Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 6
6 E FIMMTUDAGUR 25. APRÍL 1996 MORGUNBLAÐIÐ arr Fjarðargata 17 Sími 565-2790 Fax 5650790 netfang Ingvarg @centrum.is Opið virka daga ki. 9-18, laugardaga ki. 11-14, sunnudaga kl. 12 -14 EINBYLI PAR- OG RAÐH. Ék m 5iÍÍ '+K ^v-; *»*»• / L ET , Myndagluggiim okkar er alltaf opinn. |f Traust þjónusta |f Stekkjarhvammur vandað 200 fm raðhús á tveimur hæðum með innb. bílsk. 4 rúmcjóð svefnherb. Vandaðar innr. Mögul. arinn. Góð staðsetn. í neðri botnlanga. Verð 13,5 millj. 495 Vallarbarð Raðhús á einni hæð með innb. bíisk. alls 189,9 fm 4 svefnherb. Góður sólpallur. Áhv. hagst.lán 7,7 millj. Verð 13,9 millj. 764 HraunbrÚn Sérstaklega fallegt og mikið endurnýjað 132 fm eldra einbýli. Nýlega klætt að utan sem innan, nýtt rafmagn og hiti, nýlegar innréttingar, ný verönd, falleg lóð. Góð staðsetning. Verð 11,3 millj. 776 Lækjarberg Glæsil. fullbúið 292 fm einb. á tveimur hæðum, m. innb. tvöföldum bílsk. Mögul. 70 fm aukaibúð á neðri hæð. Verð 18,5 millj. 722 HátÚn - Álftanes Vel staðsett 139 fm einb. á einni hæð, ásamt 40 fm bílsk. 4 svefn- herb. Áhvíl. byggsj. 5,2 millj. Skipti mögu- leg. Verð 12,2 millj. 733 Einiberg - frábært verð. Faiiegt nýt 147 fm einbýli á einni hæð ásamt 27 fm bílsk. Mjög rólegur og góður staður. Skipti á minna koma til greina. Frábært verð 12,8 millj. 497 Selvogsgata Mikið endurnýjað 130 fm einbýli, hæð og ris. Nýjar innréttingar. Sól- skáli. 4 svefnherb. Verð 10,5 millj. 767 Smáratún - Álftanes Nýi. faiiegt 146 fm einbýli á einni hæð ásamt 49 fm bílsk. Áhv. 40 ára húsn.stj.lán 5,0 millj. Verð 11,9 millj. 768 HraunbrÚn Mjög vandað og vel staðsett 238 fm eínb. ásamt tvöf. bílskúr og auka- íbúð. Vandaðar innr. og gólfefni. 7 herbergi. Teikningar á skrtfstofu. Verð 19,5 millj. 707 Vesturtún - Álftanes Faiieg no fm endaraðhús ásamt 26 fm bífskúr. Húsin skít- ast fullbúin að utan og rnáluð. Tilbúin undir tréverk að innan. Lóð frágengin. Hagstætt verð 9,3 millj. 739 Suðurhvammur Giæsii. og fuiib. 224 fm raöhús á tveimur hæðum, með innb. bílsk. 5 svefnherb. Sólstofa. Vandaðar innrétt. Park- et og fiisar á gólfum. Áhv. 40 ára bygginga- sj.lán 5,0 milij. Verð 13,9 millj. 599 SÉRHÆÐIR HerjÓlfSgata Mikið endurn. 116 fm efri sérhæð og ris ásamt 50 fm bflskúr með þríggja fasa rafm Nýleg eldhúsinnr. og tæki, parket, flísar, o.fl. Sjavarútsýni og hraunlóð Verð 9,8 millj. 771 Ölduslóð Góð 3ja herb. efri sérhæð í tví- býli ásamt 28 fm bílskúr. Allt sér. Áhv. 40 ára húsnæðislán 3,4 millj. Verð 8,2 millj. 766 Selvogsgata Rúmgóð 112 fm efri sér- hæð ásamt risi og 35 fm bllskúr. Góð staðsetning við Hamarinn og Flensborg. Frábært útsýni. Hagstætt verð 7,8 millj. 758 Hringbraut Talsvert endurn. 