Dagblaðið Vísir - DV - 25.07.1990, Blaðsíða 4

Dagblaðið Vísir - DV - 25.07.1990, Blaðsíða 4
MIÐVIKUDAGUR 25. JÚLÍ 1990. Fréttir Þorsteinn Pálsson um niðurstöðu Félagsdóms: Ber vott um kjánaskap ríkisstjórnarinnar „Þessi úrskurður Félagsdóms er alveg í samræmi við þann samning sem ríkissrjórnin skrifaði undir," sagði Þorsteinn Pálsson um niður- stöðu Félagsdóms í deilu BHMR og ríkisins. „Þegar ríkisstjórnin skrifaði undir þennan samning fyrir rúmu ári hældu þeir sér mjög af honum og kölluðu hann tímamótasamning. Forsætisráðherra hældi sér mikið af því að loksins hefði tekist að veita háskólamenntuðum starfsmönnum umframhækkanir sem ekki hefði verið hægt áður vegna andstöðu Sjálfstæðisflokksins. Þessi niðurstaða ber fyrst og fremst vott um kjánaskap ríkissrjórnarinn- ar. Ríkissrjórnin ber alla ábyrgð á miðurstöðu dómsins. Árásir ráð- herra á dómstólana eru forkastan- legar og mjög alvarlegar. Við þjóðarsáttina var forysta efna- hagsmála í landinu tekin úr höndum ríkisstjórnarinnar. Ein af forsendum þeirra samninga var að aðrir fengju ekki meira. Eftir þá samninga hafði ríkisstjórnin tvo möguleika. Önnur var að taka upp viðræður við BHMR og bjóða þeim að taka þátt í þjóðar- sáttinni. Hin var að styrkja laga- grundvöll samningsins eða taka hann til endurskoðunar. Ríkisstjórn- in gerði hvorugt. Aðalatriðið nú er að freista þess að halda þeim árangri sem aðilar vinnu- markaðarins náðu með þjóðarsátt- inni við að draga niður verðbólgu og koma á stöðugleika. Þrátt fyrir þann árangur sem þá náðist hefur ríkis- srjórnin gert lítið til þess að halda því verki áfram. Ég hef ekki tekið afstöðu til þess hvað beri að gera nú. í upphafi bent- um við á leiðir til þess að ríkisstjórn- in kæmist ekki í þann hnút sem hún er nú komin í. Það er þeirra að leysa þann hnút." -PJ Þorleifur Björnsson: Kærir lög- regluyfirvöld Þorleifur Björnsson, sem rekið hef- ur veitingastaðinn Tunglið, hefur sent dómsmálaráðuneytinu kæru vegna afskipta lögreglu af rekstri veitingastaðarins. í bréfi, sem Þorleifur sendi fjöl- miðlum, segir meðal annars: „Fjöl- miðlar hafa fjallað um málið út frá sjónarmiðum lögreglunnar___en ég "er þeirrar skoðunar að lögregluyfir- völd hafi farið rangt að í málinu og skaðað bæði mig og aðstandendur listahátíðar næturlífsins sem er fé- lagsskapur ungs fólks sem berst fyrir bættri skemmtanamenningu." Það eru þrjú atriði sem Þorleifur kærir til dómsmálaráðuneytisins: Bann við vínveitingum, sviptingu skemmtanaleyfis og aðgerðir lög- reglunnar þann 20. júlí síðastliðinn. „Við sendum kæruna til lögreglu- stjóra og biðjum um umsögn embætt- isins á henni. Við eigum von á að það taki stuttan tíma að fá umsögnina og í framhaldi af því verður ákveðið hver framvinda málsins verður," segir Hjalti Zóphóníasson, deildar- srjóri í dómsmálráðuneytinu. -J.Mar Útgerðin er dans á rósum en aliar rósir hafa þyrna. Þeir urðu greinilega varir við það greinilega ekki gengið eins og til var ætlast - en trúlega eru mennirnir tveir vandanum þeim erf iðleikum sem þeir standa frammi fyrir. þessir. Rokkurinn hefur vaxnir og ráða fram úr DV-myndJAK Listahátíð næturlífsins: íhuga meið- yrðamál - gegn fulltrúa lögreglustjóra „Við erum aö athuga hvort grundvöllur sé fyrir að höfða meiöyrðamál á hendur Sigrrýju Sen og Elinu Hallvarðsdóttur, fulltrúum lögreglustjóra, vegna ummæla sem þær viðhöfou í þættinum Reykjavík síðdegis á mánudag," segir Arnór Björns- son, einn af aðstandendum lista- hátíöar næturlífsins. í þættinum scgir Signý Sen meöal annars: „Varst þú ekki að segja okkur fra lögregluaðgerö- um í Englandi?" og þá gripur Elín fram í og seglr „út af kollegum ykkar þar." Signý heldur áfram og segir: „Af þvi þú ert að tala um lögregluafskiptj hér á ís- landL.." þá kemur annað inn- skot frá Elínu „þar voru teknir 2000 manns, ykkar kollegar í Bretlandi, fyrir fikniefhariotk- un." í ummælum sínum eru fulltru- ar: lögreglitembættisins meðal annars að vísa til fréttar sem les- m hafoi verið á Bylgjunni og greihdi frá að lögregla hefði ráð- ist inn á diskotek í pakkhúsi í borginni Leeds á Englandl og handtékið þar 800 af 2000 gesfum diskóteksins fyrir annaðhvort að selja eiturlyf éða vera undir áhrifum þeirrá. i.Okkur finnst mjög sorglegt ef lögregluyfirvöld hafa tekið þá af- stöðu til samtakanna,26. maí, sem 1 eru um 2000 ungmenni, að kenna þau við eitarlyfjaaeyslu, sérstaklega með tilM tilþess að við höfum að leiðarljósi að berj- ast fyrir bættu og vímuefnalausu næturlífi," segir Arnór. Haft yar samband