Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 24
24 E FIMMTUDAGUR 25. APRÍL 1996 MORGUNBLAÐIÐ VALHÖLL F ASTEl GNASALA Mörkin 3. 108 Reykjavík sími 588 - 4477. Fax 588 -4479 Félag fasteignasala H STÆRRt EIGNiR Grænamýri - glæsil. stórgiæsii. 235 fm einbýli með 30 fm bílskúr. Fullbúið hús. 5 svefnherb. Fullbúin lóð með stórri af- girtri lóð. Eign f sérflokkl. Verð 21 m. Skipti mögul. á ódýrari eign. 1946 Vesturhús - Grafarv. Nýiegt sér- býli á frábærum stað innst í lokaðri götu, 255 fm með viðb. tvöf. jeppabílskúr. Stór- kostlegt útsýni yfir borgina. Verð 14,3 millj. 1949 Furubyggð - endaraðh. stór- glæsilegt 170 fm parhús á einni hæð. Glæsitegar sérsmíðaðar innr. Vönduð gólf- efni. Áhv. 6,2 m. Glæsil. garður. Verð 12,8 millj. Eign í sérflokki sem og annar frá- gangur. 2564 Sogavegur - tvær íbúðir. Faiieg tveggja íb. eign í nýlegu þríbýlishúsi. Aðal- hæð 110 fm + 22 fm bílsk. Einnig 3ja herb. 70 fm íb. á jarðhæð m. sérinng. Verð 13,5 millj. Skipti á 3Ja - 4ra 1385 1 Granaskjól - einb3ýli. veiviðhaid- ið 245 fm einbýlishús með innbyggðum bíl- skúr. Eign á eftirsóttum stað með fallegum ræktuðum garði. Verð 15,5 m. 1944 SæbÓlsbraut. Nýiegt 280 fm raðhús á 2 hæðum m. innb. bílsk. og aukaíb. í kj. Velbyggt hús. 4 svefnherb. Stórar stofur. Verð 13,8 millj. Skipti mögul. á ódýrari eign. 1898 Skólagerði - Kópav. Gott og vei skipul. 142 fm parhús auk 35 fm bílsk. 4. Svefnherb. Nýl. eldhús, flisar o.fl. Örstutt i skóla. Verð11,7millj. 1942 Urriðakvísl - einbýli. Giæsiiegt einbýli 210 fm ásamt 32 fm bilskúr. Glæsi- legur garður.Skipti á ódýrari eign mögul. Áhv. húsbréf 4,6. Verð 16,4 m. 1384 Garðabær. Fallegt 166 fm raðh. m. bíl- sk. 4. svefnherb. Verð 11,7 m. 1704 Grasarimi - glæsihús. Giæsiiegt fullb. 180 fm parh. m. innb. bílsk. Sérsmíð- aðar innr. Parket. Áhv. húsbr. 4 m. Verð 12,6 m. 1440 Hlíðarhjalli - einb. Giæsu. ca ?ig fm einbhús 35 fm bílsk. Útsýni. Skipti mögul. Áhv. 4,5 millj. byggsj. 1866 Víðigrund - v. Fossvog. vandað 147 fm einb. á einni hæð ásamt nýjum 30 fm bílsk. Sólstofa. Suðurgarður. Parket. Frábær staðsetn. Verð 13,5 m. 1868 Foldasmári - parhús. Giæsii. 190 fm eign á fráb. stað m. fritt svæði I suður. Glæsil. eldhús. Áhv. húsbr. 6,1 m. Skipti mögul. Verð 12,6 m. 1299 Sjávargata - Álftanes. Nýtt 160 fm einbhús á einni hæð ásamt 32 fm bilsk. Merbau parket. 4 stór herb. Frág. garður. Verð 12,3 millj. 2573 Bræðraborgarstígur. loofmhæð og ris. Steinhlaðið friðað einb. á eftirsóttum stað. Góður garður. Áhv. 3,5 millj. byggsj. Verð8,5m. 1816 Garðabær - nýtt. stórgiæsii. 