Morgunblaðið - 07.08.1996, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 07.08.1996, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 7. ÁGÚST 1996 F 11 HÚSIÐ stendur á lóð BM Vallá við Bíldshöfða 7 og er um 190 fermetrar á tveimur hæðum. ÖIl neðri hæðin er notuð fyrir byggingarannsóknir, en tæknideildin er á efri hæð. í nýbyggingunni eru sólbekkir úr steinsteypu og er steypan einnig hluti af innréttingahönnuninni, þar sem sökklar undir alla skápa eru úr forsteyptum einingum. Fundar- borð er sambland af steypu og hlyn. — í þeim tilfellum, þar sem við höfum sjálfír staðið fyrir fram- kvæmdum, höfum við notað tæki- færið og þróað vörur úr stein- steypu í stað þess að nota staðlað- ar lausnir úr innfluttum efnum. Nýja rannsóknarbyggingin er gott dæmi um þetta, segja þeir Guð- mundur og Einar að lokum. Sérstakur rúmgafl STUNDUM eru rúm með engum rúmgafli. Sumum þykir það tóm- legt og þá er hægt að grípa til sinna ráða og sauma sér eins konar rúmgafl, eins og hér hefur verið gert. Armúla 1, sími 588 2030 - fax 588 2033 Ægir Breiðfjörð, lögg. fasteignasaii, hs. 568 7131. Æ Ellert Róbertsson, sölum., hs. 554 5669. _ iT Karí Qunnarssoh, sölum., hs. 567 0499 áT Eidri borqarar VESTURGATA 7, R.VÍK. vorum aö fá ( einkasölu 52 fm ibúð á 3ju hæð. Lyfta. Öll þjónusta á staðnum. Laus strax. Verð 7,1 millj. GRANDAVEGUR. Nýkomm i söiu goð 2ja herbergja Ibúð á þessum frábæra stað. Nýby JÖRFALIND - KOP.Vorumaðfálsölu falieg og vet skipulögð raðhús á þessum frá- bæra stað. Mikið útsýni. Húsin afhent fullbúin að utan en fokheld að innan. Verð frá 8,5 millj. SELTJARNARNES. Sériega glæsilegt 214 fm einbýli á einni hæð við Valhúsabraut. Full- búið að utan, fokheit að innan. Verð 12.5 millj. FJALLALIND - KÓP. 150 fm parhús á einni hæð. Afhending strax. Fullbúið að utan, rúm- lega fokelt að innan. Verö 8,4 millj, Áhv 5,8 millj. GRAFARVOGUR - GOTT VERÐ. 2ja til 3Ja herb. nýjar ibúðir við Laufrima. Tilbúnar til innréttinga eða fullbúnar. Til afhendingar strax. Verð frá 5 millj. STARENGI. Skemmtileg og vel hönnuð 145 fm raðhús á elnni hæð. Fullb. að utan, fokh að innan eða tilbúin til innréttlnga. Verð frá 7,8 miflj. LINDASMÁRI - KÓP. Endaraðhús á tveimur hæðum tilbúið til innréttinga. Verð 11,5 millj. SUÐURHLÍÐAR KÓP. Heiðarhjalli, góð 122 tm etri hæö auk bílskúrs. íbúð afhend- ist strax, rúmlega fokheld að innan og fullbúln að ulan. Glæsilegt útsýni. Verð 8,9 mlllj. SELÁS. 