Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 25. APRÍL 1996 E 11 Sími 565 4511 HRAUNHAMAR FASTEIGNA & SKIPASALA BÆJARHRAUNI 22. HAFNARFIRÐI, SÍMI 565 4511 Kolbrún S. Harðardóttir. Fax 5653270 félagÍTfasteign asala Magnús Emilsson, löggiltur fasteigna- og skipasali. Helgi Jón Harðarson, Ævar Gíslason, Hilmar Bryde, Haraldur Gíslason, sölumaður skipa, Kristján Pálmar Arnarson, Alda B. Larsen, Opið virka daga kl. 9-18. Opið laugardaga kl. 11-14. Eldri borgarar Hjallabraut 33. Mjög falleg 75 fm 3ja herb. íb. á 4. hæð í þessu vinsæla húsi. Öll þjónusta vlð höndina. Áhv. byggsj. ca 3,4 millj. 40 ára lán. Verð 7,9 millj. 28553. Boðahlein VÍð DAS. Mjög fallegt 60 fm raðh. Allt sér. Laust. HagsL lán. 30816. Einbýli/raöh./parh. Setbergsland - einb. Nýkomið í einka- sölu eldra 156 fm einb. auk lagnakj. Mikið end- urn. eign m.a. nýr sólskáli, parket, gler, gluggar, lagnir o.fl. Stór verönd. Fráb. staðs. og útsýni m.a. yfir Lækinn, Hamarinn o.fl. Verðlauna- garður. Sjón er sögu ríkarí. Brattakinn. Fallegt og vel við haldið ca 145 fm einl. einb. og htuti í kj. á þessum rólega stað. Hiti í gangstéttum. Parket. Góður garður. Gufubað í kj. 3-4 svefnh. Verð 9,0 millj. 33932. Miðvangur - einb. Frábær stað- setning og útsýni við hraunið. Mjog fallegt og vel staðsett 185 fm einbhús á einni hæð m. litilli 2ja herb. sérib. I kj. m. sérinng. auk 52 fm bílsk. Verð 14,5 millj. 22749. Einihlíð - Hf. - nýtt. Glæsilegt pallabyggt einbhús með innb. bílsk., samtals ca 200 fm. Afh. strax fokh. eða lengra komið. Glæsileg teikning: Vrfill Magnússon. Átfholt - raðhÚS - nýtt Mjögfallegttvil. keðjuraðh. samtals 165 fm, afh. strax fokh. Áhv. húsbr. Verð aðeins 6,5 millj. Fagrakinn. Sérlega fallegt endurn. tvíl. 150 fm einb. auk 32 fm bílskúr. 5 svefnh. Róleg og góð staðs. Suðurgarður. Verð 11,9 millj. 4108. Lækjarberg. Glæsil. fullb. tvil. einb. með tvöf. innb. bílsk. samtals 292 fm. Möguleiki á 70 fm aukaíb. á neðri hæð með sérinng. Verð 18,5 miltj. 31235. Selvogsgata. Sérlega fallegt og virðul. 165 fm steinh. auk 26 fm í kj. Mikið endum. eign. m.a. þak, gler, gluggar, lagnir, gólfefni o.fl. Stór garð- ur. HagsL lán. Verð 11,9 millj. Lyngberg - parh. Nýkomið i sotu giæsii. fullb. einl., nýl. parh. m. innb. bílsk. samtals 175 fm. Parket. Vandaðar innr. Áhv. byggsj. rík. ca 5 millj. til 40 ára. Öldugata með bílskúr. Nýkomið i einkasölu ca 150 fm einb. auk 45 fm nýs bilsk. á þessum rólega stað. 4-5 svefnh. Útsýni. Verð 10,5 millj. KvÍStaberg - Hf. Sérl. fallegt einl. 158fm einb. auk 47 fm innb. bílsk. Flutt inn '93. Arinn. Róleg staðs. Áhv. Byggsj. rik. ca 3,8 millj. Verð 15 millj. 31520. Öldugata - 2 íbúðir. Nýkomið i einka- sölu tatsv. endurn. ca 150 fm einb. á þessum vin- sæla stað. í kj. hefur verið innr. lítil 3ja herb. ib. með sérinng. Áhv. hagst. lán ca 6,0 millj. 