Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 21

Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 21
r- MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 25. APRÍL 1996 E 21- Sími: 533-4040 Fax: 588-8366 Opið mánd, - föstud. kl. 9 -18 og laugard. kl. 11 -14. sunnudaga kl. 12 -14. Dan V.S. Wiium hdl. lögg. fasteignasali - Ólafur Guðmundsson, sölustjóri Birgir Georgsson sölum., - Hörður Harðarson, sölum. Erlendur Davíðsson - sölum. FASTEIGNASALA - Armúla 21 - Reykjavík - IVaust og örugg þjönusta ik KAUPENDUR ATHUGIÐ ft Fáið tölvulista yfir eignir, t.d. í tilteknu hverfi, á tilteknu veröbiii o.s.frv. Söluyfirlit yfir einstakar eignir, teikningar eða ðnnur gögn. Sendum í pósti eða faxi til þeirra sem þess óska. ÁRTUNSHOLT - SKIPTI Glæsilegt 250 fm einbýlishús f Kyíslunum. Óskað er eftir skiptum á minni elgn í aust- urborginni á verðbili 11-13 millj. Allar nánari uppl. á skrifstofu. KAUPENDUR ATHUGIÐ Fáið tölvulista yfir eignir, t.d. í tilteknu hverti, á tilteknu verðbili o.s.frv. Söluyf- irlit yfir einstakar eignir, teikningar eða önnur gögn. Sendum í pósti eða faxi til þeirra sem þess óska. 2ja herb. íbúðir NJALSGATA. 56 fm 2ja herb. ib. á 1. hæð í steinh. fb. er öll endum. Nýtt eldh., ný tæki á baði. Nýtt þak, gler og postar. Rafm. Verð aðeins 4,9 millj. 7912. 4- SAMTUN - LAUS STRAX. 2ja herb. 57 fm íb. í þríb. á 1. hæð, ásamt tveimur herb. í kj. m. sameiginl. snyrtingu og einu herb. í risi. Ekkert áhv. Verð að- eins 4,5 millj. 7902. AUSTU RBERG. 2Ja herb. ib. á 2. hæð m. vestursv. og miklu útsýni, stærð 54 frn. Snyrtil. og góð íb. m. parketi. Hús allt viðg. og málað. Áhv. 3,8 millj. Verð 5,0 m. 7889. LEIFSGATA. Snyrtileg 40 fm 2ja herb. íb. á 1. hæð. Parket. Risastór geym- sla með glugga. Verð aðeins 3,1 millj. Laus strax. 7904. FANNBORG - KÓR Rúmg. 2ja-3ja herb. íb. á 3. hæð i lyftuh. Stærð 82 fm. Stór- ar flísalagðar svalir sem má byggja yfir með miklu útsýni. Bílskýli. Laus strax. 7903. EFSTIHJAUJ - KÓP. Rúmg. 2ja herb. ib. á 2. hæð (efstu). Stærð 71 fm. íb. er m. glug- ga á tvo vegu og miklu útsýni. Rúmg. herb. Parket. Stutt í alla þjón. Verð 5fi m. 7892. ÁSHOLT. Gullfalleg 2ja herb. ib. á 2. hæð ásamt stæði í bílgeymslu. Fallegar innr. (rótarspónn). Massíft parket. Stórar suðursv. Stærð 58 fm + 27 fm bílskýli. Toppeign á góðum stað. 7885. AÐALSTRÆTI. Góð 2ja herb. íb. á 3. hæð i lyftuh. Þvottaherb. I ib. Góðar innr. og gólfefni. Suðursv. Stærð 53 fm. Áhv. 3,6 millj. Verð 6,0 millj. 