Dagblaðið Vísir - DV - 14.06.2003, Blaðsíða 10

Dagblaðið Vísir - DV - 14.06.2003, Blaðsíða 10
10 SKOÐUN LAUGARDAGUR 14.JÚNÍ2003 Slysarannsóknir í molum Nýútkomin skýrsla Rannsóknarnefndar um- ferðarslysa um banaslys á síðasta ári er áfellis- dómur yfir vinnubrögðum lögreglunnar. Nefnd- in gerði athugasemdir við rannsóknarvinnu og skýrslugerð lögreglunnar í helmingi tilfella eða f 55 málum af 112. Og til að bæta gráu ofan á svart var í mörgum tilvikum um að ræða sömu atriði og áður hafa komið fram og nefndin hefúr gert athugasemdir við. Þrátt fýrir ábendingar nefnd- arinnar undanfarin ár hefur fátt breyst til betri vegar í þessum efnum sem er undarlegt þegar lit- ið er til þess hversu margir láta lífið eða hljóta ör- kuml í umferðarslysum á ári hverju. Á síðasta ári urðu 22 banaslys í umferðinni á ís- landi þar sem alls létust 29 manneskjur. Frá 1998 hefur tala látinna í umferðarslysum ekki farið undir 20 á hverju ári. Umferðin er þannig ein helsta ógnunin við líf og heilsu fólks á öllum aldri. Mannfórnir á vegum landsins hljóta að kalla á ítarlegar og skilvirkar slysarannsóknir. Rannsóknarvinna og skýrslugerð lögreglu um banaslys, þar sem reynt er að svara grundvallar- spurningum um hvað gerðist, hvenær, hvernig og hvers vegna, er ein forsenda þess að hægt sé að koma í veg fyrir mannfórnir. En því fer hins vegar fjarri ef marka má nefnda skýrslu. Gríðarlegir hagsmunir eru í húfi - um líf og heilsu fólks er að tefla. Miklum fjármunum er eytt í forvarnir í umferðarmálum af hálfu fýrirtækja og stofnana. Því er kaldranalegt ef ekki er hægt að byggja á vönduðum lögregluskýrslum um banaslys svo forvarnarvinnan skili tilætluðum ár- angri. Til mikils er að vinna enda fullyrðir Rann- sóknarnefnd umferðarslysa að ef vandað er til Miklum fjármunum er eytt í for- varnir í umferðarmálum afhálfu fyrirtækja og stofnana. Því er kald- ranalegt efekki er hægt að byggja á vönduðum lögregluskýrslum um banaslys svo forvarnarvinnan skili tilætluðum árangri. Trúverðugleiki verkalýðsforystunn- ar er í húfi. ASÍverður að taka til og þar duga engin vettlingatök. Fé- lagsmenn verkalýðshreyfingarinn- ar eiga annað og betra skilið en sukk og svínarí með fjármuni sem þeir hafa trúað örfáum fyrir. verka megi færa fyrir því rök að við byggjum við færri banaslys í umferðinni en nú er. Ef vandi lög- reglunnar er takmarkaðir fjármunir ber stjórn- völdum skylda til að leysa úr þeim vanda. Óreiða oq trúverðugleiki Óreiða, heimilaalaus sjálftaka fjármuna, yfir- hylmingar og blekkingar eru vandamál sem blasa nú við Alþýðusambandi fslands. Hvernig forysta ASÍ tekst á við vandann getur skipt miklu um framtíð sambandsins. Virt endurskoðunarfýrirtæki hefur sýnt fram á, við skoðun á bókhaldi Verkalýðsfélags Akraness, að Jjar var botnlaus óráðsía og sóun án þess að ASI lyfti litla fingri. f stað þess að grípa í taumana hefur forysta ASI brugðist þveröfugt við. Forystan hefur stutt fýrrverandi varaformann ASI og fyrr- verandi formann Verkalýðsfélags Akraness með ráðum og dáð gegn hagsmunum almennra fé- lagsmanna. Svo langt var gengið að lögfræðingur félagsins, án umboðs starfsstjórnar, reyndi að koma í veg fýrir að sannleikurinn yrði gerður op- inber. Verkalýðsfélag Akraness er því miður ekki eins- dæmi í þessum efnum og nægir að benda á óstjórn í verkalýðsfélaginu Herði í Hvalfirði sem skilaði ekki ársreikningum í átta ár samfellt og formaðurinn varð uppvís að fjárdrætti. Þó að oft sé „aðeins" um hreina óreiðu að ræða eru líka verulegir fjárhagslegir hagsmunir í húfi. Til dæmis eru beinar tekjur verkalýðsfélags á borð við félagið á Akranesi um 60 milljónir króna á ári. Þar