Dagblaðið Vísir - DV - 10.10.2003, Blaðsíða 2

Dagblaðið Vísir - DV - 10.10.2003, Blaðsíða 2
2 FRÉTTIR FÖSTUDAGUR 10. OKTÓBER 2003 ÚTGÁFUFÉLAG: Útgáfufélagið DV ehf. FRAMKVÆMDASTJÓRI: örn Valdimarsson AÐALRITSTJÓHI: Óli lljörn Kárason AÐSTOÐARRITSTJÖRI: Jónas Haraldsson DV: Skaftahlíð 24,105 Rvík, sími: 550 5000 Fæc Auglýsingar: 550 5727 - Ritstjórn: 550 5020 - AÐRAR DEILDIR: 550 5749 Ritstjóm: ritstjorn@dv.is - Auglýsingar: auglys- ingar@dv.is. - Dreifing: dreifing@dv.is Akureyri: Hafnarstræti 94, sími: 462 5000, fax: 462 5001 Setning og umbrot Útgáfufélagið DV ehf. Plötugerð og prentun: Árvakur hf. DV áskilur sér rétt til að birta aðsent efni blaðsins i stafrænu formi og í gagnabönkum án endur- gjalds. DV greiðir ekki viðmælendum fyrir viðtöl við þá eða fyrir myndbirtingar af þeim. Efni blaðsins Nýr nauðasamningur Móa hugsanlegur - frétt bls. 4 Fyrrum Hafskipsstjóri stýrir Eímskip - frétt bls. 6 Heppinn að vera á lífi - fréttir bls. 8 Laxness talinn hættulegur - Fréttbls. 10 „Okkar besta kannski ekki nóg" - Eiður Smári í viðtali við DV Sport bls. 38-39 Barinn til dauða fyrir limastuid Baba Jallow, 28 ára gamall Gambíubúí, var barinn til dauða í gær en honum var gefið að sök að hafa „stolið" limi manns með því að beita göldrum. Atburðurinn átti sér stað í bænum Serekunda, skammt frá höfuðborginni Banjil. Talsmaður lögreglunnar staðfesti dánaror- sök mannsins en ásakanir um „limastuld" munu ekki óalgeng- aríVestur-Afríku. Hinir meintu galdramenn eru sagðir snerta fórnarlömb sfns og við það minnkar limur viðkom- andi niður úr öllu valdi. Galdra- mennirnir bjóða síðan lækningu fyrir fúlgu fjár. Karlmenn í Ser- ekunda eru að sögn lögreglu óttaslegnir vegna málsins og veigra sér mjög við að heilsa fólki með handabandi. AT-GEIR BER NAFN MEÐ RENTU! Ár í fangelsi fyrir tvö bankarán RÁN: Héraðsdómur Reykjaness hefur dæmt nítján ára pilt í eins árs fangelsi fyrir tvö bankarán. Pilturinn var dæmdur fyrir að ráðast inn í Sparisjóð Hafnar- fjarðar í apríl á þessu ári og hafa með sér á brott tæpar tvær millj- ónir. Seinna ránið átti sér stað í útibúi Landsbankans í Grindavík en þar hafði hann rúmar níu hundruð þúsund krónur upp úr krafsinu. (dómnum segir að pilt- urinn hafi sýnt mikla ófyrirleitni og bíræfni með brotunum og að þau væru stórfelld. Pilturinn kvaðst hafa framið brotin vegna peningaskorts en aðeins hluti peninganna komst til skila aftur. Auk fangelsisdóms var honum gert að greiða Sjává-Almennum tryggingum hf. átta hundruð og tuttugu þúsund í bætur. Tvö ár fyrir kynferðisbrot DÓMUR- Maðuráfertugsaldri var dæmdur í tveggja ára fang- elsi í Hæstarétti, fyrir kynferðis- brot gegn sextán ára stúlku árið 2001. Dómur Hæstaréttar er níu mánuðum þyngri en sá dómur sem maðurinn hlaut í héraðs- dómi. Auk fangelsisvistar er maðurinn dæmdurtil að greiða stúlkunni sjö hundruð þúsund krónur í