Dagblaðið Vísir - DV - 07.10.1995, Blaðsíða 43

Dagblaðið Vísir - DV - 07.10.1995, Blaðsíða 43
LAUGARDAGUR 7. OKTOBER 1995 w ¦ smáauglýsingar - sími 550 5000 51 Ef þú ert aö leigja er best ég biðji þig, í símann þig að teygja og hringja svo í mig. Mæðgur óska eftir íbúð, helst mið- svæðis. S. 566 0661. Brynhildur. Einstaaöa, tveggja barná móöur vantar 4ra herbergja íbúð í Breiðholti. Öruggar greiðslur. Upplýsingar í síma 587 3445.__________________________ Fulloröin hjón utan af landi óska eftir tveggja herb. íbúð í Reykjavík til leigu frá des. til mars, helst m/einhverjum húsgögnum. Uppl. í síma 551 9647. Garöabær - Haf narfjöröur. Ung og reglusöm hjón með 1 barn óska eftir 2ja-4ra herbergja íbúð. Upplýsingar í síma 564 3095._________ Geymsluhúsnæöi óskast, ca 10 m2 , á viðráðanlegu verði. Upplýsingar í sfma 557 9526, Unnur, eða 587 9464, Maja._____________________________ Hafnarfjöröur. 5 manna fjölskylda óskar eftir stórri íbúð eða húsi sem fyrst. Ör- uggum greiðslum og reglusemi heitið. Uppl. ís. 555 1056 e.kl. 18.___________ Hafnarfjöröur. Hjón með 3 börn óska eft- ir 2-3 herb. íbúð strax. Snyrtimennsku og skilvfsum mánaðargr. Keitið. Uppl. í si'ma 565 5958. Herdís.______________ Hafnarfjöröur. Ung kona med tvö börn, 3 og 6 ára, óskar eftir 3ja herbergja íbúð sem allra fyrst. Pottþéttar greiðslur. Uppl. í síma 565 0203._______________ Miöbær. Óska eftir bjartri og rúmgóðri tveggja til þriggja herb. íbúð. Öruggar greiðslur. Upplýsingar í síma 896 8125. Pétur._____________________________ Mæögin, reglusöm og reyklaus, óska eft- ir 2-3 herbergja íbúð í Hlíðum. Góðri umgengni og skilvísum greiðslum heit- ið. Uppl. í síma 553 2052.____________ Reglusamt par í Sinfóníuhljómsv. ísl. óskar eftir þriggja herb. íbúð á leigu, helst í vesturbæ. Upplýsingar í síma/fax 551 4686.__________________ Reglusamur, reyklaus háskólanemi ósk- ar eftir einstaklingsíbúð til leigu í vet- ur. Mánaðargreiðslur. Upplýsingar í síma 552 2885._________ Reglusöm stúlka óskar eftir huggulegri 2ja herb. íbúð í vesturbæ eða miðbæ. Góðri umgengni og skilvísum greiðslum heitið. Sími 562 1555.______ Ung hjón, nýlega koniin úr námi er- lendis, óska eftir 3ja herb. íbúð frá og með 1. nóv., helst í vesturbæ. Upplýs- ingar í síma 551 7118 á kvöldin.______ Ungt par, bæöi í háskólanámi, óskar eftir íbúð, helst nálægt Landspítala. Lang- tímaleiga, skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í síma 588 1086._______________ Ungt, reglusamt par í námi óskar eftir íbúð, heíst á svæði 101. Greiðslugeta 25-30 þús., fyrirframgreiðsla allt að 6 mán. Uppl. í síma 588 0027.__________ Óska eftir einstaklings- eöa 2 herbergja íbúð í Hafnarfírði. Reglusemi og örugg- um greiðslum heitið. Upplýsingar í síma 565 0633 eða 896 4201._________ Óskum eftir 3 herb. fbúö í Reykjavík frá og með 1. nóv. Skilvísum greiðslum heitið. Tryggingar, meðmæli ef óskað er. Sími 551 3466 kl. 14-18. íris. Óskum eftir aö taka á leigu 3ja herb. íbúð, helst í Kópav., Garðabæ eða Hafnarf. Ekki verra ef eitthvað af húsg. gæti fylgt. Örugg. gr. S. 852 5434._________ Góö 3-4 herb. íbúo óskast, helst á svæði 110, reglusemi og skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í síma 587 7423._________ Tvær ungar konur vantar 3 herb. íbúð á svæði 101. Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í síma 552 6605._________ Tvær reglusamar stúlkur óska eftir 3ja herbergja íbúð í miðbæ Reykjavíkur. Uppl. í si'ma 587 5366 eða 552 2277. Ungt par sem á von á barni óskar eftir 3-4 herb. íbúð á sanngjörnu verði. Uppl. í síma 565 8696 eftir kl. 18. Óska eftir 2ja herbergja íbúö á Reykjavíkursvæðinu. Svarþjónusta DV, sími 903 5670, tilvnr. 60044. Óska eftir 3-4 herb. fbúö í miðbæ Reykjavíkur (svæði 101) sem allra fyrst. Uppl. í síma 896 6672. Kristján. Geymsluhúsnæði Til leigu 30 m2 bílskúr í Hf. meö hrein- lætis- og kaffiaðstöðu. -Lofthæð að 4,5 m. Stórir gluggar. Tilvalið fyrir lista- menn, föndursmíði, heimilisiðnað, lag- er, geymslu o.fl. Sími 555 4323._______ Ath. Geymsluhúsnæoi til leigu til lengri eða skemmri tíma fyrir búslóðir, vöru lagera, bíla, hjólhýsi o.fl. Rafha-húsið, Hafnarfirði, sími 565 5503. M Atvinnuhúsnæði Marka&sátak - söluaðstaöa til leigu. Þarftu að ná árangri í sölu? Leigjum fullbúna símasöluaðstöðu með 20 sím- um, miðsvæðis í Reykjavík. Leiga til lengri eða skemmri tíma, jafnvel dag-, viku- eða mánaðarleiga. Munið að símasala skilar árangri. Veitum aðstoð við að skilgreina og útvega lista yfir markhópa. Svarþjónusta DV, sími 903 5670, tilvi'sunarnúmer 60219.________ Skrifstherb. óskast + sameiginl. móttaka. Rekstrarhagfr., sem stundar ráðgjafarstörf, óskar eftir fallegri skrif- stofu til leigu, helst nálægt miðbænum, með sameiginlegri móttöku með öðr- um, aðgangi að færum ritara ásamt fundarherbergi. Svarþjónusta DV, sími 903 5670, tilvnr. 60780. 250 fm eða smærri einingar. Til leigu er nýstandsett og endurnýjað 250 fm at- vinnuhúsnæði á 2. hæð að Dugguvogi 17-19. Lyftugálgi. Má skipta í smærri einingar. Hentugt fyrir ýmsa snyrti- lega iðnaðarstarfsemi eða félagasam- tök. Uppl. f sfma 896 9629.___________ Til leigu í Skeifunni 92 m2 húsnæði, t.d fyrir heildsölu eða sem lagerpláss, 16 m" skrifstofuherbergi á 1. hæð, sérinn- gangur og 224 m2 verslunar- og lager- húsnæði á 1. hæð. Uppl. í síma 553 1113 eða 565 7281 á kvöldin. Óvenju hagstæo kjör. 150 m2 jarðhæð (atvinnuhúsnæði) og 150 m2, glæsileg efri hæð í samahús til sölu. Áhvílandi hagstæð lán. Ýmis skipti - jafnvel vinnuskipti hugsanleg. Uppl. í símum 565 8517 eða 896 5048.______________ Ýmsar stær&ir skrifstofuhúsnæöis til leigu. Vantar tilfinnanlega geymslu- húsnæði, iðnaðarhúsnæði og 200-500 m" skrifstofu- og verslunarhúsnæði. Kaupmiðlun hf., sími 562 1700._______ l&na&arhúsnæ&i óskast, ca 120-160 fm, með stórum innkeyrsludyrum á Artúnshöfðasvæðinu. Uppl. í síma 587 4275 eða 565 4092.