Morgunblaðið - 12.05.1984, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 12.05.1984, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 12. MAÍ 1984 9 Fasteignasalan Hátún Kóatúni 17, s: 21870,20998. Opiö kl. 10—15 2ja herb. Njálsgata 35 fm einstakl.ibúö, vel um- gengin og snyrtileg. Verö 650 þús. Asparfell Falleg íbúð á 4. hæð. Verð 1250—1300 þús. Hraunbær 65 fm falleg íbúð á 3. hæð, suö- ursvalir. Verð 1350 þús. 3ja herb. Stelkshólar 86 fm góð íbúð á 1. hæð. Verð 1650 þús. Blikahólar 85 fm góð íbúö á 1. hæð. Bíl- skúr. Verð 1800 þús. Hellisgata Hf. 70 fm íbúö í eldra húsi. Öll endurnýjuð. Verð 1400 þús. 4ra—6 herb. Rofabær 110 fm íbúð á 2. hæð. Nýtt gler. Suðursvalir. Verð 1800 þús. Hagaland Mosf. 150 fm glæsileg sérhæð. 40 fm bílskúr. Verö 3 millj. Blönduhlíð 130fm falleg íbúö á 2. hæð. Tvennar suöursvalir. Verö 2,7 millj. Hraunbær 110 fm falleg íbúö á 1. hæð. Vandaðar innr. Suðursvalir. Verð 1900 þús. Einbýli — raðhús Hraunbær 137 fm falleg eign á einni hæð. 4 svefnherb. Blómaskáli. Ath.: Búið aö lyfta þaki. Bílskúr. Verö 3,1 millj. Flúöasel 200 fm á þremur hæöum. Góð- ar innr. Vandaö hús. Verð 3,4 millj. Sogavegur Rúmlega 100 fm parhús, mikið endurnýjað. Verð 2,4 millj. Tjarnarflöt 240 fm eign á góðum stað. Vandað hús. Arinn. Stórt yfir- byggt garöhús. Mikill trjágróö- ur. Verð 5,8 millj. Garðabær 143 fm hús á góðum staö á Flötunum, fallegur garður. Verð 3,3 millj. Efstasund Ca. 70 fm einbýli sem þarfnast standsetningar. Byggingarrétt- ur. Verð 1400 þús. Nesvegur Lítið hús á stórri lóð. Verð 1500 þús. I byggingu Ofanleiti Eigum ennþá 3ja og 4ra herb. ibúðir sem afh. tilb. undir tréverk og máln. í júní 1985. Uppl. á skrifst. Reykás Penthouse tilb. undir tréverk. Stórskemmtileg eign á tveimur hæöum. Húsiö er sérlega vel byggt. Góöur bílskúr. Mikiö út- sýni. Suöursvalir. Verö 2,5 millj. Leirutangi 150 fm rúmlega fokhelt einbýl- ishús. Verð 1950 þús. Heíðnaberg 140 fm endaraöhús á miklum útsýnisstaö. Afh. frág. aö utan og fokh. að innan. Innb. bílskúr. Verð 2,2 millj. Hilmnr Valdimar»»on, •. 687225. Ólafur R. Gunnartcon, viosk.fr. Helgi Mar Haraldtton, s. 78058. EIGNAÞJÓNUSTAN FASTEIGNA OG SKIPASALA HVERFISGÖTU 98 (horni Barónstigs). SÍMAR 26650—27380. Opíð í dag og á morgun frá kl. 1—3 Allar eignir íákv. sölu: Vífilsgata. Stórglæsileg 65 fm 2ja herb. íbúð í kjallara. Verð 1150 þús. Barónsstígur. Einstaki- ingsíb. í kj. Verð 750 þús. Engihjalli. Ca. 100 fm mjög góð íbúð á 5. hæð. Verð 1650 þús. Möguleiki á 55% á árinu. Ljósheimar. Mjög faileg 4ra herb. íbúð á 6. hæð. Verö 2 millj. Mögul. aö taka 2ja herb. upp í. Engihjalli. Sérstaklega góö 117 fm 4ra herb. íbúð á 8. hæð. Tvennar svalir. Verð 2 millj. Mögul. aö taka 2ja herb. upp í. Álftahólar. Góö 4ra herb. íbúö á 3. hæð ásamt bílskúr. Tvennar svalir. Verö 2 millj. Ljósvallagata. 