Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 12
12 C ÞRIÐJUDAGUR 27. ÁGÚST 1996 MORGUNBLAÐIÐ <f ÁSBYRGI if Suóurlandsbraut 54 vid Faxaf an, 108 Roykjavik, •imi 568-2444, fax: 568-244«. INGILEIFUR EINARSSON, Iðggiitur fasteignasali. SÖLUMENN: Lárus Hauksson og Viðar Marinósson. HLIÐARVEGUR HÆÐ OG RIS 145 fm hæð og ris í tví- býiishúsi. íbúöin skipist m.a. í 5 góð svefnherb., tvær saml. stofur. Park- et. 2ja herb. aukaíbúð undir bíiskúr. 40 fm góður bílskúr. Útsýni. Verð kr. 10,0 millj. 6883 2ja herb. ORRAHOLAR - LAUS Góð 69 fm 2ja herb. íbúð á 6 hæð i nýlega viðgerðu lyftuhúsi. Stórar suð-vestur- svalir. Góðar innréttingar. Þvottahús á hæðinni. Laus, Lykiar á skrifstofu. Áhv. 1.4 millj. Verð 5,5 millj. 6508 VESTURGATA Rúmgóö og björt 84 fm ibúð i kj. Gott eldhús og bað. Hús að utan í góðu ástandi. Skipti mögul. á stærri eign. Áhv. byggingarsj. 3.5 millj. Verð 5,8 millj. 6239 HRÍSMÓAR Rúmgóð 2ja herb. 70 fm íbúð á 4. hæð ásamt stæði í bílsk. í nýklæddu 5 hæða lyftuhúsi. Sameign öll mjög góð. Góðar suðursvalir. Áhv. 2,7 millj. LANGAHLÍÐ - LAUS Falleg 68 fm 2ja - 3ja herb. íbúð á 2. hæð ásamt aukaherb. i risi i mjög góöu nýviðgerðu fjölbýli. Nýtt parket. Laus, lyklar á skrif- stofu. Áhv. 3,7 millj. Verð 5,9 millj. 3775 JTj :! M FUNAFOLD-SERHÆÐ Glæsileg 120.7 fm efri sérhæð í tví- býlishúsi. íbúðin skiptist m.a. í tvö góö svefnherb. mjög stórar stofur, stót eldhús, þvottaherb. og geymsla innan Ibúða. Góður 26.5 fm bílskúr. Falleg lóð. Frábært útsýni. 6784 MELABRAUT - SELTJ. Mjög góö 126 fm efri sérhæð í vönduöu þrí- býlishúsi ásamt 30 fm bílskúr. 3 svefnh. Góðar innréttingar. Glæsilegt útsýni. Skipti mögul. Ahv. byggsj. 2,4 millj. Verð 11,5 millj. 128. FROÐENGI - NYTT Mjög góð- ar 85 fm 3ja og 110 fm 4ra herb. íbúðir i fallegu litlu fjölb. (búöirnar skilast tilb. til innr. eða fullbúnar. Verð á 3ja frá 6,0 millj. og 4ra frá 7,6 millj. 3758-03 ÞINGHÓLSBRAUT - KÓR 3ja herb. 87 fm giæsíleg /búö á jaröh. í nýju þríbýli. Fráb. staös. íbúðin er tii af- hend. fullb. með vönduðum innr., park- eti og flisum. Laus, lyklar á skrifstofu. Verð 8 millj. 2506 4RA-5 HERB. OG SERH. LOGAFOLD 224 fm 5 - 6 herb. efri sérhæð með innb. bílskúr í nýju húsi á einum besta staö í Grafarv. Stór- ar suðursvalir. Eignin skilast tilb. til inn- réttinga eða iengra komin. Skipti mögul. Verð frá 11,2 millj. 4620 ÞVERAS - RAÐHUS Skemmtilegt 199 fm endaraðhús hæð og ris auk 24 fm bílskúrs. Stórar góðar stofur, stórt eldhús, möguleiki á 5 svefnherbergjum. Mikiö útsýni. Húsiö er ekki fullbúið. Skipti möguieg á 5 herb. ibúð í sama hverfi. Verð kr. 13.7 millj. 7144 ÁRBÆR - EINBÝLI Vandað 140 fm einbýlishús á einni hæð ásamt 32 fm fulibúnum bílskúr á einum besta stað i Árbæ. Húsið skiptist m.a. i 4 góð svefnherb., góöa stofu. Vandaðar inn- réttingar, parket. Stór ræktuð lóð. Verð 14,2 millj. 