6507. FURUGERÐI. Góð 2ja-3ja herb. íb. á jarðh. með sérsuðurg. (b. er í mjög góðu ástandi. Stærð 74 fm. Laus strax. Ahv. ca 3,6 millj. Verð tilboð. 7838. 3ja herb. íbúðir BOLHOLT - PENTHOUSE". 127 fm 3ja herb. Ib. í lyftuh. m. glæsilegu útsýni. 2 svefnh. Góð eign f. laghenta. Áhv. 4,2 millj. Verð 6,5 millj. 7915. FURUGRUND - KÓP. Góð 3ja herb. endaíb. á 2. hæð m. suðursv. Rúmg. herb. Góðar innr. Stærð 76 fm. Hús og sameign i góðu ástandi. Laus f maí. Áhv. ca 4,2 millj. Verð 6,7 millj. 7821. KÁRASTÍGUR - MIÐB. góö 3ja-4ra herb. íb. i góðu steinh. Stærð 79 fm. Sérþvottah. Nýtt rafm. Parket. Fallegt útsýni. Ahv. 4,1 millj. Verð 7,0 millj. 6672. EFSTIHJALLI - KÓP. Góð3jaherb. ib. á 2. hæð m. suðursv. Stærð 86 fm. Rúmg. herb. Parket. Verð 6,5 millj. 6671. FRÓÐENGI. Ný 3ja herb. íb. á 2. hæð. Stærð 86 fm. Þvottaherb. í íb. Verð frá 7,2 millj. 6610. URÐARHOLT - MOS. Rúmg. 3ja herb. íb. á 1. hæð. Stærð 91 fm. Mjög rúmg. svefnh. Sérgarður m. verönd. Áhv. 4,2 millj. Verð 7,5 millj. Laus strax. 7845. HEIMAR. Vel skipul. 3]a herb. ib. i góðu fjölb. Stærð 75 fm. Rúmg. stofa. Parket. Suðursv. Nýl. gler og rafm. Eignask. ath. Verð 6,5 millj. 6523. RAUÐARÁRSTÍGUR. Giæsii. 3ja herb. íb. á 2. hæð í nýl. lyftuh. auk stæðis í bílgeymslu. Stærð 94 fm. Góðar innr. Parket og flisar. Þvottaherb. í íb. Stórar svalir. Laus strax. Áhv. 5,5 millj. Verð 8,5 millj. 7755. DALALAND. Rúmg. 3ja herb. íb. á jarðh. með stórri suðurverönd. Stærð 91 fm. Mjög snyrtileg sameign. Sérhiti. Áhv. ca 4,0 millj. Laus fljótl. 7898. KLEPPSVEGUR. Björt 3ja herb. íb. á 3. hæð i góðu fjölb. Eldhús og baðherb. ný- stands. Stærð 61 fm. Verð 5,7 millj. Ath. skipti á 2ja-3ja herb. íb. á 1. hæð. 7901. ESKIHLÍÐ. Glæsil. nýstands. 3ja-4ra herb. íb. ásamt herb. í risi. Ný eldhinnr. Merbau-parket, granít flísar. Góðar svalir. Hús í góðu ástandi með nýju þaki. Stærð 103 fm. Áhv. 2,9 millj. byggsj. 6659. BOÐAGRANDI. Falteg 3ja herb. íb. á 1. hæð. Góðar innr. ParkeL Húsvörður. Gervihn- sjónv. Sauna Stærð 73 fm. Ahv. 4,4 m. 6646. VESTURGATA - ÚTSÝNI. Rúmg. 3ja-4ra herb. íb. á 3. hæð í nýl. húsi. Tvenn- ar svalir með faltegu útsýni yfir sjóinn. 3 svefnh. Góðar innr. Stærð 104 fm. Áhv. ca 3,5 millj. byggsj. Laus strax. 7893. DRÁPUHLÍÐ. Rúmg. 3ja herb. ib. í kj. í þrib. Parket. Hús í góðu ástandi. Áhv. ca 3,0 millj. Verð 5,7 millj. Laus strax. 