Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 22
22 E FIMMTUDAGUR 25. APRÍL 1996 MORGUNBLAÐIÐ 4 FOLDi Laugavegi 170, 2. hæð, 105 Reykjavík mm FASTEIGNASALA ar Böðvarsson viðskiptafræðingur, löggiltur fasteignasali gp Opið laugard. kl 11-14, sunnud. 13-15, virka daga 9-18 - Sími 552 1400 - Fax 552 1405 Hátún 27. Einfo./Tvtto. Þessi fallega húseign sem er hæð, rishæð og kjallari með séríbúð, samtals um 200 fm auk 35 fm bílskúrs. Húsið er allt nýstandsett bæði að utan sem innan. Allar innréttingar, eldunar- og hreinlætistæki eru ný. Hæðin og risið er um 140 fm og þar eru 5 svefnherb., 2 rúm- góðar stofur, 2 flísalögð baðherb. og eldhús með öllu nýju. íbúðin í kjallara er um 60 fm og þar er allt nýtt. Stór lóð í rækt. Ibúðimar seljast saman eða hvor í sínu lagi. Mikil húseign á góðu verði. 4ra-6 herb. Einbýhshus Urriðakvísl 2218 Einbýli á vinsælum stað ca 500 fm Friðað útsýni á þrjá vegu. Sveitasæla í miðri borg. Möguleiki á þríbýli. 7 svefnherb. 4 stofur. Tvöfaldur þílskúr. Sólverönd á mörgum pöllum með heitum potti. Áhv. 8 millj. Verð aðeins 25 millj. Fagrihjalli 1S7G Fallegt ca 260 fm 2ja íbúða hús á 2 hæð- um með innb. bílskúr. Samþykkt aukaibúð á jarðhæð. Allur frágangur á innviðum hinn glæsilegasti. Útsýni. Mögulcg skipti. Áhv. 4,5 mlllj. Verð 16,7 millj. Bæjartún 1832 Glæsilegt hús með útsýni yfir Fossvog í Kópavogi. Allt skipulag er mjög gott og bjart f öllu húsinu. Mögulegt sem 2ja ib. hús. Stór suðurverönd og glæsilegur garð- ur. Rúmgott eldhús. Sjón er sögu ríkari. Verð aðeins 15,5 millj. Hlíðarhjalli 2178 Ca 200 fm einbýli á 2 hæðum ásamt 32 fm bílskúr með aukarými undir. Möguleiki á 2 íbúðum. Parket á gólfum. Mikið og fallegt útsýni. Skipti á minni eign ath. Góð eign í suðurhlíðum Kópavogs. Verð 16,2. Þjórsárgata 2177 Snyrtilegt ca 122 fm timburhús m.tveimur samþ. ibúðum ásamt góðri vinnuaðstöðu. Fallegur garður og gróðurhús. Verð 11,8 millj. Skipti á minna ath. Blesugróf 2266 Vorum að fá í einkasölu einstaklega snyrti- legt ca 260 fm einb. á friðsælum stað. 4 herb. og 2 sfofur. Miklir mögul. i kjallara. Gott verð. Neðstaberg 2245 Vorum að fá í sölu glæsilegt og mjög vand- að einbýli á þessum frábæra stað. 4-5 herb. 2 stofur. Stórt eldhús m. vönduðum innr. Allt húsið er mjög vandað að innan sem utan. Stór garður í rækt m. verönd. Frábært verð, aöeins 16,9 millj. Meðalbraut 2116 Mikið endurn. ca 225 fm 2ja íbúða hús á hreint frábærum stað með góðu útsýni. Á efri hæð eru 3 herb og 2 stofur. Nýl. eld- hús. Á jarðhæð er 3ja herb. íb. þvhús og sauna. Bílskúr. Góð eign með vönduðum innr. á frábærum stað. 2116 Reykjabyggð 32 - Mob.2273 Sérlega skemmtilegt ca 207 fm hús. Vand- aðar innréttingar og tæki. Góð gólfefni. Stór ca 50 fm sólpallur með nuddpotti. Falleg lóð. Fullbúinn