Morgunblaðið - 07.08.1996, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 07.08.1996, Blaðsíða 12
12 F MIÐVIKUDAGUR 7. ÁGÚST 1996 MORGUNBLAÐIÐ + BIFROST fasteignasala Bru milli kaupenda og selienda Vegmúla 2 • Sími 533-3344 -Fax 533-3345 l'.álmi II Almarsson. Guðmumlw lijúrn Steinþórssou tögg. fasteignasuli, Sigfús Almnrsson \_______________________________.________________/ Dúfhahólar - Líttu á verðið. Rúm- góð 103 fm 4ra herbergja íbúö á 6. hæö. Frá- bært útsýni. Laus fljótlega. Verö aðeins 7,150 þ. Vesturgata. Nýleg og falleg ca 80 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæö. Áhv. 2,2 millj. veöd. Verð 6,9 millj. Smyrlahraun - Bílskúr Falleg ca 85 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð ásamt 28 fm bílskúr. Stutt í alla þjónustu. Áhv. 1,9 millj. Verð 7,3 millj. Norðurmýri. Falleg 90 fm risíbúð. Nýlegt parket og gler. Suðursvalir og mikið útsýni. Verð 7,2 milli. Opið mánud. - föstud. kl. 9-18. If Okkur bráðvantar eignir á skrá, höfum kaupendur að flestum gerðum eigna. Skráðu eignina strax, þér að kostnaðarlausu. Vatnsendablettur - Einbýli. Fal- legt og mlkið endurnýjað einbýlishúsi á þessum friösæla staö ásamt geymslu- skúr, 4.800 fm lóð. Ahv. 3,3 millj. húsbréf Verð 9.8 millj. Grafarvogur - Glæsileg. Mjög fal- leg ca 100 fm 3ja herb. Ibúð ásamt stæði I bllskyli. Parket og flísar. Þvottahús I íbúð. Ahv. 3,6 millj. húsbr. Lyklar á Bif- röst. Stærri eignir Akrasel - Einb/Tvíbýli. Giæsiiegt 275 fm einbýli með aukalbúð og innb. bílskúr. Stórar stofur, glæsilegt útsýni. Yflrbyggöar svallr, glæsilegur garöur. Verö 17,9 millj. Trönuhjalli. Fallega innréttuð ca 90 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í nýlegu húsi. Þvotta- hús í íbúö. Áhv. 1,2 millj. húsbr. Verö 8,2 millj. Verd 6-8 milli. Sólbraut - Glæislegt. Glæsilegt 195 fm einbýlishús á einni hæð ásamt 40 fm bilskúr. Húsiö stendur á fallegri hornlóð. Stórar stof- ur, arinn, falleg verönd. Fallega innréttað hús. Skipti. Verð 19,9 millj. Þríbýli í Kópavogi. Mikið og gott 208 fm hús við Laufbrekku. í dag eru í húsinu þrjár íbúðir. Þetta er hús sem gefur mikla möguleika. Verð 14,9 millj. Starengi - Sér inngangur. Nýjar og giæsilega Innréttaðar 3]a og 4ra herb. íbúðir í tveggja hæða húslö. Hver ibúð hefur sér Inngang, Skllast fullbúnar án gblfefna. Verö frá 6.950.000. Gullsmári - Lyfta. Nýjar og glæsi- legar 3ja og 4ra herb. Ibúðlr I átta hæða fjölbýlslhúsl. Ibúöirrfar eru tilbúnar til af- hendingar, fullbúnar án gólfefna. Verö frá 7.150 þ. Berjarimi - Skipti. Mjög failega inn- réttað 190 fm parhús á tveimur hæðum með Innb. bllskúr. Fimm svefnherb. Ahv. 5,4 millj. veðdeild. Sklpti á minnl eign. Hlégerði - Bílskúr3jaherb. íbúðájarð- hæð í þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað, ásamt bilskúr. Áhv. 2 millj. Verö 7,3 millj. Heiðargerði. Mikið endurnýjaö endarað- hús á tveimur hæðum ásamt bilskúr. Skipti á sérhæð. Áhv. 6,2 millj. húsb. Vcrð 10-12 millj. Auðbrekka - Sérhæð. Rúmgóð 5 