Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 17
MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 25. APRIL 1996 E 17 í < Til sölu sveitasetur Til sölu er fasteignin Seylur, Ölfushreppi í Árbæjarhverfi á bökkum Ölfusár. Um ræðir glæsilegt 300 fm sérbýli með bíl- skúr og sundlaug. Eigninni fylgir 1.800 fm eignarlóð og 6 mínl. af heitu vatni. Mikið útsýni og stutt í alla þjónustu en þó í sveitakyrrð. Nánari upplýsingar og teikningar á skrifstofu. Verð: Tilboð. Nú er rétti tíminn til að kaupa sér sumarbústað! Höfum á skrá mikið úrval af sumarhúsum og lóðum á Suður- landi. Verð og greiðslukjör við allra hæfi. Hafið samband og fáið sölulista sendan. Til sölu Borgarheiði 14, Hveragerði Til sölu er 117 fm einbýli með bílskýli, Hveragerði. Húsið er timburhús byggt 1973. Ágæt fasteign á þessum eftirsótta stað á frábæru verði, einungis kr. 6 millj. Laus strax. Til sölu erfasteignin Starengi 13, Selfossi Um ræðir ca 140 fm steinsteypt einbýli byggt 1976 með bíl- skúr byggðum 1985 og grónum garði. Parket, flísar, arinn og heitur pottur. Hluti bílskúrs innréttaður sem stúdíóíbúð. Skipti á fasteign í Reykjavík koma til greina. Verð 10,3 millj. (áhv. 3,9 millj.). Þóristún 11 - Selfossi Glæsilegt .mikið uppgert 193 fm einbýlishús á tveimur hæðum með frábæru útsýni. Eignin telur m.a. 3-4 svefnherbergi, rúmg- ott sjónvarpshol með uppteknu panilklæddu lofti. Eign í sér- flokki á fallegum stað. Skipti á íbúð á höfuðborgarsvæðinu eða á Akureyri koma til greina. Höfum fjölda annarra eigna á söluskrá okkar. Einnig áhugi fyrir makaskiptum: Selfoss, Hveragerði og höf- uðborgarsvæðið. Hafið samband við Fasteignasölu Lögmanna Suðurlandi í síma 482 2849. Lögmenn Suðurlandi, Austurvegi 3, Selfossi, sími 482 2988. Einn starfsmanna verksmiðj- unnar hefur sérstaka vinnustofu með margs konar járn- og málm- smíðatækjum. Starf hans er fólgið í því að gera við ef vél bilar og að endurbæta vélarnar. Þarna reynir sífellt á hugkæmni og verk- kunnáttu. Guðmundur benti mér á nokkur atriði sem löguð hafa verið í sambandi við sjálfvirkni og af- köst véla í salnum. Einnig sýndi hann mér eina vél sem hönnuð var og smíðuð þarna. Hún sagar rauf inn í enda á lím- trjám sem eiga að límast saman með ákveðnu gráðu horni. Raufin er til þess að hægt sé að styrkja hornin með stálplötu sem límist inn í báða enda hornsins. Einnig gat hann þess að ein slík vél hafi verið seld til Danmerkur. Fleiri ágæt hönnunarafrek sýndi hann mér og benti á. Véladynur og sjálfvirkni Inni í þessum stóra skála heyr- ist mikill dynur frá mörgum vélum, eins og ég hafði raunar búist við. Sumar vélarnar eru tðluvert mikið sjálfvirkar. í stóra boga eða langa bita þarf að líma enda greniborð- anna saman. Flestir vita að ekki verða sterk samskeyti úr því þegar tveir endar viðarborða eru lírndir saman. Þó má styrkja slíka límingu mik- ið með því að „fingra" endana sam- an. Þarna renna borð í gegnum vélar, borð eftir borð og vélarnar saga endana rétta og saga svo skáskorna fingrun á endana. Jafn- framt