Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 23

Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 23
MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 25. APRÍL 1996 E 23 Friðrik Stefánsson viðsk. fr. Lögg. fasteignasali Þorsteinn Broddason, sölumaður. Rögnvaldur Johnsen, sölumaður. Hákon Guðmundsson, sölumaður. Bjarki Már Magnússon, sölumaður. Þ. Kristín Ámadóttir, skjalagerð. Suðurlandsbraut Simi 0666 Bréfsími 2JA HERB. HOLTSGATA. Ágæt 2ja herb. íbúð á i. hæð í fjölbýlishúsi. íbúðin getur verið laus fljótlega. Áhv. byggsj. 2,7 millj. Verð 5,2 millj. Einkasala. KRUMMAHÓLAR - LYFTA. Snyrtileg 2ja herb. ib. um 55 fm íb. á 2. haeð í lyftublokk. Svalir úr stofu. Verð 4,5 millj. EFSTIHJALLI - ÚTSÝNI. Faiieg 71 fm íbúð á 2. hæð í 2ja hæða blokk. Ný- leg gólfefni, flísar og parket. Áhv. byggsj. 3 mlllj. Verð 6,2 millj. ROFABÆR. Góð 2ja herb. íbúð á 2. hæð í Árbæjarhverfi. Möguleiki á að taka bil upp í. Áhv. byggsj. 2,3 millj. Verð 4,9 millj. HÁALEITISBRAUT. Góð ca 68 fm íbúð á 1. hæð. Suðursvalir. Lítið aukaherb. stúkað frá stofu. Áhv. húsbréf ca 3,2 millj. Verð 5,9 millj. SKEIÐARVOGUR. Góð 2ja herb kjallaraíb. m. sér inng. Verð 4,7 millj. HRINGBRAUT. Rúmgóð um 62 fm íbúð á 4. hæð með aukaherb. í risi. Verð 5,7 millj. VÍKURÁS. Snyrtileg 58 fm íb. á 4. hæð. Eikarinnr. í eldhúsi. Fallegt útsýni úr stofu. Þvottahús á hæðinni. Verð 5,4 millj. Áhv. hagst. langtlán 3,3 m. KRÍUHOLAR - LAUS. tíi söiu 2ja herb. íbúð á 6. hæð. Verð 4,1 millj. GRANDAVEGUR. Rúmlega 70 fm kjallaraíbúð á Bráðræðisholtinu ásamt 40 fm steinsteyptum bílskúr. Þarfnast endur- bóta. Verð 4,5 millj. ENGJASEL. Einstaklingslb. ájarð- hæð. Ýmis skipti koma til greina. Verð 3,650 millj. Áhv. um 1 millj. ARAHÓLAR. Góð 2ja herb. íb. um 58 fm á 1. hæð. Parket á stofu og holi. Gott eldhús. Rúmgott herb. Áhv. hagst. langt- lán 2,8 millj. Verð 5,2 millj. TJARNARBÓL. Rúmgóð 62 fm 2ja herb. íb. á jarðhæð mót suðri. Fallegt park- et á gólfum og afar góð þvottaaðstaða. Ahv. byggsj. 2,6 míllj. Verð 5,0 millj. 3WB SPÓAHÓLAR - GOTT HÚS. Bráðsnyrtileg 72 fm íbúð á 3ju hæð með miklu útsýni í mjög góðri blokk. Parket á gólfum, allar innréttingar úr Ijósum vtði. Suð- ursvalir. Áhv. lán á lágum vöxtum kr. 3,750 millj.Verð6,5millj. M1KILSALA5 Vegna mikillar sölu undanfarið vantar okkur allar stærðir og gerðir fasteigna á söluskrá. í mörgum tilfellum er um eignaskipti að ræða. Skoðum og verðmetum samdægurs án endurgjalds STAPASEL - LAUS STRAX. Góð ca 121 fm neðri sérhæð í tvíbýlis- húsi. Húsið stendur i útjaðri byggðar. Stór lóð, 3 svefnherb. Áhv. langtimalán ca 5,3 millj. Verð 8,7 millj. STÆRRI EIGNIR VESTURBÆR - MEÐ BÍL- SKÝLI. Nýleg rúml. 80 fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði i bílskýli. 