25323. Vesturvangur. Sérlega faltegt og vel staðs. pallabyggt einb. ásamt tvöf. innb. bílsk. sam- tals 220 fm. Að auki fylgir ca 50 fm óinnr. rými í kj. (jarðh.). Fráb. staðs. Útsýni. Verð 15,4 millj. 25843. Hringbraut - Hf. - einb. Nýkomið i einkasölu fallegt og virðulegt 180 fm (skelja- sands) steinhús auk 40 fm bílskúrs m. gryfju. Mögul. á 4-5 svefnherb. Lítil ib. á jarðh. eða góð vinnuaðstaða. Ræktaður garður. Verö 11,5 millj. 23595. Heiðvangur - Hf. Nýkomið í einkasölu sérl. fallegt og vel umg. elnl. einb. á þessum frábæra stað auk bílsk., samtals 210 fm. Arin- stofa. 4-5 svefnh. Suðurgarður m. verönd. Góð eign. 36837. Smárahvammur - 2 íb. Nýkomin i einkasölu vel staðsett tveggja íb. húseign byg- gð 1964 á þessum rólega stað innst í botnlanga. Um er að ræða efri hæð ca 140 fm auk 31 fm bíl- sk. Allt sér. Hins vegar samþ. ca 70 fm 2ja herb. íb. á jarðh. með sérinng. Altt sér. Útsýni. Vesturbær - Hf. Nýkomið i einkasolu mjög fallegt og mikið endurn. 135 fm einb. á þessum rólega stað í botnlanga. Nýtt þak, einangrun., gluggar, gler, ofnar, rafmagn o.fl. Sjón er sögu rikari. Áhv. 4,2 millj. Verð 11,3 miilj. 15819-02. Hverfisgata - Hf. - parh. Endurn. parh. 105 fm. 3 svefnherb. Falleg baklóð. Stækkun- armögul. HagsL lán ca 3,5 millj. Gott verð 7 millj. 4470. ÖldUgata - Hf. Nýkomið í einkasölu sérl. fallegt 90 fm einb. á þessum rólega stað. 3 svefnherb. Mikið endurn. eign. Verð 7,5 millj. 36007. Lambhagi Álftanesi. Nýi 125 fm eini. eínb. við sjóinn. Bílskréttur. Ekki fullb. eign. Fráb. staðs SJávarlóð. Áhv. húsbr. ca 6,1 millj. Verð 8,9 millj. 32114. Við Gunnarssund. Sérlega fallegt og virðul. hús, tvær hæðir og kj., samtals ca 300 fm. Mögul. á íb. í kj. Góð staðs. í hjarta bæjarins. Verð11,9milli. 18180. Selbrekka - Kóp. - raðh. - 2 íb. Skemmtil. og vel umg. tvíl. raðh. m. innb. bílsk. samtals 250 fm. Á neðri hæð er góð 2ja herb. íb. Útsýní. Verð 12,5 millj. 31835. •> HátÚn - Álftanesi. Skemmtil. timbur- hús, steniklætt, ásamt innb. tvöf. bílsk. Góð staðsetn. HagsL lán. V. 11,8 m. 34980. Úthlíð - raðhÚS. Nýkomið sérl. fallegt nýtt einl. raðh. m. innb. bílskúr samt. 142 fm. Arinn í stofu. Nær fullb. eign. Verð 113 millj. 28722-03. Tjarnarbraut - Hf. í einkasotu tvíi. 125 fm einbhús auk 30 fm bilsk. á þessum vinsæla stað við Lækinn. Mikið endurn. eign m.a eidhús, rafmagn, hiti, gluggar o.fl. Áhv. hagsL lán. V. 10,9 m. 33821. 5-7 herb. og sérh. Ölduslóð - sérh. - fráb. útsýni. Nýkomin í einkasölu mjög falieg og skemmtileg 172 fm hæð og ris á þessum mikla útsýnisstað. Tvennar svalir. Sér bílastæði. Endurn. eign m.a. nýtt eldh. o.fl. Allt sér. Stutt I skóla. Verð 11,2 millj. 37945. Ásbúðartröð - sérh. m. bflsk. Mjog falleg ca 120 fm hæð og ris í góðu tyíb. auk 26 fm bílsk. 3-4 svef nh. Útsýni. Allt sér. Áhv. hagsL lán ca 4,5 millj. Verð 8,5 millj. 