Morgunblaðið - 12.12.2003, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 12.12.2003, Blaðsíða 14
THERIAK, dótturfyrirtæki Tölvu- Mynda hf., hefur selt TweeSteden sjúkrahúsinu í Hollandi hugbúnaðinn Theriak Therapy Management sem heldur utan um lyfjafyrirmæli og lyfja- gjafir á sjúkrahúsum. Samningurinn felur í sér kaup og uppsetningu kerf- isins á 10 heilbrigðisstofnunun í Midd- en-Brabant héraðinu í Hollandi, þar sem eru samtals yfir 2200 sjúkrarúm. Samningurinn er tugmilljóna króna virði, að sögn Axels Ómarsson- ar framkvæmdastjóra viðskiptaþró- unar Tölvumynda. „Þetta er stærsti samningur sem við höfum gert enda er þarna um að ræða heilbrigðisstofnanir í heilli sýslu og umfangið er á við allt íslenska heil- brigðiskerfið,“ sagði Axel í samtali við Morgunblaðið. Hann segir að samstarf Theriak og TweeSteden hafi byrjað árið 2001. „Þetta er vara sem við höfum verið að þróa með spítalanum. Kerfið var fyrst sett upp á lítilli deild og þar voru könnuð hagkvæmnisáhrifin og virkn- in, menn þurftu að venjast því að nota kerfið. Þá gerði Deloitte & Touche arðsemisgreiningu sem sýndi fram á að fjárfestingin væri afar góð og síð- an var farið út í að kaupa kerfið fyrir allar 10 stofnanirnar.“ Arðsemisgreining Deloitte & Touche sem Axel minnist á leiddi í ljós að fjárfestingin myndi borga sig upp á um þremur árum. Aðspurður segir Axel að Theriak sjái fram á frekari landvinninga í Hol- landi og Þýskalandi í kjölfar þessa samnings. Gríðarleg viðurkenning Axel segir að samningurinn sé mik- il viðurkenning fyrir Theriak. „Hol- land er það land fyrir utan Bandarík- in sem er komið hvað lengst í stakskömmtun lyfja. Það að selja þeim svona kerfi er gríðarleg viður- kenning því þeir eru mjög kröfuharð- ir hvað þetta varðar.“ Axel segir að stakskömmtun, sem hugbúnaðurinn styðst við, felist í því að í stað þess að hjúkrunarkona nái í eina og eina töflu handa sjúklingi ofan í stórt pilluglas þá sé hverri töflu pakkað sérstaklega inn og sett í poka sem er merktur með strikamerkingu. Þar með er hægt að lesa upplýsingar um hvenær lyfið rennur út, af hvaða tegund lyfið er o.s.frv. og hægt er að rekja feril töflunnar. Theriak Therapy hugbúnaðurinn heldur utan um lyfjagjöf en læknar skrá fyrirmæli um lyfjagjöf og skammtastærð í þráðlausar hand- tölvur á stofugangi. Handtölvurnar veita læknum greiðan aðgang að öll- um upplýsingum varðandi lyfjameð- ferð sjúklinga og yfirsýn yfir þróun meðferðarinnar. Í fréttatilkynningu frá Theriak segir að Dax lyfjasér- fræðikerfið, sem Íslensk erfðagrein- ing hf. hefur þróað, sé tengt Theriak og veiti læknum stuðning við lyfjaval. Þegar lyf er valið birtast á skjánum ábendingar um aukaverkanir, of- næmi, milliverkanir milli lyfja, skammtastærðir o.fl. Kerfið stuðlar þannig að réttri ákvarðanatöku varð- andi lyfjagjöf, að því er segir í til- kynningunni. Í fréttatilkynningunni segir einnig að Theriak Therapy kerfið hafi unnið til tvennra verðlauna í Hollandi. Sam- tök forstöðumanna sjúkrahúsa hafi gefið kerfinu fyrstu einkunn sem besta