Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 12
12 E FIMMTUDAGUR 25. APRÍL 1996 MORGUNBLAÐIÐ + FASTEIGNASALA SKIPHOLTI 50 B. - 2. HÆÐ TIL VINSTRI SIMI55 10090 FAX 562-9091 Opið vírka daga írá kl. 9.00-18.00 Laugardaga frá kl. 11.00-15.00 Surinudaga frá kl. 14.00-17.00 Fránz Jezorski lögfræðingur og lögg. fasteignasali 2JA HERB. t Bergstaðastræti. spenn- •>- Z ->- z >>- z andi 39 fm íb. m. sérinngangi á þessum frábæra stað. Húsið er nýl. klætt, rafmagn og fl. endurnýjað. Þetta er íbúð með sál! Verð 3,6 millj. I— Áhv. hagstæð lán 1,7 millj. 2814 .>! ÆgÍSÍða. Gullfalleg 55 fm kj. jjj íb- í góðu steyptu 3-býli. með sér- ™ inngangi. Eignin er nánast sem ný Þenda mikið endurnýjuð m.a. lagnir, eldhús, bað og gólfefni svo og þak. Áhv. 2,2 millj. húsbréf. Verð 5,1 mlllj. 2450 i_ Laugavegur. vorum að fá í |— sölu gullfallega mikið endurnýjaða »>- 47 fm risíbúð á góðum stað við Z Laugaveg. Þetta er hörkuspennandi dæmi! Verð aðeins 4,3 millj. 2009 (_ Engjasel. Nýkomin f sölu mjög »>- rúmg. 61 fm ósamþ. íb. í kj. í goðu Z húsi. Nýtt parket. Mjög snyrtil. íb. Áhv. 1,7 millj. Verð 3,9 miilj. Þessi er h- fín fyrir byrjendur. Hér þarf ekkert r~ greiðslumat. Bjóddu bílinn uppf!! "^" Hagstæð greiðslukjör. 2455 Grandavegur. stúdentarAt- ¦ hugið!! Vorum að fá í sölu gullfal- lZ lega 35 fermetra ibúð á þessum ->. vinsæla stað. íbúðin er laus strax ¦y 'og eru lyklar á Hóli. Verð aðeins 3,6 millj. 2018 |— Víkurás. Gullfalleg tæplega 60 P" fermetra 2. herb. íb. með fullfrá- gengnu bflskýli. Þarket og flísar á gólfum. Verð 5,7 millj. 2813 Álftamýri. Stórglæsileg 60 fm |~" íb. á 1. hæð i nýlega máluðu og við- T" gerðu fjölbýli. Nýlegt eldhús og *zl gólfin skarta fallegu parketi. Áhv. Z 2,5 millj. Verð 6,1 millj. 2812 BarÓnSStígur. MJög svo vinaleg, vel skipulögð og falleg 45 fm íbúð í lag- legu tvíbýlishúsi ib. hefur töluvert verið endum., m.a. gólfefni, lagnír o.fl. Áhv. byggsj. 2,0 millj. Verð 4,7 millj. 2022. KleppSVegur. Vorum að fá ( sölu rúmg. 58 fm fb. á 2. hæð í fallegu fjölb. Þetta er viðgert og málað. Betra gerist það varla! Verð 4,9 millj. 2654. Miðbærinn. Skemmtileg 40 fm ósamþ. kjallaralbúð sem býður af sér góðan þokka enda skartar hún nýju gleri og nýviðgerðu þaki. Áhv. 1,3 milj. Verð aðeins 2,6 millj. 2653. Hólrngarður. Rúmgóö, björt og nýmáluð 63 fm 2ja herb. íbúð á Jarðh. (gengið beint inn) m. sérinngangi á þessum frábæra stað. Þarket á gólfum. Nýirgluggarog gler. Verð 5,7 millj. 2672. Þangbakki. Gullfalleg 63 fm á 5. hæð með útsýni út yfir borgina og sundin blá. Áhv. 2,0 rnillj. Verð 5,9 millj. 