Dagblaðið Vísir - DV - 08.03.1982, Blaðsíða 2

Dagblaðið Vísir - DV - 08.03.1982, Blaðsíða 2
DAGBLADID & VlSIR. MÁNUDAGUR 8. MARZ 1982. Kærði óhæf ilega f relsisskerðingu vorið 1976: Dæmdar 600 króna bætur eftir sex ára vafstur en lögmaður kæranda f ékk 3.900 krónur í málf lutningslaun Fyrir nokkrum dögum féll dómur í Hæsíarétti í máli manns sem kærði óhæfilega frelsisskerðingu af hálfu lögreglunnar í Reykjavik vorið 1976. Staðfestur var dómur í héraði um að -frelsisskerðing mannsins hefði verið 'lengri en efni stóöu til og honum dæmdar 600 krónur í bætur úr ríkissjóði að viðbættum vöxtum í áföngum. Málflytjanda mannsins voru hins vegar dæmdar 900 krönur fyrir málflutning í héraði og 3.000 krónur fyrir málflutning í Hæsta- rétti, til greiðslu úr ríkissjóði. Frá þessu máli var greint i Dag- blaðinu 30. nóvember 1979 en þá hafði dómur fallið í héraði um mitt það ár. Atti það upptök sín í flóknu deilumáli um foreldrarétt yfir dreng. Faðir hans, Halldór Þ. Briem, var handtekinn á tröppum húss í Hlíðunum þar sem hann átti orða- skipti við konu er þar hafði drenginn i gæzlu. Vildi Halldór hitta son sinn en konan kallaði til lögreglu sem fjar- lægði hann. Þessu næst var Halldóri stungið i fangelsi og settur í einangrun, sem stóð á annan klukkutíma, og bannað að hafa simasamband við aðila utan fangelsisins. AIls var hann að minnsta kosti í sjö tima i höndum lögreglu. f lok skýrslu sem tekin var af Halldóri lofaði hann að ónáða gæzlukonu sonarins ekki framar. Hálldór taldi meðferð lögreglunn- ar á sér óréttmæta og höfðaði mál á hendur fjármáiaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs til greiðslu skaðabóta fyrir óhæfilega hörku og langa frelsis- skerðingu. Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að einangrun hefði verið ástæðulaus og að ósannað væri að þörf hefði verið fyrir jafnlanga frels- isskerðingu og raun bar vitni. Voru Halldóri dæmdar gkr. 60.000 í bæt- ur, ásamt tilteknum vöxtum í áföng- um frá 1. apríl 1976 til greiðsludags en tekið fram að við ákvörðun bóta hefði verið tekið tillit til aðdraganda handtökunnar. Halldór hafði fengið gjafsókn í málinu og sagði í dómsorði i héraðsdómi að allur kostnaður skyldi greiðast úr rikis- sjóði, þar á meðal þóknun til mál- flutningsmanns Halldórs, 90.000 gkr. Fjármálaráðherra áfrýjaði til Hæstaréttar og Halldór gagnáfrýj- aði. Dómur þar féll 23. febrúar síðastliðinn. Dómkröfum Halldórs um 4.000 króna bætur og tiltekna vexti var hafnað en dómur í héraði staðfestur, um 600 króna bætur með 13% ársvöxtum frá 1.4 1976 til 21.11 1977, síðan 16% til 21.2 1978 og 19% ársvöxtum frá þeim degi til greiðslur dags. Gjafsóknarkostnaður er felldur á ríkissjóð og þar með þóknun mál- flutningsmanns Halldórs, 3.000 krónur. Fjórir af fimm hæstaréttardómur- um sem um málið fjölluðu felldu dóminn en einn dómari skilaði sérat- kvæði og vildi hafna bótakröfu Hall- dórs, en var sammála meirihutanum um niðurfellingu málskostnaðar og greiðslu til málflytjanda Halldórs úrríkissjóði. HERB Af ársþingi iðnrekenda: Ríkið á að skapa skilyrðin og láta okkur svo í f riði sagði Davíð Scheving Thorsteinsson Fjölmennt var á ársþingi iðnrekenda sem haldið var að Hótel Loftleiðum. Aðalinntak þingsins var auk al- mennra þingstarfa að fjalla um nýút- komna skýrslu starfsskilyrðanefndar. 