Dagblaðið Vísir - DV - 28.06.1982, Blaðsíða 13

Dagblaðið Vísir - DV - 28.06.1982, Blaðsíða 13
DAGBLAÐIÐ & VlSIR. MÁNUDAGUR 28. JUNÍ1982. 13 og hagstjórnannöguleikar þann- igauknir. 10. Flokkurinn vildi aö almanna- tryggingakerfiö yröi endurskoð- aö frá grunni og komið yrði á fót einum lífeyrissjóði fyrir alla landsmenn meö verötryggöum lífeyri. 11. Alþýöuflokkurinn vildi aö hús- næðislán yröu aukin og lánstími lengdur, þannig aö fólk gæti eign- ast íbúöir á eölilegum kjörum og án óbærilegs vinnuframlags og veröbólguforsendna. 12. Þá vildi Alþýöuflokkurinn aö er- lendar lántökur yrðu jafnan tak- markaðar við erlendan kostnaö- arþátt í arbærri fjárfestingu og aö ekki yröi stofnaö til eyöslu- skulda, eins og nú tíökast. 13.1 framhaldi af minnkandi verö- bólgu og meira jafnvægi í efna- hagsmálum vildi flokkurinn taka upp verötryggingu lána og nýja mynt. Allar þessar tillögur Alþýðuflokks- ins voru vandlega ígrundaðar og hæfustu menn voru haföir meö í ráö- um við samningu þeirra. Öll veiga- mestu grundvallaratriði efnahags- lífsins voru skoöuö niöur í kjölinn. I kosningabaráttunni bentu Alþýðuflokksmenn á mörg og af- drifarík mistök, sem gerö höföu ver- ið í stjóm efnahagsmála. Þeir vör- uöu viö gengdarlausri f járfestingu í landbúnaöi og sjávarútvegi, sem í mörgum tilvikum var algjörlega arölaus. Þeir bentu á spillinguna, sem veröbólgunni fylgir, launamis- rétti, sem óðfluga stefnir í átt til hreinnar stéttaskiptingar og þeir bentu á hvert málið á fætur öðru, sem einu nafni fengu heitið , JCröflu- mál”. Slit ríkisstjórnar I ríkisstjórn Olafs Jöhannessonar, sem mynduð var eftir kosningamar 1978, lagöi Alþýöuflokkurinn fram efnahagsmálatillögur sínar. Þegar ljóst var aö þær hlutu ekki hljóm- gmnn, og að samstarfsflokkarnir voru aðeins fúsir aö fallast á eitt og eitt atriöi þeirra, ákvað Alþýöuflokk- urinn aö hætta samstarfinu í ríkis- stjóm. Hann vildi ekki bera ábyrgö á því efnahagsöngþveiti, sem fyrirsjá- anlega myndi fylgja í kjölfar þess stjórnleysis, sem samstarfsflokkarn- irstefndu að. Nú hefur komiö á daginn aö allar viövaranir Alþýðuflokksmanna vom á rökum reistar. I viðtali í Tímanum fyrir nokkm viðurkenndi Steingrím- ur Hermannsson, formaður Fram- sóknarflokksins, öll mistökin og rakti þau lið fyrir lið á svipaðan hátt og Alþýöuflokksmenn höföu sagt fyr- ir um, hvaö gerast myndi. Eftir stjómarslitin og þegar ríkis- stjóm Gunnars Thoroddsen tók við völdum, héldu Alþýðuflokksmenn áfram sínu striki, böröust fyrir þeim málum, sem í efnahagstillögum þeirra fólst og vömöu hvaö eftir ann- að viö þeirri stefnu, sem ríkisstjóm- in tók í „baráttunni” viö verðbólg- una. Andstæöingar Alþýöuflokksins sögðu þá jafnan aö svartagailsraus Alþýöuflokksmanna væri óþolandi, enda stæöust viövaranir þeirra hvergi. Því miður hefur annaö komiö á daginn. Núverandi ríkisstjórn Þegar nokkrir sjálfstæöismenn ákváöu að stuðla að því aö mynda núverandi ríkisstjóm meö Alþýöu- bandalagi og Framsóknarflokki, mátti öllum vera ljóst aö úr yrði ónothæf blanda einstaklinga og flokka, sem aldrei gætu starfað sam- an af skynsamlegu viti. Ástæðumar eru m.a. þær, aö nú- verandi ráðamenn Framsóknar- flokksins eru ólæknandi fyrir- greiöslupólitíkusar, sem einskis svíf- ast, þegar hagsmunir flokksbræðra em annarsvegar Alþýöubandalagiö hefur aldrei viöurkennt nauösyn styrkrar hagstjórnar, eytt og spennt á meðan peningar hafa verið til og hlaupist á brott, þegar sjóöir hafa verið tæmdir. Ævintýramennska og ábyrgöarleysi sjálfstæðismanna viö myndun núverandi ríkisstjómar gaf ekki tilefni til bjartsýni, enda em þeir ofurseldir Alþýðubandalaginu, sem