Morgunblaðið - 20.05.1984, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 20.05.1984, Blaðsíða 14
14 MORGUNBLADID, SUNNUDAGUR 20. MAl 1984 * • • 29077-29736 OPIÐ KL. 1- Raðhús og einbýli VÍKURBAKKI 200 fm fallegt endaraðhús. Vandaöar mnretlingar Bilskúr. Skipti möguleg a minni eign. KLIFJASEL 280 fm fallegt timburhús á steyptum kjallara Verö 3.7 mtllj. TORFUFELL 145 fm raöhus meö bilskúr. Oinnrettað ur kjallari undir husinu Verö 3 millj. Sérhædir SKÓLAVORDUSTÍGUR 115 Im falleg ibúö i steinhúsl. Nýtt gler. Sér inng. OLDUSLÓD HF. 130 fm falleg sérhæo i þríbýli ásamt bilskur. Fallegt útsýni. HEIDARGERDI 100 tm falleg hæð i þribýli. 3 svefnherb. Fallegar innréttingar. Laus nóv.-des. '84. Verö 2.3 millj. LOK ASTÍGUR — BÍLSKÚR 105 fm falleg ibúö í þribýli. Mikiö endur- nyjuö. 37 fm bilskur Verö 2,4 millj. 4ra herb. íbuöir crilASUND 100 fm snotur íbuð á 2. hæð í þribylis- húsi. HRAUNBÆR 130 fm glæsileg endaibuð á 3ju hæö. 3 rúmgl. svefnherb Einniq herb. í kj. Verö 2.2 millj. OLDUGATA 110 fm falleg íb á 3|u hæð í steinhúsi 4 svefnherb. Þvottaherb á hæðinni Verð 1.8 millj. ASPARFELL 120 fm falleg ibúö a 3. hæö ásamt bilskur. Tvennar svalir. Verö 2,1 millj. ÞVERBREKKA 120 fm glæsileg ibúö á 8. hæð Þvotta- hús innaf eldhusi Tvennar svahr. Frá- bært útsýni. GAUKSHÓLAR 120 fm falleg endaibuö á 5. hæð meö bilskur 4 svefnherb á sérgangi. Verð 2.3—2.4 mill|. OLDUGATA 110 fm falleg ibúð é 2 hæð I þribýlis- húsi. 2 svefnherb.. 2 stofur. DVERGABAKKI 110 fm falleg ibuö á 3. hæo, 3 svefn- herb., einnig herb. i kjallara. Þvotta- herb. innaf eldhúsi. Nýtt gler. Verö 1.850 þús. 3ja herb. íbúöir HRAUNBÆR 90 fm falleg ib. á 2. hæð. 2 svefnherb. Flisalagt bað Verð 1650 þús. SUNDLAUGAVEGUR 75 fm snotur risib. 2 svefnherb. Suóur svalir. Vero 1.4 millj. LYNGMÓAR GB 100 fm falleg ibuö á 2. hæö i nylegu húsi. Bilskúr. Tvö rúmgóö svefnherb. 20 fm suöursvalir. Verö 1850 þús. MELGERÐI — KÓP. 75 fm snotur risíb.1 tvib. 2 svefnh., rúmg. eldh., búr innaf eldh. Verð 1,5 millj. 2ja herb. íbúðír FRAKKASTIGUR 50 fm ný ib ásamt bilskýli a 1 hæö Svefnherb.. suöur svalir. HRINGBRAUT 65 fm lalleg ib. á 2. hæð. Nýtf gler. ný teþþi Verð 1250 þús ÓÐINSGATA 50 fm snotur ibuö i tvibýli, ósamþykkt. Sér inng. Sér hiti. Verö 850 þús I byggingu NÖNNUGATA 97 fm glæsileg 3/a herb. íbúð i nýju húsi. Afh. tilb. undir tréverk og máln- ingu i agust. Verð 2.2 millj NÖNNUGATA 105 fm glæsileg ibúð á 2 hæð i nýju húsi. Afh. tilb. undir tréverk og maln- ingu i ágúst Verð 2.4 millj. SÉREIGN BaMursgötu 12 — Sími 29077 Vioar Fridriktton töluttjóri Einar 8. Sígurjonsson vWsk.fr. NGHOLT: Fasfetgnasala — Sankaatrarti SÍMI 29455 — 4 LÍNUR Opiö kl. 1—4 Stærri eignir Reynigrund Gott raOhús ur timbri. Stór stofa. Góöar suOursvalir. GÓO eign á góOum staö. Akv. sala. Veró 2,6 millj. Skaftahlíð Góð 125 fm hæð • 30 fm bílskúr. 