Dagblaðið Vísir - DV - 07.10.1995, Blaðsíða 10

Dagblaðið Vísir - DV - 07.10.1995, Blaðsíða 10
10 LAUGARDAGUR 7. OKTOBER 1995 I>V Gerðu rannsókn á kynlífi ungs fólks: Karlar hafa meiri kynlífs- löngun en konur - samkvæmt svörum fjögur hundruð háskóla- og framhaldsskólanema „Okkur langaði að skoða mál tengd unglingum, sérstaklega sjálfs- mynd unglinga. Síðan þróaðist það í kynlíf ungs fólks og hvernig sjálfs- virðing og líkamsímynd tengdust því. Hópurinn var þó heldur eldri en við ætluðum í fyrstu en það var til að fá úrtak sem líkast til hefði einhverja kynlífsreynslu," segir Andrea Dofradóttir sem ásamt Mar- gréti Kristjánsdóttur, gerði BA rannsókn á 400 manns í framhalds- skólum og Háskóla ísland um kyn- líf, sjálfsvirðingu og líkamsímynd og tengslin þar á milli. Könnunin er kynlífi. Við mældum virknina í kynlífi með fjölda rekkjunauta og aldur við fyrstu kynmök. Líkamsí- mynd tengist ekki kynlífsvirkni en sjálfsvirðing gerir það aftur á-móti sterkt." Andrea segir að þær Margrét hafi haft ýmsar rannsóknir til grundvall- ar kónnuninni. „Okkar könnun er þó fjölbreytilegri. Við lögðum áherslu á líkamsímynd og sjálfsvirð- ingu, tengsl við vini, fjölskyldu og ættingja. Einnig spurðum við um áfengisnotkun í sambandi við kyn- líf, um sjálfsfróun, viðhorf og róm- Svo virðist vera að algengt sé að unglingar hér á landi byrji að stunda kyn- líf sextán ára. BA-verkefni þeirra í sálfræði í Há- skóla íslahds undir leiðsögn dr. Friðriks H. Jónssonar og dr. Þorláks Karlssonar. „Fólkið í könnuninni var á aldr- inum sextán ára til þrítugs," segir Andrea. „Það reyndist ekkert erfitt að fá fólk til að svara spurningun- um. Við sóttum um leyfi til tölvu- nefndar og leyfið var veitt gegn því að könnunin yrði nafnlaus og ómerkt umslag fylgdi með spurn- ingalistanum. Síðan fórum við í skólana og báðum fólk að svara. Það gekk mjög vel. Meðal annars fórum við inn á fyrirlestur í Háskólabíói og fengum nemendur til að svara spurningunum í lok tímans. Reynd- ar átti kvikmyndasýning að hefjast í salnum um fimmleytið og því var tíminn naumur. Það endaði með því að dyravörður bíósins þurfti að reka mannskapinn út en fólkið fór ekki fyrr en það var búið að svara öllum spurningunum. Við fengum því mjög jákvæð viðbrögð hjá þeim sem tóku þátt í rannsókninni." Sjálfsvirðing tengist kynlífsvirkni „Þar sem úrtakið er aðeins fjögur hundruð manns getum við ekki al- hæft um niðurstöðurnar en könnun- in gefur ákveðnar ' vísbendingar," segir Andrea. „Það sem kom okkur kannski mest á óvart í niðurstöðunum var að við gerðum ráð fyrir að líkamsí- mynd hefði meiri áhrif á virkni í antíska þætti. Það kom t.d. í ljós að konur eru rómantískari í hugmynd- um sínum um kynlíf en karlar. Þær eru líka opnari að ræða kynlíf. Hins vegar virðast karlar hafa meiri kyn- lífslöngun, þeir eiga fleiri rekkju- nauta og stunda frekar sjálfsfróun. Karlmenn hafa ekki eins afgerandi afstöðu til kynlífs t.d. um vændi og framhjáhald. Þeim fannst reyndar rangt að stunda vændi og framhjá- hald en konum fannst það almennt mjög rangt. Þá kom í ljós að karlar voru neikvæðari gagnvart samkyn- hneigðu fólki heldur en konur. Það mætti því álykta sem svo að konur hugsi meira um tilfinningalegu þættina sem tengjast kynlífi. Það má segja að könnunin sýni að það eru ólíkir þættir sem liggja til grundvallar kynlifi karla og kvenna." Öðruvísi könnun Andrea er að ljúka sálfræði í Há- skóla íslands og starfar á unglinga- sambýli en Margrét er í doktors- námi í Bandaríkjunum. Að sögn Andreu er það nokkuð algengt að nemendur vinni saman að rann- sóknum fyrir BA-ritgerð í sálfræði. „Það var hins vegar algengara áður fyrr að einn nemandi skrifaði heim- ildarritgerð en nú er þetta oft sam- vinna milli tveggja nemenda ef um rannsókn er að ræða." Andrea segir að þær kynlífskann- anir sem gerðar hafa verið séu með tilliti til áhættuþátta eins og al- næmi. 1 þessari könnun er meiri áhersla lögð á sálfræðiþáttinn eða eins og segir í inngangi verkefnis- ins: „Rannsóknir á kynlífi hafa flest- ar verið gerðar í þeim tilgangi að kortleggja kynlíf eða til að kanna áhættuhegðun sem getur leitt til kynsjúkdóma og ótímabærrar þung- unar. Aftur á móti hefur minna ver- ið gert af því að rannsaka tengsl kynlífs við sálfræðilega