Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 19

Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 19
I 4 MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 25. APRÍL 1996 E 19 ífHúsvangur S562 -1717 Fax 562 -177 Borgartúni 29 Hvassaleiti 157 með bílskúr Ca. 100 fm falleg 4ra herb. íbúð á 2. hæð að Hvassaleiti 157. Eignin skiptist í rúmg. stofu, þrjú herb. og eldhús með Ijósri innréttingu. Suðursvalir. Fallegt útsýni. Laus í byrjun júní. Verð 7,8 millj. 2851 Geir Þorsteinsson, Hjálmtýr I. Ingason, Tryggvi Gunnarsson, Guomundur Tómasson, Jónína Þrastardóttir, Guðlaug Geirsdóttir |f" löggiltur fasteignasali. « I^BHIandið 9 Borgarhraun - Hverag. 152 fm gott einbýli á einni hæð. Tvöf. bílsk. 5 herb. Sólstofa. Garður (rækt. Skipti á eign í Rvík. Verð 8,9 millj. 2633 Brattahlíð - Hverag. Lítið einbýii á góðum stað I bænum. 2 svefnherb. og stofa. Hagstæð greiðslukjör. Verð 4,5 mlllj. 2715 Kambahraun - Hverag. sériega skemmtilegt einbýli á einni hæð auk 46 fm bílskúrs. Fallegur garður m. heitum potti. Áhv. 4,3 millj. Verð 9,5 millj. 2818 Heiðarbrún - Hverag. Gott ca 132 fm einbýli. Þrjú svefnherb. og stofa. Fallegt eikarparket á stofu og holi. Skipti á eign í Rvík eða nágr. Áhv. 3,8 byggsj. Verð 7,4 millj. 2820 |# VeSturáS 6 Og 8 Raðhús á einni hæð alls um 140 fm. Húsið er fokhelt að innan og fullbúið að utan. Verð 9,2 millj. 2740 FjallaMnd - KÓp. Sérlega skemmti- legt ca 154 fm parhús á 1 hæð. Innb. 27 fm bílskúr. Húsið afh. nú þegar fullbúið að utan en fokhelt að innan. Verð 8,5 millj. 2770 JÖtnaborgír 196 fm parhús á tveim- ur hæðum með innb. bílskúr. Húsið er á frábærum útsýnisstað. Húsið skilast full- búið að utan, fokhelt að innan. Verð 8,9 millj. 2790 Laufrimi Mjög vel skipulögð ca 106 fm íbúð á 2. hæð I fjölbýli. Ib. afh. tilb. til innr. Sér inng. Þvhús í ibúð.Verð 6,6 millj. 2810 SuðuráS Tvö góð 137,5 fm raðhús á einni hæð með innb. bilskúr. Tilbúin, full- búin utan, fokh. að innan. Áhv. 5 millj. Verð frá 8 millj. 23530 Fjallalind - KÓp. Vorum að fá í sölu falleg 144 fm parhús á einni hæð með innb. bílskúr. Húsin skilast fullbúin að utan, fokheld að innan. Teikningar á skrifstofu. Verð 8,3 millj. 2800 Flétturimi 100 fm 4ra herb. Ibúð á 3. hæð. Lóð frág. Stæði i bílgeymslu. Hiti í stéttum. Tilbúin til innr. Áhv. 3,8 millj. Verð 7,9 millj. 99232 MelbSSr 30 Þrjú raðhús á tveimur hæðum. Húsin eru 190 fm og staðsett við eitt besta útivistarsvæði Reykjavíkur. Hús- in afh. fullb. utan og fokheld innan. Áhv. 5,5 millj. Verð frá 9,8 -10,4 millj. 2904 #: Atvinnuiuísnæði Skipholt Bjart og vel staðsett atvinnu- húsn. ca 230 fm á jarðh. Húsn. er hólfað í 3 samt. einingar. Stórar innk.dyr, hátt til lofts og mikið gluggarými á einni hlið. Verð 13,5 millj. 