Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 8
8 E FIMMTUDAGUR 25. APRÍL 1996 MORGUNBLAÐIÐ 1- » Jón Þ. Ingimundarson, sölumaður Svanur Jónatansson, sölumaður Dröfn Ágústsdóttir, gjaldkeri Eyrún Helgadóttir ritari. Gísli Maack, löggiltur fasteignasali FASTEIGNASALA Suóurlandsbrau.t 46, (Bláu húsin Opið virka daga kl. 9-18, laugardaga og sunnudaga kl. 12-14. 588-9999 SÍMBRÉF 568 2422 FIFULIND 5-7 OG 9-11, KOP. Stórglæsil. 3ja-5 herb. íbúðir á þessum frábæra stað. íb. afh. fullb. án gólfefna. Suðursv. 3ja herb. íb. 91 fm, verð 7.390 þús, 5 herb. 136 fm, verð 8,6 millj. Einbvli - raðhús Digranesvegur. Gott einb. á tveimur hæðum meö aukafb. ( kj. með sérinng. alls 152 fm ásamt innb. 32 fm bilsk. Falleg gróin lóð. Áhv. hagst. lán 5,6 millj. Verð 12,2 millj. Barmahlíð Heiðargerði Lerkihlíð V. 8,9 m. V. 8,1 m. V. 12,9 m. MÍðskÓgar. Glæsil. 202 fm einb- hús á friðsælum stað á Álftanesi ásamt 58 fm bílsk. sem var innr. sem íb. 5 svefnherb., stórar stofur, garðskáli. Öll vinna og efnisval í háum gæðafl. Hús fyrir vandláta. Áhv. 4,2 millj. húsbr. Veró 15,0 milli.' 4ra herb. Teigar - Rvík - Reykjavegur. Gullfalleg 119 fm íb. i tvíb. m. sérinng. 3 svefnherb., 2 saml. stofur. Rækuð lóð.Ahv. 4,7 millj. Verð 7,7 millj. Laus fljótl. RauðáS. Gullfalleg 4ra herb. ib. 108 fm á tveimur hæðum. Fallegar innr. Glæsil. út- sýni. Áhv. 3,2 millj. byggsj. Verð 8,5 millj. Lyngheiði - Kóp. Giæsii. einb. mjög mikið endurn. Rúmg. eldh. með eik- arinnr. 3 svefnherb. Arinn i stofu. Parket. Sólstofa. Glæsil. útsýni. Góður bílsk. Verð aðeins 14,9 millj. Vallhólmi. Fallegt einb./tvíb. á tveimur hæðum ásamt innb. bílsk. alls 261 fm. Sér 2ja herb. íb. á jarðh. Verð 15,9 millj. Álfhólsvegur - Kóp. Gott raðh. 179 fm á tveimur hæðum ásamt 40 fm bíl- sk. Mögul. á séríb. í kj. Fallegt útsýni. Verð 10,8 mlllj. Digranesheiði - Kóp. Ðnbýiis- hús á einni hæð 133 fm ásamt innb. 35 fm bílsk. 3-4 svefnh. Frábært útsýni. Falleg gróin lóð. Verð 12,5 mlllj. SmáraflÖt. Sérl. vandað einbhús á einni hæð 176 fm ásamt 32 fm innb. bilsk. Sjónvhol m. arni, 4 svefnherb. Parket, flís- ar. Falleg ræktuð lóð. Áhv. 4,4 millj. Verð 14,5 millj. Dverghamrar V. 15,9 m. Funafold V. 16,9 m. Hraunbær V. 12,5 m. Kúrland V. 14,1 m. Klukkurimi V. 14,9 m. Vesturholt. Fallegt einbhús á tveimur hæðum. Húsið er pýramídahús og teiknað af Vífli Magnússyni, arkitekt. 3 svefnherb. Stórkostl. útsýni. Sjón er sögu ríkari. Verð 14,5 millj. Gilsárstekkur. Fallegteinb. átveim- ur hæðum ásamt innb. bílsk. Sér 2ja herb. ib. í kj. Fallegar innr. Arinn. Verð 17,5 millj. Langagerði. Glæsil. einb. á tveimur hæðum ásamt kj., alls 214 fm. Mögul. á sérfb. í kj. Parket, flísar. Eign f góðu ástan- di. Verð 14,9 millj. 