Dagblaðið Vísir - DV - 07.10.1995, Blaðsíða 4

Dagblaðið Vísir - DV - 07.10.1995, Blaðsíða 4
'Béttir LAUGARDAGUR 7. OKTÓBER 1995 ¦*: 'k Veiðimannasamfélgið íslenska endurspeglast í óheftu skemmtanahaldi á götunum: Næturklúbbar draga úr átökunum í miðbænum - uppsetning myndavéla og hækkun sjálfræðisaldurs meðal annarra ráða í nýjum tillögum „Þaö eru flestir sammála um að þaö sé ekki nógu gott að í miðbænum fari fram um hverja helgi óskipulögð útisamkoma með tilheyrandi látum qg slagsmálum," segir Ómar Smári Armannsson, aðstoöaryfirlögreglu- þjónn í Reykjavík og talsmaður for- varnadeildar lögreglunnar, í samtali viðDV. Að mati lögreglunnar eru að jafn- aði tvö til fimm þúsund manns í mið- bænum allar nætur um helgar. Flest eru þetta ungmenni sem annaðhvort hafa verið á skemmtistöðunum fram til lqkunar klukkan þrjú eða ungling- ar sem sækja í fjörið í miðbænum. 265 menn barðir Hverja einustu helgi verða átök og oft líkamsmeiðingar. í fyrra skráði lögreglan 265 líkamsárásir í miðbæn- um og vart munu þær verða færri í ár. Viðurkennt er að mikil bót yrði ef tækist að dreifa mannfjöldanum á fleiri staði og bjóða upp á húsaskjól lengur en til klukkan þrjú. Næturklúbbar utan miðbæjarins eru þvi ein hugsanleg lausn á vand- anum. Lógreglumenn hafa rætt þessa hugmynd í sínum hópi og DV bar hana undir Ómar Smára. Næturklúbbar æskilegir „Þetta er einn möguleikinn til að skapa aðdráttarafl utan miöbæjar- ins," sagði Ómar. „Þetta mætti gera til reynslu þannig að heimild yrði veitt tíl að hafa opið lengur á ákveðn- um stöðum utan miðbæjarins á sama tíma og takmarkað yröi að hafa þar opið. Með góðri samvinnu við rekstraraðila og undir góðu eftirhti gæti þetta heppnast." Hugmyndin er að klúbbar sem þessir geti verið í úthverfunum en þó ekki í næsta nágrenni við íbúðar- byggð. Næturklúbbar eru þó ekki á dag- skrá hjá yfirvöldum og það eina áþreifanlega sem gert hefur verið er skipun tveggja framkvæmdanefnda sem eiga að skila tillögum innan tveggja ára - ef það flokkast þá und- ir aðgerðir. Ingibjörg Sólrún Gísla- dóttir borgarstjóri hefur þrýst á um úrbætur og þegar eru komnar fram tiUógur. í fyrsta lagi er ætlunin að setja upp myndavélar á helstu átakastöðun- um, fyrst væntanlega í Austurstræti eða við Lækjartorg eða á því. Ekkert . er þó enn ákveðið hvenær auga fyrstu myndavélarinnar verður beint að vegfarendum. Vélarnar eru til en hugmyndin hefur sætt and- stöðu og ekkert hefur enn orðið úr aðgerðum. Sjálfræðisaldur hækkaður Ónnur hugmynd er að hækka sjálf- ræðisaldur úr 16 árum í 18 líkt og þekkist annars staðar á Norðurlönd- unum. Með því móti yrði ábyrgð for- eldra aukin og þeir gætu lengur haft eftirlit með börnum sínum. Ómar Smári sagði að sér litist vel á hugmyndina þótt hann hefði verið efins í fyrstu. „Rökin fyrir að hækka sjálfræðisaldurinn hggja eiginlega í augum upp þegar farið er aö skoða þau," segir hann. „Að vissu marki er verið að vísa ábyrgðinni til for- eldranna en það skapar um leið möguleika til að aðstoða foreldra sem eru í vanda. Þetta eykur líka vitund foreldra um hlutverk sitt og þeir fá betra tækifæri til að fylgjast með." Ómar Smári sagöi að hluti vandans í miöbænum væri einmitt agaleysið og að í höfuborgum nágrannaland- anna væru unglingar ekki úti á göt- Líkamsmeioingar - fjöldi tilvika - 1990 1991 1992 5, 1993 1994 Líkamsmeiöingar - flokkaöarjpftir dögum - E3 ^r <£• # ^ <f \ J* # tZZH um um nætur vegna þess að hug- myndir um uppeldi væru aðrar og sjálfræðisaldurinn settur við 18 ár. Ekki eru þó allir sammála um að lausnin sé að hækka sjálfræðisaldur- inn. Mörgum þykir sem ekki sé tekið tillit til að aðstæður hjá nágrönnun- um og hér eru ólíkar. Unglingar eru vanir frjálsræði og munu ekki láta foreldra sína loka sig inni. Málsvarar unghðahreyfinga rísa því að vonum öndverðir gegn þessu og lýsa hug- myndinni sem dapurlegri og furðu- legri. Dapurleg hugmynd „Þessi hugmynd hljómar afskap- lega dapurlega. Þrátt fyrir þá stað- reynd að sumir einstaklingar fari illa meö frelsi sitt þá tengist það ekki fæðingarári. Vandi miðbæjarins er ærinn en örugglega ekki einskorðað- ur við þá yngri," segir Guðlaugur Þór Þórðarson, formaður Sambands ungra sjálfstæöismanna, við DV. Jón Þór Sturluson, formaður Fé- lags ungra jafnaðarmanna, tók í sama streng. „Það er engin lausn á vandanum í miðbænum að færa upp lögræðisald- urihn. Margir þessara krakka, sem sækja miðbæinn, eru undir 16 ára aldri. Þetta er furöuleg hugmynd og stórt mál þar sem þetta er nefnd á vegum borgar og lögreglu sem ræðir málið í alvöru. Þetta er ósanngjarnt, gæti komið afskaplega illa út fyrir Ingibjörgu Sólrúnu," segir Jón Þór viðDV. Opið á umdeildum tímum Hugmyndir um breytingar á opn- unartima falla og í grýttan jarðveg hjá veitingamónnum. Starfshópur sem skilaði skýrslu til borgarstjóra í vor um ástandið í miðbænum og gerði tillógu til úrbóta nefnir einmitt þetta atriði. í skýrslu hópsins er bent á tvo möguleika varðandi opnunártíma veitingahúsanna. Annars vegar að veitingastöðunum verði lokað á mið- nætti eða klukkan eitt og þá gert ráð fyrir aö næturklúbbar taki við eftir Fréttaljós Gísli Kristjánsson þann tíma. Hinn möguléikinn er að opnunartimi veitingastaða verði frjáls en sett mun strangari skilyrði um staðsetningu, hávaða, aðkomu og rekstur. „Við veitingamenn erum ekki unghngavandamáhð í miðborginni," segir Guðmundur Ingi Kristinsson veitingamaður um hugmyndirnar um skertan afgreiðslutíma. „Það er ekki hægt að leysa þetta vandamál með því að skerða vinnutíma okkar og það er í raun hrikalegt að heyra talað um það eins og sjálfsagðan hlut að taka af okkur atvinnuna. Þaö gleym- ist líka að veitingahúsin, og þá eru öll veitingahús í landinu talin með, selja aðeins 10% af öllu áfengi í landinu. Við erum því ekki vandamálið." Guðmundur benti einnig á að ekki væri heimilt að veita unglingum áfengi, þeir yrðu sér úti um það utan veitingastaðanna og mikiú meiri- hluti unghnganna í miðbænum hefðu aldrei inn á staðina komið. Unglingarnir fara inn Einar Gylfi Jónsson sálfræðingur hefur aðra sögu að segja um.þetta efni í skýrslu til borgaryfirvalda um ástandið í miðbænum. Einar segir að könnun sýni aö auðvelt sé fyrir unglinga yngri en 18 ára að komast inn a vínveitngastaði í miðborginni. Einar hefur einnig heimildir fyrir því að unglingarnir fá greiða afgreiðslu á áfengi á börunum. Nefnt er sem dæmi að bekkir í menntaskólunum fari oft saman út að skemmta sér og kaupi áfengi með vitund og vilja veitingamannanna. í þessu efni skorti mikið á eftirlit af hálfu hins opinbera og veitingamenn eru sakaðir um