7767. KÁRASTÍGUR - MIÐBÆR. Góð 3ja-4ra herb. ib. í góðu steinhúsi, stærð 79 fm. Parket á gangi og stofu. Sér- þvottahús. Nýtt rafmagn. Gott útsýni. Áhv. 4,1 millj. Verð 7 millj. 6672. EFSTIHJALLI - KÓP. 3jaherb. íb. á 2. hæð. Stærð 86 fm. Suðursv. Rúmg. herb. Parket. Verð 6,5 millj. 6671. LEIFSGATA. 3jaherb. íb. i kj. ífjórb. Góð- ar innr. Parket. Nýl. gler og póstar. Stærð 70 fm. Áhv. 3,1 millj. veðd. Verð 4,9 m. 4655. EYJABAKKI. Rúmg. 3ja herb. fb. á 1. hæð. Stór herb. Gott fyrirkomulag. Hús i góðu ástandi. Áhv. ca 3,0 millj. byggsj. Verð 5,9 millj. 7866. BIRKIMELUR. Mjög góð 3ja herb. ib. á 4. hæð í góðu húsi. 2 svefnherb. Parket. Lóð nýstandsett. Hiti í bílaplani. Stærð 76 fm. Áhv. 5,2 millj. 7833. 4ra herb. íbúðir FRÓÐENGI. Ný 4ra herb. íb. á 2. hæð. Ib. selst fullb. án gólfefna. Vandað- ar innr. Þvottaherb. i íb. Stærð 110 fm. 6612. FELLSMÚLI. Góð 4ra herb. íb. á 2. hæð. 3 svefnh. Fataherb. innaf hjónaherb. Stór stofa með suðursv. Nýl. eldh. Stærð 100 fm. Áhv. 4,7 millj. Verð 7,6 millj. 7725. LYNGBREKKA - KÓP. Góð 4ra herb. ib. ájarðh. m. sérinng. i þríb. Stærð 110 fm. 3-4 svefnh. Hús i góðu ástandi. Allt sér. Verð 7,5 millj. 7886. ÁSBRAUT - KÓP. 91 fm 4ra herb. endaib. á 3. hæð. Björt og góð ib. Góð aðkoma að húsl. Laus strax. Áhv. 3,1 millj. Verð 6,4 millj. 6618. HRAUNBÆR. Vel skipul. og góð 4ra herb. íb. með stórum suðursv. og fallegu útsýni. 3 svefnh. Góðar innr. Stærð 99 fm. Ahv. byggsj. 3,4 millj. Verð tilboð. 7802. SELJAHVERFI. Góð 4ra herb. endaíb. á 3. hæð ásamt stæði í bíla- geymslu. Stærð 96 fm. 3 svefnh. Góðar innr. Fallegt útsýni. Áhv. 5,7 millj. hagst. lán. Verð 7,6 millj. Mögul. á að taka bfl. uppí. 4500. SMIÐJUSTÍGUR - MIÐBÆR. 102 fm íb. á efstu hæð í þríb. (steinh.). Rúmg. herb. Eign sem býður uppá mikla mögul. Verð tilboð. 7756. ENGJASEL. 4ra herb. endaíb. á 3. hæð ásamt stæði í bílskýli. Stórar suður- sv. 3 svefnherb. Stærð 102 fm. Áhv. 500 þús. Verð tilboð. Laus fljótl. 7875. KAPLASKJÓLSVEGUR. 4ra herb. íb. á 1. hæð. Parket. Nýl. standsett baðherb. Suðursv. Sameign og hús ný- standsett. Áhv. 4,1 millj. byggsj. + hús- br. Verð 7,5 millj. 6657. HRAUNBÆR. 4ra herb. íb'. á 1. hæð ásamt herb. i k). Stærð 87 fm. 3 svefnh. Laus strax. Verð 6,0 millj. 7877. VESTURBERG. 4ra herb. ib. á 3. hæð. 3 svefnh. Parket. Mikið útsýni. Stærð 89 fm. Laus strax. 7876. KRÍUHÓLAR. 