35721. Fagrakinn - sérh. Nýkomin í söiu faiieg 105 fm miðh. í góðu þríb. 3-4 svefnh. Útsýni. Óvenju stórar svalir yfir bflsk. með garðhúsi að hluta. Laust fljótl. Verð 7,3 millj. 31794. Suðurgata - Sérh. Nýkomin í sölu mjög falleg ca 110 fm miðh. í góðu þríb. 3 svefnh. Parket. Útsýni yfir hðfnina. 0Ahv. hagsL lán ca 4,5 millj. Verð 7,9 millj. 37036. Ásbúðartröð - sérhæð. seri. vonduð og vel um gengin ca 140 fm hæð og ris auk 36 fm bílskúrs. 5 svefnherb. Nýl. eldhús. Frábært útsýni. Verð: Tilboð. 25456. Suðurgata - Hf. Séif. falleg og vönduð efri hæð í góðu nýl. tvibýli með innb. bílsk. samt. 192,5 f m. Vandaðar innr. Allt sér. Verð 11 & millj. 19963. Háaberg - Hf. - sérh. Giæsii. ew sérh. í tvíbýli með innb. bílsk. á þessum fráb. útsýnis- stað samt. ca 200 fm. Afh. fokh. eða lengra kom- ið. Frág. lóð og bílaplan. Teikn. á skrifsL Breiðvangur - 5 herb. Nýkomin i söiu mjög falteg 121 fm íb. auk 25 fm bílsk. Sér- þvottaherb. Aukaherb. I kj. Hús klætt að utan. Áhv. 3,0 millj. hagsL lán. Skipti mögul. á ódýr- ari. Verð 8,5 millj. 38244. Skerseyrarvegur - Hf. Mjog skemmtii. 92 fm efri hæð í tvíb. á þessum rólega stað auk 38 fm bilsk. Sérinng. Áhv. húsbr. ca 4,5 millj. Verð 7,6 millj. Smyriahraun - sérh. - m. bflsk. Ný- komin í einkasölu mjög skemmtit. 120 fm neðri sérhæð í nýl. tvíb. auk 27 fm bílsk. Eignin er ekki futlb. en íbhæf. Áhv. byggsj. rík. ca 5,2 millj. Verð 9,3 millj. 37200. Auðbrekka - sérh. - Kóp. Nýkomm í sölu skemmtil. 100 fm efri sérh. í tvíbýli. Mikið ¦ endurn. eign. 3 svefnherb. Góð aðkoma. HagsL lán og verð. HÓIabraut - Sérh. Nýkomin í sölu mjög njmg. ca 117 fm efri sérh. í góðu tvíb. auk 23 fm bílsk. Húsið er nýl. tekið i gegn að utan. Sér- inng. Verð 8,9 millj. 36946. HellÍSgata - Hf. Mjög björt og skemmtil. 185 fm hæð og ris sem býður upp á mikla mögul. 5 rúmg. svefnherb. Skipti mögul. Verð 8,4 millj. 23942. Austurbær - Kóp. - sérh. - glæsil. Útsýni. Nýkomin í sölu mjðg björt og skemmtil. 142 fm sérh. á 1. hæð auk 26 fm bíl- sk. Allt sér. Stutt í þjónustu o.fl. Verð 10,7 millj. 33282. Fagrihvammur - Hf. Mjög faiieg ca 200 fm efri sérhæð í nýl. tvíb. með innb. bílsk. Parket og flísar. Fráb. útsýni. Áhv. byggsj. ca 3,5 millj.Verð 11,5 millj. 21006. 4ra herb. Lækjargata-Hf.Glæsil.3ia-4raherb.125 fm Ib. á 2. hæð i nýl. fjölb. við tjörnina. Eign í sérfl. Mögul. á bílskýli. Verð 8,9 millj. 22358. Traðarberg - Hf. Nýkomin í einkasölu sért. skemmtil. ca 110 fm tb. á 2. hæð í nýl. fjölb. á þessum eftirsótta stað í Setbergslandinu. Áhv. byggsj. rik. ca 5,0 millj. Verð 8,6 millj. Grænakinn með bílskúr. Mjög skemmtil. 80 fm efri hæð (ris) í vel byggðu tvfb. auk nýl. 40 fm bílsk. Goð sameign og aukaherrj. í kj. Útsýni. Verð 7,3 millj. 25421. Álfaskeið m/bflsk. Skemmtil. rúmg. ca .110 fm íb. á efstu hæð i fjölb. Skipti á minni eign. Áhv. húsbr. ca 5,2 millj. Klukkuberg - 4ra - nýtt. Giæsitcano fm íb. á tveimur hæðum m. sérinng. Frábært út- sýni. Laus strax. Afh. tilb. til innr. Bilskýii. Lyklar á skrifst. Hagst. verð 7,5 millj. 