er um að ræða lögþvinguð félagsgjöld og mótframlög atvinnurekenda. Fyrir utan þetta eiga félögin milljarða í ýmiss konar eignum og sjóðum. Trúverðugleiki verkalýðsforystunnar er í húfi. ASÍ verður að taka til og þar duga engin vettlinga- tök. Félagsmenn verkalýðshreyfingarinnar eiga annað og betra skilið en sukk og svínarí með fjár- muni sem þeir hafa trúað örfáum fýrir. Er ísland óviðbúið? VELKOMINN VINUR: Elizabeth Jones, aðstoðarráðherra í bandaríska utanríkisráðu- neytinu, afhendir islenskum ráðamönnum bréf Bush Bandaríkjaforseta þar sem lýst er áhuga á að farnar verði nýjar leiðir í varnarsamstarfi. RITSTJÓRNARBRÉF ÓlafurTeiturGuðnason olafur@dv.is Það er ein af meginskyldum stjórnvalda í hverju landi að tryggja öryggi þess og varnir. Þótt þessari skyldu hafi í hálfa öld verið full- nægt með tvíhliða varnarsamningi við Bandaríkin - auk aðildar að Atl- antshafsbandalaginu - sýna at- burðir síðustu daga að nauðsynlegt er að ræða hvort hægt sé að tryggja varnir landsins með öðmm hætti en þeim að stóla á erlent varnarlið. Óbreytt eða ekkert Sárafáir hafa vakið máls á þess- um möguleika. Og í þeim hópi hafa þeir haft sig mest í frammi sem vilja meina að ekki sé nauðsynlegt að hafa neinar varnir! Rök þeirra eru í megindráttum á þann veg að ef ís- Stjórnvöld segja að nú- verandi viðbúnaður Bandaríkjamanna sé það minnsta sem ís- lendingar komist af með. Þetta felur í sér að ef Bandaríkjamenn draga úr viðbúnaði sín- um hvílir sú skylda á ís- lenskum stjórnvöldum að bæta það upp með öðrum hætti. lensk utanríkispólitík einkennist af nógu mikilli sanngirni og friðarvilja verði Island svo vinsælt að enginn vilji ráðast á það. Það er í sjálfu sér verðugt markmið að espa ekki aðra til ófriðar við sig og fyrirbyggja þannig hugsanleg átök. Þetta sjón- armið er í raun hliðstætt því að vilja leggja höfuðáherslu á forvarnir í stað refsinga. En eins og oft hefur verið bent á er ekki víst að það sé skynsamlegt að leggja niður fíkni- efnalögreglu og tollgæslu þótt for- varnarstarfið skili góðum árangri. Allt í góðu Stjórnvöld hafa því með réttu talið nauðsynlegt að tryggja varnir landsins með einhverjum hætti. Hins vegar virðist alveg hafa verið stólað á að Bandaríkin sæju um það um alla fyrirsjáanlega framtíð. f síðustu greinargerð sem utan- ríkisráðuneytið lét gera um mat á öryggis- og varnarmálum landsins og kom út snemma árs 1999, er ekki vikið einu orði að þeim möguleika að Bandaríkjamenn dragi úr her- afla sínum hér umfram það sem ís- lendingar geti sætt sig við, hvað þá að lagt sé til hvernig hugsanlega mætti bregðast við slíku. (Raunar er ekki einu sinni útskýrt hvar mörkin liggi - hver sé lágmarksvið- búnaður út frá hagsmunum íslend- inga.) Fyrir nokkrum vikum hélt Hall- dór Ásgrímsson utanríkisráðherra erindi á fundi hjá Varðbergi um hvernig tryggja ætti varnir Islands á 21. öld. Svar hans var að það yrði hér eftir sem hingað til gert með aðild að NATO og varnarsamningi við Bandaríkin. Halldór lýsti við þetta tækifæri engum efasemdum um að þetta gæti gengið hindrun- arlaust eftir. Ekki pólitík Margir vilja meina að það hafi lengi verið ljóst að Bandaríkja- menn myndu draga enn frekar úr viðbúnaði sínum og gagnrýna stjórnvöld fyrir að fljóta sofandi að feigðarósi. Stjórnvöld vísa á hinn bóginn í varnarsamninginn og segjast líta svo á að Bandaríkja- menn séu skuldbundnir til að taka tillit til þess hvað fslendingar telji lágmarksvarnir. Þeir geti ekki skií- greint einhliða hverjar séu lág- marksvarnir fslendinga út frá þröngum hagsmunum Bandaríkj- anna sjálfra. Samkvæmt þessari túlkun má segja að samningurinn feli í sér fullnægjandi