herb. 151 fm efri sérhæð meö bílskúr. Rúmgóðar stofur, útsýni, þrjú svefnherb. Áhv. 5,3 millj. húsbr. Verð 10,5 millj. Vesturbær - Bílskúr.Falleg 82 fm (búö I fjórbýll við Brekkustlg, ásamt b!l- skúr. Gamli góði Vesturbærinn stendur alltaf fyrir slnu. Ahv. 4 millj. Verö 8,6 millj. Engihjalli - Góð lán. Björt og rúmgóð ca 100 fm 4ra nerb. íbúð á 1. hæð. Rúmgóö stofa og eldhús, þrjú svefnherb. Laus. Ahv. 4,3 millj. Verö 6,9 millj. Grettisgata. Miklð endurnýjað 135 fm einbýlishus sem er kjallari, hæö og ris. Þrjú til fjögur svefnherb., rúmgóð stofa og borðstofa. Verö 10,9 millj. Efstaland - Laus fljótlega. Vorum að fá I einkasðlu góöa 4ra herb. Ibúð á 3. hæð I góðu fjðlbýli. Þrjú svefnherb. Suöur svalir útaf stofu, glæsilegt útsýni. Laus 01.09 n.k. Verð 7,8 millj. í nágrenni Háskólans. Mjög góð ca. 130 fm hæð ásamt bílskúr við Hjarðarhaga. Þrjú svefnherb. góð stofa, eldhús, þvottahús I Ibúð. Verð tilboð . Berjarimi - Nýtt hús. Fallegt 200 fm parhús á tveimur hæðum með innb. bílskúr. Svo til fullbúiö. Áhv. 6 millj. húsbr. Verö 11.9 m. Verð 8 10 millj. Hraunteigur - Sérhæð. vorum að fá I elnkasöiu töluvert endurnýjaöa 111 fm sérhæð á 2.heeð ásamt bllskúr. Park- et, illsar, nýlegt eldhús og bað. Ahv. 5,9 mlllj. Verð kr. 9,6 mlllj. Fálkagata - Laus; Rúmgóö ca 100 fm 4ra herb. ibúð á 2. hæð í nýlegu húsi við Fálkagötu. Áhv. 3,4 millj. veðd. Verö tilboð. Hæðargarður - Sérhaeð. Vorum að fa I sðlu fallega ca 100 fm efri sérhæð á þessum eftlrsötta staö. Ibúðln er mlk- Ið endurnýjuð. Þrjú svetnherb. Ahv, 3,6 mlll). veöd. Verð 8,5 millj. Vesturbær - Góð lan. Falleg og skemmtileg 95 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæö í fjölbýli. Tvær stofur og tvö svefnherb. Áhv. 5,2 millj. Verö 8,5 millj. Byggðarholt - Gott verð. Gott 131 fm raðhús á tveimur hæðum. 3 svefnherbergi, stofa og sjónvarpshol. Áliv. 3,1 m. veðd. o.fl. Verð aðeins 8,5 millj. Bræðraborgarstígur. Björt og falleg ca 90 fm 3-4 herb. Ibuð. Tvær stofur, tvð svetnherbergl, nýleg Innróttlng I eldhúsi. Parkel. Ahv. 3,1 mlllj. veöd, Verð 6,6 Hraunbær - Topp íbúð. Góö 100 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæöl fjölbýli. Ný- legt eldhús og nýtt bað. Parket. Áhv. 3,8 millj. Verð 7,5 millj. Við Miklatún - Gott verð. Mjög rúm- góð 110 fm risíbúð við Miklubraut. 3-4 svefn- herb. Stór stofa, suðursvalir. Áhv. 4,7 millj. Verð 7 millj. Furugrund - Laus. Falieg ca 75 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæö. Stofa með parketi, stórar svalir, lagt fyrir þvottavél I íbúð. Áhv. 1,2 millj. veöd. Verö 6,5 millj. Hraunbær - Rúmgóð. Rúmgóð ca 120 fm 4ra-5 herb. íbúð á 3ju hæb. Þrjú svefn- herb. Stór stofa, nýtt bað, rúmgott eldhús. Áhv. 4,8 millj. húsbréf. Gott verö 7,9 millj.l Dalsel - Góð lán. Rúmgóð ca 70 fm 2ja herb. íbúö á 3. hæð ásamt stæði í bílskýli. Rúmgott herbergi og stórt baö. Áhv. 3,5 millj. veðdeild . Verð 6,2 millj. Fróðengi - Ný íbúð. Rúmgóð og vel skipulögð 103 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð f fallegu fjölbýlishúsi. Verö aðeins 6 millj. Verð 2-6 millj. Nökkvavogur - Lítil útb. Falleg og björt 65 fm 2ja herb. Ibúð í fallegu tví- býllshúsi. Nýtt eldhús, góð stofa og fl. Áhv. 3,6 millj. veöd. Verö 5,5 mlllj. Laugavegur. Afar sérstök og ótrúlega inn- réttuö ca 90 fm björt og rúmgóð risíbúö, ar- inn. Stórkostlegt útsýni yfir sundin. Áhv. 4 millj. húsbr. Verð 6,4 millj. 