230 fm einb. Sérsmíðaðar innr. Eign f sérflokki. Verð 19,5 millj. 115 Suðurmýri. Glæsil. 270 fm hús. Arinn. 4-5 stór herb. Glæsil. garður. Verö 18 millj. Skipti mögul. á minna sérbýli. 1843 Víghólastígur - tvíbýli. Mikið endurn. 180 fm einb. ásamt 50 fm bílsk. Fráb. staðsetn. Heitur pottur. Ath. skipti á ódýrari. 1853 Ásgarður - raðh. Faiiegt 110 fm raðh. á mjög góðum stað. Suðurgarður. Áhv. hagst. lán 5,6 m. Verð 8,7 millj. 1865 Nökkvavogur - 2 íbúðir. Gott 190 fm einb./ tvíb. ásamt 38 fm bílsk. I kj. er 2ja herb fb. m. sérinng. Áhv.6 m. húsbr. Skiptl mögul. Verð 12,4 m. 1813 Reykjabyggð - Mos. 200 fm einb- hús m. innb. 30 fm bílsk. Arinn Áhv. ca 7 m.Verð13m. 1793 Barrholt - MOS. Glæsilegt 141 fm einb. 35 fm bilsk. Verðlaunalóð m. heitum potti. Verð 13,9 m. 134 Fannafold. Glæsil. 247 fm fullb. einb. áfráb. stað Verð 15,6 m. 1705 i SMiÐUM Foldasmári - sérhæð. Giæsii. neðri sérhæð i tvíb. Innb. bílsk. Samt. 155 fm Sérgarður. Vandaður frág. Skilast tilb. til innr. að innan en fullb. að utan með varanl. klæðningu. Áhv. 3,8 m. húsbr. Verð 9.650 þús. 1934 Laufrimi - Skipti. Fallega hönnuð 182 fm raðh. hæð og ris m. innb. bílsk. Verð aðeins 7,9 m. Fullb. utan, fokh. inn- an. Skiptiáód. 992 Dofraborgir - útsýni. Giæsiieg 155 fm raðh. neðan götu á miklum útsýnis- stað. Verð 8 m. fullb. utan, fokh. innan. Mögul. að fá tilb. til innr eða fulib. 905 Brekkusmári - útsýni. Giæsiiegt raðhús (neðan götu) 207 fm m. Selst fullb. utan, fokh. innan. Verð 8,9 m. Mögul að fá tilb. til innr. 437 Blikahjalli - raðhús. storgiæsii. raðhús á tveimur hæðum. Innb. bilsk. Skil- ast frág. að utan, fokhelt að innan. Mögul. að fá lengra kornið. 1890 Grófarsmári - gl. útsýni Giæsi- legt nýtt 230 fm parhús (neðan götu) Tii afh. strax fullb. að utan ,tilb. til innr. að innan. Áhv. húsbr. 5,3 m. Verð 12,2 m. 1916 Hveralind - 1 hæð 133 fm Glæsileg ný endaraðh. á einni hæð 133 fm m. innb. bilsk. Seljast fullb. utan, rúml. fokh. að innan. Verð 7,6 millj. eða tilb. til innr. Verð 9,5 millj. 427 Laufrimi 13 og 15. Giæsii. ca 150 fm miðjuhús til afhend._strax fullmálað að utan, fokh. að innan. Áhv. húsbr. 6,3 m. Verð aðeins 7,6 millj. Mögul. að fá húsið fullb. fyrir aðeins 11.8 millj. 841 Grundarsmári - glæsil. stórgi. einb. á útsýnisstað ca 220 fm ásamt 70 fm rými. Mögul. á séribúð í kj. Verð 12,5 m. frág. utan, fokh. að innan. 2543 SERHÆÐIR OG 5 - 6 HERB. Berjarimi - efri hæð. Giæsii. 