Morgunblaðið - 06.12.2002, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 06.12.2002, Blaðsíða 11
FRÉTTIR MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 6. DESEMBER 2002 11 Í UPPHAFI samráðsfundar ríkis og sveitarfélaga í fyrradag var und- irritað samkomulag um breytingar á fjármálalegum samskiptum ríkis og sveitarfélaga og jafnframt nýr samstarfssáttmáli ríkis og sveitarfé- laga. Samkvæmt samkomulaginu legg- ur ríkið fram 410 milljónir króna á þessu ári á grundvelli fjáraukalaga og 400 milljónir á næsta ári umfram það sem gert var ráð fyrir í fjár- lögum. Eru þetta greiðslur vegna fasteignaskattsbóta og húsa- leigubóta. Páll Pétursson félagsmálaráð- herra sagði að leitast væri við með samkomulaginu að samræma stefnu beggja aðila í opinberum rekstri auk þess í því væri áréttað mikilvægi formlegs samstarfs um efnahagsmál með skipun embættismanna- nefndar. „Í þessu samkomulagi voru leyst til frambúðar nokkur af þeim ágreiningsmálum í fjármálalegum samskiptum ríkis og sveitarfélaga sem hafa verið til umfjöllunar í allt sumar og raunar lengur.“ Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, for- maður stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, lýsti ánægju sinni með samkomulagið. „Við getum vel átt góð samskipti ef vel er að hlutunum staðið og þess vegna er mikilvægt að vinnubrögð séu öguð. Þessi tvö stjórnsýslustig í landinu verða að vinna saman og þess vegna er það ánægjulegt að við skulum nú und- irrita samkomulag um ýmis fjár- málaleg samskipti ríkis og sveitarfé- laga og ég er ánægður með þá niðurstöðu sem náðst hefur. Ég lít á þessa niðurstöðu sem ákveðna birtu í samskiptum ríkis og sveitarfélaga og vonandi leiðarljós um að þessi samskipti verði góð í framtíðinni.“ Þá þakkaði Vilhjálmur Páli Pét- ursson félagsmálaráðherra fyrir af- skaplega gott samstarf á liðnum ár- um. „Páll hefur verið mjög traustur liðsmaður sveitarfélaga í landinu og fyrir það eru þau honum þakklát.“ Nýr samstarfssáttmáli ríkis og sveitarfélaga Morgunblaðið/Sverrir Geir H. Haarde fjármálaráðherra, Páll Pétursson félagsmálaráðherra, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, formaður stjórnar, og Þórður Skúlason, fram- kvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga. bendir á að mjög rík skylda sé fyr- ir hendi um að fólk gefi ákveðnar upplýsingar s.s. hvort það leitar samninga við tryggingafyrirtæki í einkageiranum eða leitar bóta hjá Tryggingastofnun. „Þarna erum við hins vegar að tala um allt annað. Það að heimila viðsemjandanum víðtæka upplýs- ingasöfnun um mann sjálfan er allt annað en að veita sjálfur tilskildar upplýsingar, því þá veit maður hvað er að gerast en erfitt er að sjá fyrir hvar hitt getur endað.“ Mega skila inn gögnum sjálfir Í tilkynningu frá Trygginga- stofnun sem send var út í gær í framhaldi af fundi með Öryrkja- bandalagi Íslands segir að lífeyr- isþegum sé heimilt að koma ljósriti af skattframtali sínu og maka til Tryggingastofnunar ásamt öðrum skriflegum gögnum svo unnt sé að staðfesta forsendur bótaréttar í stað þess að veita stofnuninni heimild til þess að afla þessara gagna með rafrænum hætti. „Þetta þýðir að þeim sem kjósa ekki að undirrita heimild þá sem fylgdi með bréfi Tryggingastofn- unar dagsett 20. nóvember sl. gefst kostur á að skila umbeðnum SIGRÚN Jóhannesdóttir, forstjóri Persónuverndar, segir að stofnun- inni hafi ekki borist formlegt er- indi í tengslum við bréf Trygg- ingastofnunar til lífeyrisþega þar sem m.a. er óskað eftir upplýs- ingum um tekjur þeirra og tekjur maka. Hún segist ekki hafa séð umrætt bréf en að fjöldi fólks hafi hringt til stofnunarinnar út af því. „Málið er einfaldlega ekki komið á borð til okkar. Það eina sem ég get sagt á þessari stundu er að maður getur almennt ekki veitt samþykki fyrir aðra en sig sjálfan og börnin sín. Maður getur ekki veitt samþykki fyrir hönd maka nema samkvæmt lögmætu um- boði.“ Sigrún segir að til að sam- þykki sé marktækt verði að liggja fyrir að það sé upplýst. Í því felst að sá sem veitir samþykkið viti nokkuð vel hvað hann er að sam- þykkja. „Mér hefur heyrst á símtölum frá fólki að verið sé að leita eftir mjög opnu samþykki, jafnvel að fólk samþykki að leitað verði upp- lýsinga um það hjá ótilgreindum stofnunum og aðilum erlendis. Það er vissulega gott mál að leita sam- þykkis en þá þarf fólkið að vita hvað það er að samþykkja.