101 fm 4ra herb. Ib. á8. hæð í lyftuh. með yfirb. svölum. Mikið útsýni. Áhv. ca 1,2 m. Verð 6,7 m. Laus strax. 7851. LAUFENGI. Nýleg 4ra herb. ib. á 2. hæð i litlu fjölb. Sérsmiðaðar innr. úr ma- hony. Þvottaherb. í Ib. Gott skipul. Áhuga- verð eign. Stærð 111 fm nettó. Laus fljótl. Áhv. 5,9 rnillj. Útb. ca 500 þús. Eftirst. . má semja um. 4888. 5-6 herb. BREIÐVANGUR - HF. Giæsii 4ra-5 herb. íb. um 121 fm á 2. hæð ásamt sérbyggðum bílskúr. Þvottaherb. innaf eldh. Suðursv. Litið áhv. Ath. skipti mögul. á eign í Austurbæ Rvík. 5126. ESPIGERÐI. Góð 5 herb. Ib. á tveim- ur hæðum í góðu fyftuh. Stærð íb. 131 fm. Stæði í bílskýli fylgir. fb. í góðu ástandi með miklu útsýni. Getur losnað strax. 7759. Sérhæðir VESTURHUS. Rúmg. neðri sérh. í tvib. ásamt bíiskúr. 3 svefnh. Stærð 125 fm samtals. Áhv. 4,6 millj. Verð 8,5 millj. 7911. LANGHOLTSVEGUR. Góð sérh. a 1. hæð í þrib. ásamt bílskúr. 3 svefnh. Ljós- ar innr. í eldh. Stærð 78 fm + bítekúr. Góð lóð. Áhv. 4,0 millj. Verð 7,8 milij. 4664. KÁRSNESBRAUT - KÓP. Góð efri sérh. ítvíbh. m. sérinng. ásamt bftekúr. 3 svefnh. Rúmg. stofa og eldhús. Þvotta- hús og búr innaf. Stærð 136 frn. Ath. skipti á minni eign. Áhv. 2,6 millj. byggsj. Verð 103 m. 6266. NJORVASUND Góð sérhæð á 1. hæð I þríb. 3 svefnherb. Yfirbyggðar svalir. Parket. Gott útsýni. Góður garður. Stærð 91 fm. Áhv. 4,0 millj. Verð 7,7 millj. Laus 1. maf. 7816. VALLARBRAUT - SELTJN. Glæsil. neðri sérh. í tvíb. Stærð 173 fm auk 25 fm sólstofu og 29 fm bílsk. 5 svefnherb., rúmg. stofur. Hús í góðu ástandi. Verð 11,9 m. Ath. skiptj mögul. 7791. ÁLFHEIMAR. Góð sérh. i fjórb. m. rúmg. bílsk. Stærð 137 fm + 30 fm bílsk. 3 svefnh. Áhv. 5,6 millj. Verð 10,4 millj. 7721. Raðhús - parhús AFLAGRANDI. 'i ^uippr Glæsil. parh. m. innb. btek. sem skiptist í hæð og ris, 5 rúmg. svefnh., góðar stofur með útg. út á suðurverönd. Eldh. m. glæsil. innr., ma- ¦ hogní og rótarspónn. Parket og flisar á gólf- um. Stærð 239 fm. Vandað hús á góðum stað. Ahv. hagst lán 63 m. 7890. BREKKUTÚN - KÓP. Vandað parh. á tveimur hæðum (vesturendi), stærð 235 fm. Eignin gefur möguleika á séríb. á jarðh. 4-5 svefnh. Garðstofa.' Vandaðar innr. Sérbílskúr. Áhv. ca 2,6 millj. hagst lán. Ath. skipti á minni eign. 7913. FLUÐASEL. Gott endaraðh. átveim- ur hæðum ásamt stæði I bílskýli. 4-5 svefnh. Þvottah. innaf eldh. m. hurð út i garð. Eign sem býður upp á mikla mögul. Stærð 148 f m + 30 fm bllskýli. Áhv. ca 3,4 millj. Verð 11,4 millj. 