Fréttablaðið - 07.05.2003, Blaðsíða 4

Fréttablaðið - 07.05.2003, Blaðsíða 4
4 7. maí 2003 MIÐVIKUDAGUR Verða stjórnarskipti eftir kosningar? Spurning dagsins í dag: Hversu miklu máli skipta skoðana- kannanir fyrir kosningar þig? Niðurstöður gærdagsins á www.frett.is 66,9% 33,1% Nei Já Kjörkassinn Farðu inn á frett.is og segðu þína skoðun frétt.is ■ Evrópa Við gerum betur Njóttu þess að ferða st um landi ð á góð um bí l Avis dagsleiga, helgarleiga, vikuleiga. Eyddu minna í bílinn en meira í sjálfan þig og þína. Kynntu þér tilboð Avis á bílaleigubílum. Hringdu í Avis sími 5914000 Knarrarvogur 2 – 104 Reykjavík – www.avis.is * Opel Corsa, innifalið 50 km, vsk. og trygging Aðeins2.850á dag * VERÐÞRÓUN Á E-TÖFLUM Verðið á E-töflum er í nú sögulegu lág- marki. Heimild: SÁÁ. Fíkniefnamarkaður: E-töflurnar aldrei ódýrari HEILBRIGÐISMÁL Verð á E-töflum er nú í sögulegu lágmarki að því er fram kemur á heimasíðu SÁÁ. Stykkið af E-töflum kostar nú að meðaltali 1.780 krónur sam- kvæmt könnun sem SÁÁ gerði í apríl meðal vistmanna á meðferð- arheimilinu Vogi. Í júlí og í desember 2000 kost- uðu E-töflur 3.150 krónur, sem er hæsta verðið sem gefið er upp frá því í febrúar það ár. Lægst hefur verðið áður verið 1.960 krónur. Það var í desember síðastliðinn. Síðan þá og þar til nú hefur verðið verið rúmar 2.000 krónur. ■ HEILSUGÆSLA Jón Kristjánsson heilbrigðisráðherra og forsvars- menn fyrirtækisins Salus ehf. undirrituðu síðdegis samning um rekstur nýrrar heilsugæslustöðv- ar í Salahverfi í Kópavogi. Samn- ingurinn er gerður við fyrirtækið að undangengnu útboði en rekstur af þessu tagi hefur ekki verið boð- inn út á Íslandi áður. Heilsugæslustöðinni Sala- hverfi er fyrst og fremst ætlað að leggja áherslu á almenna læknis- þjónustu og hjúkrunarþjónustu, meðgönguvernd, ungbarnavernd og skólaheilsugæslu. Heima- hjúkrun á þjónustusvæði Heilsu- gæslustöðvarinnar Salahverfi verður þjónað miðlægt af Heilsu- gæslunni í Kópavogi. Samningurinn um rekstur stöðvarinnar er til átta ára með kosti á framlengingu til fjögurra ára. Tilboð fyrirtækisins hljóðaði upp á 610 milljónir króna eða um 130 milljónir króna undir efri mörkum kostnaðaráætlunar. Gert er ráð fyrir að Heilsugæslustöðin í Salahverfi verði tekin formlega í notkun í haust. Þjónustusvæði heilsugæslu- stöðvarinnar er Linda- og Sala- hverfi ásamt Vatnsendahverfum en áætlað er að íbúarnir verði um 11 þúsund innan tíu ára. Fyrirtækið Salus ehf. er að hálfu í eigu fyrirtækisins Nýsis og að hálfu í eigu læknanna Hauks Valdimarssonar og Böðvars Arnar Sigurjónssonar. ■ SÚ FYRSTA SINNAR TEGUNDAR Eigendur stöðvarinnar eru læknarnir Hauk- ur Valdimarsson og Böðvar Örn Sigurjóns- son. Þeir eiga helming stöðvarinnar á móti Nýsi. Einkarekin heilsugæslustöð: Opnuð í Salahverfi í haust Snjóflóðavarnir á Ísafirði: Lægst boðið 240 milljónir FRAMKVÆMDIR Sex tilboð bárust í byggingu 650 metra langs snjó- flóðavarnargarðs á Ísafirði. Til- boð voru opnuð í gær. Kostnaðaráætlun hljóðaði upp á rúmar 344 milljónir króna og voru fimm tilboðanna undir þeirri upphæð. Vesturvélar ehf. áttu lægsta tilboðið, en það hljóðaði