Morgunblaðið - 12.12.2003, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 12.12.2003, Blaðsíða 12
FRÉTTIR 12 FÖSTUDAGUR 12. DESEMBER 2003 MORGUNBLAÐIÐ TILGANGUR Vertu til!, samstarfs- verkefnis Sambands íslenskra sveit- arfélaga og Áfengis- og vímuvarna- ráðs um að efla áfengis- og fíkniefnaforvarnir sveitarfélaga, er að styðja við sveitarfélög í forvarna- starfi. Verkefnið er sveitarfélögun- um að kostnaðarlausu og er til þriggja ára. Samstarfsverkefnið var kynnt fulltrúum sveitarfélaga á höfuðborg- arsvæðinu í gær, en áður hafði það verið kynnt á aðalfundum lands- hlutasamtaka sveitarfélaga og hjá ýmsum hópum og nefndum. Í samningi um verkefnið segir meðal annars að verkefnisstjórn skuli leitast við að hafa yfirsýn yfir forvarnarstarf í sveitarfélögum og hafa víðtækt samstarf við þá sem þar sinni forvarnarstarfi. Hún á jafn- framt að veita ráðgjöf og leiðbein- ingar um skipulag og framkvæmd starfsins og beita sér fyrir samstarfi sveitarfélaga á þessu sviði. Enn- fremur skal hún safna saman upp- lýsingum um forvarnarstarf í sveit- arfélögum og miðla þeim á milli sveitarfélaga. Helstu markmið verkefnisins eru að forvarnir gegn sjálfseyðandi hegðun ungs fólks verði viðurkennd- ur og sýnilegur málaflokkur í sveit- arfélögunum, að sveitarfélögin setji sér sérstaka forvarnaáætlun, að þau ráði forvarnafulltrúa til að hafa um- sjón með stefnumörkun og fram- kvæmd, að forvarnir verði fastur lið- ur í starfi sveitarfélaga og samþættur öðrum viðfangsefnum, að forvarnir taki mið af aðstæðum og þróist í takt við starfsemi viðkom- andi sveitarfélags og að samvinna þeirra sem vinna að forvarnamálum verði efld. Svandís Nína Jónsdóttir og Sig- ríður Hulda Jónsdóttir eru verkefn- isstjórar og segja þær að hugmynd- inni hafi verið mjög vel tekið. „Það er greinilega mikill áhugi á þessu,“ seg- ir Sigríður Hulda. Svandís Nína áréttar mikilvægi forvarna og bendir í því sambandi á að á undanförnum 10 árum megi rekja um 470 dauðsföll hérlendis beint til áfengis- og vímu- efnaneyslu og fjöldi fangavistana vegna fíkniefnabrota hafi farið úr 8,3% árið 1992 í 24,8% árið 2000. Eftir áramótin verður kynning- unni fylgt eftir með heimsóknum verkefnisstjóra til þeirra sveitarfé- laga sem óska eftir til dæmis aðstoð við stefnumótun í forvarnastarfi, ráðgjöf eða námskeiðishaldi. Heimasíða verkefnisins er vertu- til.is og þar eru ýmsar upplýsingar auk þess sem boðið er upp á spjall. Samstarfsverkefni Sambands íslenskra sveitarfélaga og Áfengis- og vímuvarnaráðs Vilja styðja við for- varnastarf sveitarfélaga Morgunblaðið/Eggert Verkefnið var kynnt á fundi hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga í gær. EKKI er óalgengt að vitnað sé til hins forna lagasafns Jónsbókar frá árinu 1281 í dómsmálum nú- tímans. Í eignarréttarmálum ger- ist það af og til að rykið er dust- að af Jónsbók þegar deilur rísa. Nýjasta málið þar sem byggt er á Jónsbók varðar bótakröfu nokk- urra listamanna á hendur Kristnihátíðarnefnd vegna lista- verka sem skemmdust á sýningu á Þingvöllum haustið 2000. Krefjast listamennirnir 10,6 milljóna króna í bætur og útiloka ekki að stefna Kristnihátíð- arnefnd fyrir dóm ef ekki verður orðið við kröfunum eða viðunandi samningar nást. Í málinu er byggt á 16. kapít- ula þjófabálks Jónsbókar en í upphafi hans segir: „Nú ef maður lér grip sinn, þá skal hver láni heilu heim koma eða gjalda verð eiganda sem …skynsamir menn meta, nema hinn týnist, er léð var, með láni, því að eigi mátti hann það lán ábyrgjast er hann mátti eigi líf sjálfs síns.