Dagblaðið Vísir - DV - 25.07.1990, Blaðsíða 6

Dagblaðið Vísir - DV - 25.07.1990, Blaðsíða 6
6 ttMM.*imm * * * *** *. k * ¦ •.«*««« U * ¦ » lllll K.« . MIÐVIKUDAGUR 25. JÚLÍ 1990. Viðskipti Atvinnuleysistryggingasjóður stefnir í gjaldþrot: Atvinnulausir fá tæpa 2 milljarða í bætur á árinu - 846 milljónir vantar í kassann til aö greiða atvinnuleysisbætur Gert er ráð fyrir að atvinnulausir íslendingar fái tæpa 2 milljarða í at- vinnuleysisbætur á þessu ári sam- kvæmt nýgerðri áætlun Atvinnu- leysistryggjngasjóðs. Við blasir að það vanti um 846 milljónir króna í sjóðinn svo hægt verði að greiða at- vinnulausum lögbundnar bætur á árinu ef ríkið grípur ekki inn í. At- vinnuleysi hefur ekki verið jafn- mikið á íslandi í yfir tuttugu ár og aldrei hefur verið jafnmikið greitt úr sjóðnum og á þessu ári. Þaö vantar 846 milljónir Atvinnuleysistryggingasjóður Verðbréfaþing Islands - kauptilboð yikunnar FSS=Fjáriestingarsjóí ur Sláturfélags Suðurlands, GL-Glilnir, IB = lðnaðar- bankinn, 'Lind = Fjárm ognunarfynrtækið Lind, SlS -Samband íslenskra sam- vinnufélaga, SP - Sparisklrteini rfkissjóðs Hæsta kaupverð Elnkennl Kr. Vextlr 245,24 16,1 BBIBA85/35 BBIBA86/1 5 210,87 7,5 BBLBI86/01 4 177,99 9,0 BBLBI87/034 167,18 8,9 BBLBI87/054 160,80 8,1 HÚSBR89/1 100,74 6,9 SKGLI86/25 182,30 7,9 SKGLI86/26 170,37 7,3 SKSIS85/2B 5 253,72 12,0 SKSIS87/01 5 236,59 12,0. SPRIK75/1 18184,37 6,8 SPRIK75/2 13630,68 6,8 SPRIK76/1 12757,98 6,8 SPRÍK76/2 9905,38 6,8 SPRIK77/1 8986,54 6,8 SPRIK77/2 7657,86 6.8 SPRIK78/1 6093,10 6,8 SPRIK78/2 4892,07 6.8 SPRIK79/1 4086,66 6.8 SPRIK79/2 3181,89 6,8 SPRIK80/1 2613,06 6,8 SPRIK80/2 2076,09 6,8 SPRIK81/1 1704,26 6,8 SPRIK81/2 1287,52 6,8 SPRIK82/1 1186,89 6,8 SPRIK82/2 899,78 6,8 SPRIK83/1 689,60 6,8 SPRIK83/2 464,83 6,8 SPRIK84/1 473,33 6,8 SPRIK84/2 512,11 7,6 SPRIK84/3 500,81 7,5 SPRIK85/1A 421,13 7,0 SPRIK85/1B 275,27 6,7 SPRIK85/2A 326,84 7,0 SPRIK85/2SDR 279,52 9,9 SPRIK86/1A3 290,27 7,0 SPRIK86/1A4 331,31 7.7 SPR1K86/1A6 349,33 7,8 SPRIK86/2A4 274,65 7,2 SPRIK86/2A6 288,37 7,4 SPRÍK87/1A2 232,06 6,5 SPRIK87/2A6 210,60 6,8 SPRIK88/1D3 188,90 6,8 SPRÍK88/2D3 154,73 6,8 SPRÍK88/2D5 154,58 6,8 SPRIK88/2D8 151,84 6,8 SPRIK88/3D3 146,57 6,8 SPRIK88/3D5 147,95 6,8 SPRIK88/3D8 146,69 6,8 SPRIK89/1A 119,07 6,8 SPRIK89/1D5 142,76 6,8 SPRIK89/1D8 141,41 6,8 SPRIK89/2A10 97,45 6.8 SPRIK89/2D5 118,24 6,8 SPRIK89/2D8 115,60 6,8 SPRIK90/1D5 104,81 6,8 Taflan sýnir verð pr. 100 kr. nafnverðs, og hagstæðustu raunávöxtun kaupenda I % á ári miðað við viðskipti 23.07/90 og dagafjölda til áætlaðrar innlausnar. Ekkiertekiðtillittilþókr íunar. Forsendur um verðlagsbreytingar: Viðskipti á Verðbréfaþingi fara fram hjá eftirtöldum þingaðilum: Fjárfestingarfé- lagi islands hf„ Kaupþingi hf„ Lands banka Isiands, Samvinnubanka Islands hf„ Sparisjóði Hafnarfjarðar, Sparisjóði Reykjavlkurognágrenn is, Utvegsbanka islands hf„ Verðbréfamarkaði Iðnaðar- bankans hf. og Verslunarbanka Isl. hf. gerði nýlega fjárhagsáætlun fyrir þetta ár í samvinnu við Ríkisendur- skoðun. í áætluninni kemur fram að áætlað er að inn í sjóðinn komi um 1.083 milljónir króna á árinu en greiðslur atvinnuleysisbóta muni hins vegar verða um 1.929 milljónir króna. Samkvæmt þessu vantar um 846 muljónir til að hægt verði að greiða lögbundnar atvinnuleysis- bætur