6879 I SMIÐUM FJALLALIND Falleg parhús á tveimur hæðum um 171 fm meö innb. bílskúr. Húsin skilast fullbúin að utan og fokheid að innan. Teikningar á skrif- stofu. Verð 8,8 millj. 7254 SJÁVARGATA - ÁLFTAN. Vandað 205 fm Steniklætt timburhús á einni hæð með innb. 37 fm bíiskúr. 5 svefnh. Húsið skilast fullbúiö að utan og fokhelt að innan. Skipti mögleg. Verð 8,5 millj. 6326 HVERALIND - KÓP. Falleg 144 fm raðhús á einni hæö meö innb. bílskúr. Húsin skilast fullbúin aö utan og rúml. fokheld aö innan eöa lengra komin. Verö frá 7,9 millj. 5730 3ja herb. HLIÐARHJALLr- BILSKUR Mjög skemmtiieg 3ja - 4ra herb. 93 fm ibúð á 1. hæð í fallegu fjölbýlish. Þvottaherb, og geymsla innan íbúöar. Stórar suðursvaiir. 25 fm bílskúr. Áhv. Byggsj. ca. kr. 5.5 millj. Verð kr. 8.5 millj. 6812 HVASSALEITI 4ra til 5 herb falleg 100 fm ibúö á 1 hæð í mjög góðu fjölbýli ásamt góðum bílskúr. Nýlegt eldhús, parket og gler. Hús nýviögert að utan. Útsýni. Verð 8,5 millj. 7287 STALLASEL Falleg 145 fm 4ra herbergja neðri sérhæð í góðu þrí- býli. Massift parket. Vandaðar inn- róttingar. Fallegur garður. Skipti möguleg á minni eign. Áhv. 4,1 millj. Ver6 9,4 millj. 1561 STARENGI 98-100 Falleg vönduð 150 fm raöhús á einni hæð með innb. bilsk. Húsin skilast fullbú- in að utan ómáluð, en að innan eru gólf ílög og útveggir tilb. til sandspörtslunar. Lóö grófjöfnuö. Tii afh. strax. Verð frá 8,0 millj. 5439 HEIÐARHJALLI - LAUS 3ja herb. 85 fm ný mjög falleg íb. á jarðh. í þríb. Innr. eru mjög vandað- ar. Flísal. bað. Parket. Þvottah. og geymsla innan ib. Laus, Lyklar á skrifstofu. Verð 8,0 millj. 5406 HJARÐARHAGI - SERH. s herb. 129 fm góð sérhæð á 1. hæð i góðu fjórb. 2 sarnl. stofur, 3 svefnherb. Þvherb. innan (b. Sólstofa. Bilskúr. Verð 10,9 millj 5222 DALSEL - UTB. 1,6 MILLJ. Góð 107 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð ásamt aukaherb. í kj. og stæði í bíl- skýli. Hús klætt að hluta. Áhv. 6,2 millj. Verð 7,8 milli. 5087 STÆRRI EIGNIR UNUFELL Vandað 137 fm raöhús á einni hæð ásamt 24 fm futibúnum bíl- skúr. 4 svefnherbergi, rúmgóða stofa. Mjög fallegur garður. Mikið áhv. verð 11.2 millj. 7252 ÁSGARÐUR Gott 109 fm raðhús tvær hæðir og kjallari. Góður suöur- garður meö verönd. 3 svefnherbergi. Endurnýjað gluggar, gler og rafm að hluta. Verö 7,9 milli. 7250 GRÆNAMYRI - SELTJ. Nýj ar 111 fm vandaðar efri og neðri sér- hæðir á þessum vinsæla stað. Allt sér. 2 - 3 svefnherbergi. Afh. fullb. án gólf- efna. Mögul. 24,5 fm á bílskúr. VERÐ FRÁ 10,2 MILLJ. 4650 ATVINNUHUSNÆÐI TINDASEL Mjög gott 108 fm iðn- aðarhúsnæði á jarðhæð meö góðum innkeyrsludyrum. Góö lofthæð. Til af- hendingar strax. 