Morgunblaðið - 20.05.1984, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 20.05.1984, Blaðsíða 20
MORGUNBLADID, SUNNUDAGUR 20. MAÍ 1984 Hverfisgötu 76, sími 22241 — 21015. Opíö milli kl. 1—3 í dag Óöinsgata 2ja herb. t'búö ca. 70 fm og kjallari. Steinhús. Klapparstígur 2ja herb. ibúö í þríbýlishúsi. Ca. 60 fm. Engihjalli 3ja herb. íbúð. Suöursvalir. Ca. 85 fm. Furugrund 3ja herb. íbúö. Suöursvalir. Ca 80 fm. Laugarnesvegur 3ja herb. i'búö í tvíbýlishúsi. Ca. 65 fm. Lindargata Haed, ris og kjallari, ca. 185 fm. Sérinng. upp í ris. Laus, sam- komulag. Skaftahlíð 5 herb. íbúð og bílskúr. Ca. 125 fm. Langholtsvegur Einbýlishús á tveim hæðum. Sérlega fallegur garöur. Ca. 170 fm. Haf narf jörour — Við Nönnustíg Kjallari, hæö og ris. Allt ný- standsett. Ca. 170 fm. 6000 fm sumarbústað- arland — Breiðagerði Eignarland Á landinu er sumarbústaöur ca 35 fm. 1000 fm land — Hvassa- hraun — Vatnsleysu- strönd Á landinu eru 100 fm einbýlis- hús og 2 fjárhús. Þorlákshöfn — einbýlishús Ca. 130 fm + bílskúr. Sérlega fallegur garöur. Seljendur Hötum fjársterkan kaupanda sem vantar raöhús eöa einbýli með tveim íbúöum. Selfoss Raðhús fokhelt ca. 117 fm. Bílskúrsréttur. Norðurbær — Hafn. Vantar 110 fm hæð móti suöri á 2. hæö í Norðurbæ, Hafnarf., i skiptum fyrir sérlega fallega 145 fm hæð i Norðurbæ. Látið skrá eignina hjá okkur — við erum með kaupendur. Skoðum og verðmetum samdægurs. Opið milli kl. 1—3 í dag. 'esið reglulega af ölmm fjöldanum! Opiö kl. 1—3 Við Klapparberg Nýtt einbýlishús hæö og ris rúml. tilb. undir tréverk meö fullfrágengnum bílskúr og frá- genginni lóö. Bein saia. Við Torfufell Raöhús á einni hæö meö bíl- skúr. Allar innr. nýjar Frágeng- in lóö. Óinnr. kjallari undir öllu húsinu. Bein sala. Við Byggðarholt Mosf. Raöhús á tveim hæöum sam- tals 130 fm. Verð 2 millj. Seljahverfi Glæsileg 4ra herb. endaíbúö á 1. hæö í blokk. 6 ibúöir í stiga- gangi. Þvottahús innaf eldhúsi. Suöursvalir. Fullfrág. bílskýli meö þvottaaöstööu. Laus e. samkomul. Bein sala Við Sólvallagötu Ca. 95 fm íbúð á 2. hæö í fjór- býli. Tvennar svalir. Ibúöin þarfnast standsetningar. Laus strax. Við Hverfisgötu Ca 70 fm 4ra herb. risíbúö í þríbýli. Nýtt gler. Nýtt þak. Sér- inng. Sérhiti. ibúö í góöu standi. Verð 1300 þús. Bein sala. Við Hraunbæ Ca. 80 fm 3ja herb. íbúö. Verð 1700 þús. Bein sala. Ca. 65 fm 2ja herb. íbúö með aukaherb. í kjallara + snyrtingu. Verö 1450 þús. Möguleiki á aö taka minni eign uppí. Viö Frakkastíg Lítil einstakl.ibúö á jaröhæö. Laus strax. Verð 650 þús. Við Grundarstíg Lítil einstakl.