8 herb. ca. 210 fm hæð og ris. Sauna-bað. Möguleiki á 2 íbúöum. ParhÚS, i hjarta borgarinnar, 100 fm, + kjallari. Skipti á 4ra herb. mögul. Verð 2,4 millj. Hvannhólmi — einbýli, 196 fm ásamt innb. bílsk. Möguleiki á tveim íbúöum. Heiðarás. 330 fm einb. tilb. u. trév. Bein sala eöa skipti á minni eign. Verö 3,8 millj. Vantar allar stæróir og gerdir eigna á söluskrá okkar. Skoðum og verd- metum þegar óskað er. Sölumenn Örn Scheving. Steingrimur Steingrímsson. Gunnar Þ. Arnason Lögm. Högni Jónsson, hdl. 28611 & Opiö 1 — 3 Klyfjasel Einbýlishús (sérsmiöaö timburhús), steypt jaröhæð, hæð og ris samt. 230 fm. Ekki aiveg fuHfrágengið, möguleiki á tveimur ibuöum Skipti koma til greina. Lindargata Einbýiishús, járnvarió timburhús, kjall- ari, hæö og ris samt. um 120 tm. Húsið er i góöu ásigkomulagi, töluvert endur- nýjaö. Eignarlóö. Verð 1.8—2 mlllj. Vesturberg 4ra herb. 110 fm vönduð jaröhæð. Sér garöur, ný teppi. Verö 1.750 þús. —1,8 millj. Kleppsvegur 4ra herb. 108 fm íb. á 1. hæð. Suður svalir. Frystir í kjallara og tvær geymsl- ur. Ákv. sala. Ásbraut 4ra herb. 110 fm ib. á 1. hæö. Falleg og endurnýjuö ib. m. suöur svölum og bílskúrsrétti. Ákv. sala. Einkasala. Engjasel Óvenju glæsileg 3ja—4ra herb. 106 fm ib. á 1. hæö i nýlegri blokk. Óvenju góöar innréttingar. Lagt f. þvottavél og þurrkara á baöi. Góöar svalir, frábært útsýni. Bilskýll. Laus fljótlega. Karsnesbraut 3ja—4ra herb. um 100 tm ib. á 1. hæð i nýlegu fjórbýlishúsi. Bilskúr. Eitt herb. á laröhæö ásamt snyrtingu. Ákv. sala. Þórsgata 3ja herb. 80 fm íb. á 2. hæð i mjög góðu steinhúsi Göð ib. Nýlr gluggar. Nytt þak. Samelgn endurnýjuö. Verð 1.650 þús. — 1,7 mlllj. Æsufell Rúmg. og b/ðrt 4ra herb. ib. á 5. fiæð Suöur svalir. Frábaert útsýnl. Parket á hoii og stofu Akv. sala. Einkasala. Álftamýri 2ja herb m|ög falleg um 57 fm íb. á 4. hseO i blokk. Suður svallr. öfl sameign m|ög góð. Akv. sala. Verð 1350 þús. Hús og Eignir Bankastræfi 6. Lúdvík Gizurarson hrl. Heimasimí 17677. Hafnarfjörður Til sölu m.a. Sogavegur — Reykjavík Múrhúðað vandað timburhús, kjallari, hæö og ris að grunnfleti 60 fm. Stór lóð. Heimilt að byggja nýtt hús á henni. Skerseyrarvegur 5 herb. steinhús á einni hæö á mjög