Pressan - 08.10.1992, Blaðsíða 24

Pressan - 08.10.1992, Blaðsíða 24
24 FIMMTUDAGUR PRCSSAN 8. OKTÓBER 1992 PRESSAN Útgcfandi Ritstjóri Ritstjórnarfulltrúar Auglýsingastjóri Dreifingarstjóri Blað hf. GunnarSmári Egtlsson Egill Helgason Sigurður Már Jónsson Sigríður Sigurðardóttir HaukurMagnússon Mjúkt gæluverkefni Vegna hrapaUegrar meðferðar stjórnmálamanna á almannafé á undanförnum áratugum hefur orðið til hugtakið „gæluverkefni stjórnmálamanna“. Dæmi um slíkt er fiskeldis- og loðdýramar- traðirnar þar sem stjórnmálamenn gengust upp í nokkurs konar spákaupmennsku með almannafé, veðjuðu á að þessar atvinnu- greinar gætu borið sig og töpuðu milljörðum á milljarða ofan af því sem þeim hafði verið treyst fýrir. Önnur dæmi eru ýmsar op- inberar byggingar sem stjórnmálamenn vilja gera að minnis- merkjum um eigið ágæti. Flestar hafa þessar byggingar hins veg- ar orðið minnismerki um bruðl og sóun sem er því samfara að reyna að berja upp stór hús innan fjögurra ára kjörtímabils stjórnmálamanna. En gæluverkefnin eru ekki aðeins bundin við atvinnulífið, hús- byggingar eða annað sem flokka má sem hörð mál. Hin mjúku mál stjórnmálamannanna hafa einnig getið af sér gæluverkefni og sum ekki síður vitlaus en peningamál strákanna. Eitt þessara mála er styrkir hins opinbera til einstæðra foreldra. Þar sem stjórnmálamenn meta vandamál aldrei eftir því hversu brýnt er að leysa þau heldur hversu vel þau eru fallin til vinsælda hafa þeir notað einstæða foreldra mörg undanfarin ár til að auglýsa góðmennsku sína. Ef til vill er það sökum þess að sér- staða einstæðra foreldra hefur verið svo vel kynnt að það liggur einfaldlega beinna við að gera á þeim góðverk en að leita uppi önnur vandamál sem almenningur er ef til vill ekki jafn vel með á nótunum um. En hvað um það. Undanfarin ár hafa stjórnmálamenn varla staðið fyrir nokkrum aðgerðum svo þeir gangi ekki þannig frá málum að staða einstæðra foreldra sé sérstaklega bætt. Nú er svo komið að þeir njóta sérstakrar fyrirgreiðslu í gegnum Trygginga- stofnun, í dagvistarmálum, í gegnum skattkerfið, hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna, í húsnæðiskerfinu og guð má vita ekki hvar. Þegar allar þessar gjafir stjórnmálamannanna eru síðan skoðaðar í samhengi kemur í ljós að ef einstæðir foreldrar hafa einhvern tímann mátt þola lakari aðstöðu en aðrir foreldrar þá er það liðin tíð. Dæmið hefur snúist við. Ef einhvern tímann var hola sem þurfti að fylla þá hafa stjórnmálamennirnir búið til fjali þar sem holan var. Þrátt fyrir allar þessar aðgerðir til stuðnings einstæðum for- eldrum hefúr stjómmálamönnunum aldrei dottið í hug að end- urskoða meðlagið — það sem það foreldri sem hefur ekki for- ráðarétt yfir barninu leggur til þess. Það er í dag um 7.500 krónur með einu barni. Það er ekki há upphæð. En þar sem meðlagsgreiðendur eru margir hafa stjórnmála- menn eflaust ekki viljað hækkað upphæðina. Þess í stað hafa þeir notað ríkissjóð til að niðurgreiða meðlagið með almannafé. Án efa eru til þeir foreldrar sem eiga erfitt með að standa skil á þessum 7.500 krónum. Hins vegar er alveg ljóst að þeir eru mý- margir sem geta borgað gott betur en 7.500 krónur með börnum sínum. Ef ríkið þarf að styrkja efnalítið fólk á það að láta nægja að