1 Miðbænum. Mjög góð 81 fm 3ja herb. íbúö á 2. hæð í bakhúsi viö Laugaveg. Fal- lega innréttuð fbúð. Ótrúlegt verð 5,8 milij. Safamýri. Góð 2ja herb. einstaklingsíbúð á jarðhæð með sérinngagni. íbúið er laus, lyklar á Bifröst. Verö 3,9 millj. Bakkar á frábæru verði. Mjög rúmgóö ca 80 fm 2ja herb. íbúö á 1. hæð i góðu fjöl- býli. Þvottahús I íbúð, parket, suðursvalir. Áhv. 2,1 millj. Verð aðeins 5,9 millj. Rauðás - Mjög góð. Falleg og björt 63 fm 2ja herb. Ibúö á jarðhæð í gððu fjölbý lishúsl. Gott útsýni. Áhv. 3 millj. húsbr. Verð 5,2 millj. Mávahlíð - Laus. Rúmgóö og vel skipu- lögð 104 fm hæö með sérinngangi. Þrjú svefnherbergi, tvær stofur. Nýtt þak. Verð að- eins 7,4 millj. Æsufell - Útsýni. Góð 105 fm 4ra her- bergja íbúð á 7. hæð með frábæru útsýni. Verð aðeins 7 millj. Maríubakki - Laus. Mjög falleg 3ja herb. íbúð á 1. hæð ásamt herb. I kjallara. Þvottahús I íbúð. Parket og flísar. Nýtt eld- hús. Áhv. 3,5 millj. veödeild. Verö 6,7 millj. Flúðasel - Góð lán. Falleg 92 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð ásamt stæði í bílskýli. l'b. er öll nýlega máluö og laus fljótlega. Parket og flísar . Áhv. 3,6 millj. veðdeild. Verð 7,8 millj. Hraunbær - Laus. Falleg og rúmgóð 88 fm 3ja, herb. íbúð á 3. hæð I góöu fjölbýlis- húsi. Áhv. 2 millj. veöd. og fl. Verö 6,4 millj. Jörfabakki - Aukaherb. Góð 4ra her- bergja íbúö á 1. hæö ásamt aukaherbergi. Parket og flísar. Endurnýjað eldhús. Áhv. húsb. 2,3 millj. Verð 7,2 millj. Hamraborg. Björt 77 fm 3ja herb. íbúö á 5. hæð ásamt stæöi i bílageymslu. Ibúðin er laus. Verö 6,6 millj. Irabakki - Laus. Sérlega falleg 3ja herb. íbúö á 1. hæð. Tvennar svalir, parket og flís- ar, góðar innréttingar. Verð 6,2 millj. Bugðutangi - Mos. Mjög gott 100 fm raðhús á einni hæö ásamt 14 fm sólstofu. Húsið er laust. Verö 7,9 millj. Tunguvegur. Falleg og björt 2ja herb. kjallaraíbúö í fallegu tvíbýlishús i. l'búðin er mikið endurnýjuö m.a. gluggar, gler og lagn- ir. Verð 5,6 millj. Skipti á bifreið. Glæsileg 2ja herb. íbúð við Hörgsholt í Hafnarfirði. Fallega innréttuö íb. Skipti á bll allt aö 1 m. Áhv. 3,8 m. Verð 5,8 millj. Samtún - Sérhæð. Góð 3ja herb. Ibúö I bakhúsl, sérinngangur. Ahugaverö ibúö. Ahv. 3 millj. Skipti. Verð 6 millj. Skólagerði - Skipti. Töluvert endurnýj- uð 2-3 herb. 60 fm kjallaraíbúð I Kópavogi. Skipti á dýrari. Áhv. 2,9 millj. húsbréf. Verð 5,3 millj. Jörfabakki - Frábært verð. Rúmgóö ca 70 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í nýlega viö- geröu húsi. Rúmgóð stofa með parketi. Verð aöeins 5,7 millj. Nýbyggingar Grasarimi - Nýtt. Mjög vel skipu- lögö ca 200 fm hæð I tvlbýli. Stór her- bergi og stofur. Innbyggöur bllskúr. Skil- ast tilb. til Innróttingar. Verö 10,3 mlllj. Starengi - Raðhús. Falleg og vel hönn- uð 145 fm endaraðhús á einni hæö meö innb. bílskúr. Skilast fullbúið að utan, málað og fokhelt að innan. Verð 8,2 millj. Fjallalind - Á einni hæð. Fallegt 153 fm parús á einni hæö með innb. bílskúr. Full- búið aö utan fokhelt aö innan. Verð 8,5 millj. Starengi - Einb. Fallegt og velhannað ca 150 fm einb. á einni hæö ásamt 27 fm bíl- skúr. 3-4 svefnherb. Verð 8,6 millj. Mosfellsbær - Bjartahlíð. Vel sklpulagt 130 fm raðhús meö millilotti og innb. bilskúr. Húslo er tilb. til afh, tullbú- ið aö utan, fokhelt aö innan. Verð aöelns 7 mlllj. FÉLAG Fasteignasala SKODUNARGJALD ER INNIFALIÐ í SÖLUÞÓKNUN 1966-1996 'f HATUN F A S T E I C N A S A L A SUÐURLANDSBRAUT10 SÍMI: 568 7800 FAX: 568 6747 SELJENDUR ATHUGIÐ jr vantar allar geröir eigna á skrá. Áratuga reynsla trygg- ir gæöin. Við höfum bæbi tíma og pláss fyrir þig. ¦mso^^n herbergja GRANDAVEGUR 47. Vorum aö fá í sölu 2ja herb. 45 fm íb. á 4. hæö. JÖKLAFOLD. Ný glæsileg 56,3 fm ib. á 2. hæð. Til afhendingar strax. LINDARSMÁRI - KÓP. Nýkomin I sölu ca. 56 fm falleg og vel innréttuð íbúð á fyrstu hæö í góöu fjölb. V.6,4. HÚSRÁÐENDUR VANTAR! HRAUNBÆR - ÓTRÚLEGT TÆKIFÆRI! Vorum að fá I sölu fallega og skemmti-. lega ca. 55 fm, 2ja. herb. íbúö meö suðursvölum og útsýni yfir Elliöadal- j inn. Ekkertgreiðslumateðaslíkvand- , ræöi. Frábær fyrsta fbúð. Hafið sam- ; band strax, þessi fbúð er að skipta > um eigendur. ASPARFELL. Vorum að fá I sölu góða 66 fm íbúð á 3. hæð. Stórar suður- svalir. Rúm- góð íbúð I góöu húsi. VÍKURÁS - NÝTT. Falleg ca. 58 fm íb. í góðu fjölb. Góðar innréttingar. Þvottahús á hæð. Mikiö áhv. ÁLFTAMÝRI. Snyrtileg og vel staðsett íbúð í góðu fjölbýlishúsi með skemmtilegu útsýni. Parket á stofu. Flísar á baði. Verö 5,3 m. NYBYLAVEGUR - KOPAV. Mjög góð 85 fm íbúð á efri hæö í fimm íbúöa húsi. Ný- legt parket. fb. ný máluð. Stór innb. bfl- skúr. Laus. Verfi 7,9 m. HÓLMAGARÐUR. Mjög góð ca. 95 fm íbúð. Nýl. innr. Verð 8,9 m. ÁLFASKEIÐ - HF. Til sölu mjög góö 115 fm endaib. á 2. hæö ásamt 24 fm bílskúr. Þrjú svefnh. og möguleiki á fjórða. Þvottah. I íbúðinni. Skipti á minni. FRÁBŒRT VERÐ. hædir STAPASEL.Til sölu mjög góð 4ra herb. íbúö í tveggja ibúða húsi. Þvottahús í íbúð- inni. Sérinng. Verðið er eins og það gerist best, aðeins 7.8 m. Kíktu á þetta. herbergja SKIPASUND - BYGGSJ. Vorum að fá í einkasölu fallega 76 fm íbúð I kjallara I þessu eftirsótta hverfi. Skemmtileg ibúö sem býð- ur upp á mikla möguleika og lánin eru góð, ca. 2,5 m í byggsj. Spennandi eign. MÁVAHLIÐ. Til sölu mjög vel meö farin 96 fm íb. í kj. Nýtt eldhús. Parket á gólf- um. Hagstætt verð. Allskonar skipti mögu- leg. herbdrgja BLIKAHÓLAR - ÚTSÝNI. Notaleg og björt 98 fm íbúö á 5. hæð I lyftublokk. Ynd- islegt útsýni. Gott verð 7,2 millj. SKAFTAHLÍÐ. Til sölu sérlega falleg og nýlega innréttuð 105 fm íbúð á góöum stað í Hlíðunum. Merbau parket og flisar. Áhvil- andi kr. 3,4 m í byggsj. Sjón er sögu rik- ari. SKÓGARÁS. Skemmtileg sex herb. 137 fm íbúö á tveimur hæðum ásamt 25 fm bíl- skúr. 5 svefnh. Þvottaherb. í íbúöinni. Góö- ar innréttingar. Tvö baðherb. Stórar og góð- ar suðursvalir. Sjón er sögu ríkari. BLIKAHÓLAR - BÍLSKÚR. Mjög góð 100 fm ibúö I litlu vel byggðu og failegu fjöl- býli. Góöar innr, parket. 