Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 7

Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 7
MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 25. APRÍL 1996 E 7 \alJMlI«l FASTEIGNASALA ÞÓRSGÖTU 26 RVK FAX 552 0421 OPIÐ VIRKA DAGA 9 - 18 LAUGARD. 11-14 SUNNUD. 12-14 SÍMI 552 5099 ,í &. 5 ft » I I I i/írar Stefánsson, viðskjr. LANGHOLTSVEGUR vorum að fá í einkasölu snoturt 112 fm einbýli. Góö- ir möguleikar að breyta í tvíbýli. Vel við- haldið hús með góðri lóð. Verð aðeins 8,6 millj. 4989 SOGAVEGUR Glæsilegt einbýli með 700 fm lóð. Húsíð er mikið endurnýj- að. Lóðin býður upp á mikla möguleika. Fyrir liggja teikn. af viðbyggingu eða ný- byggingu. Verð 7,5 millj. 4964 MiÐSKÓGAR - ÁLFTANES Gott einbýli á 1 hæð, 146 fm ásamt 51 fm bílskúr. 4 svefnherb. 2 stofur. Stór suður- verönd, fallegur garður I rækt. Góð eign á mjög góðum stað sunnap megin á nesinu. Verð aðeins 11,9 millj. Ýmis skipti koma til greina, jafnvel bill. 3953 SELBREKKA - STÓR BÍLSK. Vorum að fá í einkasölu mjög gott einbýli á tveimur hæðum ásamt stórum bilskúr ca 100 fm sem er nýttur sem iðnhúsn. Falleg- ur skjólgóður garður. Eign sem býður upp á mikla möguleika. 4787 TJARNARMYRI - SELTJ. vor- um að fá í einkasölu þetta glæsilega endaraðhús með innb. bílskúr. Stærö alls 252 fm Allar innréttingar af vönduðustu gerð úr kirsuberjavið og fuglsauga. Full- búin eign innst í botnlanga. Áhvílandi húsbréf 6,0 millj. Verð 17,8 mill 4994 RAUÐÁS Glæsilegt 197 fm endaraðhús á tveimur hæðum með innb. bflsk. Faltegar innr. Glæsilegt út- sýni. Verð 14,4 millj. Skipíi á tninni eign koma til greina. 4844 ASGARÐUR - RAÐHUS Vor- um að fá í sölu 110 fm raðhús 2 hæðlr og kjallari f neðstu röð með mjög fal- legu útsýni yfir Fossvogsöalinn, End- urn. giuggar, gler og húsið utan. Áhvíl. ca 2,5 millj. Byggsj.rfk. Verð 8,3 millj. 4992 FOLDASMARI - GLÆSIEIGN Stórglæsileg efri sérhæð í tvíbýli. 132 fm og 28 fm bílskúr. Gegnheilt Merbau park- et og flisar á gólfi. Sérsmiðaðar innrétt. AEG tæki í eldh. Áhv. 3,7 millj. Verð 11,8 millj. 4923 GOÐALAND Gott endaraðhús, aðalhæð og kjallari ails 231 fm ásarnt 22 fm bllskúr. Endum. gólfefni og fleira á aðalhæð. 4-5 svefnberb. Skjólgóður suðurgarður. Verð 13,3 millj. 4724 BREKKUBYGGÐ - M. BIL- SK. Fallegt 90 fm raðh. á tvelmur hæðum ásamt bílstair. Parket. Glæsli. útsýni. AhV. 5,3 milfj. Verð 8,9 mlllj. Skiptl á 2ja herb. komatli greina. 