styrkja það en láta ekki styrkina ganga upp eftir tekjustiganum. Það er kominn tími til að stjórnmálamenn líti yfir verk sín og endurskoði styrkjakerfi einstæðra foreldra. Að þeir hætti að styrkja tekjuháa foreldra með niðurgreiddum meðlögum og dag- vistarrýmum. Að þeir hætti að nota einstæða foreldra sem tákn um góðmennsku sína. Ritstjórn, skrifstofur og auglýsingar: Nýbýlavegi 14-16, sími 64 30 80 Faxnúmer Ritstjórn 64 30 89, skrifstofa 64 31 90, auglýsingar 64 30 76 Eftir lokun skiptiborðs: Ritstjórn 64 30 85, dreifing 64 30 86, tæknideild 64 30 87. Áskriftargjald 700 kr. á mánuði ef greitt er með VISA/EURO/SAMKORT en 750 kr. á mánuði annars. PRESSAN kostar230 krónur í lausasölu BLAÐAMENN: Andrés Magnússon, Anna H. Hamar, Bergljót Friðriksdóttir, Friðrik Þór Guðmundsson, Guðrún Kristjánsdóttir, Haraldur Jónsson, Jón Óskar Hafsteinsson útlitshönnuður, Jim Smart Ijósmyndari, Karl Th. Birgisson, Sigríður H. Gunnarsdóttir prófarkalesari, Telma L Tómasson. PENNAR: Stjórnmál og viðskipti; Birgir Árnason, Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Hreinn Loftsson, Jeane Kirkpatrick, Mörður Árnason, Ólafur Hannibalsson, Óli Björn Kárason, Ragnhildur Vigfúsdóttir, Valgerður Bjarnadóttir, össur Skarphéðinsson. Listir; Gunnar Árnason myndlist, Gunnar Lárus Hjálmarsson popp, Kolbrún Bergþórsdóttir bókmenntir, Lárus Ýmir Óskarsson leiklist. Teikningar; Andrés Magnússon, Ingólfur Margeirsson, Jón Óskar, Kristján Þór Árnason. Setning og umbrot: PRESSAN Filmuvinnsla, plötugerð og prentun: ODDI V I K A N þórsson veðurstofustjóra virðist ekki fara fram í öðrum fjölmiðl- um en ríkissjónvarpinu. Engir aðrir fjölmiðlar virðast hafa áhuga á launaumslögum þessara manna eða hvenær þeir eigi að lesa veð- urlýsingar í ríkisíjölmiðl- unum. Ef til vill stafar þessi áhugi frétta- manna ríkissjónvarpsins af ná- lægðinni við vandamálið, það er veðurfræðingana, í stúdíóinu þeg- ar fréttirnar eru sendar út. ALLTAÐDEYJA Nú er Sambandið dautt. Og Fjárfesting- arfélagið virðist vera að lognast út af. Járnblend- ið þarfhast líka gjör- gæslumeðala ef það ætlar að lifa. Og eigend- ur álversins í Straumsvík eru víst að æsa til verkfalla til þess eins að segja upp raforkusamningum eða jafnvel loka sjoppunni. Sjávarútvegurinn er á hausnum sem fyrr. Fisk- eldið er löngu dautt og sömuleiðis loðdýraræktin. Það hefur meira að segja harðnað á dalnum hjá sól- baðstofúm og veitingahúsum í Reykjavík og þá er víst fátt eitt eft- HVERS VEGNA Er ekki hœgt að tryggja sparifjáreigendum öryggi á verðbréfamarkaði? RAGNAR HAFLIÐASON, AÐSTOÐARFORSTÖÐUMAÐUR BANKAEFTIRLITS SEÐLABANKA ÍSLANDS Fjárfesting í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða er í eðli sínu I áhættufjárfesting. STJÓRNMÁLAFLOKKARN- IRHERÐAÓLINA I hinu nýja fjárlagafrumvarpi er gert ráð fyrir að liðurinn „til út- gáfumála samkvæmt ákvörðun þingflokka“ falli niður. Á yfir- standandi ári runnu 25 milljónir til þessara hluta, en sem kunnugt er skipta stjórnmálaflokkarnir þessum peningum á milli sín til að reka skrifstofúr sínar, blöð eða hvað svo sem þeim kann að detta í hug. En þótt þessi liður falli nið- ur er ekki um sparnað að ræða. Liðurinn „styrkur til útgáfúmála samkvæmt tillögum stjórn- , skipaðrar nefndar" hækkar úr 55 milljónum í 