bera vélarnar lím á endana og þrýsta þeim svo saman og verð- ur þessi samsetning jafnsterk og heilt tré. Vélarnar færa borðin til og raða þeim upp, bera svo lím á breiðhlið þeirra og svo eru borðin færð í þvingur eða pressur sem pressa þau saman, annaðhvort í beina bita eða í boga, allt eftir því hvaða notagildi þessi límtré eiga að hafa. Eftir hæfilegan tíma eru þvingur losaðar af trénu og þá eru trén hefluð í öflugum vélhefli sem hefur átta tennur á valsinum og snýst mjög hratt. Árangurinn verður sá að hinir vélhefluðu fletir verða jafnari og sléttari en ef þeir væru heflaðir í venjulegum vélhefli. Þannig heldur vinnslan áfram stig af stigi uns hvert límtré liggur fullunnið til afhendingar. I þessum stóra sal var sannar- lega rösklega unnið og það voru æfð'ar hendur sem lögðu hönd að verki. Ekkert fálm eða hik. Menn verða að vera vel vakandi við svona störf, ella gæti það boðið heim slys- um og hættum. FASTEIGNASALAN f r O ii FINNBOGt KRISTJANSSON LOGG. FASTEIGNASAU SIÐUMULi 1 ~1 1313 FAX 533 1314 Félag if fasteignasala Opið frá kl. 9-19 virka daga, laugardaga. frá kl. 11-15 og sunnudaga frá kl. 12-15. Netfang: fron@cc.is Einbýlishús Álfaheiði KÓp. 179 fm með inn- byggöum bílskúr. 4 svefnherb. og góðar stofur. Baðherb. á efri hæð. Skipti mögu- leg á minni eign. Dofraberg - Hf. 2ja (búða nýtt hús, um 240 fm hæð með góðum innrétting- um og stórum tvöföldum bílskúr. Aukin heldur 60 fm íbúð á jarðhæð. Esjugrund - Kjalarn. 112 fm timbureiningahús á einni hæð. Tilbúið tit innréttinga. Útb. 2,6 millj. og afb. 23 þús. á mán. Sjávargata - Álft. 125 fm vandað einbýli með góðum bílskúr og stórri lóð. Skipti á minni eign í Hafnarf., Garðabæ eða Kóp. koma til greina. Verð 12,3 millj. og afb. 34 þús. á mán. Starengi. Vandað hús á einni hæð með innb. bílskúr. Ca. 180 fm Fokhelt. Útb. 2 millj. og afb. 32 þús. á mán. Ásgarður. Um 100fm hús með 3 svefn- herb. Allt sér. Þarfnast einhvers laghents. Útb. 2,9 millj. og afb. 29 þús. á mán. Grundartangi - Mos. 76fmraðhús á einni hæð. Stór og fallegur garður með góðri verönd. Þrjú herb. Parket og fli'sar. Utb. 2,7 millj. og afb. 25 þús. á mán. Sæviðarsund. 184 fm raðhús með innbyggðum bílskúr. 3 svefnherb., 3 stofur, arinn og aldingarður. Skipti á minni eign. Þingás. Gott endaraðhús. 155 fm með innbyggðum bilskúr. Tilbúið að utan en fok- helt að innan. Mikil lofthæð. Útb. 2,3 millj. og afb. 27 þús. á mán. Lyklar á Fróni. Parhús Hrísrimi. Tilbúið undir tré- Verk. 170 fm + 24 fm innbyggður bít- skúr. Skipti mögul. á minni eign. Útb. 3,2 millj. og afb. um 32 þús. á mán. iérhæðir Ránargata. 79 fm íbúð í eidri stíi á 2. hæð auk riss. 2 stofur. Sérinngangur. Útb. 1,7 millj. og afb. 20 þús. á mán. AuSturStrÖnd. 103 fm endafbúð á 1. hæð með sérgarði. Góðar innréttingar, parket og svalir frá stofu. Stæði í bilskýli. Áhv. 3,0 millj. í byggsjóði. ÁlfatÚn. 125 fm íbúð á 3. hæð með innbyggðum rúmgóðum bllskúr. Vandað- ar innréttingar, 3 svefnherb. og stórar svalir. Skipti óskast á minni eign. Drápuhlíð. Rúmgóð 113 fm íbúð á 2. hæð. Stór herb. 30 fm bílskúr. Útb. 3,0 millj. og afb. 28 þús. á mán. Krummahólar - Penthouse. 