Dagblaðið Vísir - DV - 27.10.1982, Blaðsíða 12

Dagblaðið Vísir - DV - 27.10.1982, Blaðsíða 12
DV.MIÐVIKUDAGUR27. OKTOBER1982. Útgáfufélag: FRJÁLS FJÖLMIÐLUN HF. Stjórnarformaður og útgáfustjóri: SVEINN R. EYJÓLFSSON. Framkvæmdastjóri og útgáfustjðri: HÖRÐUR EINARSSON. Ritstjórar: JÓNAS KRISTJÁNSSON og ELLERT B. SCHRAM. Aöstooarritstióri: HAÚKUR HELGASON. . .%.'""'¦ iFréttastjórar: JÓNAS HARALDSSON og ÓSKAR MAGNÚSSON Auglýsingastiórar: PÁLL STEFÁNSSON og INGÓLFUR P. STEINSSON. Ritstjórn: SÍDUMÚLA 12—14. SÍMI 84411. Auglýsingar: SÍDUMÚLA 33. SÍMI 27022. Afgreiðsla, áskriftir, smáauglýsingar, skrifstofa: ÞVERHOLTI 11. SÍMI 27022. Sími ritstjórnar: 84411. Setning, umbrot, mynda-og plötugerð: HILMIR HF., SfDUMÚLA 12. Prentun: ÁRVAKUR HF., SKEIFUNNI 1». Áskriftarverð á mánuði 130 kr. Verð í lausasölu 10 kr. Helgarblað 12 kr. „Svört skýrsla" „Svört þjóðhagsáætlun fylgdi stefnuræöu forsætisráö- herra. Viö höfum áöur séö „svartar skýrslur" frá fiskifræö- ingum. Stundum reyndust þær svartari en útkoman varð. Eftir öllum sólarmerkjum að dæma ber okkur þó að taka fullt tillit til þeirrar svörtu skýrslu, sem sérfræðingarnir senda nú frá sér um efnahagsmálin. Hvernig er staöan? Við vitum, að aðgerðirnar í bráðabirgðalögunum duga lítið til að stööva vandann á yfirstandandi ári. Vandinn er einkum halli á viðskiptum við útlönd og verðbólga. Viðskiptahallinn við útlönd leiðir til þess, að við hlööum á okkur og komandi kynslóðir óbærilegum skuldaklafa. Þetta eru helztu vandamálin, ef litið er fram á veginn. Nú liggja fyrir bráðabirgðalög ríkisstjórnarinnar. Þau hamla vissulega gegn óheillaþróuninni. Þau eru spor í rétta átt. Verðbólgan hefði getað orðið 75—80 prósent um mitt næsta ár, hefði ekki verið að gert. Hallinn á við- skiptum við útlönd hefði vaxið en ekki minnkað án aðgerða. Þetta lagast með bráðabirgðalögunum. Hvílík fásinna er þá að tala um, að fella beri bráðabirgðalögin án þess að nokkuð komi í staðinn? Þrátt fyrir bráðabirgðalögin er mikil vá fyrir dyrum. Hvaö segja sérfræðingarnir um það? Þeir segja í þeirri þjóðhagsáætlun, sem lögð var fram meö stefnuræðunni, að þjóðartekjurnar muni á næsta ári minnka um 3 prósent eða um 4 prósent á hvert manns- barn í landinu. Framleiðsla þjóðarinnar muni minnka um 2,5 prósent. Þeir segja, að viðskiptahallinn við útlönd gæti orðið um 6 prósent af framleiðslu þjóðarinnar, samanborið við 10,5 prósent í ár. Þeir segja, að þetta sé „töluveröur bati" en þessi halli sé þó mun meiri „en þjóðarbúið þolir til nokkurrar lengdar". „Hinum mikla viðskiptahalla þessa árs verður aö hluta mætt með erlendum lántökum en að hluta með því að rýra gjaldeyrisstööu þjóðarbúsins," segir í skýrslunni. Erlendar skuldir námu 37 prósentum af framleiöslu þjóðarinnar í árslok 1981. Horfur eru á, að þær fari í 45 prósent í lok þessa árs og stefni enn hærra á næsta ári. Greiðslubyrðin svokallaða, það eru afborganir og vextir af erlendum lánum var 16,5 prósent af tekjum okkar af útflutningi árið 1981. Nú stefnir í 23 prósent í ár og jafnvel 25 prósent á næsta ári. Sérfræðingarnir segja, að verðbólgan gæti orðið 58 prósent á næsta ári, verði ekki að gert, þrátt fyrir bráða- birgðalögin. I því sambandi skiptir töluverðu, hvort unnt verður að breyta vísitölukerfinu. Einkaneyzla hefur farið vaxandi. Innflutningur gæða okkur til handa hefur verið mikill. Kaupmáttur launa var snemma á þessu ári oröinn svipaður og við höfum þekkt hann beztan. En hvað skal gera? Eigum