Morgunblaðið - 29.08.1992, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 29.08.1992, Blaðsíða 16
16 MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 29. ÁGÚST 1992 i Læknar lykilmenn í sparn- aði í sjúkrahúsarekstri - segir Rein Roseniit, forstjóri Sahlgrenska sjúkrahússins k* SPARNAÐUR í kjölfar breyttra stjórnunarhátta á Sahlgrenska sjúkrahúsinu í Gautaborg hefur vakið töluverða athygli. Arið 1989 fór sjúkrahúsið 21 milljón sænskra króna fram úr kostnaðar- áætlun en árið eftir tókst með breyttum stjórnunarháttum að skila 60 milljónum sænskra króna í rekstrarafgang. Forstjóri sjúkrahússins og tveir yfirlæknar deilda þar voru nýverið á ferð hérlendis á vegum Læknafélags íslands og Læknafélags Reykja- víkur og héldu þá meðal annars starfsdag með rúmlega 30 lækn- um í stjórnunarstörfum. Læknafélags Reykjavíkur, segir að undirtektir læknanna sem sátu starfsdaginn með sænsku gestun- um hafí yfirleitt verið góðar og að hér séu mjög athyglisverðar hugmyndir um sparnað í heil- brigðisþjónustu á ferð. „Morgunblaðið/Július Fulltrúar Fóstrufélags íslands kynna nýja samninginn. Frá hægri: Selma Dóra Þorsteinsdóttir formaður, Arna Jónsdóttir varaformað- ur, Sigfús Aðalsteinsson, Kristín Dýrfjörð og Regina Viggósdóttir. Rein Roseniit, forstjóri Sahl- grenska sjúkrahússins, segir að fyrir þremur árum hafi verið ákveðið að breyta stjórnunarhátt- um á sjúkrahúsinu með það fyrir augum að lækka kostnað við rekstur þess án þess að draga úr þjónustunni. Árangurinn hefur ekki látið á sér standa því að eft- ir margra ára hallarekstur skilaði sjúkrahúsið 60 milljónum sænskra króna í rekstrarafgang árið 1990. Sahlgrenska sjúkrahúsið hefur yfir að ráða 1.250 sjúkrarúmum og þar starfa 7.400 manns, þar af eru 720 læknar og 45 prófess- orar. Sjúkrahúsið er sérhæft í bráðaþjónustu auk þess sem þar fer fram alhliða læknisþjónusta, rannsóknir, þróunarstarf og kennsla. Hið nýja stjórnunarfyrir- komulag á sjúkrahúsinu felur í sér að dregið hefur verið úr miðstýr- ingu og ákvarðanir í rekstri hafa verið færðar í hendur þeirra sem bera faglega ábyrgð á starfsem- inni. „Læknarnir eru lykilmenn í þessu breytta fyrirkomulagi," seg- ir Rein Roseniit og leggur áherslu á mikilvægi þess að stjórnun á rekstrinum og innri starfsemi séu á sömu hendi. „Viðhorfsbreytingar eru þungamiðjan í breyttri stjórnun á Sahlgrenska," segir Göran Holm, yfirlæknir hjarta- og lungnadeild- ar sjúkrahússins. „Það eru í ktíng- um 1.000 manns tengdir ákvörð- unum í rekstrinum og samvinna þeirra er undirstaða árangurs í sparnaði. Það er enginn vandi að spara með því að draga úr þjón- ustu og loka deildum en við höfum farið þveröfugt að. Þjónustan hef- ur verið aukin og þarfir sjúkling- anna eru í brennidepli í öllu starfí Sahlgrenska sjúkrahússins." „Það er ekki vænlegt að vera með tvíhöfða stjórnun þar sem annar aðilinn fer með fjármálin og hirin ber faglega ábyrgð á starfinu," segir Tore Scherstén, yfirlæknir skurðdeildar sjúkra- hússins. „Slíkt leiðir auðveldlega til togstreitu og misskilnings." Rein Roseniit sjúkrahúsfor- stjóri segir að stjórnunarhættir á Sahlgrenska byggist í raun ekki á ákveðnu líkani sem hægt sé að yfirfæra á önnur sjúkrahús heldur sé feriið sem breytt viðhorf til ákvarðanatöku hafi leitt af sér þess virði að sjúkrahússtjórnir hér á landi gefí þeim gaum. „Undir- staða árangurs í sparnaði er í mínum augum að fá starfsfólkið til að ganga sama veginn," segir Roseniit. Högni Óskarsson, formaður Fóstrufélagið og Reykjavíkurborg Samið um ábataskiptakerfi SKRIFAÐ hefur verið undir samninga um nýtt ábataskiptakerfi, sem svo er nefnt, milli Fóstrufélagsins og rekstraraðila leikskóla Keykjavík- urborgar. Samningurinn felur í sér að frá og með 1. september verður leikskólaplássum fjölgað um 150 án þess að til komi fjölgun starfs- manna. Fóstrufélagið segir hagræðingu