5-6 herb. oq hæðir Drápuhlíð. Góð efri hæð 110 fm ásamt 42 fm bílsk. Eign í góðu ástandi. Verð 9,5 millj. Skipti mögul. á 4ra herb. íb. i Seljahverfi. Bjargartangi - Mos. vei skipui. 144 fm neðri sérh. ásamt 21 fm bilsk. 3 svefnherb., 2 stofur. Hellulögð verönd. Allt sér. Verð 9,0 millj. Frostafold. Glæsil. 5-6 herb. íb. 137 fm á 3. hæð í góðu lyftuh. 4 svefnh. Tvenn- ar svalir. Áhv. 3,5 millj. byggsj. Glaðheimar. Rúmg. 130 fm neðri sérh. í fjórbýli ásamt bílskúrsplötu. 3 svefnherb. Tvennar svalir. Verð 10 millj. FífUSel. Góð 116 fm íb. ásamt stæði í bílageymslu og 2 herb. í sameign. Áhv. hagst. lán 6,2 millj. Verð 8,5 millj. Vesturbær Grænamýri - Seltjarnarnesi. Glæsileg ný efri sérh. 112 fm í fjórb. Allt sér. Hæðin afh. fullb. án gólfefna. Bað full- frág. Verð 10,4 millj. Bræðraborgarstígur. Faiieg 106 fm íb. á 1. hæð. Nýjar innr. Parket. Nýtt gler. Eign i góðu ástandi. Valhúsabraut - Seltjn. Faiieg 141 fm neðri sérhæð ásamt 28 fm bílsk. Parket. Suðursv. Fallegt útsýni. Hagst. lán áhv.Verð11,4millJ. Engihjalli - gott verð. góö 4ra herb. A-ib. á 3. hæð 97 fm. Suður- sv. Verð 6,3 millj. Grettisgata. Falleg 4ra herb. íb. 96 fm á 3. hæð (efstu). Fallegt útsýni. Áhv. 2,4 millj. Verð 6,9 millj. Kaplaskjólsvegur. Faiieg 4ra herb. íb. á 1. hæð í þrfbýli. Fallegar innr. Efgn í góðu ástandi. Ahv. 4,8 millj. húsbr. Verð 7,1 millj. Tjarnarmýri. Stórglæsil. 4ra herb. íb. 95 fm ásamt ca 40 fm risi. Stæði í bíla- geymslu. Fallegar innr. Parket. Flísar. Suð- ursv. Áhv. 6,1 húsbr. Verð 11,4 millj. Hraunbær. Góð 4ra herb. íb. 96 fm á 4. hæð. Pvhús innaf eldhúsi. Suðursv. Eign i góðu ástandi. Áhv. 4,3 millj. húsbr. Verð 7,3 millj. SÚIuhÓlar. Falleg 4ra herb. ib. á 3. hæð ásamt bilsk. Fallegt útsýni. Góðar innr. Hagst. áhv. lán. Verð 7,9 millj. Engihjalli. Mjög góð 4ra herb. íb. 94 fm á 4. hæð. Fallegar innr. Parket. Suður- sv. Verð 7 millj. Hraunbær V. 8,2 m. Háaleitisbraut V. 8,5 m. Engihjalli V. 6,9 m. Hrísrimi V. 8,9 m. Flúðasel V. 7,7 m. Víkurás V. 7,2 m. KÓngsbakkí. Mjög falleg 4ra herb. ib. á 3. hæð. Suðursv. Þvottah. í ib. Húsið í góðu ástandi. Verð 6,9 millj. FífUSel. Mjög falleg 4ra herb. íb. 95 fm á 2. hæð. Fallegar innr. Parket. Verð 7,3 millj. Kjarrhólmi - KÓp. Falleg 4ra herb. íb. á 4. hæð. Parket. Agætar innr. Fallegt útsýni. Eign í góðu ástandi. Hagst. lán áhv. Verð aðeins 6,8 millj. Álf heimar. Góð 4ra herb. íb. 98 fm á 3. hæð. 3 svefnherb., suðursvalir. Verð 7,3 millj. Skipti mögul. á minni. 