Morgunblaðið - 29.07.1995, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 29.07.1995, Blaðsíða 16
16 LAUGARDAGUR 29. JÚLÍ 1995 MORGUNBLAÐIÐ NEYTENDUR HVERNIG LIKAR YÐUR ÞJONUSTAN? 1. Hversu margir geta borðað á staðnum í einu? Grillið: Um 90 manns. Café Opera: 64 manns. La Primavera: 48 manns. Óðinsvé: 74 í aðalsal. Perlan: 240-250 manns. Amma Lú: Um 200 manns. 2. Hversu iangur fi'mí fíour frá því matur er pantaður þar tif forréttur er borínn framr Grillið: 5-15 mínútur. CaféOpera: 10-15 mínútur. La Primavera: 10-15 mínútur. Óðinsvé: 15-20 mínútur. Amma Lú: Ekki meira en um 15 mínútur. Perlan: 5-12 mínútur og á eftir forrétti er borið fram ískrap í boði hússins 3, Hversu íangur tímí tíður fiáþví forrétíardMur er tekínn af borðí þar tíí aðabréttur er borínn fram? . Grillið: Um 10 mínútur. Óðinsvé: 5-10 mínútur. Café Opera: 5-10 mínútur. Perlan: Algengt er að um 20 mínútur líði. La Primavera: 5-10 mínútur. Amma Lú: Ekki meira en um 15-20 mínútur. Verði óeðlilega löng bið, lætur veitinga- stjóri gesti vita og býður þeim einhverjar veitingar meðan þeir bíða. . Hvernig bregðist þið við, þegar þyki vínið ekki gott? Grillið: Það er misjafht og er spilað eftir eyranu. I'jónn gæti til dæmis reynt að komast að því hvað sé að víninu, hvort gesturinn telji að það sé skemmt og hvort hann hafí drukkið það áður. Ef hann er mjög óánægður og segist ekki ætla að drekka vínið, er honum boðin önnur tegund og útskýrir vínþjónn þá vínseðil enn frekar fyrir honum. Café Opera: Þá er flaskan tekin til baka án þess að gestur sé Játinn borga fyrir hana. Síðan er honum boðið að velja nytt vín. gestur bragðar vín sem hann hefur pantað og segir að sér La Primavera: I>a3 er vegið og metið hverju sinni, en mögulega getur gestur fengið nýja flösku, ef hann getur ekki hugsað sér að drekka vínið sem hann pantaði. Annars eru mestar líkur á að hann fai óvæntan glaðning i lok máltíðar, t.d. eftirrétt eða kaffidrykk. Perlan: Það er metið hverju sinni, en við getum tekið flöskuna til baka og boðið honum að panta annað vín. Hann borgar þá aðeins fyrir seinni flöskuna. Óðinsvé: Það er métið hverju sinni, en venju- lega faer fólk aðra fiösku og borgar þi bara fyrir hana. Annars flytjum við inn mikið af vínum sjálfir og gefum fóiki kost á að smakka þau öll áður en það pantar. Það minnkar líku r á að fólk panti vfn sem því líkar ekki. Amma Lú: Við tökum flöskuna til baka og yfirmaður kannar hvort vínið er skemmt. Þótt það sé í lagi, er gestum boðið annað vfn. . Hvernig bregðist þið við, þegar gestur bragðar vín sem hann hefur pantað og segir að vínið sé skemmt? Grillið: Flaskan er tekin til baka og kannað hvort vínið er skemmt. Gesti er síðan boðin önnur flaska af sömu tegund eða annarri. La Primavera: Þá er flaskan tekin og honum boðin ný flaska. Café Opera: __ Flaskan er tekin til baka og gestur fer aðra flösku, af sömu tegund eða annarri, eftir því sem hann vill. Perlan: Þá er vínið umsvifalaust tekið af borðinu og honum boðin önnur flaska af sömu tegund eða annarri, eftir því sem hann vill. Óðinsvé: Þá er flaskan tekin til baka og komið með aðra flöskn af sömu tegund eða annarri, eftir þvf sem gestur kýs. Amma Lú: Þá er flaskan tekin til baka og við spyrjum hvort fólk vilji aðra flösku af sömu tegund eða af annarri tegund. 6. Hvernig bregðist þið við ef gestur segir að sér þyki matur, sem hann hefur pantað, ekki góður? Grillið: Þá er rétturinn tekinn til baka og gesti boðið að panta annan rétt. Hann borgar þá bara seinni réttinn, en ef hann sér ftamandi rétt á matseðli, sem hann segist vilja smakka, getur hann fengið lítinn skammt til að bragða á. Café Opera: Þá er honum boðið að panta annan rétt og hann greiðir ekkert fyrir réttinn sem honum h'kaði ekki. La Primavera: Honum er þá boðið að panta annan rétt og hann borgar þá aðeins fyrir hann. Perlan: Maturinn er þá tekinn af borðinu og honum boðinn annar rétttir. Óðinsvé: Við tökum matinn til baka og bjóðum annan rétt. Gestur greiðir þá bara fyrir hann. Amma Lú: Þjónn reynir að komast að þvf hvað veldur óánægju með matinn og hvort hann var pantaður til að prófá hann. Sé það reyndin, er gesti boðið að panta annan rétt, sem hann fær með afslætti. Ef fólk langar að smakka nýjan rétt og lætur þjón vita af því, gefum við oft lítinn skammt til að smakka áður en fólk tekur ákvörðun um hvað það pantar. 