2 svefnherbergi parket á gólfum. Verð 6,4 millj. LEIRUBAKKI - AUKAHER- BERGI. Falleg 84 fm íbúð á 1. hæð ásamt aukaherbergi í kjallara við Leirubakka Mjög góð sameign. Gott útsýni. Verð 6fi m. ENGIHJALLI - UTSYNI. Rúm góð íbúð á 8. hæð í lyftuhúsi. Ibúðin er öll hin snyrtilegasta og eru tvennar svalir. Þvottaaðstaða á hæð. íbúðarblokkinni fylgir góð leikaðstaða. Verð 5,9 millj. DALALAND - SKIPTI. Glæsileg 120 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýlishúsi ásamt bílskúr við Dalaland i Fossvogi. Eig- endur íbúðarinnar óska eftir makaskiptum á henni og raðhúsi í Fossvogi. DUNHAGI - ALLT ENDUR- NÝJAÐ. 85 fm íbúð á 3. hæð ásamt bíl- skúr. Stofa, 3 herb., eldhús oq bað. Húsið er nýklætt að utan með Steni. Ibúðin er með nýju eldhúsi og nýju baði. Endumýjað gler. TRONUHJALLI - HAGSTÆÐ LÁN. Falleg og björt ibúð á 2. hæð á frá- bærum stað. Parket og flisar á gólfum. Mjög gott útsýni. Suðursvalir. Áhv. um 4 millj. byggsj. Verð 6,6 millj. 3JA HERB. DRÁPUHLÍÐ. Falleg 3ja herb. íbúð i kjall- ara í þrib. húsi. Áhv 3,8 millj. Verð 6,7 millj. STORAGERÐI. 3ja herb. íbúð í góðu fjölb. Ibúðin og sameignin eru nýlega end- urbættar. Verð 7,2 millj. Áhv. 4,7 millj. IRABAKKI. 65 fm á 2. hæð. Hol, stofa, ekjhús m. hvrtri innréttingu og góðum borð- krók sem tengist stofu. Tvö berb. m. skáp- um og bað. Laus strax. Verð 5,8 millj. BERGSTAÐASTRÆTI. Faiieg parketlögð íbúð í járnklæddu timburhúsi. Talsvert endurnýjað bæði utan og innan. Áhv. byggsj. Verð 5,4 millj. KLEPPSVEGUR. 3 herb ibúð I lyftublokk á 4. hæð við Kleppsveg. Suður- svalir, parket. Húsið mikið endurnýjað. Áhv. 4,3 millj.húsbr. Verð 6,8 millj. MARARGATA - KJALLARI. Þriggja herb. 72 fm ibúð á góðum stað. Stutt í miöbæinn. Stór garður. Rólegt hverfi. Verð 6,1 millj. TUNGUHEKM - KÓP. Falleg ca96fm ÍDÚðá1.hæðífprbýlishúsiásarntca31 fmbil- skúr. Snyrtilegur garður. Verð 8£ m. HRAUNBÆR - GOTT ÚT- SYNI. 95 fm 4ra herb. fbúð. Eikarparket, nýleg Alnó innr. Húsið klæft að mestu með Steinklæðningu. Aukaherb. í kjallara. Verð 6,7 millj. Áhv. 3,8 millj. RAUÐARÁRSTÍGUR. Rúmgóð 3ja herb. ibúð sem skiptist í góða stofu, 2 stór svefnh., eldh. og bað. Verð 5,6 millj. KEILUGRANDI - LAUS. Rúmgóð82 fm ib. á 1. hæð ásamt stæði í bílskýli. Gott park- et. Suðvestursvalir. Stutt í alla þjónustu, s.s fyrir aidraða Góð aðstaða fyrir böm. Áhv. hagst langtlán 2,3 m. Verð 7,9 m. 4RA-6 HERB. KARFAVOGUR - LAUS. 97 fm lítið niðurgrafin kjallaraibúð við Karfavog sem skiptist í 2 herbergi og samliggjandi stofur. Borðstofan getur auðveldlega orðið 3ja svefnherbergið. Laus strax. Verð 5,9 millj. LJOSHEIMAR. Góð fbúð á 1. hæð í lyftublokk með 3 svefnherbergjum og fallegu parketi á gólfum. Áhv. bygg- sj. og húsbr. 