Dagblaðið Vísir - DV - 03.05.1999, Blaðsíða 31

Dagblaðið Vísir - DV - 03.05.1999, Blaðsíða 31
MANUDAGUR 3. MAI1999 43 Smáauglýsingar - Sími 550 5000 Þverholti 11 /ÍlLLEIGtX Húsnædi7boði Sjálfboöalibinn! Tveir hraustir menn á stórum sendibíl með lyftu. Sérhæfðir í búslóðaflutningum. Þú borgar aðeins einfalt taxtaverð. Pöntun með fyrirvara tryggir betri þjónustu. Uppl. í síma 893 1620, Kristján._______ 2ja herb., rúmqóö (og falleg) íbúö á rólegum og góðum stað í Hf. Ibúðin leigist m/húsgög. og öllum húsbúnaði, reglus. einstakl. nú þegar. Leiga 48 þ., hiti og hússj. innif. S. 899 9088. Faileg, rúmgóö 2ja herb. íbúð í miðbæ Kópavogs til leigu, ásamt ísskáp og húsgögnum. Gr. á, mán. 45 þ., hiti og hússj. innifalinn. íbúðin er laus strax. Svar sendist DV, merkt „AB-9943". Búslóöageymsla - búslóðaflutningar. Upphitað - vaktað. Mjög gott hús- næði á jarðhæð. Sækjum og sendum. Rafha-húsið, Hf., s. 565 5503,896 2399. Ef þú þarft aö selja, leigja e&a kaupa húsnæði, hafðu samband við okkur: Ársalir ehf. - fasteignamiðlun, Lágmúla 5,108 Rvík. S. 533 4200. Herbergi til leigu í Kópavogi m/aðgangi að eldhúsi. Leiga 22 þús. á mánuði með rafmagni, hita, Stöð 2 og Sýn. Reglusemi áskilin. Uppl. í s. 862 9440. Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Flokkum eignir. Leigulistinn, Skipholti 50b, s. 5111600. Leigulínan 905-2211! Einfalt, ódýrt og fljótlegt. Hringdu og hlustaðu á auglýsingar annarra eða lestu inn þina eigin auglýsingu. 905-2211. 66,50. Notaleg 2 herb. íbúö til leigu á svæði 105, leigist með eða án húsgagna, frá 20. maí til 20. ágúst. Uppl. í síma 552 4580.__________________________ Til leigu 2 herb. 50 fm íbúð í Garðabæ, reyklaus og ekki fyrir partífólk. Á sama stað 30 fm bílskúr, leigist aðeins sem geymsla. S. 565 6652 og 862 2029. .'igusamningar I igíýsingadedd ] smáauglýsingaaeUd DV, Þverholti 11, síminn er 550 5000. Húsnæði óskast Góðu leigusalar! 3ja-4ra herb. ibúð óskast í Hafnafirði, annars í Kópa- vogi, Garðabæ eða Reykjavfk. Greiðsluhugmynd 45-60 þús. á mán. Uppl. í vs. 555 1027, „Kristinn alla daga nema sunnud. frá kl. 8-19. Kona á fertugsaldri, róleg, snyrtileg og reglusöm, sem er að flytja utan af landi, óskar eftir 2-3ja herbergja íbúð sem fyrst (í maí). SkOvísum greiðslum heitið. Uppl. í síma 557 1533 e.kl. 15. Birna Björns. Rúmlega fertugur karlmaður óskar eftir 3 herb. íbúð í Hafnarf., Garðabæ eða Alftanesi. Er mjög snyrtilegur og reglusamur, reykir ekki og drekkur ekki. Greiðslugeta 40-60 þ. á mán. Uppl. í síma 898 8111._______________ 511 1600 er síminn, leigusali góður, sem þú hringir í til þess að leigja íbúð- ina þína, þér að kostnaðarlausu, á hraðv. og ábyrgan hátt. Leigulistinn, leigumiðlun, Skipholti 50b, 2. hæð. Einstæður helgarpabbi í góðri stöðu óskar eftir 2-3 herb. íbúð á Rvíkur- svæðinu. Fyrirframgreiðsla ef óskað er. Svör sendist DV, merkt „Einstæður-9935", eða í síma 896 6344. Reglusamt ungt par, reyklaust, með 2ja ára strák, óskar eftir 3-4 herb. íbúð í Reykjavík eða Kópavogi. Skilvísum og öruggum greiðslum heitið. Uppl. gefur Margrét í síma 899 0967 e.kl. 14. 