Tíminn - 13.06.1992, Blaðsíða 22

Tíminn - 13.06.1992, Blaðsíða 22
22 Tíminn Laugardagur 13. júní 1992 Kvðld-, nstur- og halgldagavarela apóteka ( Reykjavlk 12. júnf til 18. júní er I Garos Apótokl og Apóteki Austurbæjar. Þaö apótek aem fyrr er nefnt annast eltt vðreluna frá M. 22.00 að kvöldi Ul kl. 9.00 að morgni vlrka daga on kl. 22.00 á sunnudögum. Upplýsingar um læknis- og lyfjaþjónustu eru gefnarf slma 18888. Neyoarvakt Tannlæknafélags Islands er starirækt um helgar og i stórhátiöum. Slmsvari 681041. Hafnarfjörour Hafnarfjaröar apolek og Noröuibæjar apo- tek eru opin á virkum dögum frá kl. 9.00-18.30 og til sklpt- is annan hvem laugardag kl. 10.00-13.00 og sunnudag kl. 10.00-1200. Upplýsingar I slmsvara nr. 51600. Akureyri: Akureyrar apótek og Sljömu apótek eru opin virka daga i opnunartima búoa. Apótekin skiptast á slna vikuna hvort að sinna kvöld-, nætur- og helgidagavörslu. A kvöldin er opið I þvi apóleki sem sér um þessa vörslu, tU M. 19.00. A helgidógum eropið frá kl. 11.00-1200 og 20.00- 21.00. A öorum timum er lyfjafræðingur á bakvakt Upptýs- ingar eru gefnar I slma 22445. Apótok Ketlavikur: Opiö virka daga Irá H. 9.00-19.00. Laugardaga, heJgidaga og almenna fridaga ld. 10.00- 12.00. Apðtek Vestmannaeyja: Opið virka daga frá kl. 8.00- 18.00. Lokað I hádeginu milli U. 1230-14.00. Selfoss: Setfoss apólek er opið II U. 18.30. Opið er á laugardögum og sunnudogum U. 10.00-12.00. Akranes: Apólek bæjarins er opið virka daga til U. 16.30. Opið er á laugardögum U. 10.00-13.00 og sunnudögum U. 13.00-14.00. Garðaban ApóteUð er opið rúmhelga daga U. 9.00- 18.30, en laugardaga U. 11.00-14.00. Alnæmisvandinn. Samtök ahugaföks um alnæmisvandann vilja styðja smltaða og sjúka og aðstandendur þeirro, slmi 28566. Lasknavákt fyrir Reykjavik, Seltjamames og Kópavog er I Hetsuvemdarstöð Reykjavikur alla virka daga frá U. 17.00 IJ 08.00 og i laugardögum og helgidögum allan sólarhringinn. A Seltjamamesi er læknavakt á kvoJdin U. 20.00-21.00 og laugard. U. 10.00-11.00. Lokað á suiinudógum. Vitjanabeion- r, simaráðleggingaf og timapanlanr I slma 21230. Botgar- •pitalinn vakt tra U. 08-17 atla virka daga fyrir foik sem ekU hefur herniislækni eða nær ekki tj hans (simi 696600) en slysa- og sjukravakt (Slysadeid) sinnir slösuðum og skyndi- vekum alan sólarhrinoim (slmi 81200). Nánari upplýsingar umlyfjabúo^oglaJuiaþjónustuerugefnarlsímsvara 18888. Ónanmisaogoröir fytir fuflorðna gegn mænusótt fara fram á Htitsuvemdarstöo Reykjavfkur á þriöjudögum U. 16.00- 17.00. Fótk hafí með sér ónæmisskirteini. Gartabar Heisugæslustöoin GaröaHöt 16-18 eropin 8.00- 17.00, slmi 656066. Læknavakt er I sima 51100. Hafrwfjörður. Heisugæsla Hafnaifjatöar, Stiandgötu 8-10 er opin vrka daga U. 8.00-17.00, simi 53722 Læknavakt slmi 51100. Kópavogun Heisuoæslan er opin 8.00-18.00 virka daga. Slrri 40400. Keflavik: Neyðaiþjónusta er aflan solarhringinn á Heisu- gæslustöð Suðuniesja. Slmi: 14000. Silran vandamal: SátfræoistDOÍn: Ráðgjöf I sátfræoiegum efnum. Simi 687075 