Dagblaðið Vísir - DV - 09.05.2003, Blaðsíða 25

Dagblaðið Vísir - DV - 09.05.2003, Blaðsíða 25
F FÖSTUDAGUR 9. MAÍ 2003 25*- I>V Skoðun StöOugleiki undir f orystu Sjálf stæðisf lokks Asta Möller alþingismaöur Fólk kann að meta þann stöðugleika sem núverandi ríkisstjórn hefur staðið fyrir. Flestir viðurkenna að hagur þeirra og fjölskyldna þeirra hafi batnað og að þeir hafi meira til ráðstöfunar nú en fyrir nokkrum árum. Þetta höfum viö frambjóðend- ur fundið þegar við höfum mætt fólki í fyrirtækjum, verslanamið- stöðvum og kosningaskrifstofum á undanföraum vikum. Andstæðingar Sjálfstæðis- flokksins leggja að fólki að breyta breytinganna vegna. Það eigi að kjósa aðra flokka einungis á þeim grundvelli en ekki af mál- efnalegum ástæðum. Hvenær hef- ur fótboltamanni sem skorar mörk fyrir lið sitt og er í finu formi verið skipt út af vegna þess hvað hann hefur verið lengi á vellinum? Er fagmanni skipt út þegar hann hefur náð góðum tök- um á starfi sínu, þegar hann hef- ur þroskast úr því að vera ný- græðingur í að vera sérfræðing- ur? Nei, þá fyrst sýnir hann hvað í honum býr. Fólk veit hvað það hefur þegar Sjálfstæðisflokkurinn er annars vegar og þrjú einkunnarorð lýsa Sjálfstæðisflokknum vel: stefnu- festa, stöðugleiki og samábyrgð. Stefnufesta Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir stefnufestu. Hugsjónir Qokksins byggjast á traustum grunni sem hefur dugað vel í 74 ára sögu hans. Þær byggj- ast á trú á einstaklinginn og frelsi hans til athafna, umburðarlyndi gagnvart mismunandi lífsviðhorf- um og lífsháttum, trú á lýðræði og jafnrétti og viðurkenningu á sam- ábyrgð samfélagsins gagnvart þeim sem vegna þroska, veikinda eða aðstæðna þurfa stuðnings við. Grunnhugmyndir flokksins stóðu af sér stjórnmálalegt umrót síðustu aldar meðan vinstri vængur stjórnmálanna skókst sundur og saman í hugmynda- fræðilegu stormviðri sem endaði með brotlendingu kommúnism- ans. Samfylkingin, samtíningur brota fyrrum vinstri flokka, stendur eftir sem áttavillt hug- myndafræðilegt flak sem breytir um stefnu eftir niðurstöðum skoðanakannana á hverjum tíma. Stöðugleiki Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir stöðugleika. Almenningur getur treyst því að efnahagsmálin eru í öruggum höndum þegar Sjálfstæðisflokkur- inn er við stjórn. Á síðustu árum hefur þeim verið stýrt af næmi og þekkingu. Almenningur hefur ekki farið varhluta af því. Ráðstóf- unartekjur fjölskyldunnar hafa aukist um þriðjung á síðustu átta árum, hagvöxtur hefur verið mik- ill, verðbólgan verið á lágum nót- um og skattar hafa verið lækkaðir. Saga vinstri stjórna á íslandi er á hinn bóginn saga vaxandi verð- bólgu, aukinna ríkisútgjalda og skattahækkana. Augljósasta dæmið er staða Reykjavíkurborg- „Á síðustu mánuðum hefur náðst mikilvœg niðurstaða um framtíðaráherslur í málefnum öryrkja og aldraðra með það að markmiði að hœta hag þeirra. Þar hefur árangursrík samvinna við hagsmunasamtök þessara hópa skipt sköpum.' ar, en á síðustu árum hafa póli- tískir stjórnendur hennar staðið fyrir hækkun á útsvari og álagn- ingu nýrra skatta, eins og hol- ræsagjalds, og safnað skuldum sem aldrei fyrr. Á sama tíma hef- ur núverandi ríkisstjórn mark- visst lækkað skatta og ríkissjoður greitt niður skuldir sínar. Olíku er saman að jafna. íslenskir fræðimenn