kerfi sinnar tegundar og sam- tök hjúkrunarfræðinga hafi gefið því verðlaun sem bestu nýjung í hugbún- aði fyrir hjúkrunarfræðinga. Í tilkynningunni er vitnað í dr. A.W. Lenderink, framkvæmdastjóra sjúkrahússapóteksins í TweeSteden sjúkrahúsinu. Segir hann að sjúkra- húsið hafi tekið upp stakskömmtun fyrir um 20 árum og þá hafi lyfja- kostnaður lækkað um 12%. Hann segir Theriak Therapy kerfið hafi verið keypt til að auðvelda fram- kvæmd stakskömmtunar sem er mjög mannfrek án hjálpartækja. „Auk þess sem hugbúnaðurinn stuðl- ar að réttri ákvarðanatöku við lyfja- gjöf munum við geta fækkað starfs- fólki. Enn fremur gerir kerfið hjúkrunarfræðingum kleift að lesa saman upplýsingar um sjúkling, lyfjaskammt og lyfjafyrirmæli um leið og honum er gefið lyf. Hámarks- öryggi er þar með tryggt í lyfjameð- höndluninni miðað við þær aðferðir sem nú þekkjast best.“ Theriak selur hugbúnað á 10 hollenskar stofnanir Er á við allt íslenska heilbrigðiskerfið VIÐSKIPTI/ATHAFNALÍF 14 FÖSTUDAGUR 12. DESEMBER 2003 MORGUNBLAÐIÐ ÚR VERINU „FUNDIR Hafrannsóknastofnunar- innar um landið eru einkum haldnir í því skyni að efla umræðu um skyn- samlega nýtingu auðlindarinnar og styrkja tengsl við þá sem sækja sjó- inn,“ segir Jóhann Sigurjónsson, forstjóri Hafrannsóknastofnunar- innar, en fundaferð stofnunarinnar um landið lauk í síðustu viku. Að þessu sinni voru fundir um hafrann- sóknir og veiðiráðgjöf haldnir á Ísa- firði, Höfn, Reyðarfirði, Akureyri, í Vestmannaeyjum, Grindavík og Stykkishólmi. Á fundunum héldu forstjóri og sérfræðingar Hafrann- sóknastofnunarinnar fjölbreytt er- indi, ræddu við fundargesti og svör- uðu fjölmörgum fyrirspurnum. Starfsmenn Hafrannsóknastofn- unarinnar fóru í sams konar funda- ferð um landið fyrir tveimur árum og Jóhann segir aðspurður að vissulega væri fullt tilefni til að halda slíka fundi árlega. „Okkur finnst mikilvægt að halda fundi út á landi með almenningi til að styrkja hina málefnalegu umræðu og ekki síður til að ná í upplýsingar hjá því fólki sem er í daglegum tengslum við hafið og fiskinn. Við fundum fyrir miklum áhuga og fundirnir voru víðast hvar vel sóttir. Við fór- um á sjö staði en höfum fengið óskir frá fleiri stöðum um að halda einnig fundi þar. Það er því víða mikill áhugi á starfi okkar og við munum verða við þessum óskum strax í jan- úar. En það er mikill undirbún- ingur að baki svona fundaferð, auk þess sem við eigum fjölmarga fundi með hagsmunaðilum allan ársins hring. Við gerum því ekki ráð fyrir að fara skipulagðar fundaferðir um landið nema annað hvert ár en reyna hins vegar að skipuleggja ráðstefnur eða málþing um fiski- fræðileg málefni þess á milli.