7. Hvernig bregðist þið víð ef gestur segir að hráefni í mat, sem hann hefur pantað, sé skemmt? Grillið: Maturinn er tekinn fram og kannað hvort í honum er skemmt hráefni. Við bjóðumst síðan til að bæta honum þetta upp með öðrum rétti eða á annan hátt. Café Opera: Við byrjum á að bjóða gesti að panta annan rétt, en könnum síðan hvort kvörtunin á við rök að styðjast og hvort eitthvað var athugavert við hráefhið. La Primavera: Þá er gestinum boðinn annar réttur. Perlan: Þá er maturinn strax tekinn til baka og honum boðinn annar réttur. Óðinsvé': Maturinn er tekinn til baka og gesti boðinn annar réttur. Amma Lú: Ef það gerðist og teyndist satt, yrði kokkurinn sjálfur látinn borða matinn og gestum boðið að borða á kostnað'hússins, þ.e.a.s. ef þeir hefðu yfir höfuð áhuga á að borða hjá okkur. Þeir fengju sérstakan þjón fyrir sig allt kvöldið og fengju gjafabréf fyrir aðra máltið seinna. 8. Ef þfóai verða á mistök / framreíðslu, sósa, hellist tí! dæmís ofan á fót gests, hvað þá? Grillið: Gesti er bættur skaðinn. Hann er aðstoðaður við að hreinsa það sem hægt er á staðnum og vilji hann fara heim til að skipta um föt, getur hann tekið leigu- bíl á okkar kostnað. Hann getur látið hreinsa fötin á kostnað hússins og auk þess reynum við að bæta honum leið- indin á þann hátt að hann glaður fari. Óðinsvé: Við hreinsum blett, eftir því sem hægt er, á staðnum. Gestur getur síðan komið með reikning fyrir Perlan: Það er metið hverju sinni, en vissulega getur gesturinn látið hreinsa rotin á okkar kostnað. Hann gæti einnig fengið eftirrétt eða kaffidrykk í sárabætur. La Primavera: Þá metur þjónninn hvað gera skal og engar reglur eru til um hvað gert er tindir slíkum kringumstæðum. Ef gestur óskar, eru föt hans hreinsuð á kostnað staðarins. Amma Lií: Þá er reynt að bæta gesti það upp á einhvern hátt. Við miðum við að menn standi ánægðir upp frá borðum. Ef fólk vill, getur það látið hreinsa fötin á okkar kostnað og komið hefur fyrir að við höfum keyrt gest heim til að skipta um föt. Að auki yrði viðkomandi boðið upp á drykk eða annað eftir mat. Café Opera: Við hreinsum blettinn eftir því sem hægt er á staðnum, en bjóðumst einnig til að greiða fyrir hreinsun á fötunum. hreinsun á fötunum, sem við borgum. Hversu mörgum gestum þjónar hver þjónn venjúlega? Grillið: 12-15 manns. Óðinsvé: 18-20 manns. Café Opera: 8-16 manns. Perlan: Hver þjónn, ásamt framreiðslunema, annast um 25 gesti LaPrimavera: 15-30 manns. AmmaLú: 15-20 manns, þegar pantað er af matseðli. Út að borða Gestur á veitingastað hefur alltaf rétt fyrir sér, eða er í það minnsta látinn halda það. Brynja Tomer sló á þráðinn til veitinga- manna á nokkrum veitingahúsum í höfuð- borginni og komst að því að stundum er gengið ansi langt til að tryggja að gestir gangi ánægðir út. HIN einfalda regla um að við- skiptavinurinn hafi alltaf rétt fyrir sér - líka þegar hann hefur rangt fyrir sér - skiptir miklu máli í öllum viðskíptum. Á veitingastöð- um skiptir hún kannski enn meira máli en annars staðar og skipar þar heiðurssess. Fáar reglur eru njörvaðar niður í starfi þjóns, því mikilvægara er að hann geti spilað af fíngrum fram og leyst úr ólíkum málum sem upp koma, á skjótan og góðan hátt, en fylgt reglum þar að lút- andi. Á veitingastöðum, þar sem rætt var við yfírmenn, eru til dæmis ekki