Fréttablaðið - 08.07.2010, Blaðsíða 36

Fréttablaðið - 08.07.2010, Blaðsíða 36
 8. júlí 2010 FIMMTUDAGUR8 KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons, silfur og gullpeninga. Peningaseðla frí- merki póstkort. Verðmet heil söfn. S. 615 2715. Sjónvarp Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/ öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. - S. 552 7095. Vélar og verkfæri Til bygginga Eikarparket til sölu Allt að 150 fm. af nýju eikarparketi til sölu. Tilboð óskast. Uppl. í s. 844 5017. Fjölbreytt úrval! Krossviður- Gipsplötur- Einangrun-Þakpappi-MDF- Pallettutimbur. www.ulfurinn.is - s: 555 7905. Verslun Forskot á sumarútsöluna 30-50% afsláttur Emilía Bláu húsin Faxafeni s: 588 9925 emilia.is HEILSA Heilsuvörur Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll - meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 www.eco.is Ný netverslun: www.betr- iheilsa.is/erla Árangur með Herbalife í 30 ár. Pantaðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd TANTRA MASSAGE An exclusive gift for men, women and couples. Tel. 698 8301 www.tantra- temple.com SPA - DREAM OASIS Fáðu kort og nudd frítt. NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb, Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 567- 6666 og 862-0941. http://dreamoasis. magix.net SKÓLAR & NÁMSKEIÐ Ökukennsla Ökukennsla, aðstoð við endurtöku- próf og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson. HEIMILIÐ Húsgögn Til sölu hjónarúm 160x2 með 3 ára gömlum dýnum. Selst á 70 þ. Uppl. í s. 696 9862. Dýrahald Kikkelane er týndur Hvítur og ljósgulbrúnn (beigelitaður) fressköttur með bröndótt skott hvarf þriðjudagskvöldið 29. júní frá Flókagötu 69, 105 R. Íbúar í Hlíðum, Holtum og Norðurmýri eru beðnir að leita hans í geymslum og bílskúrum. Kikkelane er 8 ára gamall, geltur, örmerktur, með háls- ól (sem hann gæti hafa týnt) og og auk þess eyrnamerktur með númerinu R 3084. Viti einhver hvar hann er eða um afdrif hans er viðkomandi vinsamlega beðinn um að láta vita í s. 862 2856 eða í Kattholt (Kattholt.is). Ragdoll Til sölu Ragdoll kettlingar, ljúfir og rólegir. Afhendast í byrjun ágúst. Uppl. í s. 891 8658 / steinunnol@gmail.com. Steinunn. Kettlingar fást gefins. Tilbúnir til afhend- ingar strax. Uppl. í S. 770 3630 TÓMSTUNDIR & FERÐIR Fyrir veiðimenn TILBOÐ-TILBOÐ Í stjóstöng og grill, aðeins 4.990,- á mann Uppl. í s: 865 6200 eða andrea. seatours@hotmail.com HÚSNÆÐI Húsnæði í boði 2ja herb. í 109 Rvk. Örugg leiga, þvottavél, þurrkari, Ísskápur, gardínur og öll ljós. www.heimahagar.is Upplýsingar í síma 772 7553 www.leiguherbergi.is 1-2 manna herb.Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj aðganur að internet, baði. eldh., þurrkara og þvottavél. 824 4535. Room for rent 1-2 person,. Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, kitch, washing room incl. Uppl/info í S. 824 4535. www. leiguherbergi.is Mjög falleg og nýlega uppgerð 2herb. íbúð til leigu miðsvæðis í Hfj. Leiga 100 þ. með hita, rafmagni og hússjóði. Uppl. í s 848 7676 Akureyri Orlofsíbúð til leigu í miðbæ Akureyrar. S. 891 8363. Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s. 511 1600. ROOM f/RENT w/FURNITURE IN 108 RVK. NEAR KRINGLA AND 109 AND 111 BREIÐHOLT 897 3611 Til leigu 3h íbúð á Völlum í Hf langtíma leiga uppl í s 893 9777. Húsnæði óskast Lítil stúdíóíb. óskast á rólegum stað, miðsv. í RVK. Reglus. heitið. Uppl. í S. 659 8931. Reglusamt par með 1 barn óskar eftir íbúð til leigu. Lágmark 2 svefnherb. í Kópavogi, Garðabæ eða Fossvogi. Verðhugmynd 100-125 þús, pr mán. Uppl. sendist á: gatligatli@hotmail.com eða í síma 6984123. Húsnæði til sölu Lyngbrekka 9 Kópav. opið hús í dag. kl.16 og 18. 110 fm. 5 herb. verð tilboð. s. 860 9452. Sumarbústaðir Til sölu Sumarhús 85fm. Milliloft 55fm. Ásett verð 12,5m. Tilbúið til flutnings, seljandi tekur þátt við kostnað fluttn- ings . Uppl í S. 864 7100, hafgolan@ gmail.com / haffihar@simnet.is Til sölu 36fm,sumarhús m/svefnloft í Eyrarskói, leigulóð. Skúr fylgir. Verð 7.9 m. Góð staðsetning. S .865 1349 Geymsluhúsnæði www.geymslaeitt.is Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Lágt verð. Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 564-6500 geymslur.com Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis- myndavélar. S. 555 3464. www.buslodageymsla.is Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 4046 & 892 0808. Gisting Gistiheimilið Þelamörk v/ Akureyri. Ódýr gisting rétt við Akureyri. Sundlaug og barnvænt umhverfi. Uppl. í síma 820 0984 Félagsheimilið Logaland í Borgarfirði. Eigum örfáar lausar helgar í sumar, tilvalinn staður fyrir ættarmótið, Brúðkaupið eða afmælið. Upplýsingar í síma 696 1544. ATVINNA Atvinna í boði Starfsfólk óskast í Ræstingar. Öryggisfélagið óskar eftir starfsfólki í ræstingar í verslunum í bæði dag og næturvinnu. Skilyrði; reynsla af ræstingum, góð þjónustulund, hreint sakarvottorð og Íslensku kunnátta nauðsynleg. Lágmarksaldur 20 ár. Öryggisfélagið ehf. Askalind 2 / 201 Kópavogur. Umsóknir aðeins á staðn- um. www.115.is Vilt þú fá borgað fyrir að tala? Vilt þú fá borgað fyrir að tala? Stærsta tryggingamiðlun lands- ins óskar eftir duglegu starfs- fólki til úthringinga á kvöldin. Vel borgað starf fyrir duglega einstaklinga. Hentar vel sem sumarstarf. Áhugasamir geta haft samband við kristjan@tryggir.is eða 825-0057 Veitingahúsið Saffran óskar eftir vönum pizzabakara bæði á Dalveg sem og í Glæsibæ Um er að ræða hluta- og fullt starf. Viðkomandi þarf að geta byrj- að strax. Umsóknir sendist á oddur@ saffran.is Óskum eftir röskum starfsmönnum á hjólbarðaverkstæði og smurstöð hjá Bílkó. Frekari uppl. gefur Guðni í S. 618 0560. Veitingahús í HFJ ó.e fólki í hlutastarf í sal. Íslenska skilyrði. 18+ ára. Uppl. í S. 822 5229 Spjall, myndir og vídeo Fjölbreyttir tekjumöguleikar eru nú í boði fyrir kynþokkafullar íslenskar konur á vefsíðunni PurpleRabbit.eu. Hársnyrtifólk Stólar til leigu á Wimk Smáratorgi, hagstæð leiga á vinsælum stað. Uppl. í s. 822 4849 e. kl 13. TILKYNNINGAR Tilkynningar Óska eftir dokaplötur og uppistöður 2x4 eða 1 1/2x4. S. 866 0337 Einkamál Spjalldömur 908 1616 Opið þegar þér hentar. 908 1616. Mig langar að kynnast 55-58 ára góðum manni sem hefur áhuga á ferðalögum og hefur gaman að lífinu, og er í góðri vinnu. Verður að vera hreinskilinn. S. 865 1450 Fundir Fasteignir
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.