3ja herb. Fumgerði. Gullfalleg 3ja herb. íb. 70 fm á jarðh. á þessum vinsæla stað. Sérlóð. Parket. Hús í góðu ástandi. Verð 6,9 millj. Hraunbær - nýtt. Falleg og rúmg. 3|a herb. íb. á 2. hæð, 96 fm, með auka- herb. i sameign. Parket. Suðursv. Áhv. hagst. lán 3,8 millj. Kleppsvegur - Inn við Sund. 3ja herb. íb. 74 fm á jarðh. í góðu steinh. íb. þarfn. lagf. Verð 5,2 m. Hamraborg - Kóp. Góð 3ja herb. íb. 77 fm á 5. hæð í lyftuh. Fallegt útsýni. Bilskýli. Verð 6,6 millj. Fannborg - Kóp. góö 3ja herb. ib. á 2. hæð. Áhv. 3,6 millj. Verð 5,9 millj. Hjallabraut - Hf. Goð 3ja herb. Ib. 95 fm á 2. hæð í litlu fjölb. Suðursv. Áhv. 1,7 millj. Verð 6,7 millj. Lækjasmári. Góð 3ja herb. fb. 101 fm á jarðh. í nýju húsi. Sér suðurlóð. Áhv. 3,2 millj. húsbr. Verð 8,6 millj. Hraunbær. Gullfalleg 3ja herb. íb. 89 fm á 3. hæð ásamt aukaherb. með aðg. að snyrtingu. Áhv. 3,8 millj. Verð 6,5 millj. Eyjabakkí. Góð 3)a herb. íb. á 1. hæð 75 fm. Suðvestursv. Áhv. byggsj. 3,0 millj. Verð 5,9 millj. Borgarholtsbraut - Kóp. Faiieg 3ja herb. risíb. 63 fm. Suðursv. Áhv. 3,2 millj. Verð 5,8 millj. Einarsnes. Falleg 3ja herb. risíb. Fal- legar innr. Parket. Áhv. Byggsj. rík. 3 millj. Verð 4,8 millj. Engihjallí. Falleg 3ja herb. Ib. 79 fm á 6. hæð. Fallegar innr. Glæsil. útsýni, Verð 6 millj. Miðbraut - Seltj. Góð3ja herb. íb. 84 fm á jarðh. i þribýli ásamt 24 fm bilsk. Sérþvottah. Verð 8,2 millj. Alfhólsvegur - KÓp. Mjög falleg 3ja herb. íb. 80 fm nettó á jarðh. ásamt 30 fm bilsk. m. kj. Fallegar innr. Áhv. 3,8 millj. byggsj. Verð 7,8 millj. Gullengi. Vel skipul. 3jaherb. ib. 81 fm á jarðh. m. sérsuðurverönd. ib. afh. tilb. u. trév. Verð 6,3 m. Fullb. án gólfefna 7,3 m. Laufengi. Glæsil. 3ja herb. Ib. 97 fm á 1. hæð í nýju húsi. Ib. er tilb. til afh. fullb. Verð 7.950 þús. Áiftamýri. Mjög falleg 3ja herb. Ib. 75 fm á 4. hæð. Fallegar innr. Eign i góðu ástandi. Verð 6,4 millj. Vesturberg - byggsj. 3,5 millj. Falleg 3ja herb. íb. 74 fm á 4. hæð. Stutt í alla þjónustu. V. 5,9 m. Hraunbær. Falleg 3ja herb. íb. 62 fm Fallegar innr. Áhv. 3,5 millj. Verð 5,5 millj Hverfisgata. 3ja herb. tb. 4.1. hæð 79 fm. Áhv. Byggsj. rík. 3,5 millj. Verð 5,5 millj. Hraunbær. Mjög falleg 3ja herb. ib. á 2. hæð. í nýviðg. húsi. Áhv. 2,8 millj. Verð 5,9 millj. HÓImgarður. Falleg 3ja herb. 76 fm á 2. hæð. Sérinng. Rúmg. eldh. Hagst. lán áhv. Verð 7,5 millj. Laugavegur. Gullfalleg 3ja herb. ib. 58 fm á 2. hæð ásamt 8 fm geymsluskúr. Áhv. 3,6 millj. Verð 5,4 millj. Hraunbær. Mjög falleg og rúmg. 3ja herb. (b. 85 fm á 2. hæð. Suðursv. Áhv. 3,7 millj. Verð 6,7 millj. Langabrekka. Mjög falleg 3ja herb. 83 fm á jarðhæð. Nýjar innr. Parket. Flísar. Áhv. 4,7 millj. Verð 6,9 millj. Laugavegur - áhv. byggsj. 5,4 millj. Gullfalleg nýl. 3ja herb. íb. 82 fm á 2. hæð. Verð 7,8 millj. Skaftahlíð Skipasund V. 5,9 m. V. 5,9 m. Furugrund Ugluhólar Gerðhamrar Hraunbær Safamýri V. 6,6 m. V. 5,9 m. V. 7,6 m. V. 6,6 m. V. 7,4 m. Alfaheiði. Stórglæsil. 80 fm 3ja herb. íb. á 2. hæð. Fallegar innr. Parket. Hagst. lán áhv. (byggsj. 4,9 millj.). Fráb. aðst. fyrir börn. Verð 8,7 millj. írabakki. Góð 3ja herb. íb. 65 fm á 2. hæð. Suðursv. Parket. Verð 5,8 millj. 