Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 13
MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 25. APRÍL 1996 E 13 Jörfabakki. Mjög falleg 96 fm 4ra hert). íbúð á 1. hæð ásamt aukaherb. i' kjallara í góðu fjölbýli. Fallegt eldhús, allt nýuppgert, þvottahús í íbúð. Góðar suðursvalir. Parket. Áhv. 2,3 millj. húsb. Verð 7,4 millj. 4036 Kaplaskjólsvegur. sériega falleg 92 fm 4ra herb. íb. á 4. hæð í KR- blokkinni. 3 svefnherb. og rúmg. stofa. Gufubað í samelgn. Sameiginl. þvotta- hús á hæðinni. Skipti á minni eign mögul. Áhv. 3,1 millj. Verð 8,5 millj. 4018 Vesturgata. Mjög skemmtileg 102 fm 4ra herb. íb. á 4. hæð í góðu lyftuhúsi með frábasru útsýni yfir höfn- ina og víðar. Suðursvalir. Góð sameign með sauna og fl. íbúðin er laus. Verð 7,9 millj. 4054 Espigerði. Góð og vel staðsett 93 fm íb. á 2. hæð í nýl. endurnýjuðu húsi sem skiptist í 3 svefnherb. og 2 stofur m/suðursvölum. Frábær staður. Verð 8,5 millj. 4797 Hraunbær. Skemmtileg og rúm- góð 125 fm 4-5 herberja íbúð á 1. hæð með aukaherb. í kjallara. Nýlegt fallegt parket. Góður garður. Verð 7,5 millj. 4939 Krummahólar. 6 herb. 132 fm íbúð á 2 hæðum, ásamt 25 fm bílskúr. Sérinngangur af svölum. Þrennar svalir prýða þessa og nýjar hurðirinnr. o.fl. Nú er bara að drifa sig að kaupa. Verð 9,9 4940 Vesturberg. Stórskemmtileg 96 f m 4 herb. íbúð á 2. hæð sem er 3 svef n- herbergi, rúmgóð stofa með suðursvöl- um o.fl. Verð 6,7 millj. 4015 Blikahólar. Vel skipulögð og fal- leg 98 fm 4ra herb. Ib. á 1. hæð í huggu- legu fjölbýli. Ótakmarkað útsýni yfir borgina. Verðið spillir ekki. Aðeins 6,9 millj. 4568 FífUSel. Hlægileg útborgun! Afar skemmtil. 104 fm 4ra herb. íb. á 1. hæð ásamt bilskýli. Flísar, parket, boga- dregnir veggir og skemmtilegt eldh. setja svip á þessa. Áhv. 6,4 millj. Verð 7,4 millj. Líttu á útborgunina! 4915 Snorrabraut. vei swpui. 88 fm 4ra herb. (b. á 1. hæð miðsv. í Rvik. Lok- aður garður. Verð 5,9 millj. 4870 - HÆÐIR - Barmahlíð. Vorumaðfáísölufal- lega og vel skipulagða sérhæð á 1. hæð með sérinngangi. Tvennar svalir og gott skipulag. Verð 8,5 millj. 7880 Stangarholt. Tvær fbúðir. Á þessum skemmtilega stað bjóðum við 103 fm eign sem skiptist í tvær íbúðir. Á efri hæð er rúmgóð 3 herb. íbúð og í kjallara er 2 herb. ib. m. sérinng. Verð samtals kr. 7,9 millj. Þessi er laus strax. 7868 Hlíðarhjalli. Gullfalleg150fmefri sérhæð ásamt stæði í bflg. Skiptist m.a. f 3 rúmg. svefnherb. sjónvhol, stóra stofu, o.fl. Eignin skartar m.a. parketi og flísum. Ekki má gleyma hita ! plani og stéttum. Vel staðs. mót suðri. Verð 11,9 millj. 7909 Hverafold. Aldeilis vönduð 196 fm efri sérhæð og 1/2 neðri hæð, ásamt innb. 46 fm bílskúr í tvfbýlishúsi. Vandaðar innréttingar og hér er nú al- deilis veðurblíðan. Frábært útsýni. Verð 12,9 millj. Áhv. 8,0 millj. hagst. lán. 7925 Stapasel. Mjög skemmtileg 4ra herb. 121 fm sérhæð í fallegu tvíbhúsi með sérinngangi og sérgarði. íbúðin er nýmáluð og laus fyrir þig strax í dag. Áhv. 5,3 millj. Verð 8,5 millj. 4792 Stórholt hæð - ris. 2 Ibúðiri Skemmtileg og rúmgóð sérhæð ásamt íbúð í risi, alls 134 fm auk 32 fm bfl- skúrs. Miklir möguleikar. Skipti möguleg á minni eign, helst á 1. hæð. Verð 10,9 millj. 