Helgarpósturinn - 13.03.1981, Blaðsíða 8

Helgarpósturinn - 13.03.1981, Blaðsíða 8
LJielgai--------------- pásturinn_ Blaö um þjóðmál, listir og menningarmál utgefandi: Vitaösgjafi hf. Framkvæmdastjóri: Bjarni P. Magnússon Ritstjórar: Árni Þórarinsson, Björn Vignir Sigurpálsson. Blaðamenn: Guðjón Arn- grimsson, Guðlaugur Berg- mundsson, Guðmundur Árni Stefánsson og Þorgrimur Gestsson. Utlit: Kristinn G. Harðarson. Ljósmyndir: Jim Smart. Auglýsinga- og sölustjóri: Höskuldur Dungal. Gjaldkeri: Halldóra Jóns- dóttir. Dreif ingarstjóri: Sigurður Steinarsson. Ritstjórn og auglýsingar eru að Siöumúla 11, Reykjavik. Simi 81866. Afgreiðsla að Hverfisgötu 8—10. Símar: 81866, 81741, 14900 og 14906. Prentun: Blaðaprent hf. Góðir þing- menn og vondir Alþingi sem vinnustaður er ekki ólikur hverjum öðrum vinnu stað. I>ar eru starfsmenn mjög misjafnir að gæðum og stunda sitt starf misvel. Aðalsérkenni Al- þingis sem vinnustaðar liggur ef til vill fyrst og frernst i þvi, að það er talsvert á valdi starfsmanna- þingmannanna sjálfra — hvort þeir sinni starfi sfnu eða ekki. i Helgarpóstinum i dag eru valdir 10 bestu þingmennirnir og 10 þeir slökustu. Eflaust kann það að valda nokkrum deilum, aö draga þingmenn i dilka með þess- um hætti, en Helgarpósturinn tel- ur, að út frá ákveðnum forsend- um sé það fullljóst að djúp gjá er á milli þingmanna, sem með at- orku og elju leggja metnað sinn í að vinna vel og aftur hinna sem Iftt eða ekki leggja sig fram um Glens og gaman Oft hefur verið talið, að á viss- um árstimum fyllist mannskepn- an einhverri þörf til að sleppa fram af sér beislinu og brjótast út úr viöjum hins vanabundna hversdagslífs. Vorið hefur verið hvað vi'sastur timi slikra athafna, en upp á siðkastið hefur skrifara Einhver gárungi vildi á siðasta sumri leggja þeim lið við heyöfl- un og setti auglýsingu i blað, þar sem óskað var eftir þvi að þeir sem væru að slá blettina sina leyfðu þeim fjárbændum að eiga heyið. Mundu þeir sækja það ef hringt yrði. Óg svo voru sima- Eyjapósts þótt sem Eyjabúar ein- skorði sig ekki algerlega við þá árstið, heldur séu flestir dagar og mánuðir jafnir fyrir þeim sem gera vilja kunningjum sinum smáglennur. Fyrsti dagur april- mánaðar hefur verið uppáhalds- dagur slikra æringja i allmarga áratugi en svo virðist sem sá dag- ur eigi sér orðið allmarga bræður i almanakinu. Tveir kunningjar þess sem þetta ritar gera það sér til dund- urs og ánægju að stunda sauðfjár- rækt i smáum stil og hugsa um fé sitt af mikilli natni og nostursemi. númer þeirra sett undir auglýs- inguna. Alla -helgina voru simalin urnar rauðglóandi, þar sem fjöldi bæjarbúa vildi leggja þessu mál- efni lið og var boðið hey á öllum verkunarstigum, skraufþurrt, hálfþurrkað og hráblautt. Og einn gekk meira að segja svo langt að spyrja hvort þeir tækju ekki að sér að slá bletti fyrir fólk. Þeir fjárbændur voru að vonum ekkert ýkja hrifnir af þessu uppátæki. Þá gerðist það um svipað leyti, að frænka min ein, ágæt kona, varð fyrir þvi óláni að kötturinn hennar villtist inn i þvottavélina Fostudagur 6. mars, 1981 hí=>lrjf=irpn<=:fl irínn að sinna þeim nieginatriðum sem þingmannsstarfinu er lagt á herð- ar. Alþíngi er fyrst og fremst löggjafarstofnun og af þeim sök- um hlýtur aöalhlutverk þing- manna að liggja í því að sinna þvi löggjafarhlutverki og hegða sér i samræmi við það. Þeir skuli sýna frumkvæði við samningu nýrra laga og reglugerða og kynna sér vel og vendilega þau frumvörp sem framlögð eru. 1 annan stað hlýtur það að vera mikilvægt fyrir þingmenn, að þeir séu mótandi viö pólitfska stefnumótun, svo sem meö flutn- ingi þingsályktunartillagna. 