23850-03. Laufvangur - Hf. Falleg 125 fm endaíb. á 1. hæð. Þvottah. í íb. Suðursv. Skipti mögul á ódýrari. Verð 8,4 millj. 14916. Hjallabraut. Sérl. falleg og vel 'um gengin 108 fm íb. á 3. hæð í góðu fjölb. Sérþvottaherb. Suðursv. Fráb. útsýni. Verð 8 millj. 26470. Laufvangur. Skemmtil. 10O fm lb. á 2. hæð í fjölb. Svalir. Sérþvottaherb. Verð 7,3 millj. 6988- 06. Álfaskeið m. bílsk. Nýkomín i sölu mjög falleg 110 fm íb. á efstu hæð (3.) í góöu fjölb. Nýl. parket. Útsýni. Skipti mögut. Áhv. 4,5 millj. 31764. Alfholt - Hf. Nýkomin í einkasölu sérl. fal- leg ca 100 fm íb. á 2. hæð i litlu nýl. fjölb. Stórar suðursv. Útsýni yfir bæinn. Áhv. húsbr. ca 5,0 millj. 37008. HÖrgsholt - Hf. Björt og falleg endaíb. á efstu hæð (3.) í nýl. fjölb. Sérþvottah. Svalir. Út- sýni. HagsL lán. 34443. Höfum fjölda 4ra herb. fb. á skrá sem ekki eru auglýstar, m.a. í norðurbæ Hfj. 3ja herb. HÖrgsholt - Hf. - Sérh. Mjög skemmtil. ca 70 fm íb. á 2. hæð I nýl. 4ra fb. húsi. Að auki fylgir rými ca 30 fm í risi, óinnr. en býður uppá mikla mögul. Svalir. Sérinng. Áhv. húsbr. Lækk- að verð 6,5 millj. 22554. Engihjalli - Kóp. - laus strax. Ný- komin mjög falleg og vel umgengin ca 90 fm íb. á 3. hæð í nýmáluðu fjölb. Tvennar svalir. Park- et. Flísar. Verð 6,2 millj. Amarhraun. Nýkomin i sölu skemmtil. 85 fm íb. á 2. hæð (efstu) í fjorb. á þessum rólega stað. Yfirbyggðar suðursv. Laus strax. Lyklar á skrifst. 38490. Klukkuberg. Nýkomin í sölu sérlega falleg ca 80 fm ib. á jarðh. m. sérinng. og sérgarði. Nýl. parket. Útsýni. Áhv. 4,6 millj. húsbr. Verð 7,6 millj. 37996. Olduslóð - Sérh. Mjög fatleg snotur jarð- hæð með sérinng. Mikið endum. ib. Áhv. bygg- sj. rikisins ca 2,8 millj. Verð 5,9-6,1 millj. 4161-02. Öldutún - litil Útb. Mjög falleg ca 70 fm íb. á 1. hæð í 5-íb. húsi. Svalir. Hús nýmáiað. Áhv. byggsj. og húsbr. ca 4 millj. Verð aðeins 5,8 millj. 20922. SkÓlatÚn - Álftan. Nýkomin í einkasölu, mjög falleg 110 fm 3ja-4ra herb. íb. á 2. hæð í litlu nýl. fjölb. Þvottah. í íb. Parket. Suðursv. Áhv. hús- br. 6,0 millj. 37633. Klukkuberg - nýtt Mjög falleg 72 fm íb. á jarðh. m. sérinng. og sérgarði. Afh. strax tilb. til innr. Lyklar á skrifst. HagsL verð 5.850 þús. Hraunstígur - Hf. Skemmtil. ca 70 fm miðh. í þríb. á þessum rólega stað. HagsL lang- timatán ca 3,2 millj. Verð 5,5 millj. Breiðvangur 3. Nýkomin í einkasðlu sérl. falleg 102 fm íb. á 3. hæð (efstu) i góðu fjölb. Sér- þvottaherb. Stórar svalir. Rúmg. herb. Parket. Fráb. útsýní. Verð 6,9 millj. 37831. Arnarhraun - Hf. m/bflsk. sériegafai- leg og mikið endum. miðh. í góðu húsi. Nýl. eld- hinnr., gluggar, gler, parket o.fl. Góö staðs. Laus. Verð 7,9 millj. 