28 fm bilskúr meö rafm/hita fylgir íb. HRAUNBÆR. Sérstaklega skemmtileg 110 fm ib. á 1. hæö í mjög góöu fjölb. Park- et og flísar. Góðar innr. Skipti möguleg á minni eign. Pessi er nú mefi þeim betri í Hraunbænum. VESTURBÆR - NÝSTANDSETT. Ný- standsett ibúö á 2. hæð ásamt bílskúr. Nýtt eldhús, nýlegt bað. íbúöin er nýmáluð. Hús- ið nýklætt aö utan. Verfi 7,7 m. Mjog áhuga- verfi eign. Laus fljótlega. inbylishus raðhús FORNASTROND - SELTJARNARN. Skemmtilegt og mjög vel umgengið 139 fm einbýlishús á einni hæð auk 25 fm bílskúrs. 4 svefnh. (geta verið 5). Góðar innrétting- ar. Nýlegt parket. SKRIÐUSTEKKUR.Vorum að fá i sölu á þessum skemmtilega staö mjög gott 275 fm einbýlishús með innb. bílskúr. Góðar og vandaðar innréttingar. Möguleiki á auka íbúö. Spennandi hús. Verð 15,9 m. LANGABREKKA - TVÆR ÍB.180 fm parhús á þremur hæðum ásamt 34 fm bíl- sk. V13,8m. JÖKLAFOLD - Á EINNI HÆÐ. Til sölu skemmtilega og fallega innréttað ca. 150 fm einb. m/innb. bílskúr. Mjög góð staðsetn. Parket og flísar. BÚLAND - ENDARAÐH. Til sölu gott 200 fm endaraöhús ásamt 25 fm bílskúr. Skipti á 4ra herb. miðsvæðis í Reykjavík möguleg. EFSTU - REYKIR. Til sölu er glæsilegt ein- býlishús, sem staðsett er í útjaöri Mosfells- bæjar. Húsið er hæö og ris, samt 260 fm. Möguleiki á tveimur íbúðum. Frábær útsýn- isstaður. 2500 fm lóð. Stórkostlegt umhverfi. FAGRIHJALLI - KÓP. í Suðurhlíðum Kópavogs er til sölu nýlegt parhús á tveim- ur hæðum með innbyggðum bílskúr, samt. 170 fm. Mikið áhvílandi. Skipti á minni íb. koma til greina. T.d. i Engihjalla. í annað I LANDI ESKIHOLTS Til sölu sumarbú- staður I landi Eskiholts, sem er skammt frá Borgarnesi. Bústaðurinn er 45 fm að grunn- fleti og að auki er 20 fm svefnloft. Fallegur bústaður í fögru umhverfi. SUMARHÚS Á MÝRUM - BORGARF. Til sölu mjög gott 63 fm sumarhús ásamt 20 fm gestahúsi á mjög góðum staö í Gríms- staðalandi á Mýrum. Húsið er byggt 1989. Vandað og gott hús. M.a. eikarparket á gólf- um og nýjar innr. Eignarlóð. Leyfi fyrir tveim- ur bústööum í viðbót á lóðinni. EILÍFSDALUR - KJÓS. Gott sumarhús á einni hæö, fullbúið aö mestu, vatn i bústaö og rafmagn komið á svæðið. Verð 2,9 m. 40 mín. akstur frá borginni.. Opið virka daga 9:00 - 18:00 BRYNJAR FRANSSON, lögg. fasteignasali, LÁRUS H. LÁRUS SON, KiARTAN HALLGEIRSSON. _______ áAAA AAAAAA Sniðugt áklæði ástól Það getur stundum verið vandi að klæða gamla stóla svo vel sé. Hér er góð lausn og virðist ekki vera nrjög vandasöm í framkvæmd. +

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.