2809. Miðtún. Mikið og fallega endurnýj- uð 68 ferm fb. f fallegu tvíbýlishúsi m. sérinngangi. Nýir gluggar og gler prýða eignina, svo og hafa raflagnir verið end- urnýjaðar. Áhv. 2,7 millj. byggsj. Verð 5,5 millj. 2505 Flyðrugrandi. Gullfalleg 2. herb. 65 fm íbúð á jarðhæð með sérgarði til suðurs. Parket og flfsar prýða þessa. Áhv. 3,8 millj. Verð 5,9 millj. 2810 Fannborg - KÓp. Falleg 83 fm 2ja herb. fb. á 1 hæð (sér inngangur) í góðu fjölb. Stórar flísalagðar svalir (mögul. á sólst.) Öll þjónusta við hönd- ina m.a Heilsug.stöð, apótek, versl. og fl. Góður kostur fyrir eldra fólk. Laus, lyklar á Hóli. Verð aðeins 6,0 millj.2807 Allíaf rífandi sala!!! Sléttuhraun - HF. Spennandi 53 fm íb. á 2. hæð f vinalegu steyptu fjölbýli, fallegt eikarparket. Stóríækkað tækifærisverð aðeins 4 millj. 2678 Laugavegur. Falleg og vel skipu- lögð 56 fm 2. herb. íbúð á 3. hæð í traustu steinhúsi mitt í hjarta Reykjavfk- ur. Áhv. 2,6 millj. Verð 4,9 millj. Skipti mögul á 3 herb. fb. 2808 Efstasund. Björt og skemmtil. 60 fm kjfb. með sérinng. f virðulegu stein- húsi á þessum veðursæla stað. Áhv. 2 millj. byggsj. Verð 4,5 millj. 2633 RauðáS. Vorum að fá í einkasölu einstaklega huggulega 80 fm íbúð á 1. hæð. Þvottahús er f íbúð. Verð 6,5 millj. Áhv. 2,0 millj. Þessi er laus fyrir þig f dag.2804 Austurbærinn. góö 63 fm 3ja herb. risíb. á þessum vinsæla stað. Eignin þarfnast lagf. og er gott tækifæri fyrir lagh. íb. er laus. Verð 3,9 millj. 2033 VallartrÖð. Mjög skemmtileg 59 fm íbúð í kjallara með sérinngangi staðsett f hjarta Kópavogs. Verð 4,5 millj. 2415 Asparfell. Mjög rúmgóð 65 fm endafbúð á 2. hæð með sérinngangi af svölum. Húsvörður, gervihnattasjónvarp. Áhv. 3,0 millj. byggsj. Verð 5,3 millj. 2479 Þverbrekka - Kóp. Hörku- skemmtileg 45 fm 2ja herb. íbúð á 8. hæð f lyftuhúsi með frábæru útsýni, hvítar flísar á öllu. Húsvörður. Áhv. byggsj. 2,6 millj. Verð 4,5 millj. Hér þarf ekki greiðslumat. 2674 BlíkahÓlar. Falleg og rúmgóð 57 fm íbúð á 1. hæð í 3ja hæða nýviðgerðu fjölbýli með útsýni út yfir borgina. Þessa verður þú að skoðal Verð 5,3 millj. Áhv. hagst. lán 2,6 millj. 2675 Orrahólar. Bráðhugguleg nýmál- uð 63 fm íb. á jarðhæð í 3ja hæða fjöl- býii. Nýtt parket er á gólfum. Laus, lykl- ar á Hóli. Verð 5,1 millj. Áhv. byggsj. 1,0 millj. 2662 Víkurás. Gullfalleg 59 fm fb. á 1. hæð í nýklæddu húsi. Gengið er beint út í garð með sérsuðurverönd. Verðið er aldeilis sanngjarnt. Aðeins 4.950 þús. Laus - fyklar á Hóli. Já, hér færð þú al- deilis mikið fyrir Iftið! 2508 Efstasund. Bjðrt og skemmtil. 60 fm kjfb. með sérinng. í virðulegu stein- húsi á þessum veðursæla stað. Áhv. 2 millj. byggsj. Verð 4,5 miilj. 