Morgunblaðið - 12.05.1984, Blaðsíða 34

Morgunblaðið - 12.05.1984, Blaðsíða 34
34 % nr\ r \ * » f ' «*\ * •*? rr i m-t r t »-. ( MORGUNBLADID, LAUGARDAGUR 12. MAÍ 1984 Alþjóðadagur hjúkr unar fr æðinga Blaðinu hefur borist eftirfarandi ávarp frá Hjúkrunarfélagi íslands og Félagi háskólamenntaðra hjúkr- unarfræðinga: Hjúkrunarfræðingar um allan heim minnast í dag, 12. maí, brautryðjanda nútíma hjúkrunar, Florence Nightingale. Hún fædd- ist 12. maí 1820 á ítaliu, en af ensku bergi brotin, dóttir hjón- anna Fanny og Williams Night- ingale. Með ævistarfi sínu sem hjúkrunarfræðingur braut hún blað i sögu hjúkrunarmála og lagði grundvöll að hjúkrunarstarfi nútímans. Frægð fyrir störf sín hlaut hún fyrst í Krímstyrjöldinni á árunum 1854 til 1856. Þar sýndi hún að með góðri hjúkrun her- manna og skipulagningu starfsins var hægt að lækka dánartíðni þeirraúr42% í 2,2%. Framsýni hennar og kunnátta á heilbrigðismálum gerði það að verkum að hún var alls staðar mikilsmetinn ráðgjafi, og kom mörgu í verk. Má þar nefna um- bætur innan breska hersins á Indlandi. Árið 1860 stofnaði Florence Nightingale skóla við St. Thom- as-spítalann í London. Skóla sem var fyrirmynd hjúkrunarskóla í mörgum löndum. Þar var í upp- hafi lögð áhersla á mikilvægi góðrar hjúkrunarmenntunar, sem undirstöðu þess að geta síðan í starfinu veitt sem besta þjónustu. Staða konunnar í þjóðfélaginu á þessum árum var ekki hátt skrif- uð, hvað þá þeirra er tóku að sér að sinna sjúkum. Til þeirra voru ekki gerðar háar kröfur hvorki til kunnáttu né mannlegra eiginleika. Florence Nightingale var því langt á undan sinni samtíð, hún var bar- áttukona, sem vann að því alla ævi að koma skoðunum sínum á fram- færi til heilla almenningi. Markmið hjúkrunar í dag er að stuðla að hámarksvellíðan ein- staklinga, fjölskyldna og samfé- laga. Starfssviði hjúkrunarfræð- inga má skipta í þrennt: a) umönnun b) stjórnun c) leiðbeiningu og kennslu. Hin beina umönnun var stærsti þáttur hjúkrunar áður fyrr og ein- skorðaðist við sjúkrahús. Heilsu- gæsla var þá einungis brot af því sem hún er nú. Heilbrigðisþjónustan hefur þanist út, m.a. með tilkomu nýrra heilbrigðisstétta og starfssvið þeirra stétta, sem fyrir voru, hef- ur breyst til muna. Miklar framfarir á þessu sviði, hvað varðar þekkingu og tækni, gera það að verkum að nú er hægt að takast á við mun fjölþættari og flóknari verkefni, sem kallar á víðfeðmari og dýpri þekkingu hjúkrunarfræðinga. Samkvæmt lögum bera hjúkr- unarfræðingar ábyrgð á heilsu- gæslu og hjúkrun einstaklinga, fjölskyldna og samfélagi í sam- vinnu við aðrar heilbrigðisstéttir. Hjúkrunarfræðingum er skylt að auka og efla þekkingu sína og hæfni, fylgjast með nýjungum og bæta við kunnáttu sína og starfs- þekkingu. Til þess að svo megi verða er nauðsynlegt að fram fari rannsóknir á sviði hjúkrunar og heilbrigðisþjónustu. Rannsóknir á sviði hjúkrunar beinast að því að efla og viðhalda háum staðli hjúkrunarmenntunar, hjúkrun- arstarfsins og stjórnunar. Þær kröfur eru gerðar til hjúkr- unarfræðings, að hann geti ætíð áttað sig á þörfum einstaklings- ins, bæði í skynditilfellum og þeg- ar um langvarandi umönnun er að ræða, hvort sem hann þarf á lík- amlegri aðhlynningu, andlegum styrk eða endurhæfingu að halda. Þetta skipar hjúkrunarstarfinu á bekk með ábyrgðarmestu störfum þjóðfélagsins. En ábyrgð hjúkrun- arfræðingsins er ekki