2527 SkÚtUVOgur Sérlega vandað ca 350 fm skrifstofuhúsnæði í sama húsn. & Bón- us. Skiptanlegt í smærri einingar. Næg bílastæði. Myndir og teikningar á skrif- stofu. 2536 Lyngháls Ca 220 fm atvinnuhúsn. á einum besta stað í bænum. Lofthæð ca. 3,8 m. Góðar innkeyrsludyr. Hægt að stúka niður i tvö 111 fm bil. Ýmis skipti koma til greina. Verð 8,5 millj. 2601 KrÓkhálS Gott ca 375 fm atvinnu- húsn. sem er hentugt fyrir ýmsan iðnað, skrifstofur o.s.frv. Góðar innkeyrsludyr og lyfta. Uppl. veittar á skrifst. 2618 DuggUVOgur Glæsilegt 340 fm skrif- st.húsnæði á 2. hæð. Áhv. ca. 13 millj. til 30 ára m. 5% fbstum vöxtum. Húsnæðið er til afh. strax. Verð 19,8 millj. 2671 « Einbýli Hófgerði - KÓp. Einbýli á tveimur hæðum og 30 fm bílskúr. 5 svefnherb. og 3 stofur. Mögul. á séríb. á neðri hæð. Skipti á minna. Verð 13 millj. 2546 Eskíholt - Gbæ. Glæsilegt 366 fm einbýli með aukaíbúð á jarðhæð. Húsið stendur innst í botnlanga með frábæru út- sýni. Sjón er sögu ríkari. 2859 Steinasel Sérlega gott 2ja ibúða hús. Aðalíbúð er >ca 250 fm með innb. bilskúr. Fjögur góð herb. og fjórar stofur. Gólfefni eru vönduð. Arinn o.fl. Aukaib. ca. 80 fm 3ja herb. m. öllu sér. Skipti mögul. á minni eignuni. 1505 HoltsbÚð Gbæ. Glæsil. 312 fm einb. með þremur íb. Tvær séríb. á neðri hæð. Tvöf. bilsk. Frábær eign með fallegu útsýni. Verð 23,9 millj. 2152 JÓrUSel 327 fm glæsil. hús. 54 fm bíl- sk. með geymslu. Fimm svefnherb. Skipti mögul. á minni eign. Verð 16,9 millj. 2294 Hávegur - KÓp. Rúmgott 160 fm parhús á tveimur hæðum ásamt 35 fm bíl- sk. 4 svefnherb. o.fl. Stutt í skóla og aðra þjónustu. Áhv. 2,0 millj. byggsj. Verð 9,9 millj. 1417 Álfhólsvegur - Kóp. Mjög gott 162 fm parhús á 3. hæðum ásamt sól- skála. Arinn í stofu. Góður bílskúr. Áhv. 2,0 millj. Verð 12,7 millj. 2138 Fannafold 135 fm parhús á 2 hæðum með innb. bílsk. 3 svefnherb. og rúmg. stofa. 20 fm suðursv. Verð 11,9 millj. 2298 FannafOld Raðhús á 2 hæðum ásamt innb. bílsk. Eldh. með nýl. innr. Áhv. 3,4 millj. byggsj. Verð 12,5 millj. 2218 Jakasel Fallegt ca 200 fm parhús á þremur hæðum ásamt bílsk. 3 góð svefn- herb. Ibúð í kj. með sérinng. Sk. á minni eign. Áhv. 4,2 millj. Verð 13,5 millj. 2491 Ásbraut - KÓp. Ca 192 fm parhús. 4 svefnh. og 1 herb. m. sérinng. Borðstofa og stofa m. arni. Fallegt útsýni. Innb. bílsk. Verð 11,9 millj. 2631 BrÚaráS 170 fm raðhús á 2 hæðum. 40 fm bílskúr. 4 herb., stofa, eldhús. Verð 13,9 millj. Skipti á mínna. 2676 Reynigmnd - KÓp. Fallegt raðhús á tveimur hæðum. 3 góð herb. Stofa og borðstofa með parketi. Suðursvalir. Topp- eign. Verð 10,9 millj. 2783 Hálsasel Ca 230 fm endaraðhús m. innb. bílskúr. 5 svefnherb. og 2 stofur. Ath skipti á 4ra f sama hverfi. Verð 12,8 millj. 