3486 I Samtengd söluskrá: 700 eignir - ýmsír skiptimöguleikar - Asbyrgi - Eignasalan - Laufás I F A S A L A N Félag íf fasteignasala FINNBOGI KRISTJANSSON LOGG. FASTEIGNASALI SiÐUfvlULl 1 SlMi 533 1313 FAX Hæðír ¦gÉÉfl 1 ; ¦ ' ífk Opið frá kl. 9-18 virka daga. Netfang: fron@mmedia.is Kópavogur Gott 179 tm hús á tveimur hæðum með góðum innbyggðum bílskúr. Húsið skiptist í 4 svefnh. og góðar stofur. Skipti möguleg á minni eign. NYJUNGAR Eignir eru með myndum i tölvu bæði utan og innan. Fjöidi mynda með hverri eign. Hér er um nýja tækni að ræða sem við höfum verið að þróa hjá okkur, þ.e.a.s. all- ar myndir eru teknar á digital. Engin filma engin framköllun, myndirnar eru settar beint í tölvuna um leið og eign er skoðuð. Er þvi hægt að skoða myndir af eignum í ró og næði. Til að pess að tryggja öryggi f viðskiptum þá erum við a Fróni m.a. fyrstir til þess beintengjast skrám hjá Sýslumanni. Frón, alltaffetí firamar! EinbySísbús Fagraberg Hf. um 153 fm faiiegt hús sem er hæð og ris. 4 svefnherb. sól- stofa og fallegur sólpallur og glæsilegur garður. Verð 12,9 ;að~ og parhús BÚStaðavegUT 95 fm sérhæð á annarri hæð i toppástandi. Tvö svefnh. og tvær skiptanlegar stofur. Húsið er nýlega klætt að utan. Útb. um 3 tnillj. og 33 þús á mán. 4ra herb. Álfatún Rúmgóð og vel skipulögð 125 fm íbúð á 2. hæð ásamt góðum innbyggð- um bílskúr. Vandaðar innréttingar, 3 svefnh. og tvær stofur. Stórar svalir og gott útsýni. Verð 9,8 millj. ÁlfhÓISVegur Um 70 fm ibúð á 2. hæð auk 21 fm herb. i kjallara með sér inng. Glæsilegt útsýni. Teppi og flísar. Ákv. 4,2 millj. Verð 6,7 millj. Skerjafjörður um ns fm hús á einni hæð. Tvær stofur og þrjú svefnherb. Stór eignarlóð með plássi fyrir bílskúr. Afb. 33 per mán. Skipti á minni eign koma til greina. Sjávargata 125 fm hús á einni hæð með 3 svh., stofu og borðstofu. Gengt er inní tveggja bíla bílskúr með jeppahurð. Skipti möguleg á 3-4ra herb. í Gb., Hf., eðaKópv.V. 11,9 BlÖndubakkí Góð 101 fm 4-5 herb. íbúð á 2. hæð. í blokk í bamvaenu um- hverfi. Stutt í skóla og aðra þ/ónusíu. Aukaherb. í kjaliara m. möguleika á leigu- tekj. V. 7,7 millj. EKKERT GREIÐSLU- MAT. 3ia herb. DalhÚS Fallegt parhús á rólegum stað með innbyggðum bílskúr. Stutt i alla þjón- ustu. Góður sólskáli og rúmgóð svefnher- bergi. Skipti óskast á minni eign. Kópavogur Austb. 75 fm íbúð á 2. hæð. Björt og góð íbúð með endurnýj- uðu eldhúsi, parket á stofu og glæsilegu útsýni. Álivíl. góð byggsj. lán. Afb. um 20. þús á mánuði. EKKART GREIÐSLU- MAT. KleppSVegur 124 Falleg 81 fm 3 herb. íbúð á 1. hæð í snyrtilegu fjölbýlis- húsi. Parket og dúkur á gólfum. Suður- svalir, stutt í alla þjónustu.Utb. 1,9 og afb. 22 þús á mán. 2ja herb. Frostafold - ekkert greiðslu- mat. 60 fm einkar glæsileg ibúð í snyrti- legu lyftuhúsi. Stutt i alla þjónustu. Flísar og parket á gólfum. Suðursvalir, mikið út- sýni. Gervihnattasjónvarp. Verðlauna- blokk fyrir garð og umgengni. Verð 6,3 millj. Á góðum stað í Kópavogi. 