100 fm miðhæð í góðu þríb. ásamt 25 fm bílskúr. Nýl. innr., parket, allt á baði o.fl. Gott útsýni yfir fjörðinn. Verð 9.0 millj. 606 Móabarð G6ð 153 fm efri sérhæð I tvibýli. 3 svefnherb. Frábært útsýni. Falleg ræktuð lóð. VerðlOmillj. 765 ÖldutÚn Góð 88 fm 4ra herb. íb. á jarðh. í góðu þríbýli. Nýl. innr., parket, gler o.fl. Áhv. byggsj. 3,6 millj. Verð 6,9 millj. 754 Hraunkambur Falleg talsvert endurn. 77 fm 3Ja herb. neðri sérhæð í góðu tvíbýli. Áhv. 40 ára húsnæðislán 3,3 millj. Verð 6,7 millj. 763 Vesturbraut Góð 82 fm efri sérh. og ris ásamt bílsk. í tvíb. Nýl. hiti/rafm, gluggar og gler að hluta. Áhv. 40 ára byggingasj.lán 3,4 millj. Verð 6,2 millj. 753 Fagrihvammur séri. faiieg 102 fm 3ja- 4ra herb. neðri sérhæð, ásamt 24 fm bll- skúr á góðum stað. Góðar innr. Glæsil. hús og garður. Áhv. hagst. lán 4,3 millj. Verð 9,3 millj. 744 4RA HERB. OG STÆRRA Laufvangur Rúmgóð 135 fm íbúð 1 þriggja fbúða stigagangi. 4 svefnherb. Stórar suðursvalir. Góð staðsetn. Verð 8,5 millj. 296 Álfaskeið - Skipti Falleg talsvertend- um. 115 fm 4ra tit 5 herb. íbúð ásamt 24 fm bílsk. Nýjar innr., gólfefni og fl. Skipti mögu- leg. Áhv. húsbréf 5,3 millj. Verð 8,3 millj. 434 HjallabraUt Glæsil. endurnýjuð 114 fm 5 herb. ib. á 2. hæð i nýl. viðg. og máluðu fjölb. Ný). parket, flísarog allt ábaði. Glæsit. útsýni. Verð 8,5 millj. 703 Lækjargata Glæsileg ibúð a tveimur hæðum í nýl. fjölb. Vandaðar innr. Parket og flísar. Fallegur bogagluggi t stofu. Skipti möguleg. Áhv. góð lán 5,2 millj. 607 Suðurhvammur Bjort 104 fm ibúð ásamt 40 fm bílsk. Vandaðar innr. Góð stað- setn. 40 fm svalir. Áhv. húsbréf 3,3 millj. Verð 9,6 millj. 348 Breiðvangur Falleg og talsvert endum. 109 fm 4ra til 5 herb. íbúð í góðu fjölbýli. Góður og barnvænn staöur. Suðursvalir. Áhv. góð lán 3,2 millj. Verð 7,9 millj. 289 Smárabarð - skipti Nýi. faiieg 117 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð í litlu fjölb. 3 góð svefn- herb. Fallegt útsýni. Áhv. byggsj. 3,6 millj. Verð 8,5 millj. 486 3JA HERBERGJA Hríngbraut 3ja herb. neðri hæð í góðu steinhúsi. Sérinngangur. íbúðin þarínast lag- færingar. Góðir möguleikar. Verð 4,9 millj. 773 Hjallabraut Falleg 103 fm 3ja herbergja ibúð á 1 .hæð í nýl. viðgerðu og máluðu fjöl- býli. Parket. Verð 7,2 millj. 401 ÁsbÚðartrÖð Góð 65 fm 3ja herb. neðri sérhæð I tvíbýli. Góður afgirtur garður með sólpalli. Verð 5,9 millj. 757 ÖlduslÓð Ágæt neðri hæð i þribýli. 2 svefnherb. og stofa. Sérínngangur. Verð 5,9 rriillj. 726 Miðvangur Góð 66 fm 3ja herbergja endaí- búö í lyftuhúsi. Húsvörður. Öl! þjónusta og sam- göngur innan seilingar. Áhv. 40 ára byggsj. lán 2,3millj. Hagstættverð5,6millj. 