settar reglur um tíma sem líður frá því matur er pantað- ur þar til hann er borinn fram. „Menn spila það eftir eyranu," var algengt svar. Ekki eru heldur til reglur um hvernig bregðast eigi við kvörtun- um af ýmsu tagi, en viðmælendur voru sammála um að mestu skipti að sjá til þess að viðskiptavinur færi ánægður út. Af máii þeirra mátti skilja að stundum væri geng- ið all langt í að forðast leiðindi. Áður en orðið vínmenning varð okkur tamt, skildu fæst okkar af hverju þjónar helltu aðeins nokkr- um víndropum í glasið við upphaf máltíðar og voru þjónar þá einatt beðnir að skenkja ofurlítið meira í glasið. Nú, eftir að við lærðum að drekka vín með heimsborgara- legum stæl, vitum við flest að verið er að bjóða okkur að smakka. Um er að ræða eina af föstum reglum veitingahúsa og er ætlunin að við göngum úr skugga um að vínið í þessari tilteknu flösku sé óskemmt. Þjónninn er því ekki að kanna hvort okkur líkar bragð vínsins, nema hann taki það sér- staklega fram og hafi til dæmis mælt með víninu. Á öllum veitingastöðum kemur öðru hverju upp sú staða að gesti líkar ekki bragð víns sem hann hefur pantað. Með réttu ætti hann sjálfur að sitja uppi með skaðann af röngu vali, en allir viðmælend- ur voru sammála um að frekar en eiga á hættu að gestur yrði argur, væri honum boðin ný vín- flaska. Nýjar pylsutegundir Ein með öllu stendur fyrir sínu EIN með öllu eða tómat, sinnep og steiktum. Líklega eru pylsurnar fyrsta skyndibitafæðið sem farið var að selja hér og eflaust erfitt að fínna nokkurn sem ekki hefur gætt sér á einni slíkri. Pylsurnar hafa staðið af sér hamborgaramenningu með frönskum og tilheyrandi og síðan pizzur. S.l. ár hafa nýstárlegar út- gáfur af pylsum komið á markað, m.a. í matvöru- verslunum. Þar eru seldar grill- pylsur, léttar pylsur, hvít- laukspylsur, sérstakar barnapylsur o.s.frv. Sjoppur og pylsuvagnar hafa líka að undanförnu boðið rauðkál, agúrkur og fleira óvenju- legt meðlæti með hefðbundnu pylsunum. Pylsutorgið var opnað við Lauga- veg fyrir nokkrum mánuðum. Þar eru seldar venjulegar pylsur en einn- ig steiktar pylsur á þýskan máta sem þar kallast „bratwurst". Þá fást hvítlaukspylsur og með þessu má kaupa kartöflusalat. Þær eru bornar fram með sérbökuðu brauði og auk tómatsósu og sinneps má velja um yfír 20 tegundir af öðru útáláti eins og rauðkál, salsa og súru grænmeti. Eigandinn, Kristján Leifsson er kjötiðnaðarmaður og hann býr sjálf- ur til pylsurnar í samvinnu við Birgi Blómsturberg og segir þær ekki innihalda neitt nema svína-, og nautakjöt. Hann segir undirtektir hafa verið góðar, ekki síst hjá út- lendingum og ætlar að kynna fleiri nýjungar á næstunni. „Meiningin er að prófa að bjóða upp á stórar óreyktar pylsur og kannski físki- pylsur." Djíípsteiktar pylsur með bræddum osti Á Akureyri hefur í nokkur ár verið hægt að fá djúpsteiktar pylsur með bræddum osti og kryddi og margir sem hafa komist upp á lagið koma ekki á staðinn án þess að fá sér eina slíka. í Essósjoppunni við Leiruveg fást þær án osts og krydds en vinsælla er að hafa þær með ostinum. Starfsfólkið segir þessar sí- gildu vera að- þær djúpsteiktu Morgunblaðið/Kristinn STEIKT pylsa (bratwurst) og frönsk pylsa eins vinsælli en ekki langt á. eftir. Að frönskum sið Skömmu eftir að Ikea opnaði í Holtagörðum var farið að bjóða pylsur bornar fram í lokuðu brauði og kallast slíkar pylsur franskar pylsur. „Við erum bæði með þessar sí- gildu og þessar sem kallast franskar pylsur" segir Hlynur Elisson rekstr- arstjóri veitingastaðarins í Ikea. Frönsku pylsurnar eru venjulegar pylsur sem eru grillaðar og síðan bornar fram í sérbökuðu brauði með franskri sósu sem flutt er inn frá Danmörku. Að sögn Hlyns hefur frönsku pylsunum verið tekið vel en hann segir þessar sígildu þó miklu vinsælli. ¦

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.