“ Margt sem brann á fundargestum Á fundunum var gefin innsýn í af- mörkuð rannsóknarverkefni stofn- unarinnar. Haldin voru tvö erindi á hverjum fundi og reynt að miða er- indin við áherslur í sjávarútvegi á hverjum stað. M.a. var á fundunum raktar breytingar á ástandi sjávar og áhrif þeirra á fiskistofna, farið yfir vetursetustöðvar síldar í sögu- legu samhengi, ástand humarstofna við landið, kynntar rannsóknir á botndýrum og búsvæðum þeirra á djúpslóð og kynnt var verkefni sem snýr að kortlagningu hafsbotnsins sem vakti að sögn Jóhanns mikla at- hygli sjómanna á fundunum. Þá voru einnig kynntar rannsóknir á fæðu þorsks sem að sögn Jóhanns hefur verið samvinnuverkefni Haf- rannsóknastofnunarinnar og sjó- manna, þar sem sjómenn hafi verið mjög virkir í gagnasöfnun. „Við fundum fyrir því alls staðar að sjómenn höfðu áhuga á að taka virkari þátt fiskirannsóknum, til dæmis með öflun sýna. Það var eðli málsins samkvæmt ýmislegt sem brann á fundargestum og misjafnt eftir stöðum og landshlutum hvað menn vildu ræða. Alls staðar urðu hins vegar talsverðar umræður um stöðu þorskstofnsins og nýtingu hans, svo sem hvað varðar breyt- ingar á reglum um möskvastærð í netum, friðun hrygningarsvæða og smáfiskavernd. Það velta margir fyrir sér horfum varðandi þorsk- stofninn, hvort að hann sé á upp- leið, hvaða áhrif umhverfisþættir hafa á nýliðun, vöxt og kynþroska. Umræður urðu víðast hvar fjör- legar og stundum snarpar en við fengum þar fjölda ábendinga og til- mæla, líkt og við vonuðumst eftir. Eins vildu margir ræða rannsóknir á áhrifum veiðarfæra á hafsbotn- inn, meinta skaðsemi flotvörpu- veiða, rannsóknir á seiðaskiljum og margt fleira.“ Jóhann segir að einnig hafi á fundunum verið kynnt ný vefsíða Hafrannsóknastofnunarinnar og þar hafi komið fram mikil ánægja með það framtak og ljóst að sífellt fleiri nýti sér þennan miðil til öfl- unar upplýsinga. Fundaferð Hafró um landið er lokið Morgunblaðið/Gunnlaugur Árnason Jóhann Sigurjónsson, forstjóri Hafrannsóknastofnunarinnar, ásamt fyr- irlesurum á fundi stofnunarinnar í Stykkishólmi. Snarpar umræð- ur en gagnlegar SÆPLAST hf. hefur opnað sölu- skrifstofu í Víetnam. Skrifstofan er í Ho Chi Minh-borg og mun Nguyen Phuong Anh veita henni forstöðu. Meginhlutverk skrifstofunnar er að sinna sölustarfi á Víetnammarkaði fyrir framleiðsluvörur Sæplasts. Að sögn Steindórs Sigurgeirs- sonar á skrifstofu Sæplasts í Hong Kong er þetta liður í útvíkkun og styrkingu sölukerfis fyrirtækisins á ört vaxandi mörkuðum Asíu. „Við hjá Sæplasti teljum að mögu- leikar á Asíumarkaði fyrir fyr- irtækið séu miklir. Víetnam er eitt þeirra landa sem hafa fjárfest mikið í fiskeldi, vinnslu og veiðum sem óneitanlega kallar á notkun á þeim vörum sem við höfum þróað í gegn- um tíðina fyrir þennan iðnað. Með opnun skrifstofunnar stefnum við að því að verða sýnilegri og sterkari á þessum markaði en áður. Okkar markmið er að ná stærri hlutdeild á þessum markaði og með aukinni gæðavitund fyrirtækja og stóraukinni fiskvinnslu á sumum svæðum Asíu eru tækifærin óneit- anlega fyrir hendi,“ segir Steindór Sigurgeirsson. Sæplast opnar sölu- skrifstofu í Víetnam Styrkir sölukerfi Sæplasts á ört vaxandi Asíumarkaði BAUGUR er að kaupa meirihluta í smásölukeðjunni Julian Graves í Bretlandi. Ásamt Baugi fjárfestir Eignarhaldsfélagið Fengur í Julian Grav- es, en heildarvirði fyr- irtækisins í viðskipt- unum er metið á 14,2 milljónir