Morgunblaðið - 09.09.1978, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 09.09.1978, Blaðsíða 3
MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 9. SEPTEMBER 1978 „Klassísk tónlist hér fyr- ir alltof fámennan hóp „ÞAÐ fer mest eítir því hvað ég er að æía á hverjum tíma, hvaða tónskáld eru öðru frem- ur í uppáhaldi hjá mér en yfirleitt hef ég áhuga á allri tónlist nema þá sumu af popp- tónlist. Þá tónlist kann ég ekki að meta, því hávaðinn frá þeim tækjum sem notuð eru er oft slíkur að það er ekki hægt að greina tónlistina. En kannski rek ég áróður fyrir klassískri músik eins og bakari, sem keppist við að fá fólk (il að borða brauð,u sagði Edda Er- lendsdóttir, píanóleikari, sem í dag kemur íram á tónleikum Tónlistarfélagsins í Reykjavík ásamt sellóleikaranum David Simpson. Edda byrjaði að læra á píanó í einkatímum hjá Selmu Gunn- arsdóttur sex ára og seinna var hún við nám í Tónlistarskólan- um í Reykjavík. „Ég var aldrei ráðin í því hvort ég ætti að leggja þetta fyrir mig og fyrsta árið eftir að ég lauk stúdents- prófi var ég auk tónlistarnáms- ins einnig við nám í Háskóla íslands. En ég sá að ég varð að velja eða hafna og fór þá í píanókennaradeild Tónlistar- skólans og var þar í tvö ár og eitt ár í einleikaradeildinni," sagði Edda. Haustið 1973 hóf hún nám við Tónlistarháskólann í París og þar lagði hún stund á píanóleik sem aðalgrein auk þess sem hún var við nám í ýmsum hliðar- greinum. „Eftir tveggja ára nám í París byrjaði ég að fást við kammermúsik og hefur það verið mín aðalgrein síðan en ég lauk námi við skólann í vor," sagði Edda og aðspurð um það hvað nú tæki við sagðist hún ætla að leggja á það áherzlu að spila eins mikið og hún ætti kost á en næstu tvö árin er hún ráðin sem píanókennari við tónlistar- skóla í bænum Ris Orangis rétt fyrir utan París. „Mér fellur það yfirleitt best að gera ekki áætlanir langt fram í tímann og um það hvort ég kem alfarið heim á næstunni get ég ekkert Rætt við Eddu Erlends- dóttur, pía- nóleikara sagt en ég er gift Frakka og það kann að toga í að ég verði áfram í Frakklandi," sagði Edda. Aðspurð um hvernig starfi tónlistarskólans, sem hún kenn- ir við, væri háttað sagði Edda, að þetta væri tónlistarskóli bæjarins og nemendur þar væru bæði byrjendur og nemendur, sem væru að búa sig undir nám í tónlistarháskólum og sagðist Edda eiga að kenna þarna 36 nemendum. „Skólagjöld í þess- Edda Erlendsdóttir og David Simpson voru Eddu. Ljósm. Kristján. gær að æfa fyrir tónleikana í dag á heimili foreldra um skóla eru miðuð við tekjur fjölskyldna og fjölskyldustærð nemendanna, þannig að þarna er ekki verið að takmarka möguleika og aðgang fólks, úr ólíkum þjóðfélagshópum. Auð- vitað verður tónlistarnám dýrt, því auk skólagjalda þarf að festa kaup á hljóðfærum en þetta fyrirkomulag ætti að jafna aðstöðuna og hindra að tónlistarnám verði einhver for- réttindi," sagði Edda. „Mér finnst að hér heima sé klassísk tónlist fyrir alltof fámennan hóp. Ég er ekki með þessu að segja að fólkið eigi endilega að koma til tónlistar- mannanna heldur alveg eins að tónlistarmennirnir komi til móts við fólkið. Það er alveg fráleitt að menn skuli láta sér detta í hug að segja að þeir, sem ekki kunni að meta klassíska tónlist séu bara heimskingjar. Þetta er fjarstæða, því mat fólks og smekkur á tónlist fer njikið eftir því í hvaða umhverfi fólk hefur alist upp og hvort það