7802 RAÐ- OG PARHUS. Byggðarholt. stórskemmti- H" legt 132 fm endaraðhús á tveimur r~ hæðum með 3 svefnherb. og góðu " sjónvarpsholi. Útgengt úr stofu í fallegan gróinn garð. Ahv. 1,7 millj. Verð aðeins 8,9 millj. Makaskipti vel hugsanleg á 4 herb. íb. 6005 Grasarími. , Stórglæsilegt'Í70 fm parhús á 2 hæðurh ásamt bílskúr. Vand- aðar innréttingar, parket og flísar. Suð- ursvalir, gert er ráð fyrir 7 fm sólskála. Verð 12,6 millj. Ahv. 6,0 millj. 6795 Hraunbær. vorum að fá f söiu gullfallegt 137 fm parhús á einni hæð auk 20 ferm bílskúrs. Eignin skiptist í fj'ögur svefnherbergi og tvær stofur. Sjón er sögu rikari. Frábær staður. Verð kr. 11,9 millj. 6998 Furubyggð - Mos. stórgiæsi- legt 164 fm nýtt raðhús í Mosfellsbæ með bílskúr, garði og öllu tilh. Húsiö er allt fullb. í hólf og gólf með parketi á gólfi og skápum í öllum herb. Verð 12,9 milli. 6673 Jötnaborgir. Mjög fallegt 183 fm parhús á tveimur hæðum (innb. 28 fm bílsk.). Húsið er byggt úr steypu og timbri og verður skilað fullfrág. að utan en fokh. að innan. Þrjú herb. og tvær stofur. Teikn. á Hóli. Verð 8,9 millj. 6012 Stapasel. M]ög skemmtileg 4ra herb. 121 fm sérhæð í fallegu tvíbhúsi með sérinngangi og sérgarði. Ibúðin er nýmáluð og laus fyrir þig strax í dag. Áhv. 5,3 millj. Verð 8,5 millj. 4792 Brattahlíð - MOS. Afar fallega innréttað 130 fm raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Glæsileg rót- arspónsinnrétting prýðir eldhúsið svo og 3 rumgóð svefnherb. ÖIJ með glæsi- legum mahogny skápum. Áhv. 6,3 millj. Verð 10,9 millj. 5014 Arnartangi - Mos. vorum að fá f sölu 94 fm endaraðhús auk fristand- andi bílskúrs. 3 svefnherbergi, góður garður. Hér er nú aldeilis gott að búa með börnin í sveitarómantíkinni! Verð 8,9 millj. 6717 Smáíbúðahverfið. Skemmtilegt 130 fm raðhús á 3 hæðum sem mikið hefur verið endurnýjað, m.a. nýlegt eld- hús, járn á þaki o.fl. Sólpallur í hásuöur gerir þessa spennandi f. grillmeistara! Góð aðstaða fyrir unglinglnn f kjallara. Verð 8,3 millj. 6718. Sogavegur. Fyrir þig, fallegt 113,2 fm parhús á tveimur hæðum. Nýtt þak og kvistir og nýir gluggar. Laust strax í dag og lyklar á Hóli. Verð 8,6 millj. Áhv. 5,6 milllj. Fljótt nú. 6706. Þingás. Gullfallegt, bjart og skemmti- lega hannað 155 fm endaraðhús á einni hæð með útsýni út yfir Rauðavatn. Innb. bílsk. Húsið afh. fullb. að utan og fokh. að innan. Verð 8,2 millj. 6726 Esjugrund. Mjög skemmtil. ný- byggt 106 fm parhús á tveimur hæðum á þessum friðsæla stað. Hér er aldeilis fínt að vera með börnin. Makaskipti vel hugsanl. á eign úti á landi. Áhv. 4,4 millj. Verð 8,9 millj. 6713 Þ > z > z > z - EINBYLI - DynskÓgar. Einbýlishús meö tveimur íbúðum. Spennandi ca. 300 fm einbýlishús á 2 hæðum, með séríbúð í kjallara. Makaskipti á minni eign vel athugandi, jafnvel 2 íbúðir. Verð 17,9 millj. Nú er tæki- færið! 5923 Giljasel - 2 íbúðir. Vorum að fá I sölu rúmgott, gullfallegt og vel byggt tveggja íbúða hús á ein- um besta stað í Seljahverfinu. Hér er frábært útsýni og stutt í alla þjón- ustu. Bónus - verð aðeins 15,9 millj. 5996 DalhÚS. Glæsilegt og frábæriega vel staðsett 261 fm efnbýli með góðum bílskúr rétt við stórt óbyggt útivistar- og fþróttasv. Þetta er frábær staður til þess að ala upp börn. Skólinn við höndina. Makaskipti vel hugsanleg. Áhv. 11 millj. Verð 18,5 millj. 