1 þriðja lagi er nauðsynlegt að þingmenn séu virkir i öllum störfum þingsins, sæki þing- nefndafundi og séu þar kraft- miklir við stefnumótun, séu af- gerandi á þingflokksfundum, taki þátt ■ almennri umræðu á þing- fundum og tali þar af þekkingu, en ekki til þess eins aö tala og ná með þeim hætti athygli fjölmiöla. Þegar þingmenn sinna þessum grundvallaratriðum, þá fyrst einn daginn og fór nokkra hringi með tromlunni áður en hans varð vart. Sem betur fór var ekki heitavatnsinntak á vélinni og var kisi dreginn út ómeiddur en kald- ur og blautur og að vonum i þó nokkru uppnámi vegna þessa. Að sjálfsögðu fékk hann hina bestu aðhlynningu og mun ekki hafa orðið meint af volkinu. En einn kunningi hennar frænku minnar gat ekki á sér setið og setti aug- lýsingu í blað i hennar nafni, þar sem auglýst var starfsemi nýrrar gæludýraþvottastöðvar, þar sem þvi var lýst yfir, að gamlir kettir yrðu sem nýir eftir meðferðina. Eitthvað hefur hún frænka min víst þurft að svara i simann vegna þessarar auglýsingar. Þá gerðist það i einu frystihús- inu fyrir nokkru að starfsmenn þar voru að mála vinnslusal. Þurfti einn þeirra að bregða sér afsiðis og tóku hinir sig þá til, tæmdu máiningardósina og helltu súrmjólk i hana i staðinn. Þegar málarinn kom aftur, kvartaði hann sáran yfir þvi að málningin vildi ekki þekja flötinn og þótti einsýnt að hér væri um gallaða framleiðslu að ræða. Þá kom einn úr höpnum, tók dósina og saup vænan sopa af henni, smjattaði siðan og lýsti siðan yfir, að það væri sko ekkert að þessari máln- ingu. Varla þarf að lýsa svip- brigðunum á andliti málarans yfir þessari uppákomu. Þá gerðist það fyrir skömmu á vinnustað kunningja mins að þangað barst stór bakki með verða þeir taldir góðir og gegnir þingmenn — fyrr ekki.„ Allstór hópur þingmanna virðist hins vegar lita á það sem sitt aðalhlutverk á þingi, að starfa sem eins konar þrýsti- hópur fyrir sitt kjördæmi, jafn- framt þvi að stunda fyrirgreiðslu- pólitikina sýknt og heilagt. Eða eins og einn þingmaður orðar það i grein Helgarpóstsins: ,,Þeir menn eru tii á þingi, sem raun- verulega hafa engan áhuga á pólitik, — minni en almennt gerist hjá fólki — og virka aöeins sem þrýstihópur sins kjördæmis í þingstarfinu. Þessir menn eru náttúrlega úr öllum tengslum viö þá pólitisku umræðu sem á sér stað á þingi og i þjóðfélaginu öllu.” Margir þingmenn hafa á hendi ýmisskonar störf utan þings. Þeir sitja t.a.m. I bankaráðum, Fram- kvæmdastofnum og i fjölmörgum stofnunum öðrum. Ekki verður séð annað, en þingmenn, sumir hverjir, liti þessi störf sin jafnvel alvarlegri augum en þingstörfin sjálf og telji sig geta sinnt óskum súkkulaðihúðuðum rjómakökum og fylgdi nafn sendandans með ásamt árnaðaróskum. t kaffitim- anum átti siðan að gæða sér á finiriinu. Eitthvað þóttu kökurnar seigar undir tönn en þeir hörðustu voru samt búnir að kyngja einum eða tveimur bitum þegar i ljós kom að menn voru að gæða sér á súkkulaðihúðuðum lystadún- svampi og var þá átinu snarlega hætt og ófögur orð sem fuku um sendandann og hans innræti. Skrifari Eyjapósts var einn i hópi þeirra sem boðið var að gæða sér á góðgætinu og verður að segjast aðsjaldan hefurhann augum litið jafr. fallegar kökur né upplifað önnur eins vonbrigði og innihald þeirra. Sendandinn sem er einn umbjóðenda sinna betur á þessum vettvangi, en með at- orkusemi i þingstarfinu sjálfu. Það er