bílskúr. Einstaklega vel staðsett hús. Verð 14,9 millj. Esjugrund 1852 Gott ca 285 fm hús sem skiptist í 3 fbúðír þ.e.a.s. 4ra herb. sérhæðm. bílsk. og tvær aukaíb._ m. sérinng. í kjallara góðar til út- leigu. Ótrúlega hagstætt fermetraverð eða um 44.000,- krónur pr. fm Eskiholt 20 Stórglæsilegt 366 fm einbýli innst í botn- langa. Rúmgóð aukaíbúð á jarðhæð. Sér- smiðaöar innréttingar, parket og marmari á gólfum. Stórfenglegt útsýni. SKIPTI Á MINNA Sjávargata 2250 Álftanes. Fallegt einbýli á einni hæð með 38 fm bílskúr. 3 svefnh. Vönduð eikarinnr. Beykiparket á gólfum. Stofa m. útgangi út á verönd með skiólgirðingu. Stór lóð. Skipti á minna ath. Áhv. 6,3 millj. Verð 12,3 millj. Álfaheiði 2231 Fallegt 180 fm einbýlishús á tveimur hæð- um ásamt innbyggðum bílskúr. Á neðri hæð er forstofa, stofa m. parketi og eld- hús m. fallegri innr. Á efri hæð eru 3 svefn- herb. og baðherb. Húsið er ekki fullklárað. V. 13,7 millj. Skipti á ódýrari. Félag Jm fasteignasala Skógarlundur 1940 Vandað ca 155 fm einbýlishús á einni hæð við Skógarlund í Gbæ. 3 svefnherb., rúm- góðar stofur. Stórt eldhús með borðkrók. Sólstofa og lóð i mikilli rækt. Stór suður verönd. Verð 12,9 millj. Skipti á minni eign. Heiðarás 1225 Stórglæsilegt 290 fm einbýli á tveimur hæðum í enda botnlanga. 6 svefnherbergi og stór stofa. Eikarstafaparket á gólfum. Flísalagður blómaskáli og suðurverönd. Stór þakgluggi yfir eldhúsi. Stórgl. útsýni. Fallegur garður. V. 21,0 millj. Rað- oe parhús Bakkavör 1847 Raðhús á Nesinu með 13 m. eldhúsinnr draumur sælkerans. Fallegt parket á öllu. Gott útsýni. Toppurinn á tilverunni á 15 millj. Selfoss 2174 Snyrtilegt raðhús ca 86 fm ásamt bílskúrs- rétti. Fullfrágengið hús með suðurgarði. Áhv. 4,4 millj. Verð 6,7 millj. Skipti á eign sem næst Reykjavík. Birkigrund 2211 Vorum að fá í sölu fallegt endaraðhús á þessum vinsæla stað. Húsið er ca 205 fm á þremur hæðum + ris. 5-6 svefnherb. Mögul. á séribúð i kjallara.Góð eign á góðum stað. Heiðnaberg 1920 Stórglæsil. ca 172 fm endaraðh. á góðum stað ásamt innb. bílskúr. Allar innr. úr beyki og hnotu. Parket á allri efri hæð. Fallegur garður. Leikvöllur í götunni. Sjón er sögu rík- ari. Áhv. byggsj. ca 3,1 millj. Verð 13,4 millj. Ásholt 1376 Skemmtileg ca 133 fm raðhús á sérlega rólegum stað í miðbænum. Falleg skjólsæl lokuð lóð með leiktækjum. 2 stæði í bil- geymslu fylgja. Staður fyrir vandláta. Verð 12,7millj. Engjasel 2180 NY Fallegt 185 fm endaraðhús á þremur hæð- um ásamt stæði í bílgeymslu. 4 svefnherb. og stór stofa á efstu hæðinni ásamt 'vinnu- herb. Mjög rúmgott eldhús m. fallegri eik- arinnréttingu. Borðstofa. Verð 11,7 millj. SKIPTI Á STÆRRA EÐA MINNA Álfhólsvegur 1000 Gullfallegt parhús á þremur hæðum. 