2ia herb. Njálsgata - útb. aðeins 1,3 m. Falleg og björt 2ja herb. íb. 61 fm á 1. hæð. Fallegar innr. Parket. Áhv. húsbr. 3,6 millj. Verð 4,9 m. Drápuhlíð - gott verð. Rúmg. 2ja herb. íb. 71 fm i kj. Lftið niðurgr. Stór stofa. Ib. þarfnast staðsetn. Verð aðeins 4.4 millj. Hraunbær. Falleg 2ja herb. Ib. 53 fm á 3. hæð. Suðursv. Áhv. byggsj. 3,2 millj. Verð 5,1 millj. Hrísrimi. Gullfalleg 2ja herb. íb. 82 fm á 2. hæð ásamt stæði i bílgeymslu. Park- et. Fallegar innr. Áhv. 4,8 millj. Verð 6,9 millj. AuSturbrÚn. Vorum að fá í einkasölu 47 fm 2ja herb. íb. á 5. hæð. Suðursv. Fráb. útsýni. Verð aðeins 4,4 millj. Mánagata. Mjög falleg 50 fm fb. á 2. hæð. Ib. öll nýgegnumtekin. Verð 5,2 millj. Bjargarstígur. góö 2ja herb. ib. 38 fm á 1. hæð i tvibýli með sérinng. Eignin er að mestu endurn. Verð 3,6 mlllj. Lækjasmári - Kóp. Guiifaiieg ný 2ja herb. íb. 84 fm á jarðhæð. Sérsuður- verönd. Fallegar innr. Verð 6,9 millj. DÚfnahÓlar. Góð 63 fm íb. á 2. hæð í 3ja hæða blokk. Suðursv. Fallegt útsýni. Áhv. byggsj. 2,3 millj. Verð 5,3 millj. Álfholt - Hf. Mjög falleg 2ja herb. fb. á efstu hæð I nýl. húsi. Fráb. útsýni. Hagst. lán áhv. Verð 6,5 millj. Orrahólar V. 5,1 m. Flyðrugrandi V. 6,2 m. Efstasund V. 5,5 m. Víðimelur V. 4,7 m. Ástún - Kóp. V. 5,0 m. Engihjalli V. 5,5 m. Veghús V. 6,9 m. Hraunbær. Falleg 2ja herb. 35 fm. Ib. nýtist ótrúlega vel miðað við stærð. Verð 3.5 mlllj. Kríuhólar. Góð 2ja herb. íb. á 3. hæð 45 fm nettó. Góðar svalir. Blokkin klædd með Steni. Áhv. 2,3 millj. Verð 4,5 millj. Laugamesvegur. Falleg og rúmg. 2ja herb. íb. 67 fm á 2. hæð. Vestursv. Verð 5,8 millj. Boðagrandi. Mjög falleg 2ja herb. íb. á jarðh. 68 fm ásamt stæði i bílageymslu. Verð 5,8 millj. Dalsel. Mjög falleg og rúmg. 2ja herb. íb. 69 fm á 3. hæð ásamt stæði í bílg. Góð- ar innr. Áhv. byggsj. 3,5 m. V. 6,2 m. Efstihjalli. Góð 2ja herb. íb. á 2. hæð 53 fm. Verð 5,4 millj. Laugavegur. 2ja-3ja herb. 82 fm fb. Áhv. húsbr. 3,8 míllj'. Verð 5,9 millj. Skipti mögul. á bfl. Hraunbær. Góð 2ja herb. íb. 60 fm á jarðh. ofarl. v. Hraunbæ. Austur- hiið klædd m. Steni. V. 4,9 m. I smíðum AðaltÚn - MOS. Gott 180 fm raðh. m. 28 fm innb. bílsk. 4 svefnh. Húsið afh. fullb. að utan en með pípulögn og hlöðn- um milliveggjum að innan. Verð 8,5 millj. Fjallalind. Fallegt og vel skipul. parh. á einni hæð m. innb. bílsk. 154 fm alls. Verð 8.450 þús. Starengi. Fallegt 178 fm raðhús á einni hæð. 3-4 svefnherb. Húsin afh. nán- ast tilb. u. trév. Verð 8,7 millj. Fjallalind - KÓp. Vel skipul. parh. á 2 hæðum ásamt innb. bílskúr. Alls 185 fm. 4 svefnherb. Suðurlóð. Húsin afh. tilb. u. trév. fullb. utan. Æsufell. Góð 3ja-4ra herb. ib. 88 fm. Fallegt útsýni. Hús nýviðg. Áhv. 3,6 millj. byggsj. Verð 6,0 millj. Leirutangi - MOS. Falleg 3ja-4ra herb. íb. á jarðh. 