4636 FANNAFOLD Fallegt 102 fm parhús á tveimur hæðum ásamt 28 fm bilskúr. Fallegar innr. og gólfefni. Þrjú svefnherb. Verð 11,3 millj. 3702 FANNAFOLD Fallegt og skemmti- legt raðhús 132 fm á tveimur hæðum ásamt 25 fm bílskúr. 3 svefnherbergi. Vandaðar innr. Góð lán áhv. 4270 BRATTHOLT - ÓTRÚLEGT VERÐ Miðg gott 145 fm raðh. á tvsimur hæöum. Mjög góður sólskáli. Góö verönd I suður. Verð aðeins 7,9 millj. 3620 __________ KOLBEINSMYRI Stórglæsil. nýi. raðh. 187 fm á tveímur hæðurrt ásamt innb. biisk. Sólskáti. Vartdaöar innr. Áhv. 5,0 mlllj, 4727 FLUÐASEL Vorum að fá i einkasölu óvenju glæsil. raðh. 221 fm m. innb. bílsk. Allar innr. úr eik. Nýl. eikarparket. Tvennar suðursv. Hiti í stéttum. Sjón er sögu ríkari. Áhv. 1,3 millj. byggsj. 4641 í SMÍÐUM GRUNDARSMÁRI - EINBÝLI Vorum að fá í sölu glæsilegt einbýli á tveimur hæðum alls 218 fm Afhendist full- búið að utan fokhelt að innan. Verð 12,3 millj. 4938 FJALLALIND 38-44 Erum með i sölu þessi glæsilegu raðhús í Kópavogi. Húsin eru 156-172 fm og afhendast full- búin að utan og fokheld að innan eða lengra komin. Teikningar og nánari uppl. á Gimli. 4794 SUÐURÁS - VERÐ- SPRENGJA Getum nú boðið 175 fm glæsilegt raðhús á hlægilegu verði. Afhent nú þegarfullbúið að utan og málað fokhelt að innan á aðeins 8,5 millj. Áhvíl. hús- bréf 5,5 millj. Útborgun aðeins 3,0 millj. 4303 TRÖLLABORGIR Glæsll. raðh. á tveimur hæðum ásamt innb. bílsk. alls um 134 fm 3 svefnherb. Mjög fallegt útsýni. Húsin skilast tilb. að utan, fokh. að innan. Verð 7,3-7,5 millj. Teikn. á Gimli. 4577 SÉRHÆÐIR OG 5-6 HERB. ÍB. FÍFUSEL - TVÖ AUKAHERB. Mjög falleg 4ra herb. 117 fm íbúð á 1. hæð með stæði í bílskýli og tveimur auka- herbergjum í kjallara, 12 og 16 fm sem bjóða upp á möguleika á einstaklingsíbúð. Áhvíl. ca. 6,1 millj Verð kr. 8,5 millj. 4491 NORÐURÁS - GLÆSILEG Glæsileg 5 herb. 125 fm ib. á 1. hæð ásamt 35 fm innb. bilskúr. Massíft parket. Fallegar innr. Sérsuðurverönd. Áhv. 2,7 millj. byggsj. Verð 11,7 millj. Skipti á 3ja herb. með bílskúr koma til greina. 4836 FELLSMÚLI Stór og björt 6 herb. íbúð á 2. hæð í enda í nýstandsettu fjöl- býli. 5 svefnherb. og stór stofa. Töluyert endurnýjuð íbúð m.a. baðherb. gólfefnij og fl. Verð 9,2 millj. Skipti koma til greina á ódýrari. 4511 REYKÁS Glæsil. 5-6 herb. 131 fm íb. á tveimur hæðum. 4 svefnherb. Þvherb. i ib. Suðvestursvalir og yfirb. norðaustursv. Parket, vandaðar innr. Áhv. húsbr. 3,2 millj. byggsj. 1,4 millj. Verð 10,2 millj . 