4,2 millj. Verð 7,5 millj. FURUHJALLI - KÓP. Faliegt einbýlishús 208 fm á pöllum ásamt inn- byggðum bílskúr innst í botnlanga. Miklar stofur, 5 svefnh., 2 flísalögð baðherbergi og stórar suðursvalir með hita i gólfi. Hiti í stéttum. Áhv. 5,8 millj. Verð 18,5 millj. SKEIÐARVOGUR. Falleg mikið end- umýjuð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð, m.a. nýjar innréttingar, góifefni, rafmagn, gler og fl. Áhv. byggsj. 2,4 millj. Verð 7,8 millj. KÁRSNESBRAUT. Falleg 4ra herb. íbúð f fjórbýlishusi með bílskúr. Faltegt útsýni. 3 svefnherb. Áhv. ca 4J5 mfllj. Verð 7,7 millj. KÓPAVOGUR - MIÐBÆR/ÚT- SYNI.Óvenjugóðu.þ.b. lOOfmlbúðáefstu hæð f nýlegu fjölbýlishusi. Frá íbúðinni er frá- bært útsýni til norðurs og austuis. fbúðin er öll parketlögð og vel skipulögð. Þetta er eign setn þú verður að sjá að innan. Verð 7,2 milQ. Áhv. byggsj. ESKIHLIÐ - GLÆSIIBUÐ. Rúml. 100 fm íbúð á efstu hæð í fjölbýli. Sameign og hús að utan nýl. viðgert, nýl. þak og gler. Tréverk og gólfefni, granít og Merbau parket, allt nýl. Verð 8,8 millj. ÞINGASEL 2JA IBUÐA Bn- býlishús, 271 fm á tveimur hæðum með um 60 fm íbúð á jarðhæð með sérinn- gangi. Stór innbyggður bílskúr. Mögu- leiki á að stækka Jarðhæðar íbúðina um helming. Vönduð gólfefni, glæsilegt eid- hús og miklar stofur.. Verð 15,8 millj. EYJABAKKI. Á 2. hæð 4 herb. rúml. 90 fm. Nýtt eldhús. Nýtt baðherbergi. Ný gler og ofnar. Parket. Verð 7,3 millj. BOÐAGRANDI. Vorum að fá í sölu um 112 fm 4ra-5 herb. íbúð á 1. hæð m.innb. bílsk. Hús að utan og sameign öll nýl. tekin i gegn. Góðar suðursvalir. Áhv. 2,6 millj. langt.lán. HRAUNBÆR. Rúmg. 139 fm íb. sem skiptist í saml. stofur, sjónvhol, eldhús og 4 herb. Þvhús inn af eldh. Suðursvalir út af stofu. Ljóst parket. Verð 8,7 millj. HÁALEITISBRAUT - KJARA- KAUP. Rúmgóð 4ra herb. íb. um 105fm á 4. hæð. Suðursvalir. Gott skápapláss. Parket á stofum. Snyrtileg sameign. Verð 7,3 millj. ÁSGARÐUR. Raðhús á tveimur hæðum um 110 fm og ófrág. kjallari um 50 fm. Rafm. og gler hefur verið endurnýjað. Góðir skápar. Verönd og garður í suður. Áhv. byggsj. um 3,4 millj. Verð 8,2 millj. FURUGERÐI - FYRSTA HÆÐ. Falleg endalbúð á miðhæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi. Góð stofa með suðursvölum og útsýni. Þrjú svefnherbergi og rúmgott flísalagt baðherbergi. Parket á gólfum. Áhv. húsbréf með 5% vöxtum 5,2 millj. Verð 8,6 millj. BOÐAGRANDI - LAUS FLJÓTL. Vönduð 111,9 fm ibúð á 3ju og efstu hæð í góðu húsi við Boðagranda Fjögur svefnherbergi, parket, útsýni. Veís 9,7 m. ÞVERÁS - ÚTSÝNI. Glæsilegt 190 fm raðhús á tveimur hæðum með 24 fm bílskúr. Húsið er vel skipulagt. Massfft