íbúð á 1. hæð. Verð 550 þús. Kvöld- og helgarsími 77182. Á Hörður Bjamason, Helgi Scheving, Brynjólfur Biarkan. tan SKIPHOLT19 16688 Opið frá kl. 1-3 Lögbýli í Mosf. Mikil hús og 4 ha. lands. BýÖur upp ó geysilega möguleika. Kvistaland — einbýli 226 fm glæsilegt einbýli 30 fm bilskúr Ákv. sala Hafnarfjöröur — raðhús Ca. 220 fm glæsilegt raöhús á 2 hæö- um. Nánast futlbúiö. Innb. bílskúr. Mjög fallegar innréttingar. VerÖ 4,4 millj. Réttarsel — parhús Ca. 200 fm ruml. fokhelt. Innb. bilskur. Akv. sala Breiðholt — raðhús Ca. 160 tm á 2 hæöum Selst fokheJt Verö 2.2 millj. Torfufell — raðhús Ca. 140 fm á einni haeö. 30 fm bílskúr. Seljahverfi — raðhús Gotl ca. 210 fm raðhús. Verö 2,8 mill). Æskileg skipti á minni eign. Selás — einbýli Með tveimur ibuðum tilb. undir tréverk Mjög falleg teikning Verö 3.6 millj. Gamli baerinn _ einbyli Ca. 115 fm gamalt einbýli úr timbri. Verð 1900 þús. Granaskjól - sérhæð 5 herb. hæð með 30 fm bílsk. Ekk- ert áhvilandi. Laus strax. Verð 2,6—2.7 millj. Hvassaleiti m. bílskúr Falleg ca 110 fm ibúð á 3ju hæð Nytt gler Akv. sala. Verö 2250 þús Hlíðar — 4ra—5 herb. Ca. 115 fm í rtsi, nýl. innr. Verö 1700—1800 þus Ártúnsholt Hæð og ns. ca. 220 fm. 30 fm bilskúr. Verð 2 millj. Vesturberg — Skipti Mjög falleg 120 fm ib. í skiþtum fyrir raðh. I sama hverfi. Mjög góðar greiösl- ur í boði. Vesturbær — 4ra herb. Mjög góð ibúö Verð 1750 þús. Laugavegur — 4ra herb. 100 fm ib. á 3. hæö. Verö ca. 1500 þús. Spóahólar — 3ja herb. 67 fm miög falleg ibúð snýr öll i suöur. Sér garður. Verö 1650 þús. Ákv. sala. Háaleiti — 2ja herb. Góð 2ja herb. kjallaraibúð ca. 65 fm íb. Verð 1300 þús. Egilsgata — 2ja herb. 55 1m mjóg góö ibuð Góö aöstaöa fyrir börn. Verð 1170 þús. Laugarás — 2ja herb. 55 fm góö ib. á )aröh. Verð 1.3 mill). Laugavegur — 2ja herb. Mjog falieg 70 fm ibúö. Verö 1200 þús. Fjáráhugamenn 100 fm einbýlishús og tvö f|arhus fyrir 120 kindur Veröhugmynd ca 1.5 millj Bújörö á Snæfellsnesi Mjög góð ca 500 ha jörð sem liggur að SJO Lóðir A Arnarnesi og Álftanesi. EIGrld UIT1BOCXD LAUGAVEOI 17 2 H«0 16688 — 13837 Haukur Bimrnmton, hdl Jmkob R. Guomundmmon Vífilsgata — 5 herb. TH sölu góð 5 herb. íbúö sem er hæð og rís í þríbýli. Á hæóinni eru 2 saml. stofur og herb. Nýtt eldhús og bað. Uppi eru tvö herb. og hol. Austursvalir. Verð 1850 þús. Upplýsingar gefur: Huginn, fasteignamiðlun, Templarasundi 3, sími 25722. Norðurmyri Tvær íbúðir í sama húsi við Bollagötu. 125 fm neöri sérhæð ásamt 30 fm bílskúr og 75 fm íbúö í kjallara. Sér inngangur í báðar eignirnar. Skipti möguleg á góöu einbýli eða raðhúsi innan Elliðaáa. Verð 4,7 millj Austurstræti fasteignasala. sími 26555. 85009 - 85988 Aöeins svaraö í síma í dag frá kl. 1—6 Sérhæöir Drápuhlíö. Efri hæö í góöu astandi. Akveöin sala. Skipti á minni eign möguleg. Verð 2,5—2,7 millj. VeStUrbær. 