við að reyna að halda uppi þægindum okkar meö því að auka enn skulda- söfnunina erlendis, þótt það stofni jafnvel sjálfstæði okkar í hættu, eins og sérfræðingarnir segja oft í seinni tíð? Eigum við að binda komandi kynslóðum þennan bagga? Svarið hlýtur að vera, í samræmi við afstöðu flestra okkar, að við tökum á næstunni á okkur þær byröar, sem bera þarf. Við lifum ekki til einnar nætur. Við viljum ekki láta pá, sem við taka, bera þessar byrðar. Þess vegna þarf að fylgja bráðabirgðalögunum eftir með öflugum aðgerðum, hver jir svo sem þeim munu ráða. Haukur Helgason. Vinnuaðstaða Vinnuaðstaða er orð sem nýlega var fundið upp og getur þýtt nánast hvaö sem er og fer það eftir starfsgreinum og stofnunum hvað við er átt hverju sinni. Ýmist er vinnuaðstaða góö eða slæm, að sögn þeirra sem gerst þekkja, en ég komst að raun um fyrir skömmu hvar hún er verst, hún er verst f yrir neðan svalirnar niínar. Svalir eru til margra hluta nytsam- legar, sbr. svalirnar á Alþingishúsinu, mínar svalir eru á hinn bóginn notaðar til að þurrka á þeim þvott. Til að byrja meö strengdum viö snúrur yfir svalirn- ar á ská og bundum í handriðiö, en þeg- ar fram í sótti fóru þær að þvælast fyr- ir okkur, og að lokuin kviknaði í þeim einn góðan veöurdag þegar ég var að grilla sunnudagssteikina. Voru nú góð ráð dýr, en svo eru þau ráð almennt kölluð sem eiginkonur finna, og sáum við í hendi okkar að á þessu varð að ráða bót með einhverjum hætti. Auð- vitað fann konan ráöið sem dugði, hún skrapp í járnvörubúð og keypti átta króka og sagði mér síðan að skrúfa þá neðan í svalirnar því að þar myndu snúrur ekki þvælast fyrir neinum, nema ef vera skyldi körfuboltahetjum, ef því væri að skipta. Nú háttar þannig til á mínu heimili að þar eru ekki verkf æri á hverju strái, enda telja kunnugir vafasamt aö þau kæmu að gagni þótt til væru, þar sem húsbóndinn er með þeim ósköpum gerður aö hann vantar það sem kallað er verksvit og á meðan allir sem vettl- ingi geta valdið eru aö fiisaleggja bað- ið hjá sér eða dúkleggja íbúðina, eins og hún leggur sig, tekst honum ef til Benedikt Axelsson borvél og var mér þar með ekkert að vanbúnaöi að bora, en hins vegar vant- aði mig það sem mestu máli skipti, vinnuaðstöðuna. Svalirnar eru nefni- lega það hátt frá jörðu að þótt ég teygi mig eins og ég framast má næ ég ekki nema rúmlega hálf a leið og sá ég því á augabsagði að nú vantaði mig eitthvað til að staiida á. Af gamalli reynslu vissi ég að Morgunblaðið myndi ekki duga svo að ég náði í stól eftir að hafa leitað lon og don að einhverju betra. Er nú ekki að orðlengja það að ég snakaði mér út í garð vopnaður borvél, átta krókum, jafnmörgum töppum, hamar og borðstofustól. Eg byrjaöi á að koma stólnum fyrir á réttum stað, steig síðan upp á hann og fór að bora og kom þá strax í ljós hvað vinnuaöstaðan var léleg því að um leið og ég þrýsti P „Nú voru góð ráð dýr, en svo eru þau ráð almennt kölluð sem eiginkonur finna,___" vill að hengja mynd upp á vegg, ef hannerheppinn. En þótt ég sé kannski ekki klókur í þeim greinum sem menn eru i fjögur ár að læra í iðnskólum sá ég strax aö það yrði vonlaust verk aö skrúfa krók- ana í svalirnar án þess að bora fyrir þeim f yrst og kunni konan ráð við þeim vanda eins og öðrum. Hún fékk lánaða bornum af öllum kröftum upp í svalirn- ar sökk stóllinn í gljúpan jaröveginn i garðinum og þegar ég hafði með erfiðismunum lokið við að bora fyrir fyrsta króknum og steig ofan af stóln- um var