Sjúkrahús LandspiUlinn: Ala daga U. 15 tl 16 og U. 19 ti H. 20.00. Kvennadeildin: Kl. 19.30-20.00. Ssngurkvennadeild: Alla daga vikunnar kl 15-1 li. Heimsóknartimi fyrir feður U. 19.30-20.30. Bamaspilali Hringsins: Kl. 13-19 alla daga ÖJdiunarlækningadeild Landspitalans Háluin 1013: Kl. 14-20 og eftjr samkomulagi. - Landakotsspitali: Alla virka U. 15 tjl U. 16 og U. 18.30 til 19.00. Bamadcild 16-17. Hernsóknartimi annaira en foreldra U. 16-17 daglega. - Borgarspitalinn f Fossvogi: Mánudaga tl föstudaga U. 18.30 IJ 19.30 og efln samkomulagi. A laugaidögum og sunnudógumU. 15-18. Hafnnbúðin Alla daga U. 14 tj U. 17. - Hvitabandið. hjúkiunardeild: Heimsóknartimi lijáls alla daga. Grensás- delld: Mánudaga tJ fostudaga U. 16-19 30. - Laugardaga og sunnudaga U. 14-19.30. - Hcilsuvemdarstöoin: Kl. 14 fj U. 19. - Faðingaitieimili Reykjavikur: Alla daga U. 15.30 ti U. 16.30. - KhppsspítaU: Alladaga kl 15.30 W M.' 16 og U. 16.30 tJ U. 19.30. - Flðkadeild: Alla daga U. 15.3011 U. 17Kopavogsha>lið:tftirumlaliogkl. 15UU. 17 i helgidögum. - Vrfilsstaðaspitali: Heimsoknartimi daglega U. 15-16 og U. 19.30-20. - Geðdeid: Sunnudaga U. 15.30-17.00. SL Joupsspftali Hafnarfirði: Alla daga M. 15-16 og 19-19.30. Sunnuhlið hjúkrunaiheimii i Kópavogi: Heimsöknartimi kl. 14-20 og eftir samkomulagi. Sjúkiahus Kefiavikur- laknishéraðs og heilsugæsluslöoviir Vaktþjðnusla allan soiarhringinn. Slmi 14000. Keflavfk-sjúkrahúsið: Heim- soknarilml viika daga U. 18.30-19.30. Um lielgar og i há- tiðuin: Kl. 15.00-16.00 og 19.00-19.30. Akureyri - sjúkra- liúsið: Heimsóknaitimi aHa daga U. 15.30-16.00 og 19.00- 20.00. A bamadeld og hjúkiunaidcild aldraöra Sd 1: Kl. 14.00-19.00. Slysavarðstofusimi frá U. 22.00-8.00, simi 22209. Sjúkraliús Akraness: Heimsöknartimi Sjúkiahúss AkianesseraladagaM. 15.30-16.00 ogM. 19.00-19.30. Reykjavfk: Neyðarsími logieglunnar er 11166 og 0112. Stltjamames: Lögreglan simi 611166, slökkvilið og sjúkrabrfreiðslmi 11100. Kðpavogur Lögreglan simi 41200, slökkvilið og sjúkrab'if- reiðslmi 11100. Hafnaifjöröur. Lðgreglan slmi 51166, slókkvilið og sjúkra- bifieiðslmi 51100. Kiflavik: Lögregjan slmi 15500, slökkvilið og sjukrabill slmi 12222, sjúkrahús 14000,11401 og 11138. Vestmannaeyjar Logiegjan, slmi 11666, slökkvilið simi 12222 og sjúkrahúsið simi 11955. Akureyri: Lögreglan simar 23222, 23223 og 23224, slökkviið og sjúkiabifreið siml 22222. Isafjorður. Lögiegjan simi 4222, slökkviið simi 3300, bninaslml og sjúkrabifreið simi 3333. Ef bllar rafmagn, hita veita eða vabisveita má hringja I þessi slmanúmer: Rafmagn: I Reykjavfk, Kðpavogi og SoUjamamesi er slmi 686230. Akureyri 24414, Keflavlk 12039, Hafnar- fjöröur 51336, Vestmannaeyjar 11321. Hitavens: Reykjavfk sliri 82400, Seffjamames slmi 621180, Kopavogur 41580, en etlir M. 18.00 og um hefg- ar I slma 41575, Akuieyri 23206, Keflavlk 11515, en eft- ir lokun 11552. Veslmannaeyjar slmi 11088 og 11533, Hafnarfjorour 53445. Slml: Reykjavlk, Kðpavogi, Selljamamesi, Akuieyri, Kefiavik og