2848 Arnartangi - Mos. Faiiegt ca 95 fm endaraðhús ásamt fríst. bilskúr. 3 góð svefnherb. Verð 8,8 millj. 2856 Seljabraut Fallegt 190 fm endarað- hús á þremur hæðum. 5 herb. Góðar stof- ur. Möguleiki á að nýta húsið sem tvær Ibúðir. Bilgeymsla. Verð 10,9 millj. 2866 FljÓtasel Ca 200 fm raðhús á 3 hæð- um. 21 fm bilskúr. Sér (b. með sérinng. (kj. Vel viðh. hús. Verð 13,5 millj. 2885 Hjallaland Ca 198 fm endaraðhús á 4 pöllum. 5 herb. og 2 stofur. Suðursvalir og góður garður. Nýlegt þak. Fullb. bílskúr. Verð 13,2 millj. 2292 JftllIBllllI Miklabraut Hugguleg ca 92 fm neðri sérhæð (fjórbýli. Tvö herb. og tvær stofur. Suðursvalir. Endurnýjað eldhús. Verð 6,7 millj. Skipti möguleg á stærri eign. 2450 Lynghagi 5 herb. ca 110 fm I fjórb. 28 fm bllsk. 2 herb., 2 stofur og sólst. Arinn i stofu. Fráb. útsýni. Verð 10,9 millj. 2485 Mávahlíð Ca 106 fm sérhæð. Tvö herb. og tvær stofur. Suðursv. Suðurgarð- ur í góðri rækt. Verð 9,0 millj. 2575 Hjallabrekka - Kóp. nsfmser- hæð. Parket og flisar. Nýl. eldhúsinnr. Hús- ið er nýl. málað og nýl. Þak. Sk. á minna. Verð 8,5 millj. 2677 Borgarholtsbraut - Kóp. Faiieg og vel skipulögð neðri sérhæð í tvfb. ásamt 36 fm bflskúr. 4 herb. og stofa. Parket á allri fbúðinni. Flísar á baðherb. Verð 9,9 millj. 2732 Langabrekka - Kóp. losfmefri sérhæð 1 nýl. klæddu tvíb. Bflskúr. 3 herb. Stofa. Suðursv. Áhv. 2,5 millj. Verð 9,9 millj. Áhv. 2,4 byggsj. Skipti á minna. Laus strax. 2792 Barmahlíð Góð ca 104 fm neðri sér- hæð. 2 herb. 2 b[artar og rúmgóðar stofur. 24 fm bílskúr. Verð 8,9 millj. 2846 Háteigsvegur 114 fm efrl hæð ifinu húsi. 3 svefnherb. Stofa. Tvennar svalir og gott útsýni. Verð 10,3 millj. 2847 NeSVegur Björt og falleg 103 fm sér- hæð á besta stað í vesturbænum. Hæðin er mikið endurn. Verð 8,9 millj. 2860 Heiðargerði Falleg ca 93 fm hæð í góðu húsi á einum besta í bænum. 3 svefnherb. Parket á gólfum. Áhv. 4,5 millj. Verð 7,9 millj. 2902 Asparfeíl Sériega rúmgóð ca 108 fm íbúð á 5. hæð. F]ögur herbergi og stofa. Tvennar góðar svalir. Húsvörður og gervi- hn.sjónv. Frábært verð aðeins 6.450 þús. 1916 it Vantar raðhús í Fossvogi fyrir fjársterkan kaupanda. ii Bráðvantar 3-4ra herbergja íbúð í Fossvogi fyrir aðila sem búinn er að seija. íí Vantar sérbýli fyrir 12-15 milljónir í skiptum fyrir íbúðarhæð í Gerðum. ft Einbýli í Seláshverfi eða Kvíslum með útsýni. ¦fi Leitum að sérbýli í vesturborginni fyrir aðila sem búinn er að selja. Eyjabakki Ca 90 fm falleg íb. á 3. hæð. 3 herb., stofa o.fl. Þvhús inn af eldh. Laus. Áhv. 4,9 millj. Verð 6,9 millj. 2105 DÚfnaflÓlar 2 Rúmgóð ca 103 fm íbúð á 6 hæð í lyftuhúsi. Þrjú herb. og stofa. Parket. Svalir með frábæru útsýni. Hús ný- lega klætt að utan. Verð 7,6 milli. 