hafa á undanfömum árum fjallað um mismunandi efnahagsstjómun vinstri og hægri stjórna, en hægri stjórn skilgreina þeir sem stjóm sem SjáJfstæðisflokkurinn á sæti í. Niðurstaða þessara fræðimanna er einróma: Hægri stjómir eru hæfari en vinstri stjórnir í stjórnun efnahagsmála. Gunnar Helgi Kristinsson, pró- fessor í stjórnmálafræði, segir m.a. í bók sinni, „Úr digrum sjóði - fjárlagagerð á íslandi", sem gef- in var út 1999, „að hægri stjórnir séu aðhaldssamari í fjármálum ríkisins en aðrar og að vinstri stjórnir eyði meim." Þann stöðugleika sem íslend- ingar hafa upplifað á síðustu árum vilja íslendingar standa vörð um. Hver vill taka áhættuna að breyta efnahagsstjórnuninni? Samábyrgð Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir samábyrgð. íslenskt velferðarkerfi stendur traustum fótum. Meira fjármagni er veitt til menntamála og heil- brigðismála en i flestum löndum sem við berum okkur saman við og menntunarstig kennara og heilbrigðisstarfsmanna er óvíða hærra. Ákveðinna skipulags- breytinga er þörf í heilbrigðis- þjónustu til að nýta betur það fjármagn sem fer til málaflokks- ins og til að veita fólki þjónustu á réttum stað í kerfinu. Á síðustu mánuðum hefur náðst mikilvæg niðurstaða um framtíðaráherslur í málefnum ör- yrkja og aldraðra með það að markmiði að bæta hag þeirra. Þar hefur árangursrík samvinna við hagsmunasamtók þessara hópa skipt sköpum. Einstæðir foreldrar, atvinnu- lausir og þeir sem ekki eru vinn- andi eru þeir hópar sem þurfa mestan stuðning samfélagsins. Hækkun bamabóta, hækkun líf- eyris, lækkun skatta og sköpun atvinnutækifæra eru árangurs- ríkustu leiðimar til að bæta hag þeirra. Sjálfstæðisflokknum er best treystandi til treysta hag þessa fólks. Leggjum okkur öll fram um að tryggja Sjálfstæðisflokknum góða kosningu á morgun! Framtíð okk- ar allra er að veði! Taktu þátt í byltingunni - merktu við F Steinunn Kristín Pétursdóttir skipar 3. sæti á lista Frjálslynda flokksins í Norö- vesturkjördæmi Það er nú eiginlega að bera í bakkafullan lækinn að ætla að fara að tala um krónur og aura þessa dagana. Yfir landann rign- ir, hellirignir, svona pró- sentum og hinsegin pró- sentum og líka öðruvísi prósentum, svo hinn al- menni kjósandi er orðinn gegndrepa og flýtir sér í skjól undan dembunni. Því hefur verið haldið fram að litli flokkurinn frjálslyndi - sem reyndar fer óðum stækkandi - sé eins máls flokkur og hafi ekki fast- mótaða stefnu varðandi nokkuð annað en fisk og slor. Þetta er al- gerlega fjarri sannleikanum þvi raunin er sú að stefna fiokksins er mjög skýr varðandi langflest það er varðar líf fólks. Þróun byggðar og búsetu í landinu er til að mynda mikið áhyggjuefni flokks- manna og -kvenna. Grípa þarf til aðgerða eigi síðar en nú þegar til að stöðva fólksflótta af lands- byggðinni á mölina. Málum er þannig háttað, ef svo heldur áfram sem horfir, að í veruleg óefni stefni í sveitarfélögum úti á landi. Útlit er fyrir að eftir nokkur ár verði eldra fólk i miklum meiri- hluta íbúa landsbyggðarinnar. Unga fólkið, sem sér um endurnýj- un og viðhald stofnsins, flytur á brott; flýr, á þessa örfáu ferkíló- metra á stór-Reykjavíkur svæð- inu. Eftir sitja ömmur og afar í verðlausum fasteignunum, geta ekki nýtt sér þjónustuíbúðir fyrir aldraða þar sem enginn er til að kaupa þeirra