180 fm raðhús við Suðurás. Fullbúið að utan, fokhelt að innan. Afh. strax. Verð 8fi mlllj. LINDASMÁRI - KÓP. tíi söiu 2ja tli 5 herb. íbúðlr. Tilbúnar u. tréverk. Afhending strax. Teikningar og allar upplýsingar á skrif- stofu. SÆBÓLSBRAUT. Glæsilegt 240 fm raðhús á þremur hæðum. Innbyggður bílskúr. Fimm svefnherbergi. Góður suðurgarður. Park- et. Verð 14.5 millj. Mögul. að taka íbúð upp í. ÁSGARÐUR - ENDAHÚS. Giæsi- legt 115 fm hús á þremur hæðum. Mikið end- urnýjað hús. Góður sólpallur. Mögul. skiptl á stærri eign. Verð 8,9 millj. ÁSLAND - MOS. Glæsilegt parhús á einnl hæð. Garðstofa, arinn o.fl. Samtals um 149 fm: 3 sv.herb. Laust fljótlega. Ýmis skipti koma til greina. Verð 11,9 millj. Áhv. 7 milli. LÁTRASTRÖND - MÖGUL Á 2. iB. Vorum að fá gott endaraðhús í einka- sölu. Mögul.að hafa séribúð á Jarðh. Verð 13,5 millj. KEILUFELL. Gott einbýll, hæð og ris. Góðar stofur, 4 sv.herb. Falleg lóð. Verð 11,5 millj. BÚSTAÐAHVERFI. Vorum að fá i sölu sætt 80 fm etnbýli við Sogaveg. Hús í mjög góðu ástandi. Stór lóð. Verð 7,5 millj. GRASARIMI. Gott parhús á tveimur hæðum ásamt innb. bílsk. Verð 12,6 mlllj. ESJUGRUND - KJALARNESI. Gott 270 fm hús með aukalbúð á jarðhæð. Verð 11,5 millj. Áhv. byggsj. 5 millj. YRSUFELL. Vorum að fá í sölu einkar gott raðhús ásamt bflskúr. Húsið er 140 fm auk kjallara. Skjólgóður suðurgarður Mögul.að taka íbúð upp í. STEKKJARSEL - TVÆR ÍB. Gott 250 fm hús á tveimur hæðum. Innbyggður bíl- skúr. Vandaðar innréttingar. Fallegur garður. Verð17,9mlllj. VALLHÓLMI - 2 ÍBÚÐIR.Gott270 frn hús á 2 hæðum með innbyggðum bílskúr. Ágæt 2ja herb. íb á jarðhæð. Verð 15,9 millj. STARENGI. 170 fm einbýli á einni hæð. Faltegt hús á góðum stað. Verð 8,6 mlllj. Einbýli - raðhús FOSSVOGUR. Tll sölu glæsilegt endaraðhús við Goltland. Bilskúr. Skipti mögul. á 4-5 herb. Verð 14,9 millj. FURUBYGGÐ MOS. Gott.nýlegt parhús á tveimur hæðum. Húsið er ca 140 fm auk 26 fm bílskúr Verð 11,9 millj. Áhv. 3,7 mlllj. byggsj. Hæðir KJARRMOAR - GB. Mjögfallegt105 fm raðhús, hæð og ris. Niðri eru 2 sv.herb., eld- hús og stofur. Uppi eítt herb. eða sjónv stofa. Fallegur garður. Parket og nýl. innr. Verð 10,5 inillj. Skipti möguleg á hæð i Laugarnesi. VESTURBERG. Gott ca 160 fm elnbýli ásamt bllskúr. Mögul. að taka tvær ibúðir uppi. Vorð11,9millJ, NYBYLAVEGUR. Vorum að fá góða ca 130 fm efri hæð ásamt ca 30 fm bílskúr. Sérinngangur. Tvennar,svalir. Verð 10,7 mlllj. HLÍÐARVEGUR - KÓP. vomm að fá í sölu sérlega fallega neðri sórhæð í nýlegu húsi. Voðursæll staður. Verð 8,8 miilj. LÆKJARHVAMMUR HF., vorum að fá í sölu sérlega vandaða efri hæð, ca 190 fm. Sjón er sögu ríkari. Ýmis eígnaskipti mðgul. Verð 12,5 millj. Ahv. 5 millj. AUÐBREKKA. Efri hæð í tvíbýli, ásamt aukaherbergi í kjallara og innbyggðum bílskúr. Verð 10,5 milij. Ahv. 5,3 millj. Eignaskipti mögul á ódýrari eign. HÓLMGARÐUR. Góð 76 fm efri sér- hæð í fallegu húsi við Hólmgarð. Hús og fbúð í góðu ástandi. Verð 7,5 milij. KÓPAVOGSBRAUT. Vorum að fá I söki fallega 120 fm hæð asamt bllskúr. Suðursvalir. Fallegt útsýni. Verð 9,5 millj. Ahv. 3,2 millj. ÁLFHÓLSVEGUR. Sérlega glæsil. 130 fm neðri sérhæð auk bllskúrs innarl. við Álfhólsveg. Vandaðar tnnréttingar og tæki. Áhv. 3,5 millj. HRINGBRAUT. Goð 74 fm sérhæö. 3 herb. Suöursvalir. Verð 6,9 millj. BÚSTAÐAVEGUR. Mikið endurnýl. efri hæð ca 95 fm. Nýl. innréttingar og gótfefni. Verð 8,4 millj. Áhv. húsbr. 5 millj. HLIÐAR. Góð 110 fm efri hæð ásamt 42 fm bflskúr við Drápuhlíð. Verð 9,5 millj. NORÐURMÝRI. Vegleg sérhæð ásamt risi og bílsk. á horni Gunnarsbrautar og Miklu- brautar. Hæðin er 160 fm og bilsk. 23 fm. Allt sér. SÖRLASKJÓL. 100 fm efri hæð. Glæsilegt útsýni. Verð 8,7 millj. Áhv. húsbr. 4,6 millj. AUSTURBRÚN. 125 fm sérhæð ásamt 40 fm biisk. Aukaherb. i kj. Verð 9,8 millj. 4ra til 7 herb. HRAUNBÆR. Vorum að fá 100 fm ibúð á 2. hæð. íbúð er laus strax. Verð 6,7 millj. DALSEL. Góð ca 100 fm tbúð á 2. hæð ásamt bilskýli. Ibúð er laus strax. Lyklar á skrif- st. Verð 7,5 millj. Ahv. ca 4 millj. HÆÐARGARÐUR. Ágæt efri sérhæð 76 fm. Verö 7,2 millj. Laus fljótlega. RAUÐALÆKUR. Góð 3Ja tll 4ra her- bergja íbúð á 3. hæð ( fjórbýli. Eign í góðu ástandi. Verð 7,9 millj. HÁALEITISBRAUT. Falleg endaíbúð á 3. hæð. Parket. Suðursvalir. Gott útsýni. Verð 7,9 millj. Ahv. 4,5 mlllj. HÁALEITISBRAUT. vorum að fá i sölu 100 fm Ibúð I kjallara. Sérinng. Verð 6,1 mihj. Áhv. 2,0 tnillj. FIFUSEL. Vorum að fá góða 110 fm enda- Ibúð á 2. hæð ásamt aukaherbergi I kj. Nýl. parket. Suður svallr. Pvottahús í íbúð. Vel skipulogð íbúð. Verð 7,5 millj. HÁALEITISBRAUT. 