3889 AÐALLAND Mjög falleg 5 herb. 111 fm ib. á jarðhæð í litlu fjölbýli. Suðurgarð- ur. Eikarparket. Alno eldhúsinnr. Áhv. 4,0 millj. byggsj. og húsbr. Verð 9,8 millj. 4816 ÁLFHÓLSVEGUR Efri sémæð 123 fm með 32 fm biskur og 16 fm gryfju. Tvennar svaiir. Frábært útsýni. 10,2 millj. 4976 MIÐHÚS - LAUS FUÓTL Nýieg og vel skipulögð 116 fm neðri sérhæö I tvfbýii. Þrjú rCtmgöð svefn- herb. Sérbíiastæði. Sérinng. Áhv, 5,3 mitlj. byggsj. Verð 8,9 millj. 3081 LANGABR. - EFRI SERH. Vor- um að fá í sölu mikið endurn. efri sérh. I tvíb. ásamt 31 fm bílsk. Húsið allt nýl. Steniklætt að utan. Suðursv. Ról. staður. Ath. skipti á ód. Áhv. byggsj. 2.440 þús. Verð 9,9 millj. 4721 MELGERÐI SKIPTI í HF. Falleg 5-6 herb. sérhæð á góðum stað í vesturbæ Kópavogs. Parket é stofu og svefnherb. Viöarverönd og suður- garður, Sérbfiastæðl fylgir. Ahv. 2,7. millj. Verð 9,9 mfHí. 4487 Á HÖGUNUM Goð 100,6 fm sérh. á míðhæð i þrib. ásamt rúmg. bil- sk. Rúmgott eldh. Nýi, gler og giuggar, Suðursv. 1636 HRAUNBÆR Góð 5 herb. 113 fm íbúð á 1. hæð i góðu fjölbýli 4 rúmgóð herb. stór stofa með suðursvölum. Ath. skipti á ód. Verð 7,9 millj. Áhvfl. húsbréf 2,9 4572 HALLVEIGARSTÍGUR Skemmtileg efrí sérhæð á tvelmUr hæðum ails 125 fm Ailt sér. 4 svefn- herb. Stíðursválir, míkið endurnýjað. Áhv, byggsj. og húsbréf alls 5,3 rniltj. Verö9,3mfflj. 4185 ÁLFHEIMAR Mjög góð og mikið endurn. 100 fm íb. auk ca 25 fm riss. Parket. Nýl. eldhús, gler o.fl. Áhv. 2,4 millj. byggsj. Verð 8,2 millj. 3860 { 4RA HERB. ÍBÚÐIR FLÉTTURIMI Falleg 4ra herb. íb á 2. hæð I nýl. fjölbýli. Parket á stofu og eld- húsi. Dúkur og skápar f herb. Baðherb. flísalagt. Stæði i bílskýli. Áhv. 5,6 millj. Verð 8,8 millj. 4970 NEÐSTALEITI Mjög falleg og Nört 4ra herb. endaíbúð á 3. hæð ásamt stæði í bílgeymslu. Glæsilegt útsýni. Innan íbúð- ar er þvhús. Verð 9,5 millj. Skipti á eign í hverfinu á 14-15 millj. 4907 HVASSALEITI - TOPPEIGN Mjög góð og mikið endurnýjuð 4ra herb. 95 fm ib. á 4. hæð i mikið endurn. fjölbýli ásamt bílskúr. Parket á gólfum, gott útsýni úr ib. Ath. skipti á aðeins dýrari á svip- uðum slóðum Verð 7,9 3366 FLÚÐASEL Skemmtileg 4ra herb. íb. á 3. hæð í fjölbýli. Eikarparkett. Suðvest- ursvalir. Stæði í bilskýli. Áhv. 2,8 millj. Verð 7,6 millj. Skipti á stærri eign mögu- leg. 4830 FÍFUSEL AUKAHERB. OG BILG Björt og falleg 4ra herb. með bll- skýli og aukaherbergi í kjallara. Tilvalið til útleigu. Parket og flísar. Áhv. 4,7 millj. Verð 7,5 millj. 