þeir leiddu til valda og afhentu veigamestu ráðherrastólana. En nú er komið að skuldadögum hjá þess- ari óperettustjóm og veröur fróðlegt að fylgjast meö, hvemig hinn tungu- mjúki forsætisráöherra ætlar aö telja þjóöinni trú umað hann og hans ríkisstjórn beri enga ábyrgö á því, hvemig komið er. Hvað næst? Þaö virðist stundum svo, aö sum- um ráöhermm núverandi ríkis- stjórnar sé ekki sjálfrátt. Þetta á einkum viö um forsætisráöherra og sjávarútvegsráöherra. Helst mætti ætla, aö jarðsamband forsætisráö- herra hafi rofnaö aö fullu og öllu og að mistakamna sjávarútvegsráð- herra sé óendanleg. I flestum ná- grannalöndum okkar, þar sem litið er á stjórnmál meö alvöru og þar sem stjórnmálamenn taka á sig ábyrgð verka sinna, væra báðir þess- ir menn búnir aö segja af sér. Þeir hafa í tíma og ótíma, ásamt meö öömm ráðherrum, taiaö um nauðsyn gagngerra efnahagsráö- stafana, en látið svo undan hverskon- ar þrýstihópum á launamarkaði og í atvinnulífi. Þeir bera ábyrgö á gegndarlausri fjárfestingu í sjávar- útvegi og landbúnaði, sem gengur mjög nærri greiöslugetu þjóðarinnar og er einhver óaröbærasta fjárfest- ing, sem sögur fara af. Þeir hafa dregiö svo á langinn allar ákvarðan- ir í orku- og iönaöarmálum aö stór- tjón hefur hlotist af. Þeir hafa ekki tekið mark á viövömnum fiski- fræðinga um alvarlegt ástand fiski- stofna. Þeirra Kröfluævintýrierenn- þá í fullum gangi. Það má öllum vera ljóst, aö vand- inn framundan veröur ekki leystur nema meö gífurlega auknum álögum á þjóöina í heild. Þær fómir, sem Alþýöuflokkurinn boðaði fyrir kosn- ingarnar 1978, em hreinn bamaleik- ur miöaö viö þaö, sem á eftir aö ganga yfir þjóöina, svo leiörétta megi þau mistök, sem núverandi ríkisstjóm hefurgert. Enginn skyniborinn maður getur dregiö þaö í efa, aö Alþýöuflokkur- inn haföi á réttu aö standa og hefur enn, þegar hann segir aö ekkert ann- aö dugi en ný og gjörbreytt efnahags- stefna, sem fyrst og fremst tekur miö af heill þjóöarheildar en ekki flokkslegum vinargreiöum né ofur- ást á ráöherrastólum, sem veldur því að ráöstafanir eru geröar frá degi til dags, eingöngu til aö bjarga í horn. Þaö mun koma í ljós, áöur en yfir lýkur, aö núverandi ríkisstjóm verð- ur þjóðinni dýrkeypt tilraun og jafn- framt mun þaö sannast aö betur hefði veriö fariö aö tillögum Alþýðu- flokksins. Alþýöuflokkurinn varaöi viö ævintýramennskunni og hann haföi og hefur á réttu aö standa í öll- um veigamestu þáttum efnahags- mólanna. Árai Gunnarsson alþingismaður • „Þær fórnir, sem Alþýöuflokkurinn boö- aði fyrir kosningarnar 1978, eru hreinn barnaleikur miðað við það, sem á eftir að ganga yfir þjóðina, svo leiðrétta megi þau mis- tök, sem núverandi ríkisstjórn hefur gert,” segir Árni Gunnarsson. ara tugur hinnar virku FRIDARBARÁTTU Viðbrögð við beiðnum um vegabréfsáritanir Nú vill svo til aö bæöi til Sovétríkj- anna og Bandaríkjanna þarf vega- bréfsáritanir. Og nú er fróölegt að fylgjast með því hvemig þessi tvö stórveldi bmgöust viö þegar fariö var aö sækja um vegabréfsáritanir til að friðarboðendur gætu sótt þau heim. Þeim sem ætla til Sovétríkjanna til aö mótmæla þar kjamorkuvopnum í austri og vestri og krefjast algerrar útrýmingar þeirra úr heiminum, er tekiö opnum örmum, þar var engin fyrirstaða af hálfu yfirvalda á að fá vegabréfsáritun þangað. Auk þess var ákveðið að sovésk og skandi- navísk friöarsamtök gangist fyrir sameiginlegum aögeröum þar. Þeg- ar ég var í Sovétríkjunum í apríl og maí var mér sagt aö þar væri uppi fótur og fit til að undirbúa þessar að- gerðir svo þær mættu verða sem eftirtektarveröastar og árangursrík- astar. Þeir aöilar sem