105 fm endaibúð á 4. hæð. Verð 7,3 mlllj. . REYKÁS - GLÆSIEIGN. vorumað fá I sötu glæsil. ca 160 fm íb. á tveimur hæð- um ásamt 26 fm bilsk. SJón er sögu rikari. STÓRAGERÐI - LÆKKAÐ VERÐ. 100 fm endaíbúð á 4. hæð. Frábært útsýni. Suðursvalir. Laus strax. Verð aðeins 6,5 millj. AUSTURBERG M. BÍLSKÚR. Mjög góð 90 fm íbúð á 3. hæð auk bilskúrs. Verð 7,3 mlllj. Gamli Vesturbærinn Tvær íbúðir Vorum að fá til sölu þetta fallega hús við Nýlendugötu með 2 samþykktum íþúðum. Annarsvegar hæð og ris þar sem á neðri hæð eru góðar stofur, eldhús og það og í risi eru 2 herþergi, möguleiki er að hafa herbergin 3. f kjallara er góð ca 50 fm 2ja her- bergja íbúð. Fallegt og vel viðhaldið hús. Skjólgóður garður. Verð 10,6 millj. Æ* H SKIPHOLT - 5 HERB. Gðð s herb. Ibúð á 4. hæð ásamt aukaherb. í k|. Verð 7,1 millj. BÚÐARGERÐI. Góð 4ra herb. íbúð á 2. hæð i litlu fjðlb. Verð 7,3 mlllj. SPÓAHÓLAR M. TVÖF. BÍLSK. Mjög góð 4ra herb. ib. á 1. hæð ásamt 36 fm bílsk. Tbúð og hús í mjög góðu ástandi. Verð 7.950 þús. KLEPPSVEGUR - GÓÐ KAUP. Góð 4ra herb. íbúð á 4. hæð. Blokk i góðu ástandi. Verð aðeins 5,9 millj. KLEPPSVEGUR. Góð ca 85 fm Ibúð á 1. hæð ásamt herbergi I risl. Verð 5,9 millj. FLÚÐASEL. Mjog góð ib. á 1. hæð. Bil- skýli. Möguleg sklpti á minnl fbúð á höfuð- borgarsvæðinu LINDASMÁRI. 102 fm íbúö m. sérinn- gangi, tilb. til innréttinga og til afhendingar strax. Verð 7,7 millj. ÁLFHEIMAR. Góð 90 fm Ibúð á 1. hæð. Verð 7,2 millj. Mögul. skipti á stærri eign. ÁLFATÚN. Góð 4ra herb. 123 fm íb. á 2. hæð. Bílskúr. Vinsæll staður. Verð 10,0 millj. DALBRAUT. Góð 115 fm fbúð á 1. hæð ásamt 25 fm bílskúr. Verð 8,7 millj. 3ja herb. EYJABAKKI - GÓÐ LÁN.Ágætca 75 fm íbúð á l.hæð. Ibúð getur losnað ftjót- lega. Verð 5,7 millj. Áhv. byggsj ca 3 miilj. VALSHÖLAR. Góð 82 fm endaíbúð á 2. hæð. Suðursvalir. Verð 6,1 millj. FURUGRUND Falleg og björt ca 85 fm íbúð á 1. hæð með aukaherb. I kj. Mögul skipti á 4ra herbergja íbúð í Garðabæ eða á góðum stað í Kópavogi. Áhv. ca 3,7 húsbréf. HAMRABORG. Vorum að fá góða 81 fm íbúð á 2. hæð. Suðursvalir. Skipti mögul. á stærri eign í Kópavogi. HRAUNBÆR. Góð 81 fm ibúð á 3. hæð. Glæsilegt útsýni yfir borgina. Verð 6,1 millj. IRABAKKI. Björt og góð 78 fm ibúð á 1. hæð. Tvennar svalir. Parket. Blokk i góðu ástandi. Laus fljótl. LAUGARNESVEGUR. 75 fm tbuð a jarðhæð. Sérinng. Laus fljótlega. Verð 6,5 mlllj. HJALLAVEGUR. Góð Jarðhæð í þrí- býli. Bgn I góðu ástandt. Verð 5,8 millj. Ahv. 2,9 millj. BÓLSTAÐARHLÍÐ Falleg og björt 87 fm kj. ibúð. Verð 6,4 miilj. Áhv. byggsj. 2,7 mlllj. HAGAMELUR. Góð 3Ja herb. fbúð á 1. hæð. Verð 7,2 millj. Áhv. 4,8 millj. TRÖNUHJALLI. 80 fm íb. ásamt bll- skúr. Laus fljótl. Verð 8,5 millj. Ahv. 4,8 míllj. 