tryggingu og nánast óþarft að velta fyrir sér öðr- um kostum. Hvort túlkunin er rétt eða hvort Bandaríkjamenn lfta öðru vísi á skal ósagt látið. Það sem vekur hins vegar athygli er hve hátt sú rök- semd glymur í umræðunni hér að ekki sé um tæknilegt úrlausnarefni að ræða heldur pólitískt, og eins hve oft er vísað til langvarandi vin- áttusambands þjóðanna tveggja og þannig gefið í skyn að Bandaríkja- menn skuldi okkur þann vinar- greiða - eftir að íslendingar hafa fylgt þeim að málum í nánast einu og öllu um árabil - að halda hér úti herliði þrátt fyrir að hernaðarsér- fræðingar telji enga þörf á því! Þetta er einmitt tæknilegt úr- lausnarefni. Þetta snýst ekki um að innheimta vinargreiða. Þarfir ís- lands í varnarmálum er væntanlega hægt að meta hlutlægt. Það mat - sem er tæknilegt, en ekki pólitískt - hlýtur að ráða því hvaða viðbúnað- ur skuli vera hér. Annað er fásinna, eins og í Pentagon sé rekin byggða- stofnun fyrir ísland. Þörf umræða En hve alvarlegt er málið? Halidór Ásgrímsson segir að ekkert hafi kom- ið fram í bréfi Bush Bandaríkjafor- seta til Davíðs Oddssonar sem gefi til kynna að Bandaríkjamenn séu ósammála íslendingum um nauðsyn loftvarna fyrir ísland. Látið er að því liggja í fjölniiðlum að fölskum frétt- um um þennan meinta ásetning Bandaríkjamanna sé lekið í heims- pressuna af óprúttnum embættis- mönnum í Washington. í hinu orð- inu segir utanríkisráðherra hins veg- ar að málið sé alvarlegt og þingmenn taka undir það. Heimildarmenn DV sem til þekkja tala um að hugsanlega þurfi íslendingar að hugsa vamar- mál sín alveg upp á nýtt. Allt er þetta fremur óljóst, en það breytir engu um það að bréf Bush hefur hleypt af stað þarfri umræðu. Hverjar eru lágmarksþarfir íslands í vamarmálum? Hvers vegna? Hver hefur skilgreint það? Hvers vegna fer ekki fram nein umræða um það? Þurfum við álíka viðbúnað og írar, Danir, Maltverjar eða Nýsjálending- ar? Og það sem meira er: Getum við hugsanlega séð fyrir vömum okkar sjálf? Mikilvæg yfirlýsing Magnús Ámi Magnússon, aðstoð- arrektor Viðskiptaháskólans á Bif- röst, lagði til á dögunum að stjóm- völd nýttu nú tækifærið og stefndu að því að íslendingar tækju sjálfir að sér að sjá um landvamir. Sagði hann sjálfstæði landsins aðeins orðin tóm ef Islendingar treystu sér ekki til að sjá sér fyrir lágmarksvömum. Ekki hefur tekist að hafa uppi á neinum þingmanni sem tekur undir sjónarmið Magnúsar Áma. Þó er hugmynd hans allrar athygli verð. Og athygli skal vakin á því að mitt f hin- um óskaplega skorti á yfirlýsingum og upplýsingum stendur einmitt upp úr ein yfirlýsing af hálfu íslenskra stjórnvalda: að núverandi viðbúnað- ur Bandaríkjamanna sé það minnsta sem íslendingar komist af með. Þetta felur í sér að ef Bandaríkjamenn draga úr viðbúnaði sínum hvrlir sú skylda á íslenskum stjómvöldum að bæta það upp með öðrum hætti. Kannski hafa þeir rétt fyrir sér sem fullyrða að hægt sé að tryggja varnir landsins með minni viðbúnaði. En hitt er alveg ljóst að íslensk stjóm- völd em því ósammála. Þess vegna verða þau að bregðast við ef viðbún- aðurinn minnkar. Þau geta ekki horft aðgerðalaus upp á að varnir landsins fari niður fyrir það sem þau telja al- gjört lágmark. Ef það er raunvemlega vilji Banda- ríkjamanna að hverfa með flugher sinn frá Keflavrkurflugvelli em stjómvöld því í miklum vanda. Þeim ber skylda til að tryggja öryggi lands- ins og varnir. Og hvort sem það verð- ur í bráð eða lengd ættu íslendingar að ræða í fullri alvöm hvers vegna ekki ætti að koma til greina að einni af fmmskyldum ríkisvaldsins sé sinnt af þeim sjálfum.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.