3-4 svefnherbergi. Parket á gólfum, sólstofa ög arin í stofu. Innb. bílskúr. Fallegur garð- ur. Skipti á minna ath. Áhv. 2,8 millj. Verð 12,5 millj. Hæðir Bollagata 2308 Vorum að fá í sölu fallega 111 fm hæð I snyrtilegu þríbýlishúsi. 3 svefnh. ásamt aukaherb. í kjallara. Rúmgott eldhús. Samliggjandi stofur. Stór lóð í rækt. Verð 9,9 millj. Áhv. ca 5.0 millj. i húsbréfum. Langholtsvegur 2267 Glæsileg ca 150 fm efri sérhæð i góðu tví- býli með útsýni yfir Laugardalinn. Parket. Nýl. innr. í eldhúsi. Nýl. hitalagnir. Bílskúr. Ath. skipti. Verð 12,2 millj. Heiðargerði 2297 Sérhæð. 4 herbergja rúmgóð íbúð i þríbýl- ishúsi. Parket á gólfum. Skjólgóð s-ver- önd. Bílskúrsréttur. Góð. eign. Áhv. 4,5 millj. Verð 8,1 mill). Álfhólsvegur 2168 Rúmgóð björt ca 180 fm neðri sérhæð með sérinngangi í tvíbýli. Nýlegur sólskáli og arinn í stofu. Bilskúr ca 20 fm Mögu- leiki á 5 svefnherb. Verð 10,5 millj. Langholtsvegur 2270 Góð ca 65 fm efri hæð í tvlbýli. 3 svefn- herb. og stofa. Sérinngangur. Stór garður. Ath. skipti á stærra ( hverfinu. Áhv. 3,0 millj. Verð 6,1 millj. FífUSel 2285 NY Gullfalleg ca 100 fm íbúð á efstu hæð í þriggja hæða fjölbýli. Parket á gólfum. Baðherb. flísalagt m. sturtu. þvottahús og geymsla innan íbúðar. 3 svefnherb. Rúm- góð stofa m. útgangi út á suðursvalir. SKIPTI Á STÆRRA f SELJAHVERFI Hamraborg 2260 Rúmgóð og falleg ca 123 fm 5 herbergja íbúð ásamt bílgeymslu. Parket á gólfum og flísar á baði. Nýleg innr. í eldhúsi. Stutt í alla þjónustu. Möguleg skipti á minna. Verð 7,9 millj. Hverfisgata 2195 4ra herb. risíb. lítið undir súð. Panelklædd loft og er íbúðin hin skemmtilegasta. Bíla- stæði á eignalóð. Möguleg skipti á stærra. Hraunbær 2193 4ra herb. íbúð á 3. hæð i toppstandi. Beyki- parket á allri íb. góðar innrt., suðursvalir og fl. og fl. Verð 7,5 millj. Fagrihvammur 2119 Falleg 3ja - 4ra herbergja íbúð með inn- byggðum bílskúr. Hellulögð verönd með leiktækjum og fallegum garði. Allar innrétt- ingar sérlega vandaðar. Áhv. ca 3,8 millj. Verð 9,3 millj. Góð eign! Skipholt 2104 Skemmtileg 4ra til 5 herbergja íbúð á 3. hæð með góðu útsýni. Nýjar hurðir, gluggar og eldhúsinnrétting. Skjólgóðar suðursvalir. Möguleg skipti á minna. Verð 9,2 millj. Maríubakki 2175 Mjög björt ca 96 fm íbúð á 2. hæð. þrjú svefnherbergi ásamt aukaherb. (kj. Parket á gólfum. Ný eldhúsinnr. Suðvestursvalir. Mikið og fallegt útsýni. Áhv. 2,6 millj. byggsj. Verð 7,4 millj. Hraunbær 2173 Nýlega innréttuð ca 102 fm ib. á 2. hæð. Parket á gólfum. Suðvestursvalir, þrjú svefnherbergi. Ath. með bíl upp í eða skipti á minna. Áhv. ca 4 millj. Verð 7,8 millj. Kóngsbakki 2169 Björt rúmgóð ca 140 fm ibúð á 1. hæð. 4 svefnherb. og 2 stofur. Suðursvalir. Þvotta- herbergi innan ibúðar. Verð 9,4 millj. Hrísrimi 1021 Falleg ca 96 fm íb. á annarri hæð ásamt bílg. Flísar og parket. Suðaustursvalir. Nýl. innr. Mjög góð sameign. Áhv. 5,6 millj. hús- bréf. Verð 8,4 millj. Milligjöf aðeins 2,8 millj. Njálsgata 2282 3.hæð Glæsileg íb. á 3. hæð + ris i góðu fjölbýli. 