2ja herb. VESTURBERG. Góð ca 63 fm íbúð á 2.hæð I lyftublokk. Hús og sameign I góðu ástandi. Verð 4.650 þús. Áhv. byggsj. 2.0 m. KRÍUHÓLAR - GOÐ LÁN. vorum að fá i sðlu 45 fm tbúð á 2. hæð t lyftuhúsi. Verð 3,9. Ahv. 2 millj. byggsj. BERGSTAÐASTRÆTI. vorum að fá I sölu mjög góða 55 fm t'búð á 1 .hæð t litlu fjöl- býll I hjarta borgarinnar.Húsið allt nýtekið í gegn. íbúðin innréttuð frá grunni fyrir nokkrum árum- Sérbllastæði. Verð 5,1 millj. NÆFURÁS - GÓÐ LÁN Glæsileg ca 8o fm íbúð á 3ju hæð. Tvennar svalir. Mikið útsýni. Þvottahús innaf eldhúsi. Ahv. Veðd. 5.0 millj. REYKJAHLÍÐ. Vorum að fá í sölu 2.. herb. íbúð i kiallara í fallegu þríbýli. Verð 5,2 millj. Ahv. 3,5 millj. NÁMSMENN ATHUGIÐ. tii söiu 2ja herb. ca 60 fm á 1. hæð við Snorrabraut. Stutt i allar áttir. Verð 4,3 millj GRETTISGATA - ÓDÝR ÍBÚÐ. 35 fm einstaklíngsíbúð í kjatlara í þríbýli. Sér- inngangur. (Ósamþykkt) Verð 2,3 millj. KARFAVOGUR - LÍTIL ÚT- BORGUN. Góð 36 fm vel skipulögð kjall- araibúð með sérinngangi. Góð staðsetning i þribýli. Ahv. 2,4 millj. byggsj. ofl. parf ekki hús- bréfamat. HVERFISGATA. Nýkomln 40 fm tbúð f kj. Vorð 3.2 millj. áhv. ca 1.9 millj. SLÉTTAHRAUN Vorum að fá góða 50 fm ibúð á 3. hæð. Laus fljótlega. Verð 4,9 miilj. GRANDAVEGUR. Nýkomm I söiu 35 fm ib. á 2. hæð. Laus fljótl. V. 3,7 millj. Áhv. 1,7 millj. VESTURBÆR. Rúmgóð 70 fm kjib. við Holtsgötu í góöu ástandi. Verð 4,5 millj. Ahv. húsbr. 2,5 millj. GNOÐARVOGUR. 60 fm íb. á2. hæð. Verð 5,4 millj. Qóð lán. EYJABAKKI. 65 frh ibúð á 3. hæð, efsta hæðin. Verð 5,7 millj. Áhv. byggsj. ca 2,7 mllij. LANGHOLTSVEGUR - MIKIÐ ÁHV Mikið endurn. kjtb. I tvibýli. Sérinng. Ahvllandi húsbréf 3,6 millj. og einnig hægt að yfirtaka bankalán. VÍKURÁS. Góð 60 fm íbúð á 4. hæð ásamt bilskýli. Suðursvalir. Verð 5,5 mlllj. LINDASMÁRI. Ný tb. á 2. hæð. Góðar innr. Laus strax. Lyklar á skrifst. REYNIMELUR. Góð íbúð I kj. með sér- inng. Mikið uppg. Bilskúr. SÚLUHÓLAR - GÓÐ LÁN. góö 50 fm ibúð á 3. hæð. Blokk öll i góðu standi. Verð 4,950 millj. áhv ca 3.1 millj. byggsj. AUSTURBRÚN. 48 fm tb. á 2. hæð t lyftubl. Blokk í góðu ástandi. Verð 4,5 mlllj. SKIPASUND. Góð 67 fm íbúð I kj. Sér- inngangur. Sérlóð. Mögul. skipti á stærri eign. Verð 5,6 millj. ENGIHJALLI. Rúmgóð ibúð á Jarðhæð með sérlóð. Verö 4,9 millj. Laus strax. Mögul. að taka bíl upp { kaupverð. HRAUNBÆR. Góð 43 fm tbúð á 1. hæð. Verð 4,2 millj.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.