______________ Til leigu 170 fm kjallari með herbergi og inngangi á götuhæð í verlsunarhúsi við Langholstsveg. Leiga 35.000 á mán. S. 553 9238, aðallega á kvöldin._______ 150 m' frystieiningahús til sölu til flutnings. Tilboð óskast. Svarþjónusta DV, sími 903 5670, tilvnr. 41417. Atvinnaíboði Gó& laun. 850-1.400 kr. á klst. (mánlaun 127.500-210.000,kr.), atvinnubætur kr. 106.000.1 Noregi eru þetta algengustu launin, möguleiki á vinnu í öllum atvinnugreinum. Itarleg- ar uppl. um kerfið, starfsumsóknir, at- vinnulb., barnabætur, skóla- og vel- ferðarkerfið (t.d. húsnæðislán) o.s.frv. Allar nánari uppl. í síma 881 8638. Sölufólk óskast. Við óskum eftir sölufólki til þess að annast sölu á happ- drættismiðum Hjartaverndar, seinni part dags og um helgar á tímabilinu 9.-14. okt. Uppl. veittar á skrifstofu Hjartaverndar, Lágmúla 9, 3. hæð, mánudaginn 9. okt. frá kl. 8 til 16. Hjartavernd. „Amma" óskast. Óskum eftir barngóðri manneskju til þess að ná í 2ja og 5 ára systkin í leikskólann Jöklaborg, Jökla- seli, kl. 14 og gæta þeirra til kl. 18 (stundum skemur). Búum í sömu götu og leikskólinn. Létt heimilisstörf inni- falin. S. 587 0487. Guðbjörg._________ Framlei&slufyrirtæki á landsbygg&inni óskar eftir sölu- og dreifingaraðila á höfuðborgarsvæðinu. Leitað er eftir dugmiklum aðila með frumkvæði og þjónustulund. Eins og maðurinn sáir... S. 466 1950. Fífuborg, starfsma&ur óskast. Leikskólakennara, þroskaþjálfa eða starfsmann m/aðra uppeldismenntun vantar í leikskólann Fífuborg sem fyrst. Uppl. gefur Elín Asgrímsdóttir, leikskólastjórí í síma 587 4515. Manneskja óskast til þess að gæta tveggja barna, 7 og 9 ára, í Hafnarfirði, frá 8.30 til 12 og vinna létt heimilisstörf með. Reyklaus og má hafa barn með sér. S. 565 1792 um helgina og e.kl. 18 virka daga. Starfskr., 25-50 ára, vanur ræstingum, óskast til afleysinga þriðju hverja helgi. Þarf að geta unnið sjálfstætt. Stundv. og reglus. áskilin. Svarþjónusta DV, sími 903 5670, tilvnr. 61438.,_________ Svarþjónusta DV, sími 903 5670. Mínútan kostar aðeins 25 krónur. Sama verð fyrir alla landsmenn. Ath.: Ef þú ætlar að setja smáauglýs- ingu í DV þá er síminn 550 5000._____ Au-pair í Boston. Reyklaus manneskja með bílbróf óskast á heimili í Boston. Eitt barn á heimilinu. Upplýsingar í síma 567 6284._____________________ Aukatekjur. Sölukonur/menn óskast í Rvík og um land allt til að selja nýja vöru, góð sölulaun. Uppl. í síma 565 1786 milli kl. 13 og 16 lau. og mán. Halló, halló, atvinnulausir smi&ir! Vantar menn í,viðgerð á þaki 4 hæða fjölbýlishúss. Ahugasamir ,séndi inn nafn og síma á DV, merkt, A 4555". Hjartahlý og traust manneskja, óskast til aðhlynningar, aðstoðar og uppbygging- ar, nokkra tíma í viku. Svarþj. DV, sfmi 903 5670, tilvnr. 60028._____________ Hárgrei&slusveinn e&a meistari óskast strax á stofu í Breiðholti. Uppl. í síma 567 0213 eftir kl. 19. (Símsvari á daginn.)________________ Kjötvinnsla. Aðstoðarmann vantar í kjötvinnslu, vinna allan daginn. Nán- ari upplýsingar í síma 553 3020. Meistarinn hf.