Dagblaðið Vísir - DV - 25.07.1990, Blaðsíða 2

Dagblaðið Vísir - DV - 25.07.1990, Blaðsíða 2
MIÐVIKUDAGUR 25. JÚLÍ 1990. Fréttir Forystumenn BHMR kallaðir á fund gármálaráöherra í morgun: Samningnum sagt upp - sjálfvirkar hækkanir BHMR komi ekki til framkvæmda Nú er ljóst aö samningum ríkisins og BHMR verður sagt upp 30. sept- ember þannig aö þeir verði lausir 1. nóvember. Á óformlegum fundi rík- isstjórnarinnar í gærkvöldi þar sem sjö ráðherrar voru mættir var ákveð- ið að segja samningnum upp. Líklegast er talið að hækkanir lausra samninga og þar með BHMR verði bundnar með bráðabirgðalög- um en óðrum aðilum verður bættur munurinn smám saman á samnings- tímanum. Það þýðir að sjálMrkar hækkanir BHMR koma ekki til fram- kvæmda. Hafa ber í huga að samn- ingur ríkisins við BHMR er til 5 ára og í honum eru fyrirhugaðar launa- kerfisbreytingar. Það er ljóst að ekki aðeins launaliðnum heídur öllum samningnum verður sagt upp. í morgun voru Páll Halldórsson, formaður BHMR, og Auður Antons- dóttir, formaður Félags náttúrufræð- inga, boöuð á fund með fjármálaráð- herra. Þar átti að ræða framtíð kjara- sammngsins og tilkynna þeim að rík- issrjórnin tæki málið formlega fyrir klukkan 10.30 þar sem uppsögnin yröi rædd. Ríkisstjórnarfundur hófst síðan klukkan 10.30 þar sem formlega var ákveðið að segja samningnum upp 30. september þannig að hann verði laus 1. nóvember. Strax eftir fundinn munu forsætisráðherra og fjármála- ráðherra óska eftir fundi með Páli þar sem honum verður tilkynnt formlega um uppsögn samningsins. Eftir þann fund eru ASÍ, VSÍ og VMSÍ og BSRB strax á eftir boðuö á fund þar sem þeim verður tilkynnt að ríkisstjórnin hafi sagt upp samn- ingunum. Þar verður fjallað um til- lögur um hvað gera skuli í áfram- haldinu, hvernig kjör ASÍ og BSRB verða bætt. Ásmundur Stefánsson hefur lýst því yfir að hann vilji strax fá sömu kauphækkanir og BHMR fékk. Hag- fræðingar krossa sig hins vegar í bak og fyrir því það þýðir verðbólgu og óstööugleika. Hugmyndir ríkisstjórnarinnar er sú að hækkanirnar fáist en þær komi til framkvæmda síðar. Ein hug- myndin er sú að á samningstímanum verði þeim bætt það sem á vantar á meðan samningar við BHMR og aðra verða lausir og bundnir með bráða- birgðalögum. Samkvæmt samningnum hækka laun um 2% í desember, 2,5% í mars og 2% í júní. Samningurinn gildir tíl september 1991. Þetta eru hins vegar enn ómótaöar tillögur sem á eftir að ræða og semja um við aðila vinnumarkaöarins. -PJ Ölvaðir Færeyingar lentu í erfiðleikum Þrír yfirmenn af færeyska bátnum Jokul gistu fangageymslur lögregl- unnar í Vestmannaeyjum í nótt. Mennirnir eru grunaðir um ölvun við skipsstjórn. Jokul fór frá Vestmannaeyjum um klukkan átta í gærkvöld. Skömmu síðar drapst á vél bátsins og hafði hann nær rekið á land þegar trilla kom þeim til aðstoðar og dró Jokul frá landi. Lóðsinn dró bátinn síðan inn í höfnina. Þar komu Færeying- arnir vélinni í gang og gátu lagst að bryggju hjálparlaust. Grunur vaknaði um að allir menn- irnir sjö, sem eru í áhöfn bátsins, væru ölvaðir. Þeir voru fluttir á lög- reglustöðina. Yörmennirnir þrír voru látnir gista fangageymslur eftir að búið var að taka úr þeim blóð- sýni. Þeir verða