Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 21

Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 21
H MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 27. ÁGÚST 1996 C 21 VALHÖLL F A S TEIGNASALA M ö r ki n sími 588 3. 108 Reykjavík 4477. Fax 588 • 4479 Félag fasteignasala íf Stærri eignir Reykjabyggð Mosf.bæ. Ný - Grafarv. - tvær samþ. íb. Glæsil. ca 230 fm húseígn sem skiptist í 120 fm efri sérh. ásamt bilsk. og ca 110 fm neðri hæð m. sérinng. og bílsk. Fullbúinar vandaðar eignir m. glæsil. innréttingum. Arinin, glæsil. útsýni. Seljast saman Verð 17,8 m. Eða hvor f. sig. Verð 10,2 m. e. hæð og 8,2 m. n. hæð. 1417 - Borgarholtsbraut - glæsil. eÍnb.Vandað ca 180 fm hús á 2 hæðum með 38 fm bílskúr með glæsilegum verðlaunagarði. Um er að ræða eign í topp- standi og ( einstöku viðhaldi. Stórar stofur. Hús í sérflokki. Skipti möguleg á ódýrari eign með bílskúr. Verð 14,5 m. 2172 Ný - Hlaðbrekka - fallegt eínb. Sérstaklega skemmtil. 185 fm ein- býli með innb. bílskúr á frábærum útsýnis- stað miðsvæðis I Kóp. Húsið hefur verið í einstaklega góðu viðhaldi og er allt í topp- standi. Fallegur ræktaður garður og mjög fallegur. Verð 12,8 m. 2208 Ný - Kópav. - vesturbær. vorum að fá gott 133 fm einb. á 1. hæð auk 30 fm bilsk. á faliegum útsýnisstað. Ræktuð lóð. Glæsil. útsýni. Áhv. 5,3 m. húsbr. Verð 10,8 m. Sklpti mögul. á ód. Ný - Austurgerði - einbýli. A frábærum stað 356 fm einbýli með innb. bil- skúr og séríbúð. Verð 18,5 m. 2562 Ný - Höfn í Hornafirði. skemmtii. fullb. einbýli á frábærum stað. Áhv. húsbréf 6 millj. Verö 7,3 m. 2171 Seltjarnarnes - einbýli. stór- glæsil. 235 fm einbýli með 30 fm bílsk. Full- búið hús. 5 svefnherb. Stór afgirtur garður. Verð 19,8 m. Eign í sérf lokki. Skiptl mögul, á ódýrari eign. 1946 HátrÖð - einb. Mikið endurnýjað ca 200 fm einbhús hæð og ris. Góður nýl. bíl- skúr. Nýl. sólstofa. Glæsilegt nýl. eldhús. Sklpti mögul. Verð 12,9 millj. 2001 Hjallabrekka - endurn. einbýli á 1 hæð. Gullfallegt einbýli ca. 140 fm á frábærum stað á 1 hæð. Allt nýtt. Til af- hend. strax. Verð 12,3 m. 2169 Stopp stopp - Stórglæsil. í Grafarvogi. Til sölu parhús sem á engan sinn Kka að glæsileika í lokuðum botnlanga. Húsið er ca.190 fm með innb. bílskúr. Sjón er sögu ríkarí. 2195 Huldubraut - parhús. Nýtt giæsii. fullbúið parhús með innb. bílskúr. 215 fm Frábært útsýni. Verð 14,2 m. Skipti mögul. á ódýrari. 1887 Nökkvavogur - 2 íbúðir. Gott 190 fm einbVtvib. ásamt 38 fm bílsk. ( kj. er 2ja herb. fb. m. sérinng. Skipti mðgul. á ód. fb. Verð 12,4 m. 1813 Glæsilegt 200 fm einb. m. innb. 30 fm bilsk. Vandað eldhús. 