hefur kynnst slíkri tónlist á uppvaxtarárum sínum. Ég veit að aðsókn að tónlistarskólum og tónlistarnámi er alltaf að verða almennari hér en ég tel að mikilvægast gagnvart viðgangi tónlistarlífs hér heima sé að fólk fái almennt fleiri tækifæri til að leika sjálft á hljóðfæri, Þannig kemst fólk í nánasta snertingu við tónlistina sjálft en leið til þessa er að gera tónlist- arnám enn almennara," sagði Edda. Það kom fram í samtalinu við Eddu að hún og David Simpson ætla að leika þessa sömu dag- skrá og þau leika á tónleikunum í dag tvisvar í París í október- mánuði n.k. og einnig koma þau fram á músikviku í Ölpunum í janúar og fyrirhugað er þau leiki aðra dagskrá á tónleikum í París seinna í vetur. Hvert áframhald yrði á tónleikahaldi sínu sagðist Edda ekki geta sagt til um að svo komnu máli. Framkvæmdastjóri Verzlunarráðsins: Höfum ekki fengið að leita réttar okkar fyrir dómstólum RÍKISSTJÓRNIN hefur ákveðið að verzlunin skuli aðeins fá 30% af hækkun innfluttrar vb'ru, sem verður vegna gengisfellingarinn- ar, í álagningu. Morgunblaðið leitaði í gær álits Þorvarðs Elíassonar, framkvæmdastjóra Verzlunarráðs íslands, á þessu. Þorvarður sagði að stjórnvöld byggðu sína röksemdafærslu á því, að innflutningsverzlunin verði jafnsett á eftir, þar sem erlendur tilkostnaður hækki ekki nema sem nemur 30% af gengisfellingunni. „Við svörum því hins vegar þannig," sagði Þorvarður Elíasson, „að gengisfellingin sé afleiðing innlendra verðhækkana, sem hafi áður orðið. Því sé þessi röksemda- færsla út í hött, nema áður hafi verið hækkuð álagning til sam- ræmis við hækkun innlends kostnaðar. Nú liggur hins vegar fyrir að skammt er síðan gengis- fellingu var beitt og þá var þessari reglu beitt með sama hætti og hefur álagning ekki verið hækkuð síðan, þrátt fyrir hækkun innlends tilkostnaðar. Þvert á móti hefur hún verið lækkuð áður vegna gengisfellingar og er nú lækkuð . aftur vegna seinni gengisfellingar, sem er eingöngu tilkomin vegna kostnaðarhækkunar, sem hefur orðið síðan fyrri gengisfelling var framkvæmd." „Af þessum ástæðum er algjör- lega útilokað," sagði Þorvarður „að þessi róksemdafærsla haldi. Skoð- un okkar er sú, að þegar 30% reglunni var beitt síðast hafi það verið gert með ólögmætum hætti og höfum við því stefnt út af því. Höfum við stefnt tvívegis til verðlagsdóms og einu sinni sent málið til ríkissaksóknara. Verð- lagsdómur hefur endursent málið í bæði skiptin og ríkissaksóknari hefur ekki viljað aðhafazt neitt í málinu og hefur auk þess neitað að tjá sig um það með hvaða hætti verzlunin geti náð rétti sínum, ef hún telur að lög hafi verið brotin á sér. Verðlagsdómur endursendir málið, enda þótt standi í verðlags- löggjöfinni, að brot á þeim lögum eigi að kæra fyrir verðlagsdómi. Telja þeir að enginn geti kært brot á verðlagslögunum fyrir Verðlags- dómi nema ríkisvaldið. Vegna þessa höfum við ákveðið að stefna fyrir Bæjarþingi Reykjavíkur. Sú kæra var útbúin í dag. Haft var samband við viðskiptaráðuneytið og óskað eftir þvi að þeir tilnefndu lögfræðing og samþykktu að sleppa því að málið færi fyrir sáttanefnd, en þeir vildu ekki gera það. Stefnum við því fyrir sátta- nefnd á mánudag. Það er spurning, hvernig bráða- birgðalögin verða orðuð," sagði framkvæmdastjóri Verzlunarráðs- ins. „Ef lögin verða dæmd ógild, þ.e.a.s. útgáfa síðustu verðlags- ákvæða, þá er spurning um það, hvernig túlka beri