hann sokkinn svo langt niður í jörðina aðþað var engu líkara en hann hefði verið gróðursettur þarna í vor. Verð ég að segja það alveg eins og er Iðnnemasambandið dautt eða lifandi? Við hvað eru þeir hræddirt 9 Öllum ætti nú aö vera ljóst, að Iðn- nemasamband Islands stendur á tima- mótum. Þing sambandsins, hið fertug- asta í röðinni, leystist upp í múgæsingu og lögleysu sunnudaginn 17. október sl. Síðan það var, hafa miklar fréttir verið af málinu í dagblö'ðum og kynni því einhver að segja, að nóg væri komið. En þörf in er brýn einmitt nú, til að iönnemar og aðrir áhugamenn hafi möguleika á að skoða grunndvallar- atriði málsins en flækist ekki í auka- atriðum. Fyrir INSI, framtíð þess og gæfu, er grundvallaratriðið hvernig koma megi lífi í starfið, hvernig virkja má þá sem vilja starfa, hvernig endur- reisa á Iðnnemasambandið félagslega. Einhverjum gæti verið sú spurning í huga, af hverju verið er að bera máliö á borð fyrir alþjóð í blaðagrein? Svarið er: Af því að reynt hefur verið að skýra starf og stefnu hinnar nýju stjórnar á fundi með iðnnemum en fyrrverandi stjórn kom í veg fyrir það, með því að hleypa upp fundi, sem haldinn var i Iðnskólanum í Reykjavík, þann 22. október sl. Sú stjórn hefur haft síöastá kjörtímabil til a ð koma sínum málum í höfn og það er óskiljanlegt af hverju hún getur ekki gefið hinni hýju mögu- leika á að kynna sig, heldur hleypir fundi hennar upp. Rétt er að spyrja • um, við hvað fyrrverandi stjórnar- menn eru hræddir? Eru þeir hræddir um að nýja stjórnin standi sig betur en fyrri stjórnir? Ef það er málið, má full- vissa þá ágætu menn um að nýja stjórnin getur a.m.k. ekki staðið sig verr, — svo mikið er víst. Líf og dauði Best er að ræða þessi málánþeirrar rislitlu persónuumræðu, sem ýmsum er hætt við aö falla í. Persóna mín Haraldur Kristjánsson hefur gersamlega mistekist að halda uppi líflegu félagsstarfi. Hér skilur á milli feigs og ófeigs. Hin nýja stjórn er með margar hugmyndir og góðar um hvernig auka skuli félagslífið í sam- bandínu. Sett hafa verið niður á blað nokkur atriði varðandi þetta efni og nokkuð er víst að sú áætlun mun auka lífið í samtökunum um nokkur hundruö prósent. Sum eru þessi atriði frá félagsmálanefnd 40. þingsins, sem aöilar úr stjórninni sátu og önnur sem sömu aðilar hafa ákveðiö síöan. Stjórnin hefur ákveðið að á þessu stárfsári verði eftirfarandi möguleikar á eflingu starfsins og kynningu sam- bandsins kannaðir: 1. Samráð verði haft við sérfræðinga í almannatengslum um útbreiðslu samtakanna. 0 „Á síðasta kjörtímabili bera þeir ábyrgð á andvana samtökum og á þessu kjörtímabili leggja þeir stein í götu nýkjör- innarstjórnar." virðist vera föst á milli tanna sumra mariha, sem haga s.ér eins og börn sem verið er að rífa af leikfang og þeim finnst þeir eiga, sama hvað á dynur. Gaman væri aðJienda á starf sumra fyrrverandi stjornarmanna og gerðir, að ekki sé minnst á blóðbönd við Alþýðubandalagið, en þaö er ekki til umfjöllunar hér. öllum er ljóst að í nokkur ár hefur félagsstyrkur INSI veríð í lágmarki og fyrri stjórnum 2. Málgagn samtakanna Iðnneminn verði aukið og endurbætt, þaö komi of tar út og reglulega. 3. Hafnar verði kynningar í efstu bekkjum grunnskóla á starfi og stefnu INSI ásamt kynningu á iðngreinum. 4. Húsakynni samtakanna, að Skóla- vörðustíg 19, verði endurhönnuð með tilliti til, að þar verði komið upp samkomuaðstöðu smárri í sniðum.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.