4ra manna fjölskylda óskar eftir 3-4 herb. íbúð í úthverfum Reykjavíkur, frá 1. júní. Erum reyklaus og reglu- söm. Freyja & Jón, sími 562 9216. Ef þú þarft að selja, leigja eða kaupa húsnæði, hafðu samband við okkur: Arsalir ehf. - fasteignamiðlun, Lágmúla 5,108 Rvík. S. 533 4200. Húsnæðismiðlun námsmanna vantar allar tegundir húsnæðis á skrá. Upplýsingar á skrifstofu Stúdentaráðs HI í síma 5 700 850._________________ Rúmlega fertugur, rólegur karlmaður, algjör reglumaður, óskar eftir ca 2ja herb. íbúð til leigu til lengri tíma. Meðmæli og fyrirfrgr. Sími 894 5628. Snyrtilegur upphitaður bílskúr, lager- eða geymsluhúsnæði óskast á leigu. Upplýsingar 1 síma 892 8705 eða 557 6570 á kvöldin. Iðnaðarmaður óskar eftir 3 herb. íbúð, helst langtímaleigu. Uppl.ísíma 869 3934._______________ Óska eftir 2-3 herb. á góöum og rólegum stað á höfuðborgarsvæðinu. Uppl. í síma 561 3375. Sumarbúsiaðir Viðarkyntar kamínur/arinofnar fyrir íbúðar-/sumarhús. Einnig innfelldir arinofnar. Otrúl. gott verð. Viðar- og rafkyntir sánaofnar. Goddi, Smiðjuvegi 30, s. 567 3344. Grímsnes - Ásqarðsland. Af sérstökum ástæðum er til sölu nýlegur sumarbú- staður, 60 fm + 25 fm manngengt ris- loft. Bústaðurinn þarfnast smáloka- frágangs og standsetningar. Frábær staðsetning, glæsilegt útsýni, góð ver- önd, 3 svefnherb. Kjarri vaxið 0,7 hektara eignarland, rafm. + kalt vatn, heitt vatn væntanlegt, mjög gott verð, 4,5 millj. Uppl. í símum 896 5222 og 896 5221._______________________ Kjörverk, sumarhús, Borgartúni 25. Framleiðum allar stærðir sumarhúsa. Áratugareynsla í smíði sumarhúsa. Sýningarhús á staðnum. Uppl. í síma 561 4100 og 898 4100. Til sölu - útsala. Eins ha. eignarlóð rétt austan Minniborgar, ca 75 km frá Reykjavík. Má setja tvo bústaði á lóð- ina. Kalt vatn að lóðarmörkum. Verð 400 þús. stgr. S. 567 4406 og 892 3006. Sumarbústaðarióð f landi Ásgarös í Grímsnesi til sölu. Byggja má tvo bústaði á lóðinni. Uppl. í síma 553 5128.__________________________ Til leigu nýtt 60 fm sumarhús í Gríms- nesi, 70 km frá Rvík, 3 svefnherb., hitaveita, heitur pottur, verönd og allur húsbúnaður, sjónv. S. 555 0991. Lítill sumarbústaður óskast. Verður að vera flutningshæfur. Uppl. í síma 487 4694.__________________________ Óska eftir landspildu við Hafravatn. Vinsamlegast hringið í síma 892 0290 og 566 6370. ATVINNA Atvhmaiboði Mikil vinna fram undan, fjölbreytt úti sem inni, við steypusögun, kjarnabor- un, múrbrot og ýmsa verktakastarf- semi. Uppl. í síma 892 7016 og 896 8288. Ertu orðinn leið/ur á láqum launum!!! Býrð þú yfir leyndum næfileikum og vilt auka tekjur þínar? Ef þú ert til í að leggja þig fram þá höfum við ef til vill starfið fyrir þig því við getum ein- mitt bætt við okkur nokkrum hressum sölufulltrúum. Sölukerfi okkar er vel skipulagt og árangursríkt. Hjá okkur geturðu haft mjög góðar tekjur og þarft ekki að hafa neina starfsreynslu. Mjög góðir tekjumöguleikar. ATH. Ekki heilsuvörur!!!! Störf fyrir 20 ára og eldri. Uppl. virka daga, kl. 14-17, í símum 562 0487 og 696 8555, Ragnar. Áskriftartilboð aldarinnar! Núna er mikil áskriftarherferð hjá Fróðahf. Við óskum eftir símasölufólki við að selja áskriftir að tímaritunum okkar. Við leitum ekki endilega eftir fólki m/reynslu, en gott viðmót og kurteisi er algert skilyrði. Góð laun í boði fyrir rétta fólkið, þ.