2633 BarÓnSStígur. Mjög svo vinaleg, vel skipulögð og falleg 45 fm fbúð í lag- legu tvíbýlishúsi. íb. hefur töluvert verið endurnýjuð, m.a. gólfefni, lagnir o.fl. Áhv. byggsj. 2,0 millj. Verð 4,7 millj. 2022 Austurströnd - Seltj. Á þess- um skemmtilega stað vorum við aö fá í sölu afar spennandi 51 fm íbúð á 4. haeð (gengið inn á 3. hæð) með útsýni út yfir hafið blátt. Áhv. 1,8 millj. byggsj. Verð 5,7 millj. 2525 Leifsgata. Falleg og rúmgóð 40 fm einstaklingsfbúð á 1. hæð. Tilvalin fyrir piparsveininn. Góð staðsetn. Stutt f iðandi mannlífið í miðbænum. Áhv. 1,9 millj. Verð aðeins 3,6 millj. 2244 í miðbænum. Hörkugóð 3Ja herb. 58 fm íbúð á efrí hæð í vinalegu tvíbýlishúsi með sérinngangi og skemmtilegum garði. Lfttu á verðiö. Að- eins 5,3 millj. 3779 I míðbænum. Skemmtilega skipulögö 72 fm þriggja herbergja björt kjailarafbúð í hjarta borgarinnar. Héðan er aldeilis stutt í iðandi mannlff miðbæj- arins! Áhv. 2,8 millj. Verð 4,5 millj. 3814 I Vesturbænum. Vinaleg og fal- leg mikið endurnýjuð 62 fm 3 herb. íbúð m. 30 fm svölum á efri hæð f nýklæddu timburhúsi. Þessi skartar m.a. nýlegu gleri og gluggum svo og rafmagni. Verð 5,2 millj. Áhv. 2,4 millj. 3782 Stóragerði. Stórglæsileg og rúm- góð þriggja herbergja íbúð á þessum vinsæla stað. í eldhúsi er nýleg innrétt- ing, flísar eru á baði og fl. Áhv. hagst. lán 4,7 millj. Grb. 26 þús. á mánuði. Verð 7.2 millj. 3926 Spóahólar. Glæsil. 54 fm íb. á 2. hæð í litlu fjölb. á þessum vinsæla stað. Yfirbyggðar svalir. Verð 4,9 millj. Skoð- aðu endilega þessa! 2506 Álfheimar. Snotur og skemmtil. 46 fm 2ja herb. íb. í kj, með fullri glugga- stærð. Parket á gólfi. Lyklar á Hóli. Verð 4.3 millj. 202 Kaplaskjólsvegur. séri. bægii. 56 fm íb. á 3. hæð með góðu útsýni og svölum í suður. Hér eru KR-ingar á heimavelli. Verð 5,5 miílj. 2490 É 3JA HERB. Engihjalli. Sérlega rúmgóð 90 fm fb. á 7. hæð f lyftuhúsi með hreint frábæru útsýni út yflr borg- ina. Nýviðgert og málað fjölbýli. Verð 6,5 millj. 3631 Krummahólar. Góð íbúð á hlægilegu verði! Bráðskemmtileg 3ja herb. 69 fm á 4. hæð í nýviðgerðu og máluðu lyftuhúsi. Parket á stofu, gott skápapláss. Þvottahús er á hæðinni. Verð 5,5 millj. Laus, lyklar á Hóli. Já, hlæðu bara! 3956 HrafnhÓlar. LJómandi 69 fm 3ja herb. íbúð á 6. hæð f lyftuhúsi. Frábært útsýni, stutt í alla þjónustu. Verð 5,9 millj. Ahv. 3,7 millj. Já, þú verður að skoða þessa um helgina! 3052 Efstasund. Vorum að fá í sölu á þessum frábæra stað 90 fm íbúð á jarð- hæö í þríbýli með sérgarði, sérbflastæði og 18 fm skúr með hita og rafmagni. Verö 6,5 millj. Áhv. hagstæð lán 4,3 millj. 