eingöngu gagnvart skjólstæðingnum, heldur og aðstandendum hans, stofnun þeirri er um ræðir og þjóðfélaginu í heild og grundvallast á þeirri þekkingu, er hann með námi sínu og reynslu hefur öðlast og sífellt viðar að sér. Heilbrigðisstéttir standa einnig frammi fyrir því að almenningur nú á dögum gerir og á að gera miklar kröfur til þeirrar þjónustu, sem hann fær. Fólk er því upplýst og vill fá að vita hvernig mál þess standa og hver framvindan verð- ur. Af framansögðu er ljóst að aukinn þungi er lagður á kennslu og leiöbeiningaþátt hjúkrunar og einnig hinn stjórnunarlega. Aukin velferð í þjóðfélaginu leiðir til annarra heilsuvandamála er leysa þarf. Má þar nefna m.a. aðstæður er geta skapast vegna öryggisleysis og hækkaðs lífaldurs fólks. Ein af grundvallarþörfum mannsins er þörf hans fyrir ör- yggi. Öryggisleysi getur leitt af sér margvísleg vandamál, andleg sem líkamleg. Öryggislaus ein- staklingur hefur skerta getu til að takast á við krefjandi verkefni líð- andi stundar. Orsaka öryggisleys- is er hægt að rekja til þátta í sál- arlífi fólks eða þess þjóðfélags sem einstaklingurinn er hluti af. Má þar nefna skort á sjálfsöryggi, ótraust fjölskyldu- og vinabönd, fjárhagsáhyggjur, atvinnuleysi og óvissu um framtíðina. Þessir þættir virðast verða æ meira áber- andi í hraða-þjóðfélagi nútímans. Flestir eru sammála um að stefnt skuli að því að gera ein- staklingnum kleift að vera sem lengst í sinu eigin umhverfi. Slíkt er ekki hægt nema með sameigin- legu átaki innan heilbrigðisþjón- ustunnar, en jafnframt eykst þörfin fyrir hjúkrunarheimili. Það er því Ijóst að hjúkrunarfræðingar koma til með að sinna þessum málum mun meir en nú er gert. Þar með eykst þörfin á fyrirbyggj- andi aðgerðum. Ástand efnahagsmála á íslandi og samdráttur á því fjármagni sem veitt er til heilbrigðisþjónust- unnar í dag kallar á endurskipu- lagningu innan heilbrigðiskerfis- ins. Endurskipulagningin verður að vera í samræmi við þau mark- mið, sem gilda í heilbrigðisþjón- ustunni. Af því er ljóst að hjúkr- unarfræðingar verða að hafa þá aðstöðu, að þeir geti tekið raun- hæfan þátt í umræðum og mótun þeirra þátta heilbrigðisþjónust- unnar, sem hjúkrunarfræðingar bera ábyrgð á. Hér hefur verið rakin þróun hjúkrunarstarfsins, þess starfs er Florence Nightingale lagði grundvöll að með ævistarfi sínu. Markmið og ábyrgð hjúkrunar- fræðinga í dag, er að vinna að bættri heilsu, fyrirbyggja sjúk- dóma og lina þjáningar. Friður er forsenda þess að unnt sé að lifa mannsæmandi lífi og halda heilsu. Þetta leggur mikla ábyrgð á herð- ar hjúkrunarfræðingum og þeim ber skylda til að mótmæla stríði vegna þeirra afleiðinga, sem það hefur á heilsu manna. Hjúkrunarfélag íslands, Félag háskólamenntaðra hjúkrunarfræðinga. Fermingar á sunnudaginn Ferming í Grindavík, sunnudaginn 13. maí. Prestur sr. Jón Árni Sig- urðsson. Drengir: Aðalsteinn Ingólfsson, Borgarhrauni 11. Geir Flóvent Jónsson, Efstahrauni 10. Hörður Guðmundsson, Vesturbraut 15. Jón Ingi Jóhannesson, Selsvöllum 3. Kristján Grétar Pétursson, Arnarhrauni 8. Ómar Ólafsson, Borgarhrauni 19. Svanur Freyr Hauksson, Austurvegi 10. Sveinbjörn Ágúst Sigurðsson, Heiðarhrauni 8. Þorleifur Steinþórsson, Mánasundi 5. Þór P^annar Þórhallsson, Ránargötu 10. Þrúðmar Karlsson, Borgarhrauni 9. Stúlkur: Arna Þórunn Björnsdóttir, Norðurvör 10. Marta Guðmunda Guðmundsd., Mánasundi 