við Signýjvi og Élínu vegna þessa máls. „Það verður hver að álykta fyrir sig," var svar Signýjar. Elín sagðí hins vegar: „Ég hafði ekM tök á að hlusta á þessa frétt en við sem komum fram í þættinum vorum áö ræða hana ásamt grein sem birtist í Newsweek og greinir frá hliðstæðum samtökum í Bret- landi og starfa hér á landi Og mér fannst sem samtökin hér væru angi af þessari sðmu bylgju. Þessi ummæíi voru í framhaldi af því sem við vorum að ræða fyrirþáttinn." -JÍ.Mar: I dag mælir Dagfari Félagsdómur er ábyrgur Nú hefur það heldur betur sann- ast hvað það er vitlaust að treysta á dómstóla. Það blásir við öllum að Félagsdómur hefur ekkert vit á lögum og ennþá minna vit á efna- hagsmálum og dómurinn er hætfu- legasti óvinurinn í viðleitni þjóðar- innar til að ráða niðurlögum verð- bólgunnar. Félagsdómur komst að þeirri nið- urstöðu að háskólamenntaðir rík- isstarfsmenn eigi rétt á 4,5% launa- hækkun frá og með 1. júlí sl. Allir málsmetandi og ábyrgir aðilar í þjóðlífinu eru um það sammála aö þessi dómur þýði í reynd að verð- bólgan kemst á fulla ferð. Bæði vinnuveitendur og verkalýðsfor- ingjar eru klárir á því að nú mun skriða launahækkana og verð- hækkana fylgja í kjölfarið og ekki verði við neitt ráðið. Ráðherrar og efnahagssérfræðingar taka í sama streng. Landið verður stjórnlaust rekald og hver hækkunin rekur aöra þar til verðbólgan veröur komin í nýjar hæðir. Þjóðarsáttin er fyrir bí, kollsteypan er framund- an og allar bjargir bannaðar. Lengi vel var búiö að vara við launasamiúngi BHMR. Vinnuveit- endur kölluðu hann fímasprengju, verkalýðsforystan hjá ASÍ var búin að segja að hún krefðist sömu hækkana ef háskólamenn fengju sitt og ráðherrar í ríMsstjórninni voru svo hræddir við þennan samning, sem þeir höfðu skrifað undir, að þeir fresfuðu að' greiða umsamdar launahækkanir. Það var eiginlega enginn nema Páll Halldórsson og hans nánustu skærúliðar sem hvöttu 111 þess að staðið yrði við samninginn á þeirri forsendu að hann væri öðrum aö meinalausu. Auk samningsins sjálfs var varað við ýmsu öðru. Talsmenn launa- fólks vöruðu við því ef launafólk fengi kauphækkanir. Vinnuveit- endur vöruðu við vinnuveitendum sem mundu hækka framleiöslu sína ef laun hækkuðu og ríkis- stjórnin varaði alla við þeim afleið- ingum sem samningur hennar við háskólamenn kynni að leiða af sér. Allir vöruðu svo við Páli Halldórs- syni nema helst Páll sjálfur sem var svo viss í sinni sök að hann gekk út af miðsrjórnarfundi Al- þýöubandalagsins þegar allaballar vildu ekki vara við því að menn væru að vara við samningnum sem ráðherrarnir hafa verið að vara við. Nú hefur hins vegar komið í ljós að það var ekki samningurinn sem ástæða var til að vara við. Verka- lýður og vinnuveitendur eru ekki blórabögglarnir, heldur ekki Páll Halldórsson og heldur ekki ríkis- stjórnin sem var í góðri trú um að hún gæti stöðvað samninginn sem hún hafði undirskrifað. Þaö hefur sem sé komið í ljós að það er ekk- ert athugavert við þennan samn- ing. Það sem er varhugavert í stöð- unni og hættulegt þjóðinni er Fé- lagsdómur sem hefur kveðið upp dóm sem að mati ábyrgra manna er vitlaus dómur og skaðar hags- muni lands og þjóðar. Það er dóm- urinn sem ógnar sjálfum efnahags- grundvellinum og leyfir sér þann ósóma og það ábyrgðarleysi að hundsa skoðanir fiármálaráðherra og hætturnar af verðbólgunni. Það er Félagsdómur og Félagsdómur einn sem er sökudólgurinn í vænt- anlegum hrunadansi launa og verðlags. Dagfari hefur alltaf sagt að dóm- stólar séu varasamir. Nú hefur það sannast. Best væri auðvitað að nota tækifærið og afnema alla dómstóla sem koma í veg fyrir að löglega kjörin srjórnvöld gefi farið sínu fram. Það á að banna dómstóla sem kveða upp dóma um að samningar skuli standa. Það á að ákveða með lögum að ríkissrjórnir geti svikið sína eigin samninga og að þær megi vara við samningum sem þær gera. Það góða við þetta ástand er þó hitt að í næstu kosningum geta væntanlega allir flokkar, verka- lýðshreyfingin og vinnuveitenda- sambandið sameinast í því átaki að leggja niður dómstólana. Þegar verðbólgan verður komin á fullt skrið og enginn ræður neitt við neitt verður það kristalklárt að efnahagsglundroðinn er ekki ríkis- stjórninni, samningsaðilum eða srjórnmálamönnum að kenna. Sök- in liggur hjá Félagsdómi sem hefur verið að skipta sér af pólifik og samningum sem allir málsmetandi aðilar voru búnir að vara við. Slag- orðið verður: Niður með Félags- dóm! Dagfari

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.