yfirheyrðir í dag. -sme Einar Oddur Kristjánsson: Mátti ekki gerast „Þetta er það sem við höfum alltaf vitað að ekki mætti gerast. Ég er búinn að halda því fram í eitt ár að þetta væri sprengja sem yrði að af- tengja. Meira vil ég ekki segja fyrr en ákvörðun ríkisstjórnarinnar ligg- ur fyrir," sagði Einar Oddur í sam- taliviðDVímorgun. -pj Olöglegar gæsaveiðar Vegna þráláts orðróms um veiðar á gæsum í sárum vill stjórn Skot- veiðifélags íslands taka fram að slík- ar veiðar, sem og allar gæsaveiðar fyrir 20. ágúst ár hvert, eru strang- lega bannaðar. Hvers konar aðhald í þessum efnum er af hinu góða, bæði af hendi löggæslunnar og eins af hálfu almennings sem veröur hugsanlega var við ólöglegar gæsa- veiðar. Skotveiðifélagið vill jafnframt beina því til eigenda veitingahúsa að þeir kaupi ekki gæsir fyrir 20. ágúst. -J.Mar Andri hf. lifir góðu lífi Vegna fréttar DV sl. mánudag um gjaldþrot íslenska úthafsútgerðarfé- lagsins, sem gerði út frystitogarann Andra, vill blaðið ítreka að gefnu til- efni að hér er ekki verið að tala um fyrirtækið Andra hf. sem lifir góðu lífi. Betra er að vera með langt skaft í rúllunni, það er svo langt upp. Á sumr- in eru skip máluö og löguð til enda veitir oft ekki af. Skipin þurfa andlitslyft- ingu eins og aðrir. Á göllum málaranna má sjá að þetta er ekki fyrsta skipið sem þeir mála - og örugglega ekki það síðasta. DV-mynd J AK OUum liðum 5 ára samnings BHMR og ríkisins verður sagt upp: Verkalýðsforingjar ekki einhuga um aðgerðir - ríkisstjórnin fundar með aðilum vinnumarkaðarins og BSRB í dag Samkvæmt öruggum heimildum DV er ekki einhugur meðal verka- lýðsforingja um hvað gera skuli í þeirri stöðu sem komin er upp eftir að háskólamenn hjá ríkinu fengu 4,5 prósent hækkun með dómi Fé- lagsdóms á dögunum. Sumir verkalýðsforingjar vilja krefjast þessarar hækkunar fyrir sína umbjóðendur. Aðrir vilja gera flest til að varðveita þjóðarsáttina og þá lækkun verðbólgu sem fylgt hefur í kjölfar hennar. Þeir munu þó allir vera sammála um að bíða og sjá til hvaða ráða ríkissrjórnin tekur. „Ég vil ekki á þessari stundu segja neitt um það hvað ég mun leggja til á fundi framkvæmda- stjórnar Verkamannasambandsins í vikulokin. Ég vil sjá hvað ríkis- srjórnin ætlar að gera áður en ég legg eitthvað til í þessum málum. En ég get þó sagt að mikið er á sig leggjandi til að varðveita þann stööugleika sem fylgt hefur í kjölfar þjóðarsáttarinnar. Það gengur hins vegar ekki að sá hópur vinnandi manna sem hæst laun hefur fái launahækkun en þeir lægst laun- uðu ekki," sagði Guðmundur J. Guðmundsson, formaður Verka- mannasambandsins í morgun. í morgun kallaði fjármálaráð- herra Pál Halldórsson og fulltrúa Félags náttúrufræðinga á sinn fund. Þar var þeim skýrt frá því að öllum liðum 5 ára samnings BHMR og ríkisins frá í fyrra verði sagt upp frá 1. nóvember nema þeir hafi eitthvað nýtt fram að færa til að koma í veg fyrir þá verðbólgu sem hljótast mun af þeirri 4,5 pró- sent kauphækkun semBHMR fékk með niðurstöðu Félagsdóms. Það er því ljóst að mikil pressa verður lögð á forsvarsmenn BHMR og þeir standa frammi fyrir þvi að velja á milli þess að 5 ára samningi þeirra verði sagt upp eða að gefa eftir þessa 4,5 