6. Olóf Þóra Jóhannesdóttir, Heiðarhrauni 57. Ragnheiður Helga Guðjónsdóttir, Staðarhrauni 17. Ragnhildur Helgadóttir, Staðarvör 9. Rannveig Jónína Böðvarsdóttir, Hellubraut3. Sigríður Gerða Guðlaugsdóttir, Leynisbraut 11. Sólný Ingibjörg Pálsdóttir, Mánagerði 3. Unnur Heiða Halldórsdóttir, Leynisbrún 16. Valgerður Sif Bjarnadóttir, Staðarhrauni 11. Ferming í ÞorlákshóTn 13. maí kl. II. Andrés Einar Hilmarsson, Setbergi 10. Arnþór Magnússon, Eyjahrauni 28. Benjamín Ómar Þovaldsson, Setbergi 13. Birgir Brynjólfsson, Básahrauni 19. Gísli Kristján Heimisson, Eyjahrauni 24. Reynir Guðfinnsson, Lýsubergi 6. Sigurður Einar Hallgrímsson, Setbergi 7. Víðir Lárusson, Eyjahrauni 26. Ferming í Þorlákshófn 13. maí kl. 13.30. Guðlaug Gísladóttir, Eyjahrauni 4. Guðmundur Gunnar Hólmarsson, Eyjahrauni 21. Guðmundur Þorkelsson, Eyjahrauni 33. Guðrún Sigurðardóttir, Reykjabraut 9. Gunnhildur Lilja Þorvarðardóttir, Setbergi 21. Ingigerður Tómasdóttir, Eyjahrauni 40. Kjartan Þorvarðarson, P^yjahrauni 29. Magnúsína Ósk Eggertsdóttir, Litlalandi. Magnús Georg Hrafnsson, Eyjahrauni 25. Oskar Ragnarsson, Eyjahrauni 10. Þuríður Björk Sigurjónsdóttir, Hjallabraut 5. Ferming í Kyrarbakkakirkju sunnu- daginn 13. maí kl. 13.30. Fermd verða: Birna Mjöll Sigurðardóttir, Barrholti 26, Mosfellssveit. Björgvin Guðmundsson, Sandi, Eyrarbakka. Brynhildur Erlingsdóttir, Háeyrarvöllum 14, Eyrarbakka. Guðjón Guðmundsson, Túngötu 58, filyrarbakka. Guðlaugur Kagnar Emilsson, Sæbakka, Eyrarbakka. Guðmundur Freyr Úlfarsson, Túngötu 20, Eyrarbakka. Guðmundur Stefán Grétarsson, Túngötu 8, Eyrarbakka. HalldórOli Hjálmarsson, Álfsstétt 3, Eyrarbakka. Hallgrímur Óskarsson, Túngötu 50, Eyrarbakka. Ragnhildur Mjöll Arnardóttir, Nýhöfn, Eyrarbakka. Sverrir Arason, Háeyrarvöllum 20, Eyrarhakka. Fermingarbörn í Selfosskirkju sunnudaginn 13. maí kl. 10.30. Fermd verða: Anna Sylvia Sigmundsdóttir, Hjarðarholti 11. Bjarni Kristinsson, Dælengi 10. Bryndís Guðmundsdóttir, Hrísholti 20. Guðmundur Borgar Baldursson, Úthaga 18. Guðrún Björg Bragadóttir, Starengi 13. Guðrún Elín Pálsdóttir, Starengi 18. Guðrún Lísa Vokes, Lágengi 17. Gunnar Þór Gunnarsson, Hrísholti 24. Inga Sigríður Halldórsdóttir, Seljavegi 13. Rögnvaldur Sigurðsson, Ixiurima 6. Sandra Gunnarsdóttir, Suðurengi 9. Sigrún Hreiðarsdóttir, Stekkholti 21. Sigrún Helga Einarsdóttir, Engjavegi 24. Svanur Þór Karlsson, Starengi 4. Valgerður Auðunsdóttir, Hrísholti 14. Ferming sunnudaginn 13. maí kl. 14.00. Arna fr Gunnarsdóttir, Mánavegi 11. Ágústa Pétursdóttir, Stekkholti 12. Benedikt Davíð Hreggviðsson, Suðurengi 19. Baldvin Eggertsson, Kirkjuvegi 17. Bryndís Guðmundsdóttir, Hrísholti 20. Einar Jón Kjartansson, Fossheiði 50. Gísli Rafn Gylfason, Miðtúni 7. Guðjón Þórisson, Rauðholti 13. Gústaf Þórarinn Bjarnason, Vallholti 43. Inga Heiða Heimisdóttir, Austurvegi 31. Ingibjörg Guðmundsdóttir, Háengi 9. Kjartan Haukur Eggertsson, Kirkjuvegi 17. . Margrét Birgisdóttir, Litla Ármóti. Margrét Harðardóttir, Úthaga 13. Óðinn Burkni Helgason, Heimahga 13. Rannveig Brynja Gunnarsdóttir, Spóarima 15. Sigurgeir Reynisson, Hjarðarholti 5. Sólveig Guðjónsdóttir, Engjavegi 57. Sólveig Styrmisdóttir, Lambhaga 18. Sæunn Siggadóttir, Miðtúni 4. Vilborg Benediktsdóttir, Miðengi 19. Þorsteinn Magnússon, Miðengi 14. Örn Arnarson, Sléttuvegi 4.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.