ábyrgðarleysi. í tillögum starfshóps borgarstjóra um úrbætur í miðbænum er þeirri hugmynd velt upp að óneinkennis- klæddir lögreglumenn fari á veit- ingastaðina eins og hverjir aðrir borgarar og fylgist með hvort lög eru brotin. Þetta mun gert í Ósló með góðum árangri. í héndur sveitarfélögunum Áöurnefndur starfshópur vildi einnig að reglur um leyfi til vínveit- inga yrðu hertar og að endurnýjun leyfanna gengu ekki sjálfkrafa fyrir sig. Þá er mælt með að úthlutun leyfa verði í höndum sveitarfélaganna en ekki lögreglu eins og nú er. Borgin og önnur sveitarfélög gætu þá mótað stefnuna í vínveitingamálum og ráð- ið staðsetningu veitingahúsa. Ann- ars staðar á Norðurlöndunum mun það regla að sveitarfélögin setji regl- ur um vínveitingar og úthluti leyf- um. Þá er það tahð stuðla að betra ástandi í miðborginni ef Austur- stræti er haft opið fyrir bílaumferð alla nóttina því að óörum kosti er verið að gefa tilefni til mannsafnaðar í strætinu. Fjögur forgangsmál Af tillögum starfshópsins eru fjög- ur atriði tekin út sérstaklega og áhersla lögð á þau sem forgangsmál. Þessi atriði eru: • Uppsetning myndavéla í Austur- stræti, Lækjartorgi og Lækjargötu. • Aðgerðir löggæslu, félagsmála- yfirvalda og íþrótta og tómstundar- áðs til að. halda börnum og unghng- um, 15 ára og yngri frá miðborginni. • Markvisst skal stefnt að því að draga úr ásókn unglinga á aldrinum 16 til 19 ára í miðbæinn á næturnar um helgar. • Reglum um hvenær vínveitinga- hús séu opin verði breytt. Það er því greinilegt að hugmyndir um úrbætur eru margar þótt um- deildar séu. Það er og umdeilt hvort ástandið sé slíkt í miðbænum að óviðunandi teljist. Fólk vill fara út að skemmta sér og það mun og vani íslendinga að gera það með nokkrum látum. Veiðimannasamfélag Einn viðmælenda blaðsins sagði að á íslandi væri enn veiðimannasamfé- lag þar sem fólk væri vant að gera hlutina í skorpum, einnig þegar kæmi að skemmtunum. Ástandinu í miðborg Reykjavíkur væri því ekki svo auðvelt að breyta nema breyta sjálfu þjóðfélaginu. Uppeldisfræðingar benda oft á að ís- lensk börn ganga meira sjálfala en gerist meðal barna og ungmenna í nágrannalöndunum. Þegar mann- söfnuður er í miðborgum erlendra stórborga er fólkið yfirleitt eldra en hér gerist. Þá er á það bent að alvarlegir glæp- ir eru færri í Reykjavík en þekkist í höfuðborgum flestra annarra landa. Unghngarnir eru úti um nætúr með hávaða og læti en réttnefndir glæpa- menn eru fáir. Þetta styðst líka við þá staðreynd að flest máhn sem upp koma í mið- bænum eru vegna ryskinga og upp- lýsingar frá lögreglu benda til að al- varlegum afbrotum fækki þórt skráð- um málum vegna líkamsmeiðinga fjölgi. Spúrning um áhuga og vilja Vandamálin í miöbænum eru því vissulega fyrir hendi en ástandiö er ekki eins grábölvað og oft er látið í veðri vaka. „Þetta er ekkert neyðarástand en samt þarf að gera eitthvað til að bæta ástandið og koma í veg fyrir átök í miðbænum," segir Ómar Smári. „Árangur í þeim efnum fer mikið eftir vilja og áhuga almenn- ings. Aðalatriðið er að skoða alla möguleika til aö koma til móts við vilja fólksins. Það á ékki að útiloka að fólk geti skemmt sér en skemmt- unin verður þá líka að fara sóma- samlega fram," sagði Ómar Smári. -GK
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.