Morgunblaðið - 06.12.2002, Blaðsíða 58

Morgunblaðið - 06.12.2002, Blaðsíða 58
UMRÆÐAN 58 FÖSTUDAGUR 6. DESEMBER 2002 MORGUNBLAÐIÐ Á FUNDI félagsmálaráðs 4. des- ember var ákveðið að veita rúmum 5,4 milljónum í jólauppbót. Það þýðir að þeir 355 einstaklingar sem lifað hafa á fjárhagsaðstoð í a.m.k. sex síð- astliðna mánuði fá 15.530 kr vegna jólahalds. Með því er viðurkennt að desembermánuður er einstaklingum og fjölskyldum dýrari en aðrir mán- uðir. Sú upphæð sem samþykkt var er sú sama og desemberuppbót Tryggingastofnunar ríkisins. Einungis fyrir þá allra fátækustu Jólauppbót Félagsþjónustunnar fá einungis þeir sem hafa haft fjár- hagsaðstoð Félagsþjónustunnar sem lifibrauð sl. 6 mánuði eða lengur. Þetta eru þeir sem ekki njóta bóta al- mannatrygginga né atvinnuleysis- bóta. Þetta eru þeir sem að jafnaði hafa 67.000 kr. á mánuði til að lifa á. Við vitum öll að það er ekki hægt að lifa á þessari upphæð svo vel sé. Því er reynt að aðstoða fólk við að sækja um vinnu og/eða lífeyri ef heilsufarsástæður koma í veg fyrir vinnu í langan tíma. Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga er einungis ætlað að mæta fólki í neyð og vara í skamman tíma, en því miður eru margir sem hafa ílengst á þessum bótum. Sjálfstæðismenn sátu hjá Það vakti sérstaka athygli mína að sjálfstæðismenn sátu hjá þegar til- lagan um jólauppbót að upphæð 15.530 fyrir hvern einstakling var borin upp. Tillagan var því samþykkt með 3 samhljóða atkvæðum. Þetta sýndi hug sjálfstæðismanna til þeirra fátækustu í borginni, þeir gátu ekki greitt því atkvæði að þeir fengju jólauppbót eins og allir lífeyr- is- og launþegar fá. Svona er þetta – ekkert öðruvísi. Eftir Björk Vilhelmsdóttur Höfundur er borgarfulltrúi og formaður félagsmálaráðs. „Sjálfstæð- ismenn sátu hjá þegar til- lagan um jólauppbót var borin upp.“ Jólauppbót Félagsþjónustunnar ENN sendir hún mér tóninn, söngkonan að sunnan, Þuríður Páls- dóttir. En hvernig sem á því stendur nær hún ekki þessum eina, hreina sanna tóni og les allt annað úr skrif- um mínum, en þar stendur. Það er ekki ólíkt því, að ég hafi rétt henni nótur með „Kveðju“ eftir Inga Té, en söngkonan að sunnan syngur út úr því Hamraborgina og segir svo: Sáuð́i hvernig ég tók ’ann stelpur! Það er sama hvernig Þuríður rembist eins og rjúpan við staurinn, hún breytir ekki þeirri staðreynd í mínum huga, að konur geta komist áfram til áhrifa á Íslandi hafi þær getu, þor og vilja. Þetta veit Þur- íður, þetta sjá þeir sem vilja sjá. Það breytir engu, hvort einhver er fúll eða fúll á móti. Ég hef aldrei gert lítið úr menntun Katrínar Fjelsted eða persónu hennar. Ég var einung- is að mótmæla þeim skoðunum hennar, sem fram komu í útvarps- viðtali, að konur stæðu í sömu spor- um í dag og fyrir þrjátíu árum, þeg- ar tilkoma Kvennalistans ýtti af stað vakningu í jafnréttisbaráttu kynj- anna. Það tel ég fjarri raunveruleik- anum. Ég benti hins vegar á, að konur þurfa að hnoða deigið, rétt eins og karlmenn, til að úr verði æt kaka, sem lýðurinn vill snæða. Það hleypti söngkonunni að sunnan upp á „háa-C-ið“, jafnvel þótt hún full- yrði sjálf, að hún hafi ekki náð þeim tóni í áratugi. Hún hefur þá eitthvað til að gleðjast yfir! Þuríður Pálsdóttir veit það vel, að það er ekki nóg að ganga mennta- veginn til að verða góður