4296 MÁVAHLÍÐ Vorum að fá i einka- sðlu mjog failega uppgerða 4ra herb. 103 fm íbúð á 2. hæð [ góðu húsi é ró- legum stað. Suðursvaiir, ný gólfefni og fl. m.a. endurn. iagnir. Verð 9,2 miilj. áhvíl. húsbréfca4,0milij. 4990 KELDULAND - SKIPTI STÆRRA Vorum að fá i sðtu faf- lega 80 fm 4ra herb. ibúð á 1. hæð í góðu f)ölbýti. Giæsilegt: útsýni.' Ath. sktpti á raðh. parhusí eða einbýti ( hverflnu á ca 13,0 miflj. Átwíl. húsbréf 3,6 millj. Verð 7,6 mltlj. 4735 DVERGABAKKI BILSK. I KAUPBÆTI Vorum að fá í sölu 86 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð ásamt 22 fm bíl- skúr. Tvennar svalir. ibúð í toppstandi. Lyklar á GIMLI. Verð aðeins 6,9 millj. 4906 HRAUNBÆR MEÐ AUKA- HERB. Björt og rúmgóð 4ra herb. 102 fm íbúð ásamt aukaherb. í kj. Góður stað- ur. Stutt f alla þjónustu. Áhv. 2,4 millj. byggsj. Verð 7,7 millj. 4980 DVERGABAKKI - M. AUKA- HERB Vorum að fá í sölu ca. 100 fm 4ra herb. ib. ásamt aukaherb. f kjallara. Hús og ibúð í góðu standi, suðursvalir. Verð 7,1 millj. 5001 HRAUNBÆR Góð 4ra herb. 94 fm fb. á 2. hæð. Parket. Hús nýl. málað að utan. Stutt í alla þjónustu. Þrjú svefnherþ. Verð 7,8 millj. 4811 VESTURGATA Góð 4ra herb. ib. I fallegu húsi í miðbæ. Húsið er nýl. málað. Sameign góð og rafmagn nýl. tekið i gegn. Ahv. ca 1,0 millj. 4925 FROSTAFOLD - TOPPEIGN Mjög falleg 102 fm 4ra herb. íb. á 3. hæð í fallegu fjölb. ásamt 22 fm bílsk. Glæsil. innr. 3 svefnherb. Fallegur bakgarður með leiktækjum. Áhv. 4,9 mlllj. byggsj. 4806 SÆBÓLSBRAUT Mjog góð og vtsi innréttuð 98 fm 4ra hsrb. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýii. Suðursvalir, þvotta- hús í ft>. Áhv. byggsj. 1.770 þiís. Verð 7,9 millj. 4404 M JÓAHLIÐ Vorum að fá i sölu bjarta og góða 3ja herb. 73 fm (búð í kjallara f góðu húsi á rólegum stað. Parket á gólf- um endurn. gler og fl. Áhvíl. húsbréf og Byggsj. rík 2,9 millj. Verð 6,2 millj. 4995 AUSTURSTRÖND Falleg 3ja herb. 81 fm íbúð á 3. hæð ásamt 2 stæð- um f bílskýli og ca 70 fm svölum. Parket á öllum gólfum og góðar eikar innréttingar. Áhvíl. ca 1,8 millj. 4179 KÓNGSBAKKI Sérlega góð og vel skipulögð 3ja herb. 82 fm Ib. á 1. hæð f nýstandsettu húsi. Þvottahús I íb. Sér- garður. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Verð 6,5 millj. 4747 LEIFSGATA - LAUS STRAX Falleg 4ra herb. fbúð á 1. hæð í fjórbýli, 73 fm. Glæsil. endurn. eldhús og bað. Park- et. Bem sala. Ahv. 2,5 millj. byggsj. Verð 6.4 millj. 