orðið keppikefli alltof margra þingmanna, að styrkja sig f sessi innan stofnana fram- kvæmdavaldsins og annars staðar þar sem fjárstreymið er verulegt, en lita framhjá þeim starfa sínum — sem þeir eru kjörnir til — að setja lög og sjá um að þeim sé framfylgt. Það er ekki eins furðulegt og margir ætla, hvers vegna virð- ingu Alþingis hefur hrakað meðal þjóðarinnar. Alltof fámennur hópur þingmanna virðist hafa áttað sig á raunverulegu hlut- verki þingmanna á Alþingi. Þetta hefur m.a. leitt til þess að hlut- verk Alþingis sem löggjafa hefur látið á sjá. Þess vegna m.a. hefur gerð laga æ frekar færst yfir á hendur embættismanna fram- kvæmda valdsins. Fólkið I landinum veit hins vegar vel hvert hlutverk Alþingis er og fellir dóma sina á grundvelli þeirrar vitneskju. Vmsir þing- menn mættu hafa það i huga. mikill grallari i eðli sinu, sat svo og veltist um af hlátri þegar hon- um voru færðar fregnir af veisl- unni og þóttist vel hafa afrekað. En hann hló ekki eins mikið dag- inn eftir þegar hann mætti til vinnu sinnar. Þá kom i ljós að ein- hverjir höfðu verið á stjái um nóttina og höfðu tjargað biksvart- ar allar rúður á vinnustað hans svo hvergi sást út. Ekki skildu málarar þessir nafnspjöld sin eftiiien af undangengnum atburð- um þóttust menn geta ráðið hverjir hefðu verið að verki. Ekki hefur dregið til tiðinda siðan, en þar sem stutt er i fyrsta april, leiða menn að þvi getum að eitt- hvað muni til tiðinda draga dag- inn þann. HÁKARL Niðurskurdur opinberra útgjalda Engan niðurskurö, takk! Lærdómsrikar umræður áttu sér stað á Alþingi á dögunum, þegar Steingrimur Hermannsson svaraði fyrirspurn um fram- leiðslueftirlit sjávarafurða. Sér- stök nefnd hefur komizt aö þeirri niðurstöðu, að verulega megi draga úr starfsemi eftirlitsins vegna nýrra aðstæðna og þar með fækka starfsfólki þess og lækka kostnað. En greinilegt var að stofnunin hyggát verja tilveru sina með kjafti og klóm, hvað sem allri þörf liður. Ráðherrann svaraði .þvi til, að það væri álit stofnunarinnar að ekki bæri að fara aö niðurstöðu nefndarinnar. Basta. Forstöðumaðurinn er bróðireins þingmannsins og aðrir starfsmenn hafa skipt með sér fortölum við þingmenn og ráð- herra. Máliö er dautt. Engan niöurskurð, takk! Niðurskurður i útlöndum Erlendis eru miklar umræður um niðurskurð opinberra út- gjalda. t Bandarikjunum, i Dan- mörku og viðar hefur verið gripið til þess i yfirstandandi efnahags- vandræðum að skera niður út- gjöld til félagsmála. Ekki þarf að rekja þær umræður hér, en þar takast m.a. á hægri og vinstri stjórnmálaöfl. Hægri mennirnir segja að skattheimta vegna félagslegra útgjalda valdi verð- bólgu og að fjármunirnir týnist i höndlunarkostnaði kerfisins. Vinstri öflin segja hins vegar að félagsmálaaðstoðin skili sér margfalt i aukinni hamingju þegnanna og minni sveiflum i efnahagslifinu. Allir virðast þó sammála um að stöðugt þurfi að hagræða i stjórnsýslu hins opin- bera og gera kerfið ódýrara i rekstri. En þrátt fyrir samstöðu um það, virðast lausnirnar ekki ávallt takast og má rekja margar gamansamar frásagnir um það efni. Niðurskurður hér Hér á landi er ekki tekizt á um niðurskurð á útgjöldum til félags- mála, þótt deill sé um, hvað þau eigi að aukast nratt. Allir eru lika sammála um að gera ,,kerfið” ódýrara. En hvað sem gert er, þá nást engar breytingar fram. Ef lagðar eru fram tillögur um hag- ræðingu i kerfinu, þá bregst ekki að viðkomandi kerfishluti tekur til sinna ráöa. Ef forstööumaður- inn á ekki bróður á þingi eða flokksbróður