parket á neðri hæð. Góðir gluggar í austur með stórfenglegu útsýni. Áhv. um 5,1 millj. byggsj og Iffsj. Verð 14,5 milij. LINDASMÁRI - KÓPAVOGI. Glæsileg ca. 160 fm íbúð tilb. undir tréverk. (búðin er hæð og ris með 4 svefnherbergj- um til afhendingar nú þegar. RAÐHÚS - MIÐSVÆÐIS. Afar snyrtilegt 133 fm raðhús ásamt stæðum i bílskýli við Ásholt í Reykjavík. Einstaklega vel skipulagður húsgarður. 3 rúmgóð svefnherbergi. Góðar innréttingar. Áhv. 5 millj. húsbr. Verð 12,7 millj. ÁRTÚNSHOLT - RAÐHÚS. 154 fm á tveimur hæðum. Á efri hæð eru stofa, góð garðstofa, eldhús, herb. og bað. Á neðri hæð eru 4 herb., bað og fl. Áhv. byggingarsj. 2,2 millj. Stutt (góðan skóla. Ákv. sala. Þingás j |-.» nwwufc"-—* 1 tSPB"' Glæsilegt 190 fm raðhús á 2 hæðum með 24 fm bílskú frábærum stað í Seláshverfi. Góð skipulagning og stórfengi útsýni. Áhv, 5,1 millj. Verð kr. 14,5 r á egt REYKAS - BILSKUR. vönduð 132 fm 6 herb. ib. á 3. hæð og í risi ásamt bílskúr. Miklar innréttingar. Áhv. langt.lán 2,8 millj. Verð10,5 millj. Skipti á minni eign {sama hverfi möguleg. ENGJASEL - LAUS FLJÓT- LEGA. Björt og snyrtileg 4ra herb. íb. um 99 fm á 2. hæð ásamt stæði l bílskýii. Góð sameign. Suðursvalir. Góð kjör. Verð 7,5 millj. DALBRAUT - BÍLSKÚR. Góð 114 fm fb. á 1. hæð ásamt bflskúr. Saml. stofur og 3 herb, flfsalagt baðherb. Stutt í alla þjónustu. HÆÐIR ÁLFHEIMAR - SERHÆÐ. Góð neðri sérhæð 136 fm ásamt 30 fm bílskúr. Þrjú svefnherbergi, góðar stofur, suðursval- ir. Hiti í heimreið. Verð 10,6 millj. VESTURBÆR -"PENTHOUSE". 170 frn íbúð á 2 hæðum í nýlegu húsi með miklu útsýni. Góður garður að opnu svæði mót suðri. Tvennar svalir. 3 rúmgóð svefnherb. Áhv. langt-lán 5,5 millj. Verð 10,8 mi% GARÐHÚS. Gott 230 fm einbýli á tveimur hæðum. Góðar stofur og 4 svefn- herb. Tvöfaldur bílskúr sem nýttur er undir dagvistun og hluti lóðar sérstaklega afgirt- ur sem leiksvæði. Áhv. húsbr. 5,1 millj. Verð 15,9 millj. KOPAVOGUR - SERHÆÐ. Neðri sérhæð um 150 fm ásamt bflskúr við Grænatún í Kópavogi. Tvö svefnher- bergi, Ijósar innréttingar, parket á gólfum. Áhv. byggsj. 1,6 millj. Verð 10,9 millj. BYGGÐARENDI. Fallegt um 260 fm hús á tveimur hæðum með möguleika á sérfbúð. Fallegur gróinn garður. Góð staðsetning. Verð 18,8 m. STAKKHAMRAR. Mjög fallegt fuli búið 205 fm einb. á einni hæð með tvöf. bílskúr. 4 svefnherb., sótekáli og suðurver- önd. Verð 17,7 millj. Áhv. 7 milij. langtlán. MELSEL - GLÆSILEGT. Giæsi legt raðhús um 270 fm á tveim hæðum og kjallari auk 50 fm bílsk. Allt tréverk úr eik. Góð eign á góðu verði. HLESKOGAR - EINBYLI. Glæsilegt 300 fm einbýlishús með góðum bflskúr. Möguleiki á litilli einstaklingsfbúð á neðri hæð. Góður gróinn garður, suðurver- önd. Verð 18 millj. EINBÝLI - LANGAGERÐI. Kjaii- ari, hæð og ris, 215 fm ásamt 40 fm bíl- skúr. Góður garður. Gott hús með 5-7 svefnherbergjum. Verð 14,9 mill). ARNARTANGI - MOSFELLS- BÆ. Bnb. á einni hæð um 140 fm asamt 33 fm bítek. 