á m. tekjutrygging, bónusar og ýmis hlunnindi. Áhugasamir hringi í Önnu í 515 5649 á milli kl. 12.30 og 17, fyrir 6. maí nk. Óskað er eftir starfsfólki til afgreiðslu- starfa á STJBWAY- og Nesti, Ártúns- höfða. Leitað er eftir reyklausu, reglu- sömu og duglegu fólki sem hefur frum- kvæði til að gera gott betra. Vakta- vinna. Aðeins er um framtíðarstörf að ræða. Reynsla af verslunar- og þjón- ustustörfum æskileg. Uppl. í símum 560 3351,560 3304 og 560 3301. Bakarí - afgreiðsla. Óskum að ráða sem fyrst snyrtilegar og samviskusam- ar manneskjur í afgreiðslustörf 1: frá kl. 7-13. 2: frá kl. 13-19 virka daga. Bæði störfin krefjast helgarvinnu ca 3 daga í mánuði. Æskilegur aldur 20-50 ára. Uppl. í síma 568 1120, mánud. og þriðjud frá kl. 10-15. Gröfumaður. Verktakafyrirtæki á Vestfjörðum óskar eftir að ráða gröfu- mann til sumar- eða framtíðarstarfa. Við leitum að duglegum, snyrtilegum aðila sem getur unnið sjálfstætt og hefur frumkvæði og metnað. Góð laun fyrir réttan aðila. Uppl. gefur Valdimar í síma 456 7650 e.kl. 19. Trailerbílstjóri. Verktakafyrirtæki á Vestfjörðum óskar eftir að ráða trail- erbílstjóra til sumar- eða framtíðar- starfa. Við leitum að duglegum, snyrtilegum aðila sem getur unnið sjalfstætt og hefur frumkvæði og metnað. Góð laun fyrir réttan aðila. Valdimar sími 456 7650 e.kl. 19. Domino's Pizza óskar eflir hressum stelpum og strákum í hlutastarf við heimkeyrslu, umsækjandi verður að hafa bíl til umráða. Einnig óskast fólk í afgreiðslu og pitsubakstur. Góð laun í boði fyrir gott fólk. Umseyðublöð liggja fyrir á öllum útibúum okkar. Sérsmíöi - ál og plast. Oskum að raða smið eða verklaginn starfskraft í plastsmiði, ál-innrétt- ingasmíði og uppsetningu. Fjölbreytt og snyrtilegt framtíðarstarf Háborg ehf., Skútuvogi 6,104 Rvík. Símar 568 7898 og 861 6960. yVall Street journal spáði þessu 1996. I dag er spáin að rætast-framtíðin er komin. En það besta er að þú og ég getum tekið þátt í þessu ótrúlega við- skiptatækifæri. Sendu autt e-mail á getthis KaBmartbotpro.net.____________ Pizzakofinn, Arnarbakka, óskar eftir strákum og stelpum til útkeyrslu á eigin bílum, í pitsubakstur og símavörslu. Góð laun í boði. Mikil vinna fram undan. Hafið samband í síma 557 3472. Arnar eða Maggi.______ Aukatekjur. Bjóðum 2 klst. ræstingarstarf í Mosfellsbæ. Upplýsingar á skrifstofu Securitas, Síðumúla 23, næstu daga. Netfang erna@securitas.is.___________ Góða sölumenn vantar í kvöldsöludeild, spennandi verkefni fram undan. Ekki yngri en 18 ára. Föst laun + prósentur. Áhugas. hafi samband við Guðbjörgu, s. 587 0040 e.kl. 18.________ Leikskóli - ræsting. Starfsmaður óskast til afleysinga við ræstingu frá miðjum maí fram í sept., á leikskóla í vesturbæ. Svör sendist DV, fyrir laugd. 8. maí, merkt „ræsting-9941. Sumarstörf. Ef þú vilt vinna við ræst- ingar í sumar getum við boðið störfin. Upplýsingar á skrifstofu Securitas, Síðumúla 23, næstu daga. Netfang erna@securitas.is.___________ Svarþjónusta DV, sími 903 5670. Mínútan kostar aðeins 25 krónur. Sama verð fyrir alla landsmenn. Ath.: Ef þú ætlar að setja smáauglýs- ingu í DV þá er síminn 550 5000.