160 fm hæð á efstu haðð í þribýlishúsi. Bilskursréttur Hæðargarður. 120 fm etn sér- hæð, 4 svefnherb., gott fyrirkomulag. Laus strax. Verð 2—2,1 millj. Kambasel. Neðn hæð ca. 114 fm. Ný eign. Verð 2,2 millj. Barmahlíö. bm serh. i nnWt Mjög gott ást. Bilsk.r. Verð 2.6 millj. Mosfellssveit 150 im ny og glæsileg hæö. Bilskúr. Verö 3 millj. ÖldUtÚn Hf. Efri sérhæö ca 150 fm í þríbýlishúsi. Sér þvottahús. Verð 3 mill). Hllðar 120 fm góð rishæö. mikið endurnýiuö. Suöur svalir. Verð 2.1 mlllj. Raöhús MOSfellSSVeÍt. Raöhús með tveimur ibúöum. Vönduö eign. Goð staðsetning. Verð 3,5—3,7 millj. VíkUrbakkÍ. Endaraöhús ca. 200 fm. Innb. bilskúr. Verð 4 millj. YrSUfell. Snyrtllegt raöhús á einni hseö, 135 fm. 4 svefnherb.. tullfrágenginn bilskúr. Möguleg skiþti á minni eign í Breiðholti. Laugalækur. Endurn. raðh. 2 hæöir og kj. Góö staðsetn. Verö 3.7 millj Fagrabrekka. vandað enda- raðhús með innbyggðum bilskúr. Út- sýni. MoSfellSSVeÍt. Mjög vandaö hús á tveimur hæöum auk kjallara. Inn- byggöur bilskur. Möguleiki é tveimur ibúöum. Toppfrágangur. SeljahVerfí. Endaraöh. m. tveimur íb. Gott ástand. KaldaSOl. Endaraöh. á bygg- ingarstigl. Stór bílsk. Eignaskipti. Teígar. Vandaö hús á 3 hæðum. Mögul. á séríb. i kj. Verö 3,7 mlllj. Neðra Breiðholt. vandað raðh. ca. 191 fm. Sami eigandi. Innb. bilsk. Ákv. sala. Garöabær Vandað raðhús ca. 140 fm. A neðri hæö er rúmg. bílskúr. og rúmg. herb. m. snyrt- ingu og sér inngangi sem hægt er að tengja efri hæð m. hringstiga. Gróið umhverfi. Verð 3,7—3,9 millj. DalSel vandaö endaraöhús. Full- trágengiö bilskýli. Góðar innréttingar. FjaröarSel. Vandaö endaraðhús meö tveimur íbúöum. Nær fullbúin eign. Bilskúr. Hugsanleg sala á efrl hæðunum sér. KÓpaVOgUr. Nytt endaraöhus ca 190 tm. Ekki alveg fullbúin eign. Verö 3,2—3,4 millj. Einbýlishús Mosfellssveit. hús a mn hæð, ca. 145 fm. Bilskúr. Verð 3,5 millj. Kópav. — vesturbær Einbýlishús. ha3ð og ris. ca. 150 fm. Nýtt gler. Bilskúrsréttur Verð 2.8—3 mill). Kjalarnes. Einbýiishus a 1. hæð i snyrtilegu ástandi. Stór lóð fylglr. Laust strax. Verð aðeins 2 millj. ____________________ Sunnanvert Alftanes. Einb.hús á sjávarlóð. Mikið útsýni. Stærð ca. 135 fm, eignin er ekki alveg fullb. Verö 2.8 millj. FOSSVOgUr. Vandað hús á einnl hæð. K). undir öllu húsinu m. sérinng. Góð staösetn. Sömu eigendur Flatír. Hús á einni hæð. ca. 200 fm. Bilsk.réttur. Verö 3.8—4 millj. HÓIahVerfÍ. Einb.hús á 2 hæðum, gr.tl. 150 fm auk bilsk. Utsyni. Eignask Hafnarfjöröur 173 tm mi a einni hæð. Auk þess 52 fm bilskúr. Ný- leg vönduð eign. Skipti á sérhæð eöa