188 Engihjalli - Kóp. Gðð 78 fm 3ja tterb. ib. á 1. hsefS í lyftuh. Hús nýl. viðg. og málað að utan. Áhv. góö fán 3,3 mill/. Verð5,9mM).752 Hríngbraut Rúmgóð en ódýr 3|a til 4ra herb. íbúð I tvíb/fjórb. G6ð staðsetn. Stutt í sundlaug. Verð 5,9 millj. 393 Suðurhvammur Mjög vönduð og björt 107 fm ibúð á 2. hæð ásamt 31 fm bílskúr. Parket og flísar, vandaðar innr. Þvottahús I fbúð. Áhv. 40 ára byggingasj.lán 3,7 millj. Verð 9,3 millj. 770 Hverfisgata íbúð með tekjumögu- teika. Björt 3ja herb. efri sérh. i tvlb. ásamt stóru herb. með eldhúskrók og baði á jarðh. Bílsk. Góð lán 4,0 millj. Verð 8,8millj.333 1 Miðvangur Góð 88 fm 3ja herb. ib. i vel staðsettu fjölb. við hraunjaðarínn. Nýl. gler og eldhinnr. Fallegt útsýni. Hagst. verð 6,5 millj. 293 Suðurgata Góð 87 fm 3ja herb. íb. á 1. hæð í litlu fjölb. Góð staðsetn. Þvottah. og búr í íb. Verð 6,8 millj. 704 Klukkuberg Nýl. falleg 71 fm 3ja herb. ib. á jarðhæð, með sérinng. Parket og flisar. Faliegt útsýni. Áhv. húsbr, 4,6 mitlj.Verð7,6mi|lj,484 Suðurgata Algjörl. endurn. 3ja herb. efri sérhæð i góðu þríb. Góðar innr. og gólfefni. Hús nýl. klætt að utan. Gott útsýni yfir höfn- ina. 501 Suðurhvammur vonduð 95 fm 3ja herb. ib. á 1. hæð ofan jarðh. ásamt 31 fm bíl- sk. Vandaðar innr., flísar á gólfum. Eign í mjög góðu staiidi. Verð 8,6 millj. 487 2JA HERBERGJA Álfaskeið Mjög góð 57 fm ibúð í nýmál- uðu og viðgerðu fjölbýli. Ibúð með nýlegum gólfefnum, innrétt. og tækjum. Vönduð og björt eign. Verð 5,5 millj. 775 Vitastígur Nett efri sérhæð í tvíbýli ásamt sérgeymslu og þvottahúsi i kjallara. Hús nýl. klætt að utan. Éign í góðu ástandi. Verð 4,7 millj. 746 Alfaskeíð Góð, mikið endurn. risíb. i þríb. ásamt sameign í kj. Góðar innr. og gólfefni. Fráb. útsýni. Áhv. byggsj. 2,1 millj. Verð 4,2 millj, 608 Lækjarberg Nýl. glæsil. 60 fm naðri sérh. ! nýl. tvíb. Vandaðar innr. og tækí. Ljósar fiisar á gólfum. Altt sér, Ahv. rtús- bréf 3,6 millj. Verð 6,6 mtlij. 735 Álfaskeið Agæt 2|a herb. ib. á 2. hæð í góðu fjölb. ásamt bllsk. Laus strax. Verð 5,8 millj. 498 Vallarbarð Rúmg. 2ja herb. 71 fm (búð á 2. hæð. Parket. Suðursv. Áhv. byggsj. 3,3 millj. Verð 5,7 millj. 724 Reykjavíkurvegur - laus Faiieg 2ja herb. íb. á 3. hæð ( góðu fjölb. Góðar innr. Gott útsýni. Laus strax. Hagstætt verð 4,6 millj. 471 Álfaskeið Góð 45 fm ibúð á 1. hæð ofan kj. í góðu fjölb. Áhv. húsbr. 2,1 millj. Verð 4,3 millj. 706 =M Ingvar - Jónas - Kári M-- » tö' 3 0) 3 Sj c 3 03 CO •í ta vO^'A, (£588 55 30 Bréfsimi 5885540 Opið laugardag kl. 10-13 Einbylishus HAGALAND - MOS. Mjög fallegt einbhús 160 fm ásamt 38 fm bílskúr. Parket, nýl. Innréttingar. 1200 fm eignarlóð. Skipti möguleg á eign á Akur- eyri. Áhv. 4,2 millj. Verð 12,9 millj. 070199 REYKJAVEGUR - MOS. Vorum að fá f sölu nýf.steypt einb. 148 fm ásamt 32 fm bflsk. Áhv. byggsj. 3,6 millj. vextir 4,9%. Verö 11,9 millj. 