Dagblaðið Vísir - DV - 09.03.1983, Blaðsíða 15

Dagblaðið Vísir - DV - 09.03.1983, Blaðsíða 15
DV. MIÐVIKUDAGUR9. MARS1983. 15 Villuráfandi valdhafar Dálítiö var nú skrýtiö hvernig sumir alþingismenn svöruöu spurningum Helgarpóstsins hér á dögunum. Spurn- ingin var þessi: Telur þú aö atkvæði allra kjósenda skuli vega jafnt í alþingiskosningum, án tillits til búsetu? Og óskaö var eftir einföldu svari — já eöa nei. Eins og vænta mátti var — „nei" í miklum meiri- hluta, fáein ,,já" meö allskonar afsláttar tilbrigðum. Ýmsir þing- menn höfuöborgarsvæðisins kusu að þegja. Einn sagöi nei, vegna þess hvernig landiö er í laginu, og einn sagði einfalt já — og spurði blaða- menn nokkru síðar með breiðu brosi, hvort þeir hefðu mælt fylgi hans í Reykjavík. En litlu máli skipti reyndar, þótt sumir þessir menn segðu ,,já" — svona rétt fyrir kosningar það gat verið hagstætt, en engin hætta á jöfn- um kosningarétti aö heldur. Þeir voru hvort sem var að semja um hið gagn- stæða í þinginu. Þar sem hið eina er máli skipti voru rétt hlutföll milli flokkanna, halda öllum þingsætum og viðhalda ranglæti og spillingu. Þetta er svo öll jöf nun kosningaréttarins. Vissulega væri gaman, ef fólk í Reykjavíkur- og Reykjanesskjördæmi yröi sammála um aö lofa þessum mönnum að hvílast frá þingsetu næsta kjörtímabil. Skemmtilegra svar við svona málsmeöferð gæti ég ekki hugs- aðmér. Fólk hér á höfuðborgarsvæðinu hlýtur að hafa gert sér fulla grein fyrir því að þingmenn þess hafa aldrei látið sér annt um hagsmuni borgarinnar, heldur dansað hinn tryllta byggöa- stefnuskottís með þingmönnum lands- byggðarinnar. Og engu síður hafa þeir verið ákafir í að ræna frá borgarsvæð- inu öllu er þeir hafa getaö hönd á fest og ausið út í byggðastefnuófremdina. En svívirðilegast af öllu er þó það að þingmenn skuli leyfa sér að fram- lengja það ranglæti, að 60% þjóðar- innar sé að miklu leyti réttlaust fólk og veröi að horfa á það, án þess að fá nokkrum vörnum við komið, að þingmenn, ásamt þeim þjóðfélags- þegnum sem stjórna störfum þeirra á Alþingi og ráða yfir kosningarétti þess, séu að grafa undan sjálfstæði þjóðar- innar. Og áfram eigi þeir að fá ótak- markaða möguleika til þess í krafti ranglætisins. Hvaö skyldu annars svona vinnu- brögðkallast hjá siðuðu þjóðfélagi, þar sem lögskipað er lýðræði? Umboð minnihlutans Hvað skyldi þessi grein í stjórnar- skránni tákna: „Lýöræði, þingræði og jafnrétti eru grundvallarreglur stjórn- arskipunar Islands?" Ljóst er að þessi vinnubrögð þing- manna ganga þvert gegn öllum þeim- atriðum sem þarna eru nefnd. Lýðræöi og jafnrétti er f ótumtroöiö og þingræði gert að valdníðslu. Þá er þaö sem næst kemur í hinni sömu grein: „Stjórnvöld ríkisins fara með vald sitt í umboöi þjóðarinnar." Þingmenn hljóta að vita að í kjördæmamálinu eru þeir ekki að fara með vald sitt í umboði þjóðár- innar, heldur minnihluta þjóðarinnar. Þess vegna sýnist mér að ekkert sé annað fyrir þá að gera, ef þetta kemst til framkvæmda, en breyta þessum grundvallarreglum í stjórnarskránni, fyrst þeir vilja ekki hafa þær í heiðri og starfa samkvæmt þeim. Eða eru þaö kannski skemmtilegustu starfsaðferð- ir á Alþingi að brj óta ? Og nú þegar flokkarnir hafa allir komið sér saman um ranglætið koma þingmenn fram með þá