1 henni er fjallað um mismunun á starfs- skilyrðum hinna þriggja meginfram- leiðsluatvínnuvega, það er sjávarút- vegs, landbúnaðar og iðnaðar. Iðnrekendur hafa fagnað þessari skýrslu mjög og telja hana staðfestingu á því sem þeir hafi haldið fram undan- farin ár, að iðnaður á íslandi sé og hafi verið olnbogabarn í íslenzku atvinnulífi og ávallt settur neðst á listann af stjórn- völdum. Davíð Scheving Thorsteinsson, sem í gær lét af störfum sem formaður Félags islenzkra iðnrekenda, taldi skýrslu þessa mikinn sigur. Nú væri að- eins eftir að fá kerfið til að viðurkenna hana. í ræðu sinni rakti hann nokkuð hver hefðu verið helztu baráttumál og áherzluatriði hjá iðnrekendum þessi átta ár sem hann hefði gegnt for- mennsku. Ár eftir ár hefði málflutning- urinn í raun gengið út á það sama, án þess að nein alvarleg umræða hefði komið í staðinn um hvert stefndi og hvað þyrfti að gera. Ár eftir ár hefði sömu askorun verið beint til stjórn- valda um að snúa við blaðinu og beina kröftum sínum að því að bæta lífskjör í landinu, án þess að nokkuð hefði verið aðhafzt. , Orðrétt sagði Davíð m.a.: „Það er ýmislegt sem gert hefur það að verkum að undanfarinn áratug hefur verið hægt að dylja það hvert stefnir í at- vinnu- og búsetumálum okkar. Það má meðal annars nefna: Stækkun land- helginnar, gífurlegar erlendar lántökur — að verulegum hluta til neyzlu en ekki til arðbærrar fjárfestingar. Sem dæmi má nefna að við jukum erlendar skuldir okkar um 10 millj. nýrra króna á hverjum einasta degi allt siðastliðið ár, á laugardögum, sunnudögum, jól- um, páskum, já, jafnvel I. maí. Brott- flutningur rúmlega 5000 manns á síðastliðnum 10 árum, sem hefðu margir hverjir líklega átt í erfiðleikum með að fá vinnu við sitt hæfi hérlendis. Dulbúið atvinnuleysi sem ég fyrir fáum árum benti á að gæti numið e.t.v. á bil- inu 5—20 þúsund manns. Raunveru- leikinn er sá að við höfum þegar upp- skorið árangurinn af stækkun land- helginnar. Við getum ekki aukið erlendar eyðsluskuldir með sama hraða og hingað til, án þess að draga niður lífskjör afkomendanna. Við verðum að auka framleiðsluna því á henni lifum við." Og Davíð hélt áfram: ,,Af langri reynslu minni get ég sagt: Ég hef enga trú á skrifborðsiðnþróun. Ég hef heldur ekki trú á gæluverkefnum stjórnmáiamanna og ég hef ekki trú á sértækum aðgerðum, styrkjum, niður- greiðsium, útflutningsuppbótum og ekki því að ríkisvaldið sé með nefið niðri í öllu. Ríkisvaldinu berað.skapa almenn starfsskilyrði sem hvetja fyrir- tæki og einstaklinga til aukinnar fram- leiðslu, framleiðni og nýjunga og síðan að láta atvinnulífið í friði." í Iokaorðum sínum sagði hann: „Það sem við þurfum fyrst og fremst á að halda er það umhverfi, sá jarðvegur, sem frjálst atvinnulíf getur dafnað í... Nýstofnuðu fyrirtæki má líkja við við- kvæma jurt — umhverfi atvinnulífs á íslandi í dag má líkja við urð og það þýðir ekki að reyna að sá fyrir við- kvæmum jurtum í urð.'' -JB MIKIÐ ÚRVAL AF KVENSKÓM