7840. FJALLALIND - KÓP. Rúmg. parh. sem er hæð og ris auk bílsk. Húsið afh. tilb. u. trév. að innan, en fullb. utan. Stærð 176 fm. Áhv. 3,5 millj. Verð 10,5 millj. 7862. BUSTAÐAHVERFI - 2 IB. Gott 2ja ib. raðh. ásamt bílsk., samtals ca 200 fm. 5 svefnh., 3 stofur. Ath. skipti á minni eign. 7730. TUNGUVEGUR. Endaraðh. sem er tvær hæðir og kj. Stærð 133 fm. 3 svefnh. Ekkert áhv. Verð 7,8 millj. Laust strax. 6569. FÍFUSEL - 2 ÍBÚÐIR. Gott rað hús á þremur hæðum ásamt stæði í bíl- skýli. 4 svefnh., stofa og borðstofa. Park- et og flísar. Tvennar svalir. Á jarðh. er rúmg. 2ja herb. íb. m. sérinng. Hús í góðu ástandi að utan. Góð verönd. Snyrtilegur garður. Stærð 217 fm. Áhv. ca 7,0 millj. hagst. lán. Verð tilboð. 7010. STÓRIHJALLI - KÓP. Gott raðh. á tveimur hæðum ásamt tvöf. innb. bílsk. 5 svefnh. Góðar innr. Stærð 276 fm. Áhv. 6,9 millj. Ath. skipti mögul. á minni eign. 6262. FLÚÐASEL - TVÆR ÍBÚÐIR. Endaraðh. á þremur hæðum ásamt sérib. í kj. Á miðhæð er snyrting, eldh., búr, stofa, borðstofa, svalir. Efri hæð er baðherb., 4 svefnherb. í kj. er sérib. sem skiptist í and- dyri, eldh., þvhús, búr, baðherb., svefn- herb. og stofu. Stærð samt. 220 fm. Laust strax. Verð 12,3 millj. 5030. TUNGUBAKKI. Gott pallaraðhús með innb. bflsk. 3 svefnh. Rúmg. stof- ur, sjónvherb. Endurn. eldh. Mjög góð eign. Áhv. 2,5 míilj. byggsj. Verð 12,5 millj. Skipti á minni eign, helst í Háa- leitishverfi. 6670. BAKKASMARI - KÓP. Eigum tii parh. sem afh. tilb. að utan, fokh. að inn- an. 4 svefnherb. Stærð ca 175 fm. Teikn. og uppl. á skrifst. 6028. LINDASMÁRI - KÓP. Bgum tii nokkur raðh. á tveimur hæðum sem afh. tilb. til innr. Stærðir ca 175 fm. Teikn. og uppl. á skrifst. 6339. Einbýlishús HÆÐARSEL. Vandað og gott einb. sem skiptist i hasð og ris ásamt bílskúr. Húsið stendur ofan við götu með góðum suðurgarði. 4 rúmg. svefnh. Góðar innr. Stærð 185 fm + 30 fm bilsk. Eign sem vert er að skoða. Verð 16,5 millj. 6389. KLYFJASEI - 2 ÍB. Bnb^tvib á þremur hæðum ásamt tvöf. bilsk. 4 svefnh., 3 stofur. Á jarðh. er sér 2ja herb. íb. m. sér- inng. Stærð 294 fm. Hús I góðu ástandi. Ath. skipti á minni eign. Verö 16,5 millj. 61624. VAÐLASEL. Vandað einbhús ásamt innb. bílsk. Stærð 215 fm. 4 svefnh., 2 stofur. Góðar innr. Fallegur garður. Heitur pottur. Verð 16,8 millj. 