í starfi Ieikskóla vera ástæðu þess að ekki þurfi fleiri fóstrur. Nýlega fóru einnig fram atkvæða- greiðslur um nýjan kjarasamning fóstra og Launanefndar sveitarfé- laga. Samningurinn var samþykktur í öllum sveitarfélagum nema í Hafnarfirði. „Við erum mjög ánægðar með það samstarf sem við höfum átt með rekstraraðilum leikskólanna. Reykja- víkurborg hefur staðið sig vel í að byggja upp leikskóla og færa allar vinnuaðstæður til betri vegar," sagði Selma Dóra Þorsteinsdóttir formaður Fóstrufélag íslands í samtali við Morgunblaðið. Það kom fram í máli Selmu að sá ábati sem felst í samn- ingnum er geysilega mikill að mati fóstra. Ávinningur Reykjavíkurborg- ar er sá að ekki þarf að ráðast í byggingu fleiri leikskóla eða ráða fleiri fóstrur þó Ieikskólaplássum sé fjölgað. Hlutur fóstra er aftur á móti sá að kjör þeirra verða bætt en að sögn Selmu er ekki ljóst hversu mikil kjarabót fæst með samningi. Almennur ávinningur er jafnframt sá að fleiri börnum gefst kostur á að njóta leikskóladvalar. Þessi samningur kemur í rökréttu Safn ljóða eftir Stefán Hörð Grímsson komið út í Þýskalandi URVAL af ljóðum eftir Stefán Hörð Grímsson skáld kom ný- lega út hjá Kleinheinrich-for- laginu í Þýskalandi. Titill bók- arinnar er Geahnter Fliigel- schlag eða Grunað vængjatak en hann er fenginn úr fyrstu Ijóðlínu ljóðsins Nóvember- morguns sem birtist í næstsíð- ustu Ijóðabók Stefáns, Tengsl- um, en auk hennar hafa verið valin h'óð úr bókunum Svart- álfadansi, Hliðunum á sléttunni, Farvegumog Yfir heiðan morg- un. í eftirmála, sem Wolfgang Sehiffer skrifar, en hann hefur þýtt ljóðin í samvinnu við Franz Gíslason, er reyndar eitt ljóð úr fyrstu ljóðabók Stefáns, Glugginn snýr í norður, kemur þar fram að hin 'fyrrum hefðbundnu form- einkenni íslenskra ljóða, rím og stuðlar, geri ljóðin í þeirri bók tor- þýdd. Að öðru leyti rekur Wolf- Stefán Hörður Grímsson gang í eftirmála sínum skáldferil Stefáns í knöppu en skýru máli. Grunað vængjatak hefur að geyma 55 ljóð og er bókin tví- tyngd, það er öll ljóðin eru birt á íslensku og í þýskri þýðingu. Hún er fjórða bókin í ritröðinni Islán- dische Literatur der Moderne, það er íslenskar nútímabókmenntir, en áður hafa komið út Tíminn og vatnið eftir Stein Steinar, Hjartað býr enn íhelli sínum eftir Guðberg Bergssón og Grámosinn glóir eftir Thor Vilhjálmsson. Umsjónarmað- ur þessarar ritraðar er Gert Keutz- er prófessor og hafa bækurnar vakið athygli á þýskum bókamark- aði fyrir vandaðan og smekklegan frágang. Grunað vængjatak er þriðja bókin sem Wolfgang Schiffer á frumkvæði að til að byggja „bók- menntalegar brýr" milli Islands og Þýskalands. Hinar voru ís- landshefti tímaritsins „die horen" (sögur og ljóð eftir rúmlega sextíu íslensk skáld og rithöfunda) sem út kom {Þýskalandi 1986 og ljóða- safnið Og trén brunnu (ljóð eftir tuttugu þýsk samtíðarskáld) sem Mál og menning gaf út árið 1989. Nóvembermorgunn Morgunn þögull sem grunað vængjatak yfír gruni um sokkið land unz utan úr logndrífunni maður nokkur ekur bíl á negldum hjólbörðum og með fullkomnum ljósabúnaði inn í eitt svartholið enn — sem tilheyrir alheimi samkvæmt lauslegri staðarákvörðun Á minningarhof ófleyga fuglsins hefur fallið austurlenzk sorg Novembermorgen Morgen schweigsam wie geahnter Flugelschlag iiber der Ahnung von gesunkenem Land bis aus dem stillen Schneetreiben irgendwer ein Auto fáhrt auf genagelten Reifen und mit voll gerustetem Licht hinein in noch ein schwarzes Loch — das einer ungefáhren Ortsbestimmung gemáB zum Weltall gehört Auf den Tempel zum Gedenken des flugunfáhigen Vogels ist morgenlándische Trauer gefallen il*iÞ-HrfJCM-l-cíöi;W*-l . iL ^JtílAUiGOfcjMU framhaldi af umfangsmikilli endur- skoðun á leikskólakerfinu, sem stað- ið hefur yfír í 5-7 ár. Þar hafa fóstr- ur í samvinnu við rekstraraðila unnið að tillögum um kerfisbreytingar. Þær