60 fm rúmgóð íbúð á 1. hæð. Mjög rúmgóð íbúð. Stutt í alla þjónustu. Stórar grillsval- ir. Eign í toppástandi. Verð 5,5 millj. VíkuráS Rúmgóð 59 fm 2ja herb. íbúð. Góð sameign. Nýtt parket á stofu og gott útsýni. Verð 4,9 millj. Þingholtsstræti Nokkuð sérstök eign á góðu verði á besta stað í bænum. Hér þarf ekkert greiðslumat. Útb. 1,5 millj. og afb. 13 þús. á mán. Verð 4,6 millj. SKÖLAFOLK Hagar 56 fm íbúð með sérinngangi. Parket og nýlegar innréttingar. Hentug fyr- ir háskólafók. Verð 4,750 millj. GaukshÓlar Snotur 54 fm íbúð á 1. hæð. M.a. parket á gólfum. Ágætar inn- réttingar. Útb. 1,35 millj. og afb. um 17 þús. á mán. Verð 4,7 millj. Njálsgata 63 fm. ósamþykkt íbúð á 1. hæð í steinhúsi. V. 3,0 millj. Áhv. 1,0 millj. Skipti á bil. Vesturberg Rúmgóð 63 fm íbúð á 4. hæð í nýstandsettu lyftuhúsi. Góð sam- eign. Stórar svalir. Útb. 1,5 millj. og afb. 17 þús. á mán. Vesturbraut Hf. Sérstaklega skemmtileg 48 fm 2ja herb. íbúð í mikið endurnýjuðu tvibýlishúsi. Parket á gólfum. Ný eldhúsinnrétting ofl. VERÐ AÐEINS 3,9 MILLJ. LAUGAVEGUR 32B er til sölu hjá Húsvangi. Þetta er hús með vinnuaðstöðu og á að kosta 14,5 millj. kr. Áhvíl- andi eru 5,3 millj. kr. Einbýli með góðri vinnu- adstöðu ímið- bænum HJA Húsvangi er til sölu einbýlis- hús við Laugaveg 32B. Þetta er stein- og timburhús, byggt árið 1919. Flatarmál hússins í heild er 377 fermetrar. Það er á þremur hæðum. „Þetta er mikilfenglegt hús," sagði Tryggvi Gunnarsson hjá Húsvangi. „A jarðhæð er 160 fer- metra rými þar sem áður var til húsa Efnalaug Reykjavíkur. Þessa hæð má nýta til ýmiss konar at- vinnurekstrar, lofthæð er mjög góð," sagði Tryggvi einnig. „Aðal- hæð skiptist í gott hol, stórt bað- herbergi og stórt þvottahús. Tvær góðar stofur eru einnig á hæðinni. Eldhúsið er einnig á aðalhæð, þar ér nýleg og góð innrétting og mjög góð borðaðstaða. Efri hæðin skipt- ist í fjögur rúmgóð herbergi. Þar er einnig baðherbergi og gott fjöl- skylduherbergi. Hús þetta hefur verið mikið end- urnýjað, svo sem rafmagn, hita- lögn, ofnar, gler og gluggar. Mjög bjart er innandyra í öllu húsinu. Það er einnig nýklætt að utan, nýleg gólfefni eru á gólfum. Einn- ig er öll aðkoma að húsinu glæsi- leg, hún er öll hellulögð. Mjög góður suðurgarður er við húsið, hrein paradís yfir sutnartímann. 011 þessi endurbótavinna hefur verið unnin af fagmönnum og er mjög vönduð að allri gerð. Þetta er kjörið hús fyrir stóra fjölskyldu sem vill stofna eigin atvinnurekst- ur. Húsið stendur á baklóð við Laugaveginn og þar er rólegt um- hverfí og verndað. Þetta er frábær eign fyrir aðdáendur miðbæjarins. Áhvílandi eru á húsinu 5,3 milljón- ir króna í góðum langtímalánum en verð hússins er 14,5 milljónir. Ýmis skipti eru möguleg. t 1 1 ( • • • •

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.