4 herb. Arinn Áhv. ca 7 m. Skipti mögul. é ód. Verð 12,9 m. 1793 Skógarhjalli - einb. Gott vei skipu- lagt timbureinb. á tveimur hæðum 1,86 fm Frábær staðset. innst í lokaðri götu. Útsýni. 4. svefnh.. Ekki fullb. eign. Gert ráð f. ca 30 fm bilsk. Áhv. byggsj. 5,1 m. auk lífsj. Verð 13,8 m. 1860 Sviðholtsvör - sunnanvert. Ný- komið í einkasölu 143 fm einb. 1 hæð auk 52 fm bílsk. 4 svefnherb. Garðskáli. Mjög hagst. áhv. lán. Verð 12,5 m. Skipti á minni eign i Rvk. 2153. Sæbólsbraut - nýlegt. 280 fm fullb. raðhús með bflsk. og aukaíb. 4 svefn- herb. Stórar stofur. Verð 13,8 millj. Skipti mögul. á ódýrari. 1898 Seltjarnarnes - einbýli. 230 fm einbýli á mjög góðum stað ásamt 53 fm bíl- skúr. 5 svefnherbergi. Skipti möguleg á ódýrari eign. Verð 17,5 m. 2116 I smíðum Lækjarsmári - Kóp. Giæsiieg 230 fm glæný efri sérhæð og ris á frábærum stað í Kópavogsdalnum. Stæði í bílskýli. Af- hent rúmlega tilbúin til innrétt. Áhv. 6,3 m. húsbr. Verð 11,5 m, 2101 Kópavogur - glæsil. á 1 hæð. Stórglæsil. ca. 160 fm raðh. á 1 h. Til afh. nær strax frág. utan og rúml. fokhelt að inn- an og etnangrað. Áhv. húsbréf 6,7 m. Verö 8,9 m. 1826 Grófarsmári - glæsil. vorum að fá í sölu 2 hús til viðbótar af þessum glæsi- legu 182 fm parhúsum við Grófarsmára í Kópavogi. Skilast fullb. að utan fokh. að innan, verð 9,1 millj eða tilb.til innréttinga á aðeins 11,2 millj. GrÓfarsmárt. Glæsil. 182 fm parhús innarlega i lokaðri götu. 4 svefnherb. Verð 9,2 m. fullb. utan (málað), fokh. að innan. Glæsil. eign. 145 Hveralind - hægt að fá fullb. Glæsileg ný 135 fm endaraðh. á einni hæð. innb. bílskúr. Verð tilb. til innr. að innan 9,5 m. 427 Laufrimi 15 - útb. 1,3 milj. Glæsilegt 147 fm raðhús á einni hæð til af- hend. strax Áhv. húsbréf 6,3 millj. Verð aðeins 7,6 m. Hægt er að fá húsið fullb. með glæsil. innrétt. parketi og flísal. baði. Verð aðeins 11,8 m. 842 5 -6 herb. og sérhæðir Ný - Skógarás - 170 fm glæsilíbúð. Gullfalleg íbúð á 2 hæðum með glæsil. eldhúsi, parketi og fallegu út- sýni. Fallegur garður. Skipti mögul. á stærri eign í hverfmu. Verð 11 m. 2210 Ný - Við Laugarásinn. skemmti- leg 135 fm hæð ásamt 32 fm bílskúr með giæsilegu útsýni. Fallegur garður. Verð 10,5 m. 1395 Ný - Frostafold - m. bílskúr. Góð 141 fm 5 herbergja íbúð á 2 hæðum í góðu fjölbýli ásamt bílskúr. Stórar svalir og útsýnið er stórkostlegt. Skipti móguleg á ódýrari eign. Áhv. 6 millj. Verð 10,5 millj. 2244 Ný - Norðurmýri - endurnýj- uð. Mikið endurnýjuð 5 herb. 130 fm íbúð á 2. hæð i góðu fjölbýli. Nýlegt eldhús, fata- skápar, hurðir og fl. Góð staðsetning. Áhv. ca 3 millj. 