söngvari. Þess eru því miður mörg dæmi, að söngvaraefni hafa fórnað aleigunni – og jafnvel gott betur – í söngnám án þess að slá í gegn, án þess að ná til fólksins, án þess að komast að hjarta þess. Vissulega er nám nauð- synlegt fyrir alla söngvara, en hæfi- leikarnir þurfa líka að vera til stað- ar; ekki bara röddin, það þarf einnig neista til að geta túlkað tilfinn- ingaskalann á sannfærandi hátt, þannig að hlustandinn falli í stafi. Það sama á við í pólitíkinni. Sú tík er svo dyntótt, að menntun og mann- kostir eru þar ekki alltaf ávísun til metorða, ef viðkomandi hefur ekki kraft og „sjarma“, sem kjósendur falla fyrir. En sé þetta allt til staðar, þá er framinn vís, hvort heldur sem viðkomandi er karl eða kona. Það er kjarni míns máls og þar með set ég punktinn á eftir efninu, hvaða lag sem söngkonan að sunnan kemur til með að raula hér á síðum Morg- unblaðsins á komandi dögum. Vilji, geta og þor er það sem þarf Eftir Sverri Leósson „Stundum þarf meira til áhrifa í pólitík en menntun og mannkosti.“ Höfundur er útgerðarmaður á Akureyri. ÞAÐ er undarlegt að hugsa til þess að margar af nágrannaþjóðum okkar kunna betur að meta fegurð og sérkenni Íslands en stór hluti Ís- lendinga og sjá möguleikana sem eru fyrir hendi í náttúru landsins öðru- vísi. Kannski er það vegna þess að það er ekkert sambærilegt landslag til eða þá að þessar þjóðir eiga engin ósnortin svæði eftir í sínum löndum. Það leikur enginn vafi á því að heim- urinn er alltaf að minnka og gildi staða eins og hálendis Íslands eykst með ári hverju. Koma erlendra ferðamanna eykst með ári hverju og þó að auknum ferðamannastraum fylgi einhver röskun á landinu má halda henni í lágmarki með góðri skipulagningu. Í dag myndu hvergi í Evrópu eða Norður-Ameríku koma til mála slíkar nauðganir á nátt- úrunni sem fyrirhugaðar eru hér á landi og með það í huga að vatnsafls- virkjanir sem nota jökulárnar endast stutt vegna þess að uppistöðulónin verða þá full af botnleðju og leir. Forstjóri Landsvirkjunar hefur kall- að þetta umhverfisvæl „verndun hinna svörtu sanda“, og lýsir það kannski viðhorfum hans til okkar verðmætustu eignar. Landsvirkjun, í skjóli núverandi ríkisstjórnar, virð- ist hafa frjálsar hendur á hálendinu og svífst einskis við að koma mark- miðum sínum í framkvæmd, með meintum skrumskælingum á mats- skýrslum vísindamanna og með því að leyna ýmsum upplýsingum, t.d. um söluverð á kílówattsund frá Kárahnjúkavirkjun til Reyðaráls. Ráðamenn hamra á því að það sé „siðferðisleg skylda okkar Íslend- inga að virkja okkar óbeislaða vatns- afl“ vegna þess að orkan sé græn og við séum þar með að koma í veg fyrir að önnur álver úti í heimi verði byggð sem fái sína raforku frá brennslu kola og olíu. Það sem að þeir vita kannski ekki er sú stað- reynd að Ísland kemst ekki einu sinni á blað á lista WEI (World Energy Institute) yfir óvirkjuð vatnsföll víðsvegar um heim, þar sem orkan er margföld miðað við jökulárnar okkar í hverju stór- fljótinu á fætur öðru í Suður-Amer- íku, Afríku og Asíu, þannig að þau rök standast engan veginn hjá þeim. Það er eins og núverandi ríkis- stjórn sjái ekkert nema álver og stórvirkjanir sem lausn á öllum vanda og hafi einfaldlega ekki áhuga á öðru en þannig 19. aldar hugsunar- hætti. Í velferðarríki eins og Íslandi eiga