Vestmannaeyjum tðkynnist i sima 05. Bilanavakt hjá borgarstofnunum (vatn, hitaveila o.fl.) er I slma 27311 alla virka daga frá M. 17.00 til kl. 08.00 og á hcJgum dögum er svarað allan sóJartiringinn. Tekið er þar við fJkynningum á veituketfum borgarinnar og I ððrum fifellum, þar sem boigarbúar teija sig þurfa að fá aðstoð bocgarstofnana. Sellósveit lék vlö skólaslltin undir stjórn kennara sfns, Örnólfs Krist- jánssonar. Tónskóla Sigursveins slitiö Tónskóla Sigursveins D. Krístinssonar var slitið f 28. sinn þann 22. maí sl. f vet- ur stunduðu 629 nemendur nám við skólann. Skólinn hóf í september sl. tón- listarkennslu við Árbæjarskóla og sóttu 75 nemendur þangað nám f vetur, sam- hliða grunnskólanum. I vor brautskráð- ust frá skólanum 6 hljóðfærakennarar eftir 4 ára nám og einn nemandi lauk fullnaðarprófi. 160 nemendur luku stigs- prófi á skólaárinu. Tónskólinn starfar nú á þremur stöðum f borginni: Hellusundi 7, Hraunbergi 2 og við Árbæjarskóla. K^jfi^'fWfe Vt mrÉk(t§sffWfHí ^W^- WTPi1|P"|P'jaa|> ¦"*** Tímaritið „19. júní" komið út Út er kominn 42. árgangur tímarits- ins„19.júní". Að venju er í ritinu að finna greinar og viðtöl um ýmis málemi, er vekja ættu áhuga flestra. Að þessu sinni er ekkert eitt „þema" f blaðinu, heldur er reynt að varpa ljósi á ýmsar hliðar samfélagsins. Á meðal umfjöllunarefna ritsins er við- tal við tvær konur, sem ekki geta eignast böm og kjósa að sætta sig við barnleysi og beina orku sinni í annan farveg en að leita eftir ættleiðingu, tæknifrjóvgun o.fl. Einnig er viðtal við nýja þjóðgarð- svörðinn á Þingvóllum, séra Hönnu Mar- íu Pétursdóttur, fyrstu konuna sem hef- ur þetta starf með höndum. í blaðinu eru greinar um stöðu kvenna innan fþróttahreyfingarinnar og m.a. rætt við Lovísu Einarsdóttur, sem sæti á f framkvæmdastjórn íþróttasambands íslands, um reynslu hennar af þeim vett- vangi. í grein um atvinnumál kvenna á tímum aukins atvinnuleysis eru tveir ráðningar- stjórar spurðir ýmissa spurninga er lúta að því hvort konur beri sig öðruvísi að við atvinnuleit en karlar. Einnig er í blaðinu grein um það af hverju konur kæra ekki launamisrétti, þrátt fyrir að lög kveði svo á um að ekki megi gera upp á milli karla og kvenna í sambærilegum störfum með tilliti til launa. Sálfræðing- ur skrifar grein í ritið um hvernig konur geti styrkt sjálfsmynd sína. Fyrir skömmu voru ný barnalög sam- þykkt á Alþingi og er fróðleg grein í blað- inu þar sem þeirri spurningu er varpað fram hverjir verði oftast verst úti við skilnað eða sambúðarslit f viðtali lýsir nýr formaður Kvenrétt- indafélagsins, Inga Jóna Þðrðardóttir, BÆNDUR-BÆNDUR Gæðaplast á lágu verði SILAFLEX á aðeins kr. 3.050.- auk vsk. TENO á aðeins kr. 3.500.- auk vsk. Verðið gildir til 20. júní. og umboðsmenn G^UKIaJa) 3£M EITufe. Tókc EK Ab ££9A MyNO AF HÍÁJ'CÍM '°zm t& £& AD FAKV^nJ fSPV<)A UM STAEF H)A \ pV\ OPiNB£#\,£LSKOJ ^GNA MÍÐUB.SKUEDAR STö£XJQlD^, ^HJA L<%fcE&LUNNJÍ£KMU Vé&iÐ," % LÖ4r^Oi)HU/0[

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.