2235 Opið virka daga 9-18 Bárður Tryggvason Ingólfur Gissurarson Þórarinn Friðgeirsson Magnea V. Svavarsdóttir. Kristinn Kolbeinsson lögg. fasteignasali Ný - Við Kjarvalsstaði. Vorum að fá i einkasölu fallega mikið endurn. 110 fm neðri hæð í góðu fjórbýli á eftirsóttum stað. 2 saml. skiptanl. stofur. 2 svefnherb. Verð 8,7 m. 1822. Arnarhraun - Hafnarfj. Guiifaiieg 140 fm efri sérhæð með bílskúrsplötu. 4 góð svefnherb. stór stofa. Fallegt útsýni. Parket. Áhv. hagstæð lán. Verð aðeins 8,9 m. 2158 Glæsileg í hlíðunum. storgiæsii. 115 fm efri hæð ásamt góðum bílskúr. Allt nýl. og endurnýjað. Hagstæð lán. Verð 10,5 m. Skipti mögul. á einbýli t.d. í Grafar- vogi. 2155 Bólstaðarhlíð - sérhæð. Skemmtileg 115 fm sérhæð á 1 hæð með 40 fm bílskúr og 40 fm kjallara undir. Nýlegt gler og þak. Verð 10,5 m. 2119 Hlíðarhjalli - útb. 2,3 m. Giæsi- leg 5 herb. íbúð á 1. hæð með innb. 30 fm. bílskúr. Áhv. Byggsj.rík. og fl. 8,3 m. Verð 10,9 m. 1919 Vesturbær - Kóp. Mjog góð i20fm sérhæð (1. haeð, beint inn) í nýmáluðu þrí- býli innst [ lokaðri götu. Sérinngangur, sér- bilast. við ib., 4. svefnherb. Áhv. ca. 4,5 m. byggsj. + lífsj. Verð 8,5 m. 2176 Hraunbær - skipti á 3ja herb. Falleg 5 - 6 herb. íbúð á 1. hæð i glæs'l. ný- máluðu stigahúsi. íbúðin býður uppá 4 svefnherb. og 2 stofur. Skipti mögul. á 3ja herb. íbúð t.d. í Hraunbæ. Verð 7,8 m. 2170 Kleifarsel - 121 fm Mjög falleg íb. á jarðh. í lítilli nýlegri nýmálaðri blokk. Sér- inngangur. 3-4.svefnherb. Þvottaherb. í ib. Sérgarður. Verð 8,2 m. Skipti á 2-3. herb. ib. 2174 VeSturbær - KÓp. Falleg 115 efri sérhæð ásamt 32 fm bílskúr. 4 svefnherb. Parket. Frábært skipulag. Glæsilegt útsýni. Verð 9,5 m. 2106 Sunnuvegur - Hf. - glæsileg. Vönduð endurnýjuð 5 herbergja efri hæð í fallegu þrib. ásamt ca 45 fm bílskúr. Nýl. eldhús, parket og fl. Frábær staðsetning rétt við lækinn í Hf. og steinsnar frá mið- bænum. Mjög hagstætt verð. Ákv. sala. 4ra herbergja Ný - Suðurvangur - Hf. Faiieg 115 fm 4ra herb. ib. á 3 hæð í góðu fjölbýli á mjög góðum stað í Hafnarf. Áhv. ca 5 millj. 2007 Ný - Vesturbær. Skemmtileg 87 fm ib. i kj. lítið niðurgr. Nýtt gler og gluggar. 3 svefnherb. Björt og falleg ib. Sérinngangur og ailt sér. Verð 6,4 m. 2533 Bergpórugata 33 - opið hús. Til sýnis og sölu í kvöld milli kl. 18 og 20, glæsilegl. nýstands. risíb. á frábærum út- sýnisstað. Nær allt endurn. og húsið í topp- standi utan. 3 svefnherb. Laus strax. Verð 7,5 m. 2097 Álfatún - 4ra herb á jarð- hæð. Vorum að fá i einkasölu glæsil. 