4176 HRAUNBÆR Falleg og vel skipulögð 4ra herb. 100 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjöl- býli. 3 góð svefnherbergi, geymsla og þvottahús í fbúð. Hús og sameign tekin í gegn fyrir 2 árum og líta mjög vel út. Verð 7.5 millj. 4769 HRISRIMI Gullfalleg 4ra herb. 96 fm ib. í nýl. fjölb. Parket. Flísar. Suðursv. Stæði í góðu bílskýli. Áhv. 5,5 millj. hús- br. Verð 8,6 millj. Hugsanl. skipti á 2ja herb. fb. 4168 r 3JA HERB. ÍBÚ GRENSASVEGUR Góð 3ja herb. 73 fm Ibúð á 1. hæð í fjölbýli. Vestursvalir. Tengt fyrir þvottavél á baði. Eldhús með nýl. innr. Verð 5,7 millj. 4320 HRAUNBÆR Falleg 3]a herb, 88 :fm íb. á 3. liæð í fjölbýll sem klætt er að utan að hluta. Tvö góð svefnherb. Tengt fyrir þvöttavéi á baðí, Áhv. 3,7 milQ. hösbr. Verð 6,5 mlllj. 4768 EFSTASUND Vorum að fá í sölu 95 fm 3ja herb. íbúð í kjallara í góðu húsi. Mikið endurn. m.a. bað, eldhús, lagnir og fl. Sérinng. Áhvíl. húsbréf 3,9 millj. Verð 6,5 4993 NESVEGUR LAUS FLJÓTL. Mjög góð ca 65 fm íb. á 2. hæð í fjórbýli. Húsið er nýviðgert að utan. Góð staðsetn. Ahv. 3.0 millj. byggsj. Verð 5,7 millj. Laus fljótl. 3606 RAUÐÁS Glæsileg 3ja herb. íbúð á annarri hæð. Parket á allri fbúðinni. Gegn- heill viður í hurðum og innréttingum. Öll eldhústæki fylgja. Áhv. ca 2,1 millj. bygg- sj. Verð 7,7 millj. 4972 LAUGALÆKUR 3ja herb ibúð á 2. hæð ! góðu fjölbýli. ibúð sem gefur mikla möguleika. Góð eign í góðu húsi. Verð aðeins 6,9 milij. Bein sala. 4948 RAUÐARÁRSTÍGUR Góð 3}a herb. íb. miðsvæðis í borginni. Stutt i alta þjónustu. Tvö góð herb. Suðvest- ursvalir. Áhv. 2,3 millj. Verð 4^ millj. 3391 HVERFISGATA Góð 3ja herb íb. 78 fm á 2. hæð. Snýr að Vatnsstig og Veg- húsastíg. Nýl. máluð, þak yfirfarið og hús- ið sprunguviðgert að hluta. Áhv. húsbréf ca 3,2 millj. Verð 5,3 millj. 4986 BLÖNDUHLÍÐ Glæsileg 3ja herb. ib. I kjallara. Fallegur garður, góð sameign, nýl. rafl. og þak lagfært. Ekkert áhv. Verð 5.6 millj. 4975 ÖLDUGATA.- BYGGSJ. Góð3 4ra herb. 80 fm íb. á 2. hæð f reisulegu steinhúsi á góðum stað. Eikarparket. Ahv. 3.7 millj. byggsj. Verð 7,5 4817 HÁTÚN Mjög falieg 3ja herb, 77 fm fb. f .góðu lyftuhusí, Nýi. parket Rúm- góð stofa. Stutt í alla þjónustu. Áhv. 3,7 mlllj. húsbréf. Verð 6,8 milii. Skiþti möguleg á stasrri eign, 4561 SKARPHEÐINSGATA GLÆSIL. Vorum að fá í sölu mjög glæsilega mikið endurnýjaða 3ja herb. ibúð á 1. hæð í góðu húsi. Nyjar innrétt- ingar og gólfefni, einnig lagnir, þak og fl. Verð 5,7 millj. 