þætti á borð við sjálfsvirðingu og líkamsímynd. Ekki er ólíklegt að andleg liðan og sjálfsmynd hafi áhrif á kynlíf. Sýnt hefur verið fram á að lítil sjálfsvirð- ing hefur fylgni við ýmiss konar áhættuhegðun, eins og t.d. fikni- efhanotkun, ofdrykkju, afbrotahegð- un og áhættusamt kynlíf. Líkamsí- mynd tengist sjálfsvirðingu og hafa rannsóknir sýnt að líkamsímynd hefur áhrif á kynlíf." Meðalaldur fyrstu kynmaka 16 ár Samkvæmt könnun Andreu og Margrétar, sem ætti að gefa ein- hverja vísbendingu, höfðu konur að meðaltali minni sjálfsvirðingu held- ur en karlar. íþróttaiðkun var meiri hjá körlum en konum en konurnar töldu sig frekar þurfa að grennast. Þess ber að geta að úrtakið í könnuninni var aðeins 400 manns. Rúmlega 15% þeirra sem svöruðu höfðu aldrei haft kynmök og voru karlar þar tveir af hverjum þremur. Meðal þeirra sem höfðu haft kyn- mök var meðalaldur við fyrstu kyn- Andrea Dofradóttir, nemi í sálfræði- deild Háskóla íslands, gerði könnun á kynlífshegðun ungs fólks á ís- landi. Könnunin var BA-verkefni hennar og Margrétar Kristjánsdótt- ur. DV-mynd GVA Margrét Kristjánsdóttir vann að kyn- lífsrannsókninni með Andreu en hún er nú ídoktorsnámi í Bandaríkj- unum. mök 16 ár og 2 mánuðir. Ekki reynd- ist munur á meðalaldri kynja við fyrstu kynmök en munur var á með- alaldri rekkjunauta kynjanna við fyrstu kynmök. Hjá konum var með- alaldur fyrsta rekkjunautar 18 ár og 2 mánuðir en hjá körlum var meðal- aldur fyrsta rekkjunautar 16 ár og 2 mánuðir. Sjö til átta rekkjunautar Ástæða fyrstu kynmaka reyndist ólík meðal kynja. Algengasta ástæða karla reyndist vera forvitni en önn- ur algengasta ástæðan að þeir vildu missa sveindóminn eða að þeir hafi verið undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna. Algengasta ástæða kvenna var forvitni en einnig að þær hafi verið ástfangnar. Önnur mikilvægasta ástæða kvenna fyrir fyrstu kynmökunum var að þau hefðu virst eðlileg framvinda í samskiptunum. Stærsti hópurinn eða 33,8% var hvorki ánægður né óánægður með sín fyrstu kynmök. Tæplega helm- ingur eða 47% var undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna við fyrstu kynmök og einungis 15% höfðu skipulagt þau. Þeir sem ekki voru undir áhrifum áfengis voru ánægðari með fyrstu kynmökin en hinir. Einnig var munur á sjálfs- virðingu kvenna sem höfðu verið undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna við sín fyrstu kynmök og þeirra sem voru alsgáðar. Fjöldi rekkjunauta var að meðal- tali sjö til átta hjá þeim sem höfðu þegar haft kynmök en helmingur þeirra 50% hafði þó aðeins sofið hjá einum til fjórum og 5% hafði átt fleiri en 20 rekkjunauta. Af þeim sem höfðu haft kynmök höfðu einungis 8% aldrei verið í föstu sambandi en af þeim sem höfðu verið á fóstu höfðu 85,6% ver- ið í einu til þremur samböndum. Af þeim sem höfðu haft kynmök höfðu 25,3% aldrei haft skyndikynni, 34,4% haft ein til tvenn skyndikynni og 12,8% höfðu haft þrenn til fern skyndikynni. Um 10% höfðu haft fleiri en tíu skyndikynni. Karlar stunda ( frekar sjálfsfróun Rúmlega 30% svarenda stunduðu I ekki sjálfsfróun en hlutfall kynj- ' anna var þarna gjörólíkt. 47% kvenna stunduðu ekki sjálfsfróun r en einungis 19% karla. Karlar fró- uðu sér að meðaltali u.þ.b. einu sinni í viku en konur tvisvar til þrisvar í mánuði. Konur sem fróuðu sér höfðu meiri sjálfsvirðingu en konur sem gerðu það ekki. Langflestir þátttakendur eða 85,0% mátu eigin kynlífsframmi- stöðu fremur góða eða í meðallagi. Einnig reyndust flestir vera fremur ánægðir með kynlíf sitt en þó var þar munur á milli karla og kvenna. Konur eiga erfiðara með að fá full- nægingu en karlar og veldur því sennilega minni virkni þeirra í kyn- mókum samanborið við rekkjunaut því að þær fá síður fullnægingu en ef þær eru virkari. i í samantekt þeirra Andreu og ' Margrétar kemur fram að niður- stöður sýni að ólíkir þættir liggi til i grundvallar kynlífi karla og kvenna. Sjálfsvirðing virðist hafa mun meira vægi í kynlífsvirkni og kyn- lífsánægju karla en kvenna. í við- horfum til kynlífs virðist einnig vera skýr kynjamunur þar sem kon- ur virðast fremur meta kynlífssam- skipti á grundvelli tilfinninga en karlar á grundvelli líkamlegrar at- hafnar.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.