210 fm efri sérhæð með innb. bílskúr. Glæsil. sérsm. innr. Þrennar svalir. Áhv. 7,9 m. Hagstætt verð. Skipti mögul. á ód. eign. 1846 Sundin - Sérhæð. Falleg 112 fm efri sérhæð + 28 fm bílsk. Nýl. eldhús og bað. Parket. Áhv. Byggsj. rik. 2,8 m. Ath. skip- tl á ód. eign. VERÐ 9,3 m. 2572 AuSturbær - KÓpav. Mjög falleg 5 herb, sérhæð á 1 h. gengið beint inn. 27 fmbílskúr. 4 svefnherb. Eign f toppstandi. Verð 8,9 m. Skipti mögul. ód. fbúð. Verð 9,5 m. 1728 Berjarimi - nýleg. Giæsii. nær fuii- búin neðri hæð (tvfb. 160 fm m. innb. bílsk. Áhv. góð lán Verð tilboð. 1658 Lokaö í dag sumardaginn fyrsta Opið virka daga 9-18 Opið laugardaga 11-14 Sunnudaga 12-14 Bárður Tryggvason Ingólfur Gissurarson Þórarinn Friögeirsson Bergljót Þóröardóttii Kristinn Kolbeinsson Vantar strax 3ja. herb. í eftirt. póstnr. 103, 105, 107 Og 108, fyrir ákv. kaupanda. Ugluhólar - stór + bílsk. Faiieg 114 fm íb. á 1. hæð í litlu fjölb. m. 22 fm bíl- sk. 4 góð svefnherb. Suðurverönd, mikið útsýni. Verð 8,7 m. Skipti á ód. ath. 1941 Vesturgata - m. bílsk. 105 fm neðri sérh. (byggð'92) við Vesturgötu ásamt bílskýli. Verð 8,2 millj. 1559 Lynghagi - laus. góö 100 fm sér- hæð m. bílskúr. Áhv. 1,6 millj. Verð 9,4 millj. 1721 Hjallavegur - Reykjavík. Faiieg 120 fm e. sérhæð 115 ára endaraðh. f lok- uðum botnlanga. Frábær staðsetn. Tvennar svalir. Áhv. hagst. lán ca 5,8 milij. Verð 9,9 millj. 1456 Langabrekka - laus. Giæsii. efri sérhæð ásamt bílsk. í Steni-klæddu húsi. Allt sér. Nýl. eldh. o. fl. Áhv. ca 2,5 millj. Verð 9,5 millj. 2501 Efstasund - sérhæð. Giæsiieg 112 fm aðalhæð í tvíbýli, ásamt bflskúrsrétti á 45 fm bílskúr. Eignin er öll endumýjuð í hólf og gólf. Áhv. 4,9 m húsbréf. Verð 9,2 m. Skipti mögul. á dýrara sérbýli á alft að kr. 12-14 m. 1365 FellsmÚIÍ. Falleg 120 fm ibúð á 2 hæð með 4 svefnherb. Nýlegt parket, gott hús og góð sameign. Frábært verð, aðeins 7,8 m. 3693 NeSVegur. Góð ca 115 fm efri sérh. f tvibýlish. við Nesveg. Nýl. vandaðeldh. o. fl. Skipti mögul. á dýrari eign. Áhv. 2,4 millj.b ygg.sj. Verð 8,6 millj. 2530 Smáíbúðahverfi. Fallegt 130 fm raðh. v. Ásgarð. Verð 8,3 millj. 1821 4RA HERB. Vesturbær - nál. KR. Ágæt 103 fm ibúð á 3 hæð, suðursvalir, nýl. eldhús, parket. Verð 7,7 m. 1947 Lindasmári - KÓp. Glæsileg 165fm íb. hæð + ris i nýju fjölb. 4-5 herb. Suður svalir. Afh. strax. tilb. til innr. Verð 8,5 millj'. 1836 Þingholtin - ný stórgl. stórgiæsi- leg 108 fm risíbúð ásamt 25 fm bílskúr í ný- legu 5 íbúða húsi. Glæsil. sérinnfl. innr. sem eiga engan sinn lika. Merbauparket. Áhv. byggsj. 5,2 millj. Laus fljótl. Verð 11,8 mlllj. 1849 Hraunbær - góð eign. Faiieg 100 fm íb. á 3. hæð. Talsvert endumýjuð. Áhv. byggsj. 