80 milljón- m ir. Með þennan lið er farið á nákvæmlega sama hátt og þann fyrri. Flokkarnir skipta honum milli sín og eyða peningunum. RÍKISSJÓNVARPIÐ & VEÐ- URFRÆÐINGARNIR Það er dálítið sérstakt að launa- deila veðurfræðinga við Pál Berg- Með sparifjáreigendum er hér væntanlega átt við eigendur hlut- deildarskírteina í verðbréfasjóð- um. Fjárfesting í hlutdeildarskír- teinum verðbréfasjóða er í eðli sínu áhættufjárfesting og er því ekki sparifé í þeim skilningi að ábyrgst sé að höfúðstóll skili sér til baka með tiltekinni ávöxtun. Eng- in trygging er fyrir því að eigendur hlutdeildarskfrteina fái alltaf góða ávöxtun á bréf sín. 1 þessu sam- bandi skal vakin athygli á mis- muninum, sem er á innstæðum í banka eða sparisjóði annars vegar og hlutdeildarskírteinum hins vegar. I fyrra tilfellinu er á hverjum tíma lofað tiltekinni ávöxtun fram í tímann eða þar til viðkomandi banki eða sparisjóður auglýsir breytingu þar á. f seinna tilfellinu er um það að ræða að hlutdeildar- skírteini, sem er í reynd ávísun á hlutdeild í eignum viðkomandi verðbréfasjóðs, gefúr eingöngu þá ávöxtun, neikvæða eða jákvæða, sem felst í aukningu eða minnkun á verðmæti eigna verðbréfasjóðs- ins fyrir liðinn tíma. f auglýsing- um verbréfasjóðanna er enda ein- göngu getið um hver ávöxtun hafi verið fyrir liðinn tíma, t.d. síðustu 3, 6 og 12 mánuði, en ekki lofað ákveðinni ávöxtun ffarn í tímann. Ávöxtunin er þannig háð virði eigna sem í sjóðnum eru á hverj- um tíma. Verðbréfasjóði er skylt að hafa löggiltan endurskoðanda og gerir hann reglulega úttekt á verðmæti eignanna í viðkomandi verðbréfa- sjóði og hvort gengi hlutdeildar- skírteina sé í samræmi við það. Samsetning eigna hvers verð- bréfasjóðs á að vera í samræmi við þá fjárfestingarstefnu, sem skylt er að tíunda í samþykktum viðkom- andi sjóðs. Þess má geta að í sam- ræmi við ákvæði laga þarf banka- eftiriit Seðlabanka íslands að stað- festa samþykktir hvers verðbréfa- sjóðs og ennfremur eiga sam- þykktirnar að vera aðgengilegar fyrir eigendur hlutdeildarskír- teina. Vægi áhættusamra eigna, og þar með væntingar um háa ávöxtun, getur þannig verið mis- munandi eftir sjóðum. Það að mat á eignum sé annað í dag en t.d. fyrir 6 mánuðum getur átt sér eðlilegar skýringar og þarf ekkert að vera óeðlilegt við það þótt gengi hlutdeildarskírteina sveiflist upp og niður til samræmis vð mismunandi verðmætamat frá einum tíma til annars. Sem dæmi um breytingar á eignamati má nefna að gengi verðbréfa í eigu verðbréfasjóða, sem skráð eru á Verðbréfaþingi, breytast stundum frá degi til dags eftir því hver ávöxtunarkrafan er á hverjum tíma. Virði hlutabréfa, sem fjárfest hefúr verið í af verð- bréfasjóði, getur breyst verulega á skömmum tíma eins og öllum ætti að vera kunnugt. Þá geta ver- ið í sjóðunum ýmis verðbréf, sem eru með fasteignaveði eða sjálf- ir. ÁTVR hefur í ofanálag mátt þola samdrátt. Ríkið sjálft er líka að draga saman þótt það sjáist kannski ekki glöggt 1 reikningum ríkissjóðs. Á móti þessum hörmungum er fátt eitt sem er til þess fallið að auka bjartsýni þjóðarinnar. Á meðan stóriðjuverin tvö ramba á barmi gjaldþrots bendir ekki margt til stórra hluta í raforku- sölu. Þegar þorskurinn hefur yfir- gefið okkur mun sjávarútvegur- inn ekki standa undir