3781 Hverf isgata. Skemmtilega skipu- lögð 72 fm þriggja herbergja björt kjall- araíbúð í hjarta borgarinnar. Héðan er aldeilis stutt f iðandi mannlíf miðbæjar- ins! Áhv. 2,8 millj. Verð 4,5 mill). 3814 Laugavegur. Gullfalleg 72 fm 3Ja herb. ib. á 2. hæð f góðu steinhúsi i mið- bæjarstemmningunni og í göngufæri við mannlífið. Fallegar stofur með parketi o.fl. spennandi. Verð 5,3 millj. 3031 Skipasund. Skemmtileg 3ja herb. íbúð á jarðhæð f þrfþýlishúsi með nýju gleri og fallegu parketi. Frábær staðsetn. Verð 6,5 millj. Áhv. húsbréf 3,2 millj. 3681 Einbýli í vesturbæ! Vel staðsett tæplega 200 fm endurbyggt timburhús. Falleg og vönduð eign sem býð- ur upp á ýmsa möguleika. Björt og opin aðalhæð. Mörg misstór herb. Sérinn- gangur í kjallara. Stór skjólsæll sólpallur. Góður garður. Tilboð óskast. 5762 Bárugrandi. Frábær 3-4 herb. t íb. á 3. hæð f nýmáluðu fjölbýli. Hér vC prýða parket og flísar górfin. Suðursv. S Bílskýli fylgir. Ahv. hagst lán 5,2 millj. *¦ Verð 8,7 millj. 3797 t Hverfisgata. Rúmgóð og »C björt 78 fm íbúð á 2. hæð mitt í hjar- 2 ta Reykjavfkur. Gengið er inn Vatns- stígsmegin. Verð 5,3 millj. Áhv. 3,2 millj. húsbréf. 3685 Klukkuberg - HF Hörkugóð3ja herb. 71 fm íbúð á 1. hæð með sérinn- gangi og sólarverönd. Sérgeymsla f fbúð. Frábært útsýni út á Reykjanes og Snæfellsjökul. Stutt á golfvöllinn. Þessa verður þú að kaupa! Verð 7,6 millj. Áhv. húsbr. 4,5 millj. 3683 KÓngsbakkÍ. Gullfalleg 78 fm 3. herb. íb. á l.hæð í nýviögerðu fjölbýli. Sérgarður og fallegt parket á gólfum. Áhv. byggsj. 3,9 millj. Verð 6,5 millj. 3801 FlÚðasel. Dúndurgóð 92 fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð í góðu fjölbhúsi. Rúmgóð stofa og stórt svefnherb. Áhv. 3,8 millj. byggsj. og húsbréf. Verð 5,7 miltj. 3054 Vesturbær. Skemmtil. 88 fm 3ja herb. fb. á jarðh. i þrfbýli. Sérinng. Þvottah. f íb. Fallegur bogadreginn gluggi í stofu. Fráb. staösetn. Laus. Ahv. 1.760 þús. Hagst. lán. Verð 6,7 millj. 3909 Lynghagi Virkilega spennandi 64 fm ib. í kjallara á þessum friðpsæla stað í gamla góða vesturbænum. Fallegt flísalagt baðherbergi. Endurnýuð gólfefni o.fl. Góður suðurgarður. Verö 5,5 millj. 3997 Hamraborg - Kóp. vorum að fá í sölu gullfallega íbúð á þessum vin- sæla stað. Parket á gólfum, fallegt út- sýni. Nýlega viðgert hús. Áhv. 4,1 millj. Verð 7,1 millj. Skipti möguleg á tveggja herb. fbúð. 3679 FéllSmÚIÍ. Vorum að fá i sölu 3-4ra herb. 94 fm íbúð á 2. hæð í nýviðgerðu og máluðu 4 hæða fjölbýli á þessum eft- irsótta stað. Nú er þara að drifa sig að skoða og kaupa. Verð 7,8 millj. Ahv. húsbréf 4,2 millj. 