4443-02. Breiðvangur. Nýkomin í einkasölu mjög góð 3ja-4ra herb. íb. í góðu fjölb. Parket. Suður- sv. Sérþvottah. Laus fljótl. Áhv. byggsj. pg hús- br. ca, 4,5 millj. Verð 6,9 millj. 37588. Grænakinn. Mjög falleg ca 80 fm lítið nið- urgr. íb. m. sérinng. f góðu húsi. Mikið endum. eign á góðu verði. Verð 5,7 millj. 7057-02. Sléttahraun. Mjög fatleg ca 80 fm íb. á 3. hæð í góðu fjölbýli. Áhv. byggsj. rik. ca 3,4 millj. Verð 6,4 millj. 25938. Suðurgata - Hf. Skemmtil. ca 90 fm íb. í litlu fjölb. Útsýni yfir höfnina. Verð 6,4 millj. 26997. Klukkuberg - Hf. Glæsil. nýl. fullb. ca 80 fm íb. á 1. hæð m. sérinng. og sér garði. vand- aðar innr. Útsýni. Hagst. lán. Verð 7,4 millj. 11544. Suðurvangur. Nýkomin í einkasölu stór- glæsil. 3ja-4ra herb. 80 fm íb. í nýl. fjölb. Vand- aðar innr. Útsýni. Áhv. byggsj. rfk. ca 5,1 millj. 36723. Hörgsholt - Hf. Nýl. mjög falleg og rúmg. 100 fm ib. á 2. hæð i góðu fjölb. Sérþvottah. Sval- ir. Áhv. húsbr. Verð 7,9 millj. 35651. Höfum fjölda af 3ja herb. íb. á skrá sem ekki eru auglýstar. 2ja herb. Sléttahraun - Skiptí á bíl. Sériegafal- leg, rúmg. 64,8 fm íb. á 2. hæð í góðu fjölb. Þvottaherb. á hæðinni. Suðursv. Nýt. parkeL End- um. baðherb. Áhv. byggsj. rík. ca 2,2 millj. Verð 5,7 millj. 8065-02. Álfaskeið. Mjög falleg 58 fm íb. á efstu hæð í góðu fjölb. Suðursv. Nýtt eldh. m. nýrri innr. og tækjum. Bflskplata. Áhv. húsbr. ca 3,2 millj. Verð 5,5 millj. 29072. Skálaheiði - KÓp. Nýkomin í sölu mjög skemmtil. og rúmg. ca 80 fm 2ja-3ja herb. fb. á jarðhæð með serinng. i 4-ib. húsi. Parket. Verð 5,2 millj. 25539. Álfaskeið m/bílsk. - laus. Nykomin i söíu 57 fm íb. á 2. hæð i góðu fjölb. auk 24 fm bílsk. Suðursv. Útsýni. Verð 5,8 millj. 37631. Klukkuberg. Mjög skemmtil. 62 fm endaíb. á jarðh. m. sérinng. og sérgarði. Bílskýli. Útsýni. Afh. strax titb. til innr. HagsL verð 5,2 miltj. Hverf ÍSgata - Hf. Nýkomin i einkasölu skemmtil. ca 40 fm jarðh. í góðu húsi. Sérinng. Verð 3,8 millj. 36508. Alfholt - Hf. Nýkomin í sölu mjög falleg ca 70 fm íb. á 2. hæð í nýl. fjölb. Parket. Góðar innr. Suðursv. Fráb. útsýni. Áhv. húsbr. ca 3,7 millj. Verð 6,3 millj. Höfum fjölda af 2ja herb. íb. á skrá sem ekki eru auglýstar. Mikil sala - Garðabær - Vantar eignir Sunnuflöt - einb. Nýkomið f einka- sölu þetta fallega og vel umgengna einb. á einni hæð, ca 140 fm auk 44 fm tvöf. bílsk. og 44 fm herb./hobbýaðstaða eða geymsla, undir bílsk., á þessum eftirsótta stað við Læk- inn og hraunið. Fráb. staðs. og umhverfi. Verð 16 millj. 38313. HoltSblíð - raðh. Glæsil. tvíl. raðh. m. innb. bílsk. samtals ca 170 fm. Mikið endurn. eign m.a. nýtt eldh., flísar, skápar o.fl. Suður- garður. Útsýni. Hagst. lán. Verð 12,9 millj. 32922. SmáraflÖt - einb. Nýkomið í einkasölu mjög glæsil. og vel staðs. 195 fm einb. á ein- ni hæð, auk 56 fm tvöf. bílsk. Róleg og góð staðs. Lækkað verð 14,9 millj. 