93 fm. 3 svefnherb. þar af 2 gluggalaus. Sérinng. og -lóð. Áhv. 1,4 inillj. Verð 6,6 millj. Bráðvantar 2ja~4ra herb. íbú&ir á söluskrá strax GLEÐILEGT SUMARÍ íf FÉLAG FASTEIGNASALA Hafðu öryggi og reynslu í fyrirrúmi þegar þú kaupir eða selur fasteign. r 551 2600 552 1750 Símatími laugardag kl. 10-13 Áratuga reynsla tryggir örugga þjónustu Mesvegur - 2ja 2ja herb. ósamþ. kjíb. Nýl. gluggar. Sér- hiti., sérinng. Lausfljótl. V. 1.950 þús. Snorrabraut - 3ja Góð 3ja herb. íb. á 2. hæð. Laus. Hagst. verð 4,9 millj. Reynimelur - 3ja Mjög falleg 3ja herb. íb. á 3. hæð. Laus. Áhv. veðdeild 3,5 millj. Verð 6,3 millj. Furugrund - 3ja-4ra 101 fm falleg ib. á 1. hæð. 3 herb. á hæð og stórt herb. í kj. (hringstigi úr stofu). Suðursv. Laus. Verð 7,8 millj. Hraunbær - 5 herb. Falleg 117,6 fm ib. á 3. hæð. Herb. í kj. fylgir. Failegt útsýni. Laus strax. Verð 7,9 millj. Kópavogsbraut - sérh. 5 herb. 122,5 fm falleg íb. á 1. hæð. Þvherb. í íb. Verð 7,7 millj. Tómasarhagi - sérh. 5 herb. 108,7 fm falleg ib. á 1. hæð. Sérhiti. Sórinng. 38 fm bílsk. Verð 10,5 millj. íbúð og verslpláss 123 fm íb.- og versl.- eða iðnpláss v. Skólavörðustfg. Verð 6,5 millj. Reynihvammur - Kóp. 5 herb. og 2ja herb. 5 herb. 164 fm glæsil. efri hæð (sér- hæð). Geymsla, þvottahús og innb. bílsk. á neðri hæfi, svo og 2ja herb. íb. m. sérinng. Selst saman eða hvor íb. fyrir sig. Agnar Gústafsson hrl Eiríksgötu 4 Málflutnings- og fasteignastofa VESTURGATA 7 í Reykjavík. Þar er til sölu á 3. hæð um 100 fermetra íbúð. Ásett verð er 9,9 millj. kr., en íbúðin er til sölu hjá Þingholti. Góð íbúð í þjónustu- kjarna TÆPLEGA 100 fermetraþakíbúð með yfírbyggðum suðursvölum við Vesturgötu 7 í Reykjavík er til sölu hjá fasteignasölunni Þingholti. „íbúð þessi er í þjónustukjarna fyrir aldraða," sagði Bjarki Már Magn- ússon hjá Þingholti. „Þarna er afar góð aðstaða og félagslífíð sérstak- lega gott. Viðhald á þessu húsi er að mestu leyti á vegum Reykjavík- urborgar. íbúðin sjálf er að mínu mati mjög skemmtileg. Hún er á rólegum stað í húsinu, innst á gangi og möguleiki á blómaskála þar, en íbúðin er á þriðju og efstu hæð. I húsinu eru lyftur. Innréttingar eru að mestu úr beyki, en kirsuberja- yiður er þó í innréttingum á baði. íbúðin er að mestu leyti parketlögð, nema hvað vandað ullarteppi er á stofu og borðstofu. Varla þarf að taka fram að öll þjónusta er mjög góð í þessu húsi, þar er meira að segja heilsugæsla og bílskýli í kjallara. Onnur þjónusta utan húss er einnig frábær, enda er húsið í hjarta Reykjavíkur. Verð er hagstætt, 9,9 millj. kr., en áhvílandi eru 3,5 millj. kr. í Byggingarsjóði ríkisins." i í i

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.