Tmg. 676 Tag.325 Stmrð: 36-41 Utur: brons Litor:brons.hvM Stmrð3-7 Verð kr. 320 Varðkr.445 TBg.3528 Utur: dökkblétt Stærð: 36-40 Varð kr. 635 Teg.827 Utur: dökkblátt m/sBM Stmrð: 3-7 Verð kr. 490 Mikið úrval af skóm á alla fjölskylduna Fávísi Svarthöfða eöa skemmdarstarfsemi? Í Dagblaðinu og Visi sl. þriðjudag skrifar hinn „óþekkti" Svarthöfði neðanmálsgrein um Bókamarkaðinn í Ársölum og bóksölu almennt. Þar sem þessi grein er auðsjáanlega skrifuð af „einhverjum" sem ekkert veit um bóksölu á fslandi eða „ein- hverjum" sem vill skaða íslenzka bóksölu þá tel ég mig knúinn til að leiðrétta það rugl sem fram kemur í þessarigrein. Það hefur reyndar staðið þeim nær, sem eru í forystu þeirra samtaka er bðksalar eru aðilar að, að svara þessari grein en þeir eru kannske uppteknir við annað. Svarthöfði segir m.a. „Hvergi mun fyrirfinnast annað eins fyrirbæri og þessi ágæti bókamarkaður", og síð- ar. . . „um Bókamarkaðinn ¦ gegnir þó sérstöku máli vegna þess að sífellt er verið að þrengja kosti bókaunn- enda með takmörkun á bóksölu, sem er illskiljanleg", tilv. líkur. Þvi er til að svara að fjórar bóka- verzlanir hér í borginni leggja sér- staka áherzlu á sölu eldri bóka, Bók- hlaðan, (Markaðshúsið), Bókabúð Máls og menningar, Bókav. Sigfúsar Eymundssonar og Bókabúð Æskunn- ar. Markaðshús Bókhlöðunnar t.d. hefur standandi bókamarkað allt árið með um 4000 titla, í mjög aðgengi- legu umhverfi á Laugavegi 39 (bakhús). Verð bóka í þessum verzlunum er hliðstætt við Bókamarkaðinn og er þvi sá áróður ,,að hvergi sé lægra verð en þar" verulega ýktur. Svarthöfði fullyrðir að áður fyrr hafi verið hægt að fá bækur í verzlunum allt að þrjú ár aftur í tím- ann en að það sé úr sögunni. Ég fullyrði hér ognúaðaldrei hefur verið meiri möguleiki til þess að tryggja sér bækur fyrri ára í verzlunum en nú og ítreka ég þær verzlanir sem hér eru að framan greindar. Ogenn veður Svarthöfði elginn. . . „mætti vel hugsa sér að láta hann standa allt árið" þ.e.a.s. Bókamark- aðinn í Ársölum. Það er Bókamark- aður starfandi allt árið í Markaðshúsi Bókhlöðunnar og ég býð hér með Svarthöfða í heimsókn. Þar sem hann kýs að halda sig í fel- um þá getur hann komið og litið yfir án þess að gefa sig fram á staðnum. Margt annað er í þessari klausu Svarthöfða sem er búið til á ritvél en á ekkert skylt við raunveruleikann. Það er svo annað mál að bóksala hér á tslandi þyrfti að fá umræðu í fjölmiðlum og skýra þá frá staðreyndum um íslenzka bókaút- gáfu og bóksölu. Ekki með uppslátt- arfréttum sem byggðar eru á fölskum forsendum, unnar á bókavertíðinni i desember, þegar enginn getur fjallað um þessi mál af neinu viti vegna anna. Útgáfa og sala bóka er ekki það sama og að flytja inn og selja hveiti og sykur, þess vegna verður að tala um þá hluii á annan hátt. ' Hver veit nema forustumenn í bók- tðlumálum taki sig nú á og kynni fyrir landsmönnum þróun íslenzkrar bóksölu og hvernig staða hennar er í dag. Eyjólfur SigurOsson, framkvæmdastjóri Bókhlöðunnar. jf*' » mw »1 wm*,wm mmmmmm < r:fl)f»2 '/iu>3 M-oÍDs-: ií'A', } \Yl Wr8^H*A&ÖH< ^AawUiica

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.