miskabætur. Brotið, sem átti sér stað á tjaldstæði, taldist gróft og hafði í för með sértalsverða líkamlega áverka á kynfærum, bjósti og hálsi stúlkunnar. Eftir atburðinn leit- aði stúlkan aðstoðar neyðar- móttöku og var maðurinn hand- tekinn í kjölfar þess. Hann neit- aði sakargiftum í fyrstu en DNA- rannsókn leiddi í Ijós að hann hafði ráðist á stúlkuna. Ríkisútgjöld á mann hafa hækkað samfellt frá 7 997: Næstum meðalmánaðar- laun á hvern íslending Á þessu ári stefnir í næstmestu raunhækkun ríkisútgjalda á mann sem orðið hefur frá 1989. Útgjöldin eru nú að raungildi 181 þúsund krónum hærri á hvern einstakling á ári en árið 1997, eða 725 þúsund krónum hærri á hverja fjögurra manna fjölskyldu. Áætlanir benda til að ríkissjóður eyði - á verðlagi ársins 2002 - tæp- lega 882 þúsund krónum á hvern einstakling á þessu ári. Þetta er hvorki meira né minna en 25,9% raunhækkun frá 1997 en frá því ári hafa útgjöldin hækkað samfellt. Nærri lætur að hækkunin jafngildi meðalmánaðarlaunum á hvern einasta fslending en samkvæmt staðtölum Ríkisskattstjóra voru meðallaun í fyrra 192 þúsund krón- ur á mánuði. Fjöguraf tólf Frá 1991 hafa rflcisstjórnir undir forystu Sjálfstæðisflokksins fjórum sinnum lækkað ríkisútgjöld á mann á milli ára en átta sinnum hækkað þau. Mest varð hækkunin 1999, eða 7,1%. í ár stefnir í 5,6% hækkun. Leita þarf allt aftur til ársins 1988 til að finna meiri hækkun en varð þessi tvö ár. Þessar ríkisstjórnir hafa þó ekki náð jafn „glæsilegum" árangri og þær sem á undan fóru því að árið 1988 hækkuðu úgjöldin að raungildi um tæp 12% og árið 1986 um 13%. 1000000 800000 600000 400000 200000 Ríkisútgjöld á mann á verðlagi 2002 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Gjöld á mann á verðlagi 2002, kr. Tekjurámannáverðlagi2002,kr. — Gjöld%afVLF MEIRA OG MEIRA OG MEIRA: Framan af 9. ératug skiptust stjórnvöld á að hækka og lækka raunútgjöld ríkissjóðs á milli ára en frá 1997 hafa þau hins vegar hækkað samfellt. -Tölurfrá 1985-2002 eru frá Hagstofunni.Tölur um tekjur og gjöld 2003 (áætlun) og 2004 (fjárlaga- frumvarp)eru úr Þjóðarbúskapnum, riti fjármálaráðuneytisins, en DVfærði þæryfir á verðlag ársins 2002 og deildi niðurá mannfjölda samkvæmt spám Hagstofunnar. Samkvæmt frumvarpi til fjárlaga næsta árs, sem nýlega var lagt fram, verður raunlækkun í fyrsta sinn f sjö ár en sá árangur er vitanlega ekki í höfn. Athygli vekur að frá 1985 (sem hér er valið sem upphafsár af handahófi) höfðu raunútgjöld rík- isins á mann aldrei hækkað oftar en tvö ár í röð þar til samfelld bylgja hækkana fór af stað 1997. Samanburðarhæft Athygli skal vakin á því að hér er stuðst við aðferðafræði þjóðhags- reikninga, sem Hagstofan byggir á. Það þýðir að hagnaður af sölu eigna er ekki færður rfkissjóði til tekna. Á gjaldahliðinni er aðeins sá hluti lífeyrisskuldbindinga gjald- færður sem tengist