131 fm með bílskýli. Skemmtileg eign. Útb. um 3,1 millj. og afb. um 28 þús. á mán. Mávahlíð. 124 fm mjög rúmgóð íbúð í risi með góðum kvistum. 2 stofur og 3 svefn- herb. Útb. 2,9 millj. og afb. 30 þús. á mán. Skaftahlíð. Um 105 fm íb. á efstu hæð í litlu stigahúsi, 3 svefnherb., stofa og borðstofa með suðursvölum. Útb. 2,8 millj. og afb. 30 þús. á mán. Austurberg. 85 fm snyrtileg íbúð á 4. hæð auk 20 fm bilsk. Parket á gólfum. Góðar suðursvalir. Blokk nýuppgerð. Skipti á minni eign. Útb. 2,2 millj. og afb. 24 þús. á mán. Álfholt - Hfj. 100 fm vönduð íbúð á 3. hæð með sérinngangi. Sérlega glæsi- legt útsýni í allar áttir. Útb. 2,5 millj. og afb. 30 þús. á mán. Eskihlíð. Um 103 fm íbúð á 3. hæð. Þrjú svefnh., vandað bað, tvær stofur og fallegt útsýni. Útb. 2 millj. og afb. 26 þús. á mán. Eyjabakki. 78 fm björt og góð enda- fbúð. Parket á gólfum og flísar á baði. Útb. 1,9 millj. og afb. 23 þús. á mán. Hamraborg. 104 fm snyrtileg íbúð á 3. hæð. Nýtt eldhús, parket og gott skápapláss. Þvottahús og geymsla inni í íbúð. Bílskýli. Útb. 2,1 millj. og afb. 24 þús. á mán. Kaplaskjólsvegur. um 100 fm íbuð á tveimur hæðum. Hús allt nýviðgert að utan. Útb. 2,1 millj. og afb. 24 þús. á mán. KvÍSthagí. 96 fm mjög falleg risíbúð á besta stað í vesturbænum. Mjög fallegt útsýni. Parket og flísar. Útb. 2,2 millj. og afb. 25 þús. á mán. Við Freyjugötu. 77 tm íbúð á 1. hæð. Allt endursmíðað að innan. Nýjar lagnir og rafmagn. Útb. 1,6 millj. og afb. 18 þús. á mán. Bíll kæmi til greina upp í útborgun. EfstaSUnd. 50 fm íbúð I risi. Áhvíl- andi bygg.sj. um 3 millj. Aðeins um 1,8 millj. út og afb. 14 þús. á mán. Engihjalli. 79 fm vönduð eign. Nýjar innréttingar 9g tvennar svalir. Áhv. byggsjóður. Útb. 1,9 millj. og afb. 20 þús. á mán. Fannafold. 99 fm íbúð í parhúsi með innbyggðu'm bílskúr. Skipti möguleg á minni eign. Útb. 2,5 millj. og afb. 28 þús. á mán. Frostafold. Um91 fmvirkilegafalleg og vel skipulögð íbúð á 5. hæð. Flísar, parket og teppi. Áhvíl. byggsj. um 5 millj. og ekkert greiðslumat. Útþ. 2,5 millj. og afb. 22 þús. á mán. Hraunstígur - Hf. 70 fm íbúð á 2. hæð í fallegu húsi. Verð 5,5 millj. Útb. 1,5 og afb. 18 þús á mán. Krummahólar. vönduð 75 fm íbúð á 3. hæð ásamt bílskýli. Útb. 1,8 millj. og afb. 21 þús. á mán. Skipti á minni. 'Sír wmm m Lundarbrekka. 87 fm* skemmtJieg íbúð á 1. hæð. Gengið inn af svölum. Suð- ursvalir, gott útsýni. Tengt fyrir þvottavél. Útb. 2,0 millj. og afb. 24 þús. á mán. Mávahlíð. Skemmtileg og rúmgóð risíbúð, 70 fm nettó. Útb. 1,8 millj. og afb. 20 þús. á mán. Nýbýlavegur. 76 fm íbúð ð iarðhæð með 29 fm bílskúr. Parket og flisar. Sér þvottahús. Útb. 2,2 millj. og afb. 24 þús á mán. Rofabær. 78 fm íbúð á 2. hæð. Ný eldhúsinnrétting, parket og fl. Útb. 1,8 millj. og afb. 21 þús. á mán. VallaráS. 