yfirlýsingu að þeir voni að þjóðareining náist um málið. Það ættu þingmenn að gera sér ljóst, að þjóðareining næst ekki um neitt annað en — einn maöur — eitt atkvæði. Eg fæ ekki betur séð en nú hljóti þessi meirihluti þjóðarinnar, sem áfram á að gera að minnihluta, að krefjast þjóöaratkvæðagreiðslu um málið svo að þjóðarvilji fái að koma í ljós. Ef þeir vilja ekki lofa þjóöinni aö segja sitt álit hlýtur það að skoðast þannig að þeir óttist sannleikann. Það er alveg ljóst, að þetta nýja ranglæti, sem samsærismenn eru nú .aö semja um, er engu betra en hið gamla, nema síður sé. Það færir aðeins Alþingi þrjár leikbrúður til viðbótar. Það er alveg ótrúleg ósvífni að þing- menn skuli vera að blekkja með því að ekki sé hægt að jafna kosningaréttinn núna, en þetta sé það sem stefna beri að eða þurfi að koma síðar. Þetta segir þá ekkert annað en það, að þeir eru svo fastir í spillingarfeninu, ásamt þeim mönnum sem sitja meö hinn stolna kosningarétt, að þeir geta ekki losað sig eða hugsað eins og heiðarlegir menn. En þessar ofbeldisaðgerðir þing- manna nú gegn lýðræöi og réttlæti hljóta auðvitað að vekja óbeit og fyrir- litningu allra hugsandi manna á þess- ari stétt þjóðfélagsins. — Ef alþingis- mönnum tekst nú aö lögbinda rang- lætið og virða að vettugi allar lýðræðis- legar leikreglur situr þjóðfélagið uppi með ólæknandi meinsemdir og spell- virkja, sem stöðugt halda áfram aö bætaþarvið. Skoðanakönnun Það lítur út fyrír, að pólitískusar séu mjög hræddir viö skoðanakönnun um kjördæmmálið hér á höfuðborgar- svæðinu, sbr. leiðara í tveimur blöðum: Degi á Akureyri, og Þjóðviljanum, viðvíkjandi skoðana- könnun, sem hér fór fram nýlega og félagsskapur, er nefnir sig Samtók áhugamanna um jafnan kosningarétt stóð fyrir. Svo líkur var málflutningur Aðalheiður Jónsdóttir þessara leiðara, að vel hefði mátt halda að um einn og hinn sama væri að ræöa. Því var haldið fram, að spurningarnar væru leiðandi og gerð væri tilraun til að draga fram „æskileg" svör, og jafnframt væri könnunin ómarktæk, þar sem hún næði aöeins yfir Reykjavíkur- og Reykjanesskjördæmi. Ekki þarf að lýsa því fyrir þeim, er séð hafa þessar spurningar, hve mikil blekking þetta er. En ekki er vert að taka hart á því.. . hafa veröur íhuga, að þetta eru blöö stjórnmálaflokka. Svo hafa þessir flokkar líka löngum keppt um fylgi dreifbýlisins ... og háð um þaö harða baráttu, hvort gæti haft brenglaðri byggðastefnu . .. Og leiðarahöfundur Þjóðviljans hefur ef til vill ekki verið viss um, að Al- þýðubandalaginu hefði ennþá tekist að tæta af sér allt fylgi á höfuðborgar- svæðinu .. . Þaö á að sjálfsögðu eftir að koma í ljós, hvernig málin standa þar. Og hvaö afstööu í kjördæma- málinu varðar er Alþýðubandalagið trúlega alls óhrætt, þar sem þetta er sameiginlega svivirða allra flokka. En ég vil aðeins segja það að ég vona líka aö fyrir það eigi þeir allir eftir að fá makleg málagjöld, hér á suð-vestur- horninu. Nú virðist fólk líka vera ört að fjarlægjast stjórnmálaflokkana .. . og það er vel .. . Þannig vona ég aö það verði í næstu alþingiskosningum . .. Ég hef aldrei fellt mig við máls- háttinn: Heiðra skaltu skálkinn.. . Svo lengi sem þingmenn skilja það ekki að öll atkvæði eigi að vega jafnt í alþingiskosningum eru þeir óhæfir