6269. JÓNSTÓFT - MOS. Einbhús, byggt í tvennu lagi, timbur og steinn, á tveimur hæðum. 5-6 svefnh., 3 stofur. Stærð 288 fm. Góð staðs. Einstakt útsýni. Áhv. ca 5,0 millj. Verð 12,5 millj. 6346. SKAFTAFELL V/NESVEG. Steinsteypt eldra einbhús á tveimur hæð- um. Húsið er mikið endurn. m. nýju gieri og póstum. Stærð 123 fm. Áhv. 2,3 millj. Verð 7,8 millj. 6576. HLIÐARHJALLI - KOP. Bnbýiis- hús á tveimur hæðum ásamt sérbyggðum bílskúr. 4-5 svefnh. Stórar suðursv. með- fram stofu. Eign sem býður uppá mikla möguleika. Húsið er ekki alveg fullklárað. Áhv. ca 3,6 millj. 7871. YSTASEL. Gott einb. a tveimur hæðum auk bífsk. 7 svefnherb., rúmg. stofur. Góðar innr. og gólfefni. Hægt að hafa séríb. á neðri hæð með sérinng. Stærð 300 frn. Áhv. bygg- sj. 2,4 millj. Uppl. og teikn. á skrifsL 6365. STARENGI. Vorum að fá f sölu 2 timbureinb. á einni hæð á góðum útsýn- isstað. Stærð 130 fm + 35 fm bílsk. Hús- in afh. frág. að utan, glerjað með huröum og málað. Hægt að semja um afhstig og efnisval. Fullb. eða tilb. til innr. Áhv. 6,3 millj. Verð frá kr. 10.325 þús. 7837. Atvinnuhúsnæði KAPLAHRAUN - HAFNARF. Frábært 200 fm iðnhúsn. á jarðh. með stórum innkdyrum. Mikil lofthæö. Lóð malbikuð. Ekkert áhv. Laust strax. 7881. KAPLAHRAUN - HAFNARF. Nýl. og vandað endahúsn. (vesturendi) á tveimur hæðum, samtals 483 fm. Góð lofthæð og góð aðkoma með steyptum bílastæðum. 6582. BÍLDSHÖFÐI. 370 fm iðnhúsn. með innkeyrum og góðri lofthæð. Uppl. á skrifst. 6539. BÍLDSHÖFÐI. 207 fm skrifst.- og þjón- rými á 2. hæð m. glugga á tvo vegu. Góð toft- hæð. Laust strax. Verð 9,0 miUj. 7891. GRENSÁSVEGUR. Gott 427 fm verslhúsn. á götuhæð með góðum glugg- um. Húsn. er í leigu. Allar nánari uppl. veittar á skrifst. 7870. Hafnarfiörður SMARABARÐ - HF. Góð 2ja herb. íb. á jarðh. (ekki niðurgr.) með sérinng. og nýl. innr. Góð staðsetn. Áhv. 2,7 millj. Verð 5,4 millj. Laus fljótj. 6415. REYKJAVÍKURVEGUR. 3ja herb. fb. á jarðh. m. sérinng. Stærð 102 fm. Nýl. eldh. og baðherb. Áhv. byggsj. 3,6 millj. Laus strax. 6420. BÆJARHOLT - HF. Ný 4ra herb. fullb. íb. á 3. hæð. Stærð 102 fm. Beyki- innr. Þvottaherb. í íb. Til afh. strax. 4701. SUÐURHVAMMUR. Góð 4ra-5 herb. íb. á 3. hæð ásamt bílsk. 3 svefn- herb., stofa, borðstofa. Tvennar svalir. Stærð 104 fm + 39 fm bílsk. Faltegt útsýni. Áhv. 3,7 millj. byggsj. Verð 9,1 millj. Selj. getur lánað hluta til allt að 25 ára. 7818. SUÐURBRAUT - HF. Rúmg 4ra herb. endaíb. á efstu hæð. Stærð 112 fm. Þvherb. innaf eldh. Fallegt útsýni. Laus strax. Áhv. 2,3 millj. byggsj. Verð 7,6 millj. 