“ Sigrún gögnum í skriflegu fomi,“ segir þar. Vakin er athygli á að með því að heimila stofnuninni rafrænan að- gang að upplýsingum sé hún engu að síður betur í stakk búin „að tryggja hagsmuni lífeyrisþega og inna af hendi réttar greiðslur“. Karl Steinar Guðnason, forstjóri Tryggingastofnunar ríkisins, segir um niðurstöðu fundarins að full- trúar stofnunarinnar hafi í raun ekki áttað sig á því hve lítið bar í milli. Fulltrúar Öryrkjabandalags- ins hafi túlkað bréf Trygginga- stofnunar á þann veg að ekki væri hægt að leysa málið öðruvísi en að stofnuninni yrði veitt heimild til þess að afla þessara gagna sjálf. „Við áttuðum okkur ekki á því að þetta væri kjarni málsins í þessum stóryrðaflaumi. Við erum ekkert að gefa eftir eða neitt slíkt, þetta lá alltaf fyrir og menn eru búnir að kristalla vandamálið.“ Garðar Sverrisson, formaður Ör- yrkjabandalags Íslands, segist ánægður með niðurstöðu fundar- ins. Þar sem lífeyrisþegum sé gef- inn kostur á að ákveða sjálfir hvort heldur þeir veita nauðsyn- legar upplýsingar um fjárreiður sínar eða fela Tryggingastofnun að annast þá upplýsingasöfnun. Margir ellilífeyrisþegar hafa haft samband við Persónu- vernd vegna bréfs Tryggingastofnunar ríkisins Fólk þarf að vita hvað það samþykkir UMBOÐSMAÐUR Alþingis telur að kærunefnd barnaverndarmála hafi ekki farið að lögum þegar hún vísaði frá kæru hjóna sem vildu taka son- arson sinn í fóstur eftir fráfall for- eldra drengsins. Félagsmálanefnd heimabæjar drengsins fól móðurfor- eldrum hans forsjána og kærðu föð- urforeldrarnir þá ákvörðun til kæru- nefndar. Kærunefndin hefur á fundi sínum samþykkt að verða við tilmæl- um umboðsmanns um að taka málið fyrir að nýju, en ósk um það hefur komið fram frá föðurforeldrum drengsins, að sögn formanns nefnd- arinnar, Ragnheiðar Thorlacius. Frávísun nefndarinnar byggðist á því að þessi ákvörðun væri ekki kær- anleg á grundvelli barnaverndar- laga. Vísaði nefndin til þess að fóst- urráðstöfun barnaverndarnefndar fæli í sér val á fósturforeldrum fyrir barn en væri ekki ákvörðun um rétt- indi og/eða skyldu annarra sem ósk- uðu eftir að taka það sama barn í fóstur. Umboðsmaður taldi hins vegar að löggjafinn hefði ákveðið að tryggja ættingjum ákveðna sérstöðu í tilefni af ákvörðun barnaverndarnefndar um ráðstöfun barns í fóstur með þeim hætti að nefndinni bæri að meta hvort það þjónaði best hags- munum barnsins að ráðstafa því í fóstur til ættingja. Taldi umboðs- maður að ganga yrði út frá því, að virtri lögbundinni sérstöðu ættingja barns sem ráðstafa ætti í fóstur, að hefðu svo nákomnir ættingjar eins og um væri að ræða í þessu máli lagt fram formlega umsókn um að taka barnið í fóstur teldust þeir hafa ein- staklegra og verulegra hagsmuna að gæta í því stjórnsýslumáli sem lyki með fósturráðstöfun barnaverndar- nefndar. Taldi umboðsmaður að í slíkum tilvikum yrði að minnsta kosti að leggja til grundvallar að ráð- stöfun barns í fóstur af hálfu barna- verndarnefndar teldist „einstök ákvörðun“ sem kæranleg væri til kærunefndar barnaverndarmála. Umboðsmaður um forsjárdeilu yfir dreng sem missti foreldra sína Kærunefnd tekur málið fyrir að nýju HÆSTIRÉTTUR vísaði í gær frá dómi kæru einkahlutafélagsins Vísis.is, sem krafðist ógildingar á úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur um að félagið skyldi tekið til gjald- þrotaskipta. Héraðsdómur kvað upp þann úr- skurð 6. nóvember sl. að bú Vísis ehf. skyldi tekið til gjaldþrota- skipta. Af hálfu félagsins var þing í héraði ekki sótt þegar málið var tekið fyrir. Af þeirri ástæðu brast félagið heimild til að kæra málið og var því vegna þessa vísað frá Hæstarétti. Í úrskurði sínum vísar Hæsti- réttur til fjögurra tilgreindra dóma frá 1992, 2001 og 2002 í dómasafni réttarins þar sem ákvæði laga, sem kærandi byggir á, hafi verið skýrð með hliðsjón af lögum um meðferð einkamála á þann veg að heimild brysti til kæru máls sem þessa þegar þann- ig stæði á, að þing hafi ekki verið sótt af hálfu kæranda. Bæri sam- kvæmt því að vísa málinu sjálf- krafa frá Hæstarétti. Hæstiréttur dæmdi Vísi.is til að greiða varnaraðila málsins, Lífeyr- issjóði verzlunarmanna, 100.000 krónur í kærumálskostnað. Málið dæmdu hæstaréttardóm- ararnir Markús Sigurbjörnsson, Árni Kolbeinsson og Gunnlaugur Claessen. Lögmaður Vísis.is var Jón Gunnar Zoëga hrl. og lögmað- ur Lífeyrssjóðs verzlunarmanna, Ólafur Gústafsson hrl. Vísi.is brast kæruheimild vegna gjaldþrotaúrskurðar Bæjarlind 12, Kópavogi, sími 544 2222 Nýjar vörur daglega! Burt með vsk af völdum vörum og að auki 10% afsláttur Jólapottur hjá Sissu tískuhúsi Allir sem versla hjá Sissu fara í pott sem dregið verður úr alla föstudaga fram að jólum Tilboð um helgina, 20% afsláttur af gallafötum Einnigopið ásunnudögumfrá kl. 13 til 18 Full búð af nýjum, glæsilegum vörum
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.