4 herb. og 2 stofur. Tvennar suðursvalir. Endurn. gler að hluta. Þessi ibúð kemur skemmtilega á óvart. Dalsel 2259 Gullfalleg endaíb. á 2. hæð í snyrtilegu fjöl- býli. 3 herb. og stór stofa. Ýfirbyggðar austursvalir. Gott útsýni. Bllgeymsla. Barnvænt hverfi. Stutt i alla þjónustu. Áhv. 4,0 millj. Verð 7,7 millj. Kambsvegur 2005 Mjög góð og björt 117 fm íbúð á 3. hæð i þribýli. Rúmgóð herb. og stórt eldhús. Park- et. Aukaherb. á hæðinni með sérinngangi og baðherb. Gott verð, aðeins 8,3 millj. Hvassaleiti 2241 Björt ca 100 fm ibúð á 2. hæð ásamt bíl- skúr. Gott skipulag. Fallegt útsýni af suð- ursvölum. Göngufæri í Kringluna. Verð 7,8 millj. Ljósheimar 1891 Björt og falleg ca 87 fm 4ra herb. íbúð í lyftuhúsi með frábæru útsýni. Endurnýjað eldhús og bað. Sameign öll nýtekin i gegn. Toppeign á góðum stað. Verð 6,9 millj. Skipti á stærri eign koma til greina. Þverholt 1520 Skemmtileg ca 140 fm hæð og ris í nýju lyftuh. 2 herb og stofa á hæð. 2 herb. i risi. Parket á gólfum. Tvennar svalir. Falleg eldhúsinnr. Stæði I bilgeymslu. Verð 10,9 millj. Garðhús 2255 Gullfalleg 5-6 herb. ca 140 fm íb. á 2 hæð- um. Á neðri hæðinni eru stofur m. parketi, eldhús m. fallegri innr. og baðherb. flísa- lagt í hólf og gólf. Á efri hæðinni eru 4 rúmg. svefnherb. u. súð. Mahogny hurðir. Vönduð eign. V. 10,9 millj. Fálkagata 2225 Falleg 93 fm íbúð á 1. hæð á góðum stað ' í vesturbænum. Tvö barnaherb. & rúmgott hjónaherb. m. skápum. Stór stofa m. suð- ursvölum og eldhús m. nýlegri innréttingu á tveimur hliðum. V. 7,8 millj. Skipti á stærra eða minna koma til greina. Hrísmóar 1853 Björt og rúmgóð 173 fm ib. á 3. hæð ásamt risi og innb. bilskúr. Stofa m. góðri lofthæð og 5 svefnherb. Suðursvalir. þvottaherb innan íbúðar. Áhv. 3,5 millj. í byggsj. Verð 10,2 millj. Kríuhólar 1274 Falleg 112 fm 4-5 herb. ibúð í litlu fjölbýli. 3 svefnherb. og stór stofa. Suðursvalir. þvottahús innan ibúðar. Hér er flest þjón- usta i gðngufjarlægð. Húsið er nýlega við- gert. Frábært verð 6,5 millj. ----------------- útcmevi --------------------- 3ja- herb. Bræðraborgarstígur 2127 Ósamþykkt ca 70 fm íbúð sem fæst sam- þykkt með litlum tilkostnaði. íbúðin er ný- iega standsett og er laus strax. Eign með karakter. Verð 4,8 millj. Hverfisgata 2192 Rúmgóð ca 88 fm íbúð á jarðhæð. þrjú til fjögur herb. Parket á gólfum, furuklæddir veggir og loft. Kalmeri innr. Verð 5,9 millj. Möguleg skipti á eign á sama svæði. Hverfisgata 2129 Nýlega uppgerð ca 87 fm 4ra herbergja íbúð ásamt stórum ca 40 fm bílskúr. Parket á stofum. Nýleg eldhúsinnrétting. Möguleg skipti á einbýli miðsvæðis. Verð 7,5 millj. Flyðrugrandi 2047 3ja herbergja ibúð á 3 hæð i góðu fjölbýli. 