neinu — varla sjálfúm sér. Vatnsútflutning- ur mun ef til vill skila einhverjum fýrirtækjum þokkalegum tekjum en varla svo miklum að aðrir verði feitir afþeim. Og fríiðnaðarsvæðið á Suðurnesjum mun þurfa að sætta sig við samkeppni við 1.100 önnur fríiðnaðarsvæði víðsvegar um heiminn og það er ekkert sem bendir til þess að Suðurnesin hafi nokkuð að bjóða sem þau hafa ekki. skuldarábyrgð, sem taldar voru traustar tryggingar þegar viðkom- andi verðbréf voru keypt inn í við- komandi sjóð en teljast það ekki lengur. f einhverjum mæli sitja verðbréfasjóðir, sem samkvæmt fjárfestingarstefnu sinni keyptu verðbréf tryggð með fasteigna- veði, nú uppi með fasteignir, en eins og kunnugt er hafa fasteignir, og þá sérstaklega atvinnuhús- næði, verið erfiðar í sölu, sem hef- ur áhrif á virði þeirra. Af framansögðu er ljóst að það fylgir því áhætta að festa fé í verð- bréfasjóði, en hún getur verið mismunandi mikil með hliðsjón af þeiri fjárfestingarstefnu, sem hver og einn verðbréfasjóður starfar eftir. FJÖLMIÐLAR Án Ólafs vœru Færeyjar ekki til Sérviska fer aldrei vel í frétta- eða blaðamennsku. Það er heldur aldrei trúverðugt þegar blaða- eða fJéttamenn eru auðsjáanlega keyrðir áfram af persónulegum frekar en faglegum áhuga á við- fangsefni sínu. Dæmi um þetta tvennt eru mýmörg úr íslenskum fjölmiðlum: Áhugi Ómars Ragn- arssonar á eigin sjúkrahúslegu, áhugi Sigurdórs Sigurdórssonar á DV á að gera Pétur Sigurðsson að forseta ASÍ, áhugi Olafs E. Jó- hannessonar á lax- og skotveiði, áhugi Morgunblaðsins og Styrm- is Gunnarssonar á upptöku veiði- leyfagjalds, áhugi DV og Jónasar Kristjánssonar á sundurliðun símreikninga og andstöðu við skrásetningarkerfi á hrossum. En þótt þetta sé oftast hvim- leitt ber íslendingum að þakka fyrir eina sérviskuna. Það er áhugi Ólafs Sigurðssonar, frétta- manns á Ríkissjónvarpinu, á Færeyjum. Mér er til efs að ís- lendingar hefðu frétt af því að stjórn á landssjóði þeirra Færey- inga var nánast tekin af þeim nú í vikunni ef Ólafur hefði ekld þrá- ast við að flytja íslendingum fréttir af Færeyingum. Að minnsta kosti hefði þessi frétt komið eins og þruma úr heið- skíru lofti, án nokkurs aðdrag- anda. En svo er Ólafi fyrir að þaltka að við fslendingar höfum getað fylgst með hægri en öruggri leið færeysks efhahagsh'fs til and- skotans á undanförnum misser- um. Þótt ég ætli ekld að draga úr gildi frétta frá Suður-Afríku, fyrr- um lýðveldum Júgóslavíu, óveðr- um í Suður-Fralcklandi eða kyn- þáttaofsóknum í Þýskalandi; þá held ég að fréttir frá Færeyjum komi okkur meira við en marka má af rúmmáli þeirra í íslenskum fjölmiðlum samanborið við ofan- greint efni. Færeyingar eru um margt líkir okkur; þeir lifa á fiski eins og við og því miður bendir margt til þess að íslenskt efna- hagslíf sé ekki á svo ýkja ólíku róli og það færeyska. Þótt það sé gott fyrir hjartað og sálina að taka siðferðislega afstöðu til ýmissa átaka sem eiga sér stað sunnar og austar en í Þórshöfn þá er það ekld síður gott fyrir magann og pyngjuna að fylgjast með baráttu Færeyinga fyrir efnahagslegu sjálfstæði. Gunnar Smári Egilsson

x

Pressan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Pressan
https://timarit.is/publication/298

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.