28865. Bæjargil - einb. i einkasölu mjög fal- legt ca 180 fm tvíl. einb. auk 40 fm bflsk. 4 rúmg. herb. Góð staðs. Áhv. byggsj. til 40 ára ca 5,0 millj. Verð 15,4 millj. 31690. Birkihæð - einb. Nýkomið i einkasölu glæsil. og serstakt tvil. einb. með innb. bilsk. samt. ca 230 fm. Fráb. staðsetn. Áhv. húsbr.. 8061. AftanhSSð. Nýkomið í einkasölu glæsil. nýl. ca 185 fm einl. endaraðh. m. innb. bílsk. Htti I plani. Útsýni. Áhv. húsbr. Verð 14Æ mitlj. 31054. Bæjargil - einb. Nýkomið í söiu giæsii. tvíl. einb. með innb. bllsk. Að aukl fylgír önnur bílskúrsþlata eigninni. Vandaðar innr. Fullb. góð eign. Áhv. byggsj. 3,5 níillj. 37780. Hrísmóar - 3ja. Nýkomin f sðlu falleg ca 95 fm 3ja herb. ib. á 6. hæð i nýviðg. lyf- tuh. Þvottah. i íb. Parket. Suður- og vestursv. Frábært útsýni. Áhv. 2,4 mlllj. Verð 8,3 millj. 37046. HrismÓar - 3ja. Mjög falleg, rúmg. íb. með sólskála, samtals ca 118 fm, á 3. hæð I lyftuhúsi. Parket. Bílskýli. Verð 8,7 mílli- 28486. Langamýri - 3ja - m/bflsk. Nykom- in í einkasölu sérl, falleg 90 fm íb. á efri hæð í litlu fjölb. m. sérinng. Parket. Flísar. Bflskúr. Áhv. byggsj. rik. ca 5,0 milij. Verð 9,4 miilj. SmáraflÖt - einb. Sérl. fallegt og vel um gengið einl. einb. 178 fm auk 32 fm bilsk. Arinn. Góður garður.Verð 14,5 mlllj. 34346. Þrastarlundur - raðhús.Nýkomið sérl. fallegt 235 fm raðh. m. innb. bílskúr. Ar- inn. Útsýni. Skipti mögul.Verð 13,9 millj. 33543. Skógarlundur - einb. Gott 155 fm einl. einb. auk 37 fm bilsk. Gróðurhús. Fallega ræktaður garður. Verð 12,9 millj. 28916. Arnarnes - einb. Giæsii. einb. m. tvðf. bílsk. Samt. 240 fm. Verð 17,3 mlllj. 31224. Háholt - einb. Glæsil. 295 fm einb á góðum útsýnisstað. Tvöf innb. bílskúr. Verð 16,9 millj. 25803. Bakkaflöt - einb. Stórglæsil. 256 fm einb. á einni hæð m. innb. bilskúr. Mikið end- urn. eign í sérft. Frábær staðsetn. við Læk- inn. 29462. Efstilundur - einb. Fallegt eínl. einb. m. innb. bílskúr. ca. 200 fm. Útsýni. Verð 13,9 millj. 33685. ÁsbÚð - raðh. Sérlega faliegt 245 fm endaraðh. m. innb. tvöf. bitskúr. Góðstaðsetn. Fallega ræktaður suðurgarður. Verð 13,9 millj. 20216. Holtsbúð - einb. Glæsil. stórt tvíl. einb. á þessum vinsæla stað auk tvóf. bílsk. Arinn. Útsýni. Góð staðsetn. Verð 18,5 milij.33322. Markarflöt - eirib. Sérl. fallegt og vel- umg. einl. einb. með innb. bilsk. Samt. ca 220 fm. 5 svefnh. Góður garður. Nuddpottur í sólskála. Verð 15,3 millj. 28365. Sérhæð - fráb. útsýni. Nýkomin í sölu mjög falleg 130 fm efri sérhæð auk ca 30 fm bílsk. ígóðu tvíb. Allt sér. Verð 10,5 millj. 35130. HrismÓar - m. bílsk. Sérl. glæsileg ca 150 fm 4ra-5 herb. fb. á tveimur hæðum auk bílsk. Eikar-parkeL Arin-stofa. Fráb. út- sýni. Áhv. ca 5 millj. hagsL lán. Verð 11,5 mlllj. 