á árinu. Vegna mikillar atvinnu undanfarin ár hefur komið meira fé inn i sjóðinn en út úr honum hefur farið í atvinnu- leysisbætur. Sjóðurinn hefur fyrir mismuninn keypt'bréf af Byggingar- sjóði ríkisins vegna húsnæðismála svo og önnur skuldabréf. Fréttaljós Jón G. Hauksson Eignir upp á um 1,5 milljarða étast fljótt upp Eignir Arvinnuleysistrygginga- sjóðs voru um síðustu áramót um 1.450 milljónir. Nánast öll þessi eign er bundin í verðbréfum og skulda- bréfum, mest í bréfum af Byggingar- sjóðnum. Eins og nú er komið fyrir sjóðnum mun hann ekki geta staðið við lögboðnar atvinnuleysisbætur nema til kasta ríkisins komi. Annað- hvort verður ríkið að leysa til sín bréf, sem eru i eigu sjóðsins, eða að styrkja sjóðinn með beinu framlagi úr ríkissjóði. Til aö fá greiddar atvinnuleysisbætur þarf viökomandi að vera fullgildur félagsmaður í stéttarfélagi, hafa unnið um tvo og hálfan mánuð á síðustu 12 mánuðum og vera á aldrinum 16 til 71 árs. Atvinnurekendur greiða nú 88,43 krónur á viku fyrir hvern starfsmann til Atvinnuleysistryggingasjóðs. Fari svo að ríkið leysi til sín bréf úr um 1.450 muljóna króna eignum Greiddar atvinnuleysisbætur Millj. kr. 1501 140 100 H 1989 1990 Mán. jan. febr.mars apríl maí júní Greiddar atvinnuleysisbætur fyrstu sex mánuði ársins eftir mánuðum borið saman við sömu mánuði i fyrra. Samtals hafa atvinnulausir fengið 660 milljónir króna það sem af er árinu miðað við 485 milljónir á sama tima í fyrra. Fjöldi atvinnulausra á íslandi fyrstu 6 mánuði ársinsl990 Þús.4 3- 3.929 ¦ 2.961 2.872 1 1 ¦¦ 2372 °™Q II II II ¦ f "'" 1 ii tJtj tlIJt 1- ll ll ll ll il 11 lllillilllil 0-Mán. llllll jan. febr.mars apríl mars júní Hrikalegasta atvinnuleysi i yfir tuttugu ár blasir nú við íslendingum. Svona lelt atvinnuléysið út fyrstu sex mánuöina. Gert er ráð fyrir aö um 2.800 islendingar verði að Jafnaði atvinnulausir á mánuði á þessu ári. Fjöldi at- vinnulausra sveiflast nokkuð eftir mánuðum. sjóðsins til að mæta væntanlegum 846 milljóna króna halla á árinu mun sjóðurinn ekki vera með nema um 600 milljóna króna eign til að hlaupa upp á í byrjun næsta árs. Ef svipað atvinnuleysi verður á næsta ári blas- ir ekkert nema gjaldþrot við sjóðn- um. Þessirfágreiddar atvinnuleysisbætur Til að fá greiddar atvinnuleysis- bætur úr sjóðnum verður að uppfylla ákveðin skilyrði. Eitt; sá sem er at- vinnulaus verður að vera fullgildur félagsmaður í stéttarfélagi. Tvö; hann verður að hafa unnið minnst 425 dagvinnustundir (um tveir og hálfur mánuður) síðustu tólf mánuð- ina á undan. Þrjú; hann verður að vera orðinn 16 ára og yngri en 71 árs. Það eru atvinnurekendur og ríkið sem greiða í Atvinnuleysistrygginga- sjóð og standa þannig undir greidd- um atvinnuleysisbótum. Atvinnu- rekendur greiða einn fjórða á móti þremur fjórðu ríkisins. Miðað er við ákveðinn launataxta verkamanns hjá Dagsbrún. Upphæðin, sem at- vinnurekendur greiða núna, er 88,43 krónur á viku fyrir hvern starfs- mann sinn. Ríkið greiðir á móti 265,29 krónur í sjóðinn. Þannig koma inn fyrir hvern vinnandi mann í landinu, óháð því stéttarfélagi sem hann er í, um 354 krónur á viku. Samkvæmt þessu er sjóðurinn byggður upp þannig að hann safhar fé á góðu árunum sem hann greiðir út á mögru árunum. Eftir því sem atvinnuleysið er meira, færri í vinnu hjá