Dagblaðið Vísir - DV - 13.03.1999, Blaðsíða 4

Dagblaðið Vísir - DV - 13.03.1999, Blaðsíða 4
 éttír LAUGARDAGUR 13. MARS 1999 Drög að stjórnmálaályktun Sjálfstæðisflokks: Við erum kjölfestan Vilhjálmur ilsson. Vilhjálmur Egilsson, alþingismað- ur og formaður stjórnmálanefndar, mælti fyrir tillögu nefndarinnar að stjórnmálaályktun Sjálfstæðisflokksins á landsfundi í gær. í upphafi hennar seg- ir að Sjálfstæðis- flokkurinn sé kjöl- festan í islensku samfélagi. Á þeim 70 árum sem liðin eru frá stofnun hans hafi þjóðinni vegnað best þegar áhrif flokksins 1 landsstjórninni hafa verið mest. í ályktuninni segir að það hafi ver- ið hlutskipti ríkisstjórnarinnar á næstsíðasta kjörtímabili að leiða þjóð- ina gegnum mikla efnahagserfiðleika og inn á braut stöðugs verðlags og hagræðingar á ýmsum sviðum. í því starfi hafi heilbrigð samkeppni, ábyrgð og aukið frjálsræði í atvinnu- lífinu og ráðdeild i stjórn ríkisfjár- mála verið haft að leiðarljósi. Á kjör- tímabilinu sem senn lýkur hafi um- bótastarfinu verið haldið áfram með því að stokka upp fjármagnsmarkað- inn, vinnulöggjöfina og lífeyrismálin. Aðhald hafi áfram ríkt i ríkisfjármál- um. Orðið hafi stórstígar framfarir í samgöngumálum og gagngerar um- bætur í dómskerfinu hafi styrkt rétt- arrikið. Stöðugleikinn varðveittur „Sjálfstæðisflokkurinn vill varð- veita stöðugt verðlag með traustri hagsrjórn. Það er forsenda þess að fólk geti tekið skynsamlegar ákvarðanir í fjármálum og rekstri heimilanna. Að- haldi verður beitt í ríkisbúskapnum og skuldir ríkisins áfram greiddar niður. Árangur atvinnulífsins við að skapa aukin verðmæti skilar meiri tekjum i ríkissjóð þrátt fyrir lækk- andi skatta og því skapast svigrúm til hóflegrar aukningar útgjalda til ým- issa þarfra verkefna. Áhersla verður lögð á aukinn sparnað," segir um þá efnahagsstefnu sem flokkurinn vill fylgja á næsta kjörtímabili. Unga fólkið í drögunum segir að unga kynslóð- in eigi nú úr fleiri tækifærum að velja til náms og starfs en nokkur önnur ís- lensk kynslóð á undan henni. Yfir henni vofi þó ýmsar hættur, ekki síst af völdum fikniefna, afskiptaleysis og félagslegar einangrunar. Mikilvægt sé því að draga úr þessum hættum sem mest, ekki síst með raunhæfri baráttu gegn fíkniefhum og að varðveita fé- lagslegt óryggi. Halda eigi áfram öflugri uppbygg- ingu í menntamálum sem stunduð Sveinn Skúlason framkvæmdastjóri, Kjartan Gunnarsson, framkvæmdastjóri Sjálfstæöisflokksins, og Hanna Birna Kristjánsdóttir, frankvæmdastjóri þlngflokks sjálfstæðismanna. svæða á landsbyggðinni sem stað- ið hafa hóllum fæti í íbúa- og at- vinnuþróun síðustu ára, bæði með því að skapa ný störf þar í vaxtar- greinum atvinnulífsins í stað þeirra sem hverfa með almennri hagræðingu og breyttum atvinnu- háttum. Með nýrri byggðaáætlun, auknu fjármagni til byggðamála og eignarhaldsfélaga í samstarfi við sveitarfélög og stofhun fram- takssjóða á vegum Nýsköpunar- sjóðs batni mjög aðgangur fyrir- tækja á landsbyggðinni að áhættu- fé, þekkingu og sérfræðiþjónustu. „Sjálfstæðisflokkurinn viH virkja frumkvæði heimamanna til upp- byggingar og framfara. Aðgerðir tU jöfnunar, svo sem vegna náms- kostnaðar og húshitunarkostnað- ar, verða auknar." Umbætur og framfarir áfram í lok tillögunnar að stjórnmálaá- lyktun segir þetta: „Sjálfstæðis- flokkurinn sækist í komandi kosn- ingum eftir stuðningi frá kjósend- um til áframhaldandi forystu um stjórn landsins. Sjálfstæðisflokkur- inn hefur sýnt að undir forystu hans næst bestur árangur jafnt fyr- ir þjóðarheildina sem sérhvern ein- stakling. Atkvæði greitt Sjálfstæðis- flokknum er þannig atkvæði greitt með árangri - fyrir alla." -SÁ Árni Johnsen fagnar ónefndum landsfundarfulltrúa. hefur verið undir forystu Sjálfstæðis- flokks og auka beri sjálfstæði skóla og efla endurmenntun. Byggðamál Um byggðamálin segir að eitt stærsta verkefni næsta kjörtímabils verði að efla samkeppnishæfi þeirra Korpúlfsstaðir undir skóla Korpúlfsstaðir fá nýtt hlutverk í haust. Þá verður hluti af Korpúlfs- staðabyggingunni tekinn undir starfsemi grunnskóla. Þessum nýja skóla hefur þegar verið gefið nafn, Korpuskóli. Hann mun hýsa 1.-6. bekk grunnskóla og þangað sækja börn úr nýjustu hverfunum í Graf- arvogi, þ.e. Víkur- og Staðarhverfi. Nemendur 7.