32237. . LaufáS - Sértl. Nýkomin íeinkasölu.fal- leg 125 fm neðri sérh. í góðu tvíbýli auk 30 fm bilsk. Hús nýviðg. og málað. Áhv. hagsL lán 4,6 millj. Verð 10,5 mil|j. 33141. LaufáS - 4ra. Nýkomin í sðlu 110 fm 4ra herb. Ib. á jarðh. í tvíb. auk 30 fm bílsk. Áhv. 3,7 millj. byggsj. Verð 8,5 miilj. Skipti mðgul. á elnb. f Gbæ. 34364. BreÍðáS - einb. Nýkomið í einkasölu ca 145 fm tvll. einb. auk 28 fm bllsk. 4 svefnh. Parket. Róleg staðs. Áhv. 3,8 millj. Verð ílfi millj. 29417. Hrísmóar - 4ra. Nýkomin i sölu mjðg falleg 130 fm ib. í nývíðg. fjölb. auk bílskúrs. 40 fm svalir. Þvottaherb. i ib. Útsýni. Ahv. byggsj. 2,4 mlllj. Verð 103 mlllj. 35256. Miðbær - 2ja. Nýkomin í einkasölu fal- teg og björt 60 fm íb,á þessum vinsæla stað. Stutt I aila þjónustu. ib. er öll nýstands. og öll innr. Verð 5,6 millj. 37251. Njarðargrund - 4ra. 80 fm neðri hæð í tvíb. 3 svefnherb. Hagst. lán ca 3,2 millj. Verð 6,5 millj.14308. Lyngmóar - 3ja. Nýkomin i einkasölu fat- leg 85 fm fb. á 1. hæð auk bílsk- Hus nýviðg. og málað. Áhv. húsbr. Verð 7,9 millj. 31255. Ennfremur fjðldi eigna i Garðabæ á skrá, sem ekki eru auglýstar. Vorum að fá í sölu nokkur falleg og vel staðsett einbýlishús f Lundum og á Flötunum. Upplýsingar á skrifstofu. Reykjavík Ægisíða - sérhæð - frábært út- Sýní. Nýkomin í einkasölu glæsii. 120 fm miðh. í fallegu þrlb. auk bílsk. 3-4 svefnh. Glæsil. nýl. eldh. Nýl. massívt parkeL Stórar svalir. Að auki fylgir eigninni í kj. 1/3 hl. af Ift- illi íb. og stórt herb. Góð sameign. Mikið endurn. elgn. 37881. Ofanleiti - 3ja. Sérlega falleg ca 85 fm íb. á 1. hæð í litlu fjölb. Vandaðar innr. Nýl. parket. Sérinng. Sérgarður. Áhv. byggsj. Lækkað verð 7,9 millj. 29076. Staðarbakki - raðh. Nýkomið ieinka- sölu mjög fallegt tvíl. endaraðh. m. innb. bíl- sk. samt. 170 fm. 4 svefnherb. Góð stað- setn. Verð 11,9 millj. 28676. Miðleiti - 4ra. Glæsil. 125 fm IDxus endaíb. á 1. hæð í 4ra-íb. stigagangi, (ein íb. á hæð) i góðu fjölb. auk bilskýlis. Parket. Vandaðar innr. Laust fljótl. Verð 11,8 millj. 29519. Flúðasel - raðh. Nýkomið fallegt ca 160 fm tvíl. raðh. auk 33 fm bílskýlis. Mjög snyrtil. og vel um gengin eign. 3-4 svefn- herb. SkiptJ mögul. Verð 11,9 millj. 37864. Efstasund - 2ja. Falleg 60 fm Ib. í góðu tvíb. Nýtt gler, rafm. ó.fl. Áhv. byggsj. rik. 2,1 millj. Lækkað verð 4,5 millj. 26234. HoltSgata - 2ja. Nýkomin I einkasölu falleg 51 fm íb. á jarðh. i 6 íb. húsi á þessum vinsæla stað. Áhv. 2,1 millj. húsbr. Verð 4,5 millj. 24386. Framnesvegur - 2ja-3ja. Faiieg ca 65 fm íb. Nýl. gler og póstar. Áhv. 3 millj. Verð 4,6 millj. 24883. Víðiteigur - Mos. - raðh. - laust Strax. Nýkomið sérl. fallegt ca 85 fm einl. raðh. 2 svefnh. Afgirtur suðurgarður með verönd. Parket. Allt sér. Áhv. byggsj. rík. ca 6,0 millj Verð 8,2 millj. 35076. Grenibyggð - Mos. - parh. Ný- komið glæsil. ca 112 fm parh. á einni hæð m. sólskáta. Vandaðar innr. og gólfefni. Allt sér. Hellulagt bllaplan með hita. Fullb. eign i algjörum sérft. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Lambastekkur - einb. - fráb. Staðsetn. í einkasölu sérl. fallegt og vel staðsett 165 fm einl. einb. auk 301m bilsk. 5 svefnherb., arinn, parket. Mikið endum. eign. Róleg og góð staðsetn. 14499. BIÖndUDakkÍ - 4ra. Nýkomin sérl. falleg ca 100 fm íb. á 2. hæð f góðu fjölb. Suð- ursv. Útsýni. Parket. Áhv. byggsj. rík. ca 4,0 millj. Verð 7,5 millj. 10169. Bergstaðastræti - 2ja. Sén. faiteg og mikið endurn. ca 50 fm ib. á 3. hæð í virðul. steinh. Parket. Útsýni. Áhv. húsbr. ca 2,8 millj. Verð 4,9 millj. 35001. Við Landspítalann - 2ja. Nýkomin í einkasölu sórl. falteg og mikiö endurn. ca 60 fm Ib. á 3. hæð i fjölb. Nýl. innr., gólfefni o.fl. Verð 5,2 millj. 35994. Hverafold - 2ja herb. Mjög faiteg ca 60 fm fb. á 1. hæð m. sérgarði i nýl. fjölb. Parket. Áhv. byggsj. ca 3,5 millj. Verð 5,6 millj. 30252. VÍndáS - 3ja - laUS. Nýkomin sérl. falleg 86 fm fb. á 2. hæð. Parket. Fllsar. BH- skýli. Hús steni-klætt. Áhv. byggsj. 2,2 millj. Verð 7,3 millj. 36166. Austurströnd - Seltjn. - 2ja herb. Nýkomin í sölu mjög falleg 55 fm íb. á 2. hæð í góðu fjölb. Innang. í bílskýli. Stutt í alla þjón. Verð 5,7 millj. 29654. Stóragerði - 3ja - bílsk. Mjög fai- leg ca 100 fm íb. i góðu tjölb. auk bilsk. Nýl. eldhinnr. Glæsil. útsýni. Áhv. 4,4 m. húsbr. Verð 7,8 miilj. 31599. Engjasel - 3ja. Mjög falteg 92 fm íb. á 1. hæð I nýviðgerðu fjðlb. Bílskýli. HagsL lán 3,7 millj. Verð 6,9 millj. 28659. Asparfell - 3ja. Falleg 75 fm ib. á 6. hæð I lyftuh. Suðursv. Verð 5,7 m. 6546. Fífurimi - Sérhæð. Nýkomin mjög falteg nýl. 100 fm efri sérhæð auk 24 fm bíl- sk. Útsýni. Áhv. húsbr. ca 5 millj. Skipti mögul. á eign í Hafnarfirði. 24051. KÓngsbakkÍ - 3ja. Mjög falleg 80 fm íb. á 1. hæð með sérgarði í góðu fjðlb. Verð 6,2 milli. 4347-02. Hringbraut - 3ja. 80 fm endaíb. á 2. hæð f fjölb. Suðursv. Verð 6,0 millj. 7404-3. Hjallavegur - 2ja - laus. í einka- sölu snotur ca 55 fm íb. á jarðhæð í tvíb.Ahv. byggsj. rikisins ca 3 miilj. Verð 4,9 millj. 28979. EíðÍStOrg - 2ja. Mjög falteg 55 fm íb. á 2. hæð i góðu fjölb. Svalir. Stutt f alla þjónust u. Verð 5,7 millj. 31202. Hrísrimi - parhús. Giæsit. vet skiþu- lagt 195 fm parhús með innb. bilsk. 4 rúmg. svefnherb. Til afh. nánast strax fullb. að utan, fokh. að innan. Verð 8,9 miilj. 16275. Tunguvegur - raðhús. Mjog faiiegt 112 fm endaraðhús. 3 svefnherb. Suður- garður. Verð 8,3 millj. 24368. Skipasund - 3ja herb. I einkasoiu falleg 2-3 herb. 65 fm litið niðurgr. íb. í góðu þríbýli. Sérinng. Róleg staðsetn. Áhv. húsbr. 2,6 millj. Verö 5,4 millj. 34243. Vantar - vantar. Raðhús í Bðkkunum óskast I skiptum fyrir góða ib. við Leiru- bakka. Einbýli i Kóp., Gbæ og Hafn. A verðbilinu 11-15 millj. óskast í skiptum fyrir 2 íb. 3ja og 4ra herb. Fjöldi annarra eigna á skrá f Reykjavik.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.