atvinnurekendum, þeim mun minni tekjur koma í sjóðinn. Það er einmitt svona ástand sem sjóðurinn býr nú við. Tekjur sjóðsins minnkað Tekjur sjóðsins árið 1988 voru um 600 milljónir króna. Þær fóru svo upp í um 1,2 milljarða í fyrra. Með auknu atvinnuleysi á þessu ári er áætlað að tekjurnar yerði aðeins núnni, eða tæplega 1,1 milljarður króna. Atvinnleysi þessa árs hefur ekki verið jafnmikið síðastliðin tuttugu ár. Fjöldi atvinnulausra var þannig um 3.929 í janúar. í áætlunum At- vinnuleysistryggingasjóðs um fjár- þörf er gert ráð fyrir að fjöldi at- vinnulausra á árinu verði að jafnaði um 2.900 á mánuði á árinu. Fjöldinn sveiflast eftir mánuðum. Fleiri eru atvinnulausir í byrjun og lok ársins en færri um miðbik ársins. _jqH Peningamarkaður INNLÁNSVEXTIR (%) hæst Innlán óverðtryggð Sparisjóðsbækur ób. 3.0 Allir Sparireikningar 3J3mán.nppsögn 3-4 Ib.Sb,-Sp 6 mán. uppsögn 4-5 ib.Sb 12mán.uppsögn 4-6.5 Ib 18mán.uppsögn 11 Ib Tékkareiknrngar, alm. 0.5-1 Allir nema Ib Sértékkareikn ingar 3.0 Allir Innlánverðtryggð Sparireikningar 3ja mán. uppsögn 1.6 Alllr 6 mán. uppsogn 2.5-3.0 Lb.Bb,- Innlán meðsérkjörum 2,5-3.25 Sb Ib Innlán gengistryggð Bandarikjadalir 7-7.26 Lb.Sb Sterlingspund 13.6-14,26 Sb Vestur-þýskmörk 6.75-7.5 Lb Danskarkrónur 9,25-10.75 Sb ÚTLÁNSVEXTIR (%) lægst Útlán óverðtryggð Almennirvixlar(forv.) 13.5-13.75 Bb.Sb Viðskiptavixlar(forv.)(1) kaupgengi Almenn skuldabréf 14,0 Allir Viðskiptaskuldabréf(l) kaupgengi Allir . Hlaupareikningar(yfirdr) 16.5-17.5 Bb Útlán verðtryggð . Skuldabréf 7.5-8,25 Lb.Bb Utlán til framleiðslu Isl. krónur 13,75-14.25 Bb SDR 10.75-11 Bb Bandaríkjadalir 10.10-10,25 Bb Sterlingspund 16.8-17 Sp Vestur-þýskmörk 9.9-10,5 Bb Húsnæðislán 4,0 Lífeyrissjóðslán 5-9 Dráttarvextir 23.0 MEÐALVEXTIR Overðtr. júni 90 14,0 Verðtr. júni 90 7,9 ViSITÖLUR Lánskjaravísitalajúli 2905 stig Lánskjaravísitalajúní 2887 stig Byggingavísitala júlf 549 stig Byggingavísitala júlí 171,8 stig Framfærsluvísitala júlí 146,4 stig Húsaieiguvisitala hækkar 1.5%1.júll. VERÐBRÉFASJÓÐIR Gengi bréfa veröbréfasjóð Q Einingabréf 1 4.995 Einingabréf 2 2,725 Einingabréf 3 3,285 Skammtimabréf 1,694 Lifeyrisbréf . Gengisbréf 2,168 Kjarabréf 4.952 Markbréf 2.633 Tekjubréf 1,989 Skyndibréf 1.478 Fjölþjóðabréf 1.270 Sjóðsbréf 1 2.406 Sjóösbréf 2 1.772 Sjóðsbréf 3 1.681 Sjóðsbréf 4 1.428 Vaxtarbréf 1.6975 . Valbréf 1.5970 islandsbréf 1.036 Fjóröungsbréf 1.036 Þingbréf 1.035 öndvegisbréf 1.034 Sýslubréf 1,038 Reiðubréf 1.024 HLUTABRÉF Söluverö að lokinni jofnun m.v. 100 nafnv.: Sjóvá-Atmennar hf. 650 kr. Eimskip 488 kr. Flugleiðir 189 kr. Hampiðjan 170 kr. Hlutabréfasjóður 159 kr. Eignfél. Iðnaðarb. 162 kr. Eígnfél. Alþýðub. 126 kr. Skagstrendingur hf. 367 kr. fslandsbanki hf. 160 kr. Eignfél. Verslunarb. 138 kr. Olíufélagiö hf. 515 kr. Grandi hf. 180 kr. Tolivörugeymslan hf. 107 kr. Skeljungur hf. 520 kr. „ (1) Við kaup á viðskiptavixlum og við- skiptaskuldabréfum, útgefnum af þriðja aðila, er miðað við sérstakt kaupgengi, kge. Skammstafanir: Ab = Alþýðubankinn, Bb = Búnaðarbankinn, Ib = Iðnaðarbank- inn, Lb = Landsbankinn, Sb = Samvinnu- bankinn, Úb = Útvegsbankinn, Vb = Verslunarbankinn, Sp = Sparisjóðirnir. Nánari upplýslngar um penlngamarkað- inn birtast i DV á limmtudögum.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.