rólegum stað. Norðurbraut 5 herb. járnvarið timburhús, hæö, kjallari og ris í ágætu ástandi. Hverfisgata 5 herb. jámvariö timburhús, hæð og kjallari. Falleg loo Gunnarssund 4ra herb. timburhús, hæö og kjallari, ný standsett. Hólabraut 4ra herb. íbúö á neöri hæö í tvíbýlishúsi. Allt sér. Bílskúr. Hólabraut 3ja herb. íbúö í fjölbýlishúsi. Sléttahraun 2ja herb. íbúö á 3ju hæö í fjöl- býlishúsi. Ákveðin sala Kelduhvammur 3ja herb. 90 fm risíbúö. Mikiö útsýni. Fagrakinn 4ra til 5 herb. glæsileg íbúö á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Allt sér. Bílskúr. Langeyrarvegur 3ja—4ra herb. nýstandsett lítið timburhús, hæö og kjallari. Nönnustígur 7 herb. fallegt járnvariö timb- urhús, hæö, kjallari og ris. Hús- iö allt nýstandsett. Breiðvangur Vönduð 150 fm efri hæð í tví- býlishúsi með 70 fm ibúö í kjall- ara. Bílskur. Hólabaut 6 herb. nýlegt parhús með innb. bílskúr. Möguleiki á 2ja herb. íb. í kjallara. Móabarð Sfór 2ja herb. íb. á neðri hæð i tvíbýli, með bílskúr. Hoítsgata 2ja herb. risíbúö í timburhúsi. Fjöldi annarra eigna á sölu- skrá. Opiö frá kl. 1—4 í dag. FASTEIGNASALA Árna Gunnlaugssonar Austurgötu 10 — S: 50764 VALGEIR KRISTINSSON, HDL. Opiö kl. 1—6. 2ja herb. ibuðir Fálkagata. 65 fm. 2. hæð. Hringbraut. 65 fm. 2. hæö. Hraunbær. 65 fm. 3. hæð. Hamraborg. 65 fm. 1. hæð. 3ja herb. ibuöir Hraunbær. 95 fm. 1. hæö. Granaskjól. 80 fm. Samþ. kj.íb. Engjasel. 95 fm. 3. hæð. Hofteigur. 90 fm. Samþ. kj.ib. Furugrund. 80 fm. 3. hæö. 4ra herb. ibuöir Barmahlíð. 110 fm. 2. hæö. Kríuhólar. 110 fm. 3. hæö (efsta). Irabakki. 115 fm. 2. hæö ásamt herb. í kjallara. Laus fljótlega. Engihjalli. 100 fm. 5. hæö. Flúðasel. 120 fm. 3. hæð. Full- frág. bílskýli. Hoitsgata. 130 fm. 2. hæö. Krummahólar. 135 fm. pent- house-íbúð á 6. og 7. hæð, ásamt bílskúrsplötu. Serhæðir Á eftirtöldum stöðum: Digranesvegur. Granaskjól. Skipholt. Lindarbraut. Gnodarvogur. Hlíðarvegur og Sólheimar. Raðhus — Fossvogur V:ð Hulduland 200 fm á 4 pöll- um, ákveöin sala eða skipti á ódýrari eign, má vera í smíðum. 18 ára reynsla í fasteignaviðskiptum mmm .FÍ5TEIESIBÍ AUSTURSTRÆTI 10 A 5 HÆÐ Slmi 24860 og 21970. Helfii V. Jónsson, hrl. Kvöldsími 78214-381j5,?lum- Þú svalar lestrarþörf dagsixis á^fóum Moggans! Ibúðir á Hellu 2ja herb. 72ja fm. íbúð í fjölbýlishúsi. 4ra herb. 120 fm einbýlishús. 4ra herb. 120 fm einbýlishús. 5 herb. 135 fm einbýlishús. 5 herb. 135 fm einbýlishús í byggingu. 6 herb. tvílyft einbýlishús með bílskúr. 7 herb. tvílyft einbýlishús meö bílskúr. 