-10. bekkjar munu verða í Engja- skóla. Að sögn Guðbjargar Andreu Jóns- dóttur hjá Fræðslumiðstöð Reykja- víkur verður ein burst suðurhluta Korpúifsstaða tekinn undir kennslu- húsnæði. Aðeins er um bráðabirgða- lausn að ræða, þar sem fyrirhugað er að reisa grunnskóla í Víkurhverfi og annan í Staðarhverfi. Hönnun er hafin á Víkurskóla og er gert ráð fyrir að hann verði tilbúinn árið 2002. Áætlun fyrir Staðarskóla gerir ráð fyrir að hann verði tekinn í notkun 2004. Á meðan munu gömlu Korp- úlfsstaðir þjóna sem grunnskóli fyr- ir nemendur nýju hverfanna, og er búist við að þeir verði um eitt hundrað talsins næsta vetur. Að sögn Guðmundar Pálma Krist- inssonar, forstöðumanns byggingar- deildar borgarverkfræðings, er hús- næðið sem lagt verður undir skóla- starfið um 1000 fermetrar á stærð. í þessum hluta byggingarinnar er engin starfsemi eins og er, en aðrir hlutar hennar eru nýttir sem golf- skáli, aðstaða fyrir myndlistarmenn og geymslur. Menningarmálanefnd Reykjavíkurborgar hefur nýlega fengið það verkefhi að huga að fram- tíðarnotkun á Korpúlfsstöðum. Áætlaðar hafa verið 35 milljónir króna til breytinga á húsnæðinu til skólastarfs á þessu ári og 40 milljón- ir á því næsta. Samtimis þessum breytingum verður þak byggingar- innar lagfært, en gert hefur verið við hana að utan. Þær endurbætur kosta 20-30 milljónir króna. -JSS Geirsvitnar Töluverð taugaveiklun er meðal i stuðningsmanna Geirs H. Haarde [og Sólveigar Pét- pursdóttur, vegna 1 varaformannskjörs já Landsfundi Sjálf- f- stæðisflokksins á ; morgun, sunnudag. IÞeir landsfundar- ! folltrúar sem DV Sjræddi við í gær |eru sammála um að staða Sólveigar sé tölu- vert sterkari en reiknað var með fyrir fundinn. Landssamband sjálf- 1 stæðiskvenna styður Sólveigu og jdreifði í gær litprentuðu vegg- spjaldi til að styðja við bakið á Sframbjóðandanum. Fyrir fundinn Játtu flestir von á því að Geir hefði fnokkuö auðveldan sigur, en staða fkvenna innan Sjálfstæðisflokksins ler ofarlega í hugum landsfundar- Ifulltrúa. 1 gær boðaði hann til jskyndifundar með stuðningsmönn- 1 um til að fara yfir stöðuna sem áður jvar talinn þægileg og kosningin jfremur formsatriði. „Geir er farinn jað svitna," sagði ónefndur og kím- «inn landsfundaifulltrúi... Gengissig Korpúlfsstaðir munu brátt hýsa skólabörn í Grafarvogi. Stöðugleiki í efnahagsmálum jþjóðarinnar er mörgum hugleik- inn og mönnum óar ef aftur skellur á verðbólga og stór- gengisfellingar. Þessu voru menn 1 þó vanir á árum áður enda altítt að snarbreyta gengi krónunnar niður á við, einkanlega til þess að rétta af halla sjávarút- Ivegsins og fiskvinnslunnar. Geng- jisfellingar voru ekki vinsælar hjá jalmenningi og það vissi Tómas lÁrnason, þáverandi seðlabanka- jstjóri, mætavel. Hann vildi því Isem minnst gera úr gengisfellingu I sem gerð var eitt sinn og sagðí við jfréttamenn að þetta væri nú eigin- jlega varla gengisfelling heldur jgengissig í einu stökki. lÓvissframtíd Þau viðbrögð Harðar Sigur- gestssonar, forstjóra Eimskips, að jneita að svara spurn- I ingum fréttamanns IStöðvar 2 í fyrradag jhafa vakið nokkra lundrun. Enn frem- |ur þórti hinn ein- ibeitti forstjóri sýna inokkra geðshrær- jingu þegar hann jkvaddi fráfarandi S stjórnarformann, llndriða Pálsson, á aðal- Ifundi Eimskips og bað meira að Jsegja að heilsa konunni hans. i Kunningi Sandkorns heldur þeirri Jkenningu á lofti aö þessi óvenju- llega framganga forstjórans harð- Iskeytta sé merki um að hann sé lákveðinn í að hætta innan j skamms sem forstjóri Eimskips ... Friðrik í Eimskip? Eftir að Róbert Guðfinnsson á Sigluflrði er orðinn stjórnarfor- maður SH þykir ekki líklegt að Friðrik Pálsson verði lengi enn forstjóri SH. Kunningi Sand- korns, sem þykist vita ýmislegt um æðstu stjórn Eim- skips, segir að Friðrik gæti orðið forstjóri Eimskips. Máli sínu til staðfestingar bendir hann á að Benedikt Sveinsson, hinn nýi stjórnarformaður Eim- skips, sé náfrændi eiginkonu Frið- riks. Þau frændsystkin séu börn bræðranna og Engeyjarjarlanna Sveins og Pérurs Benedikts- sona... Umsjón Stefán Ásgrímsson Netfang: sandkorn @ff. is 1
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.