2,5 m. Verð 7,3 m. 1452 FoSSVOgur. Björt 4ra herb. íbúð með glæsilegu útsýni og suðursvölum, parket. Verð 7,5 m. Skipti möguleg á stærri eign. 1896 Rekagrandi - glæsil. sénega fai- leg 100 fm endaíb. á 1. hæð. Bílskýli, park- et, tvennar svalir. Hús og sameign nýstand- sett. Verð 9,2 m. Skipti á sérbýli i vestur- bæ. 1526 MeÍStaravelHr. Gullfalleg 4 herb. endaibúð á 1. hæð með fallegu útsýni. Nýl. parket, stór stofa. Frábært skipulag. Verð 8,4 m. 1838 Hraunbær - m. aukaherb. Glæsileg 117 fm mikið endurn. fb. á 3. hæð m. aukaherb í kj. Nýl. eldh. Suðursv. Verð 8,3 millj. 2535 Kóngsbakki - verð 6,6 m. Fai- leg 4ra herb. fb. á 3 hæð í sérlega góðu fjölb. Parket. nýl. eldh. o.fl. Áhv. 2,2 m. 2569 Eskihlíð. Gullfalleg Ib. á 3 hæð. Parket Glæsil. útsýni. Verð 7,2 m. 1852 Engjasel - nýkl. hús. Faiieg 111 fm íb. á 2. hæð Bflskýli. Verð 7,9 millj. 2528 Flúðasel - Stenikl. 100 fm (b. a 2 hæð m. bílsk. Hús klætt með Steni. Áhv. hagst. lán 4,3 m. Verð aðeins 7,3 m. 1801 Dalsel - m. bílsk. 100 fm ib. á 1. hæð Bilskýli. Hús klætt að utan að hluta. Verð7,1 millj. 1875 Furugrund í litlu fjölb. góö 4ra herb. ca 100 fm Ib. 2. h. Aukaherb. í kj. Suð- ursv. Laus strax. Verð 7,4 millj. 1764 Fálkagata. I traustu steinh. ca 90 fm 4ra herb. fb á 2 hæð. Glæsil. stofur. Stórar nýjar suðursv. Verð 7,2 millj. 1677 Seljabraut - Stenikl. Mjög goð ca 97 fm íb. á 2. hæð i nýl. bílskýli. Parket. Áhv. ca. 5 millj. Verð aðeins 7,1 millj. 1786 HÓIar - Ódýr. Mikið endum. ca 95 fm íb. á 1. hæð. Parket. Áhv. 3,5 millj. Verð aðeins6,7 millj. 1231 3JA HERB. Rétt við Háskólann. I faiiegu húsi á frábærum stað, er til sölu ca 90 fm íb. á jarðhæð m. sérinng. Verð 7,3 millj. 1950 Víðihvammur. 80 fm sérhæð m. glæsil. útsýni. Parket. Suðurgarður. Sér- inng. Áhv. 4 m. Verð 6,5 m. 1953 Leitar þú að útsýni ? pá er leit þinni lokið. ( nýju litlu fjölb. á góðum stað í Grafarvogi er ca 95 fm endaibúð til sölu. Sérinng. Sérinngangur Verð 7,4 m. fullb. án gólfefna eða 6,5 m. tilb. til innr. 508 Fífulind - glæSÍI. Ný glæsil. 92 fm íbúð á 2. hæð. Afh. tilb. u. trév. eða fullb. Hagstætt verð. 1952 Barónsstígur - gott verð. Fai- leg 3ja herb. fbúð rétt við Sundhöll Rvík, nýl. eldhús, goð sameign. Verð aðeins 4,9 m. 1951 Skipasund - mjög góð. Faiieg mikið endurn. 2ja-3ja herb. 61 fm fbúð í kj. ( góðu þrib. Sérinng. 2. svefnherb. Áhv. 2,6 millj. húsbréf. Verð 5,2 millj. Skipti á 8-10. millj. ÍHfj. Gbæ. 1908 Mávahlíð - m. byggsj. Mjög góð ca 70 fm ib. í kj. í fjórbýli. Sérinngangur. Talsv. endurn. Áhv. byggsj. 3,2 millj. Verð 5,7 millj. 