7 herb. tvílyft einbýlishús meö bílskúr. FANNBERG s/f Þiúðvangi 18, 850Hellu. Sími5028— Postholf 30. Opiö í dag 1—4 Á besta stað í Þingholtunum Nönnugata Til sölu 3 ibúöir í glæsilegu nýju húsi viö Nönnugötu. Skilast tb. undir tréverk og málningu i ágúst '84. Sameign verður skilaö full- geröri. Stórfallegt og vandaö hús. Fast verö. 1. hæð: 97 fm t'búð. Suöursvalir. Sérhiti. Verö 2,2 millj. 2. hæð: 105 fm íbúð. Suöursvalir. Sérhiti. Verö 2,4 miilj. 3. og 4. hæð: 206 fm glæsileg íbúö. Gert er ráð fyrir 5 til 6 herb. Tvennar svalir. Glæsilegt útsýni á báöum hæöum. Verð 3,6 millj. Arkitektar: örnólfur Hall — Órmar Þór Guömundsson. Byggingaverktaki: Njörfi. Séreign, Baldursgötu 12, símar 29077 — 29736. 16767 Opiðídag 11—2 Vegna mikillar eftir- spurnar vantar okkur allar tegundir eigna á söluskrá. 2JA HERB. IBUDIR KLAPPARSTIGUR Snotur 2\a herb. ibúð á 2. hæð i stein- husi Stórt eldhús. Sérhiti. Verö «ee—*25D^)ús. HRAUNBÆR Einstaklega falleg 2ja herb. ibúö á 3. hæð. Suöursvalir. VIDIMELUR Falleg 2ja herb ibuö í kjallara. Litiö niourgrafin. Snýr i suöur. Verö 1150 þús. VESTURGATA Rúmgóð 2ja—3ja herb. íbúö á jarðhæö. Sérhiti. Nýtt gler. Verð 1100 þús. 3JA—4RA HERB. MELABRAUT Stór 4ra herb. íbúð á jarðhæð i tvibýl- ishúsi. Sér inngangur. Sérhiti. Þarlnast standsettningar. Verð 1700—1800 þús. 50% utborgun. KRUMMAHÓLAR Falleg 3ja herb. ribúð á 4. hæo i lyftu- húsi. Þvottahús a hæöinni Möquleiki á makaskiptum á 2ja herb. ibúo. Verö 1550 þus. KJARRHÓLMI 3ja herb. ibúð á 4. hæð. Falleg ibuð i góðu astandi. Þvottahús i ibúöinni. Suðursvalir. Verð 1600—1650 þús. VESTURBERG 3ja herb. íbúö á 1. hæð i lyftuhúsi. Þvottahús á sömu hæð. Verð 1550 — 1600 þús. LAUGAVEGUR Rúmgóö 4ra herb. ibúö á 3. hæo i steinhúsi. Góo kjör. Verö ca. 1400 þús. KJARRHÓLMI Mjög falleg 4ra herb. ibúö á 2 hæð Þvottahús i ibúðinni. Suðursvalir. Verð 1800 þús. STÆRRI EIGNIR HRAUNBÆR Ca. 150 fm raöhús á einni hæo. Fjögur svefnherb.. storar stofur. Brilskúrsréttur. Bein sala eoa skipti á 3ja herb. ribúö ri lyttuhust. BYGGÐARHOLT — MOSFELLSSVEIT Nýtt raðhús á 2 hæðum, ca. 130 fm meö fallegum garði. Bein sala. Verð 1900 þus. HÖFUM KAUPENDUR AÐ: Litlu einbýlishusi vestan Snorrabrautar eoa i Kópavogi. Odyrum einstakltngs- eoa 2ja herb. ibuöum. 3ja—4ra herb. ibúöum í lyftuhúsi. Raöhúsi eoa einbýli i Mosfellssveit eda nágrenni. Einar Sigurösson, hrl. Laugavegt 66, sími 16767. resið af meginþorra þjóðarinnar daglega! Auglýsinga- síminn er2 2480

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.