5019 Lindarbraut - Seltj. Afar mikið og glæsilegt 302 fm einbýlishús sem skiptist m.a. I þrjár stórar parketlagðar stofur. Þrjú svefnherbergi auk þess sem séribúð er f kjallara. Stór garður með hellulagðri verönd. Góður bílskúr. Topp- eign. 5006 'RYGGÐU PENINGA - KAUPTU FASTEIGN Hönnun- arperla ÞETTA hús er í Bo Bedre kallað- „hönnunarperla". Það var byggt árið 1925 og hefur verið end- urnýjað með faglegri varkárni. Það heitir Klöverbakken og var teiknað af arkitektunum Torp & Torp fyrir vopnasölumanninn Egil With. Það stendur í ná- grenni við Ósló. Nýlegur 60 fm bústaður með svefnlofti. Húsið er mjög vandað og með góðum innr. og fallegri panelklæðningu. Bú- staðurinn stendur á góðum útsýnis- stað á ca 6.300 fm eignarlóð. Verð: Tilboð óskast. 6602. SKORRADALUR. Fallegur sumarbústaður í landi Fitjahlíðar. Stærð 53 fm, auk 7 fm baðhúss og 12,5 fm bátaskýlis. Bústaðnum fylgir allt innbú, bátur með 40 ha utanborðs- vél. Landið er allt skógi vaxið. Allar nánari uppl. veittar á skrifst. 7865. GRÍMSNES. Góður sumarbú- staður i landi Hallkelshóla. Búst. er á eignarlóð sem er ca 1 ha. Mikill gróð- ur og fallegt land. Stærð hússins er 40 fm + 18 fm sólstofa ásamt 20 fm geymsluskúrs. Húsið er allt hið vand- aðasta. Verð 5,0 millj. Myndir og uppl. á skrifst. 7887. LÓÐ VIÐ LAUGARVATN. Tii sölu spilda úr landi Snorrastaða II við Laugarvatn. Stærð ca 20 þús. fm. Land- ið er gróðri vaxið. Stutt í rafm., heitt og kalt vatn. Verð: Tilboð óskast. 6356. GRÍMSNES. Vorum að fá til sölu fimm lóðir í Grímsnesi. Stærð frá 5.100 fm. Landið er allt mjög gott til ræktunar, þurrt og grjótlaust. Gert ráð fyrir heitu vatni. Teikn. og uppl. á skrifst. 7852. LARUS Þ. VALDiMARSSON, fRM.TOMDASUORi KRISÍJAN KRISTJANSSON, lOGGiifUR FtólElGNASAii Nýjar á söluskrá m.a. eigna: Góð íbúð - gott lán - gott verð 3ja herb. íbúð á 1. hæð við Leirubakka. Sérþvottah. Vestursvalir. Gott kjherb. fylgir með snyrtingu. Útsýni. Laus fljótl. Sólrík - Rofabær - góð kjör 2ja herb. íbúð á 1. hæð tæpir 60 fm. Sótverönd. Langtímalán kr. 3 Laus fljótl. Tilboð óskast. Sérinngangur - þríbýli - Barðavogur 2ja herb. kjíb. Vinsælt hverfi. íb. Tilboð óskast. Laus fljótl. Skipti Rúmgóð samþykkt mögul. á eins herb. Úrvalsíbúð - aukaíbúð - bílageymsla Sólrík suðuríb. 4ra herb. á 2. hæð rúmir 100 fm við Fífusel. Sér- þvottah. Með eins herb. íb. i kj. Langtímalán kr. 3,3 millj. Skipti mögul. Öll eins og ný - tilboð óskast Neðst í Hlíðunum úrvalsgóð i'b. um 100 fm á 4. hæð. Gott risherb. fylgir. Lækkað verð. Vinsamlegast leitið nánari uppl. Vesturborgin - lyftuhús - skipti Stór sólrík 4ra herb. íb. taepir 120 fm ofarl. í lyftuh. á vinsælum stað. 3 rúmg. svefnherb. Frábært útsýni. Góð lán. Tilboð óskast. Úrvalseign á útsýnisstað Steinhús ein hæð, tæpir 160 fm. Bílskúr 40 fm. Stór ræktuð lóð við Vesturvang í Hafnarfirði. Skipti koma til greina. Tilboð óskast. Á söluskrá óskast m.a.: Raðhús eða parhús á einni hæð um 120-130 fm. 3ja herb. góð íbúð í Hafnarfj. með stórum bílsk. 3ja herb. góð íbúð við Safamýri, í Hlíðum, í Heimum, Laugarnesi eða nágr. Gott raðhús á einni hæð um 150 fm, helst við Háaleitisbr., i Fossvogi eða á Nesinu. Gleðilegt sumar með þökk fyrir veturinn og traust og batnandi viðskipti. • • Opiðídagfrákl. 