ibuö i lyftuhúsi. Seljahverf i mjsmí »2 hæð- um. Lítil íbúö á jarðhæð. Góð staösetn- ing. Skipti á minni eign möguleg. SUndín Huseign é tveimur hæðum. Eignin er nsor algjörlega endurnýjud. Stærö ca. 170 fm. Stór loö. Nýr bilskúr ca. 40 fm. Tll afh. fijotl Garöabær. Sérlega vandað ein- býlishús, ca 160 fm. Tvöfaldur stór bilskur. Aukaherb. á jarðhæö ca. 20 fm. Frábær staösetning. Fallegur garður. Akv. sala. Arnartangi. 140 tm m*j á eínm hæö. 40 fm bilskur Verö 3.5 niillj. SeljahVerfí Vönduð elgn ca. 150 fm. Tvöfaldur stór bilskur Ca 50 fm rými á jaröhæð, m. sór inngangi. Við Álftanesveginn. sér- lega vönduö húseign á mjög stórri loö. Eignin er i göðu viðhaldi. Tvöfaldur bilskúr. Ljósmyndir á skrilstofunni Ymislegt Vantar SJOPPU. Höfum trausta kauoendur aö sælgætisverslunum af ymsum stærðum. Vantar hús í Mosfellssv. Höfum kaupanda aö góöu einbýlishús í Mosfellssveit á einni hæð. Hugsanleg skipti á dýrari eign i Reykjavik. Byrjunarframkvæmdir. að parhúsum i Mosfellssveit. Góöar teikningar. Hagstætt verð. SelfOSS Hús á einni hæö. Vel stað- sett á stðrri loð. Verð 2,8 mill). Fyrirtæki Fyrirtæki Köku- og brauðgerð með góða og þekkta vöru. Gott leigu- húsn. fylgir. Góöar vélar. Veröhugm. 2,8—3 millj. Innflutníngsfyrirtæki — SmðSala F ynrtækiö rekur smasölu- verslun með fatnað og flytur sjáltt inn og hefur góö umboð. Gööur leigusamn- ingur. Afh. e samkomulagi. SkÓbÚð Þekkt skóverslun viö Laugaveginn. Verö 500 þús. Hannyröaverslun Fynnæki með hannyröavörur til sölu. Hagstæð k(ör. Jaröír BÚjÖrð Jörö í Hunavatnssyslu. Tún ca. 20 ha. Miklir ræktunarmöguleikar Veiöiréttur. Nýtt íbúðarhús i smiöum Önnur mannvirki i þokkalegu ástandi. Hlunnindajðrð í Mýra- SýslU Jöröin liggur aö s)ó og hentar sérstaklega vel fyrir fiskeldi. Jarðhiti Mikil ræktunarskilyröi. Veiöiréttur. Agætar byggingar. Smábýlalönd is i,.. iand i nágrenni Reykjavikur. Landið er sklpu- lagt. Byggingarréttur Hagstætt verð. Iðnaöar- og versl. húsnæöi Laugavegur una hos vio Lauga- veginn á iaröhæö er nú verslun en ibúö- ir á tveimur efri hæðunum. Verðhugm. ca 3,6 millj. LÍndargata Iðnaöar- og skrlf- stofuhúsnæði i góðu steinhúsl. Afh. e. samkomulagi. Mögulegt að selja hverja hæö fyrir sig. SkÚtahraun Nýtt lönaðarhús- næði ca. 250 fm. Mikil lofthæð. Afh. strax. SmÍÖShÖföÍ 250 fm neðri hæö i fullbúnu húsnæði tll afh. strax. KlapparStígUr Verslunarhús- naaði og skritstofuhúsnasði til söTu. Hugsanlegur stækkunarmöguleiki. Verslunarrýmið afhendlst strax. m Kjöreigny, ¦»*¦ Armula 21. Dan V.S. WHum lögfr Ólafur GufimundHon •otumaour L YKILLINN AO VANQADRI LITPRENTUN MYNDAMÓT HF.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.