Fréttablaðið - 29.08.2006, Blaðsíða 44

Fréttablaðið - 29.08.2006, Blaðsíða 44
 29. ágúst 2006 ÞRIÐJUDAGUR8 SMÁAUGLÝSINGAR Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl. Röramyndavél og viðgerðir á frá- rennslislögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697 3933. Tölvur Vefhýsing, Heimasíðugerð, Heimasíðuráðgjöf, Vefsíðulausnir www. allraatta.is Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á staðinn og geri við. Viðurkenndur af Microsoft. 11 ára reynsla. Ríkharður S. 615 2000, 8-23 alla daga. Tölvuviðgerðir Kem samdægurs. 8-20 alla daga. Uppl. í s. 697 8725. Spádómar Örlagalínan 908 1800 & 595 2001 Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draum- ráðningar. Fáðu svör við spurningum þínum. Bella.is 904 2080 Spádómar, draumráðningar, tarrotlest- ur, andleg leiðsögn. Bið fyrir þeim sem þurfa. Hef langa reynslu af spádómum. Er við frá kl. 14:00 - 23:00 alla virka daga. Bella.is Englaljós til þín 908 5050 Eru málin í ólagi. Vantar þig hjálp. Viltu prófa eitthvað nýtt. Er með ný spil. trún- aður. Opið til frá 19 - 2 á næturnar og 3 eftir miðnætti um helgar. Lára. Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og pening- ar. Andleg hjálp. Trúnaður. Rafvirkjun Tökum að okkur nýlagnir og endurnýj- un raflagna, töfluskipti. Föst verðtilboð. Hafið samband í síma 8241278 Ragnar. Önnur þjónusta Söngnámskeið sem þú hefur beðið eftir. Kennarar frá Söngskólanum í Reykjavík sjá um kennsluna ásamt Jóni Stefánssyni. Námskeiðið er frá 28. ágúst til 1. september í Langholtskirkju og er kennt á kvöldin. Nánari upplýsingar og skráning á midi.is. Námskeið Stutt nám, vel launuð störf Kerfisstjóranám Rafiðnaðarskólans hefst 4. sept. www.raf.is s. 863 2186 Kennsla Viltu verða stílisti? Nám í útlitsráðgjöf. The Academy of Colour and Style - útlits-og förðunar- skóli. Uppl. í síma 533 5101. 30 rúmlesta skipstjórnarnám í fjarnámi við Framhaldsskólann í A-Skaftafellssýslu. Skráning á vefnum www.fas.is sími 470 8070. Umsóknarfrestur til 7.september. Ökukennsla Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson. Ævar Friðriksson. Kenni allan daginn. Toyota Avensis 2004. Tek í akstursmat og hjálpa við endurtökupróf. S. 863 7493 og 557 2493. Heilsuvörur Botnlaus orka betri líðan! Herbalife Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr- unarfræðingur. www.halldorabjarna.is S. 861 4019/ 868 4876. Árangur með Herbalife! Ráðgjöf og eft- irfylgni. Edda Borg www.lifsstill.is S. 896 4662. Hafnarfjörður í kvöld. Skráning í Heilsuklúbbinn á www.kolbrunrakel.is 869 7090. Fæðubótarefni Ný verslun með fæðubótarefni. Vaxtarvörur ehf. Kaplahrauni 19, Hafnarf. Opið 14-19. Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S. 861 5356, olsiar@hotmail.com Fatnaður Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt- ingar. Styttum buxur meðan beðið er. Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552 0855. Barnagæsla Kona óskast til að gæta ungabarns 3 morgna í viku og sinna léttum heimilis- störfum. Uppl. í s. 662 3184. Dýrahald Tveir Chihuahua hvolpar til sölu.(loðnir) Uppl. í s. 893 4694 eftir kl 14. Píla er strýhærður langhundur sem hvarf úr sumarbústað rétt innan við Laugarvatn laugardaginn 26. ágúst. Ef einhver veit um ferðir hennar síðan, vinsamlega látið vita í síma 898 7927. Til sölu Bulldog vegna breyttra aðstæðna. Uppl. í s. 616 7784. Gisting Gisting á Spáni Íbúð í Barcelona, Costa Brava og Menorca. Uppl. í s. 899 5863 www.hel- enjonsson.ws Fyrir veiðimenn Hestamennska Útsala á hestavörum 30-70% afsl. Beisli, hnakkar, skálmar, úlpur, peysur, hansk- ar. Ístölt, Bæjarlind 2. S. 555 1100. Húsnæði í boði Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á www.leigu- listinn.is eða hafðu samb. við okkur í s. 511 1600. Óska eftir meðleigjanda karli eða konu í fallega útbúna íbúð á góðum stað. Viðkomandi þarf að vera fjárhagslega sjálfstæð/ur og góð/ur í umgengni, barn ekki fyrirstaða. Uppl. í s. 895 9336 milli kl. 19-21 í kvöld. Til leigu 15 fm herbergi, miðsvæðis í Kópavogi með eldunaraðstöðu og aðgangi að snyrtingu. Aðeins skilvís og reglusamur leigjandi kemur til greina. Uppl. S 6950703, eftir kl.17. 