til að gegna þingstörfum. Þeim er skylt að gera sér grein fyrir því að þetta eru þau grundvallarmannréttindi sem enginn getur sætt sig við að hafa ekki. Undanfarið hefir mátt sjá blaðaskrif þar sem því er haldiö fram af málsvörum ranglætisins að þeir sem vilja jafnan kosningarétt, án tillits til búsetu, séu aö kljúfa þjóðina. Eftir þessari kenningu á þá sameiningar- afliö að vera fólgið í misréttinu. En þá vil ég aðeins segja þetta, að þjóöar- eining um ranglætið er sú eining, sem mér sýnist að betra sé að missa en hafa. Eg vona lfka, að þessari jafn- réttisbaráttu linni ekki fyrr en fullnaðarsigri er náð. Aðalheiður Jónsdóttir. Fyrsti f undur Norræna rann- sóknaráðsins — samstarf Norðurlanda um vísindastörf eflist Norræna rannsóknaráðið, sem stofnað var samkvæmt ákvörðun Norðurlandaþings i í Helsingfors í mars 1982, hélt fyrsta fund sinn í Kaupmannahöfn þann 18. febrúar síöastliðinn. Fulltrúar íslands á fundinum voru dr. Guðmundur Magnússon háskóla- rektor, dr. Helga Ögmundsdóttir ónæmisfræðingur og dr. Vilhjálmur Lúövíksson, framkvæmdastjóri Rannsóknaráðs ríkisins. 1 ráðinu eiga sæti þrír fulltrúar frá hverju Norðurlandanna. Formaöur er dr. Elisabeth Helander frá finnska rann- sóknaráðinu. Hinu nýstofnaða Norræna rannsóknaráði er ætlað að efla sam- starf Norðurlanda um rannsóknir, stuöla að þvi að þau samræmi rann- sóknastarfsemi sína og standi saman að þátttöku í alþjóðasamstarfi á sviðivísinda. Norræna rannsóknaráðið er ráðgefandi fyrir Ráðherranefnd Norðurlandaráðs og Norðurlanda- þing. Vonast er til þess að sparnaður og aukin gróska í rannsóknastarf- semi verði árangur þessarar sam- vinnu Norðurlandanna, enda getur ráðið haft frumkvæði á sviðíim sem það telur mikilvæg. Á þessum fyrsta fundi Norræna rannsóknaráðsins var m.a. skipað fimm manna starfsráö til þess aö undirbúa starfsáætlun og gera tillög- 'ur um afgreiðslu mála sem lagðar veröa fyrir ráðið. Fulltrúi Islands í starfsráðinu er dr. Vilhjálmur Lúðvíksson. -FG 1x2-1x2-1x2 27. leikvika — leikir 5. mars — 1983 Vinningsröð: X12-1X2-111-1X1 1. vinningur: 12 réttir — kr. 5.735.- 1093(1/11)+ 6986(1/11) 11156 21618(2/11) ¦»0905(1/11) 11016(1/11)+ 11210(1/11) 12001(1/11) 15731(1/11)+ 16081(1/11) it6205(it/ll) 16366(1/11)+ 18621(1/11) 19632(1/11)+ t9923(t/ll) 61200(t/ll) 61550(t/ll) 63217(t/ll) 63631(1/11)+ 61063(1/11)+ 66669(t/ll) 66837(t/ll) 681t9(t/ll) t 71553(t/ll) 71669(t/ll) 73t22(t/ll) 71371(1/11)+ 7t910(t/ll> 75163(1/11)+ 77978(t/ll) 78119(t/ll)+ 79511(1/11)+ 79576(t/ll) 90087(6/11) 90200(6/11)+ 903t2(6/ll)+ 90157(6/11)+ 90695(6/11) 92173(6/11) 93357(6/11) 91396(6/11) 95722(6/11) 96575(6/11) 96925(6/11) 97010(6/11)+ 97161(6/11) 98091(6/11) 98875(6/11) 99387(6/11) 26. vika: 101511(6/11)+ 2. vinningur: 11 réttir — kr. 165.- 305 311 315 318 197 1032 1112 2073 2819 2880 3325 5572 6055 6275 7003 7001 7192 8279 91S5 10325 10963 11216 18326 10013 18168 10185 18565 10186 18671+ 10311 18680+ 10391 19960+ 10399 20161 10166 3721+ 11896 3722+ 12263 3757 12106 20318 20113 20562 20591 208S6 21062 10517 10538 10539 10555 10558 10563 3882 1091 + 1380 160S 1706 18S1 5003 6025 S239 5267 12925 13169 11201 11156 11159 15187 15860 15911 16719 17293 21150+ 10572 21616 10573 S390+ 18260 21630 22085 22219 22266 22328 22127 23191 