“ (Laga- safn Íslands útg. 2003) Fortakslaus ábyrgð lántakanda Að sögn Sigurðar Líndal lag- arpófessors merkir þetta að hver beri fortakslausa ábyrgð á því sem hann fær að láni, nema sá hinn sami farist með láninu. Hér gæti verið um að ræða bíl sem fenginn er að láni og lántakand- inn ferst í bílslsysi við að aka fram af hengiflugi. Ber hann þá ekki ábyrgð á bílnum, þ.e. dán- arbú hans. Til fróðleiks má nefna að þetta atriði hefur þó verið gagnrýnt í gegnum aldirnar og menn viljað láta dánarbú bera ábyrgð á lánshlutum. Sigurður Líndal segir það ekk- ert einsdæmi að vitnað sé til Jónsbókar í nútímadómsmálum. „Stundum er vitnað í Jónsbók í eignarréttarmálum, ekki endilega vegna þess að ákvæðið sé í gildi, heldur segir það forsögu gildandi ákvæða. Einnig hefur verið vitn- að í Jónsbók þegar dæmt hefur verið í málum ef um er að ræða gerninga sem gerðir voru þegar ákvæði Jónsbókar voru í gildi, t.d. í eignarréttarmálum út af há- lendinu,“ segir hann. „Það er hins vegar óvanalegt á Evrópumælikvarða að svo gömul ákvæði séu enn í gildi og hafi raunhæft gildi. Sem dæmi má nefna að nær öll ákvæði um reka á Íslandi eru úr Jónsbók.“ Bundnir af gerðum samningum Áætlað söluverð listaverkanna sem lánuð voru á Kristnihátíð á sínum tíma er rúmlega 7,3 millj- ónir króna að mati Ólafs Jóns- sonar, fyrrverandi forstöðumanns Listasafns ASÍ, og Sverris Krist- inssonar, löggilts fasteignasala. Þeir voru dómkvaddir af Páli Þorsteinssyni héraðsdómara til að meta verkin. Júlíus Hafstein, framkvæmdastjóri Kristnihátíð- arnefndar, segir nefndina vilja standa við þá samninga sem gerðir voru við listamennina, en telji listamennirnir sig ekki þurfa að standa við gerða samninga, þá sé það leitt að standa í samn- ingum sem listamenn vilja ekki kannast við eftir á. „Við teljum okkur bundna af gerðum samn- ingum og þar stendur málið hjá okkur vegna þess að ég gekk út frá því að menn vildu standa við samninga,“ segir hann. „Okkar sjónarmið hefur allan tímann ver- ið að standa við þá samninga sem við gerðum við listamennina og við höfum aldrei hvikað frá því.“ Sjónarmið Kristnihátíð- arnefndar í málinu er að bóta- réttur takmarkist við efn- iskostnað listaverkanna og segir Júlíus að nefndin sé ekki bundin af mati dómkvaddra matsmanna. Umræddir listamenn eru Bjarni Sigurðsson, Hulda Hákon, Ósk Vilhjálmsdóttir, Rúrí, og Sig- urður Árni Sigurðsson. Jónsbók frá 1281 lifir góðu lífi í nútímadómsmálum TÓMAS Ingi Olrich menntamála- ráðherra sagði nauðsynlegt að stuðla að menningarlegri fjöl- breytni í upplýsingasamfélaginu á fyrsta leiðtogafundinum um upplýs- ingasamfélagið sem nú stendur yfir í Genf. Tómas Ingi varpaði í aðalræðu sinni fram þeirri spurningu hvernig hægt væri að varðveita gæði í upp- lýsingaflaumi nútímans. Í máli hans kom fram að líta mætti á öll lönd heimsins sem þróunarlönd með sameiginlega hagsmuni af því að viðhalda þeirri menningarlegu fjöl- breytni sem mótast hefur í aldanna rás. Samþjöppun varasöm Tómas Ingi tók einnig þátt í mál- þingi um fjölmiðlun og varaði þar við hættum sem fylgja þeirri sam- þjöppun sem er að verða í alþjóð- legri fjölmiðlun. Hættan væri sú að þessi samþjöppun leiddi