______________ Starfsfólk óskast á skyndibitastaö. Ahugasamir hringi, fyrir kl. 16 á mánudag, í svarþjónustu DV, sími 903 5670, tilvnr. 60146._____________ Starfskraft vantar í sveit vi& tamningar o.fl. Á sama stað hross til sölu, bæði tamin og ótamin. Upplýsingar í síma 435 1384.__________________________ Óskum eftir a& rá&a tvo til þrjá smiöi strax. Mikil vinna fram undan. Einnig vanan dúklagningamann og verkamenn. Uppl. í síma 896 4447. Óskum eftir fólki sem er vant kynn- ingum í verslunum. Frábærar vörur. Svarþjónusta DV, sími 903 5670, tilvnr. 61437. ______________ Ráöskona óskast í sveit á Su&urlandi. Má gjarnan hafa með sér börn. Upplýsingar í síma 487 5160. Starfsma&ur óskast á hjólbarða- verkstæði, helst vanur. Upplýsingar í síma 553 0440 og 553 2459. Atvinna óskast Fyrsta flokks enskur handflakari frá Grimsby óskar eftir vinnu á Rvíkur- svæðinu. 15 ára reynsla. Toppgæði. Ýmislegt kemur til greina. Hringið í Gary í síma 0044-14-7235-2703 milli kl. 16 og 17 að ísl. tíma alla daga. Reyklausan 29 ára karlmann vantar at- vinnu sem fyrst. Vanur lyftara, sendi- bílaakstri, beitningu o.fl. Hefur rútu- og meirapróf og vinnuvélarétt. Flest kemur til greina. Svarþjónusta DV, sími 903 5670, tilvnr. 61381._________ 21 árs rafvirkjanemi, sem búinn er með skóla, óskar eftir að komast í starfs- þjálfun hjá meistara. Upplýsingar í síma 554 2136._____________________ 32 ára karlma&ur óskar eftir vinnu, hefur meirapróf, reynslu í ferðáþjón- ustu og markaðssetningu. Tilbúinn að vinna mikið. Uppl. í síma 853 0000. Dugleg tvítug stúlka óskar eftir heilsdagsstarfi, vön afgreiðslustörfum, margt kemur.til greina. Upplýsingar í síma 587 4626._____________________ Fertugur ma&ur óskar eftir atvinnu. Er vanur ýmsum stjórnunarstörfum, þ. á m. við fiskvinnslu. Upplýsingar í síma 581 1411. FRABÆRT VERÐ A Creda þurrkurum tf sví- 5 kg. AUTODRY Tvö hitastig. Veltir tromlunni í aðra óttino. Hæg kæling síðustu 10 mín. Barkinn fylgir með. 3 kg. COMPACT Tvö hitastig. Veltir tromlunni í bóðor óttir. Hæg kæling síðustu 10 mín. Barkinn fylgir með. Rakaskynjari. Verið velkominn í verslun okkar - Opið laugardaga. 10-16. RflFTfEKÓflUERZLUINlsLflHDS If Skútuvogi 1b, 104 Reykjavík. Sími 568 8660 LÁTTU EKKI 0F MIKINN HRAÐA A VALDA ÞÉR SKAÐA! yjgFEROAR andrums á þínum vinhustað? Hreint loft - Betra líf Grundvöllur þess að halda góðri heilsu er ekkl síst sá, að anda að sér góðu lofti og í þeim tilgangi er oft nauðsynlegt að sétja upp loftræstikerfi í mörgum þyggingum. Skortur á eftirliti og hreinsun getur hinsvegar leitt til þess að kerfið þjónar ekki tilgangi sínum, því með tímanum sest ryk ihn í loftstokka og á ristar og síur vilja stíflast. Fyrirtækið Hreint loft býr yfir áralangri reynslu f hreinsun og eftirliti loftræstikerfa og beitir til þess nýjustu tækni til þess að tryggja fullkominn árangur. xsun hreint/Sul L OFTKERFA HREINSUN
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.