4 svefnherb. Gróinn garður og gott út- sýni. Verð 10,9 millj. Ahv. húsbr. og byggsj. ca 5,4 millj. Skipti inögul. á minní eign. GRASARIMI. Vel byggt 170 fm par- hús á tveimur hæðum með innb. bilskúr. Húsið er fullfrágengið. Áhv. ca 5,0 millj. Verð 12,6 millj. Skipti a 3ja-4ra herb. (b. HJALLABREKKA - KÓP. Qott um 206 fm einb. á tveimur hæðum með innb. bílskúr. Nýtt eldh. og parket. Sjónv.herb. með útgangi út á mjög góða suðurverönd. Garður í mikilli rækt. Möguleiki á skiptum á minni eign. Verð 14,2 millj. NYBYGGINGAR BJARTAHLIÐ - MOSF.BÆ. Raðhús á einni hæð 125 fm með inn- byggðum bílskúr. Húsin eru fullbúin og máluð að utan en fokheld að innan. Lóð fullfrágengin. Verð kr. 6,7 millj. LINDASMÁRI - KÓPAVOGUR. Endaraðhús á einni hæð með innb. bfl- sk. ca 181 fm. Húsið skilast fullb. að utan en ómálað og fokhelt að innan. Verð 8,6 millj. LINDASMÁRI 37 KÓP. Sfðasta íbúðin í nýju húsi við Lindarsmára. Ibúðin er hæð og ris. Afhendist tilbúið undir tréverk að innan en fullbúin að utan. Tilbúið til afhend- ingar fljóttega. Möguleiki að taka góðar eignir upp f kaupverðið. Verð 8,6 millj. FJALLALIND RAÐHUS. Glæsileg óvenju háreíst 160-180 fm rað- hús á einni hæð m. innbyggðum bílskúr. Húsin afhendast einangruð og fullbúin að utan, fokheld eða lengra komin að innan. Verð frá kr. 8.750 þús. AFLAGRANDI - RAÐHÚS. Glæsilegt, rúml. 200 fm tvilyft raðhús ásamt bflskúr. Fjögur svefnherbergi. Full- búið að utan. Tilb u. trév. Verð 13,9 millj. ÞJONUSTUIBUÐIR VESTURGATA - ÞJÓN- USTUÍBÚÐ. Glæsileg tæpl. 100 fm þakíbúð með yfirbyggðum suðursvölum í þjónustukjama fyrir aldraða. Lyfta og gott aðgengi. Verð 9,9 millj. VIÐ SKÚLAGÖTU. Falleg um 100 fm íbúð m. bílskýli á 4. hæð með góðu út- sýni. Sauna og heitur pottur. Möguleg skipti á minna ANNAÐ MIÐBORGIN - ATVINNU- HUSN. Atvinnuhúsnæði 70 fm. Gengið inn beint af götu, Hentar undir skrifstofur og hverskyns þjónustustarfsemi. Verð 4.000.000,-. KRÓKHÁLS 5B. Glæsilegt at- vinnuhúsnæði á tveimur hæðum. Grunnflötur 375 fm. Tvenna' góðar inn- keyrsludyr á jarðhæð auk verslunarað- stöðu. Báðar hæðir með mikilli lofthæð og geta nýst undir hverskyns atvinnu- starfsemi. Afhending fljótlega. Upphituð bílastæði. GARÐATORG í GARÐABÆ. Skrifstofuhúsnæði á 1. hæð ca 222 fm. Tilb. u. trév. Til afh. strax. SKODAÐ OG VERÐMETIÐ SAMDÆGURS Opið virka daga kl. 9-12 og 13-18 m Opið laugard. kl. 11 -14 • Opið sunnud. kl. 13-15

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.