launagreiðslum ársins, ekki uppreiknuð skuldbind- ing fram í tímann. Afskrifaðar skattakröfur eru heldur ekki gjald- færðar. Þetta þýðir að verulegur munur er á þjóðhagsreikningum og framsetningu í fjárlögum, en Hag- stofan fylgir þjóðhagsreikninga- staðfi Evrópusambandsins. Þá skal áréttað að tölurnar eru á föstu verðlagi og leiðrétt er fyrir fólksfjolgun. Þær eiga því að vera fyllilega samanburðarhæfar. olafur@dv.is Hundrað þúsundasti farþeginn Tímamót urðu hjá lceland Ex- press um liðna helgi þegar hund- rað þúsundasti farþeginn kom með vél félagins frá London hingað til lands. Þarna reyndist á ferðinni Evelyn Davis sem var á leið hingað til lands ásamt Robert eiginmanni sínum. Hjónin ætla að dvelja hérlendis í vikutíma og skoða náttúru fslands. Sigurborg M. Guðmundsdóttir, þjónustustjóri Iceland Express, af- henti þeim hjónum blómvönd af þessu tílefni, svo og farmiða fyrir tvo hingað til lands. Robert og Evelyn sögðust ákveðin í að koma aftur í júní næstkomandi til að njóta fs- lenskrar náttúrufegurðar að sumar- lagi. Samkvæmt upplýsingum Iceland Express tók það félagið sjö mánuði og sex daga að flytja fyrstu 100 þús- und farþegana og segir félagið sæta- nýtingu hafa verið 78% að meðaltali; nýtingin fór hæst í rúm 93% í sumar. í september var sætanýtíngin 72%. Þá segja forráðamenn Iceland Ex- press að farþegum sem fara um Keflavíkurflugvöll hafi fjölgað um 16% á árinu - og að frá því félagið hóf rekstur í lok febrúar hafi hlutdeild fé- lagsins í þessari fjölgun verið 84%. -aþ i GJAFIR: Farþegi númer hundrað þúsund, Evelyn Davis, tekur á móti blómum og'farseðlum úr hendi þjónustustjóra lceland Express, Sigurborgar M. Guðmundsdóttur. Helgarblað DV 100%kynlíf Helga Braga Jónsdóttir ætíar að sýna landsmönnum hvernig á að sicemmta sér í rúminu í sérstæð- um kabarett sem er að fara af stað. Allt um málið í Helgarblaði DV. Trúnaðarbréf Hlínar Hlín Agnarsdóttir hefur skrifað bók sem hún kallar trúnaðarbréf til lesenda þar sem hún lýsir sext- án ára ástarsambandi sínu við Þorvald Ragnarsson lögfræðing sem lést fyrir fáum árum. Hlín ræðir um fíkn og þjáningar við Helgarblað DV Þau misstu allt Baldur Svavarsson og Sóley Sævarsdóttir misstu einkadóttur sína Hrafn- hildi Lff úr bráðri heila- himnu- bólgu í maí í vor. Þau telja lækna hafa gert mistök og leita rétt- ar síns. Þau segja Helgarblaði DV sögu sína. Lífið í þögninni Sigurlín Margrét Sigurðardóttír er fyrsti heyrnarlausi þingmaðurinn sem situr á Alþingi íslendinga. Hún segir Helgarblaði DV frá lífinu í þögninni. Handknúin tónlist Valgeir Guðjónsson hefur sent frá sér nýja plötu. Hann ræðir við Helgar- blað DV um plötuna þar sem Diddú syngur lög Valgeirs og segir frá draum- um sínum um skáldsögu, óþoli gagn- vart frægðinni og hvers vegna hann hætti í Stuðmönnum fyrir 15 árum.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.