Fréttablaðið - 24.03.2010, Blaðsíða 36

Fréttablaðið - 24.03.2010, Blaðsíða 36
 24. mars 2010 MIÐVIKUDAGUR8 AÐALFUNDUR Aðalfundur MATVÍS verður haldinn 24. mars næstkomandi klukkan 16.30. Fundurinn verður haldin á Stórhöfða 31. Gengið er inn Grafarvogsmegin. Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf. Félagar eru hvattir til að mæta og taka þátt í starfi félagsins. Aðalfundur SFR verður haldinn að Grettisgötu 89, fi mmtudaginn 25. mars kl. 17. Dagskrá: 1. Skýrsla stjórnar. 2. Reikningar félagsins. 3. Lagabreytingar. 4. Stjórnarkjör kynnt. 5. Kosinn löggiltur endurskoðandi, tveir skoðunarmenn og tveir til vara. 6. Kosnir fi mm menn í kjörstjórn og jafnmargir til vara. 7. Ákvörðun um iðgjald félagsmanna og skipting milli sjóða. 8. Kosið í stjórnir orlofssjóðs, vinnudeilusjóðs og starfs- menntunarsjóðs samkv. reglum þeirra. 9. Fjárhagsáætlun. 10. Ályktanir aðalfundar afgreiddar. 11. Önnur mál. Fundir / Mannfagnaður Næsti fræðslufundur Minja og sögu verður haldinn í Þjóðminjasafni Íslands, fimmtudaginn 25. mars n.k. og hefst kl. 17.15. Að þessu sinni ræðir Sigurður Líndal, annar ritstjóri Sögu Íslands, um 10. bindi verksins sem kom út í desember 2009. Það fjallar um atvinnubyltingu og ríkismyndun 1874–1918, raunsæi og nýrómantík í bókmenntum 1882–1918 og hægfara þróun til nú- tíma listar á 19. öld. Að loknum fyrirlestri mun Sigurður svara fyrir- spurnum. Félagsmenn eru hvattir til að mæta og taka með sér gesti. Allir velkomnir. Ókeypis aðgangur. Stjórnin Fræðslufundur Minja og sögu Saga Íslands – einkum tímabilið 1874–1918 Fyrirlesari: Sigurður Líndal SKÓLAR & NÁMSKEIÐ Námskeið ICELANDIC - ANGIELSKI dla POLAKÓW NORSKA - ENSKA fyrir BÖRN ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to Fr; 10-11:30/18-19:30, start 29/3, 26/4. Level II: 4 w. Md to Fr; st. 19:45-21:15, st 29/3. Level III: 4w. 13-14:30 st:29/3. Level IV 4w. Mnd-Fri 8-9:30/16-17:30; st.29/3. Level V: 4w. Mnd-Fri 8:00-9:30, st 12/4. ANGIELSKI dla POLAKÓW: 5 weeks: Level I: 5 weeks; Md to-Thu; 10:30-12 or 17:30- 19:00 st. 26/4. Level II: 7 w; 9-10:30 or 19:15-20:45 Md, We, Fri, st. 26/4. NORSKA;4 vikur, mán til fös kl 19:45- 21:15, stig I: 26/4 og stig II:/3. ENSKA f. BÖRN 5-8 ára, 8 vikur; þri/fim kl 16:30- 17:30: 30/3. Fullorðinsfræðslan, Ármúli 5, s.5881169. www.icetrans.is/ice Ökukennsla www.aksturinn.is S. 694 9515 Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 Haukur Vigfússon. HÚSNÆÐI Húsnæði í boði www.leiguherbergi.is 1-2 manna herb.Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj aðganur að internet, baði. eldh., þurrkara og þvottavél. 824 4535. Room for rent 1-2 person,. Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, kitch, washing room incl. Uppl/info í S. 824 4535. www.leiguherbergi.is A spacious room with sharing kitchen and bathrooms at a prime spot in the center of Reykjavik. Close to supermark- ets, cafés, restaurants, galleries, a swimming pool and the University. For more info call 692 0649 Leiguliðar ehf Fossaleyni 16 Skrifstofa Leiguliða auglýs- ir lausar íbúðir, leiguverð frá kr. 58.000. Reykjavík, Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes, Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð. Sjá www.leigulidar.is eða 517 3440. Til leigu 130 fm 5 herbergja björt og vel skipulögð íbúð í nýju parhúsi í Hveragerði, myndir og fleiri upplýsingar á www.stikluibudir.is sjón er sögu ríkari Nánari upplýsingar í síma 824 5050. Til leigu 2ja herbergja nýleg íbúð við Hæðargarð á jarhæð. mikil sameign. leiguverð 100þ á mán. uppl í síma 898 4125. Til leigu 180 fm raðhús í Grunarhverfi á Kjalarnesi. Laust strax. V. 160 þús. Innif. hiti og rafm. S. 660 3398. Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s. 511 1600. Til leigu herb. á Grettisgötu. Reglusemi áskilin. Uppl. í s. 865 9637. SKAMMTÍMALEIGU SKAMMTÍMALEIGU-ÍBÚÐIR-RVÍK Í mið- bænum DRA.is/fyrirspurn á info@dra.is næg bílast 2-10 manna íbúðir Stúdíóíbúðir í hverfi 101. Skammtímaleiga/langtímaleiga. Uppl. í s. 866 7511 milli kl. 13-17. Alla virka daga. Sumarbústaðir Sumarhús til leigu. Staðsetning í Grímsnesi. Laust um páskana. Uppl. í s. 663 4374. Aukin sala - Frí verðmatsskoðun Jón Rafn hjá Valhöll S 695-5520 Atvinnuhúsnæði Snyrtilegt iðnaðarhúsnæði til leigu á Smiðjuvegi. Góð aðkoma. Uppl. í síma 896 0551. Geymsluhúsnæði www.buslodageymsla.is Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 4046 & 892 0808. www.geymslaeitt.is Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Lágt verð. Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 564-6500 geymslur.com Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis- myndavélar. S. 555 3464. Bílskúr Til leigu 26fm bílskúr í Hfj., sanngjörn leiga. Uppl. í s. 893 9540. Gisting GISTING Í KAUPMANNAHÖFN Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Verð 1050 dkr nóttin fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 891-8612, +45 27111038, www.stracta. com eða annalilja@stracta.com ATVINNA Atvinna í boði Vitabar - Hlutastarf Starfskraft vantar alla virka daga frá kl. 10.00- 14.00. Kvöld og helgarvaktir einnig í boði. Uppl. í s. 846 2643. Heildverslun í Hafnarfirði með nærfatnað og fl. Óskar eftir duglegum og samviskusömum starfskrafti í sölumennsku og útkeyrslu með vörur. Áhugasamir sendið uppl. á netfangið kristjan@christel.is f. 29. mars. -ATVINNA- Starfskraft vantar í prentun og mynd- vinnslu. Góð kunnátta á photoshop & illustrator nauðsynleg. Reglusemi, stundvísi, sjálfstæð og skipulögð vinnu- brögð skilyrði. Vinsaml. sendið umsókn - ferilskrá á bokhald@spesart.is Starfskraftur óskast Helst vanur. Hjólbarðaverkstæði Grafarvogs. S. 567 4468. Óskum eftir röskum starfsmönnum á hjólbarðaverkstæði og smurstöð hjá Bílkó. Frekari uppl. gefur Guðni í S. 618 0560. Íslensk fjölsk. með 2 börn búsett í Lúxemborg óskar eftir au-pair frá 1. apríl. Áhugasamir hafið samband í síma 496-0276 eða á emailið elisabetolafs@ mac.com Atvinna óskast Vant starfsfólk óskast í eldhús og þjón- ustu í sal. Veitingahúsið Gamli baukur. S. 464 2442 & 696 2227. gamlibauk- ur@gmail.com Handlagnir menn óskar eftir vinnu. Leggjum flísar, parket, málum og allt viðhald. S. 847 2448. TILKYNNINGAR Fundir Kalak Fyrirlestur Ragnar Hauksson flytur fyrirlestur í máli og myndum um sögu austur- Grænlands fimmtudagskvöldið 25.mars kl.20 á veitingastaðnum Atid, Laugavegi 73.Allir Velkomnir. KALAK Vinafélag Grænlands og Íslands Einkamál Spjalldömur 908 1616 Opið frá kl. 13:00 og frameftir á virkum dögum. Opið allan sóla- hringin um helgar. 908 1616. Hef áhuga á að kaupa Tischer pallhýsi. Upplýsingar í síma 899 3766. HRADPENINGAR.IS Bæjarhrauni 24 -220 Hafnarfjörður Sími 414 2500 - www.vorumerking.is Vel merkt vara vekur athygli neytandans Þjónusta Þjónusta
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.