4934 Vesturbær. Vorum að fá f sölu skemmtilega og vel skipulagða 3ja herb. risíbúö. Nýjar raflagnir, Danfoss og nýslfpuð gólf (gólffjalir). Áhv. 1,8 millj. húsbr. og byggsj. Verð 3,9 millj. Nú er bara að bretta upp ermarnar og skoða strax! 3047 Laugarnesvegur. Afar huggu- leg 73 fm íb. á 4. hæð (efstu hæð). Líttu á verðið. Aöeins kr. 5.950 þús. Áhv. byggsj. 1,2 millj. 3629 Eskihlíð. Stórglæsileg 102 fm 3Ja herbergja íbúð á 4. hæð með aukaher- bergi í risi. Merbau parket og marmari prýða þessa. Glæsil. eldhús með Alno- innréttingu og graníti á gólfi. Verð að- eins 8,2 millj. 3649 Vlð Stakkholt. Glæsileg og vel skipulögð 70 fm 3ja herb. íb. á 2. hæð með sérsmíðuðum innr. ! eldhúsi og á baði. Bygg.ár 1985. Kirsuberjaparket á stofu og herbergjum. Flísar á eldhúsi og baði. Ahv. byggsj. 1,4 millj. Verð 6,2 millj. 3632 EfStíhjailÍ. Vorum að fá í sölu stór- glæsilega 3ja herb. íbúð í 3ja hæða fjöl- býli. Parket á öllum gólfum, nýtt eldhús, baðherb. flfsalagt í hólf og gólf. Frábært útsýni. Suðursvalir. Hér er stutt í alla þjónustu. Verð 6,9 millj. Áhv. 3,0 millj. 3666 Engihjaili. Gullfalleg íbúð á 2. hæð ( nýviðgerðu fjölbýli. Fallegt útsýni. Verð 5,95 millj. 3653 4JA HERB. Leifsgata. BJört og sðlrík 4ra herb. 91 fm fb. á 2. hæð sem skipt- ist f 2 stofur og 2 svefnherb. Nýleg- ar gólffjalir gefa hlýtegt yfirbragð. Góður lokaðurgarður, 32 fm vinnu- sk. með rafmagni og hita fylgir. Áhv. húsb. 4,7 millj. Verð 7,5 millj. 4975 MÍklabraUt. Virkilega spenn- andi 111 fm herbergja risíbúð með útsýni yfir á Periuna. 4 svefnh. Já, hér færðu aldeilis mikið fyrir lítið. Verð 7,0 millj. Áhv. húsbréf 4,8 millj. 4937 Vesturberg. Skemmtil 95 fm 4ra herb. fbúð á 3 hæð í nýviðgerðu flölbýli. Stutt í skóla og alla þjón- ustu. Makaskipti á 2ja herþ. Verð 6,9 millj. Áhv. 4,0 millj. 4941 SÓIvallagata. Stórglæsileg 155 fm fimm herbergja „penthou- se" fbúð m. hreint frábæru útsýni. Arinn í stofu og stórar grillsvalir. Áhv. 4,5 millj. Verð 10,9 millj. 4637 Fálkagata. Á þessum rólega stað færðu 93 fm 4 herb. íb. á 2. hæð. sem er björt og skemmtileg og ekki má gleyma útsýninu maður! Hérna renna þær út eins og heitar lummur! Verð 7,5 millj. Áhv. 3,5 millj. 4880 KÓpaVOgur. Spennandi 4ra herb. 84 fm íbúð á jarðhæð f reisulegu tvfbýlis- húsi. Áhv. byggsj. 3,0 millj. Verð 7,2 millj. Makaskipti óskast á 2ja herb. fbúð. 4877 LaufáS - GB. Hörkuskemmtileg 4-5 herto. 109 fm íb. með sérinngangi auk 27 fm bílskúrs í tvibýlishúsi á róleg- um stað f Garðabæ. Hér er nú aldeilis gott að vera með börnin. Áhvfl. byggsj. 3,7 Verð 8,5 millj. 4918 If FÉLAG FASTEIGNASALA Hafðu öryggi og reynslu í fyrirrúmi þegar þú kaupir eða selur fasteign. if FÉLAG FASTEIGNASALA

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.