2404 Breiðvangur - Hfj. 130 fm faiieg endaíbúð á 4. hæð í fjölbýli ásamt bílskúr. 4 svefnherb. Góð stofa. Þvottahús í fbúð. Frábært útsýni. Skipti möguleg á minni eign. Verð 9,5 millj. 2355 Hjálmholt I þríbýlishúsi ca 100 fm íbúð á jarðhæð/kj. með sérinng. Fallegur garður. Lokuð gata. Verð 8,2 millj. 2476 Flúðasel Á fyrstu hæð í góðu þriggja hæða fjölbýli ca 93 fm 4ra herbergja fbúð. Þrju herbergi og stofa. Snyrtileg íbúð. Ýmis skipti koma til greína. Verð 7,4 millj. 2576 VeghÚS Glæsileg 120 fm íbúð í nýju fjölbýli. Ibúðin er á tveimur hæðum, fimm herb., stofa, eldhús, og gott baðherb. Stórar suðursvalir, frábær aðstaða fyrir börn. Verð 10,8 millj. 2663 HrafnhÓlar Falleg íbúð á 5. hæð f góðu lyftuhúsi. 3 herb. Gott eldhús. Skipti moguleg á minni eign. Áhv. ca 3,8 millj. Verð 6,6 millj. 2752 Lindasmári - Kóp. Faiieg 105 fm íbúð á 3. hæð í nýju fjölbýli. (búðin er á tveimur hæðum 'með 3 herb., stofu og góðu fjölskylduherb. Verð 8,4 millj. 2771 Eskihlíð Mjög góð 90 fm íbúð á 2. hæð. 3 herb. og góð stofa. Hlýleg og vel skipul. íbúð. Verð 7,4 millj. 2865 Barðavogur Glæsileg ca 90 fm íbúð- arhæð í þribýli ásamt rúmgóðum bflskúr. Ibúðin er mikið endurnýjuð. Góð staðsetn- ing. Verð 8,9 millj. 2883 DÚfnahÓlar Mjög góð 117 fm ibúð á 6. hæð í lyftuh. ásamt 26 fm bílskúr. 4 svefnherb., stór stofa. Hús og þak f topp standi. Stórfengl. útsýni yfir borgina. Verð 8,5 millj. 2863 Drápuhlíð Falleg og björt ca 90 fm ibúð á jarðhæð i góðu húsi. 2 góð herb. Parket og flísar. Sér hiti og inngangur. Áhv. 3,9 millj. Verð 6,7 millj. 2893 Tjarnarból Seltj. góö ca 60 fm á jarðhæð [ fjölbýli. Parket. Suðurgarður. Verð 5,5 millj. 2182 UgluhÓlar Falleg 73 fm ib. á 2. hæð ( litlu fjölb. Góðar innr. í eldhúsi. Rúmgóð stofa. Suðursv. Verð 5.950 þús. 2265 VíkuráS Falleg 73 fm íbúð á 1. hæð í fjölb. 2. góð herb. Áhv. 2,1 i byggsj. Verð 6,9 millj. 2350 Kríuhólar Rúmgóð ca 80 fm á annarri hæð í lyftuhúsi. Parket á etdhúsi, stofu og holi. Suðursvalir. Gler endurnýjað að hluta. Möguleg skipti á minni eign. Verð 6,5 millj. 2483 Kaplaskjólsvegur Ca 70 fm góð fb. á 2. hæð í fjölb. Parket. Rúmg. eldhús. Nýstandsett baðherb. Laus strax. Verð 6,5 millj. 2496 Hjallabraut Hfj. Sérlega hugguleg ca 100 fm endalbúð í nýlega viðgerðu fjöl- býli. Parket á gólfum. Þvhús innan íbúðar. Hús allt I toppstandi. Verð 6,9 millj. 2622 Engihjalli - Kóp. góö fbúð f nýi. viðgerðu lyftuhúsi. 2 góð herb. Stór stofa m. miklu útsýni. Þvhús á hæðinni. íbúðin er laus strax. Verð 6,3 millj. 2713 Dalsel Góð íbúð á 1. hæð í Steni-klæddu húsi. Tvö svefnherb. og stofa. Rúmgott bað- herb. Góð sameign. Verð 6,7 millj. 