070127 HJARÐARLAND - MOS. Vorum að fá í einkasölu nýl. parh. á tveim hæðum 190 fm með 26 fm bilsk. 4 svefnh., stofa, borðst., hol. Stórar suðursv. Mikið útsýni. Eiguleg eign. Áhv. 4 millj. 40 ára lán. Vextir 4,9%. Verð 12,5 millj. 060136 MOSFELLSBÆR Vorum að fá i sölu einb. 135 fm. Parket. Húsíð stendur á fallegum útsýnisstað ná- lægt miðbæ. Laust strax. Verð 9,5 millj. 070126 BYGGÐARHOLT - MOS. Fallegt endaraðh. ó 2 hæðum 132 fm. Park- et, flísar sórsuðurgarður og -inng. Áhv. 6,5 mlllj. Verð 9,1 millj. 060145 LINDARBYGGÐ - MOS. Vorum að fá í aöiu tallegt endaraðh. 108 fm. Skipti rriögul. Áhv. 8,0 millj. Verð 9,4 mlllj. 060139 FURUBYGGÐ - MOS. Nýl. pafhús 170 fm á tveimur hæðum m 26 fm bílsk. 4 svefnh. Skipti mögul. á minni eign. Verð 11,9 miltj. 060068 VÍÐITEIGUR - MOS. Fallegt nýl.raðhús 82 fm 2 svefnh. parket sérsuðurgarður og inng. Áhv. 5,2 millj. Verð 7,9 millj. Sklpti mðgul. 060144 STÓRITEIGUR -MOS. Til sölu raðhús á tvelmur hæðum 145 fm m.22 fm bllsk. 4 svefnherb., suðursv. Ahv. 7,5 mlHJ. Verð 10,5 millj. 060140 ENGJASEL - M. BILSK. Mjðg gott endaraðhús 200 fm m. biiskýli, Austursv. Nýklastt að utan. Mðgul. skípti. Hagst verð 11,0 mlllj. 060066 BJARTAHLÍÐ - MOS. Eitt hús eftir af þessum vinsælu nýbyggðu raðh. 100 fm m. 24 fm bflskúr. Fullb. að utan, málað, fokh. að innan. Áhv. mögul. húsbr. 6,3 millj. 060038 GRUNDARTANGI - MOS. Gott raðh. 71 fm. 2 svalnherb. Sérinng. og suðurgarður. Mögul. áhv. 4,5 miHj. Verð 6,6 míllj. 060137 DALATANGI - MOS. Gott raðhús 87 fm 3Ja herb., geymsluloft. Fallegur suðurgarður. Sérlnng. Mögul. áhv. 6,5 mlllj. Verð 8,2 millj. 060142 GRENIBYGGÐ - MOS. Glæsil. nýl. parh. 170 fm með 26 fm bflsk. Parket. Arinn. Hiti f stétt. Ahv. 5,5 millj. Verð 12,8 millj. 060141 Serhæðír LANGHOLTSV. SERH. Nýstandsett neðri sérh. 132 fm itvfbhúsi. 3 svefnherb., parket sérinng. Bilskúrsréttur. Ahv. 5,3 milli. Verð 9,1 millj. 050066 FLÉTTURIMI - SÉRH. Ný glæsileg sérhæð á 2. hæð 120 fm ásamt 21 fm bílskýli, 3 svefnh., stofa, borðstofa, merbau-parket, vestursv. Laus strax. Ahv. 6,8 millj. Verð 8,4 mlllj. 050041 LEIRUTANGI - MOS. Falleg neðri sérti. 94 fm 3ja herb. Parket. Sérinng. og garour. Ahv. 4,0 millj. Verð 6^ millj. Laus strax. 050033 FÍFURIMI - SÉRH. Stórglæsil. ef ri sérhæð 100 fm, 3ja herb. m. sérsm. innr. Parket. Ahv. 8,2 mill). Laus strax. Hagstæð kjör. Verð 8,2 mill). 050034 4ra - 5herb. VESTURBERG-4RA MJög góð 4ra herb. íb. 100 fm á 1. hæð, 3 svefnherb. Parket. Sv.-svalir. Skipti mðgul. á eign t.d. Þingholt - vesturbær - miðbær. 030080 LUNDARBREKKA- KÓP Góð 4ra herb. íb. 95 fm á 3. hmí. Inng. af svölum. Parket. Suðursv. Mlklð Oteýni. Möqul. áhv. 4,8 míllj. Verð 6,9 millj. 