1913 Baldursgata - glæsil. Giæsiieg ai- gerl. endurn. 91 fm íb. á 2. hæð í steinh. á fráb. stað. Áhv. 3,7 m. húsbr. Verð 7,2 millj. 1557 Grafarvogur - ótrúlegt. Giæsfieg ný 80 fm endaíbúð á 2. hæð á fráb. útsýn- isstað. Selst fullbúin án gólfefna á ein- stöku verði, aðeins 6,7 millj. 433 Hraunbær. Mjög góð 3ja herb. íbúð á 3 hæð. Vestursv. Hús klætt að hluta. Verð 6,4 m. 1933 Kambasel - miklir mögul. Glæsil. ca 90 fm efri hæð í fjórbýli ásamt ca 50 fm stækkun í risi (möguleiki). Áhv. 4,4 m. Verð8,3m. 1876 Kópavogur - austurbær. góö 3ja herb. íb. á 2. hæð. Þv.hús og geymsla í fb. Vestursv. Áhv. 3,2 millj. Hagstætt verð 5,7 m. 1302 Hraunbær - m. aukaherb. Fai- leg 90 fm íbúð á 3. hæð ásamt aukaherb. Parket. Nýl. bað og fl. Áhv. húsbr. 3,7 m. Verð6,3m. 1923 Grensásvegur - m. byggsj. Góð 3ja herb. útsýnisib. Áhv. byggsj. 3,7 m. Verð6,1 m. 1885 Berjarimi - vaxtal. útb. Giæsiieg 90,4 fm ib. 1. hæð í nýju fjölb. við Berjarima. Bflskýli. Verð aðeins 7,5 millj. 802 Blikahólar - m. bílsk. Faiieg 75 fm íb. á 1. hæð i litlu fjölb. Mikið endurn. Gott verð 6,4 millj. 1855 Flétturimi. Nýl. 90 fm glæsil. íb. á 3. hæð með stórglæsil. útsýni yfir Sundin. Stæði i bilsk. Parket. Áhv. húsbr. 5,5 millj. Verð 8,3 millj. 1363 Hrísmóar - glæsileg. 85 fm ib. á 3. hæð ásamt bílsk. Vandaðar innr. Parket. Stórar svalir. Fallegt útsýni. Áhv. ca 2 millj. Verð aðeins 8,2 millj. 1779 Rauðarárst. - ný glæsil. Giæsii. ca 90 fm ib. 4 hæð + ris. Bilsk. Vandaðar innr. Parket. Stórar svalir. Áhv. húsbr. 4,4 millj. Verð 8,8 millj. 1863 Hraunbær. Falleg 85 fm íb. með nýl eldh. 2 stór svefnherb. Stór stofa. Áhv. ca 3,9millj. Verð 6,2 m. 1829 Hraunteigur. Mjög góð ca 80 fm ib. á jarðhæð/kj. með sérinng. Áhv. 1,5 m. Verð 6,3 millj. 1587 Bólstaðarhlíð - 90 fm Faiieg 90 fm íb. í kj./jarðh. í fjölb. á fráb. stað. Áhv. byggsj. 2,8 m. Verð 6,4 m. 1828 Smáíbúðahverfi. ao fm efri hæð f tvíb. Áhv. 4,2 m. Verð 7,3 m. 1800 Laugav. -"penthouse"-íb. Fai- leg 80 fm íb. á 4. hæð. Endurn. í gamla stílnum. Glæsil. útsýni. Verð 6,2 millj. 1812 2JA HERB. NæfuráS - Skipti. Gullfalleg 80 fm (búð á 1 hæð með glæsil. útsýni, hús og sameign f sérfl. Verð 6,3 m. Skipti mögul. á 3 - 4ra í sama hverf i. 1948 IngÓlfSStrætÍ. Á frábærum stað ca 60 fm efri hæð. Stutt í allt. Verð 4,6 m. 1957 Skeggjagata - glæsil. stórgiæsii. 2ja herb. íb. á 1. hæð. Öll nýstandsett. Áhv. byggsj. 1,3 m. Verð 5.650 þús. Eign i algj. sérfl. 1848 Grafarvogur - ótrúlegt. Ný glæsileg 50 fm netto ib. á jarðhæð á góð- um stað. Selst fullb. án gólfefna. einstakt verð 4,8 millj. 