2857 FrOStafold 100 fm íbúð á efstu hæð i litlu fjölb. Tvö góð svefnherb. Stór stofa m. suðursvölum. Stórt flísal. baðherb. Áhv. 5,2 millj. byggs. Verð 7,9 millj. 2864 Lindargata Góð 64 fm risíbúð í þríbýli með sérinngangi. Frábært útsýni. fbúðin þarfnast standsetningar. Nýlegt gler. Verð 4,4 millj. áhv. 2,2 millj. 2868 SÓIvallagata Gtæsileg ca 80 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. Tvö rúmgóð herb. Parket og fiísar. Suðursv. Toppeign. Áhv. ca 1,8 millj. byggsj. Verð 7,2 millj. 2881 Kópavogsbraut - Kóp. Faiieg 75 fm íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli. Tvö góð herb. Parket og flísar. Þvhús í íbúð. Suðursvalir. Áhv. 2,6 millj. byggsj. Verð 6,9 millj. 2886 HofSVallagata Falleg 56 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð f fjölbýli. Ibúðin og húsið líta mjög vel út. Stutt frá miðbænum og Háskólanum. Verð 5,5 millj. 2890 Fumgrund - KÓp. Glæsileg 67 fm fbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli ásamt auka- herb. i kjallara. Ibúðin er öll nýlega stand- sett með nýjum innréttingum og gólfefn- um. Áhv. 3,3 millj. Verð 6,2 millj. 2901 GarðhÚS 55 Falleg ca 60 fm fbúð í tvfbýli ásamt bílskúr. Parket og flísar á gólfum. Sérinng. Topp fyrstu kaup. Áhv. 5,4 millj. byggsj. Verð 7,7 millj. 2891 Hlingbraut Falleg ca 60 fm íbúð f ný- legu fjölb. ásamt stæði í bilgeymslu. Parket og flísar á gólfum. Rúmar suðursvalir. Góð íbúð á góðum stað. Verð 5,8 millj. 2723 Njálsgata Góö fbúð á jarðhæð. Park- et og flísar. Vandaðar innr. Sérþvhús. Áhv. 3,1 millj. húsbr. Verð 5,9 millj. 2778 Leimbakki Ca 78 fm ibúð á 1. hæð f fiölb. Stórt herb. Parket og fllsar. Suðursv. Ahv. ca 2,1 millj. Verð 5,9 millj. 2804 Drápuhlíð Góð ca 66 fm íbúð f þessu vinsæla hverfi. Rúmgóð stofa. Stórt svefn- herb. Aukaherb. á hæðinni. Verð 5,4 millj. 2814 Asparfell Ca 48 fm ibúð f lyftuhúsi. Gott herb., stofa og eldhús. Þvhús á hæð- inni. Verð aðeins 4,7 millj. 2815 Hraunbær Snyrtileg (búð á 1. hæð í fjölbýli. Parket á gólfum. Áhv. 1,1 mill). Verð 3,9 millj. Góð fyrstu kaup. 2829 Bjargarstígur Faiieg íbúð á 2. hæð í góðu timburhúsi. Alit nýlega standsett. Allt sér. Toppeign fyrir vandláta. Áhv. 2,3 millj. Verð 5,5 millj. 2892 Fiyðrugrandi Falleg ca 65 fm íbúð á 1 hæð í góðu fjölbýli ásamt sérgarði. Park- et á gólfum. Björt og skemmtileg ibúð. Áhv. ca 3,7 millj. Verð 6,3 millj. 2894 Bergþórugata stórgi. íbúð í mið- bænum. Allt f toppst. Stórt herb. Fallegt baðherb. Góð stofa. Nýlegt hús (1988). Sér upph. bílast. bakatil. Verð 6,9 millj. 2816 Opið virka daga frá kl. 9 - 18, laugardag kl. 11 - 15 og sunimdag kl. 12 - 14 if FÉLAG FASTEIGNASALA Hafðu öryggi og reynslu í fyrirrúmi þegar þú kaupir eða selur fasteign.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.