4-5 herb íbúð til leigu í hafnarfirði.Laus fljótlega.Upplýsingar í síma 698-6710 e/kl.16 á daginn. Glæsileg 130 fm sérhæð, í 220 Hafnafj. til leigu. frábært útsýni. Laus 1. sept. Uppl. í s. 892 9804. Lítil stúdíóíbúð með sérinngangi í ein- býlishúsi í Kópavogi til leigu. Skilvísi og reglusemi skilyrði. Uppl. í s. 847 7596 eftir hádegi. Til leigu herb. í Hraunbæ fyrir reglusam- an einstakling. Uppl. í s. 698 8037. Til leigu 4ra herbergja íbúð, 115fm. Leiga 125þ.kr per mán. Mánuð fyrirfram + trygging. Uppl. í síma 895 9376 Húsnæði óskast Óska eftir herbergi,með aðgangi að eld- húsi og þvottahúsi,á leigu,helst nálægt miðbæ Reykjavíkur.uppl 849-4448 Tveir reglusamir vinnualkar óska eftir 3- 4 herb. íbúð á höfuðborgarsv. Skilvísum greiðslum heitið. S. 863 3836, Brynjar. Erum 2 stelpur yfir tvítugt sem vantar 3ja herbergja íbúð til leigu í R.vík, erum reglusamar og borgunarmanneskjur, erum með hund sem er aldrei einn heima. Greiðslugeta 60-80 þús. Uppl. í s. 894 5043. Óska eftir stúdíóíbúð fyrir 01. sept. á svæði 101, 105. Greiðslugeta 50-55 þús. Uppl. í s. 849 0372. Óska eftir 2-3ja herbergja íbúð á leigu miðsvæðið á höfuðborgarsvæðinu sem fyrst fyrir reglusamt og reyklaust fólk. Vinsamlegast hringið í síma 844 1418 & 821 4236 eða sendið póst á joi@xnet. is Reglusamur einstaklingur óksar eftir 2 herb, íbúð eða herbergi til leigu. Á verðbilinu 50-80 þús. áhugasamir hafi samband í síma 868 5945 ������������������������ ������������������������������������ ���������������� ����������������� ����������������� ��������������������������� ���������������������������� �������������������������������� ���������������� ����������������� ����������������� ������������������������������ ����������������������������������� ���������������������������������� �� �������������������������������� ����� ������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������� ����������������� ����������������� ��������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ���������������� ����������������� ����������������� ��������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������� �� �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������� �� �������������������������������� �������������������������� ������������������������������������ ������������������������������� ������������������������������������� �� ����������������� ����������������� ��������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ���������������� ����������������� ����������������� ������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ��������������������������������� �� �������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� �� �������������������������������� �������������������������� ������������������������������� ����������������������������������� ���������������� ����������������� ����������������� �������������������������� �������� ��������������������� ���������������� ����������������� ����������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������� ������ ���������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������ ���������������� ����������������� ����������������� ������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ���������������� ����������������� ����������������� ����������������������������� ������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������� �� �������������������������������� ������ ���������������������������� �������������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������� �������������������� ������������������������������������� ������������������������ ������ ���������������������������� ÞJÓNUSTA TIL SÖLU
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.