4ra herb. ib. á 1. hæð með innb. bílskúr. Vandaðar innréttingar. Parket. Glæsilegt baherb. Útgengt á suðurverönd. Frábær aðstaða fyrir börn. Stutt i skóla. Fallegt hús með aðeins 6 (búðum. Áhv. Byggsj. 2,5 m. Verð 10,2 m. 2184 Flétturimi - m. bflskýli. vonduð 4ra herb. 115 fm íb. á 2. hæð ! fjölb. ásamt stæði ( bílsk. Góðar innr. Áhv. ca 5,3 m. Verð 8,5 m. Útb. mögul. á 24 mán. 2042 Flúðasel - aukaherb. Faiieg 4ra 5 herb. íb. á 1 hæð ásamt aukaherb. í kj. Frá- bær staðsetn. innst í botnlanga. Hagstætt verð. 2193 Flúðasel - stenikl. hús. vönduð 4ra herb. 97 fm fbúð á 1 hæð ásamt stasði i bílskýli. Parket. Sérþvottahús. Áhv. ca 3,3 millj. hagst. lán. Verð 7,5 millj. 2006 Hvassaleiti m. bflskúr. Falleg 4ra herb. ib. á 4. hæð + góður bílsk. Áhv. bygg- sj. 3,3 m. + húsbr. 1,7 m. Verð 7,5 m. Skipti á 3ja herb. 1904 írabakki m. aukaherb. Mjög góð íbúð á 2. hæð ásamt aukaherb. m. aðgang að snyrtingu í kj. Þvottaherb. i íb. Suður og norður svalir.Sfc/pí/ mögul. á 3ja herb. ibúð. Áhv. húsbr. 2,4 m. Verð 7,3 m. 2147 Kleppsvegur - öll ný. Giæsii. 91 fm íbúð á efstu hæð. Nýtt eldhús, baðherb. parket og fl. Frábært verð fyrir nýstandsetta toppíb. Verð 6,2 m. 1638 Lundarbrekka - Skipti mögul. í Grindavík. Skemmtileg 102 fm íbúð í glæsilegu stigahúsi með frábæru útsýni yfir borgina. Aukaherbergi i kj. fylgir íbúðinni. Laus strax. Lyklar á skrifstofu. Verð 7,0 m. 1938 Seltjarnarnes - hæð. góo 4ra herb. ibúð á efri hæð (2. hæð) með glæsil. sjávarútsýni. Frábær staðsetning. Áhv. 4,8 m. góð lán. Verð 7,5 m. 2047 Stelkshólar - glæsileg. Eirístök íb. á 3. hæð (efstu) í góðri blokk, auk innb. bílsk. Vandaðar innr. Suðvestur svalir. Þvottaaðst. i íb. Sjón er hreinlega sögu rík- ari. Verð 7,9 m. 2183 Suðurbraut - Hafnarfj. Góð 90 fm íb. á 2. hæð í mjög góðu fjölb. Þvotta- aðst. í íb. Gott útsýni. Laus strax. Mjög gott verð 5,950 þús. 2146 3ja herbergja Ný - Samtún - sérhæð. Mjog góð 81 fm íb. i góðu bakhúsi (tvíbýli). Nýtt dren, þak, falleg suður lóð. Ahv. 3,0 m. byggsj. + lífsj. Verð 6,8 m. 2159 Ný - Tómasarhagi - byggsj. Vel skipulögð ca. 80 fm íb. á jarðh/k) í fal- legu fjórbýlishúsi rétt við Ægisíðuna. 2 rúmg. svefnherb. útg. i fallegan suðurgarð úr stofu. Nýl. þak, gler og fl. Áhv. byggsj 3,6 millj til 40 ára. Verð 6,6 m. 2197 Ný - Kóngsbakki m. byggsj. Mjög falleg 81 fm ib. á 2. hæð í nýl. við- gerðu og máluðu fjölb. Mjög góð sameign og leiksvæði. Suður svalir. Þvottaherb. i íb. Áhv. 3,6 m. byggsj. (40 ára, 4,9%). Einnig mögul. að yfirtaka 1 m. hagst. lifsj. Verð 6,5 m. Laus strax. 