punda, eða rúmlega 1,8 milljarða króna. „Þetta verkefni hef- ur þá meginþætti sem við leitum að, sterka stjórnendur, góða vaxtarmöguleika, gott sjóðstreymi og gott verð,“ segir Jón Scheving Thorsteinsson, yfirmaður erlendrar fjárfestingar hjá Baugi, um kaup Baugs á hlut í Julian Graves. Spurður að því hvort fleiri slík verkefni séu í vinnslu segist hann aldrei tjá sig um slíkt. Baugur sé hins vegar alltaf að skoða mörg verkefni, enda hafi fyrirtækið auglýst áhuga sinn á að stjórnendur með áhuga- verðar hugmyndir í smásölu komi til þess með þær. Mikill vöxtur Julian Graves rekur um 200 litlar verslanir sem selja aðallega það sem kalla mætti heilsu- snakk, hnetur, rúsínur og þess háttar. Fyrir- tækið flytur vörurnar inn og pakkar þeim og dreifir í verslanir sínar. Fyrirtækið var stofnað árið 1987 og er stofnandi þess, Nick Shutts, enn framkvæmdastjóri þess og verð- ur áfram. Það óx hægt fyrstu árin en síðustu ár hefur vöxturinn verið hraður og veltan hefur um það bil tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Ársveltan er nú um 35 milljónir punda, um 4,5 milljarðar króna og hagnaður fyrir afskriftir og fjár- magnsliði hefur verið um 10% af veltu. Fyrirtækið er talið vel búið undir frekari stækkun og talið er að vöxtur næstu tveggja ára geti verið um 50% og er sjónum beint að Lundúnum og svæðinu þar í kring, en fyrirtækið hefur ekki enn sett upp verslanir í höfuðborginni. Eins og áður segir er heildarverð Julian Graves í þessum kaupum met- ið á rúma 1,8 milljarða króna. Baugur mun eignast 60% í fyrirtækinu, Fengur 20% og stofnandi og fram- kvæmdastjóri þess mun halda 20% hlut. Jón Scheving Thorsteinsson og Pálmi Haraldsson, eigandi Fengs, munu setjast í stjórn fyrirtækisins og mun Pálmi verða stjórnarformaður. Verðmæti fyrirtækisins 1,8 milljarðar króna Baugur kaupir meirihluta í breskri verslanakeðju Dr. A.W. Lenderink, framkvæmdastjóri sjúkrahússapóteksins á Twee- Steden-sjúkrahúsinu í Hollandi, og Axel Ómarsson, framkvæmdastjóri við- skiptaþróunar TölvuMynda hf., handsala samninginn. GRJÓTI ehf. hefur eignast 90,19% hlutafjár í AcoTæknivali hf. sam- kvæmt fréttatilkynningu frá félag- inu. Þriðja desember sl. gerði Grjóti öðrum hluthöfum í AcoTæknivali yf- irtökutilboð í hlutabréf þeirra og gildir tilboðið til 30. desember nk. Kaupþing Búnaðarbanki hf. hefur umsjón með tilboðinu fyrir hönd Grjóta ehf. Kaupverð samkvæmt yf- irtökutilboðinu er 0,4 krónur fyrir hvern hlut í AcoTæknivali hf. Í tilkynningunni segir að stjórnir AcoTæknivals hf. og Grjóta ehf. hafi óskað eftir afskráningu hlutabréfa AcoTæknivals af Vaxtarlista Kaup- hallar Íslands. Kauphöllin hefur orð- ið við þeirri beiðni og verða hlutabréf AcoTæknivals afskráð í lok viðskipta þann 15. desember nk. Grjóti mun á næstu vikum óska eftir innlausn hlutabréfa í Aco- Tæknivali meðal þeirra hluthafa sem þá hafa ekki samþykkt yfirtökutil- boðið. Innlausnin fer fram í sam- ræmi við lög nr. 2/1995, um hluta- félög. Grjóti á 90% í AcoTæknivali
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.