10-12. Opið á laugard. f rá kl. 10-14. Almenna fasteignasalan sf. var stof nuð 14. júlí 1944. ALMEMMA FASTEIGNASALAiM L*U6m6l 18 S. 552 1151-552 1377 tt FASTEIGNASALA GÆÐI Sæmundur H. Sæmundsson, sölustjóri, Halldór Már Sæmundsson, sölufulltrúi. Sigurberg Guðjónsson, hdl, lögg. fasteignasali Suðurlandsbraut 16 (3. hæð), 108 Rvík. Sími 588 8787, fax 588 8780 Opnunartímar virka daga 9-18, laugardaga 11-14, sunnudaga 12-14 Langholtsvegur Faiieg 2-3ja herbergja risíbúö á þessúm eftirsótta stað. Yfir íbúðfnnf er manngengt ris sem er panelklætt og teppalagt. Hér borgar slg að skoða strax. Verð 5,4 m. 122 Austurbrún Vorum að fá f sölu neðri hæð f þrfbýlishúsi, samtals 110 fm auk bílskúrs sem er 40 fm Góður staður. Verð aðeins9,S m. 124 GarðhÚS Falleg og rúmgóð 70 fm 2ja herb. ibúð á 2. hæð í fjölbýli m/bílskúr. Vandaðar innréttingar. Verð 6,5 m. 112 3JA HERBERGJA Neshagí Rúmgóð og björt kjallaraíbúð i glæsilegu húsi. Ibúðin skiptist i eldhús, stofu og tvö góð svefnherbergí. Verð 5,7 m. 121 IrabakkÍ Góð 3ja herb. íbúð i fallegu sambýli. Parket á stofu, eldhúsi og forstofu. Tvennar svalir. Verð 6,2 m. 120 Lundarbrekka Kópav. Faiieg 3Ja herbergja Ibúð á 3. hæð I fjölbýli. Góð sameign, sér inngangur. Verð 6,9 m. 111 Furugerði Falleg 70 fm íbúð á jarðhæð í fjölb. Parket á gólfum. Sér garður. Skipti möguleg á 4ra herb. ibúð í sama hverfi. Verð 6,8 m. 105 4RA HERBERGJ Barmahlíð Mjög falleg 4ra herb. Ibúð við Barmahlíð. ðll ný uppgerð. Það borgar sig að skoða þessa. Verð 6,9 m. 114 Rauðalækur vorum að fa i aöiu góða hæð á Lækjunum. Skiptist t tvær stofur, hol, eldhús, bað, hjónaherbergi og forstofuherbergi m/sér snyrtingu. Þvottahús á hæðinni. Verð 8,1 m. 116 Dalsel Fallegt raðhús á tveimur hasðum. Stærð 156 fm 4 svefnherb. Góð stofa og eldhús. Stæði í bflgeymstu. Þessa etgn borgar sig að skoðastrax. Verð 11,3 m< 113 Skaftahlíð 4ra herbergja talieg íbúð á 3. hasð. Stærð 104 fm. Þrjú svefnherbergi og. stór stofa. Tvennar svatir. Góður staður Ahvftandi byggsj.lán 3,3 m. Verð8,7m. 115 Ásgarður Raðhús sem er tvær hæðlr og kjallari samtals 129 fm Skiptist f 3-4 svefnherbergi, stdfu, eldhús, bað, rúmgóðá forstofu, þvottahús, tftíl snyrting og geymsta f kjaltara. Frábær sólbaðs- og grillaðstaða í garöi. Verð 8,3 m. 110 EINBÝLISHÚ Langholtsvegur 4-5 herb. Rishæð I þribýlishúsi. Sér inngangur, góð eign á góðum stað t borginni. Verð 7,4 m. 101 Álfheímar Góð 4ra herb. tbúð á 1. hæð t fjölbýli. Stærð 96 fm Frábær staðsétnfng. Stutt f afla þjónustu. Verð 7,2 m. 104 Sogavegur Fallegt einb.h. á f rábærum stað. Góðar inrtréttlngar. Stór bilskúr, falfegur garður.Verð 13,7 m. 126 Kambahraun Hverag. Einbýlishús á einni hæð samtals 134 fm auk bílskúrs sem er 48 fm Falleg lóð með heitum potti. Húsið er á einum besta stað i Hveragerði. Skipti á minni eign í Reykjavfk. Verð9,2 123 Brautarholt 290 fm húsnæði á 3. hæð sem skiptist f danssal, eldhús, bar, fatahengi, snyrtingu og stórar útisvalir. Upplýsingar og telkningar hjá H-Gæði. Verð Tilboð 109 SKOÐUM SAMDÆGURS EKKERT SKOÐUNARGJALD

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.