2181 Ný - Langholtsvegur - neðri hæð. Gullfalleg nær alveg endurnýjuð 3ja herb íbúð með sérinng. og fallegum garði. íbúðin er mikið sér. Verð 6,2 m. 2196 Ný - Engihjalli - kaup ársins. Skemmtileg 3ja herb. íbúð á 4. hæð í ný- standsettu lyftuhúsi. Verð 5,6 m. 2023 Boðagrandi - lyftuhús - m. bíl- Sk. Falleg 3ja herb. íbúð á 9. h. ásamt stæði í bílskýli. Frábær staðsetning. Hentar vel eldra fólki því að stutt er í alla þjónustu fyrir það. Einnig fólki utan af landi. Glæsilegt út- sýni. Mikil og góð sameign. Húsvörður. 2117 Austurbær -KÓp. Jarðhæð með út- sýni. 80 fm ibúð i glæsil. húsi. Fallegur suð- urgarður. Mikið endurnýjuð. Skipti mögu- leg á dýrari eign allt að kr. 12 m. Verð 6,3 m. 1073 Háaleitisbraut - útborgun á 2 árum. Góð 71 fm íb. á jarðh. í góðu vel staðsettu fjölb. nýl. viðg. og máluðu. Parket. Útg. í garð úr stofu. Verð aðeins 5,7 m. 1689 Árbær - skipti á dýrari eign. Góð 3ja herb. 85 fm íb. á 3 hæð í viðg. fjöl- býli. Góð sameign. Nýl. parket. Skipti möguleg á eign á allt að 9 millj. Verð 6,2 millj. 2059 Hraunbær. Falleg 85 fm íb. með nýl eldh. Stór stofa. Áhv. ca 3,9 millj. Verð 6,2 m. 1829 Hraunteigur. 80 fm íb. á jarðhæð/kj. Ahv. 1,5 m. Verð 6,2 millj. 1587 . Laufrimi - ný glæsileg. Stór- glæsileg ný fullb. íbúð á 2. hæð í nýju glæsil. húsi á frábærum útsýnisstað. 95 fm Frábært verð aðeins 7,5 m. Eign í sér- flokki. 2014 Neshagi. Góð 104 fm íb. á í hæð ífjöl- býli, ásamt aukaherb. í risi m. aðgang að wc og eldhúsi. Parket. Áhv. 3,7 m. húsbréf. Verð 7,2 m. Skipti á 4ra / hæö I vestur- bæ. 2178 Reynimelur - Laus. Bprt 3ja herb. íb. á 3 hæð með suðursvölum. Stutt i Há- skólann og Vesturbæjarlaugina. Verð 5,8 m. 2164 Safamýri - jarðhæð. góö 77 fm íbúð í góðu fjölbýli rétt við Framheimilið. Verð 5,7 m. 1814 2ja herbergja Ný - Ásbraut - suðurgarður. Falleg 2ja herb. 50 fm íbúð á jarðh. með útg. í suðurgarð. Topp stigahús. Áhv. 2,5 m. Verð 4,3 m. 2025. Ný - Seltjarnarnes - 65 fm Fai- leg ibúð á 5 hæð í glæsilegu lyftuhúsi ásamt stæði í bilskýli. Glæsil. útsýni. Áhv. byggsj. rík. 1,8 m. Verð 6,5 m. 2173 Ný - Furugrund - glæsil. íb. Gullfalleg ca. 60 fm íbúð með glæsil. útsýni í vestur yfir Perluna og Snæfellsjökul. Park- et. Húsið allt nýl. málað og í toppstandi. Verð 5,5 m. 2209 Ný - Seljahverfi. góö ca 50 fm íb. á 1. hæð i góðu fjölb. Verð 4,5 m. Skipti á 3ja til 4ra í Austurbæ. 2205 Ný - UgluhÓlar. Sérlega rúmgóð og falleg 70 fm íb. á jarðhæð með stórri suð- urverönd. Frábær staðsetning mót suðri. Parket. Áhv. húsbréf 2,5 m. Verð 5,3 m. 1897 Álagrandi. Glæsil. 65 fm íbúð á 2. hæð í glæsil. litlu fjölbýli á frábærum stað við KR völlinn. Stórar suðursvalir. Verð 5,8 m. 1803 Álfaheiði - laus strax. 