______ Óska eftir fólki með sambönd erlendis sem hefur áhuga á alþjóðlegum við- skiptum. Markmiðssetning, þjálfanir og frábært vinnuumhverfi. Hringdu og fáðu uppl. í síma 899 9571. Geir. Afgreiðsla - bakarí. Laust afereiðslu- starf frá kl. 13.30-18.30. Uppiýsingar í Miðbæjarbakaríi, verslunarhúsinu Miðbæ, Háaleitisbraut 58-60._________ Bifreiðasmiður - bílamálari. Óskum að ráða til starfa bifreiðasmið, bílamál- ara eða vana menn. Uppl. í síma 567 8686.__________________________ Bónusvideo óskar að ráða hresst og heiðarlegt afgreiðslufólk, 18 ára eða eldra. Umsóknareyðublöð liggja fyrir á næstu Bónusvideo-leigu.____________ Duglegur og handlaginn starfsmaður óskast við hitaveituframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu. Upplýsingar í síma 565 2973 og 892 1919.___________ Grill og vídeó. Vanan starfskraft vantar í grill og videó, kvöld- og helg- arvaktir. Upplýsingar í síma 587 2061 og 899 6661._______________________ Handlaginn, duglegur maður óskast nú þegar í frágang við jarðvinnuverk í Kópavogi, m.a. yfirborðsfrágangur (þökur o.fl.). S. 587-2100 og 894-6000. Hellulagnir - loftpressumaður! Vantar vanan mann í hellulagnir. Einnig vantar vanan mann á loft- pressu. Uppl. í síma 562 3070._________ Leikskólakennara eöa aðstoðarfólk við uppeldisstörf vantar í leikskólann Sunnuborg, Sólheimum 19. Uppl. gef- ur Hrefha leikskólastjóri í s. 553 6385. Segir þú nei við.... 200 þús. + á mánuði ? og stjórnar þínum vinnutíma sjálf/ur? Pantaðu viðtal í síma 699 3328.________ Óska eftir nokkrum smiðum otj byggingaverkamönnum í fjölbreytt og spennandi verkefhi. Uppl. í síma 893 6130 eða 5516235. Vantar þig 50.000 + ? 200.000 + ? Pantaðu viðtal, hringdu á milli kl. 16-18. S. 552 5752._________ Óska eftir hressu og duglegu fólki í ný og spennandi söluverkefni. Dagvinna, 9^-17, kauptrygging + prósentur. Námskeið og söluhvati. S. 898 2882. Alþjóðlegt stórfyrirtæki óskar eftir fólki í dreifingar- og stjórnunarstörf. Uppl. gefur Aðalsteinn í súna 895 7468. Málari eða maður vanur málningar- vinnu óskast. Svarþjónusta DV, sími 903 5670, tilvnr. 20875._____________ Pizza 67 Hafnarfirði óskar eftir hressu og duglegu fólki í vinnu við þjónustu í sal. Uppl. í síma 555 6767.___________ Starfsstúlka með reynslu óskast í afgreiðslu, hlutastarf. Upplýsingar í síma 588 4545 milli kl. 12 og 18._______ Trésmiði eða aðstoðarmenn vantar á trésrm'ðaverkstæði í Mosfellsbæ. Uppl. í síma 566 6606._______________ Trésmióir óskast í mótauppslátt og fleira, næg vinna fram undan. Upplýsingar í síma 896 4591._________ Vantar nema í rafvirkjun í sumarstarf. Má byrja strax. Uppl. í síma 896 5450, Rafstuð ehf.________________________ Vantar strax á skrá starfsfólk fyrir veitingahús, kaffihús og skemmtistaði. Verkmiðlun, s. 698 7003. Viltu græöa? Viðskiptahættir framtíðarinnar. Upplýsingar í síma 861 9456._________ Verkamenn óskast í jarðvinnu. Uppl. í síma 869 1260. Bílamarkaöurinn Smiðjuvegi 46E v/Reykjanesbraut. Kopavogi, sími éh^ 567-1800 ^* Löggild bílasala BMW 316i Compact '99, silfurl., 5 g., ek. 4 þús. km, 16" álfelgur, CD, loftpúði o.fl. Bílalán getur fylgt. V. 1.980 þús. VW Jetta Vento Anniversary 3 '95, rauður, 5 g., ek. 65 þús. km, toppl. o.fl.V. 1.150 þús. Chevrolet Lumina 3,1 V-6 '97, svar- tur, ssk., ek. 39 þús. km, rafdr. rúður, samlæs. V. 1.900 