2 rúmgóð herbergi og björt stofa með park- eti. Möguleg skipti á stærra. Verð 6,5 millj. Nýlendugata 1948 3ja herbergja risíb. í hjarta bæjarins. Stutt í verslun og þjónustu. Áhv. ca 2,2 millj. Verð 3,9 millj. Flétturimi 1922 Björt íb. á 1. hæð í litlu fjölbýli. Merbau- parket á allri ib. Góð langtimalán áhv. 5,7 millj. Sérgarður. Verð 8,4 millj. Möguleg skipti á stærra. Drápuhlíð 2088 Ath. ekkert greiðslumat! Nýstandsett björt íb. í kjallara sem snýr í suður. Áhv. 3,3 millj. Möguleiki að taka bíl upp í. Til- valin Ib. f. ungt fólk. Verð 5,1 millj. Gaukshólar 2017 Björt og vel skipulögð ca 74 fm ibúð á 5. hæð i lyftuhúsi. Ibúðin snýr öll í suður og er með nýjum gólfefnum. Þvottahús á hæðinni. Stutt í skóla og alla þjónustu. Áhv. 4,0 húsbréf. Verð 6,2 millj. Ugluhólar 1967 Rúmgóð og björt 73 fm íbúð á 2. hæð í 4ra hæða fjölbýli. Góð eldhúsinnrétting og stór stofa. Stórar austursvalir. Verð 5.950 þús. 967 Bræðraborgarstígur 1911 3ja herb. íb. i kj. í húsi sem stendur á mjög stórri eignarlóð. Baðherb., eldhús, raf- magn og hiti er endurnýjað. Skipti á stærra ath. Verð 5,5 millj. áhv. 3,1 millj. Guðrúnargata 1884 Falleg, björt og rúmgóð ca 87 fm íb. á jarð- hæð við Miklatún. Nýtt rafmagn og nýtt dren. Áhv. 2,4 millj. byggsj. Verð 6,3 millj. Skoðaðu þessa! Eskihlíð 2302 Yndisleg 3-4 herbergja íbúð. Eldri innrt. Aukaherbergi i risi. Rúmgóð íbúð með ýmsa möguleika. Verð. 6,8 millj. Reykjavíkurvegur 2296 Nýleg 3ja herbergja íbúð í litla skerjó. Góð lofthæð og útsýni. Áhv. byggsj. 5,2 millj. Verð 7,8 millj. Blöndubakki 2262 Mjög góð ca 82 fm endaíbúð í nýviðgerðu fjölbýli. Parket. Aukaherb. í kjallara. Vel staðsett íbúð. Verð 6,6 millj. Njálsgata 2281 i.hæð Mjög góð íb. á 1, hæð i snyrtilegu fjölb. Parket. Suðursvalir. Endurn. gler og raf- magn. Nýl. baðherb. Gott verð. Njálsgata 2280 2.hæð Mjög góð ib. á 2. hæð í góðu fjölbýli. End- urn. gler. Hátt til lofts. Býður upp á mikla möguleika. Einstaklega gott verð. EskÍhlíð 2248 í nýviðgerðu húsi ca 87 fm íbúð á 3. hæð. Mjög gott skipulag. Aukaherbergi ( risi. Verð 6,3 millj. Vesturberg 2243 Vorum að fá i einkasölu fallega ca 88 fm vel skipulagða íbúð á 2. hæð í mikið end- urnýjuðu fjölbýli. Parket og flísar. Sérþv- hús í ib. Áhv. 3,9 millj. Verð 6,7 millj. Skúiagata 2242 I góðu fjölbýli í göngufæri við miðbæinn. Mjög rúmgóð ca 70 fm íbúð. 2 herb. og stofa. Endurnýjað baðherb. Mjög góð lóð með leiktækjum o.fl. Áhv. byggsj. ca 2,5 millj. Verð 5,8 millj. Hagamelur 1534 Mjög góð 75 fm íbúð með fallegu útsýni á þessum vinsæla stað. 2 herb. og stofa. Nýtt gler og nýir gluggar. Stutt í sundlaug og skóla. Ahv. 3,5 millj. byggsj. Verð 6,8 millj. Kaplaskjólsvegur 2012 Rúmgóð og björt 77 fm íbúð