23192 23959 23967 10580 10633 10658 10661 11119 11209 11219 11237 11212 11216 66727+ 66731+ 67865 67S96 6B110 68113 68287 68288 68311 68390 «8707+ 68920 69109 69150 69691+ 70117+ 70153 7Í217 70158 70162 70929 70930 71296 71121 71687 71699 71901 7190S 71920+ 72069 7213_1 72237+ 72351+ 72681 72772 73108+ 73110+ 73119+ 73190 73253+ 73813+ 73872 71113 71691 71695 71735 71982 7S006 7S038 75128 7S308 75165+ 7S166+ 75553 75551 7S581 75633 75707 76610 76898 76977 77177 77180 77231 77131 77689 77737 78860 78836 78897 78319 78951+ 79067 79089 79311+ 79310+ 79101 79132 79525+ 79513+ 79761+ 79777 79857 79961 80133 80211 80307 80360 80172 80831+ 80685 80398 81062 90011 90086 90132+ 90209+ 90210+ 90218+ 90223+ 90258+ 90386 90192+ 11250 11386 11571+ 11588 11633 11637 11721 11888 11898+ 11901 12166 12171 12520 12523+ 12735+ 12962 13212+ 13276+ 13311+ 13382 13576 13627+ 13630+ 13996+ 11129 92215 92567 927S6 92819 92861 92898 92302 33071 93095 93213 93232 93251 932S5 33101 S3123 93125 93137 93187 93S27+ S0193+ 93532 90518+ 93515 90610 90638+ 90702 90903 30931 90958 90967 31169 91218 S138S 91395 91112 91562 91593 91665 91936 92006 92057 32091 92116 92176+ S3S69 93711 93721 33810 31001 31382 91388 81 391 91333 31335 91569 31776 317S2 91805 91897 95272+ 95322 95338 9S117 95581+ 956S5 11131 11112 11150 11550+ 11551+ 11737 11988 15075 15111 15561 15722+ 15733+ 16132 16179 16203+ 16308 16367+ 16368+ 16103 16160 16161 16197 16619 16750 16780 95683 95721 95723 95726 95753 36111 36382 36116+ 36933 97163 97165 97507 37878 38081 38235 S82S6 88338 38116 38115 38336 33213 33383 SS611 39818 93861 33313 100013+ 100125 100167 100272 1002S6+ 100582 100681 100763 100792 16787 61310 63632+ 16963 61361 63633+ 17021 61119+ 63637+ 17137 61199 63660 17569 61735+ 63698 17601 61712+ 63691 18217 61711 61012+ 18550 61825 61871+ 18711 61923 61880+ 19132 61913 65033 1S562+ 62020 65100 19619 62217+ 6S383 19656 6221S 65390 19678 62365+ 65181 19905+ 62113 65193 19957 62126 65559 60166 62128 65587 60286+ 62819+ 6S731 60387 62850+ 65817 60388 62895 66031 60182 62387 66099 61123 62S89 66353 61170 63115 66360 61251 63528 66522+ 61311+ 63631 66623 5380(2/11) Ör 21. viku 11182(2/11) 100111+ 12176(2/11) 100116+ 11082(2/11)+ 11181(2/11) ðr 26. viXu 11356(2/11) 10735+ 15151(2/11) 18112+ 16063(2/11) 78661+ 16070(2/11) 78788+ 16832(2/11) 95136+ 17605(2/11) 95115+ 18210(2/11) 95232+ 51001(2/11) 95517+ 61015(2/11) 95556+ 63892(2/11) 101513+ 61139(2/11) 101515+ 66710(2/11) 101517+ 66758(2/11)+ 101550+ 66362(2/11)+ 67816(2/11) 68258(2/11) 68263(2/11) 63285(2/11)+ 63332(2/11) 63652(2/11) 73016(2/11)+ 73017(2/11)+ 75362(2/11) 76311(2/11)+ 77060(2/11) 77371(2/11) 79701(2/11)+ 90708(2/11) 80785(2/11) 91853(2/11) 91086(2/11)+ 91595(2/11) 96307(2/11) 98171(2/11) 100882(2/11)+ Kærufrestur er til 28. mars kl. 12 á hádegi. Kærur skulu vera skriflegar. Kærueyöublöö f ást hjá um- boðsmönnum og á skrifstofunni í Reykjavík. Vinningsupphæðir geta lækkað, ef kærur verða teknartilgreina. Handhafar nafnlausra seðla ( + ) verða að fram- vísa stofni eða senda stof ninn og f ullar upplýsing- ar um nafn og heimilisfang til Getrauna fyrir lok kærufrests. GETRAUNIR - íþróttamiðstöðinni - REYKJAVÍK

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.