þús. Chevrolet K 1500 Silverado '95, 8 cyl., rauður, ssk., ek. 60 þús. km. V. 1.790 þús. Renault Laguna 2,0 I station '98, ssk., ek. 46 þús. km (langkeyrsla), rafdr. rúður, fjarst. læsingar, CD o.fl. V. 1.790 þús. Subaru Impreza LX 4x4 st. '98, blár, 5 g., ek. 20 þús. km, toppeintak. V. 1.380 þús. 10% bflalán. Ford Escort CLX sedan '97, 5 g., ek. 24 þús. km, álfelgur o.fl. V. 1.090 þús. Honda Civic LSi '98, blár, ssk., ek. 15 þús. km, álfelgur, rafdr. rúður. V. 1.380 þús. Hyundai Sonata GLS '98, ssk., ek. 18 þús. km, grænn, rafdr. rúður, samlæs., bílalán getur fylgt. V. 1.650 þús. ¦ i wmm) Isuzu Rodeo 2,6 4x4 '92, 5 d., Ijósbl., 5 g., ek. 120 þús. km, dráttarbeisli. V. 980 þús. Grand Cherokee Laredo '96, ek. 45 þús. km, Ijósgr. metal., rafdr. rúður, saml., álf. o.fl. V. 2.950 þús. Einnig Cherokee Grand Limited Orvis '95, grænn, ssk., ek. 80 þús., leðurinnr., rafdr. í öllu o.m.fl. V. 2.990 þús. Eagle Taloon Tirbo '95, svartur, 5 ek. 49 þús. km, leðurinnr., allt rafdr. o.fl. V. 2.270 þús. Opel Vectra '98, 5 g., ek. 24 þús. km, fjarst. læsingar, 15" álfelgur, sumar- + vetrardekk, spoiler o.fl. V. 1.580 þús. Tilboðsverð 1.490 þús. Bílalán getur fylgt. Toyota Corolla special series '95, dökkblár, 5 g., ek. 52 þús. km. V. 900 þús. MMC Colt GLi '93, rauður, 5 g„ ek. 111 þús. km. V. 570 þús. MMC Galant GLSi '92, grár, ssk., ek. 91 þús. km, hlaðinn aukabúnaði. V. 890 þús. Cadillac Eldorado '85, 8 cyl., vínr., ssk., rafdr. í öllu, leður, cruise. o.fl. V. 850 þús.____________________ Dodge Grand Caravan SE 4x4 '95, græns., ssk., ek. 82 þús. km, álf., rafdr. rúður o.fl. V. 1.980 þús. Toyota Carina EXLi Classic '97, vínr., ssk., ek. 38 þús. km, spoiler, fjarst. samlæs. o.fl. V. 1.420 þús. Tilboðsverð á fjölda bifreiða MMC Ectipso GS '95, ek. 24 þús. km, 5 g„ bílalán getur fylgt. Ath. skipti á 3-400 þús. kr. bíl. V. 1.850 þús. VW Golf Comfortline '99, ek. 8 þús. km, 5 g„ bílalán V. 1.660 þús. Toyota Corolla G-6 '98, ek. 23 þús. km, svartur, 5 g. Bilalán getur fylgt. V. 1.320 þús. Toyota Corolla Si, ek. 105 þús. km, 5 g„ rauður. V. 890 þús. Suzuki Vitara JLXi '97, 3 d„ ek. 34 þús. km, Ijósgrænr V. 1.450 þús. Suzuki Jimmy 1400 4x4 '98, ek. 5 þús. km, 5 g„ blar. V. 1.370 þús. Reanult Express '92, 5 g„ ek. 120 þús. km, hvítur. V. 590 þús. Nissan Sunny 2000 GTi '93, 5 g„ ek. 109 þús. km, hvítur. V. 950 þús. Nissan Sunny SR 1,6 '94, ek. 76 þús. km, rauður, 5 g. V. 850 þús. MMC Space Wagon 4x4 '91, 5 g„ ek. 143 þús. km. V. 670 þús. Ford Mustang 5,0 GT '94, rauðs., 5 g„ ek. 50 þús. km: hlaðinn aukab., bílal. V. 2.450 þús. Mazda 323 LX '92, hvítur, 5 g„ ekinn 120 þús. km. V. 470 þús. Toyota Corolla touring 4x4, XLi '95, grænn, 5 g„ ek. 80 þús. km, sumar- + vetrardekk. V. 1.100 þús. Renault 10 RN '95, 5 g„ ek. 61 þús. km, rauður, rafdr. rúður, fjarst. iæsingar. Bílalán getur fylgt. V. 780 þús. Ford Probe V-6 (2,4 v) '95, vínrauður, ssk„ ek. 40 þús. km, álfelgur, leðursætio:fl. V. 1.980 þús. Honda Civic LSi '92, blár, 5 g„ ek. 125 þús. km, álfel- gur, CD, rafdr. rúður o.fl. V. 730 þús. Plymouth Breeze '97, vínrauður, ssk„ ek. 35 þús. km, rafdr. rúður, samlæs. Bílalán getur fylgt. V. 1.990 þús.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.