030106 GRETTISGATA - 5 HERB Rúmg. 5 herb. ib. 117 fm á 2. hæð. 4 svefnh., stofa, borðstofa. Suðursv. Laus strax. Hagst. verð. 050045 LINDASMÁRI - KOP í elnkasölu ný 4ra herb. íb. á 1. hæð 103 fm. Fullfrág. að utan, tilb. u. trév. Sérinng. Suð- urgarður. Verð 6 milij. Laus strax. 030102 3ja herb. ibuðir URÐARHOLT - MOS. Mjög falleg 3Ja herb. fb. 91 fm á 2. hæð. Parket, stðrar svalir. Laus strax. Mógul. áhv. 5,0 millj. Verð 7,5 millj. 020125 ÞVERHOLT - MOS. Stórglæsileg ný 3Ja herb. (b. 95 fm á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi. Stendur á baklóð. Stutt I alla þjónustu. Mðgul. áhv. 5,4 millj. Verð 8,5 millj. 020124 HRAUNBÆR - 3JA Falleg 3ja herb. íb. 74 fm á efri hæð í 2ja hæða húsi. Parket. Vestursv. Góð stað- setn. Tækifærisverð 6,3 millj. 020107 ÆSUFELL Rúmg. 3ja herb. Ib. 96 fm á 2, hæð í fjðlb- húsi. Stórar suðursv. Laus strax. Hagst. verð5,6míllj.020119 UGLUHÓLAR - M. BILSK. Falteg 3Ja herb. íb. 84 fm m. 22 fm bflsk. Stórar suöursv. Mögul. áhv. 5,2 mlllj. Verð 7,4 millj. Laus strax. 020097 GARÐASTRÆTI - 3JA Goð 2ja-3ja herb. riefb. 65 fm. Parket. Aust- ursvalir. Áhv. 3 millj. Verð 5,7 millj. 010096 2ja herb. ibuðir SNORRABRAUT-2JA Vörum að fá í einkas. 2Ja herb. Ib. 61 fm á 3. hæð. Verð 5,4 rnillj. 010103 GNOOARVOGUR Vorum að fá I ainkas&lu góöa 2ja herb. fb. 57 fm á 2. hæð. Ahv, 2,9 mfllj. Verð 4,8 mlllj. 010100 Fasteignamiðiunin Berg, Háaleitisbraut 58, sími 588 55 30, SKOLAVORÐUSTIGUR - 2ja Tii söiu 2Ja herb. ib. á jarðhæð 50 frn. Laus strax. Mögul. ðhv. 2,8 millj. Verð 4,1 niillj. 010101 VÍKURÁS - 2JA Falleg nýl. 2ja herb. Ib. 60 fm á 3.. hæð. Parket. Fallegar innr. Austursv. Mikið útsýni. Ahv. 2,6 millj. byggsj. Verð 8,4 millj. 010098 MI0HOLT - MOS. Ný rúmg. 2)a harb, Ib. 71 fm á 3. h»ð í litlu fjölbhúsi. Stórar suðursv. Áhv. 4,4 mlllj. Hagst verð 5,9 millj. 010084 ASPARFELL Nýstandsett 45 fm elnstakiib., stofa, svefn- herb., á 4. hæð í lyftuh. G6ð eiga Verð 3,7 millj. 010058 AÐALSTRÆTI - NYBYGGT Ný stór 2ja herb. íb. 77 fm á 5. hæð, tllbú- In undir trév, i lyftuhúsi, austursvalir. Frábær staðsetning 010102 Atvinnuhúsnæði ARTUNSHOLT - LEIGA Höfum tll lelgu skrifst.-/verslhúsnasði 300 fm á 2. hæð. Ma skipta í minní eíningar. Góö staðsetn. 090013 KRÓKHÁLS Til sölu iðnaðaitiúsnæði á 1. hæð 150 fm í nýbyggöu húsi. Stórar innk.dyr. Hagstæö lán. Verð 7 millj. 090015 ÁRTÚNSHOLT Tll aöiu byggfngar með tveggjahœða skrif- stofu- eða verslunarhúsn. med góðrl stað- setn. Teiknlngar á skrlfst. 090013 MOSFELLSDALUR Vorum að fá í einkasölu 13,7 ha landspildu I Mosfellsdal, hagstætt ræktunar og beíti- land. Uppl. hjá Bergi. 150043 Sæberg Þórðarson, löggjlturfasteigna- og skipasali, Háaleitisbraut 58, simi 5885530 c 3 E co c O) R) u. \ í í I I » I I

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.