásamt bílskýli. Parket. Falleg innrétting I eldhúsi. Áhv. ca 5,2 mlllj. Verð 8,3 millj. 2935 Kaplaskjólsvegur Bjort og faiieg íbúð á 2. hæö í góðu fjölbýli. 2 góö herb. Rúmgóð stofa. Ahv. ca 4,0 millj. Verð 6,1 millj. 2975 Klapparstígur Giæsiieg 117 fm íbúð á 1. hæö í nýlegu lyftuhúsi ásamt stæöi í bílgeymslu. Allar innréttingar sér- smíðaðar. Merbau-parket á gólfum, glæsileg sameign. Húsvörður. Áhv. 5,3 millj. byggsj. Verð 10,9 millj. 3004 Klukkuberg - Hf. Giæsiieg 71 fm íbúð á jaröhæð í nýlegu fjölbýli. Allar inn- réttingar vandaðar, parket og flísar á gólf- um. Flísalagt baðherb. Áhv. 4,4 millj. Verö 7,4 mtllj. 2995 Langabrekka góö ca 70 fm jarð- hæð. Tvö svefnherb. og stofa. Sérinng. og bllastæöi. Áhv. ca 2,5 millj. Verð 5,8 mlllj. 2842 Laufrimi Góð 101 fm endaíbúð á efstu hæð í nýju húsi. Tvö stór herb. og stofa. Suðursvalir. Áhv. 4,0 mlllj. Verö 7.7 millj. 2942 Lindargata Góð 64 fm rislb. I þrlb. m. sérinng. Fráb. útsýni. íb. þarfnast standsetn. Nýlegt gler. Verö 4,7 millj. Áhv. 2,2 millj'. 2868 Lindarhvammur Hfj. Faiieg 76 fm risibúð i þribýli. Húsiö er mjög vel staðsett meö fallegu útsýni. Verð 5,9 millj. Áhv. 2,0 millj. 3003 MíðtÚn Ca 65 fm rúmgóð íbúð í kjall- ara. Nýir ofnar og ofnalögn. íbúðín er með sérinng. og sérþvhúsi. Laus strax. Áhv. ca 2,5 millj. byggsj. Verð 5,5 millj. 2702 Njálsgata Virkilega góö lítil 3ja herþ. rétt við Iðnskólann í Rvík. Ibúöin lítur vel út. Tvöfalt gler, Danfoss . Fallegur garður. Áhv. 3 millj. Verö 4,9 millj. 3023 Óðinsgata Ca 60 fm íbúð á 2. hæö í þríþýli í gamla bænum. Þessi íbúð hefur fengið að halda sínum gamla stil. Rúm- gott herb. og tvær saml. stofur. Verð 4,7 millj. Áhv. 2,2 millj. 3002 Stóragerði Góð ca 76 fm íbúð á 4. hæð m. aukaherb. i kjallara. Tvær góöar stofur og stórt herb. Suðursvalir. Verö 6,7 millj. 2958 Strandgata - Hfj. Snyrtileg og vel skipulögð ca 80 fm íbúð á jarðhæð í þrí- þýli. Tvö góð herþ. Rúmgóð stofa. Verö 5,9 millj. 2745 UgluhÓlar Björt og falleg íbúð á 2. hæð í litlu fjölb. Tvö góö herbergi og rúm- góð stofa. Suðursvalir. Fallegt útsýni. Verð 5,750 þús. 2265 Vesturberg Mjög góð ca 77 fm íb. á fráb. veröi. Góö stofa m. fallegu útsýni yfir borgina. Áhv. ca 2,4 millj. Verð 5,9 millj. VíkuráS Mjög falleg 85 fm fbúö í klæddu húsi. Merbau-parketi á stofu og holi. Fallegir dúkar á herb. Suðursvalir. Topp eign. Verð 7,1 millj. 3016 Asparfell 48 1m íbúö í lyftuhúsi. Gott herb., stofa og eldhús. þvhús á hæðinni. Verö aöeins 4,8 millj. 2815 Auðbrekka -KÓp. Glæsileg 50 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýli. Parket og flísar. Suðursvalir. Falleg eldhúsinnr. Skipti mögul. á nýlegri 3-4ra herb. ibúð. Verð 4,9 millj. 3006 Bergþórugata Faiieg nýi. íbúð á jaröhæð. Góö eldhúsinnr. baöherb., herb. og björt stofa. Sér upph. bílast. Ný sér- verönd. Verð 6,9 millj. 2816 Engihlíð Lítið niðurgr. 60 fm björt og falleg kjallaraíbúö í Hlíðunum.Sér inng. og hiti. Nýl. rafm., Danfoss og þak. Verö 4.5 millj. 1983 Furugrund - Kóp. Mjög góð íbúð á þriöju hæð (efstu) í litlu fjölb. Rúmgóö stofa. Svalir meðfram. allri íbúöinni. Verö 5.6 millj. Laus strax. 2969 GaukshÓlar 56 fm vel skipulögö íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Góðar suður- svalir. Hér er öll þjónusta og skólar í göngufjarlægð. Verð 5,5 millj. 2862 Hagamelur góö 68,3 fm, íbúð í þrí- býli á besta stað í Vesturb. Stórt herb. Góð stofa. Háskólinn í göngufæri. Þetta er íbúðin fyrir þig. Verð 6,6 mill). 2968 Hraunbær Vönduð íbúð á efstu hæð f litlu fjölb. fbúðin er sérl. snyrtileg og vel skipulögð. Þetta eru fin fyrstu kaup. Verö 4,6 millj. 2949 Hringbraut Falleg ca 60 fm ibúð í nýlegu fjölb. ásamt stæði í bflgeymslu. Parket og flísar. Suðursvalir. Verð 5,8 millj. 2723 Miðvangur góö íbúð á 2. hæð f lyftuhúsi. Nýl. parket á stofu og eldh. Góöar suðursvalir. Flest þjónusta við höndina. Verð 5,5 mlllj. 2649 Nýbýlavegur Kóp. Giæsiieg so fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli ásamt 27 fm bílskúr. Hús og sameign í góðu standi. Verö 5,9 millj. Laus strax. 3022 NæfuráS Gullfalleg ca 80 fm Ibúö í litlu fjölbýli. Stór stofa m. parketi og útsýni út á Rauðavatn. Þvottaherb. I íbúð. Verð 6,5 millj. 2812 VallaráS Falleg íbúö á 5. hæð í Steni- klæddu lyftuhúsi. Vandaöar innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Suöursvalir. Frábært útsýni. Verö 5,2 millj. 3017 Opið virka daga frá kl. 9 - 18, lokað um helgar í sumar! LÆGRI VEXTtR LÉTTA FASTEIGNAKAUP if FÉLAG FASTEIGNASALA

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.