2 góðar stofur, 2 barnaherb. + gott hjóna- herb Akv. sala. Verö 2.7 millj. Mávahlíö Góð 100 fm sérhæð + bilskur. ibúðin er endurnýjuða aö hluta. Akv. sala Verö 2.2 millj Raufarsel Nýtt raðhús á tveimur hæðum. ca. 212 fm og 60 fm óklárað ris. innbyggöur bilskúr, eldhús og stofur niðri, 3 herb og bað uppi. Möguleg skipti á 4ra herb ibúð. Flúöasel Gott raðhús ca. 240 fm ásamt bilskýli. húsiö er a þrem hæöum. niðri er lítil sér ibúö á 2. hæð. eldhús og stofur og uppi 4 góð herb. Akveðin sala. Nesvegur Seltj.nesi Lítiö gamalt einbýli á tveimur hæöum, illa farið. stendur á lóö þar sem byggja má einbýli. Verö 1200 þús. Nesvegur Sérhaeð á 1 hæð i timburhúsi ca. 100 fm. 3 góð svefnherb . viöarkl. baðherb. Bilskúrsr. Akv. sala. 50% útb. Verð 2 millj. Torfufell EndaraOhús ca. 140 fm á einni hæö. 4 svefnherb . sjónvarpshol og húsbónda- herb. GóO teppi og parket á gólfum. Bílskur Veró 2950 þús. Baldursgata Ca. 95 fm einbýli úr steini á 2 hæðum. Nýlega endurn. Niöri eru tvær stofur og eldh. með þvottah. ínnaf. Uþþi eru tvö herb. og gott flisal bað Litill garður fylg- ir Verð 1900 þús. Nesvegur Sérhæð á 1 hæð i timburhúsi. Ca. 100 fm. 3 góð svefnherb. Viðarklætt baðh- erb BilskOrsréttur Verð 2 millj. útb. 50%. Ásgardur Ca 140 fm raöhús. kjallari og tvær hæöir. Eldhús og stofa á 1 hæð. 3 svefnherb. og bað uþþi. Verö 2,1 — 2,3 millj. Fossvogur Ca. 230 fm vandað raöhús ásamt bilskúr. Byggt á 3 þöllum + stór og góður kjallari Veglegar stofur, fal- legur garöur, kjallararými sem nota má sem tómstundasal. Akv. sala. Verð 4.3—4,5 millj. Unufell Gott ca. 130 tm fullb. endaraöh. ásamt bilsk Þvottah innaf eldh Stórt flísal. baðherb Góð staðsetn Fallegur garð- ur. Akv. sala. Sk/pti á litlu einbýli mögu- leg. Garðabær Gott 200 fm einbýlishus ? bílskur. Góð- ar innréttingar. HOsið nýtist mjög vel Akv. sala Verö 3.8—3.9 millj. Kópavogur Ca 180 fm gott einbýli á 2 hæöum asamt bilskúr meö kjallara. I húsinu eru tvær sjálfstæðar ibúðir með sérinng. Ákv. sala. Verð 3,5—3,6 rníll). eða skipti á minna einbýli eöa raðhúsi i Kópavogi. Seltjarnarnes Ca 200 fm fallegt fullbOiö raðhús ásamt bilskúr. Góðar innr. Glæsilegt Otsýni og lallegur garður Verð 4 millj Möguleiki á að taka minni eign uppi Miðbærinn Hafnarfírði 130 fm einbýlishús. Góðar innréttingar. Eldhúsið nýuppgert. Verð 2 millj. Vesturbær Einbýlishús Or timbrt, kjallan, hæö og ris. Grunnfl. ca 90 fm. Vandaö hús sem