munu að sögn Selmu fela í sér betri nýtingu á húsnæði, breytt vinnu- brögð og aukna þjónustu við útivinn- andi foreldra. Selma telur að betri menntun fóstra hafi mikið að segja þegar nú verður hægt að taka við fleiri börnum án þess að það komi niður á umönnun. Það voru fyrst og fremst ný leik- skólalög nr. 49 frá síðasta ári, sem að mati fóstrufélagsins, gerðu samn- ingsaðilum kleift að betrumbæta kerfið í heild. Samkvæmt þeim lögum er leikskólastigið lögfest sem fyrsta skólastig menntakerfisins. Mun ís- land vera fyrsta landið sem lögfestir slíkt ákvæði og það að mati fóstra er ákaflega mikilvægt brautryðj- endastarf. Aðspurð um viðbrögð Sóknar- kvenna, sem í fjölmiðlum hafa talið ósanngjarnt að þær njóti ekki ábat- ans á sama hátt og fóstrur, vill Selma taka það skýrt fram að það hljóti að vera í verkahring faghópsins að vera leiðandi í umbótum sem gerðar eru á leikskóla- og launakerfum. Það er einnig mat Selmu að kjarabót se'm fóstrur hafi nú áunnið sér muni koma sér vel næst þegar Sókn semur við viðsemjendur sína. Hún bætir því við að eina leiðin til að Sóknarkonur hækki í launum sé sú að fóstrur fái kjarabót. Um svipað leyti og þessi samning- ur var gerður stóðu yfir samningar milli Fóstrufélagsins og Launanefnd- ar sveitarfélaga um kaup og kjör. Samningar tókust þar og nýlega fór fram atkvæðagreiðsla í 33 sveitarfé- lögum meðal starfandi fóstra. Kjara- samningurinn var samþykktur í öll- um sveitarfélögum nema einu en fóstrur í Hafnarfjarðarbæ felldu samninginn með nær öllum greiddum atkvæðum. Reykholtsskóli Byggjum upp nýjan skóla á g önilum grunni - segir Oddur Albertsson skólastjóri ODDUR Albertsson var nýlega skipáður skólastjóri Framhaldsskólans í Reykholti en liaim kemur í stað gamla héraðsskólans. Oddur boðar nýja stefnu í starfi skólans, sem er heimavistarskóli, og verður aukin áhersla lögð á listnám hvers konar. Fyrst um sinn mun skólinn bjóða upp á tveggja ára nám í fjölbrautakerfi en fyrirhugað er að á næstu árum verði hægt að bjóða upp á lengra framhaldsnám. í kjölfar ákvörðunar um að skóía- starfí verði haldið áfram í Reykholti er kominn skriður á uppbyggingu nýs framhaldsskóla á gömlum grunni héraðsskólans. Oddur Albertsson, nýr skólastjóri, er 35 ára kvikmynda- fræðingur. „Við viljum búa til vett- vang fyrir ungt fólk sem vill áfanga- kerfí og vill gjarnan komast burt frá amstri borgarlífsins. Okkar tromp er heillandi heimavist og sveitaróm- antíkin," sagði Oddur í samtali við Morgunblaðið. „Eins og er býður skólinn upp á tveggja ára nám sem byggist á ákveðnum kjarna en í framtíðinnni er fyrirhugað að hanna nýjar brautir í kringum menningu og listir," segir Oddur. „Við munum þá bjóða ýmsar valgreinar og meðal þeirra verður kvikmynda- og leiklistarfræði, fj'öl- miðlafræði, bókmenntir og lista- söga." Hann bætir því við að í vetur verði strax starfræktir klúbbar á sama sviði og að unnin verði ýmiss konar þemuvinna. Á döfmni er einn- ig að eiga samstarf við erlendá skóla og stuðla að némendaskiptum. Oddur leggur á það áherslu að einstakling- urinn fái að njóta sín. Það er já- kvætt að hans mati að nemendur séu ekki undir ægivaldi aga og reglna. Hann segir nemendur og kennara muni starfa saman að því að skapa gott vinnuandrúmsloft. Oddur segir að þegar sé búið að skrá 43 nemendur en þeir koma Morgunblaðið/Árni Sæberg Oddur Albertsson skólasljóri Framhaldsskólans í Reykholti. hvaðanæva að af landinu. „Við erum enn að skrá nemendur en skólasetn- ing verður hinn 13. september." Hann gerir ráð fyrir því að skólinn muni taka við rúmlega 60 nemend- um. Oddur bendir á að skólinn sé kjörinn fyrir þau ungmenni sem enn hafí ekki gert upp hug sinn hvað þau muni leggja fyrir sig í framtíðinni. „Ég tel að þau muni geta fundið sig í þessum skóla," sagði Oddur að lok- um.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.