aðallega standa aö þessum undirbúningi em Sovéska friðarnefndin og Kvenna- nefnd Sovétríkjanna, en auk þess koma þar til einstakar borgir, þorp, vinnustaðir og hverskonar sjálfboöa- liöar. Við skyldum nú ætla að í „Gósen- landi freisisins” hafi stjómvöld ekki veriö síður áköf í að taka á móti friðarboðendum frá Evrópu. Svo reynist þó ekki. Hinum 500 f riðamnn- endum, sem höföu ætlaö að taka þátt í fundum og göngum í tilefni af af- vopnunarráðstefnunni, var neitaö um vegabréfsáritun, og tjáö að þeir væru „óæskilegir gestir”. En enda þótt þessir „óæskilegu gestir” frá Evrópu fengju ekki aö stíga fæti sínum á bandaríska gmnd aö þessu sinni hafa friðarhreyfingar í Banda- ríkjunum verið því virkari. I Central Park var haldinn sá fjölmennasti fundu sem veraldarsagan kann frá aö greina, og birti Olafur Ragnar Grímsson greinagóöa f rásögn af hon- um í Dagbl. & Vísi 21. þ.m. Olafur Ragnar á sannarlega skiliö þakklæti fyrir hinar greinagóðu frásagnir sínar af sókn friðarhreyfin ;anna í Evrópu og Bandaríkjunum. Jafn- framt get ég ekki á mér setið aö harma þann skæting er birtist um Olaf Ragnar í „Sandkornum” í Dagbl. og Vísir, sama dag og grein hans birtist í kjallara blaðsirts. I leiöinni vil ég spyrja viðkomandi blaöamann hvort hann gæti ekki hugsað sér aö birta Mannréttindayfirlýsingu Sameinuöu þjóðanna í heild, og merkt við þær greinar hennar sem Bandaríkin hafa enn ekki staðfest, þær em nokkrar. Aö síðustu ætla ég svo að birta hér til glöggvunar- skýrslu úr ýmsum .áreiðanlegum, erlendum tímarit- um, sem unnin er upp úr alþjóöleg- um rannsóknum, ég þarf ekki aö taka það f ram að þær eru vestrænar, svo fólki er óhætt að taka þær alvar- lega. Þessar rannsóknir sýna aö það hafi jafnan verið Bandaríkin sem hafa komið með ný vopnakerfi, en Sovétríkin hafa komiö á eftir til aö „brúa bilið”. Eina undantekningin er „Spútnik”, sem sendur var á loft ár- ið 1957, raunar í friðsamlegum til- gangi en geimrannsóknir hafa nú á síðustu og verstu tímum einnig veriö teknar í þágu hemaöar svo hann er talinnhér meö. Margir sérfræöingar álíta að þær meðaldrægu eldflaugar sem NATO hyggst koma fyrir í Vestur-Evrópu „til aö brúa biliö”, séu ekkert annaö en enn eitt forskot Vesturlandanna, sem þau hafa jafnan haft. Bæði Pershing-2 og stýriflaugarnar em mun fullkomnari og markvissari en nokkuö sem Sovétmenn hafa enn smíöað. Þessi skýrsla talar sínu máli umþróunina: María Þorsteinsdóttir. Voonakerfí á undan li ibúiö X- árafjöldi par voru: áriö: tiV mótaöi linn átti samskonar vopnakerfi; K ja morkusDrrng jur ».1SA • 1945 XXXX (Sovrc: 19497 Vetnissprengjur USA 1953 ‘X (Sovrt:1954) Lancdr*gar sprengju- f lugvr la r i’SA 1953 - XXXX (Sovét: 1957) Cleöa ldraega r eldflaugar 'JSA 1953 XXXXXX (Sovét:1959) Litlar k ja rnorkuspreng jur U SA 1955 X (oovét:1956) Lancdngar eldflaugar ímilli heimsálfa) 'J >A 1955 XX (Sovét:1957) Kjarnorkuknúnir kafbátar 'JSA 1956 XXXXXX (Sovét:1962) Grrvihnettir Sovét 1957 .X (Eanda ríkin:1953) Fldflaugum skotiö úr kaf- USA 1959 XXXXXXXXX (Sovét: bátum neöansjávar 1963) Langdraegar eldflavigar meb XXXXXXXCSovét:1969) eldsneyti í föstu "SA 1962 formi (viöbragössneggri) Fldflaugar meb margar k ja mor1<uspreng jur Fldflaugar mrt ma rga r k-sprrngjur sem má •JSA 1964 XXXXXXXX(Sovét:1972) xXXX^ (Sovét: 197 S^SS-^o 'jsa 1970 miöa hvrrri fyrir sig Nifteindasprengjur 'JS A 19S1 ?? ? • „Fróðlegt var að fylgjast með, hvernig þessi tvö stórveldi brugðust við, þegar farið var að sækja um vegabréfsáritanir til að friðarboðendur gætu sótt þau heim,” segir í grein Maríu Þorsteinsdóttur.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.