83 fm íbúð á 4. hæð í lyftu- húsi. Vel skipulögð. Útb. 2,0 mlllj. og afb. 22 þús. á mán. VallaráS. Björt og vönduð 83 fm íbúð á 3. hæð í lyftublokk. Góðar innréttingar. Útb. um 1,9 millj. og afb. 22 þús. á mán. KR-INGAR. 100 fm íbúð sem er öll verulega breytt og endurbætt. Nýjar inn- réttingar, 4 svefnherb., góð stofa og suðursvalir. Sameign og hús í mjög góðu lagi. Utb. 2,8 millj. og afb. 29 þús. á mán. Álagrandi. 72 fm björt endalbúð á 3. hæð. Nýtt parket og innréttingar. Flott ibúð. Útb. 1,9 millj. og 22 þús. á mán. Ásholt. Um 53 fm hentug íbúð fyrir einstakling á 3. hæð í nýlegu lyftuhúsi. Bílskýli fylgir. Útb. 1,4 millj. og afb. 24 þús. á mán. Skipti á stærri. Digranesheiði. 61 tm björt 2-3ja herb. íbúð með sérinngangi. Nýtt eldhús, gluggar og rafmagn. Útb. 1,4 millj. og afb. 16 þús. á mán. Dunhagi. 56 fm ibúð meö sérinn- gangi. Parket og nýlegar innréttingar. Utb. 1,4 millj. og afb. 15 þús. á mán. Efstihjalli. Glæsileg 57 fm íbúð á annarri hæð. Parket og flísar á gólfum. Góð sameign. Áhvil. byggsj. 3,4 millj. Útb. 1,9 og afb. um 15 þús. á mán. Einarsnes. 50 fm sérbýli í parhúsi með eignarlóð auk 15 fm skúrs með þvottaaðstöðu. Útb. 1,6 millj. og afb. 19 þús. á mán. Engihjalli. 54 fm íbúð á jarðhæð með sérgarði. Útb. 1,5 og afb. 15 þús á mán. Framnesvegur. 74 fm 2-3ja herb. íbúð á 3. hæð. Bílskýli. Nýlegar innrétt- ingar. Áhvílandi byg.s]. og fl. Útb. 1,9 millj. og afb. 22 þús. á mán. Hraunbær. 63 fm römgóð íbúð i toppstandi. Nýtt gler og góð sameign. Útb. 1,6 millj. og afb. 19 þús. á mán. Skipti á stærri eign f Hraunbœ eða Ásum. Gamli Gaggóvest. 53 tm skemmti- leg íbúð, hátt til lofts. Parket og fiísar. Útb. 1,5 millj. og afb. 17 þús. á mán. Leifsgata. Um 55 fm íb. á 1. hæð með sérinng. Bíll og allt annað til að skipta á. Útb. 1,5 millj. og afb. 17 þús. á mán . Lækjarfit. 62 fm Sérinng. og sér garður. Ibúðin er verulega endurgerð og í toppstandl. Útb. 1,56 og afb. á mán. 18 þús. Skipti á bíl möguleg. MÍðtÚn 68 fm íbúð í kjallara í fallegu húsi. Nýtt gler, gluggar, lagnir og fl. Útb. 1,5 millj. og og afb. 17 þús. á mán. Njálsgata. 58 fm falleg íbúð með sér inngangi. Fiísar, parket, barborð og ný eldhúsinnrétting. Útb. 1,7 millj. og afb. 20 þús. á mán. Reykjavíkurvegur við Há- SkÓlann. JJUI 28 fm ibúð á jarðhæð sem er öll endurgerð. Verð 2,2 millj. Skipasund. 67 fm íbúð á jarðhæð. Sérgarður. Nýtt þak. Útb. 1,6 millj. og afb. 18 þús. á mán. SpÓahÓlar. Glæsileg 54 fm ibúð. Flísar á gólfum. Sólskáli. Laus fljótl. Útb. 1,5 millj. og afb. ca. 17 þús. á mán. Vindás. 40 fm góð einstaklingsíbúð. Snyrtileg sameign. Útb. 1,1 millj. og afb. 12 þús. á mán. VíkuráS. Rúmgóð 59 fm tveggja her- bergja íbúð. Góð sameign. Nýtt parket á stofu og gott útsýni. Útb. 1,5 og afb. 17 þús. á mán. Skipti á stærri og dýrari. ÞÍngholtSStrætí. Nokkuð sérstök eign á góðu verði á besta stað í bænum. Hér þarf ekkert greiðslumat. Útb. 1,5 millj. og afb. 13 þús. á mán. Eskihlíð 103 fm íburðarmikil eign í vönduðu húsi með suðursvölum. Sér- herb. í risi. Allt nýtt. Útb. 2,4 millj. og afb. 20 þús. á mán. T

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.