i rikisstjórn, þá eru væntanlega aðrir starfsmenn, sem þannig er ástatt um. Nú ef það ekki dugar, þá er auðvelt að stofna þrýstihóp um imyndaða eða raunverulega hagsmuni, og beita honum gegn stjórnvöldum i þvi skyni að veita viðkomandi stofnun fastan og vaxandi sess i þúsund ára riki okkar Islendinga. Vegurinn til vitis er varðaður góðum áformum Það má segja um útgjaldaþró- un hins opinbera hér á landi, aö vegurinn til vitis er varðaður góð- um áformum. Engum dettur i hug, að stöðugt sé hægt að auka útgjöld hins opinbera og þar með skattheimtu endalaust. Oll stökk i fjáröflun hins opinbera hafa verið réttlætt með þvi, að nú skyldi tek- in upp aukin hagræðing og hag- sýsla hjá hinu opinbera. En ef grannt er skoðað, þá hefur i raun svo til ekkert gerzt. Hin góðu áform Um margra ára skeið tilkynntu fjármálaráðherrar viðreisnar- stjórnarinnar sálugu, að nú skyldi aldeilis hagrætt hjá Skipaútgerð likisins og hallarekstur þess fyrirtækis afnuminn. Arangur þeirra áforma geta menn sann- færzt um með þvi að skoða siö- ustu fjárlög. Hallareksturinn heldur ótruflaður áfram. Margir ráðherrar hafa glimt við Bifreiðaeftirlit rikisinsog þar hefur átt að spara verulega fé. Enginn árangur. Um Kikisútvarpið var gerð mikil skýrsla fyrir nokkrum ár- um og skyldi nú tekið til hendinni varðandi rekstrarkostnað þeirrar stofunar. Skýrslan kom i stað að- geröa og eftir að hún var vendi- lega komin upp i hillu hefur nú verið samþykkt að hefja bygg- ingu á útvarpshöll, sem auka mun rekstrarkostnaðinn i nær stjarn- fræðilegar tölur. Gerð var mikil skýrsla um Trvggingastofnun rikisins. Eftir að hún hafði um hrið verið notuð sem pólitiskt barefli á forstöðu- menn stofnunarinnar, þá lenti hún lika upp á hillu og máliö var úr sögunni. Þó mun hugmyndin um aö yfirfæra bótagreiðslur til bankakerfisins vera úr henni komin. Orlofskerfið virðist ekki þjóna neinum tilgangi nema að skaffa Pósti og sima restrarfé. Lagt hef- ur verið til, að það verði aflagt og að verkalýðsfélög og starfsmenn á hverjum stað leysi málið i sam- ræmi við tilgang laganna. Auðvit- að nær það ekki fram að ganga. Fasteignamat rikisins er dæmi um kerfi, sem enginn ræður við og enginn botnar i. Kostnaður er er 5—6 milljónir nýkróna. Margar tillögur hafa komið fram um ein- földun þess eða að leggja það nið- ur og er ein slik nú fyrir þingi. Stofnunin' er annarrar skoðunar og forstöðumaðurinn er fram- sóknarmaður, sem kunnugur er innviðum stjórnmálanna. Þvi heldur vitleysan endalaust áfram og meira að segja er skrifuð út i tölvum. Brunamálastofnun rikisins virðist ekki bráðnauðsynleg og virðist auðveldlega mega fela öðrum stofnunum verkefni henn- ar án þess að þær þyrftu að bæta við starfsliöi. Stofnunin hefur nú komið sér upp þrýstihóp slökkvi- liðsmanna til þess að standa vörð um tilveru sina og er þar með væntanlega borgið. Þannig mætti lengi telja Þannig mætti nær endalaust telja og t.d. eru mörg dæmi frá sveitarfélögunum sizt betri. Hin mikla yfirbygging þjóðfélagsins rýrir lifskjör þegnanna og gerir þeim erfiöara fyrir með alls kyns meiningarlausri skriffinnsku. En reynslan sýnir að enginn ræður við stöðugan vöxt i stofnunum hins opinbera og enginn ráðherra eða stjórnmálaafl fær klippt og þvi siður rifið upp með rótum, þann stofnanagróður, sem hér hefur þroskast siðustu áratugina. Hákarl

x

Helgarpósturinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Helgarpósturinn
https://timarit.is/publication/47

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.