komandi kynslóðir skilyrðis- lausan rétt til þess að fá að njóta ósnortinna víðerna á hálendi lands- ins og þess ævintýraheims sem þar er að finna fjarri skarkala heimsins, og fyrir marga Íslendinga (og von- andi sem flesta erlenda ferðamenn) er hálendið uppspretta lífsfyllingar og hamingju, en þær ánægjustundir gætu orðið minningin ein ef virkj- anaæði Landsvirkjunar á vatnsföll- um landsins nær fram að ganga á komandi árum. Til stendur að virkja hverja einustu jökulá landsins með tilheyrandi uppistöðulónum, stíflum og stöðvarhúsum. Hálendið mun aldrei verða samt ef slík áform verða að veruleika, eins og ekkert sé sjálf- sagðara. Ekki get ég ætlast til að all- ir landsmenn sjái hálendið sömu augum, enda veit ég að mörgum finnst það einfaldlega ljótt og sjá ekkert þar sem vert er að skoða, en þeir ættu þá að hugsa um fjárhags- legu hliðina á þessari framkvæmd. Hver er arðsemin? Ákafur virkjanasinni viðurkennir, að bygging stórvirkjunar á þessum forsendum sé eins og félagsleg fram- kvæmd, þ.e. hafi ekki efnahagslegan, heldur aðeins „félagslegan ávinn- ing“. * Stofnkostnaður 1 milljarður dollara (630 MW). Árleg útgjöld: – Vextir og afborganir (30 ára lánstími, 6,2%): 62 milljónir Banda- ríkjadala – Rekstur (3% af stofnkostnaði): 30 milljónir Bandaríkjadala – Samtals: 92 milljónir Banda- ríkjadala * Árlegar hámarkstekjur (Lands- virkjun neitar að gefa upp raforku- verð) – 4450 Gwst. framleiðslugeta. Há- markssala (4200 Gwst. á 2 sent/ KWst ) gæti numið 84 milljónum Bandaríkjadala, þ.e. engin arðsemi af eigin fé! (Birt með góðfúslegu leyfi Júlíusar Sólnes, prófessors í verk- fræði við Háskóla Íslands.) Stjórnvöld hafa greinilega vikið frá þeirri reglu sem þau settu sér þegar byrjað var að virkja hér á landi, en hún var sú að undir engum kringumstæðum ætti ríkið að taka þátt í svo áhættusömum rekstri sem stórvirkjanaiðnaður er, sýnir það kannski með hve miklu offorsi stjórnvöld hafa anað út í þetta og ætla sér að virkja hvað sem það kost- ar (þjóðina). Gnúpverjar eiga heiður skilinn fyrir að standa vörð um Þjórsárver og segja hingað og ekki lengra við Landsvirkjun, og ef þessari góðu þjóð er sama um eyðileggingu Þjórs- árvera, sem ásamt svæðinu í kring- um Kárahnjúka mynda mestu gróð- urvin hálendisins, leggst framtíðin illa í mig. Norðlingaölduveita mun vera ódýrasti virkjunarkosturinn fyrir Norðurál, frá Landsvirkjun séð, þ.e.a.s. Þjórsárver eru metin á núll krónur hjá þeim, en ekki í aug- um Gnúpverja og sem flestra Íslend- inga ætla ég að vona. Að byggja Kárahnjúkavirkjun og sökkva þjóð- inni í skuldir og einstöku landi undir vatn, til þess að útvega álveri í eigu erlends fyrirtækis dýrkeypta orku í skiptum fyrir fáein störf, sýnir al- gert ábyrgðarleysi ríkisstjórnarinn- ar gagnvart þjóðinni og komandi kynslóðum sem erfa munu landið. Afturfarir Eftir Stefán Þ. Þórsson „Gnúpverjar eiga heiður skilinn fyrir að standa vörð um Þjórsárver og segja hingað og ekki lengra við Landsvirkjun.