4930 VINDÁS M. BÍLG. Falleg 3)a herb. fb. á 3. hæð f fjölbýli sem allt er klætt að utan. Flísar á gólfum. Frábært útsýni. Gott stæði í bílgeymslu fylgir. Verð 7,2 millj. 4926 FRAKKASTÍGUR - LAUS. Agæt 3ja herb. ib. á 1. hæð í fjórbýli. Tvö svefnherb. Sérinng. ibúðin þarfnast standsetningar. Verð 3,6 millj. 4309 HRAFNHÓLAR - GOTT VERÐ Góð 3ja herb. 70 fm ibúð ( .tyftuhúsi. Flfsalagtbaðherb. Bjðrt stofa, gott útsýni, Stutt ( versi. Lokað leik- svæði. Gervihnattadiskur. Verð 5,5 millj. 4828 SKERJABRAUT - SELTJ. (3óð taisvert endumýjuð 3ja herbergja Ibðð á 2: hæð i flölb. Húsið er allt nyl. klætt að utan. Parköt. Áhv. ca 3,0 millj. Sklpti mögul. a etgn á allt að kr. 8,0 mtilj.4122 NJÁLSGATA Góð 3ja herbergja 62 fm neðri sérhæð í tvibýli. Sérinngangur. Góð geymsla á baktóð. Áhv. 1,8 millj. Iff- sj. VR Verð 5,5 millj. 4431 ENGIHJALLI Vorum að fá í sölu 78 fm mjög góða fb. á 2. hæð ( nýstandsettu húsi. Svalir meðfram allri íb. Parket. Gott ástand. Verð 5,9 millj. 4719 FLYÐRUGRANDI Snotur 3ja herb. 65 fm fb. I nýviðgerðu fjölbýli á jarðhæð með sérsuðurgarði. Parket á gólfum. Verð 6,1 millj. 4505 LÆKJARGATA Stórglæsil. 85 fm íb. á efstu hæð og í risi í glæsil. húsi í hjar- ta Reykjavíkur. Glæsil. innr. Áhv. 4,3 mjllj. húsbr. 4073 FELLSMÚLI Mjög falleg 3-4ra herb. íbúð 94 fm á 2. hæð í góðu fjölbýli. Mjög stórar stofur með nýl. teppi. Nýl. eldhús. Áhv. 4,2 millj. Verð 7,8 millj. 4242 2JA HERB. ÍE HÓLMGARÐUR 2ja herb. ibúö á jarðhæð í tvíbýli. Sérinngangur. Eignin þarfnast standsetningar. Laus strax. Verð 4,9 millj. 4908 SELJAVEGUR LAUS STRAX Falleg 2ja herb. 61 fm íb. á 2. hæð í góðu steinhúsi. Nýl. eldhús. Góðar geymslur. Verð 5,5 millj. LAUS STRAX. 4635 FISKAKVISL Mjög talleg 2ja herb. 57 fm fb. á 1. hæð f iittu fjöibýli. Nýl, skápar. Parket. Vestursvatir. Áhv. 4,1 millj. Verð 6,3 miBj. Sktpti á stæm' möguieg. 4848 GULLSMÁRI 60 ÁRA OG ELDRI Gétum nú boðlð fulibúna glæsii. 56 fm ib. á 8. hæð i þessu eftlr- sðtta husi fyrir 60 ára og eldri með þjónustumiðstöð. Tii afhendingar strax. Verð aðeins 5,8 mlllj. 4107 TRYGGVAGATA Góð 2ja herb. 66 fm fb. á 4. hæð. Rúmgóðar suðursvalir. Parket. Verð 5,7 millj. 4815 SAMTÚN Falleg 2ja herb. 64 fm Ib. i kjallara í tvíbýli. Parket. Endurn. gluggar og gler. Verð 4,9 millj. 4821 BARÓNSSTÍGUR SK. AUST- URBÆ. Mjög góð 2ja herb. ca 50 fm íb. á 2. hæð i þrfbýli. Endurn. Þak, klæðn- ing og fl. Ath. skipti á 4ra herb. íbúð í aust- urborginni. Verð 4.950 þús. 4945 BERGSTAÐASTRÆTI Góð 2ja herb. 39 fm fbúð með sérinngangi. Hús mikið endurnýjað. Rafmagn og hiti nýl. yf- irfarið. Verð 3,6 millj. 