upp á tæpar 240 milljón- ir króna. Suðurverk átti hæsta tilboðið, sem hljóðaði upp á tæp- ar 355 milljónir. Vinna við snjóflóðavarnar- garðinn getur hafist eftir mán- uð. Ráðgert er að verkið taki tvö ár. ■ FÉLAGSMÁL Stjórn Félagsíbúða iðn- nema hyggst leggja fram eftir helgi beiðni um að félagið verði tekið til gjaldþrota- skipta. Ástæðan er ó v i ð r á ð a n l e g a r skuldir. F é l a g s í b ú ð i r iðnnema (FÍN) höfðu náð sam- komulagi við Íbúðalánasjóð, Ís- landsbanka og SPRON um niður- fellingu samtals 75 milljóna króna af skuldum sem eru rúmlega 280 milljónir. Þær er nú meiri en sem nemur markaðsvirði húseigna fé- lagsins. Samkomulagið gerði hins vegar einnig ráð fyrir því að ríkið legði fram 31,3 milljónir króna í styrk sem nota átti til að greiða upp dýr bankalán sem eru með fyrsta veð- rétt í eignum FÍN. Styrkurinn fæst ekki. Fjárhagsleg endurskipulagning FÍN felst enn fremur í sölu á tveim- ur af sex húseignum til Félagsbú- staða Reykjavíkurborgar, Bjarnar- borgar við Vitastíg þar sem eru 15 íbúðir, og þriggja stúdíóíbúða á Laugavegi. Að sögn Þórunnar Daðadóttur, framkvæmdastjóra FÍN, á stjórn félagsins ekki um annað að velja en óska gjaldþrotaskipta. Íbúum hafi þegar verið gerð grein fyrir því. „Okkur vantar bara ráðuneytin en fáum ekkert svar. Menntamála- ráðuneytið virðist ekki tilbúið að leggja til fjármagnið heldur bendir á Byggingarfélag námsmanna til að taka við iðnnemunum. Það myndi hins vegar kosta okkur 11 milljónir að kaupa okkur þar inn. Við eigum ekki þá peninga til,“ segir Þórunn. Fjárhagsvandi FÍN á sér langan aðdraganda. Fyrir um ári var skip- aður starfshópur menntamálaráðu- neytis, iðnaðarráðuneytis, félags- málaráðuneytis og fjármálaráðu- neytis. Afrakstur þess starfs var samþykkt lagafrumvarps sem átti að gera FÍN kleift að afskrifa skuldir. Samtals eiga FÍN 26 íbúðir og 32 herbergi. Þar búa hartnær 100 manns, þar af nokkur börn. Þórunn segir íbúana kvíðna: Guðmundur Árnason, ráðuneyt- isstjóri í menntamálaráðuneytinu, svaraði ekki skilaboðum í gær. gar@frettabladid.is IÐNNEMAR VIÐ BJARNARBORG Nýjasti íbúinn í Bjarnarborg, húseign Félagsíbúða iðnnema, fæddist um helgina en verður þar varla lengi því félagið er á leið í gjaldþrotaskipti. Húsið er veðsett fyrir um 160 millj- ónir króna en ekki er talið að markaðsvirði þess sé meira en 120 milljónir. Ketti tæmist arfur: Tinker lifir í vellystingum LUNDÚNIR, AP Kötturinn Tinker er ekki á flæðiskeri staddur, þökk sé fyrrum eiganda sínum. Þegar ekkj- an Margaret Layne lést arfleiddi hún Tinker að íbúð sinni og sparifé, samtals að verðmæti um 42 milljón- ir íslenskra króna. Kötturinn, sem áður var heimilislaus, býr nú í eigin húsnæði í Lundúnum og nærist á dýrindis fiski alla daga vikunnar. Fyrrum nágrannar Layne eru fjárhaldsmenn kattarins og sjá um að færa honum mat. Að þeirra sögn nýtur Tinker nú mikilla vinsælda hjá félögum sínum af kattarkyninu sem vilja fá bita af kökunni. Þegar Tinker er allur rennur arfurinn til fjárhaldsmannanna. ■ Iðnnemar óska gjaldþrotaskipta Félagsíbúðir iðnnema vilja gjaldþrotaskipti. Nauðasamningar gerðu ráð fyrir 31 milljónar króna styrk frá ríkinu sem ekki fæst. Einnig átti að fella niður hluta skulda og selja Bjarnarborgina og íbúðir á Laugavegi. ■ „Okkur vantar bara ráðuneyt- in en fáum ekk- ert svar.