stendur á stórri loð Miklir möguleikar. Akv. sala Teikn. á skrifst. Midborgin Ca. 136 tm hæð og ris i steinhúsi. Niðri: 3 stofur og eldhús. Uppi: 2 svetnherb.. sjónvarpsherb og bað Endurnýjuö góð ibúð. Verð 2 250 þús. Alftanes Ca 145 fm gott einbýli á einni hæð ásamt 32 fm bnskúr I svefnálmu: 4 herb og baö. Auk þess forstofuherb og snyrting. Stórt eldhús meö búri og þvottahús innaf. Akv. sala. Verð 3 millj. eða skiþti á einbýli i miöbæ Hafnar- fjarðar. Engjasel Ca. 210 fm endaraðhús á 3 hæðum Neðst er forstofa og 3 herb. A miöhæó eru stofur, eldhús og 1 herb Efst eru 2 herb. og stórt baðherb. Fallegar inn- réttingar. Akv. sala. Fridrik Stefansson viðskiptafræðmgur Ægir Breiðfjorö sölustj Sverrir Hermannsson sölu- maður. hoimas. 14632. * • si: FASTEIGNASALAN SKÓLAVÖROUSTÍG 14 2. hæö Opið frá kl Embýlí — Dynskógar Einbýlishús í Seljahverfi 250 fm að stærö. Húsið stendur í halla og er á tveimur hæðurn. Á 1. hæð eru 4 herb. og snyrting ásamt rúmg. bílskúr. Á 2. hæð eru 4 svefnherb., stór stofa með arni, stórt og velbúiö eldhús. Allar innr. sérsmiöaöar. Lóö frágengin, sérteiknuö. Akv. sala. Verö 5,9 millj. Laugarnesvegur Einbýlishús, kjallari, hæö og ris 3x50 fm auk 35 fm bílskúrs. Æskiieg skipti á 3ja—4ra herb. íbúð miðsvæðis í bænum. Verð ca. 2,4 millj. Vesturbær Sænskt timburhús, hæð og ris ca. 100 fm á grónum stað við Nesveg. Bílskúrsréttur. Verð 2 millj. Akranes — Vantar Leitum aö góðu einbýlis- eöa raöhusi fyrir fjársterkan kaup- anda meö góöar greiðslur. Mosfellssveit I byggingu á besta stað í Mos- fellssveit. Uppsteyptur kjallari ásamt plötu fyrir einbýlishús. Til afh. strax. Skipti á sérhæö eða einbýli. Leitum aö sérhæö fyrir fjársterka kaup- endur við Safamýri, Fossvog, Háaleiti, Hlíðar eöa Heima. Vantar 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir á Reykjavíkursvæöinu. Fjár- sterkir kaupendur. Kársnesbraut Kóp. Gullfalleg 150 fm sérhæö meö bílskúr. Glæsilegt útsýni. Æski- leg skipti á einbýlishúsi á Reykjavíkursvæðinu. Verð 2,9 millj. Álfaskeiö — Hf. Mjðg góð 3ja herb. íbúð 96 fm ásamt bílskúrsplötu. Verð 1750 þús. Álftahólar Mjög góö 4ra herb. íbúð 117 fm á 3. hæð, efstu. Tvennar svalir. Stór og góöur bílskúr meö hita- veitu. Laus strax. Akv. sala. Verð 2 millj. Krummahólar 3ja herb. 80 fm ibuð á 2. hæö. Akv. sala. Spóahólar 3ja herb. ibúð á 3. hæð. Góöar nýlegar innr. Verö 1650 þús. Dalsel 3ja herb. íbuð 85 fm á 4. hæö. Allar innr. vandaðar. Ákv. sala. Laus strax. Verö ca. 1800 þús. Njálsgata 3ja herb. íbúö 90 fm á 4. hæð. Ákv. sala. Mjög lítið áhv. Keiluland F. 2ja herb. íbúð á jarðhæð 60 fm með sérgarði Mjög snyrtileg eign. Verð 1450—1500 þús. Hjallavegur 2ja herb. kjallaraíbúö 50 fm i tvibýlishúsi. 