65 fm ný- leg neðri hæð i klasahúsi. Suðurverönd. Fallegt útsýni. Mjög góð staðsetn. Áhv. ca 3.9 m. byggsj. Verð 6,7 millj. 2057 Nýl. íbúð með húsnæðisláni. Glæsileg 65 fm íb. á 1. hæð i glæsilegu húsi við Álfaheiði. Parket. Suðurgarður. Áhvíl- andi byggsj. 4,7 millj. til 40 ára. Verð 6,7 m. 2046 Við foSSVOgínn. Falleg nýleg 58 fm studioíbúð á 1. hæð í nýlegu fjölbýli. Park- et. Suður svaiir. Þvottaaðst. í íb. Áhv. hús- br. 3,5 m. Verð 5,4 m. 2182 Austurbær - Kóp. - ódýr. Faiieg 60 fm íbúð á neðstu hæð á gróðursælum stað í suðurhlíðum Kóp. Verð aðeins 4,5 m. 2191 FífUSel - Skipti á bfl. Glæsil. ca 30 fm stúdíóíb. Eign í toppstandi. Ath. skipti á bíl. Verð 2,3 m. 1845 Ný íbúð á verði notaðrar. Giæsileg ný 55 fm íb. á 2. hæð í nýju litlu fjölb. i Grafarvogi. Suður svalir. Þvottaaðst. í íb. Ótrúlegt verð 5,4 millj. Fullbúin án gólfefna. 432 Hátún 4 - glæsileg í lyftuhúsi. Glæsileg 60 fm ibúð öll ný að innan með glæsilegum innréttingum. Merbauparket. Áhv. byggsj. 3,4 m. til 40 ára. Greiðslu- byrði aðeins 16.800 á mán. Verð 5,6 m. 1211 KleppSVegur. Glæsil. 2)a herb. íb. á 1 hæð í góðu fjölb. Öll endurnýjuð innan sem utan. Eign í sérflokki. Verð 5,5 m. 2066 Kóngsbakki - glæsileg. stór- glæsil. 2ja herb. íbúð öll ný að innan með sérgarði í suður. Verð 4,8 m. 1833 Laufrimi - ný 2ja. Giæsii. ný íbúð í gullfallegu fjölbýlishúsi. Glæsilegar innrétt. Til afhend. strax. Verð aðeins 5,850, m. 2194 Súluhólar - húsnæðislán. góö 52 fm ibúð á 1 hæð í góðu litlu fjölbýli. Fal- legt útsýni. Áhv. byggsj. rík 2,2 millj. Laus strax. Lyklar á skrifstofu. Verð 4,5 m. 2064 VeSturbær - laUS. 63 fm 2-3ja herb. íb. á 2 hæð í mjög góðu steinhúsi. íbúðin þarfnast standsetningar að innan. Skuld- laus. Verð 4,0 m. 2016 Vindás - hagst. verð. góö 58 fm 2ja herb. ibúð á 1. hæð i góðu fjölbýli. Park- et, suðurgarður. Áhv. hagst. lán 3,3 millj. Verð aðeins 4,9 millj. 2179 Þangbakki - mjódd - laus. Fai- leg 62 fm íb. á 4. hæð í eftirsóttu lyftuhúsi rétt við alla þjónustu og verslanir. Verð 5,4 m. Laus strax. 1267. Atvinnuhúsnæði Ný - Faxafen. . Gott ca 130 fm at- vinnuhúsnæði i kj. Húsn. er leigt út í dag í 2 einingum. Áhv. hagstæð lán. Gott verð. Ný - Hólmasel - verslunar- húsn. 105 nýl. húsn. á 1 hæð. Nýtt sem sólbaðstofa í dag. Allar innréttingar geta fylgt. Verð 6,5 m. 2211 Hólmasel - sjoppuhúsnæði. Til sölu nýl. 42 fm nettó húsnæði með öll- um innrétt. og kælum til sjoppureksturs. Verð aðeins 2,7 m. 2185 if Félag Fasteignasala LÆGRIVEXTIR LETTA FASTEIGNAKAUP lf FÉLAG FASTEIGNASALA

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.