“ Höfundur er nemi í landfræði við Háskóla Íslands. um áramótin muni dynja á okkur hækkanir frá fyrirtækjunum. Það hvílir mikil ábyrgð á stjórnvöldum, ef verðbólga fer af stað bitnar það á öllum, jafnt launafólki, fyrirtækj- um og hinu opinbera. Atvinnu- ástand er alvarlegt, atvinnuleysi fer vaxandi og ástandið er ískyggi- lega líkt því sem það var upp úr 1990. Hafa stjórnvöld tiltæka ein- hverja varaáætlun ef ekki verður af stóriðjuframkvæmdum? Ég efast um að þeir sem tala hvað hæst um frelsið og lækkun skatta, átti sig á því hvert þeir stefna. Það er harla einkennilegt að hlusta á útskýringar í spjallþátt- unum þegar þeir eru beðnir að út- skýra hvernig þeir sem minnst mega sín eigi að komast af. Þá koma svör sem lýsa skilningsleysi og fákunnáttu. „Hvers vegna fór verkalýðshreyfingin ekki framá meira og gekk frá kjarasamningum með þessum hætti?“ Niðursveifla í hagkerfi er hug- læg. Menn tala sig niður og í kjöl- far þess fara forsvarsmenn fyrir- tækja að undirbúa viðnám vegna væntanlegrar niðursveiflu. Starfs- fólki er sagt upp, dregið úr launum og yfirvinnu og verð á þjónustu hækkað. Fyrirtækin draga úr kostnaði, hætta að fjárfesta í hús- næði og nýjum búnaði. Þetta veld- ur niðursveiflu í atvinnu og við- skiptalífi. Svo gerist það að menn fara að tala um að niðursveifla geti ekki verið endalaus eins og gerðist árið 1995 þegar forsætisráðherra tilkynnti í sjónvarpsviðtali að nið- Í DAGLEIÐ á fjöllum segir nób- elsskáldið okkar: „Verslunarskipu- lagið dregur manninn niður í gróðafíkn seljanda, sem hefur ekki framar neitt takmark tilveru sinnar annað en það að eignast penínga og óverulegt glíngur. Öll fyrirbrigði mannlegrar tilveru eru gerð að spurníngu um kaupgetu og gjald- þol. Gleypugángurinn er í senn gerður að boðorði, fyrirheiti og tak- marki“. Á undanförnum árum hefur sós- íalisminn lotið í lægra fyrir ein- staklingsfrelsinu. Við vernd sér- hagsmuna hefur frelsið hefur snúist upp í andhverfu sína. Efnis- og gróðahyggjan er allsráðandi og fákeppni hefur vaxið og samfara því bilið milli fátækra og ríkra m.a. vegna skattalegs misréttis. Pening- ar eru ekki allt. Auður samfélags- ins er fólginn í fólkinu. Réttlæti og jafnræði. Dýrkun valda og efnis- hyggju eru fjötrar, ekki frelsi. Arð- ur og gengi hlutabréfa hafa blindað og allt sem getur skilað auknum arði er talið réttlætanlegt. Sjón- armiðum launþega og þeirra sem minna mega sín er vikið til hliðar, gróðafíknin ræður. Mannkostir, mannleg reisn og samskipti gleym- ast. Undanfarnar vikur hafa opinber- ir aðilar riðið á vaðið með hækkanir á þjónustugjöldum. Með þessu er gefinn tónninn og hætt er við að ursveiflunni væri lokið. Þá fóru fyr- irtækin að ráða starfsfólk, sem leiddi til þess að fjárfesta varð í nýjum búnaði og húsnæði og upp- sveiflan hófst. Ekki má sporna gegn niður- sveiflu með því að verja hluta arðs til þess að halda starfsfólki, mennta það til annarra starfa, hvað þá hækka laun. Rætt er um að ekki megi raska stöðugleika og verið sé að kalla á óðaverðbólgu. Það sam- ræmist ekki viðhorfum að ganga gegn gróðafíkninni. Það gleymist að fjármagnið væri einskis virði ef ekki kæmi til hin vinnandi hönd og skapaði verðmætaaukningu í fram- leiðslu fyrirtækjanna. Þegar öllu er á botninn hvolft, þá er lífið umfram allt saltfiskur. Einstaklingshyggja og verndun sérhagsmuna Eftir Guðmund Gunnarsson Höfundur er formaður Rafiðnaðarsambands Íslands. „Það gleym- ist að fjár- magnið væri einskis virði ef ekki kæmi til hin vinnandi hönd og skapaði verð- mætaaukningu í fram- leiðslu fyrirtækjanna.“ DILBERT mbl.is
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.