430 Kambasel - laus strax. Giæsii. 2ja herb. á 1. hæð í góðu fjölb. Áhv. 3,1 m. byggsj. og húsbr. Verð 5,2 m. 1657 UgluhÓlar. Sérlega rúmgóð 65 fm íbúð á jarðhæð með stórri suðurverönd. Parket. Áhv. húsbréf 2,5 m. Verð 5,5 m. 1897 Mosgerði - Ódýr. Nýstandsett stúd- íóíbúð í kj. sérinng. Verð 2.950 þús. 1895 Efstihjalli. Falleg 60 fm sérlega vel- skipulögð íbúð í litlu fjölbýli. Parket. Verð 5,3 m. Ahv. 3,4 m. 1893 Reykás - m. bílsk. Nýieg 67 fm íbúð á 2. hæð. Bílskúr 24 fm m. geymslul. 2. svalir. Þvottaherb. Verð 6,8 millj. Skip- ti á 4ra herb. m. bllsk. í hverfinu 1907 KrummahÓlar. Glæsil. 2ja herb. Ib. bílsk. Laus. Verð 4,1 m. 1883 Eiðistorg - laus. góö 55 fm íb. á 2. hæð Laus strax lyklar á skrifst. Verð 5,4 millj. 1569 Arahólar - m. byggsj. góö 55 fm íb. á 3. hæð i eftirs. lyftuh. Áhv. 3,5 m. byggsj. Verð 5,2 m. Bein sala. 1856 Krummahólar - lyftuhús. 45 fm íta. á 4 hæð. Biiskýli. Áhvilandi lán við bygg.sj og lif.sj.ca 2.4 m. Verð 4.150 þús. 1562 Æsufell. 55 fm íb. á 4. h. Parket. Suð- ursv. Áhv. allt að 3,6 millj. Verð 4,4 millj. 1785 Efstasund - glæsiíbúð. Guiifai- leg 2ja herb. íb. á jarðhæð. Öll endurn. Parket. Suðurgarður. Verð 4.650 þús. 1832 Lindasmári - ný glæsil. Fuiibúin 60 fm ib. á 2. hæð. Verð 6,4 millj. 1397 Grettisgata. Góð ca 43 fm 3ja herb. ib. á miðhæð f járnkl. timburh. Verð aðeins 3,3 millj. Laus strax. 1798 Hamraborg. Gullfalleg 65 fm íb. á 5. hæð í lyftuh. Fráb. útsýni. Parket. Áhv. 3,1 m. Verð5,2m. 1678 Hólar - hagst. verð. 55 fm fb. á 5. hæð. Glæsil. útsýni yfir sundin Áhv. byggsj. 2,6 m. Verð 4,5 m. Lyklar á skrifst. 2550 Gleðilegt sumar! Hús á f riðsælum stað TIL SÖLU er hjá fasteignasöl- unni Garði húseignin Holtasel 45 í Reykjavík. Hús þetta er ein- býlishús, hæð, risogkjallarimeð innbyggðum bílskúr. Húsið er 241 ferm. að stærð og bílskúrinn 30,9 ferm. „Á aðalhæð hússins eru stofur," sagði Kári Fanndal Guðbrandsson hjá Garði. „Þar er einnig eldhús, búr, eitt herbergi, þvottaherbergi, snyrting og anddyri. Uppi eru þrjú rúmgóð svefnherbergi, baðher- bergi og sjónvarpsstofa. I kjallara er tveggja herbergja íbúð og góðar geymslur. Húsið, sem var reist úr steini árið 1980, er mjög vel byggt og í góðu ástandi. Staðsetningin er geysifal- leg, á mörkum byggðar og útivist- arsvæðis. Þetta er mjög friðsæll staður og ekki spillir að garðurinn er sérlega góður. Verð hússins er 17,9 millj. kr." HUSIÐ stendur við Holtasel 45 í Reykjavík. Það er til sölu hjá fasteignasölunni Garði og ásett verð er 17,9 miltj. kr.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.