6036. SUÐURVANGUR. 4ra herb. enda- íb. á efstu hæð, stærð 103,5 fm. Þvotta- herb. i íb. Laus fljótl. Áhv. 1,7 millj. Verð 7,0 millj. 4607. HÓLABRAUT. 4ra herb. íb. á 1. hæð í 5 Ib. húsi. Suðursv. Stærð 87 fm. (b. er nýl. standsett og laus strax. Áhv. byggsj. 2,5 millj. 4734. ÁLFHOLT - HF. 143,7 frn 5 herb. íb. sem er hæð og ris ásamt stórri geymslu í kj. Afh. tilb. til innr. Góð staðsetn. Mikið út- sýni. Laus strax. Verð 8,9 millj. 7803. HJALLABRAUT - HF. Rúmg. 5 herb. endaíb. á 1. hasð með þvottaherb. i íb. samt. 140 fm. Laus strax. Áhv. 2,4 millj. Verð 9,5 millj. 6448. KLUKKUBERG - HF. Gott pam. á tveimur hæðum ásamt bílsk. 4 svefn- herb. Góð eign með góðu útsýni.Áhv. ca 5millj. 6510. Hafnarfiörður SMÁRABARÐ - HF. Góð 2ja herb. Ib. á iarðh. (ekki niðurgr.) með sér- inng. og nýl. innr. Goð staðsetn. Ahv. 2,7 millj. Verð 5,4 millj. Laus fljótl. 6415. REYKJAVÍKURVEGUR. 3ja herb. íb. á jarðh. m. sérinnq. Stærð 102 fm. Nýl. eldh. og baðherb. Ahv. byggsj. 3,6 millj. Laus strax. 6420. BÆJARHOLT - HF. Ný4raherb. fullb. (b. á 3. hæð. Stærð 102 fm. Beyki- innr. Þvottaherb. í íb. Til afh. strax. 4701. SUÐURHVÁMMUR. Goð4ra-5 herb. íb. á 3. hasð ásamt bílsk. 3 svefn- herto., stofa, borðstofa. Tvennar svalir. Stærð 104 fm + 39 fm bttsk. Fallegt út- sýni. Ahv. 3,7 millj. byggsj. Verð 9,1 millj. Selj. getur lánað hluta til allt að 25ára. 7818. SUÐURBRAUT - HF. Rúmg. 4ra herb. endaib. á efstu hæð. Stærð 112 fm. Þvherb. innaf eldh. Fallegt útsýni. Laus strax. Áhv. 2,3 millj. byggsj. Verð 7,6 millj. 6036. SUÐURVANGUR. 4ra herb. endaíb. á efstu hæð, stærð 103,5 fm. Þvottaherb. í íb. Laus fljótl. Áhv. 1,7 milli- Verð 7,0 millj. 4607. HÓLABRAUT. 4ra herb. íb. á 1. hæð 15 fo. húsi. Suðursv. Stærð 87 fm. Ib. er nýl. standsett og laus strax. Ahv. bvggsj. ZJS millj. 4734. ÁLFHOLT - HF. 143,7 fm 5 herb. Ib. sem er hæð og ris ásamt stórri geym- slu i k). Afh. tilb. ttl innr. Góð staðsetn. Mikið útsýni. Laus strax. Verð 8,9 millj. 7803. HJALLABRAUT - HF. Rúmg 5 herb. endafb. á 1. hæð með þvottaherb. í Ib. samt. 140 fm. Laus strax. Áhv. 2,4 millj. Verð 9,5 millj. 6448. KLUKKUBERG - HF. Gott parh á tveimur hæðum ásamt bílsk. 4 svefn- herb. Góð eign með góðu útsýni. Ahv. ca5millj.6510.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.