fasteign; engin skyn- semi í því að flytja i þjónustuíbúð og eiga mannlaust húsnæði sem þarf að reka. Þeir sem hins vegar hafa möguleika á að nýta sér slík úrræði munu samt hugsanlega ekki eiga sjö dagana sæla þar sem erfitt gæti orðið að manna stöð- urnar á elliheimilunum því vinnuaflið verður að stórum hluta farið suður. Allra vandi Ekki er þetta þó eingöngu vandi landsbyggðarinnar. Ef betur er að gáð er þetta líka stór vandi Reykjavíkur og nágrennis. Það hlýtur að renna upp sá dagur að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæð- inu geti ekki tekið við fleira fólki. Nú þegar er orðið þröng á þingi. fbúðaverð rýkur upp fyrir öll skynsemismörk, biðlistar eftir dagvistarplássum lengjast, fólk bíður svo lengi eftir tíma hjá heimilislæknum, að það er orðið fullfrískt þegar það loks kemst að. Hvernig verður ástandið eftir nokkur ár ef ekkert verður að gert? Er þetta sú þróun sem við viljum halda við? Nei, þetta er vítahringur sem íslenska þjóðin „Ef betur er að gáð er þetta líka stór vandi Reykja- víkur og nágrennis. Það hlýtur að renna upp sá dagur að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu geti ekki tek- ið við fleira fólki. Nú þegar er orðið þröngt á þingi. íbúðaverð rýkur upp fyrir öll skynsemismörk, biðlist- ar eftir dagvistarplássum lengjast, fólk bíður svo lengi eftir tíma hjá heimilislæknum að það er orðið full- frískt þegar það loks kemst að." verður að komast út úr. Strax. Þennan straum, þennan flótta, þarf að stöðva og snúa við. Grund- vallarmannréttindi sérhvers ís- lendings eru að fá að búa á hverj- um þeim staö sem hann sjálfur kýs. Það er deginum Ijósara að fjölmargir kjósa fremur að búa úti á landi, þar sem slík búseta hefur marga kosti. Hins vegar má ekki gleyma því að lítið vit er að búa þar sem engin er atvinnan; ekki verður maðurinn saddur af frið- sæld, lágu fasteignaverði, stuttri bið eftir tímum hjá lækni o.þ.h. einu saman. Fólk verður að hafa atvinnu, sér og sínum til lífsviður- t væris, til að grundvöllur fyrir bú- setu þar sem hver og einn kýs sér, sé til staðar. Réttur til atvinnú Réttur fólksins í hinum dreifðu byggðum landsins til atvinnu, og þar með lífsins, hefur verið af þeim tekinn fyrir tilstuðlan þeirra valdhafa sem undanfarin ár hafa setið óáreittir við háborðið. Ríkis- stjóm íslands hefur framið gróf mannréttindabrot á þegnum sín- um og slegið miskunnarlaust á hendur þeirra er risið hafa upp og mótmælt. Lýðræðið á undir högg að sækja; einræði er það sem koma skal, ef þjóðin vaknar ekki v upp og brýst fram til byltingar; krefst réttar síns aftur og frelsis - jafnréttis - bræðralags. Krefst þess að fá aftur atvinnuréttinn sem af þeim var hrifsaður og gef- inn fáum. Landsbyggðin á nú öflugan málsvara. Hópur fólks, knúinn áfram af hugsjón, er reiðubúinn að leggja allt af mörkum til að reisa við bæi og þorp landið um kring. Þetta er frjálslynt fólk sem skorast ekki undan ábyrgð og stendur og fellur með orðum sín- um. Einhuga munum við ganga "*• fram í sigri, brjóta niður vígi, bruna fram af hæðum voldugur her; því að vopnin sem vér berj- umst með eru ekki jarðnesk, held- ur máttug vopn Guðs til að brjóta niður vígi; vopn sannleika, rétt- lætis og sannfæringar. Taktu þátt í byltingunni, merktu við F á kjördag.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.