á 2. hæð á þessum vinsæla stað. 2 svefnherb. og stór stofa. Góð eldhúsinnr. Suðursvalir. Áhv. 4,0 millj. húsbréf. Verð 6,4 millj. Mismunur aðeins 2,5 miilj. Hér þarf ekki að taka ný húsbréf. Krummahólar 2275 Skemmtileg ca 70 fm íbúð á 4. hæð í lyftu- húsi. Hús allt nýlega viðgert. Parket á stofu og herb. Suðursvalir. Verð aðeins 5,5 millj. Hringbraut 1278 Góð ca 68 fm íb. á 2. hæð. Tvær stofur og gott herb. Ný eldhúsinnr. og ný gólfefni, End- urn. bað. Nýtt tvöf. gler, o.fl. Verð 5,8 millj. Ránargata 1342 Falleg, mikið endurn. og vel skipulögð 3- 4ra herb. íb. á 4. hæð í hjarta borgarinnar. Nýl. eldhús- og baðinnr. Parket. Stórar suðursvalir. Verð 6,9 millj 2|a herb. Rofabær 2295 2-3 herbergja íbúð á 1. hæð. Parket á gólf- um. Flísar á baði. Suðurgarður. Húsið og sameign í ágætu standi. Ahv. 3 millj. Verð 5,9 millj. Þvérbrekka 2261 Virkilega snyrtileg og rúmgóð íbúð í lyftu- húsi. Parket á gólfum og nýleg eldhúsinnr. Möguleg skipti á stærra. Áhv. ca 3 millj. Verð 4,3 millj Jöklafold 2223 2-3 herbergja ibúð í toppstandi. Parket og nýlegar innr. Bilskúr. Ahv. 4,2 millj. Verð 6,6 millj. Kríuhólar 2004 Falleg og rúmgóð 67 fm íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi. Frábært útsýni. Stórt eldhús. Fallegar innr. Parket og flísar. Suðvestur- svalir. Mjög góð sameign. Verð 5,5 millj. Skipholt 2291 Ljúf 2ja herbergja íbúð á góðum stað. Verð 5 millj. Kelduland 2152 2ja herbergja ib. á jarðh/kj. Parket og ný- legar innr. Gengt út á verönd (mögul. á sól- skála). Snotur eign á vinsælum stað. Verð 4,8 milij. Skúlagata 2298 - rís. Rúmgóð ca 54 fm risíbúð sem býður upp á mikla möguleika. Nýtt gler. Yfirbyggðar suðursvalir o.fl. Skipasund 2243 - Ris Skemmtileg ósamþ. risibúð i þríbýli á þessum vinsæla stað. íbúðin er skráð 34 fm en það nýtast vel ca 50 fm Góðar suð- ursvalir. Rúmgóð stofa. Fín fyrstu kaup. Vitastígur 2240 - Hfj. Mjög rúmgóð ca 62 fm risíbúð I tvíbýli. Nýtt gler. Hús nýlega klætt og þak yfirfarið. Mjög vinaleg íbúð. Frábær staðsetning í hjarta Hafnarfjarðar. Verð 4,7 millj. Atvinnuhusnæði Vesturgata 1848 Tvær hæðir og ris ca 170 fm [ virðul. timb- urh. Byggt um síðustu aldamót af Einari Benediktssyni. Húsið, sem er friðlýst, er allt endurn. og vel til þess vandað. I dag notað sem skrifst. en ýmsir nýtingarmögul. koma til greina Kaplahraun 2128 Sérlega gott ca 210 fm iðnaðar og íbúðar- húsnæði. Ibúðin er ca 105 fm og á jarðhæð er ca 105 fm iðnaðarhúsn. Hátt til lofts og vitt til veggja. Nýleg eign sem býður upp á marga möguleika. Verð aðeins 8,5 millj. I smiðum Hringbraut 2212 JARÐHÆÐ. Ca 130 fm 4ra herb. íbúð. þrjú svefnherþ. og tvær stofur. Teikningar og frekari upplýsingar fást á skrifstofu. Verð 7,5 millj. Opið allar helgar

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.