til eins- leitni í fréttaflutningi. Mælti hann með að menn fylgdust vel með þeirri þróun sem ætti sér stað á Netinu því þar færi nú fram um- fangsmikil frétta- og upplýsinga- miðlun sem segja mætti að væri mótvægi við einsleitni alþjóðlegra fjölmiðla. Fyrsti leiðtogafundurinn um upp- lýsingasamfélagið var undirbúinn af Sameinuðu þjóðunum og Alþjóða fjarskiptasambandinu ásamt ríkis- stjórn Sviss. Um 10 þúsund manns frá 191 landi sækja fundinn og eru í þeim hópi 44 þjóðarleiðtogar. Nauðsynlegt að stuðla að menning- arlegri fjölbreytni HÆSTIRÉTTUR staðfesti í gær dóm Héraðsdóms Reykjavíkur um að bæklunarlæknum hafi verið heimilt á síðasta ári, að segja sjúk- lingum sínum, að þeim stæði ekki til boða á því ári að fá þjónustu með greiðsluþátttöku Trygginga- stofnunar ríkisins (TR) en jafn- framt að þjónustan stæði til boða ef sjúklingarnir greiddu að fullu fyrir hana sjálfir. Í gildi var samningur milli TR og félagsmanna Íslenska bæklunar- læknafélagsins (ÍB) um greiðslu TR á hluta almannatrygginga í lækniskostnaði vegna meðferðar sjúklinga hjá félagsmönnum ÍB. Þar var m.a. kveðið á um afslátt, sem færi hækkandi eftir því sem læknisverk yrðu fleiri á hverju ári. Í nóvember 2002 tjáðu nokkrir félagsmenn ÍB sjúklingum sínum að þeim stæði ekki til boða á því ári að fá þjónustu með greiðslu- þátttöku TR en jafnframt að þjón- ustan stæði til boða ef sjúkling- arnir greiddu að fullu fyrir hana sjálfir. Í málinu krafðist ÍB viðurkenn- ingar á því að félagsmönnum þess væri þetta heimilt og vísaði m.a. til ákvæða fyrrgreinds samnings, sem kvað á um að lækni væri heimilt að taka sjúkratryggðan einstakling til meðferðar án greiðsluafskipta TR ef sjúklingur óskaði þess. Hæstiréttur taldi, að í ljósi ákvæðis stjórnarskrárinnar yrði að líta svo á að félagsmenn ÍB hefðu óskert frelsi til að ráða verkum sín- um, innan þeirra marka sem því frelsi kynni að vera sett með samn- ingum þeirra eða lögum. Í lögum væri hvergi mælt fyrir um bann við því að leysa af hendi læknisverk fyrir annað endurgjald en greini í fyrrnefndum samningi við TR og ekki sé kveðið á um að lækni, sem bundinn sé af samningnum sé skylt að sinna hverjum þeim sjúklingi sem til hans leiti. Engin skilyrði komi fram í samningnum önnur en þau að sjúklingur óski sjálfur eftir þjónustu án greiðsluþátttöku TR og þótti Hæstarétti forsaga ákvæð- isins ekki gefa tilefni til ályktana um að heimildin, sem þar komi fram sé bundin frekari skilyrðum en berum orðum greini. Taldi rétt- urinn að félagsmönnum ÍB væri hvorki eftir nefndum samningi né einstaklingsbundnum samningum sínum við TR skylt að leysa af hendi sérhvert læknisverk á sér- fræðisviði sínu, sem leitað sé til þeirra um, eða slík verk allt að til- teknu magni. Þeir hafi því ekki með samningssambandi sínu við TR afsalað sér rétti til að velja eft- ir sínum eigin forsendum hvaða verkum þeir sinni, þar á meðal hvort þeir taki að sér verk með til- liti til fjárhagslegra ástæðna. Voru kröfur ÍB því teknar til greina. Málið dæmdu hæstaréttardómar- arnir Guðrún Erlendsdóttir, Garð- ar Gíslason, Hrafn Bragason, Markús Sigurbjörnsson og Pétur Kr. Hafstein. Jón Steinar Gunnlaugsson hrl. flutti málið fyrir TR og Ragnar H. Hall hrl. fyrir ÍB. Bæklunarlæknar unnu í Hæstarétti Heimilt að segja sjúklingum að TR greiddi ekki
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.