bráðabirgðalög- in. Hvað á að lækka með 30% reglunni? Eru það þessi ógildu verðlagsákvæði eða þau verðlags- ákvæði, sem voru í gildi áður? Auk þess er spurning, hvort þetta sé löglegt, að gefa út slík bráða- birgðalög, þar sem slíkt er ekki heimilt, nema brýna nauðsyn beri til. Það er spurning, hvaða brýna nauðsyn beri til að lækka verzlunarálagninguna eins og ástatt er núna? Teljum við að útilokað sé að finna nokkur rök fyrir því að 30% reglunni sé beitt, vegna þess að þegar er búið að beita henni. Því teljum við að stjórnarskráin sé brotin með útgáfu þessara bráðabirgðalaga. Ólafur Jóhannesson hefur látið þá skoðun í ljós, að það sé dómstól- anna að hafa síðasta orðið um það, hvort stjórnarskrárákvæði séu brotin, þegar bráðabirgðalög eru gefin út. Kann að vera að við förum þá leiðina," sagði Þorvarður Elíasson. Þorvarður sagði að formlega hefði málshöfðunin ekki átt sér stað enn og fyrst þyrfti málið að koma fyrir sáttanefnd á mánudag, en þegar málið hefur verið tekið fyrir þar, verður málið þingfest í Bæjarþingi Reykjavíkur. Þorvarð- ur sagði að málið hefði tvisvar verið sent Verðlagsdómi og einu sinni ríkissaksóknara og hefðu þessir aðilar neitað að taka málið fyrir. „Verðlagsdómur hefur ekki vísað málinu frá með formlegum hætti," sagði Þorvarður. „Ef það hefði gerzt, hefðum við getað vísað til Hæstaréttar og þeir þá vafa- laust dæmdir til að taka málið. Hins vegar endursendi dómarinn málið prívat og persónulega og neitaði að afgreiða það formlega og þar með um möguleika á að áfrýja," sagði Þorvarður Elíasson. Hann sagði einnig: „Ég tel einnig að ríkissaksóknari hafi komið í veg fyrir að við fengjum málið tekið fyrir og hann hafi gert það samkvæmt fyrirmælum frá dóms- málaráðherra og það er því hann sem kemur í veg fyrir að við getum lögsótt viðskiptaráðherrann, sem verið hefur sami maðurinn, Olafur Jóhannesson, sem nú er forsætis- ráðherra." Norrænir matvörukaup- menn þinga í Reykjavík MATVÖRUKAUPMENN á Norð- urlöndum koma saman til fundar í Reykjavík á morgun, sunnudag, og lýkur fundinum á mánudag. Samtök matvörukaupmanna á Norðurlöndum (Nordisk köb manns komité) voru stofnuð árið 1910, og hafa fundir samtakanna verið haldnir til skiptis í aðildar- löndunum. Fundurinn, sem nú er haldinn á Islandi, er sá fyrsti, sem haldinn er hérlendis, en íslenzkir matvörukaupmenn gerðust ekki aðilar að samtökun- um fyrr en fyrir tveimur áruni. áður höfðu fulltrúar íslands sótt þessa fundi sem áheyrnarfulltrú- ar. Fundir matvörukaupmannanna verða haldnir í húsakynnum Vinnuveitendasambands íslands við Garðastræti og af helztu umræðuefnum fundarins má nefna: Afskipti hins opinbera af verðtilboðum verzlunarinnar, áhrif laga um vinnuverndun á starfsvettvang verzlunarinnar, lokunartími verzlana á Norður- löndum og bein sala framleiðenda til neytenda. AIls koma 25 fulltrúar frá Norðurlöndum til fundarins í Reykjavík og eru þeir allir með maka með sér. Fulltrúar íslands á fundinum verða níu talsins. Páll Eiríksson Páll Eiríksson aðstoðaryfir- lögregluþjónn PÁLL Eiríksson hefur verið skipaður aðstoðaryfirlögreglu- þjónn við lögregluna í Reykjavík og tekur hann við embætti því, sem Guðmundur Hermannsson gengdi áður. Páll Eiríksson hefur verið lögregluþjónn í 35 ár. Páll Eiríksson varð varðstjóri við lögregluna 1961 og fimm árum síðar var harin skipaður aðalvarð- stjóri.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.