27080 15118 Helgi R. Magnusson [^11540 Opiö kl. 1—3 Einb.hús í Garðabæ Til sölu er glæsilegt tvilyft einbýlishús viö Hrísholt. Stærð 340 fm auk bilskúrs. Glæsilegt útsýni. Ekki alveg fullgert. Til greina kemur að taka minni eign uppi kaupveröiö. Nénari uppl. á skrifst. Einbýlishús viö Akrasel Til sölu 180 fm fallegt einbýlishús asamt 26 fm bilskúr. Frágenginn garður. Verð 4,8—5 miilj. Einbýlishús viö Faxatún 140 tm einlytt einbýlishús ásamt 50 fm bilskúr Gróinn garöur. Verð 2,6 millj. Hæð og ris nærri Skólavörðuholti Vorum að tá til sölu 100 fm efri hæö sem skiptist i 3 saml. stofur, 2 svefn- herb., eldhús og baöherb. ásamt herb. og geymslum i risi. Uppl. á skrifst. Við Álagranda 4ra herb. 110 fm vönduö ibúð á 3. hæð. Æskil. aö taka 2ja—3ja herb. ibúö i vesturbæ upp i hluta kaupverös. Nærri miöborginni 100 fm skrifstofuhæö með góóri aö- stöðu niöri. Tilvaliö fyrir heildsölu. Uþþl. á skrifst. Viö Furugrund 4ra herb. 100 fm falleg ibúö á 1. hæð ásamt ibúöarherb. i kj. og aög. aó snyrt- ingu. Laus fljótlega. Verð 2,1 millj. Viö Þverbrekku Kóp. 4ra—5 herb. 120 tm mjög vonduö ibúö á 8. hæö (efstu). Glæsilegt utsyni. Nán- ari uppl. á skrifst. Víö Engjasel 4ra herb. 112 fm mjög falleg ibuö á 2. hæö Bílastasdi í bílhýsi. Mikil sameign Serstaklega falleg loö Verð 2,1—2,2 miHj. Við Stelkshóla 4ra herb 110 fm falleg íbúð á 3 hæð Suðursvalir Parket. 14 fm bilskúr. Vsrð 2,1 millj. Viö Suðurgötu Hf. 3ja—4ra herb 95 fm íbúö á efri hæð í tvíbýlishúsi. Bílskúr. Verð 1750 þús. Við Krummahóla 3ja herb. 92 fm ibúð á jarðhæö. Gengiö Or stofu Ot á sér lóð. Bílskýli. Verð 1700 þút. Við Arahóla 2ja herb. 65 fm ibúð á 4. hæð. Fagurt Otsýni Verð 1450 þús. Við Boðagranda 2ja herb. 65 fm góð ibúð á 4 hæð. Verð 1450—1500 þús. Viö Eyjabakka 2ja herb. 65 fm mjög góð ibúð á 2. hæð. Verð 1450 þús. Við Krummahóla 2ja herb. 55 fm vönduö ibúö á 2. hæö. Bilastæöi i bilhýsi. Verð 1250—1300 þús. Við Hamrahlíð 2ja herb. 55 fm ibúð á 3. hæö (efstu). Stórar suðursvalir. Verð 1250 þús. Nærri miöborginni 2ja herb. 70 fm snyrtileg kjallaraibúö. Laus 1. júni. Verð 1200 þús. Við Seljaland Góö einstakl ibúð á jaröhæö. Verð 800—850 þús. Byggingarréttur aö ca. 300 fm verslunar- og ibúðar- húsnæöi nærri mióborginni. BOið að grafa fyrir sökklum. Öll gjöld greidd Teikn. fylgja. Uppl. á skrifst. Land í Mosfellssveit 3.100 fm eignarland úr landi Ulfarsfells. Verð 50 þús. Vantar 50 fm verslunarhúsnæði óskast við Laugaveg eöa Bankastræti. Til leigu óskast 2ja herb. ibúð. Uppl. á skrifst. f^, FASTEIGNA ÍLf\ MARKAÐURINN \t-----• Óðinsgötu4, símar 11540 — 21700. Jón Guomundsson, sotustj., L*6 E. Löve lögfr , Ragnar Tómasson hdl. 20424 14120 HATUNI2J1Í j Opiö frá kl. 1—3 3 3. Stærri eignir Byggðarholt. Fallegt einbýl- ishús á einni hæo, ca. 125 fm. 50 fm bílskúr. Verö 3,5 millj. Selbrekka. Vandaö einbýl- ishús á einni hæö, ca. 150 fm. Sérlega fallegur garöur. 