“ LANDHELGISGÆSLAN „Fyrst og fremst þarf að tryggja að rekst- ur Landhelgisgæslunnar geti gengið snurðulaust, að ekki þurfi að bíða eftir fjárveitingum og spara í rekstri flugfara og skipa,“ segir Þröstur Sigtryggs- son skipherra, en hann starfaði hjá Landhelgisgæslunni í rúm fjörutíu ár. Þröstur segir að skipuleggja þurfi vandlega hvers ætlast sé til af Landhelgisgæslunni í framtíðinni, hvernig skipa- og þyrlukostur eigi að vera svo hún geti sinnt sínu hlutverki sem best. Hann hefur sínar hug- myndir um hvernig rekstur og skipakostur eigi að vera. „Ef stjórnvöld vilja ræða málin er ég tilbúinn til að leggja mitt af mörkum. Ég er ekki á þeirri skoðun að risastórt skip sé nauð- synlegt. Ég skrifaði bæði ráð- herrum og alþingismönnum og ásamt öðrum skipherrum þar sem við skýrðum frá okkar hug- myndum. Hvorki þeir né yfir- menn Landhelgisgæslunnar hafa látið svo mikið sem að ræða við okkur,“ segir Þröstur. „Hugmyndir mínar eru að skipin liggi ekki í höfn á meðan áhöfnin fær hvíld, heldur þarf að nýta skipin betur, þrjú sams konar skip sem gerð væru út með fjórum til fimm áhöfnum. Þá væru fleiri skip oftar til taks á miðunum því við vitum aldrei hvenær neyðartilfelli koma upp.“ ■ ÞRÖSTUR SIGTRYGGSSON Þröstur starfaði hjá Landhelgisgæslunni í rúm fjörutíu ár. Rekstur Landhelgisgæslunnar þarf að ganga hindrunarlaust: Vill leggja sitt af mörkum FRIÐARDÚFA Guillermo Gaviria ríkisstjóri, sem barðist fyrir friði í heimalandi sínu, féll fyrir hendi uppreisnarmanna eftir af hafa verið haldið í gíslingu í rúmt ár. Uppreisnarmenn: Myrtu tíu gísla KÓLUMBÍA, AP Uppreisnarmenn í Kólumbíu drápu fyrrum varnar- málaráðherra landsins, ríkis- stjóra og átta aðra gísla þegar hersveitir yfirvalda reyndu að bjarga þeim úr haldi, að sögn Al- varo Uribe forseta. Þrír gíslar komust lífs af og voru tveir þeirra særðir. Guillermo Gaviria ríkisstjóri og ráðherrann Gilberto Echeverri voru teknir höndum af FARC, Byltingarsveitum Kólombíu, fyrir rúmu ári síðan. Talsmenn FARC halda því fram að hermenn stjórn- valda hafi verið valdir að dauða gíslanna en vitni sem komst lífs af segir að leiðtogi uppreisnarmann- anna hafi skipað mönnum sínum að drepa alla. Í ávarpi sínu til þjóðarinnar notaði Uribe forseti tækifærið og hvatti almenning til þess að standa við bakið á yfirvöldum í baráttunni gegn hryðjuverkum í Kólumbíu. ■ BILAÐUR KJARNAKLJÚFUR Einn kjarnakljúfur í stærsta kjarnorku- veri Evrópu, í Úkraínu, var stöðv- aður vegna bilunar. Tókst að ljúka viðgerð fljótlega og hófst vinnsla strax án þess að geislavirkni mældist. Ekki er laust við að hroll- ur hafi farið um marga við tíðindin enda er kjarnorkuverið á sömu slóðum og hið alræmda Chernobyl. Mörgum er í fersku minni hræði- legt kjarnorkuslys þar árið 1986 sem olli geislavirkni víða um Evrópu með afleiðingum sem enn sér ekki fyrir endann á. FR ÉT TA B LA Ð IÐ /V IL H EL M

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.