5000 BERGÞÓRUGATA Smekkleg 2ja herbergja fbúð nálægt miðbæ Reykjavfkíir. Möguleiki á tveimur svefn- herbergjum. Verð 4,8 mlllj. 4335 KÓNGSBAKKI Vorum að fá í sölu glæsil. 2ja herb. 66 fm íbúð á 1. hæð í ný- máluðu fjölbýli. Pvottahús í íbúð og gott skipulag. Áhvíl. húsbréf 2,8 millj. Verð 5,4millj. 4810 BERJARIMI - NYTT FULL- BÚfÐ Giæsíleg fullbuin 56 fm 2ja rterb. ibúð á.1. hæð í nýju futlbúnu fjöi- býti með hita i bilastæði og stéttum, Vandaðar innréttingar og parket á gólf- um. Splunkuný fbúð sem aldreí hefur verið búið í. Ahvil. húsbréf 2,5 millj. Verð 6,1 mtlli 1134 LOGAFOLD Skemmtileg 2-3 herb. 70 fm tbúð á jarðhæð f fallegu fjölbýlishúsi. Fallegt útsýni, Suðurgarð- ur, Áhv. 4,9 millj, byggsj. Verð 6,6 míllj. Skipti möguteg é 4ra herb. 4802 SOLVALLAGATA - RIS Fatieg risib. i algerlega endurn. steinhúsi á góð- um stað. Tengi fyrir þvottavél í íb. Ekkert áhv. 4,0 millj 4957 HAMRABORG góð eign - Util ÚTBORGUN. Skemmtileg stúdíóíbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli. Áhv. ca 3,2 milljónir. Verð 4,0 millj. útborgun aðeins 800 þús. 4974 SÓLVALLAGATA Mikið endurnýj- uð 61 fm ósamþ. einstaklingsíb., í mikið endurnýjuðu fjölbýli. Ekkert áhv. Verð 2,9 millj. 4956 SNORRABRAUT Góð 2ja herb. 50 fm ib. með aukaherb. í risi. Góð stofa með ágætu útsýni. Herb. með fataherb innaf. Búið að skipta um gler. Verð 4,3 millj. 4928 HRAUNBÆR - ÚTB. 1,7 MILLJ. Góð 2ja herb. 53 fm íbúð á 3. hæð í nýstandsettu húsi. Áhvíl. Byggsj. rík. 3.080 þús. Verð 4,8 millj. 4520 MÁVAHLIÐ 2ja herb. fbúð í kjallara. Með gluggalausu aukaherbergi. Parket á gangi. Þyrfti að fá andlitsupplyftingu. Verð 4,3 millj. 4935 KARFAVOGUR Snotur kjallarafbúð á rólegum stað með sérinngangi. 36 fm nettó. Spónaparket. Áhv. 2,4 millj. bygg- sj. Verð 3,7 millj. 4165 HRAUNBÆR - BYGGSJ. RÍK. Góð 2ja herb. 51 fm íb. á 2. hæð í góðu fjölbýli sem klætt er að utan m. Steni. Suðursv. Fallegt útsýni. Ahv. 3,4 millj. byggsj. Verð 5,2 millj. 4785 GRANDAVEGUR - LAUS. Snotur 2ja herb. 38 fm einstaklingsíbúð á miðhæð i steinhúsi. Endurn. rafmagn, gluggar, gler, þak og fleira. Áhv. 1.755 þús byggsj. og húsbréf. Verð 3,6 millj. 4722 HRAUNBÆR - LAUS Ágæt 2ja herb. 52 fm íb. ( kj. f góðu fjölb. sem klætt hefur verið að utan m. Steni. Parket. Áhv. 1,4 millj. byggsj. Verð 4,2 millj. Laus strax, lyklar á Gimli. 4711

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.