prósent kauphækk- un sem gert er ráð fyrir í samn- ingnum. I dag klukkan 13.00 hefur ríkis- stjórnin svo boðað aðila vinnu- markaðarins til sín. Þar verður þeim skýrt frá niðurstöðu þessa fundar og því hvað ríkisstjórnin ætlar að gera. Síðan klukkan 14.00 munu fulltrúar Bandalags starfs- manna ríkis og bæja koma á fund rikisstj órnarinnar. -S.dór Kristín Einarsdóttir: Verður að vera hægtaðtreysta gerðum samningum „Það er merkilegt ef fjármála- ráðherra telur sig geta gert kjara- samning sem hann þurfl svo ekki að standa viö," sagðiKristín Ein- arsdóttir, þingkona Kvennahst- ans, um niðurstöður Félagsdóms. ,, Viðbrögð manna wið þessum úrskurði finnast roér einkenn- ileg, Það verður að vera hægt að treysta þeim saniningum sem gerðir eru. Ég átta mig eiginlega ekki alveg á viöbrðgðum forustu- manna annarra launþegáhreyf- inga. Ég skil vel að þeir vtíji hærri laun. Það eiga þeir alveg skilið. Það er hins vegar undarlegt að þeir skuli krefjast þess að ekki verði staðið við gerða kjarasamn- inga. Hvernig dettur þessum mönnum þá í hug að staðið yrði við þeirra samninga? Það er grundvallaratriði að fólk semji um kaup og kjör og það sé staðið við gerða samninga. Það er jafnslæmt að standa ekki við gerða samninga og að afnema samningsréttinn með lögum. Þessi hækkun kemur til vegna þess að í samningnum voru ákvæði um endurskoðun launa- kerfisins. Þar sem sú endurskoð- un var ekki gerð kom þessi hækk- un til framkvæmda. Þetta ákvæði samningsins var því ljóst þegar aðrir sömdu. Samningurinn milli ríkisins og BHMR stendur alveg út af fyrir sig, Helst vildi ég stokka allt launa- kerfið upp. Það er einkenniiegt að það megi ekki breyta launa- kerfinu vegna hins svokallaða Mesópótamíulögmáls. Þetia kerfi gerir það að verkum að þeir sem :eru lægst launaðir fá ævinlega minnst, Þar sem konur eru fjöl- mennastar í láglaunahópunum kemur það harðast niður á þeim. Launakerflð þarf ekká að vera fast og ég skil ekki það kerfi sem virkar þannig aö ef einn aðili hækkar þá sé þaö bundið í samn- ingum annars að hann hækki jafnmikið og svo koll af kolli." -PJ Mógiisá: Fimm sækja um stöðu forstöðumanns Eins og kunnugt er sagði for- stöðumaður rannsókriarstöðvar- innar á Mógilsá upp störfum og allir starfsmenn nema einn x kjöl- far deildu þeirra við Iandbúnað- arráðherra og skógræktarsrjóra. Nú hefur staðan verið auglýst laus ogfimmaöilar sóttum hana. Samkvæmt heimiidum DV eru umsækjendurnir eftirtaldir: Að- alsteinn Sigurgeirsson sem lýkur doktorsnámi frá Svíþjóð í vetur, Sigvaldi Ásgeirsson skógfræðing- ur, Þórarinn Benedikz, fyrrver- andi forstöðumaður á Mógilsá, en hann er eini starfsmaður stöðv- arinnar sem ekki sagði upp st&rf- um, Bjartmar Sveinbjörnsson, líffræðiprófessor við háskóla i Alaska, ogÁrniBragason, doktor frá Kaupmannahöfn, en hann hefur starfað á fóðurstöð Sam- bandsins. Árni er talinn líklegasti kandidatinn. -pj ísaflarðardjúp: Flutningabill með vagn valt Stór flutningabfll með dráttar- yagn valt í Hestfiröi við fsafjarð- ardjúp i gær. Einn roaður var í bílnum. Hann slasaðist lítfllega. Slysið varð skammtfráHvitanesJ - milU Hestfjarðar og Skötufjarð- ar. -sme

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.