40 fm bílskúr. Sogavegur. Snoturt einbýl- ishús tvær hæöir + kj. 50 fm bílskúr. Ný eldhúsinnr. Verð 3,5 millj. Skerseyrarvegur. Snoturt einbýlishús ca. 115 fm. Nyjar innr. í eldhúsi og baoi. Verö 2,6 millj. Hjallaland. Falleg 200 fm endaraöhús meo bílskúr. Verö 4 millj. Seljabraut. Fullbúiö vandaö raöhús á þremur hæöum, ca. 210 fm. Verð 3250 þús. Torfufell. Fallegt 130 fm raöhús meo bílskúr. Vandaðar innr. úr hnotu og palesander. Hlíðarvegur. góö 130 fm neðri sérhæð með 40 fm bíl- skúr. Mikið endurnýjuð. Verð 2,7 millj. Hagaland Mosf. óvenju falleg 150 fm efri sérhæö með 40 fm bílskúr. Lúxusinnr. Fal- legt útsýni. Verö 3 millj. 4ra—5 herb. Engihjalli. Falleg 5 herb. íbúö á 1. hæð ca. 120 fm í tví- lyftri blokk. Ákv. sala. Verö 2,1 millj. Penthouse. Glæsileg 163 fm íbúð á tveimur hæöum við Krummahóla. Bílskýli. Frábært útsýni. Verð 2,7 millj. Fiskakvísl. 150 fm hæö og ris í tvílyftri blokk með inn- byggðum bilskúr. Selst rúml. fokhelt. Verð 2050 þús. Dvergabakki. góö íbúö á 2. hæð ca. 110 fm. Suðursvalir. Aukaherb. í kj. Verö 1950 þús. Dalsel. Falleg 4ra—5 herb. íbúð, ca. 117 fm á 2. hæð. Svefnherb. og baö á sérgangi. Sjónvarpshol. Verð 1900—1950 þús. Vesturberg. Faiieg 110 fm íbúö á 4. hæö. Þvottahús innaf eldhúsi. Góð staösetning. — Frábært útsýni. Verð 1900 þús. Engjasel. Falleg ca. 110 fm íbúð á 1. hæð. Þvottahús innaf eldhúsi. Bílskyli. Verö 2 millj. FlÚöasel. Serlega falleg 110 fm íbúð á 2. hæð. Stórar suður- svalir. Allt frágengið. Verö 1900 þús. 3ja herb. Rauðalækur. 3ja herb. íbúö í kjallara með sér inng. og sér hita. Falleg og velskipulögð íbúö. Verð 1600 þús. Furugrund. Fallegar 3ja herb. íbúöir á 2. og 3. hæö. Suðursvalir. Þvottahús á hæð- inni. Verö 1650—1700 þús. Hamraborg. Falleg 3ja herb. íbúö á 5. hæð. Þvottahús á hæðinni. Suðursvalir. Bílskýli. Verö 1650—1700 þús. Hofteigur. Falleg 3ja herb. íbúð í kjallara með sérinng. — sérhita. Ný teppi. Nýtt þak á húsi. Verð 1500 þús. 2ja herb. Dalsel. Falleg íbúð á 3. hæö ca. 75 fm. Bílskýli. Laus nú þeg- ar. Verð 1550—1600 þús. Krummahólar. Faiieg 65 fm íbúð á 3. hæð í lyftublokk. Verð 1250—1300 þús. Hmmasímar Árrw SigurpéhMon, s. S2SM Mrir Agnarsaon, s. 77884 SigurAur SigtuMon, s. 30008. Bjorn Balduraaon logft.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.